Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

12/04/2018

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František pokračuje v ranných homíliách: Radosť z veľkonočnej konkrétnosti

◊  

Vatikán 12. apríla – Pápež František sa po veľkonočnej prestávke opäť vrátil k pravidelnému sláveniu svätých omší so skupinami veriacich v Dome sv. Marty. Pri dnešnej rannej svätej omši sa v príhovore zameral na vydávanie svedectva životom.

Kresťanské svedectvo vyrušuje, nikdy nezapredáva pravdu, ako to dosvedčujú mnohí kresťania zabití alebo prenasledovaní, dnes početnejší než v prvých storočiach. Kompromis naopak z kresťanov robí „slabý čaj“. Je preto potrebné prosiť o milosť pamätať si prvé stretnutie s Ježišom, ktoré „nám zmenilo život“. Svätý Otec sa vo svojej homílii venoval trom charakteristikám, ktoré pramenia vo veľkonočnej radosti: poslušnosť, svedectvo a konkrétnosť.

Ako pápež František ďalej uviedol, päťdesiat dní veľkonočného obdobia bolo pre apoštolov „časom radosti“ z Ježišovho zmŕtvychvstania. Bola to pravá radosť, aj keď ešte trochu pochybujúca, ostýchavá, ktorá sa pýta, čo bude ďalej, zatiaľ čo potom, po zoslaní Ducha Svätého, radosť sa stáva „odvážnou“. Spočiatku „chápali, pretože videli Pána, ale nechápali všetko“, boli spokojní, ale nedokázali pochopiť. „Bol to Duch Svätý, ktorý im dal pochopiť všetko.“

Apoštoli dostali zákaz kázať, ohlasovať Ježiša. Napriek tomu, po oslobodení z väzenia prostredníctvom anjela sa vracajú vyučovať do chrámu, pripomenul Svätý Otec. Ako opisuje dnešné Prvé čítanie zo Skutkov apoštolov (Sk 5, 27-33), boli teda predvedení pred veľradu kde im veľkňaz pripomenul zákaz vyučovať v Ježišovom mene. «Boha treba viac poslúchať ako ľudí», odpovedal Peter. Slovo „poslušnosť“ sa opakuje aj v dnešnom Evanjeliu sv. Jána (Jn 3,31-36). A pápež ho zdôrazňuje, pretože „život v poslušnosti“ je to, čo charakterizuje apoštolov, ktorí prijali Ducha Svätého. Poslušnosť v nasledovaní Ježišovej cesty, ktorý „poslúcha až do konca“, ako v Olivovej záhrade. Poslušnosť, ktorá pozostáva v plnení Božej vôle. Poslušnosť je cesta, ktorú nám ukázal Ježiš, povedal Svätý Otec, a kresťan, teda „poslúcha Boha“.

Kňazi, ktorí chceli rozkazovať, kontrolovali všetko pomocou úplatku: „odmena došla až k hrobu“. Takto rieši problémy svet, vysvetlil pápež František, čiže „svetskými spôsobmi“. Prvou sú „peniaze“, ktorých pánom je diabol. V skutočnosti samotný Ježiš hovorí, že sa nedá slúžiť dvom pánom.

Druhou charakteristikou apoštolov je „svedectvo“, „kresťanské svedectvo spôsobuje nepokoj“, pripomína Svätý Otec. Možno trochu hľadáme cestu kompromisu „medzi svetom a nami“, ale „kresťanské svedectvo nepozná cesty kompromisu“. „Pozná trpezlivosť pri sprevádzaní ľudí, ktorí nezdieľajú náš spôsob myslenia, našu vieru, pozná toleranciu, sprevádzanie, ale nikdy nie zapredanie pravdy“, dodal pápež František a pokračoval zhrnutím:

„Po prvé, poslušnosť. Po druhé, svedectvo, ktoré veľmi dráždi: všetky tie prenasledovania, ktoré tu boli a sú až podnes... Pomyslite na kresťanov prenasledovaných v Afrike, na Blízkom východe... Ale dnes je ich viac ako v prvopočiatkoch: sú väznení, podrezávaní, popravovaní za vyznanie Ježiša. Svedectvo až do krajnosti.“

Konkrétnosť v prístupe apoštolov je tretí aspekt, pri ktorom sa pristavil Svätý Otec. Apoštoli hovorili o konkrétnych veciach, „nie o rozprávkach“. Apoštoli videli a dotýkali sa Ježiša. Avšak „každý z nás sa dotkol Ježiša vo svojom živote“, dodal pápež František:

„Stane sa, že mnoho krát hriechy, kompromisy, strach nám dajú zabudnúť na toto prvé stretnutie, stretnutie, ktoré nám zmenilo život. Áno, pamätáme si ho, ale je to vyblednutá spomienka, ktorá z nás robí kresťanov len „slabý čaj“: vyblednutých, povrchných. Prosme si neustále od Ducha Svätého milosť konkrétnosti. Ježiš prešiel mojím životom, mojím srdcom. Duch Svätý do mňa vstúpil. Potom som možno na to zabudol, ale je tu milosť pripamätania si prvého stretnutia.“

Je tu čas prosiť o veľkonočnú radosť, zakončil svoju homíliu pápež František:

„Vyprosujme ju jedni pre druhých, ale tú radosť, ktorá pochádza z Ducha Svätého, tú, ktorú dáva Duch Svätý: radosť veľkonočnej poslušnosti, radosť z veľkonočného svedectva a radosť z veľkonočnej konkrétnosti.“ -ab-

inizio pagina

Pápež v liste do Čile prosí o odpustenie za chybné posúdenie káuz zneužívania

◊  

Vatikán/Čile 12. apríla – Pápež František zaslal list biskupom Čile v súvislosti s výsledkami misie jeho vyslancov skúmajúcich prípady zneužívania vzhľadom na naliehanie zo strany obetí, ktoré zaznelo počas jeho januárovej apoštolskej návštevy Čile. V liste Svätý Otec prosí o odpustenie za nesprávne zhodnotenie situácie. Zároveň ďakuje 64 svedkom, ktorí podstúpili vypočúvanie, ako aj svojim dvom vyslancom prešetrujúcim prípad. Pápežovými vyslancami boli maltský arcibiskup Charles Scicluna a úradník Kongregácie pre náuku viery kňaz Bertomeu Farnós.

Svätý Otec zároveň vo svojom liste zvoláva čilských biskupov do Ríma na prediskutovanie situácie a vyvodenie uzáverov pre budúcnosť tamojšej Cirkvi. Vyjadril tiež nádej, že v najbližších týždňoch sa bude môcť aj osobne ospravedlniť obetiam pri stretnutí s nimi. V liste datovanom 8. apríla vo Vatikáne pápež František okrem iného píše:

Vybrané časti z listu pápeža Františka biskupom Čile

„Drahí bratia v episkopáte, prijatie dokumentov z posledného týždňa, kompletizujúcich správu, ktorú mi dvaja osobitní vyslanci do Čile doručili 20. marca 2018 s celkovým počtom viac ako 2 300 strán, ma motivuje napísať vám tento list.

Uisťujem vás o svojej modlitbe a chcem s vami zdieľať presvedčenie, že súčasné ťažkosti sú zároveň príležitosťou obnoviť dôveru v Cirkev, dôveru podlomenú pre naše chyby a hriechy, ako aj príležitosťou uzdravovať rany, ktoré neprestávajú krvácať v celej čilskej spoločnosti.

(...) chcem vyjadriť vďačnosť J.E. Mons. Charlesovi Sciclunovi, arcibiskupovi Malty a d.p. Jordimu Bertomeu Farnósovi, úradníkovi Kongregácie pre náuku viery, za ich obrovskú prácu pokojného a empatického počúvania 64 svedkov, ktorých nedávno prijali ako v New Yorku, tak aj v Santiagu de Chile.

Neskôr, keď mi predložili správu, a najmä ich právne a pastoračné posúdenie zhromaždených informácií, priznali mi, že sa cítili byť zaplavení bolesťou toľkých obetí vážneho zneužívania svedomia a moci a osobitne sexuálneho zneužívania spáchaného rôznymi zasvätenými osobami vašej krajiny proti maloletým, tým, ktorí boli pridlho ignorovaní a aj ich obrali o nevinnosť.

Rovnakú hlbokú vďačnosť musíme ako duchovní pastieri vyjadriť tým, ktorí s čestnosťou, odvahou a cirkevným cítením požiadali o stretnutie s mojimi vyslancami a ukázali im rany svojej duše.

(...) Teraz, po dôkladnom prečítaní spisov tejto „špeciálnej misie“, verím, že môžem potvrdiť, že všetky svedectvá, ktoré sú v nich zhromaždené, hovoria vecne, bez prídavkov či príkras o mnohých ukrižovaných životoch a priznám sa vám, že mi to spôsobuje bolesť a hanbu.

Uvedomujúc si toto všetko, píšem vám, zhromaždeným na 115. plenárnom zasadaní, aby som pokorne požiadal o vašu spoluprácu a pomoc pri rozlišovaní o krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatreniach, ktoré treba prijať na obnovenie cirkevného spoločenstva v Čile, s cieľom nakoľko sa len dá napraviť pohoršenie a zadosťučiniť spravodlivosti.

Plánujem vás zvolať do Ríma kvôli prediskutovaniu uzáverov spomínanej návštevy, ako aj mojich uzáverov. Myslel som na toto stretnutie ako na bratský okamih, bez predsudkov či apriórneho usudzovania, s jediným cieľom, aby v našich životoch zažiarila pravda.

(...) V tom, čo sa ma týka, uznávam a tiež chcem, aby ste to verne komunikovali, že som sa dostal do závažných omylov v hodnotení a vnímaní situácie, zvlášť pre nedostatok pravdivých a vyvážených informácií. Už teraz prosím o odpustenie všetkých, ktorých som urazil a dúfam, že to budem môcť urobiť osobne v blízkych týždňoch pri stretnutiach, ktoré budem mať so zástupcami vypočúvaných osôb.

(...) Zrejme tiež bude vhodné, aby Cirkev v Čile vstúpila do modlitby. Viac než kedykoľvek sa teraz musíme vyvarovať pokušenia prázdnych rečí alebo zostávania na rovine „všeobecnosti“. V týchto dňoch hľaďme na Krista. Hľaďme na jeho život a na jeho gestá, osobitne keď sa prejavuje ako súcitný a milosrdný voči tým, čo pochybili. Milujme pravdu, vyprosujme si múdrosť srdca a nechajme sa obrátiť.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-

inizio pagina

Svätý Otec kondoloval Alžírsku po leteckom nešťastí s 257 obeťami

◊  

Vatikán/Alžírsko 12. apríla – Svätý Otec vyjadril svoj hlboký zármutok nad leteckým nešťastím v Alžírsku. V stredu ráno 11. apríla sa neďaleko hlavného mesta Alžíru pri vzlietaní zrútilo vojenské lietadlo. Zahynulo 257 ľudí, vojaci a ich rodinní príslušníci.

V telegrame adresovanom arcibiskupovi Alžíru Mons. Paulovi Desfargesovi s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina pápež František ubezpečuje všetkých, ktorých táto tragédia osobne zasiahla, ako aj celý alžírsky ľud o svojich modlitbách. Prosí Pána, aby udelil všetkým zomrelým večný pokoj a pozostalým poskytol útechu. Svätý Otec vyprosuje Božiu pomoc pre všetkých členov záchranárskych zložiek a vnútornú posilu pre celý alžírsky národ. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 12. apríla 2018

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina