Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

03/04/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuÚmysel Apoštolátu modlitby na apríl: Modlime sa za tých, čo majú moc

◊  

Vatikán 3. apríla – Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ sa v apríli duchovne spája v spoločnom všeobecnom úmysle vybranom pápežom Františkom:

„Aby tí, ktorí riadia ekonomickú oblasť spoločnosti, mali odvahu odmietať ekonómiu vylúčenia a nerovnosti a dokázali ponúknuť nové riešenia.“

Slovenskí biskupi ako duchovní pastieri miestnej cirkvi pozývajú veriacich k nasledujúcemu úmyslu:

„Nech nás slávenie veľkonočného tajomstva vovádza do spoločenstva Cirkvi.“

Členovia Apoštolátu modlitby sa podieľajú na apoštolskej aktivite Cirkvi formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Jednou z foriem tohto duchovného úkonu je tzv. modlitba obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac.

Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme publikuje k prvému piatku každého mesiaca modlitbový úmysel Svätého Otca aj formou videoposolstva. -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Nech zmŕtvychvstalý Ježiš daruje pokoj našim dňom

◊  

Kristus, ktorý porazil temnoty hriechu a smrti, nech daruje pokoj našim dňom. (Tvít pápeža Františka, 3. apríla 2018)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo svetePrihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 je už v druhej fáze

◊  

Slovensko 3. apríla - Počas veľkonočných sviatkov viacerí biskupi slovenských diecéz povzbudili mladých ľudí k účasti na Národnom stretnutí mládeže P18, ktoré sa bude konať 26. – 29. júla v Prešove. Pozvanie k účasti zaznelo v pastierskych listoch, ktoré čítali kňazi vo všetkých kostoloch v Nitrianskej, Spišskej a Rožňavskej diecéze.

Ako informoval Komunikačný tím P18, práve počas Veľkej noci sa ukončila prvá fáza prihlasovania. Od apríla do konca mája prebieha ďalšia fáza, v ktorej sa záujemcovia môžu prihlásiť na stránke narodnestretnutiemladeze.sk. Na jej adrese sú prístupné aj bohaté materiály s námetmi na prežívanie tzv. „Odvážneho roka“. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 3. apríla 2018

◊  

Utorňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina