Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

18/02/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPri Anjel Pána pápež povzbudil väzňov a prosil o modlitbu za duchovné cvičenia Kúrie

◊  

Vatikán 18. februára - V dnešnú Prvú pôstnu nedeľu pápež František v poludňajšom príhovore všetkých pozval, aby si uvedomili, že „iba Boh nám môže darovať pravé šťastie“.

Po spoločnej mariánskej modlitbe a udelení požehnania Svätý Otec pripomenul blížiace sa predsynodálne stretnutie mladých, ktoré sa bude konať v Ríme od 19. do 24. marca a pozval ich, aby sa zúčastnili tohto stretnutia aj prostredníctvom sociálnych sieti:

„Drahí mladí, môžete nájsť informácie na webovej stránke sekretariátu Biskupskej synody. Ďakujem vám za váš prínos na spoločnej ceste.“

Osobitný pozdrav na začiatku Pôstneho obdobia adresoval pápež František aj väzňom:

„Drahí bratia a sestry, ktorí ste vo väzení, povzbudzujem každého z vás k prežívaniu Pôstneho obdobia ako príležitosti ku zmiereniu a obnoveniu vlastného života pod milosrdným pohľadom Pána. On sa nikdy neunaví odpúšťať.“

Na záver Svätý Otec poprosil všetkých prítomných, aby ho sprevádzali svojimi modlitbami počas duchovných cvičení.

„Prosím všetkých o spomienku v modlitbe na mňa a na mojich spolupracovníkov Rímskej kúrie, keďže dnes večer začíname týždeň duchovných cvičení.“

V krátkej katechéze sa  pápež František zameral na výklad Evanjelia o pokúšaní Ježiša na púšti (Mk 1,12 -13).

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto prvú nedeľu Pôstneho obdobia, nás Evanjelium upriamuje na témy pokušenia, obrátenia a Dobrej noviny. Evanjelista Marek píše: „Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal“ (Mk 1,12-13). Ježiš odchádza na púšť preto, aby sa pripravil na svoju misiu vo svete. Nepotrebuje obrátenie, ale čo do svojej podstaty človeka, musí prejsť touto skúškou tak kvôli sebe, aby poslúchol vôľu Otca, ako aj pre nás, aby nám daroval milosť zvíťaziť nad pokušeniami. Táto príprava spočíva v boji proti zlému duchu, to jest, proti diablovi. Aj pre nás je štyridsaťdňové Pôstne obdobie časom duchovnej „agonistiky“, t. j. duchovného zápasenia: sme povolaní čeliť Zlému prostredníctvom modlitby, aby sme ho, s Božou pomocou, v našom každodennom živote boli schopní premôcť. Vieme totiž, že zlo žiaľ pôsobí a  prejavuje sa v našom živote a okolo nás v podobe násilia, odmietaní blížneho, uzavretosti, vojen, nespravodlivosti. Toto všetko je dielo zlého, dielo zla.

Hneď po pokúšaní na púšti začína Ježiš ohlasovať Evanjelium, čiže Dobrú novinu, to je tou druhou témou z Evanjelia. Prvou bolo „pokušenie“, druhou je „Dobrá novina“. Tá si od človeka vyžaduje obrátenie – tretia téma – a vieru. Ježiš ohlasuje: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo“; potom sa obracia na poslucháčov zvolaním: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (v. 15), čo znamená veriť Dobrej novine, že Božie kráľovstvo je blízko. V našom živote potrebujeme obrátenie stále, každý deň. Cirkev nás i volá, aby sme sa za to modlili. V skutočnosti nikdy nie sme dostatočne nasmerovaní na Boha a neustále musíme upriamovať našu myseľ a naše srdce na Neho. Aby sme to mohli urobiť, musíme mať odvahu odmietnuť všetko to, čo nás odvádza z dobrej cesty, falošné hodnoty, ktoré klamú tým, že ľstivo privolávajú k životu náš egoizmus. Namiesto toho musíme dôverovať Pánovi, jeho dobrotivosti a plánu lásky, ktorý má s každým jedným z nás. Pôstne obdobie je časom pokánia; avšak nie časom smútku! Je obdobím pokánia, ale nie obdobím zármutku. Je obdobím radostného i poctivého úsilia zrieknuť sa egoizmu, zobliecť si starého človeka a obnoviť sa podľa milosti prijatej naším krstom.

Iba Boh nám môže darovať pravé šťastie: je zbytočné strácať čas tým, že ho budeme hľadať inde – v bohatstve, pôžitkoch, moci či kariére... Božie kráľovstvo je uskutočnením všetkých našich túžob, lebo je súčasne spásou človeka a oslavou Boha. V túto prvú nedeľu Pôstneho obdobia sme pozvaní pozorne počúvať a prijať Ježišovu výzvu, aby sme sa obrátili a uverili Evanjeliu. Sme vyzvaní s úsilím sa vydať na cestu k Veľkej noci, aby sme stále viac prijímali milosť Boha, ktorý chce premeniť svet na kráľovstvo spravodlivosti, pokoja a bratstva.

Panna Mária nech nám pomáha prežívať toto obdobie Pôstu z vernosťou Božiemu slovu a v ustavičnej modlitbe tak, ako to robil Ježiš na púšti. Nie je to nemožné! Znamená to žiť každý deň s túžbou prijímať lásku, ktorá pochádza od Boha a ktorá chce zmeniť náš život i celý svet.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ab, mk-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka:Prajem všetkým putovanie Pôstom bohaté na ovocie

◊  

Prajem všetkým putovanie Pôstom bohaté na ovocie a prosím vás o modlitbu za mňa a za mojich spolupracovníkov, keďže dnes začíname týždeň duchovných cvičení.  (Tvít pápeža Františka 18. februára 2018)

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 18. februára 2018

◊  

Nedeľné vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina

Týždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 18. februára 2018

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne. 

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina