Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

06/03/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília z Vatikánu: Boh nám odpúšťa, ak my odpustíme druhým

◊  

Vatikán 6. marca – Dávajme si pozor na zášť, ktorá v našom srdci vytvára uzol. Takto dnes upozornil Svätý Otec František v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty. Varoval aj pred nebezpečenstvom stať sa otrokmi nenávisti a pripomenul, že prvým krokom k tomu, aby nám Boh odpustil, je uznať, že sme hriešnikmi.

V prvom liturgickom čítaní z Knihy proroka Daniela (3, 25.34-43) sa spomína príbeh Azariáša, ktorý bol vrhnutý do rozpálenej pece za to, že nezaprel Pána. On sa však hneď nesťažuje Bohu za to, čo s ním urobili, nevyčíta mu, že mu takto odpláca jeho vernosť. Aj naďalej vyznáva veľkosť Boha a ide až ku koreňu zla, keď hovorí: „Ty si nás vždy zachránil, no my sme žiaľ zhrešili“. Obviňuje seba samého a svoj ľud. „Sebaobvinenie je prvým krokom k odpusteniu“, potvrdzuje pápež František:

„Obviniť seba samých je súčasťou kresťanskej múdrosti. Nie obviňovať druhých, to nie, ale seba samých. A keď pristupujeme ku sviatosti zmierenia, treba mať toto na mysli: veľký Boh, ktorý nám dal množstvo vecí – a ja som žiaľ zhrešil, urazil som Pána. A prosím o spásu.“ 

Svätý Otec spomenul aj anekdotu o jednej panej, ktorá v spovednici dlho menovala svokrine hriechy, snažiac sa tak ospravedlniť seba samú, až jej nakoniec kňaz povedal: „Dobre a teraz vyznajte Vaše hriechy“.

„A toto sa Pánovi páči, lebo Pán prijíma kajúce srdce, pretože ako povedal Azariáš: «nebudú zahanbení tí, čo dúfajú v teba». Treba kajúce srdce, ktoré Pánovi hovorí pravdu: „Urobil som toto, Pane. Zhrešil som proti tebe“. Pán mu zakrýva ústa, ako otec Márnotratnému synovi, nenechá ho dohovoriť. Jeho láska ho zakrýva. Odpúšťa všetko.“

Pápež František pozýva k tomu, aby sme sa nehanbili vymenovať vlastné hriechy, lebo Pán nás robí opäť spravodlivými, keď nám odpúšťa, a nie iba jeden raz, ale vždy. Je tu však jedna podmienka:

„Božie odpustenie v nás mocne účinkuje za predpokladu, že my odpustíme druhým. A toto nie je jednoduché, lebo zášť vytvára v našom srdci akýsi uzol a je tam vždy tá trpkosť. Mnohokrát v sebe nosíme zoznam vecí, ktoré nám urobili druhí: „Tento mi urobil toto, vykonal mi to a ono...“

Po výzve k ostražitosti, aby sme sa nenechali zotročiť nenávisťou, Svätý Otec zhrnul svoju homíliu do dvoch viet:

„Toto sú dve veci, ktoré nám pomôžu pochopiť cestu odpustenia: «Ty si veľký, Pane, žiaľ, zhrešil som» a «Áno, odpúšťam ti sedemdesiatsedemkrát, za predpokladu, že ty odpustíš druhým». -zk-

inizio pagina

Aktuálne správy z VatikánuTvít Svätého Otca: Učme sa rozpoznať, čo pochádza od Boha

◊  

Učme sa rozpoznávať, čo zanecháva v našom srdci dobrú a trvalú stopu, pretože to pochádza od Boha. (Tvít pápeža Františka 6. marca 2018)

inizio pagina

Kardinál Kasper v novej knihe o Amoris laetitia: Niet dôvodu na obviňovanie z herézy

◊  

Vatikán 6. marca –  Kardinál Walter Kasper dnes v Ríme prezentoval svoju novú knihu s názvom: „Posolstvo Amoris laetitia. Bratská diskusia“. V tejto súvislosti, ako aj pri príležitosti včerajších 85. narodenín nemeckého kardinála, známeho teológa a emeritného predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, mu položil niekoľko otázok redaktor Vatican News Alessandro Gisotti:

Kardinál Kasper, na prvých stránkach svojej knihy zdôrazňujete, že Amoris laetitia nie je novým učením, ale kreatívnou obnovou tradície. Môžete to vysvetliť?

„Tradícia nie je akési stojaté jazero, ale je ako prameň, ako rieka: je to niečo živé. Cirkev je živým organizmom a tak sa musí preložiť stále platná tradícia do aktuálnej situácie. Toto je zmysel aggiornamenta, o ktorom hovoril pápež Ján XXIII.“

Podtitul Vašej knihy znie: „Bratská diskusia“. Píšete v nej, že netreba mať strach z diskusií, zároveň však dodávate, že tu „niet miesta pre obviňovanie z herézy“. Čo Vás zasahuje z debát, ktoré nasledovali po zverejnení Amoris laetitia?

„Predovšetkým by som chcel povedať, že diskusie sú v Cirkvi nevyhnutné. Netreba mať strach! Avšak je tu príliš drsná debata, príliš silná, spolu s obviňovaním z herézy. Heréza je tvrdošijný postoj, ktorý neguje formulovanú dogmu. Doktrína o nerozlučiteľnosti manželstva nebola zo strany pápeža Františka zotáznená! Prv než sa povie, že ide o herézu, treba si vždy položiť otázku, ako ten druhý chápe svoje tvrdenie. A predovšetkým, treba predpokladať, že ten druhý je katolíkom, a nie opak!“

Práve keď je reč o diskutovanej „poznámke č. 351“ Amoris laetitia o pripustení k sviatostiam rozvedených a znovu zosobášených v knihe tvrdíte, že táto poznámka by sa mala čítať vo svetle Dekrétu Tridentského koncilu o Eucharistii. Z akého dôvodu?

„Tridentský koncil hovorí, že v prípade, že nejde o ťažký hriech, ale o hriech všedný, Eucharistia tento hriech odstraňuje. Hriech je komplexný termín. Nie je to len objektívna norma, ale je tu aj úmysel, svedomie osoby, a musí sa vidieť vo vnútornom fóre – vo sviatosti zmierenia – či skutočne ide o ťažký hriech, alebo možno o všedný hriech, prípadne azda o žiadny. Ak ide len o všedný hriech, osobu možno rozhrešiť a môže byť pripustená k sviatosti Eucharistie. Toto korešponduje už s učením pápeža Jána Pavla II., a v tomto zmysle je pápež František v plnej kontinuite línie danej predchádzajúcim pápežom. Nevidím teda dôvod hovoriť, že by tu bola heréza.“

V čom podľa Vás Amoris laetitia najviac dodáva pomoc dnešným rodinám? Ako sa dá zužitkovať tento dokument v každodennom živote rodín?

„Poznám niekoľko farností, aj tu v Ríme, ktoré robia stretnutia s manželmi alebo so snúbencami pripravujúcimi sa na manželstvo a čítajú niektoré časti tejto Apoštolskej exhortácie. Jazyk tohto dokumentu je taký jasný, že ho môže porozumieť každý kresťan. Nie je to vysoká teológia nezrozumiteľná pre ľudí.“ -zk-

inizio pagina

Tohtoročnú krížovú cestu v Koloseu pripravili mladí študenti

◊  

Vatikán 6. marca – Meditácie Krížovej cesty, ktorá sa uskutoční na Veľký piatok v rímskom Koloseu, tohto roku pripravila skupina rímskych študentov. Pápežovo želanie zveriť tvorbu rozjímaní do rúk mladých súvisí s blížiacou sa októbrovou synodou biskupov zameranou práve na túto generáciu.

Úlohou vytvoriť skupinu, ktorá by pripravila podnety pre jednotlivé zastavenia tejto pobožnosti, bol kardinálom Ravasim poverený stredoškolský učiteľ z Ríma Andrea Monda, ktorý vyučuje náboženstvo a je aj publicisticky činný. Ten vybral 15 ľudí vo veku 15-25 rokov, študentov stredných škôl či univerzít. Každý z nich si na základe spoločného čítania úryvkov Evanjelia vybral jedno zastavenie a pripravil k nemu krátku meditáciu a sprievodnú modlitbu. -zk-

inizio pagina

Ekonómia v službe charizme a misii - vyšiel dokument o správe rehoľného majetku

◊  

Vatikán 6. marca – Za účasti kardinála Braz de Aviza, prefekta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, dnes v Ríme predstavili publikáciu „Ekonómia v službe charizme a misii“ z Vatikánskeho vydavateľstva LEV.

Týmto textom chce Svätá stolica pomôcť inštitútom zasväteného života a spoločnostiam apoštolského života, ktoré v poslednom čase vo viacerých prípadoch čelia problémom spojenými so spravovaním ekonomických dobier. Vzhľadom k tomu vyzvala zasvätených, aby si viac uvedomovali dôležitosť ekonomiky.

S cieľom dať k dispozícii kritériá a praktické usmernenia pre správu majetku sa konali dve medzinárodné sympóziá. Na ich základe boli vypracované Usmernenia pre správu ekonomických dobier v inštitútoch zasväteného života a v spoločnostiach apoštolského života, ako aj dnes predstavený dokument. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteRozhovor s kard. Turksonom „Hrdza“ o boji s korupciou vychádza v slovenčine

◊  

Slovensko 6. marca – V slovenskom preklade vychádza knižný rozhovor s kardinálom Turksonom o korupcii a jej dôsledkoch na spoločnosť pod názvom Hrdza. Boj proti korupcii v Cirkvi a spoločnosti. Vydanie knihy pripravilo jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha. Taliansky originál vyšiel ani nie pred polrokom vo vydavateľstve Rizolli.

Úvod ku knihe talianskeho novinára Vittoria V. Albertina napísal pápež František. Podľa pápeža Františka korupcia vyrastá z ľudského srdca a môže zapustiť korene v každom človeku. Všetci sme vystavení pokušeniu korupcie. Aj keď si myslíme, že sme ju porazili, môže sa kedykoľvek znova vynoriť.

Prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj sa v rozhovore zaoberá hlbokými príčinami korupcie, ktorá je celosvetovým problémom. Chápe ju veľmi široko, nielen ako úplatkárstvo, ale ako proces, ktorý začína prebiehať v človeku, ktorý stráca nádej, že zákonnosť a spravodlivosť mu pomôžu dosiahnuť dobro. Tento proces sa šíri v jednotlivcoch i v spoločnosti ako hrdza, ktorá rozožiera, oslabuje, ničí.

Kardinál Turkson ponúka filozofické a duchovné, no i politické a praktické východiská pre boj s týmto spoločenským nešvárom. (Zdroj: Vydavateľstvo Dobrá kniha)

inizio pagina

V Rumunsku sa stretli európske konferencie vyšších rehoľných predstavených

◊  

Rumunsko 6. marca – Včera sa začalo v rumunskom Snagove 18. valné zhromaždenie Zväzu európskych konferencií mužských a ženských rehoľných predstavených (UCESM). Na stretnutí s mottom „Rozšír priestor svojho stanu“ (Iz 54,2) sa zišli reprezentanti 39 národných konferencií z 28 krajín Európy, ktorí zastupujú približne 250 tisíc rehoľníkov a rehoľníc. Stretnutie potrvá do 10. marca -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 6. marca 2018

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina