Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

06/02/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPôstne posolstvo 2018: „Pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“

◊  

Vatikán 6. februára – „Pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12). Tento verš z Matúšovho evanjelia použil Svätý Otec ako hlavnú myšlienku svojho tohtoročného posolstva na Pôstne obdobie, ktorého text dnes zverejnili v Tlačovom stredisku Svätej stolice.

Na predstavení dokumentu pápeža Františka sa zúčastnil prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson, pracovník Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Krzysztof Marcjanowicz, vedúca Španielskej katolíckej charity Natalia Peiró a riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke.

Svätý Otec sa svojim posolstvom túži prihovoriť nielen veriacim katolíkom, ale „všetkým ľuďom dobrej vôle otvoreným na Boží hlas“. Dokument je rozdelený na štyri časti.

V prvej, s názvom „Falošní proroci“, poukazuje pápež František na tých, ktorí sa správajú ako „zaklínači hadov“ zneužívajúci ľudské emócie alebo ako „šarlatáni“ podsúvajúci lacné a okamžité riešenia. Vzbudzujú v ľuďoch túžby po falošnom šťastí a mätú ich. Ako píše pápež, diabol odjakživa „prezentuje zlo ako dobro a klamstvo ako pravdu, aby zmiatol srdce človeka“.

Svätý Otec v druhej časti, nazvanej „Studené srdce“, pomenováva znaky, ktoré upozorňujú na vyhasínanie lásky, nielen voči blížnym, ale aj voči stvorenstvu. Pápež však neostáva len pri konštatovaní stavu a nebezpečenstiev, ale pripomína aj osvedčené lieky kresťanov už od staroveku: modlitba, almužna a pôst. Bližšie ich opisuje v tretej časti pod jednoduchým názvom „Čo robiť?“.

O modlitbe hovorí pápež František ako o prostriedku, ktorý nám pomáha vidieť veci pravdivo. Almužna je konkrétnym skutkom, ktorým vydáva Cirkev svedectvo o bratskom spoločenstve a jednotlivcovi pomáha vidieť v druhom človeku brata. Pôst, ako píše Svätý Otec, robí človeka vnímavým na Boha a zároveň dáva skúsenosť, že jedine Boh môže uhasiť náš hlad.

V poslednej časti pod názvom „Oheň Veľkej noci“ pápež František pripomína, že aj tento rok Cirkev pozýva k modlitbovej akcii „24. hodín pre Pána“, a to z piatka na sobotu 9. a 10. marca. V rámci tejto pastoračnej iniciatívy má byť v každej diecéze aspoň jeden kostol otvorený nepretržite 24 hodín, aby ľudia mohli prísť na adoráciu a pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Svätý Otec predkladá svoje pôstne posolstvo v duchu prípravy na Veľkú noc. Pozýva všetkých prežiť počas obradov Bielej soboty skúsenosť Emauzských učeníkov: „Počúvanie Pánovho slova a nasýtenie sa eucharistickým chlebom dovolí nášmu srdcu opäť zahorieť vierou, nádejou a láskou.“ -ab-

inizio pagina

Zástupca Vatikánu na Olympiáde venuje symbolický dres športovcom oboch Kóreí

◊  

Vatikán 6. februára – Na oficiálnom otvorení blížiacich sa Zimných olympijských hier 2018 v Pjongčangu bude mať zastúpenie aj Vatikán. Delegáciu Svätej stolice na otvorení hier 9. februára v Kórei povedie podsekretár Pápežskej rady pre kultúru Mons. Sanchez de Toca. Ten v rozhovore pre Vatican News vysvetlil, že pre Svätú stolicu je to po prvý raz, keď sa na Olympiáde zúčastní na základe oficiálneho pozvania zo strany Medzinárodného olympijského výboru:

„Boli sme pozvaní už predtým do Ria de Janeiro, ale to bolo pozvanie ako hosťa na osobnej úrovni. Terajšie pozvanie bolo adresované oficiálne Svätej stolici. Je to ovocie trpezlivej práce a vzťahov, ktoré boli nadviazané s Medzinárodným olympijským výborom. Chcel by som poukázať na návštevu kardinála Ravasiho v sídle Generálneho výboru MOV v roku 2016 a samozrejme prítomnosť a podporu zo strany MOV na veľkej vatikánskej konferencii o športe a viere „Šport v službách ľudstva“ v októbri 2016. Dá sa povedať, že ide o ďalšie posunutie týchto vzťahov na ešte vyššiu úroveň.“

Ako ďalej uviedol Mons. Sanchez de Toca, v mene Svätej stolice chce v Pjongčangu urobiť symbolické gesto: podarovať delegáciám oboch Kóreí dresy vatikánskeho bežeckého družstva na znak ocenenia, že športovci oboch krajín pôjdu počas otváracieho ceremoniálu pod spoločnou vlajkou:

„Ide o malý olympijský zázrak! Nebude to po prvý krát, ale teraz sa to zdalo nemožné, vzhľadom na atmosféru bojachtivých vyhlásení z predchádzajúcich dní. Športovci z oboch Kóreí budú pri slávnostnom otvorení spoločne kráčať pod jednou vlajkou, symbolom Kórejského polostrova. To dáva nádej, že olympijské prímerie, ktoré sa zvyčajne nerešpektuje, sa môže stať malým znamením a udrží sa nažive nádej na mier vo svete.“ -ab-

inizio pagina

Pozvanie iným náboženstvám prežiť deň modlitby za mier vo vlastných chrámoch

◊  

Vatikán 6. februára – Pápežská rada pre medzináboženský dialóg dala do osobitnej pozornosti predstaviteľom iných náboženstiev pozvanie Svätého Otca venovať piatok 23. februára modlitbe a pôstu za pokoj vo svete. V dnes publikovanom komuniké pápežskej rady sa okrem iného uvádza:

„Pápežská rada pre medzináboženský dialóg, vedomá si toho, že náboženstvá môžu významne prispieť k dosiahnutiu a upevneniu mieru, bude vďačná bratom a sestrám z iných náboženstiev, ak sa rozhodnú prijať túto výzvu a prežívať momenty modlitby, pôstu a reflexie podľa svojej vlastnej tradície a na vlastných kultových miestach.“

Výzvu s osobitným zameraním na vyprosenie mieru pre Konžskú demokratickú republiku a Južný Sudán adresoval Svätý Otec František v uplynulú nedeľu všetkým kresťanom, ako aj príslušníkom iných náboženstiev. Tých pozval, aby sa k iniciatíve pripojili takou formou, akú uznajú za vhodné. -jb-

inizio pagina

Pápež na Twitteri: Sme povolaní chrániť maloletých v digitálnom svete

◊  

„Všetci sme povolaní nasadiť sa za ochranu maloletých v digitálnom svete“ – takýto odkaz zanechal na sociálnych sieťach pápež František dnes, keď si pripomíname Medzinárodný deň bezpečnosti na internete (Safer Internet Day). Jeho tohtoročná téma znie: „Vytvárajte, spájajte a zdieľajte ohľaduplnosť: Lepší internet sa začína od vás“. -zk-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKardinál Gerhard Ludwig Müller vystúpil na medzinárodnej konferencii v Bratislave

◊  

Slovensko 6. februára - O aktuálnych otázkach ľudskej mravnosti, ako aj obsahu, posolstve a výzvach encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor vydanej pred 25 rokmi dnes diskutovali na medzinárodnej konferencii v Bratislave, ktorú zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska. Ako hlavný hosť vystúpil nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský ako hostiteľ  privítal v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského aj profesorov Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme Livia Melinu a Stephana Kampowského a rektora Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne Jána Viglaša. 

Kardinál Müller už v predvečer konferencie predsedal v bratislavskej Katedrále sv. Martina pri koncelebrovanej omši s viacerými slovenskými biskupmi. V homílii sa v súvislosti s liturgickou spomienkou sv. mučenice Agáty zameral na podstatu mučeníckeho svedectva, keď okrem iného povedal:

„Kresťanskí mučeníci dosvedčujú svoju ochotu až na smrť. Radšej chcú násilie trpieť než ho používať. Oni totiž veria v jedného a pravého Boha, ktorý ľuďom nevnucuje jarmo absolútnej moci, ale ktorý nás povoláva, aby sme mali „účasť na slobode a sláve Božích detí” (Rim 8, 21)

Najnovšie existuje teória, ktorá v histórii náboženstva robí monoteizmus zodpovedným za útlak, intoleranciu a násilie. Ako dôkaz kauzálnej súvislosti medzi biblickým monoteizmom a deštruktívnym násilím vyberá niektoré miesta zo Starého zákona, kde sa rozpútal boj proti modloslužbe a modloslužobníkom. Polyteizmus je naopak tolerantný, lebo každý má svoju vlastnú pravdu v materiálnej či duchovnej podobe svojho božstva, teda, seba samého uctieva ako Boha. Naproti tomu monoteizmus prišiel na svet s takým druhom náboženského imperializmu, ktorý nanucuje iným vlastnú pravdu prehováraním či hrozbami.

V skutočnosti značí biblicky dosvedčená viera v jedného a pravého Boha, Stvoriteľa neba i zeme, Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista, oslobodenie človeka z absolutizovaných mocností a pozemského násilia. Lebo uctievanie mŕtvych modiel miesto živého a pravého Boha robí z ľudí otrokov ich žiadostí a politických mocenských záujmov.

Boh sa zjavuje ako ten, ktorý oslobodil svoj ľud z domu otroctva v Egypte. To dnes znamená: z otroctva pominuteľnosti, hriechu, smrti, odcudzenia a rozdelenia, heteronómie a vylúčenia. Ale k viere v neho a tak k slobode skrze neho nemôžeme a nemáme nikto nútiť. „Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva“ (Gal 5, 1), píše Pavol vo svojom Liste Galaťanom. Svedkovia evanjelia radšej trpeli násilie a neprávosť, ako sám Boží Syn, než by mali niekomu odplácať neprávosť neprávosťou.“ (Zdroj: TK KBS) -jb-

inizio pagina

V mexickom štáte Guerrero brutálne zavraždili dvoch kňazov

◊  

Mexiko 6. februára – Dvaja mexickí kňazi sa stali obeťami brutálnej vraždy včera 5. februára v Mexiku. Dosiaľ neidentifikované komando spustilo streľbu na automobil, v ktorom zahynuli kňazi Germán Muñiz García a Iván Añorve. Tretí spolucestujúci kňaz a traja laici vyviazli s ťažkými zraneniami. Všetci sa spoločne vracali domov z mestečka Juliantla v štáte Guerrero.

Ako informoval taliansky katolícky denník Avvenire, miestny arcibiskup Mons. Salvador Rangel Mendoza požiadal úrady o dôsledné vyšetrenie barbarskej vraždy. Mexický štát Guerrero je známy ako centrum pestovania ópia, ktoré slúži na pokrytie dopytu po heroíne v USA. Len v januári tu zavraždili 1562 osôb. -ab-

inizio pagina

Pamiatky opäť v červenom na znak solidarity s prenasledovanými kresťanmi

◊  

Rím 6. februára – Už čoskoro sa do červena sfarbia tri významné kultúrne pamiatky v Ríme, v irackom Mosule a v sýrskom Aleppe. Stane sa tak 24. februára na pamiatku súčasných mučeníkov a prenasledovaných kresťanov, či iných náboženských menšín, s cieľom zviditeľniť tento problém a podporovať dodržiavanie náboženskej slobody vo všeobecnosti. Iniciatívu podporuje Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi (Aid to the Church in Need, Kirche in Not).

Program iniciatívy podrobnejšie predstavia zajtra 7. februára na tlačovej konferencii v rímskom sídle ACN. Prítomný bude aj patriarcha chaldejskej Babylónie Louis Raphaël I. Sako, františkán z Kustódie Svätej zeme Firas Lutfi, kaplán Kostola sv. Františka v sýrskom Aleppe Alfredo Mantovano a predseda Nadácie ACN-Taliansko Alessandro Monteduro.

Na samotnom rozsvietení červených reflektorov sa 24. februára zúčastnia významní predstavitelia Katolíckej cirkvi, ako aj talianskych a európskych inštitúcií. So svedectvom vystúpi aj niekoľko osôb z radov prenasledovaných kresťanov.

Pripomeňme, že 22. novembra sa vo Veľkej Británii uskutočnila podobná akcia s názvom Červená streda (Red Wednesday), kde sa s rovnakým cieľom do červena sfarbila budova Londýnskeho parlamentu, Westminsterská katedrála, ako aj množstvo kostolov a škôl v celej Británii. V minulosti sa už na pamiatku súčasných mučeníkov do červena zaodela aj rímska Fontána Di Trevi, socha Krista Kráľa v Riu de Janeiro, Bazilika Sacré-Cœur v Paríži, či katedrála v Manile na Filipínach. -zk-  

inizio pagina

Sýria: Mínomety zasiahli okolie sýrsko-pravoslávnej katedrály v Damasku

◊  

Sýria 6. februára – V Sýrii ešte stále neutícha vojnové násilie. Mínometná streľba, ktorá včera zasiahla centrum Damasku, si vyžiadala minimálne dvoch mŕtvych a troch zranených. Ozbrojenci kontrolujúci východnú časť mesta ostreľovali okolie sýrsko-pravoslávnej Katedrály svätého Juraja, v blízkosti ktorej skupina ruských dobrovoľníkov rozdelila balíčky pomoci miestnym obyvateľom.

Ako komentovala agentúra Fides, udalosť dosvedčuje, že aj popri oficiálnych vyhláseniach a poklese záujmu medzinárodných agentúr, konflikt v Sýrii naďalej pokračuje a zasahuje aj hlavné mesto. Historická časť Damasku, v ktorej sú sústredené kostoly a centrá patriarchátov, bola len nedávno cieľom raketových útokov a ostreľovania vychádzajúceho z predmestia Ghūta, ktoré si 22. januára vyžiadali 9 mŕtvych a viac ako 20 zranených, hlavne z radov žiakov v blízkosti školy. -ab-

inizio pagina

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu a v Bazilike sv. Klementa

◊  

Rím 6. februára – Sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda oslávi  Pápežské slovenské kolégium v Ríme ako slávnosť svojich patrónov v nedeľu 11. februára. Vo Večnom meste sa tiež spoločne stretnú príslušníci viacerých slovanských národov, ktoré ich majú osobitne v úcte ako svojich vierozvestcov, a to v Bazilike sv. Klementa 13. februára.

Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda na svojej pôde oslávi svojich patrónov v nedeľu 11. februára slávnostnou svätou omšou v kaplnke kolégia o 16.30, ktorej  bude predsedať páter Miroslav Konštanc Adam OP, prelát sudca Rímskej roty. Po omši bude nasledovať spoločenské stretnutie Slovákov žijúcich v Ríme a okolí.

Svätá omša v Bazilike sv. Klementa na Via Labicana spojená so sviečkovým sprievodom a modlitbou na mieste pochovania sv. Konštantína Cyrila v podzemí chrámu bude v utorok 13. februára o 18.30. Slávnosť tento rok organizuje Pápežské kolégium Nepomucénum a omši bude presedať olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner, kustód pútnickej svätyne vo Velehrade.

V liturgickom kalendári univerzálnej Cirkvi pripadá slávnosť sv. Cyrila a Metoda na 14. februára. Na Slovensku sa slávi 5. júla. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 6. februára 2018

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina