Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

05/03/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František v rannej homílii: Potreba obrátenia sa týka skutkov, citov, ale aj myslenia

◊  

Vatikán 5. marca – Náboženstvo a viera nie sú „divadlom“. Táto myšlienka rezonuje v zamyslení Svätého Otca pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty. Pápež František vychádzal z čítaní z Druhej knihy kráľov (2 Kr 5, 1-15a) ako aj z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 4, 24-30). Vysvetlil, ako nás Cirkev v tomto čase Pôstu pobáda zamyslieť sa nad vlastným obrátením, ktoré sa týka myslenia, životného štýlu, skutkov aj citov.

„Cirkev hovorí, že naše skutky sa musia obrátiť, a hovorí nám o pôste, o almužne, o pokání: toto je obrátenie v skutkoch. Podujať sa na nové diela v kresťanskom duchu, v štýle  prameniacom z Blahoslavenstiev,  z 25. kapitoly Matúša. Takto konať.

Cirkev nám tiež hovorí o obrátení na úrovni citov, aj city sa musia obrátiť. Spomeňme si na Podobenstvo o dobrom Samaritánovi: obrátiť sa v spolucítení. Kresťanské city.

Ide o konverziu v činoch, konverziu v citoch, ale dnes nám Cirkev hovorí aj o «konverzii zmýšľania». Nielen v tom, na čo myslíme, ale aj v tom, ako rozmýšľame, v štýle zmýšľania. Rozmýšľam štýlom kresťanským, alebo štýlom pohanským? Toto je posolstvo, ktoré nám dnes Cirkev predkladá“.

Vzhľadom na príbeh Sýrčana Námana chorého na malomocenstvo, Svätý Otec pripomenul, ako „prišiel za Elizeom, aby ho uzdravil“ a dostal radu sedem ráz sa okúpať v Jordáne. On si však pomyslel, že rieky Damasku sú predsa lepšie od riek Izraela, a tak sa „nazlostil, urazil sa a chcel odísť bez toho, aby to vykonal“. Pápež František vysvetlil, že „tento človek očakával divadlo“, avšak štýl Boha je iný, „on uzdravuje iným spôsobom“.

To isté, poznamenal Svätý Otec sa stane aj Ježišovi, keď sa vráti do Nazareta a vojde do synagógy. Ľudia najskôr naňho „hľadeli v úžase“, „boli spokojní“.

„Ale nikdy nie je núdza o nejakého táraja, a ten začal hovoriť: «Veď tento je syn stolára. Čo nás poučuje? Na ktorej univerzite toto študoval?» - «Áno! Je to Jozefov syn». Začínajú sa miešať názory, mení sa postoj ľudí, a chcú ho zabiť. Od obdivu, od žasnutia, po chuť ho zabiť. Aj títo chceli divadlo. «Nuž nech urobí zázraky, také aké hovoria, že urobil v Galilei, a my uveríme». A Ježiš vysvetľuje: «Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.» My sa totiž bránime pred tým, že by nás niekto z našich vlastných mal naprávať. Napraviť nás môže prísť niekto, kto spraví divadlo. - No náboženstvo nie je divadlo. Viera nie je divadlom, je to Božie slovo a Duch Svätý, ktorý koná v srdciach“.

Cirkev, zdôraznil pápež František, nás teda pozýva zmeniť spôsob myslenia, štýl myslenia. Môžeme odrecitovať „celé Krédo, aj všetky dogmy Cirkvi“, ak to však nerobíme „s kresťanským duchom“, je nám to „nanič“.

„Zmena myslenia. Nie je to automatické, že budeme rozmýšľať týmto spôsobom. Nie je to bežná vec. Aj v spôsobe myslenia, v spôsobe viery, sa nám treba obrátiť. Môžeme sa pýtať: V akom duchu rozmýšľam? V duchu Pána, alebo v duchu seba samého? V duchu komunity ku ktorej prináležím, alebo v duchu skupinky či spoločenskej vrstvy ku ktorej patrím, či mojej politickej strany? V akom duchu rozmýšľam? Potrebujeme skúmať, či skutočne myslíme v Božom duchu. A prosiť o milosť rozlišovania: kedy rozmýšľam v duchu sveta a kedy rozmýšľam v duchu Božom. Prosme si o milosť konverzie zmýšľania.“-ab-

inizio pagina

Vietnamskí biskupi na návšteve ad limina pri hroboch apoštolov v Ríme

◊  

Vatikán/Vietnam 5. marca – Na návštevu Ad limina apostolorum pricestovali do Ríma  biskupi Vietnamu. Svätý Otec dnes dopoludnia prijal na audiencii ich 33-člennú delegáciu, ktorú vedie hanojský arcibiskup kardinál Pierre Nguyên Văn Nhon.

V 93-miliónovej krajine tvoria katolíci 8%, majú 26 diecéz, tri arcidiecézy, 2200 farností a 4-tisíc kňazov. Katolícku cirkev vo Vietname charakterizuje veľká vitalita viery, čo sa prejavuje aj v hojnom počte duchovných povolaní.

Stretnutie s pápežom Františkom bolo srdečné a dojímavé, „ako medzi otcom a synom, alebo medzi priateľmi“, povedal pre Vatican News Mons. Joseph Dình Dúc Dao, biskup dicézy Xuân Lôc. Vyzdvihol jednoduchosť a blízkosť, akú všetkým prejavil Svätý Otec. „Mohli sme vyjadriť všetko čo sme chceli“ dodal vietnamský biskup a citoval slová pápeža, ktoré im adresoval na záver: „Prineste do Vietnamu radosť z evanjelizovania.“

Vo Vietname, ktorý je krajinou s komunistickým režimom, sú kresťania stále  v neľahkej situácii. Ich viera je mimoriadne silná, hoci už začínajú byť konfrontovaní aj s prejavmi sekularizmu, vysvetlil Mons. Joseph Dình Dúc Dao. Situáciu Cirkvi opísal týmito slovami:

„Katolícke spoločenstvo resp. spoločenstvá sú životaschopné. Keď hovoríme o viere, hovoríme o živote, o radosti, pretože ľudia naozaj žijú vieru a vzťah s Bohom spôsobom veľmi osobným. V tomto neraz komplikovanom momente majú veriaci neustálu dôveru, sú presvedčení vo viere. Takže výzvou pre nás je odpovedať na túto Božiu milosť. Navyše, vietor sekularizácie, prichádzajúci z iných častí sveta, sa začína dostávať aj sem. Výzvou pre nás je zachovať túto vitalitu viery, aby sme dokázali vzdorovať pokušeniu zosvetštenia, ako hovorí Svätý Otec. Z tohto dôvodu Cirkev vo Vietname potrebuje ďalej prehlbovať reflexiu a poznanie viery.

Konferencia biskupov Vietnamu požiadala Svätú stolicu o založenie katolíckej univerzity. V tejto chvíli je to čisto len teologická fakulta, pretože v politike vlády postoj k Cirkvi zatiaľ nie je taký ako ku všetkým ostatným náboženstvám. Zatiaľ nemôže spolupracovať na všetkých poliach vzdelávania. Máme nádej, že v blízkej budúcnosti, v tejto klíme otvorenosti, budeme môcť zahrnúť štúdium ďalších vied, nie iba tej teologickej. Nemáme strach z ťažkostí. Svätý Otec nám povedal, aby sme sa nebáli, ale vždy v sebe živili oduševnenie a dôveru.“ -jb-

inizio pagina

Svätý Otec sa 11. marca stretne s Komunitou sv. Egídia pri jej 50. výročí

◊  

Vatikán 5. marca – Svätý Otec sa v nedeľu 11. marca stretne s Komunitou sv. Egídia pri príležitosti osláv 50. výročia jej založenia. Ako informoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke, stretnutie sa uskutoční v popoludňajších hodinách o 16.30 v starobylej časti Ríma Trastevere na námestí pred tamojšou mariánskou bazilikou. Pápež František sa v rámci liturgie slova prihovorí členom komunity nielen z Ríma, ale aj z Talianska a celého sveta.

Komunita sv. Egídia vznikla v roku 1968 z iniciatívy vtedy devätnásťročného Andreu Riccardiho. Zhromaždil skupinu gymnazistov ako bol on sám, aby spoločne načúvali Evanjeliu a žili podľa neho. Prvá kresťanská komunita opísaná v Skutkoch apoštolov a život Františka z Assisi boli prvými opornými bodmi komunity. 

Dnes je Komunita Sant´Egidio rozšírená vo viac ako 70 krajinách sveta a má vyše 60 000 členov. Je známa na medzinárodnej úrovni vďaka svojim sociálnym, kultúrnym a humanitárnym projektom a predovšetkým vďaka mnohým programom v prospech  najchudobnejších. Všetci jej členovia sú dobrovoľníci. -ab-

inizio pagina

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz na návšteve Vatikánu

◊  

Vatikán 5. marca – Svätý Otec František dnes prijal predsedu vlády Rakúskej republiky, kancelára Sebastiana Kurza. 31-ročný predseda Rakúskej ľudovej strany ÖVP, ktorý je na čele vlády od decembra minulého roku, sa na pôde Vatikánu následne stretol so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a s podsekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Antoineom Camillerim.

Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké, okrem vzájomného potvrdenia dobrých vzťahov a plodnej spolupráce medzi Svätou stolicou a Rakúskom, obe strany hovorili aj o dôležitosti ochrany života a rodiny, o starostlivosti o spoločné dobro spoločnosti, najmä slabších vrstiev obyvateľstva.

Počas ďalších rozhovorov sa venovali aj úlohe Rakúska v Európskej únii a potrebe vzájomnej solidarity medzi národmi. Medzi ďalšími preberanými témami medzinárodného významu boli mier, odzbrojenie a migrácia. -ab-

inizio pagina

„Evanjelium dotyku líc“ - úvod pápeža Františka k životopisu francúzskeho kňaza

◊  

Vatikán 5. marca – Je to kniha „svižná a zároveň plná životných osudov“, príbeh „utkaný tvárami, oddanosťou a skutkami lásky, čistou nezištnosťou.“ Týmito slovami pápež František prezentuje knihu Evanjelium dotyku líc (Il Vangelo guancia a guancia), v ktorej talianska novinárka Paola Bergaminiová rozpráva o živote francúzskeho kňaza Étienna Perneta (1824 - 1899), zakladateľa Kongregácie malých sestier Nanebovzatia.

V predslove k biografickej knihe z vydavateľstva Piemme, ktorá bude od zajtra v kníhkupectvách, pápež poukazuje na to, že aj dnes „sa evanjelizácia deje prostredníctvom svedectva blízkosti a lásky“ a že evanjelizácia „nás vedie aj k priloženiu našej tváre na tvár toho, ktorý trpí“.

V texte, ktorý v predstihu zverejnil taliansky denník La Stampa, Svätý Otec spomína aj svoje osobné skúsenosti spojené so sestrami z Kongregácie malých sestier Nanebovzatia: „Ako tichí anjeli vstupujú do domácností, kde ich potrebujú, pracujú s trpezlivosťou, ošetrujú a potom sa potichu vrátia do kláštora.“

„Mal som menej ako jeden deň“, napísal v predslove pápež,  „keď mladá novicka Antónia z Kongregácie malých sestier Nanebovzatia prišla k nám domov vo štvrti Flores v Buenos Aires, a držala ma v náručí. Zostal som v kontakte s tou sestrou po celý jej život, až kým pred pár rokmi neodišla do neba.“

Pápež František opisuje aj príbeh istého muža „presvedčeného antiklerikála“, kolegu jeho otca, ktorý spoznal osobne „materskú tvár Cirkvi“, keď ho počas choroby ošetrovala predstavená Malých sestier Nanebovzatia. Po svojom vyzdravení viac nedovolil, aby sa v jeho prítomnosti niekto nepekne vyjadril o rehoľných sestrách alebo o Panne Márii.

192-stranový životopis s názvom Evanjelium dotyku líc opisuje život zakladateľa Kongregácie Malých sestier Nanebovzatia. Kňaz Štefan (Étienne) Pernet, ktorého vyhlásil za ctihodného svätý Ján Pavol II. v roku 1983, zasvätil svoj život podpore najchudobnejších rodín v zaostalých častiach Paríža v porevolučných okolnostiach polovice 19. storočia. Dedičstvo, ktoré celé zanechal v rukách rehoľných sestier, ešte aj dnes v mnohých krajinách sveta šíri „dobrotivosť a milosrdenstvo“.

Pápež František vo svojom úvode pripomína, že skutky „ohlasujú Ježiša Krista lepšie ako akékoľvek kázanie“ a dotýkajú sa „sŕdc aj tých najvzdialenejších ľudí“. „Jediná sila, ktorá uvoľní a rozviaže reťaze“ v skutočnosti „nie je sila nástrojov alebo tvrdosť zákonov, ale všemohúca slabosť Božej lásky, neodolateľná sila jej dobroty a neodvolateľný prísľub jej milosrdenstva.“ -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteACN a Kolumbovi rytieri v OSN: Podpora návratu kresťanov do oblasti Ninive

◊  

OSN New York 5. marca - Predstavitelia Medzinárodnej pápežskej nadácie ACN – Pomoc Cirkvi v núdzi (Aid to the Church in Need) rokovali 26. februára na pôde OSN o potrebe pomoci irackým kresťanom. Zástupca generálneho tajomníka Rozvojového programu OSN Mourad Wahba prijal spoločnú delegáciu predstaviteľov ACN a Kolumbových rytierov, ktorí informovali o situácii kresťanov a ďalších menšín na Ninivskej planine.

ACN a Kolumbovi rytieri pri svojej návšteve OSN spoločne upozornili na pretrvávajúce ťažkosti, s ktorými zápasia kresťania pri návrate do svojich domovov. Zdôraznili najmä naliehavú potrebu jednotnej odpovede na zachovanie týchto minoritných komunít a ponúkli svoje odborné znalosti lokality.

Mourad Wahba za OSN načrtol očakávané rozšírenie Rozvojového programu na Ninivskej planine, čo predstavitelia delegácie uvítali, keďže až doteraz spočívala celá ťarcha na jednotlivých súkromných darcoch.

ACN a Kolumbovi rytieri sú najväčšími podporovateľmi projektu návratu vnútorne vysídlených kresťanov späť na Ninivskú planinu. Od začiatku invázie ISIS v roku 2014 prispeli sumou 50 miliónov dolárov.

V rozmedzí rokov 2014 až 2018 vynaložila nadácia ACN na núdzovú pomoc kresťanom z Ninivskej planiny 38 miliónov dolárov a najnovšie schválila ďalších 5 miliónov na rekonštrukciu 2 000 domov z približne 13 000 poškodených alebo zničených obydlí. (Zdroj: ACN Slovensko) -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 5. marca 2018

◊  

Pondelňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina