Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

15/02/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuMotu proprio o zrieknutí sa cirkevného úradu v 75 rokoch - Imparare a congedarsi

◊  

Vatikán 15. februára – Svätý Otec František upravil doterajšie pravidlá o zrieknutí sa cirkevného úradu z dôvodu dosiahnutia veku 75 rokov, ktoré sa týkajú najmä diecéznych  biskupov a predstaviteľov niektorých úradov s pápežským menovaním.

Dnes publikovaným apoštolským listom motu proprio s talianskym názvom Imparare a congedarsi (Naučiť sa lúčeniu) Svätý Otec stanovil niektoré vyjasnenia svojho predchádzajúceho nariadenia v tejto veci v reskripte ex audientia z 3. novembra 2014 vzhľadom na príslušné kánonické normy. V úvode dokumentu pápež František vysvetľuje svoje rozhodnutie týmito slovami:

 „Naučiť sa lúčeniu“ - to je to, o čo som žiadal komentujúc čítanie zo Skutkov apoštolov (porov. 20,17-27) v modlitbe za duchovných pastierov (porov. Homília v Dome sv. Marty, 30. mája 2017). Skončenie cirkevného úradu sa musí považovať za integrálnu súčasť samotnej služby, keďže si vyžaduje novú formu disponibility.

Tento vnútorný postoj je potrebný rovnako vtedy, keď sa z dôvodu veku musí človek pripraviť na zanechanie svojej funkcie, ako i keď je požiadaný, aby pokračoval v tejto službe na dlhšie obdobie napriek dosiahnutiu veku 75 rokov (porov. Príhovor rektorom a študentom rímskych pápežských kolégií, 12. mája 2014).

Kto sa pripravuje predložiť zrieknutie sa úradu, musí sa primerane pripraviť pred Bohom, zrieknuc sa túžby po moci a predstavy o svojej nenahraditeľnosti. Toto pomôže prekonať s pokojom a dôverou ten moment, ktorý by inak mohol byť bolestivý a konfliktný. Zároveň ten, kto v pravde príjme túto nevyhnutnosť rozlúčiť sa, musí rozlíšiť v modlitbe, ako bude žiť novú etapu, ktorá sa začne, vypracujúc si nový životný plán, vyznačujúci sa pokiaľ možno prísnosťou, pokorou, modlitbou príhovoru, časom venovaným čítaniu a ochotou k vykonávaniu jednoduchých pastoračných služieb.

Na druhej strane, ak je dotyčný výnimočne požiadaný pokračovať v službe na dlhšie obdobie, znamená to veľkodušne zanechať vlastný nový životný plán. Táto situácia však nemá byť pokladaná za privilégium, ani za osobný úspech, ani za akúsi povinnú láskavosť z dôvodu priateľských alebo blízkych väzieb, ani za poďakovanie za kvalitne vykonané služby. Každé prípadné predĺženie možno chápať len z tých dôvodov, ktoré sú vždy spojené so všeobecným dobrom Cirkvi. Toto pápežské rozhodnutie nie je automatickým aktom, ale aktom riadenia; v dôsledku toho si vyžaduje cnosť obozretnosti, ktorá pomôže, prostredníctvom adekvátneho rozlišovania, dospieť k správnemu rozhodnutiu.

Len ako príklad uvediem niektoré z možných dôvodov: dôležitosť primeraného dokončenia projektu veľmi osožného pre Cirkev; výhoda pre zabezpečenie kontinuity dôležitých diel; niektoré ťažkosti spojené so zložením dikastéria v prechodnom období; dôležitosť prínosu, aký daná osoba môže dať k aplikovaniu smerníc nedávno vydaných Svätou stolicou alebo k uplatneniu nových magisteriálnych usmernení.“

V piatich článkoch, ktoré obsahuje dokument vo svojej záverečnej časti, sa ďalej stanovuje, akým spôsobom sa povinnosť zrieknutia sa úradu v 75 rokoch vzťahuje nielen na diecéznych a pomocných biskupov, ale aj na tých vedúcich dikastérií Rímskej kúrie, ktorí nie sú kardinálmi, tiež aj na vedúcich prelátov či kuriálnych biskupov a rovnako na pápežských diplomatických reprezentantov. Ich funkcie nezanikajú samotným vypršaním mandátu, ale musia podobne ako diecézni biskupi predložiť Svätému Otcovi žiadosť o zrieknutie sa zastávaného úradu a ponechať rozhodnutie na neho.

Pápež František zároveň stanovuje, že po predložení svojho zrieknutia sa pokračujú spomenutí funkcionári naďalej plniť úrad až kým nedostanú od pápeža odpoveď o prijatí resp. zamietnutí ich zrieknutia. Článok 5 nového motu proprio upresňuje, že v takýchto prípadoch sa neaplikuje trojmesačná lehota, ktorú vo všeobecnosti stanovuje kánonické právo (189 § 3 CIC, 970 § 1 CCEO). -jb, ab-

inizio pagina

Pápež kondoloval po tragédii streľby v škole na Floride

◊  

Vatikán/USA 15. februára – Pápež František vyjadril svoju duchovnú blízkosť osobám zasiahnutým včerajšou tragédiou streľby v strednej škole na Floride. Urobil tak prostredníctvom listu štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina. Bývalý študent spustil masaker v Marjory Stoneman Douglas High School v Parklande, pri ktorom zahynulo najmenej 17 ľudí z radov detí i dospelých.

Ako sa píše v liste arcibiskupovi Miami Mons. Thomasovi Wenskimu, pápež sa modlí, „aby Všemohúci Boh dal mŕtvym večný odpočinok a raneným a trúchliacim dal uzdravenie a útechu“. „S nádejou, že takéto nezmyselné činy násilia skončia“, pápež František vyprosuje pre všetkých „Božie požehnanie pokoja a sily“, uvádza v liste kardinál Parolin.

Floridská stredná škola zasiahnutá streľbou má približne 3-tisíc študentov. Polícia zadržala 19-ročného Nikolasa Cruza, bývalého študenta školy, ktorý po vyvolaní požiarneho poplachu začal strieľať do osôb unikajúcich zo školy. -zk-

inizio pagina

Svätý Otec vymenoval nového apoštolského nuncia pre Nikaraguu

◊  

Vatikán/Nikaragua 15. februára – Svätý Otec František vymenoval nového apoštolského nuncia pre Nikaraguu. Je ním Mons. Waldemar Stanisław Sommertag, 50-ročný poľský kňaz pôsobiaci v diplomatických službách Svätej stolice od roku 2000.

Mons. Sommertag bol v minulosti sekretárom na viacerých nunciatúrach, okrem Nikaraguy aj v Tanzánii, Bosne a Hercegovine, Izraeli, Palestíne a na Cypre. Posledné obdobie pôsobil na Štátnom sekretariáte Svätej stolice v sekcii pre vzťahy so štátmi. Spolu s menovaním do diplomatického úradu ho pápež František povýšil na titulárneho arcibiskupa. -ab-

inizio pagina

Pápež František sa diskrétne stretáva s obeťami zneužívania

◊  

Vatikán 15. februára – „Viackrát za mesiac sa Svätý Otec stretáva s obeťami sexuálneho zneužívania tak individuálne, ako aj v skupinách,“ potvrdil  riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke v reakcii na otázky novinárov v súvislosti so stretnutím pápeža Františka s peruánskymi jezuitmi počas nedávnej apoštolskej cesty.

Niektoré talianske médiá dnes priniesli informácie o obsahu rozhovoru pápeža s komunitou jezuitov v Lime, ktorého prepis vyjde v najbližšom čísle jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica. Pápež František pri spomenutom stretnutí potvrdil, že zneužívania spáchané cirkevnými osobami predstavujú pre Cirkev najväčšiu neútechu, aká na ňu dolieha.

„Pápež počúva obete a usiluje sa im pomôcť a uzdraviť ťažké rany spôsobené podstúpeným zneužívaním. Stretnutia sa dejú v maximálnej diskrétnosti, s ohľadom na obete a ich utrpenia,“ zdôraznil vatikánsky hovorca. -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Boh nás denne zachraňuje od hriechu, strachu a úzkosti

◊  

V našom každodennom živote pociťujeme nežnosť Boha, ktorý nás láskavo zachraňuje od hriechu, strachu a úzkosti. (Tvít pápeža Františka 15. februára 2018)

inizio pagina

Program liturgických slávení Svätého Otca v Pôste a na Veľkú noc

◊  

Vatikán 15. februára – Svätá stolica zverejnila program pápežských liturgických slávení na mesiace marec a apríl:

V prvý marcový piatok (9.3.) bude Svätý Otec o 17.00 sláviť kajúcnu pobožnosť vo Vatikánskej bazilike v rámci každoročnej pôstnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“.

sobotu 17. marca čaká pápeža Františka pastoračná návšteva Pietrelčiny a San Giovanni Rotondo, pútnického miesta, kde žil a umrel sv. páter Pio.

Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána tento rok pripadá na 25. marca. Cirkev ňou vstupuje do Veľkého týždňa. Svätý Otec bude o 10.00 predsedať svätej omši na Vatikánskom námestí spojenej s palmovou procesiou na pamiatku vstupu Pána do Jeruzalema.

Veľkonočné trojdnie sa začne Zeleným štvrtkom 29. marca. Doobeda o 9.30 bude pápež sláviť „Omšu svätenia olejov“ (Missa Chrismatis) vo Vatikánskej bazilike. (Miesto večerného slávenia pamiatky ustanovenia Eucharistie ešte nebolo oznámené.)

Na Veľký piatok 30. marca bude Svätý Otec v Bazilike sv. Petra o 17.00 sláviť obrady na pamiatku Pánovho utrpenia. Večer o 21.15 sa potom presunie k rímskemu Koloseu na pobožnosť krížovej cesty.

Veľkonočná vigília s pápežom Františkom na Bielu sobotu 31. marca sa začne vo Vatikánskej bazilike o 20.30.

Na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla bude Svätý Otec predsedať Eucharistii o 10.00 na Námestí sv. Petra a napoludnie udelí z loggie baziliky požehnanie mestu a svetu - „Urbi et Orbi“.

Na nedeľu Božieho milosrdenstva 8. apríla bude pápež o 10.30 sláviť svätú omšu na Námestí sv. Petra pri príležitosti jeho stretnutia s misionármi milosrdenstva. -zk-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKresťanské cirkvi v Jeruzaleme sa bránia proti daňovému nariadeniu mesta

◊  

Svätá zem 15. februára – Patriarchovia a čelní predstavitelia všetkých kresťanských cirkví prítomných v Jeruzaleme vydali komuniké, v ktorom odsudzujú požiadavku Jeruzalemského magistrátu, aby cirkvi sídliace v Jeruzaleme platili mestské dane známe ako Arnona. V komuniké podpísanom trinástimi čelnými predstaviteľmi cirkví Jeruzalema sa okrem iného uvádza:

„My, hlavy cirkví prítomných v Jeruzaleme prehlasujeme, že tento zámer je v protiklade s historickou pozíciou vzťahov medzi cirkvami vo Svätom meste Jeruzaleme a občianskymi autoritami v priebehu storočí. Občianske autority vždy uznávali a rešpektovali veľký príspevok kresťanských cirkví, ktoré investujú bilióny do budovania škôl, nemocníc a domovov, mnohé pre starších a znevýhodnených ľudí vo Svätej zemi.

Prehlasujeme, že takéto opatrenie podkopáva posvätný charakter Jeruzalema a ohrozuje schopnosť cirkvi vykonávať svoju službu v tejto krajine v mene jej spoločenstiev i celosvetovej cirkvi.

Vyzývame magistrát, aby stiahol svoje vyhlásenie a zabezpečil, aby bolo zachované súčasné status quo potvrdené posvätnou históriou, a aby charakter Svätého mesta Jeruzalem nebol porušený“.

Medzi trinástimi signatármi komuniké je aj patriarcha Gréckej pravoslávnej cirkvi Jeruzalema Teophilos III., apoštolský administrátor Latinského patriarchátu v Jeruzaleme arcibiskup Piarbattista Pizzaballa, Kustód Svätej zeme Francesco Patton OFM, či patriarchálny vikár Arménskeho katolíckeho patriarchátu Mons. Georges Dankaye . -zk-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 15. februára 2018

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina