Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

04/04/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuTvít pápeža Františka: Jedinou neporaziteľnou zbraňou je láska

◊  

Jedinou neporaziteľnou zbraňou je láska, pretože má moc odzbrojiť sily zla. (Tvít pápeža Františka 4. apríla 2018, pri príležitosti Medzinárodného dňa proti nášľapným mínam.)

inizio pagina

Aktuálne správy z VatikánuPápež ukončil cyklus katechéz o svätej omši: Stávať sa eucharistickými ľuďmi

◊  

Vatikán 4. apríla – Aj vo Veľkonočnej oktáve sa pápež František stretol s veriacimi z celého sveta pri tradičnej generálnej audiencii. Na upršanom námestí žiariacom pestrými farbami kvetov dnes Svätý Otec ukončil cyklus katechéz o svätej omši.

Tentokrát veriacim priblížil záverečné obrady eucharistického slávenia, pričom zdôraznil, že po skončení svätej omše sa má začať naše „úsilie o vydávanie kresťanského svedectva“: „Kresťania nejdú na svätú omšu preto, aby si vykonali týždennú povinnosť a vzápätí na všetko zabudli, to nie. Kresťania chodia na svätú omšu, aby sa zúčastnili na Pánovom utrpení a zmŕtvychvstaní a aby potom viac žili ako kresťania“, povedal Petrov nástupca, pričom dodal: „Prostredníctvom Eucharistie Pán Ježiš vstupuje do nás, do nášho srdca a do nášho tela, aby sme mohli «naším životom vyjadriť sviatosť prijatú vo viere»“.

Pri svätej omši sa „učíme stávať sa eucharistickými mužmi a ženami“, uviedol pápež a vysvetlil to nasledovne: „Znamená to nechať Krista, aby konal v našom konaní – aby jeho myšlienky boli našimi myšlienkami, jeho pocity tými našimi, jeho rozhodnutia našimi rozhodnutiami. Toto je svätosť: konať tak, ako konal Kristus je kresťanskou svätosťou. (...) Ovocie svätej omše je určené k dozrievaniu v každodennom živote.“

Na Vatikánskom námestí dnes medzi početnými pútnikmi bolo aj 7000 mladých z diecéz Miláno a Cremona, ako aj skupina novovysvätených jezuitských diakonov z medzinárodného kolégia „del Gesú“ v Ríme.

Úvodom ku katechéze bol nasledovný úryvok z Jánovho evanjelia:

«Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána» (Jn 20, 19.20b).

Plné znenie katechézy pápeža Františka

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnanú Veľkú noc!

Vidíte, že dnes sú tu kvety – kvety evokujú radosť, veselosť; na niektorých miestach sa hovorí: „Rozkvitnutá Veľká noc“ (Pasqua fiorita), pretože kvitne zmŕtvychvstalý Kristus – on je tým novým kvetom. Rozkvitá naše ospravodlivenie, rozkvitá svätosť Cirkvi. Preto toľko kvetov – je to naša radosť. Po celý týždeň slávime Veľkú noc. A preto si všetci opäť vzájomne zaželajme k Veľkej noci. Povedzme všetci spoločne: „Požehnanú Veľkú noc!“ Chcel by som, aby sme zaželali k Veľkej noci – keďže bol biskupom Ríma – milovanému pápežovi Benediktovi, ktorý nás sleduje cez televíziu. Všetci zaželajme pápežovi Benediktovi požehnanú Veľkú noc! Jeden veľký aplauz!

Touto katechézou uzatvárame cyklus venovaný svätej omši, ktorá je doslova pamiatkou, avšak nielen ako spomienka: je opätovným prežívaním Ježišovho utrpenia a zmŕtvychvstania. Naposledy sme došli po sväté prijímanie a k modlitbe po prijímaní. Po tejto modlitbe svätú omšu uzatvára požehnanie udelené kňazom a prepustenie ľudu (porov. Všeobecné smernice Rímskeho misála - VSRM, 90). Tak, ako sa svätá omša ako liturgický úkon začala znamením kríža v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, tak sa aj v mene Najsvätejšej Trojice uzatvára.

Avšak dobre vieme, že zatiaľ čo sa svätá omša ukončuje, začína sa úsilie o kresťanské svedectvo. Kresťania nejdú na svätú omšu preto, aby si vykonali týždennú povinnosť a vzápätí na všetko zabudli, to nie. Kresťania chodia na omšu, aby sa zúčastnili na Pánovom utrpení a zmŕtvychvstaní a aby potom žili väčšmi ako kresťania – začína sa úsilie o vydávanie kresťanského svedectva. Vychádzame z kostola, aby sme «išli v pokoji» a vnášali Božie požehnanie do každodenných aktivít, do našich domovov, na pracoviská, do činností pozemského mesta, „oslavujúc Pána naším životom“.

Ak však vychádzam z kostola klebetiac a obzerajúc si druhých – „pozri na toho, kukni na tamtú“ – a s dlhým jazykom, potom svätá omša nevstúpila do môjho srdca. Prečo? Lebo nie som schopný žiť a vydávať kresťanské svedectvo. Zakaždým keď vychádzam po svätej omši, musím vychádzať lepší než ako som tam vstúpil, s väčším elánom, s väčšou silou, s väčšou vôľou vydávať kresťanské svedectvo. Prostredníctvom Eucharistie Pán Ježiš vstupuje do nás, do nášho srdca a do nášho tela, aby sme mohli «naším životom vyjadriť sviatosť prijatú vo viere» (porov. Modlitba dňa na Veľkonočný pondelok).

Zo slávenia do života, teda uvedomujúc si, že svätá omša nachádza svoje naplnenie v konkrétnych rozhodnutiach toho, kto sa necháva v prvej osobe zahrnúť do tajomstiev Krista. Nesmieme zabudnúť, že slávime Eucharistiu, aby sme sa naučili stávať sa eucharistickými mužmi a ženami. Čo to znamená? Znamená to nechať Krista, aby konal v našom konaní – aby jeho myšlienky boli našimi myšlienkami, jeho pocity tými našimi, jeho rozhodnutia našimi rozhodnutiami.

Toto je svätosť: konať tak, ako konal Kristus je kresťanskou svätosťou. Vyjadruje to s precíznosťou svätý Pavol, keď hovorí o vlastnom pripodobnení sa Ježišovi. Hovorí takto: «S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa» (Gal 2, 19-20). Toto je kresťanské svedectvo.

Pavlova skúsenosť osvetľuje aj nás: v tej miere, ako umŕtvujeme náš egoizmus, čiže nechávame umrieť to, čo oponuje evanjeliu a Ježišovej láske, sa v našom vnútri vytvára väčší priestor pre moc jeho Ducha. Kresťania sú mužmi a ženami, ktorí si nechávajú zväčšovať dušu mocou Ducha Svätého, po tom, ako prijali Kristovo Telo a Krv. Nechajte si rozšíriť dušu! Nie duše úzke a uzavreté, maličké, egoistické, nie! Treba duše veľké, široké, s veľkými horizontmi... Nechajte si zväčšiť dušu silou Ducha Svätého, po prijatí Kristovho tela a Krvi.

Pretože skutočná prítomnosť Krista v konsekrovanom chlebe sa nekončí svätou omšou (porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1374), Eucharistia sa uchováva vo svätostánku kvôli prijímaniu pre chorých a kvôli tichej adorácii Pána v Najsvätejšej sviatosti. Eucharistický kult mimo svätej omše, či už vo forme súkromnej alebo komunitnej, nám pomáha zotrvávať v Kristovi (porov. tamtiež, 1378-1380).

Ovocie svätej omše je určené k dozrievaniu v každodennom živote. Môžeme to do istej miery ilustrovať týmto obrazom: svätá omša je ako semienko, ako pšeničné zrnko, ktoré potom v každodennom živote rastie a rastie, dozrieva v dobrých skutkoch, v postojoch, ktoré nás pripodobňujú k Ježišovi. Ovocie svätej omše je preto určené dozrievať v každodennom živote. Pravdou je, že rastúc v našom zjednotení sa s Kristom, Eucharistia obnovuje milosť, ktorú nám daroval Duch Svätý pri krste a pri sviatosti birmovania, aby naše kresťanské svedectvo bolo vierohodné (porov. tamtiež, 1391-1392).

Čo ešte robí Eucharistia tým, že zapaľuje v našich srdciach Božiu lásku? Oddeľuje nás od hriechu: «Čím väčšiu účasť máme na Kristovom živote a čím väčšie pokroky robíme v priateľstve s ním, tým ťažšie sa od neho odlúčime smrteľným hriechom» (tamtiež, 1395).

Pravidelné zúčastňovanie sa na Eucharistickej hostine obnovuje, posilňuje a prehlbuje puto s kresťanským spoločenstvom, ku ktorému patríme, podľa toho princípu, že Eucharistia utvára Cirkev (porov. tamtiež, 1396), zjednocuje nás všetkých.

Nakoniec, zúčastňovanie sa na Eucharistii zaväzuje voči druhým, osobitne voči chudobným, učiac nás prechádzať od Kristovho tela k telu bratov, v ktorých očakáva, že ho rozpoznáme, že mu budeme slúžiť, ctiť si ho a milovať (porov. tamtiež, 1397).

Nesúc poklad zjednotenia sa s Kristom v hlinených nádobách (porov. 2 Kor 4,7), máme neustálu potrebu vrátiť sa ku svätému oltáru, až dovtedy, keď v raji budeme plne zakúšať  blaženosť Baránkovej svadobnej hostiny (porov. Zjv. 19,9).

Ďakujme Pánovi za cestu znovuobjavovania svätej omše, ktorou nám dal spoločne prejsť, a nechajme sa pritiahnuť obnovenou vierou k tomuto skutočnému stretnutiu s Ježišom, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕtvych, s naším súčasníkom. A nech je náš život vždy takto zakvitnutý – tak ako Veľká noc – kvetmi nádeje, viery, dobrých skutkov. Nech na to vždy nachádzame silu v Eucharistii, v zjednotení s Ježišom. Požehnanú Veľkú noc všetkým!

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-

inizio pagina

Pápež odhalí bronzovú sochu arménskeho svätca Gregora z Nareku

◊  

Vatikán/Arménsko 4. apríla – Svätý Otec vo štvrtok 5. apríla odhalí vo Vatikánskych záhradách bronzovú sochu arménskeho svätca Gregora z Nareku, učiteľa Cirkvi a predstaviteľa spojenectva medzi východom a západom. Poludňajšej slávnosti sa zúčastnia okrem prezidenta Arménskej republiky Serzha Sargsyana aj najvyšší patriarcha a katolikos všetkých Arménov Karekin II. a tiež cilícijský katolikos Aram I.

Myšlienka darovať pápežovi Františkovi a Vatikánskemu štátu sochu svätého Gregora z Nareku sa zrodila pred dvoma rokmi počas pastoračnej návštevy Arménska. Vtedy arménsky prezident Serzh Sargsyan daroval Svätému Otcovi malú sochu tejto  významnej osobnosti arménskych dejín s prianím, aby ju raz mohol vidieť zväčšenú vo Vatikánskych záhradách.

Autorom diela je arménsky umelec David Erevantsi. Sochu vyhotovili z bronzu v českej dielni, a to vo dvoch zhodných kusoch. Ten druhý bude inštalovaný v záhradách sídla arménskeho katolikosa v Ečmiadzine neďaleko Jerevanu. Sochy svätého Gregora z Nareku sa tak stanú symbolom sesterských vzťahov oboch cirkví.

Gregor z Nareku bol básnikom, mníchom, teológom, filozofom a mystikom, ktorý žil v rokoch 951 až 1010. Je pokladaný za ústrednú osobnosť arménskych dejín, pretože formoval myslenie kresťanského východu. Z viacerých dôvodov je prirovnávaný k Dantemu a nazývajú ho tiež mostom medzi západom a východom.

Pápež František 12. apríla 2015 potvrdil dekrét, ktorým zaradil svätého Gregora z Nareku medzi  učiteľov všeobecnej Cirkvi a verejne to oznámil v ten istý deň počas svätej omše v Bazilike sv. Petra slávenej za prítomnosti predstaviteľov Arménskej apoštolskej cirkvi. -ab-

inizio pagina

Vatikánski športovci sa zúčastnia na Rímskom maratóne 8. apríla

◊  

Vatikán 4. apríla – Najbližšiu nedeľu 8. apríla sa v Ríme bude konať už 24. ročník Rímskeho maratónu. Preteky sa začnú o 8.40 pri Rímskych fórach, kde majú aj svoj cieľ. Medzi 14 tisíc športovcami pochádzajúcich z piatich kontinentov sú prihlásení aj športovci z atletického klubu Vatikánu. V družstve „pápežových maratóncov“ budú súťažiť aj dvaja africkí migranti a člen švajčiarskej gardy.

Pre účastníkov Rímskeho maratónu sa v predvečer v sobotu 7. apríla bude podsekretár Pápežskej rady pre kultúru Mons. Melchor Sanchez de Toca sláviť svätú omšu  v kostole Najsvätejšej sviatosti v centre Ríma. Na záver sa všetci spoločne pomodlia „Modlitbu maratónca“ a odovzdajú žlto biely dres vatikánskych bežcov vybranému mimoriadnemu športovcovi. Tentoraz to bude deväťročné dievčatko postihnuté zriedkavou chorobou imunitného systému, ktoré sa nedávno zúčastnilo na osobitných bežeckých pretekoch. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteV konžskom Nord Kivu uniesli kňaza po veľkonočnej omši

◊  

Kongo 4. apríla – Na veľkonočnú nedeľu bol unesený katolícky kňaz na východe Konžskej demokratickej republiky. Ako informoval vatikánsky denník L´Osservatore Romano, otec Celestín Ngango sa po skončení slávenia veľkonočnej svätej omše vracal  do svojej farnosti v Karambi v provincii Nord Kivu. Agresori ho prinútili zastaviť auto, vystúpiť a odísť s nimi lesnou cestou.

Za posledné tri mesiace je to už druhý prípad uneseného kňaza. Koncom januára, tiež v provincii Nord Kivu bol unesený kňaz Robert Masinda spolu s piatimi robotníkmi a po dvoch dňoch boli prepustení.

Oblasť Nord Kivu je pod napätím už viac ako 23 rokov. Od konca roku 2016 sa násilie stupňuje. Koncom marca zahynula desiatka osôb pri útokoch „Aliancie demokratických síl“ blízko mesta Beni. Začiatkom roka armáda zintenzívnila svoju činnosť. -ab-

inizio pagina

Internetové rádio namiesto sociálnych sietí - iniciatíva 300 talianskych tínedžerov

◊  

Taliansko 4. apríla - Skupina mladých Talianov vo veku od 11 do 17 rokov sa rozhodla opustiť globálne sociálne siete ako napr. Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp a Youtube. Chlapci a dievčatá spolupracujúci v internetovom rádiu pre mladých „Radioimmaginaria“, zdôvodňujú tento svoj krok skutočnosťou, že tieto spoločnosti si prisvojujú ich identitu.

„Každá naša fotka alebo video, ktoré boli raz publikované na sieti nám viac už nepatria. Preto sme sa rozhodli, že prestaneme používať sociálne siete na predstavovanie našich iniciatív,“ vysvetľujú mladí svoje rozhodnutie vytvoriť si alternatívnu pre vzájomnú komunikáciu na báze vlastného portálu pre tínedžerov „radioimmaginaria.it“. -ab-

inizio pagina

V Indii počas Veľkej noci zaznamenali útoky na kresťanské objekty

◊  

India 4. apríla – V indickom štáte Orissa boli vo Veľkonočnú nedeľu napadnuté dve farnosti v diecéze Rourkela. Ako informovala tlačová agentúra AsiaNews, skupina násilníkov v obci Bihabandh podpálila miestnosť vedľa sakristie a poškodila sklad sakrálnych predmetov. V susednej farnosti Salangbahal, vzdialenej len okolo 7 km, výtržníci zneuctili a zničili mariánsku jaskynku.

Podľa vyjadrenia miestneho biskupa išlo o plánovaný a dopredu pripravený útok: „Oba prípady sa stali v noci, približne o tej istej hodine. Obe farnosti sú od seba vzdialené 7-8 km. Toto je dielo tej istej skupiny, ktorá je proti kresťanom,“ povedal pre Asianews Mons. Kishore Kumar Kujur.

Udalosti sú osobitne závažné jednak preto, že sa udiali počas posvätného času veľkonočného trojdnia, ako aj preto, že sa stali v Orisse, kde sa v roku 2008 konali najkrutejšie protikresťanské prenasledovania zo strany hinduistických radikálnych skupín.

Arcibiskup diecézy Cuttack-Bhubaneshwar Mons. John Barwa sa k udalosti vyjadril slovami: „Neočakávali sme podobný útok v laickej krajine. Musia skončiť tieto prípady znesväcovania, ktoré urážajú naše náboženské cítenie.“

 „Náboženská sloboda znamená rešpektovať a brániť právo na slobodné vyznávanie viery. Ľudská dôstojnosť a spravodlivosť musia prevážiť aj v najmenších a vzdialených  vidieckych oblastiach Indie. Tieto prípady sú len hanbou a nešťastím našej krajiny,“ dodal arcibiskup Barwa. -ab- 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 4. apríla 2018

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina