Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

19/02/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubriky

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež na duchovných cvičeniach medituje na tému duchovného smädu

◊  

Vatikán/Taliansko 19. februára – Pápež František je spolu s Rímskou kúriou na duchovných cvičeniach mimo Vatikánu. Do Exercičného domu Božského Majstra v mestečku Ariccia neďaleko Ríma ich včera popoludní spoločne priviezol autobus.  Meditatívny program s poetickým názvom „Chvála smädu“ (tal. Elogio della sete) vedie  52-ročný portugalský teológ a básnik José Tolentino de Mendonça, prorektor Katolíckej univerzity v Lisabone  a poradca Pápežskej rady pre kultúru. 

Svätý Otec a Kúria v rámci programu duchovných cvičení začínajú deň slávením Eucharistie, v priebehu dňa absolvujú dve meditácie – jednu ráno a druhú popoludní – a večer majú na programe spoločnú modlitbu vešpier a Eucharistickú adoráciu.

Prvá z meditácií duchovných cvičení s titulom: „Učeníci žasnutia“ (Apprendisti dello stupore) odznela už včera večer. Kazateľ v nej vychádzal z evanjeliového príbehu o stretnutí Ježiša so Samaritánkou pri studni (Jn 4,5-24) a osobitne sa zameral na Ježišove slová: „Daj sa mi napiť“.

„Veda smädu“ (La scienza della sete) je názov druhej meditácie, ktorá v Dome Božského Majstra odznela dnes ráno. Jej podkladom je úryvok z Knihy Zjavenia sv. Jána «Kto je smädný, nech príde» (22,17).

Tretia meditácia, ktorú si Svätý Otec s členmi Rímskej kúrie vypočul dnes popoludní, bola inšpirovaná textom z Knihy proroka Izaiáša:  «(...) Spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť»(Iz 55,10). Autor jej dal názov: „Uvedomil som si, že som smädný“ (Mi sono accorto di essere assetato).

Svätý Otec strávi na duchovných cvičeniach necelých šesť dní. Až do piatka 23. februára sa preto nebudú konať žiadne súkromné ani špeciálne audiencie pápeža, ani stredajšia generálna audiencia. -zk-

inizio pagina

Svätý Otec akceptoval rezignáciu nigérijského biskupa Okpalekeho

◊  

Vatikán/Nigéria 19. februára – Pápež František prijal zrieknutie sa úradu vedenia diecézy Ahiara v Nigérii, predloženého Mons. Petrom Eberom Okpalekom a zároveň vymenoval biskupa Umuhaia Mons. Luciusa Iwejuru Ugorjiho za apoštolského administrátora sede vacante v Ahiare z poverenia Svätej stolice.

Prelát, ktorého vymenoval pápež Benedikt XVI. 7. decembra 2012, bol nútený odstúpiť z dôvodu silného neprijatia zo strany jednej časti miestneho obyvateľstva, keďže to patrí k inej etnickej skupine ako biskup. V tejto situácii zakročil Pápež František, pričom povedal: „Som presvedčený, že tu nejde o (etnický) tribalizmus, ale o uzurpovanie si Pánovej vinice. Cirkev je Matka, a kto ju uráža, pácha smrteľný hriech“. Preto nariadil „každému kňazovi alebo duchovnej osobe inkardinovanej do Diecézy Ahiara“, aby mu napísal list „v ktorom požiada o odpustenie“.

Kongregácia pre evanjelizáciu národov dnes vydala nasledujúce komuniké: „Svätý Otec prijal žiadosť Mons. Petra Ebere Okpaleka, zbavil ho úradu biskupa diecézy Ahiara a zároveň mu ďakuje za jeho lásku k Cirkvi. Pápež František v priebehu júna a júla 2017 na základe svojej žiadosti dostal 200 listov od jednotlivých kňazov Ahiarskej diecézy, v ktorých mu vyjadrili poslušnosť a vernosť. Niektorí však poukázali na svoj psychologický problém spolupracovať s biskupom po týchto konfliktných rokoch. S ohľadom na pokánie, Svätý Otec nechcel pokračovať v kánonických sankciách a poveril Kongregáciu pre evanjelizáciu národov odpovedať každému z kňazov. Kongregácia vyzvala všetkých kňazov, aby uvažovali o vážnych škodách spôsobených Kristovej cirkvi a vyjadrila nádej, že už nikdy v budúcnosti sa nebudú opakovať také neprimerané opozičné činy voči biskupovi, ktorý je legitímne menovaný Svätým Otcom. Zároveň požiadal o to, aby duchovenstvo vykonalo gestá odpustenia a zmierenia voči biskupovi“.

Komuniké ďalej vyjadruje vďačnosť pápeža Františka voči všetkým, ktorí podporili Mons. Okpalekeho:

„Svätý Otec je vďačný tým kňazom, rehoľníkom, rehoľniciam a veriacim, ktorí vyjadrili blízkosť Mons. Okpalekovi a  podporili ho svojou modlitbou. Rovnako je vďačný bratom biskupom z Konferencie biskupov Nigérie za ich podporu vyjadrenú spolubratovi.“

Kongregácia pre evanjelizáciu národov tiež informovala o dočasnom riešení, pre ktoré sa rozhodol pápež František:

„Svätý Otec nateraz nemá v úmysle menovať nového biskupa pre Ahiaru, ale si vyhradzuje právo, aby on sám mal aj naďalej osobitnú starostlivosť o túto diecézu, pozývajúc ku spolupráci nového apoštolského správcu sede vacante z poverenia Svätej stolice (Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis) v osobe Mons. Luciusa Iwejura Ugorja, biskupa diecézy Umuáhia, ktorému udeľuje všetky právomoci vyhradené pre ordinára. -ab-

inizio pagina

Pápežská komisia pre ochranu maloletých má nových členov

◊  

Vatikán 19. februáraPápež František na ďalšie trojročné obdobie potvrdil v úrade predsedu Pápežskej komisie pre ochranu maloletých kardinála Seána O´Malleyho OFM Cap. a menoval 16 členov tohto poradného orgánu pápeža – deväť z nich je nových a sedem bolo potvrdených v úrade. Polovicu členov komisie momentálne tvoria ženy. Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké Tlačového strediska zo 17. februára, medzi členmi komisie sú aj bývalé obete zneužívania, želali si však zostať v anonymite.

Novými členmi Pápežskej komisie pre ochranu maloletých sú štyria muži a päť žien, ide o multidisciplinárnu skupinu expertov z rozličných kontinentov. Sú nimi: prof. Benyam Dawit Mezmur (Etiópia), sestra Arina Gonsalvesová, RJM (India), Neville Owen (Austrália); Sinalelea Fe’aová (Tonga), prof. Myriam Wijlensová (Holandsko), prof. Ernesto Caffo (Taliansko), sestra Jane Bertelsenová, FMDM (Veľká Británia), Teresa Kettelkampová (USA) a Nelson Giovanelli Rosendo Dos Santos (Brazília).

Siedmimi členmi komisie potvrdenými v úrade na ďalšie tri roky sú: Dr. Gabriel Dy-Liacco (Filipíny); Mons. Luis Manuel Alì Herrera (Kolumbia), P. Hans Zollner SJ (Nemecko), prof. Hanna Suchocka (Poľsko), sestra Kayula Lesaová, RSC (Zambia); sestra Hermenegild Makorová CPS (Južná Afrika) a Mons. Robert Oliver (USA).

Predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých kardinál O´Malley OFM Cap..  súvislosti s menovaním nových členov komisie uviedol:

 „Práve menovaní komisári dodajú ochrane maloletých a zraniteľných dospelých globálnu perspektívu. Svätý Otec uistil o kontinuite práce našej komisie, ktorou je pomáhať lokálnym cirkvám celého sveta v ich úsilí chrániť všetky deti, mladých a zraniteľných dospelých od utŕženia rán“.

Nové funkčné obdobie zaháji komisia v apríli súkromným stretnutím s obeťami zneužívania.

Ako uvádza komuniké Tlačového strediska, úlohou Pápežskej komisie pre ochranu maloletých je poskytovať pápežovi „návrhy iniciatív pre ochranu maloletých a zraniteľných dospelých pred zločinmi sexuálneho zneužívania, ako aj napomáhať lokálnej zodpovednosti v partikulárnych cirkvách za ochranu všetkých detí, mladých a zraniteľných dospelých“. Cieľom komisie a zároveň jej najväčšou výzvou je „inkulturácia prevencie zneužívania a ochrany do života a činnosti miestnych cirkví“.

Detailnejšie informácie o členoch vyššie uvedenej komisie a jej práci sú dostupné na internetovej stránke www. protectionofminors.va. -zk-

inizio pagina

Pôstne kázne R. Cantalamessu budú na tému: «Oblečte si Pána Ježiša Krista»

◊  

Vatikán 19. februára – V piatok 23. februára začne cyklus pôstnych kázní pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Tohtoročná téma je úryvkom z Listu apoštola Pavla Rimanom: «Oblečte si Pána Ježiša Krista» (Rim 13,14) a jej podtitul znie: „Kresťanská svätosť v Pavlových morálnych povzbudeniach (parenéze)“.

Päť pôstnych kázní pátra Cantalamessu zaznie ako už tradične v pápežskej kaplnke Redemptoris Mater. Bude to v piatky pôstneho obdobia počnúc 23. februárom a pokračujúc 2., 9., 16. a 23. marcom, vždy ráno o 9. hodine.

Kázne budú zamerané na všeobecné povolanie ku svätosti v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Ako uvádza pápežský kazateľ v úvode k svojmu cyklu, koncil dal aj „presnú orientáciu v tom, čo sa v kresťanstve rozumie pod svätosťou“: v konštitúcii Lumen gentium čítame, že svätosť je «dokonalá jednota s Kristom»  (50).

„Ide o to, aby sme si uvedomili túto obnovenú víziu svätosti a napomohli jej uskutočňovaniu v Cirkvi. Tá najkompletnejšia a najkompaktnejšia biblická syntéza o svätosti založená na kerygme, je vytýčená svätým Pavlom v parenetickej časti Listu Rimanom (kapitoly 12-15)“, píše páter Cantalamessa. Vychádzajúc zo spomenutých kapitol bude v kázňach približovať charakteristické črty svätosti – „kresťanské cnosti“, ďalej to, čo Nový zákon definuje ako „ovocie Ducha“ či „zmýšľanie Krista Ježiša“ (Flp 2,5). -zk-

inizio pagina

Vatikánske múzeá pripravujú výstavu diel Andyho Warhola s duchovnou tematikou

◊  

Vatikán/USA 19. februára – „Je veľmi, veľmi dôležité, aby sme viedli dialóg so súčasným umením. Žijeme vo svete obrazov a Cirkev musí byť súčasťou tejto reality.“ Toto vyjadrenie riaditeľky Vatikánskych múzeí Barbary Jatta priniesol magazín The Art Newspaper spolu s informáciou o  príprave výstavy diel Andyho Warhola vo Vatikánskych múzeách.

Expozícia diel predstaviteľa pop artu, ktorého korene siahajú na východné Slovensko, je na pláne v roku 2019. Pôjde o spoluprácu Vatikánskych múzeí s americkou inštitúciou Andy Warhol Museum v Pittsburghu so zámerom predstaviť Warholove diela s náboženskou tematikou.

Historik umenia Alain Cueffa, ktorý pôsobí ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Paríži upozornil na kľúčovú rolu, akú pri dešifrovaní Warholovho umenia zohrávajú ikony. O duchovnom pozadí Andyho Warhola, ktorý pochádzal z rodiny slovenských gréckokatolíkov a s rodičmi navštevoval Chrám sv. Jána Zlatoústeho v Pittsburgu, sa vyjadril týmito slovami: „V neskoršom období jeho duchovná skúsenosť prežitá poväčšine v samote poznačila jeho maliarsky štýl.“

Viaceré práce Andyho Warhola sú v priamom kontakte s kresťanskou duchovnosťou. Namaľoval sériu krížov, červených a žltých, ako svoje prvé veľké diela náboženského charakteru v roku 1982. Ako výtvarník bol ovplyvnený ikonami a jeho duchovné zameranie badať aj v diele «Posledná večera» (1986), v ktorom reprodukoval známu maľbu Leonarda da Vinciho. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteV Číne v roku 2017 prijalo krst viac než 48-tisíc ľudí

◊  

Čína 19. februára – V Číne bolo v minulom roku pokrstených 48 556 ľudí. Informovala o tom misijná agentúra Fides. Štatistiky, ktoré vyhotovila organizácia Faith Cultural Society, kvôli chýbajúcim údajom z odľahlých katolíckych komunít nie sú kompletné, avšak „odrážajú vitalitu a misionársky dynamizmus komunity, ktorá prežíva vieru v plnosti“, uvádza sa v správe.

Najväčší počet krstov (11 899) prijali veriaci v provincii He Bei, ktorá je baštou katolicizmu v Číne. Krsty boli v minulom roku vysluhované aj v západnej oblasti Číny s vysokým počtom moslimského obyvateľstva a 11 ich bolo udelených dokonca aj v malej katolíckej komunite v Tibete, kde je väčšinovým náboženstvom Budhizmus. V Pekingskej diecéze bolo vlani pokrstených vyše tisíc ľudí.

Ako uvádza Faith Cultural Society, „aj napriek povzbudzujúcim cifrám a veľkému misionárskemu nasadeniu v miestnych komunitách celej Číny, musíme vždy cítiť povolanie k obnovenému misionárskemu nasadeniu“ a dodáva, že zverejnené štatistiky sú zároveň „pozvaním a výzvou k upevneniu viery a napredovaniu na ceste smerom ku Kristovi“. -zk-

inizio pagina

RubrikyRozhovor s mukačevským eparchom Milanom Šášikom

◊  

Vatikán/Ukrajina 19. februára - V rámci rubriky pre gréckokatolíkov prinášame rozhovor s mukačevským eparchom Milanom Šášikom o živote eparchie, ktorá prežíva historické výročie a pracuje na procese blahorečenia jednej zo svojich mučeníckych kňazských osobností.  

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 19. februára 2018

◊  

Pondelkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina