Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

13/02/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuMelchitský patriarcha koncelebroval s pápežom na znak cirkevnej jednoty

◊  

Vatikán 13. februára – Dnes ráno bol koncelebrantom Svätého Otca Františka pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty melchitský patriarcha Antiochie Youssef Absim, hlava Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Patriarcha Youssef (Jozef), ktorý bol zvolený do úradu len pred niekoľkými mesiacmi, dnešným spoločným slávením s pápežom vyjadril verejným spôsobom plné spoločenstvo s Petrovým nástupcom, čiže akt označovaný ako apostolica communio. Svätý Otec v úvode omše vyzdvihol význam tohto slávnostného aktu týmito slovami:

„Táto omša s naším bratom, patriarchom Youssefom, uskutoční apoštolské spoločenstvo: on je otcom jednej cirkvi, cirkvi starobylej, a prichádza objať Petra, povedať: «Som v jednote s Petrom». Toto je to, čo znamená dnešná ceremónia, objatie otca jednej cirkvi s Petrom. Cirkvi bohatej, s vlastnou teológiou v rámci katolíckej teológie, s vlastnou nádhernou liturgiou a s ľudom, z ktorého veľká časť je v tejto dobe ukrižovaná, tak ako Ježiš.“

V závere svätej omše melchitský patriarcha Youssef Absim predniesol po francúzsky svoje poďakovanie Svätému Otcovi za toto slávenie jednoty nielen v mene svojom, ale aj všetkých členov Synody Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Zvlášť ocenil bratskú lásku, gestá bratstva a solidarity, ktoré pápež František osobne prejavuje ich Cirkvi. Ubezpečil Svätého Otca, že na túto chvíľu budú stále pamätať tak biskupi ako aj veriaci Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. -jb-

inizio pagina

Pápež pozval mladých z „periférie“ hovoriť o probléme obchodovania s ľuďmi

◊  

Vatikán 13. februára – „Je mojou veľkou túžbou, aby mladí reprezentanti „periférií“ boli protagonistami synody“ – povedal pápež František pri včerajšom stretnutí s účastníkmi edukatívneho podujatia o prevencii obchodovania s ľuďmi, ktoré zorganizovalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj. Svätý Otec pri tejto príležitosti povzbudil mladých ľudí, aby mobilizovali vlády krajín a aj svojich rovesníkov v boji proti prostitúcii a iným formám moderného otroctva.

Na osobitnej audiencii prijal pápež celkovo110 ľudí z radov študentov, členov tímu organizujúceho Medzinárodný deň modlitby proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj bývalé obete moderného otroctva. Témou bola úloha mladých v boji proti tomuto fenoménu, a to aj vo svetle blížiacej sa synody biskupov.

Pápež František odpovedal na štyri otázky – dve mu položili obete obchodovania s ľuďmi a dve študenti stredných škôl z Ríma. Otázky viedli Petrovho nástupcu k poukázaniu na dva faktory, ktoré sťažujú boj proti modernému otroctvu v našej spoločnosti: prvým je ignorovanie problému, čiže neochota pripustiť, že existuje, a druhým je pokrytectvo.

Práve hlas mladých je podľa pápeža tým, čo môže nalomiť ticho panujúce okolo týchto zločinov proti ľudskosti. Chce to stretnúť sa s obeťami obchodovania, hovoriť o probléme, robiť osvetu, skrátka, konať konkrétne kroky.

„Vidím tu riziko, že sa tento problém stane abstraktným problémom, no on nie je abstraktný“, povedal pápež a mladým prízvukoval šíriť kultúru stretnutia, vytvárať príležitosti a priestory k stretnutiu a byť vnútorne otvorení k druhým, osobitne k zraneným osobám.

Pripomeňme, že Taliansko je krajinou s vysokým počtom utečencov a cudzincov, z ktorých množstvo sa stáva práve obeťou prostitúcie. Jedna z bývalých obetí pochádzajúca z Afriky pri stretnutí s pápežom vyjadrila obavu o svojich rovesníkov vo svojej domovine: „Myslím, na moju krajinu, na mnohých mladých, ktorých balamutia falošnými sľubmi, sú klamaní, zotročovaní, nútení k prostitúcii“.

Mimoriadne dôležitú úlohu pri riešení tohto problému zohráva vzdelávanie a osveta, zdôraznil Svätý Otec. Zdravé školské a farské prostredie umožňuje mladým  verejne odhaliť zotročovateľov a pomôcť ďalším rovesníkom, aby neskončili v rovnakej pasci, povedal Svätý Otec.

Pápež však zameral pozornosť nielen na vinu obchodníkov s ľuďmi, ale aj na otázku dopytu zo strany spoločnosti:

„Dovoľte mi povedať: ak existujú mnohé dievčatá obete obchodovania s ľuďmi, ktoré končia na cestách našich miest, je to preto, že mnohí muži – mladí, stredného veku, starší – žiadajú o tieto služby a sú ochotní platiť pre svoje pôžitky. Kladiem si teda otázku: Sú naozaj kupliari hlavnou príčinou obchodovania s ľuďmi? Myslím, že hlavnou príčinou je egoizmus bez škrupúľ mnohých pokryteckých osôb nášho sveta. Iste, zadržať kupliarov je povinnosťou spravodlivosti. Avšak skutočným riešením je obrátenie sŕdc, odstránenie dopytu, aby tak pohasol trh.“

Práve mladí sú jednými z najčastejších obetí obchodovania s ľuďmi. Svätý Otec vyjadril túžbu, aby mladí ľudia z „periférií“, ktorí sú svedkami, či dokonca bývalými obeťami obchodovania, mali aktívnu rolu na blížiacej sa synode o mladých a aby mobilizovali vlády krajín a zároveň aj svojich rovesníkov na pomoc a podporu v tomto boji. V závere stretnutia sa pápež v modlitbe obrátil na sv. Jozefínu Bakhitu ako svedkyňu nádeje pre obete otroctva:

„Svätá Jozefína Bakhita, už v detstve si bola predaná ako otrokyňa a musela si čeliť nevýslovným ťažkostiam a utrpeniam. Po oslobodení z tvojho fyzického otroctva si našla skutočné vykúpenie v stretnutí s Kristom a jeho Cirkvou.

Svätá Jozefína Bakhita, pomôž všetkým tým, ktorí sú uväznení v otroctve. Oroduj v ich mene u Boha Milosrdenstva, aby boli zlámané reťaze ich zajatia. Nech sám Boh oslobodí všetkých tých, ktorí boli ohrození, zranení či zneužívaní obchodovaním s ľuďmi. Nech prinesie úľavu tým, ktorí prežili toto otroctvo a nech ich naučí vidieť Ježiša ako vzor viery a nádeje, aby sa mohli uzdraviť ich rany.

Prosíme ťa, pros a oroduj za nás všetkých: aby sme neupadli do ľahostajnosti, aby sme otvorili oči a dokázali zbadať biedy a rany mnohých bratov a sestier obratých o ich dôstojnosť a slobodu a začuť ich volanie o pomoc. Amen“. -zk-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Na odovzdanie viery druhým potrebujeme Ducha Svätého

◊  

Na odovzdanie viery druhým potrebujeme Ducha Svätého. Sami to nedokážeme. (Tvít pápeža Františka 13. februára 2018)

inizio pagina

Pôstny znak popola opäť udelí Svätému Otcovi kardinál Jozef Tomko

◊  

Vatikán 13. februára – Na Popolcovú stredu, ktorou Cirkev vstúpi do pôstneho obdobia, bude pápež František predsedať liturgii na rímskom Aventíne. Slávenie sa začne o 16.30 štáciovou kajúcou procesiou, ktorá povedie z Baziliky sv. Anzelma, spravovanej benediktínmi, do Baziliky sv. Sabíny, o ktorej duchovnú správu sa starajú dominikáni.

Počas svätej omše pápež František prijme znak popola od kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý má Baziliku sv. Sabíny ako titulárny kostol. Na liturgii sa okrem členov Rímskej kúrie zúčastnia aj rehoľné komunity sídliace na Aventíne. Priamy prenos svätej omše do svojho vysielania zaradila slovenská katolícka televízia LUX aj verejnoprávna televízia RTVS. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteNuncius v Damasku prosí o modlitbu: „Nezabudnite na Sýriu!“

◊  

Vatikán 13. februára – „Nezabudnite na Sýriu!“ žiada naliehavo apoštolský nuncius v Damasku kardinál Mario Zenari. V telefonickom rozhovore pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano opísal aktuálnu situáciu v Sýrii ako stále pretrvávajúce bojové pole, kam humanitárna pomoc prichádza „po kvapkách“.

Ako uviedol, v Damasku „v posledných dňoch treba dávať pozor aj pri vychádzaní z domu a pri presúvaní sa.“ V popoludňajších hodinách dochádza k ostreľovaniu verejných priestranstiev mínometnou paľbou. Keďže je to v časoch, kedy sa deti vracajú zo školy, mnohí rodičia zo strachu nepustili deti z domu. Z obavy o svoj život mnohí kresťania ani neprišli do kostola vo sviatok sv. Marona, ktorý sa slávil v uplynulých dňoch.

Apoštolský nuncius upresnil, že najviac ostreľovanými zónami v Damasku sú miesta, kde hlavne žijú kresťania. Ohrozenými sú však aj ďalšie menšinové skupiny obyvateľstva. Niektoré skupiny sa rozhodli ozbrojiť a brániť sa. Len kresťania sa rozhodli neozbrojovať sa. Ale trpia všetci. Je to utrpenie všetkých ľudí, skonštatoval Mons. Zenari.

Život obyvateľov Sýrie ohrozuje okrem bojov aj hlad a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Na vykreslenie situácie apoštolský nuncius uviedol, že dve tretiny zdravotníckeho personálu opustilo krajinu. Zo štatistík vyplýva, že pokiaľ ide o starších ľudí a deti, viac ich zomrelo v dôsledku nedostatočnej zdravotnej starostlivosti ako v dôsledku bombardovania a streľby. Až 69 percent populácie Sýrie žije v extrémnej chudobe.

Mons. Zenari v rozhovore s redaktorom Mauriziom Fontanom z L´Osservatore Romano upozornil ešte na skutočnosť, že ISIS je len jedna časť problému Sýrie, vzájomne totiž proti sebe bojujú rôzne skupiny, priam by sa dalo povedať všetci proti všetkým, poznamenal apoštolský nuncius. Kardinál Zenari zopakoval svoju prosbu o modlitbu za Sýriu a za všetkých Sýrčanov. -ab-

inizio pagina

Cirkev v Austrálii vyhlásila štyri dni pôstu a pokánia za tragédiu zneužívania

◊  

Austrália 13. februára – Cirkev v Austrálii sa bude postiť na odčinenie tragédie sexuálneho zneužívania detí v Cirkvi a za uzdravenie obetí tohto zločinu. Austrálski biskupi vyhlásili prvé štyri dni Veľkého pôstu, od Popolcovej stredy 14. februára do soboty 17. februára, ako dni pôstu a pokánia na spomínaný úmysel.

Konferencia biskupov Austrálie listom vyzvala veriacich k súkromnej aj spoločnej modlitbe a určila aj texty osobitnej liturgie a modlitieb. V pôstnom posolstve sa okrem iného uvádza:

„Skrze pôst solidárne stojíme pri obetiach zneužívania, ktorých ešte hlbší hlad túži po uzdravení a pokoji vo svojich životoch. Formou vynáhrady konáme zadosťučinenie za hriech tých v Cirkvi, ktorí zneužili deti alebo zlyhali tým, že ich nevypočuli a nekonali vtedy, keď mali“.

„Nemôžeme zmeniť minulosť. S Božou pomocou však môžeme vytvoriť lepšiu budúcnosť“, uvádza sa v liste Konferencie biskupov Austrálie. -zk-

inizio pagina

V Ríme otvoria Jubilejný rok sv. Alojza, patróna mládeže a študentov

◊  

Rím 13. februára – Už o mesiac slávnostne otvoria v Ríme Jubilejný rok patróna mládeže a študentov sv. Alojza. Pri príležitosti 450. výročia jeho narodenia bude v piatok 9. marca o 18. hodine v Kostole sv. Ignáca (Chiesa di Sant´Ignazio di Loyola in Campo Marzio) predsedať otváracej svätej omši generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa.

Slávnosť budú animovať ignaciánske spoločenstvá z Ríma a bude spojená s modlitbovým bdením zameraným na témy „Krédo“ a „Tajomstvo sv. Alojza: Spojenie s Bohom“. Pre školskú mládež sa v ten istý deň organizujú v Ríme stretnutia o hodnote služby ako protiváhy k dnešným tendenciám tzv. kultúry skartovania, o ktorých často hovorí pápež František.

Sv. Alojz (Luigi) Gonzaga patrí k známym jezuitským svätcom a je považovaný za vzor čistoty a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a orodovníka pri nákazlivých chorobách.

Sv. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 - 21. júna 1591) pochádzal z talianskej šľachtickej rodiny z Castiglione pri Mantove. V mladom veku vstúpil k jezuitom. Pri ošetrovaní chorých počas epidémie v Ríme sa nakazil morom a zomrel ako 23-ročný. Pochovaný je v rímskom Kostole sv. Ignáca neďaleko Panteónu.

Miestnosti, v ktorých sv. Alojz prežíval v rehoľnej komunite svoj noviciát, sú dodnes navštevované pútnikmi. Izby sv. Alojza (Camerette di San Luigi Gonzaga) sa nachádzajú nad Kostolom sv. Ignáca v susedstve historickej budovy Rímskeho kolégia, ktoré bolo predchodcom dnešnej Pápežskej univerzity Gregoriana. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 13. februára 2018

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina