Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

06/04/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František: Božie volanie nie je súčasťou marketingových modelov

◊  

Vatikán /Španielsko 6. apríla – „Mojou veľkou obavou je to, že mladí stratia korene. O toto sa obávam. Možno prácou pre dnešok je pripravovať cestu, aby bolo vidieť to, čo  hlásal Joel: «vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia» (2,28). Toto sú slová pápeža Františka z videoposolstva, ktoré zaslal do Madridu pri príležitosti španielskeho národného týždňa pre inštitúty zasväteného života. Ide už o jeho 47. ročník a tentokrát jeho téma znie:  „Povolal tých, ktorých miloval. Mladí ľudia, rozlišovanie a zasvätený život“.

Medzi účastníkmi štvordňového podujatia, ktoré sa začalo včera, sú aj sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života arcibiskup José Rodríguez Carballo OFM, domáci madridský arcibiskup kardinál Carlos Osoro Sierra, kardinál Óscar Rodríguez Maradiaga SDB a brat Alois z Komunity Taizé.

Ako pápež František poznamenáva vo svojom videoposolstve, v pozadí stretnutia rezonuje skutočnosť nedostatku duchovných povolaní. Aj napriek tomu Svätý Otec zdôrazňuje: „nemôžeme sa zastaviť pri tomto horekovaní a oplakávaní slávy minulosti s hudbou v pozadí, keďže nám Pán hovorí: Pozeraj vpred a hľaď na to, čo máš konať“.

Ako uviedol Svätý Otec,  potrebné je hľadať „spôsoby k vytváraniu ciest, aby Pán mohol hovoriť, aby Pán mohol povolávať“. Netreba „robiť volebnú kampaň, ani kampane reklamného typu, pretože Božie volanie nie je súčasťou marketingových modelov. Je to niečo celkom iné. Preto, naberte odvahu a choďte vpred!“, vyzval Svätý Otec zasvätené osoby a dodal povzbudenie: „Ešte je čas na záchranu koreňov a máme tiež čas na to, aby sme týmto mužom a ženám pomohli snívať, aby potom dali mladým schopnosť prorokovať“.

Odvolávajúc sa na poslednú knihu sociológa Zygmunta Baumana, Svätý Otec v posolstve poukázal na to, ako mladých poznačuje tzv. tekutá spoločnosť, čoho prejavom je strata koreňov. V tejto súvislosti pápež zdôraznil nevyhnutnosť dialógu medzi mladými a staršími ľuďmi, keď povedal: „Dnes je viac než kedykoľvek predtým potrebné, aby mladí viedli dialóg so starými ľuďmi“. „Dialóg medzi starými rodičmi a vnukmi je medzigeneračný dialóg na vysokej úrovni. Máme ešte čas, nestrácajme ho“.

Pápež František vo videoposolstve do Madridu zároveň vyzýva zasvätené osoby k nachádzaniu „spôsobov ako načúvať obavám mladých a aj obavám starších ľudí: dajte ich dokopy a všetko pôjde dobre“, ubezpečuje Svätý Otec.

Svoje videoposolstvo účastníkom španielskeho národného týždňa pre inštitúty zasväteného života pápež zakončil slovami: „Pokiaľ ide o počet povolaní, nech rozhodne Pán. My robme to, o čo nás požiadal: modliť sa a svedčiť“. -zk-

inizio pagina

Pápež František pozval k modlitbe za tých, čo majú zodpovednosť za ekonomiku

◊  

Vatikán 6. apríla – Zodpovednosť za ľudsky orientované smerovanie ekonomiky je hlavnou témou modlitbového úmyslu Svätého Otca na mesiac apríl. V pravidelnom videoposolstve šírenom v rámci Apoštolátu modlitby sa pápež František prihovára týmito slovami:

„Ekonomika sa nesmie zamerať len na zvyšovanie výnosnosti zmenšujúc trh práce a rozširujúc tak rady nových vylúčených. Musí sa uberať cestou vytýčenou podnikateľmi, politikmi, mysliteľmi a spoločenskými činiteľmi, ktorí dávajú na prvé miesto ľudskú osobu a robia všetko pre to, aby sa zaistili príležitosti pre dôstojnú prácu. Pozdvihnime spoločne svoj hlas, aby tí, ktorí riadia ekonomickú oblasť spoločnosti, mali odvahu odmietať ekonómiu vylúčenia a nerovnosti a dokázali ponúknuť nové riešenia.“ -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Pánovo slovo je svetlo v tme, aby sme sa nebáli

◊  

Pánovo slovo je svetlom v tme a pomáha nám nemať strach ani pred ťažkosťami. (Tvít pápeža Františka 6. apríla 2018)

inizio pagina

Mons. Fisichella: Misionári milosrdenstva sú znamením Božej blízkosti voči všetkým

◊  

Vatikán 6. apríla – Ako sme už avizovali, v Nedeľu Božieho milosrdenstva sa v Ríme začne stretnutie misionárov milosrdenstva z celého sveta so Svätým Otcom. O dôvode tohoto podujatia, ktoré organizuje Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie, v rozhovore pre Vatican News hovorí predseda dikastéria Mons. Rino Fisichella:

„Nemohli sme ináč, než pokračovať v spiritualite milosrdenstva, ktorú žila celá Cirkev miliónov veriacich počas Jubilea milosrdenstva. Spomíname si, že pápež ako prekvapenie v jeho liste k záveru jubilea ustanovil, že misionári milosrdenstva neukončia svoju službu, ale budú v nej pokračovať dlhší čas. Preto sme mysleli na tieto dni, ktoré sa budú niesť v znamení reflexie, modlitby a stretnutia s pápežom Františkom. Budú príležitosťou pre zhodnotenie situácie, ako sa profiluje služba, ktorú vykonávajú – dostanú sa nám mnohé vzácne svedectvá – a aj na preverenie cesty, ktorou treba ďalej ísť.“

Na margo aktuálneho poslania misionárov milosrdenstva Mons. Fisichella povedal:

„Je to veľmi zaujímavá vec, lebo ide o službu, ktorá sa vykonáva poväčšine v úplnej rezervovanosti – ak sa to žiada – avšak, oni sú veľmi dôležitou skutočnosťou pre život Cirkvi, pretože misionári milosrdenstva sú znamením, že nikto v prístupe a zakúsení Božieho milosrdenstva nesmie naraziť na prekážky. Misionári sú tu práve preto, aby o tomto svedčili. Je to práve to, čo chcel pápež vo svojej homílii na Zelený štvrtok pri omši svätenia olejov ponúknuť kňazom, a tým viac to platí pre misionárov milosrdenstva: povedal im, aby boli znamením Božej blízkosti. Zoči-voči mnohým ťažkým situáciám, ťažkým hriechom – a práve pre to sú vyhradené jedine pápežovi – sú misionári znamením blízkosti Boha voči všetkým.“

V pondelok 9. apríla bude verejnosti predstavená nová apoštolská exhortácia pápeža Františka o svätosti. Mons. Fisichella v tejto súvislosti vysvetľuje, aký je vzťah medzi milosrdenstvom a svätosťou:

„Svätosť a milosrdenstvo sú povolaním kresťanov, pretože sú samotným životom Boha. Boha nazývame „trojnásobne svätý“. Svätosť, mohli by sme povedať objasnením na príkladoch, je cestou a dosvedčovaním milosrdenstva. Milosrdenstvo a svätosť nie sú len ideálom života, ale sú životným úsilím, ktoré sme dennodenne povolaní vynakladať. -zk-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteNitra bude hostiť stretnutie slovenskej a českej biskupskej konferencie

◊  

Slovensko/Česká republika 6. apríla - V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa v stredu 11. apríla uskutoční spoločné rokovanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) s Českou biskupskou konferenciou (ČBK). Biskupi si vymenia skúsenosti zo života Cirkvi v oboch krajinách za ostatných 25 rokov a budú sláviť aj spoločnú svätú omšu pre verejnosť. Jej hlavným celebrantom v utorok 10. apríla o 18. hod. v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma bude kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup metropolita a predseda Českej biskupskej konferencie, v homílii sa prihovorí nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Obe biskupské konferencie budú mať v predchádzajúcich dňoch v Nitre aj svoje samostatné plenárne zasadnutia, slovenskí biskupi majú program naplánovaný od pondelka 9. apríla. Na pôde Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa na záver stretnutia stretnú s novinármi predsedovia oboch biskupských konferencií pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ako aj generálny sekretár ČBK Stanislav Přibyl a hovorca KBS Martin Kramara.

Ako informovala Tlačová kancelária KBS, motívom stretnutia členov oboch biskupských konferencií je niekoľko jubileí. V tomto roku si pripomíname 25. výročie vzniku KBS a ČBK, ako aj 25. výročie vzniku SR a ČR, tiež 30. výročie sviečkovej manifestácie a 100. výročie vzniku Československa.

Česká a slovenská biskupská konferencia sa na spoločnom plenárnom zasadnutí podobne stretli roku 2013 vo Vranove neďaleko Brna. Predtým sa podobné stretnutie slovenských, českých a moravských biskupov v histórii oboch konferencií biskupov konalo šesťkrát. 

Po prvýkrát sa stretli biskupi oboch konferencií na spoločnom zasadnutí v roku 1993 v Olomouci, v nasledujúcich rokoch sa stretávali striedavo v Badíne a Olomouci. V roku 1997 sa biskupi stretli na Velehrade. Šieste spoločné plenárne zasadnutie sa uskutočnilo v roku 1998 v Spišskom Podhradí. Od roku 1999 sa už iba delegáti zúčastňovali na plenárnych zasadnutiach. Zároveň sa konali stretnutia na úrovni predsedov biskupských konferencií, stretnutia rád a komisií, či sekretárov. 

Pokiaľ ide o program samostatného 89. plenárneho zasadnutia slovenského biskupského zboru, jej dôležitým bodom bude voľba delegáta KBS a jeho náhradníka na októbrovú biskupskú synodu, ktorá bude zameraná na mládež. Zároveň biskupi vyhodnotia odpovede mladých Slovákov, ktorí vyplnili internetový dotazník k synode. Zo Slovenska ho odoslalo viac ako 4 200 mladých ľudí. Rada pre mládež a univerzity KBS bude biskupov informovať o prípravách letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a budúcoročných Svetových dní mládeže v Paname. 

Členovia KBS dostanú informáciu Liturgickej komisie KBS o obrade krstu detí. Diskutovať budú aj o revízii prekladu Kódexu kánonického práva. Na svojom zasadnutí si vypočujú informácie z Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí. Hovoriť budú aj o propedeutickom ročníku v kňazských seminároch, o stave Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, o práci Slovenskej katolíckej charity a pastorácii pútnikov a turistov.

Tretí deň plenárneho zasadania je venovaný spoločnému rokovaniu s členmi ČBK. Témou bude situácia Cirkvi v oboch krajinách, pastorácia mládeže, manželstiev a rodín a tiež ochrana osobných údajov v kontexte nových európskych smerníc o ochrane osobných dát (GDPR). -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 6. apríla 2018

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

 

inizio pagina