Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

11/03/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuAnjel Pána so Svätým Otcom vo 4. pôstnu nedeľu: Tešíme sa, lebo Boh nás miluje

◊  

Vatikán 11. marca – Okolo 30-tisíc veriacich v dnešnú 4. pôstnu nedeľu na poludnie zaplnilo Námestie sv. Petra, aby sa pomodlili spolu so Svätým Otcom  a prijali jeho požehnanie. V tento deň slávi pápež František osobné jubileum 60 rokov rehoľného života jezuitu a už o dva dni, v utorok 13. marca, sa naplní päť rokov od jeho zvolenia na Petrov stolec.

V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec pripomenul výzvu 4. pôstnej nedele: Laetare - „Tešte sa“. Ako zdôraznil, táto radosť vychádza z kresťanskej nádeje: 

„Nemáme malomyseľnieť, keď vidíme naše obmedzenosti, naše hriechy, naše slabosti: Boh je tu nablízku, Ježiš je na kríži, aby nás uzdravil. Toto je Božia láska. Pozrime na kríž a povedzme si v duchu: „Boh ma miluje.“ Je pravda, sú tu tieto limity, tieto slabosti, tieto hriechy, ale on je väčší než obmedzenosti, slabosti a hriechy.“

V podvečerných hodinách sa pápež František vyberie mimo Vatikánu do neďalekej štvrte Trastevere, kde má na programe stretnutie s Komunitou sv. Egídia pri príležitosti polstoročia jej činnosti.

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnú Štvrtú pôstnu nedeľu, ktorá sa zvykne nazývať Laetare, teda „tešte sa“, nás úvodná antifóna eucharistickej liturgie pozýva k radosti: „Teš sa, Jeruzalem, jasajte a radujte sa, vy, ktorí ste boli v smútku.“ Takto sa začína omša. Aký je dôvod tejto radosti? Je ním veľká láska Boha k ľudstvu, ako nám o tom hovorí aj dnešné evanjelium: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“  (Jn 3,16). Tieto slová, ktoré Ježiš vyslovil v rozhovore s Nikodémom, zhŕňajú tému, ktorá stojí v centre kresťanského ohlasovania: aj keď sa situácia zdá zúfalá, Boh zasahuje a ponúka človeku spásu a radosť. Boh naozaj nestojí bokom, ale vstupuje do dejín ľudstva, „zamiešava sa“ do nášho života, vstupuje doň, aby ho oživoval svojou milosťou a aby ho spasil.

Sme povolaní tomuto ohlasovaniu načúvať a odmietnuť pokušenie byť si istí sebou samými, chcieť konať bez Boha, nárokovať si absolútnu slobodu od neho a od jeho Slova. Keď objavíme odvahu spoznať sa takí, akí sme – k tomu sa žiada odvaha! –, uvedomíme si, že sme ľudia povolaní vyrovnávať sa s našimi slabosťami a našimi obmedzeniami. Môže sa teda stať, že nás premôže úzkosť, nepokoj zo zajtrajška, strach z choroby a zo smrti. To vysvetľuje, prečo mnohí ľudia, hľadajúc východisko, niekedy si vyberú nebezpečné skratky, ako napríklad tunel drogy alebo poverčivosti či zničujúcich rituálov mágie.

Je dobré poznať vlastné obmedzenia, vlastné slabosti, máme ich poznať, ale nie pre to, aby sme si zúfali, ale aby sme ich odovzdali Pánovi. A on nám pomáha na ceste uzdravovania, berie nás za ruku, a nikdy nás neponechá osamotených! Boh je s nami, a preto sa dnes „tešíme“. „Teš sa, Jeruzalem,“ – hovorí – pretože Boh je s nami. 

A my máme opravdivú a veľkú nádej v Bohu Otcovi, bohatom na milosrdenstvo, ktorý nám daroval svojho Syna, aby nás spasil, a toto je naša radosť. Máme aj toľké zármutky, ale keď sme opravdiví kresťania, je tu tá nádej, ktorá je určitou malou radosťou, ktorá rastie a dodáva ti istotu. Nemáme malomyseľnieť, keď vidíme naše obmedzenosti, naše hriechy, naše slabosti: Boh je tu nablízku, Ježiš je na kríži, aby nás uzdravil. Toto je Božia láska. Pozrime na kríž a povedzme si v duchu: „Boh ma miluje.“ Je pravda, sú tu tieto limity, tieto slabosti, tieto hriechy, ale on je väčší než obmedzenosti, slabosti a hriechy. Nezabudnite na toto: Boh je väčší, než naše slabosti, naše nevernosti, naše hriechy. A chyťme sa Pána za ruku, pozrime na kríž a poďme vpred.

Nech nám Mária, Matka milosrdenstva, dá do srdca istotu, že sme Bohom milovaní. Nech je nám nablízku v okamihoch, keď sa cítime osamotení, keď sme pokúšaní vzdať sa pred ťažkosťami života. Nech nám sprostredkuje cítenie svojho Syna Ježiša, aby sa naše pôstne putovanie stalo skúsenosťou odpustenia, prijatia a lásky.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Pápež pozdravil účastníkov vatikánskeho Hackathonu

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pozdravil Svätý Otec jednotlivé skupiny prítomné na Námestí sv. Petra. Zvlášť sa prihovoril 120-člennej skupine mladých informatikov a projektových manažérov z rozličných krajín, ktorí sa v Ríme od štvrtka venovali kreatívnej spolupráci na podujatí s názvom „VHacks - Vatikánsky Hackathon“ alebo „maratón kreatívnych mozgov“:

„Osobitný pozdrav posielam univerzitným študentom z rozličných častí sveta, ktorí sa zišli na prvom vatikánskom Hackathone, organizovanom komunikačným dikastériom: drahí mladí, je krásne vložiť inteligenciu, ktorú nám Boh darúva, do služby pravdy a do služby tých, čo sú vo väčšej núdzi.“

Pápež František sa rozlúčil s veriacimi zvyčajnou prosbou o modlitbu a s úsmevom im zaprial dobrú chuť k nedeľnému obedu:

„Všetkým prajem peknú nedeľu. Prosím nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia!“ -jb, mkr-

inizio pagina

Myšlienky pápeža Františka k pôstnej očiste: Nezabudnime na to najdôležitejšie

◊  

Vatikán 11. marca – „Ako by sme dopadli, keby nám Boh nedával neustále šancu znova začínať?“ Touto myšlienkou sa dnes prihovoril pápež František cez sociálnu sieť Twitter.

Počas obdobia Veľkého pôstu Svätý Otec rozosiela pravidelné podnety k  prehĺbeniu vzťahu s Bohom. V závere tretieho pôstneho týždňa, ktorý bol spojený s 5. ročníkom pôstnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“, pápež osobitne povzbudil k  modlitbe vnútornej očisty a k duchovnej obnove sviatostnou spoveďou:

„Vo sviatosti zmierenia nachádzame cestu, aby sme sa vrátili k Pánovi a znovuobjavili zmysel života.“  „Uprostred mnohých činností častokrát zanedbávame to, čo je podstatné: duchovný život, náš vzťah s Bohom. Zastavme sa, dajme priestor modlitbe!“ (Tvíty z 9. marca 2018)

 „Ak venujeme viac času modlitbe, naše srdce môže odhaliť skryté lži, ktorými klameme seba samých, a môže nájsť útechu v Bohu.“ (Tvít z 10. marca 2018) -jb-

inizio pagina

Kardinál Jozef Tomko spomína na 70 rokov slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu

◊  

Vatikán/Slovensko 11. marca – Dnes oslávil 94 rokov života J. Em. Jozef kardinál Tomko. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov žije v Ríme v tesnej blízkosti Vatikánu a teší sa dobrému zdraviu. Zúčastňuje sa na spoločných akciách kardinálskeho zboru a pri slávnostných príležitostiach koncelebruje s pápežom Františkom. Nechýba na podujatiach Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda.

Koncom januára sa kardinál Tomko zúčastnil v Košiciach na slávnosti 25. výročia biskupskej konsekrácie košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera a minulý mesiac bol spolu so Svätým Otcom a Rímskou kúriou na duchovných cvičeniach v Aricci. Predtým na Popolcovú stredu pri vstupe do Pôstu osobne udelil pápežovi znak popola pri omši v jeho titulárnom chráme, Bazilike sv. Sabíny na Aventíne.

94-ročný kardinál Jozef Tomko je najstarším žijúcim pravidelným prispievateľom Vatikánskeho rozhlasu. Jeho spolupracovníkom sa stal prakticky od zrodu slovenských vysielaní VR koncom 40-tych rokov minulého storočia.

Pri aktuálnom 70. výročí pravidelného vysielania Vatikánskeho rozhlasu v slovenskom jazyku (21. december 1947) a pri blížiacom sa 75. výročí prvého zaznenia slovenčiny na rozhlasových vlnách z Vatikánu (Vianočné posolstvo pápeža Pia XII. v roku 1943) kard. Tomko poskytol rozhovor pre Vatican News, v ktorom sa podelil so svojimi spomienkami na plejádu významných osobností spätých so slovenským vysielaním Vatikánskeho rozhlasu. Rozhovor prinášame vo zvukovej podobe.

AUDIO:

 

Pripravil Jozef Bartkovjak SJ

inizio pagina

Dnešné vysielanieTýždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 11. marca 2018

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne. 

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Vysielanie z 11. marca 2018

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina