NOVEMBER 2001

Påven till FAO: Bred debatt om orättvisor efter 11 september

Attentaten 11 september har lett till en bred debatt om orättvisorna i världen. Den värsta av dem är svälten. Det skrev påven 3 november i ett brev till FN:s mat- och jordbruksorganisation FAO, som håller sin 31:a konferens i Rom 5-9 november.

Mötet var en uppföljning av "världstoppmötet om näring" 1996 och en förberedelse av utvärderingen av toppmötet efter fem år som skall hållas nästa år. Johannes Paulus II visade hur stor vikt han lade vid mötet genom att be sin statssekreterare kardinal Angelo Sodano att överlämna budskapet.

Toppmötet för att utvärdera dem fem år som gått efter toppmötet om näring 1996 skulle egentligen hållits i år men sköts upp till juni 2002. Det gick inte att övertala tillräckligt många statschefer att komma till FAO:s högkvarter i Rom så kort efter attentaten och medan kriget pågår i Afghanistan. Det är inte den enda besvikelsen i uppföljningen av toppmötet om mat från 1996. FAO:s senaste rapport visar att det är helt omöjligt att genomföra det mål som toppmötet 1996 föresatte sig: att halvera antalet svältande till år 2015.Däremot sade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf på en presskonferens 5 november att det var ett steg framåt att han bjöds in till G8-mötet i Genua i juli i år.

Diouf uppmanade slutligen FAO:s medlemsstater att fundera på det förslag som lanserades av Tysklands president Johannes Rau: en internationell allians mot svält och fattigdom i stil med alliansen mot terrorism.

"Efter de hemska händelserna den 11 september har det uppstått en bred debatt om rättvisa och om hur bråttom det är att rätta till orättvisor," skriver påven i sitt brev till toppmötet. "I ett religiöst perspektiv är orättvisan en djupgående brist på jämvikt, där människan reser sig mot Gud och mot sina syskon, vilket leder till oordning i förhållandet mellan människor. Rättvisan, å andra sidan, är en fullständig harmoni mellan Gud, människan och världen, som bibeln beskriver som paradiset."

"Många orättvisor i världen förvandlar jorden till en öken. Den mest skrämmande av alla dessa orättvisor är svälten, som plågar miljontals människor, med oundvikliga följder för freden mellan länderna. Påven Paulus VI påpekade 1967 att utveckling är det nya namnet på freden ( Populorum progressio 76-77). Det har visat sig att han hade rätt. Utvecklingen omfattar många aspekter, men den viktigaste är att se till att varje man, kvinna och barn får den näring de behöver. Därför handlar er konferens inte bara om "näringssäkerhet" utan också om "fred i världen", eftersom dessa världen är i fara."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-05

Åtta nya saliga: två slovakiska offer för kommunismen

På söndagen saligförklarade påven Johannes Paulus II två kvinnor och sex män inför minst 25.000 människor i höstsolen på Petersplatsen. Bland dem fanns två slovakiska martyrer från de kommunistiska förföljelserna i slutet av 1950-talet.

Påvens altare var omgivet av stora korgar med vita och gula blommor. På Peterskyrkans fasad hängde åtta väldiga porträtt av de nya saliga, som avtäcktes så snart påven läste den högtidliga saligförklaringsformeln.

De bägge slovakiska moderna martyrerna dog i fängelse 1959 och 1960. Den grekisk-katolska kyrkan i Slovakien förföljdes när kommunisterna tog makten 1948 och tvingade grekisk-katolikerna att gå upp i den rysk-ortodoxa kyrkan. 28 april 1950 förbjöd kommunisterna den grekisk-katolska kyrkan. Biskop Pavol, född 1888, dömdes för förräderi till livstids fängelse. Han dog i fängelse 1960. Den tjeckiske prästen Metod Dominik Trcka, som arbetade med biskop Pavol i Slovakien, dog också i fängelse efter en livstidsdom. Slovakiens president Rudolf Schuster var med på Petersplatsen.

Den 81-årige Johannes Paulus II, som egentligen heter Karol Wojtyla, firade också sin namnsdag på söndagen: 4 november firar den katolska kyrkan minnet av Carlo Borromeo, ärkebiskop av Milano på 1500-talet.

Bland de övriga sex nya saliga fanns biskop Giovanni Antonio Farina, som 1836 grundade den heliga Doroteas kongregation för undervisande nunnor. Paolo Manna grundade det Heliga Hjärtats seminarium för att främja kallelser i Syditalien. Luigi Tezza var en italiensk präst som i början av 1900-talet grundade den kvinnliga grenen av San Camillo-kongregationen för sjukvård. Bartolomeu Fernandes do Martires var biskop i Portugal kort efter den protestantiska reformationen.

Dessutom saligförklarades den italienska 1800-talsnunnan Italian Gaetana Sterni och den spanska nunnan Maria Pilar Izquierdo Albero, död 1945.

Saligförklaring är det näst sista steget före den definitiva helgonförklaringen, som kallas kanonisering. Sedan Johannes Paulus II blev påve 1978 har han nu saligförklarat 1282 människor. Han är mån om att peka ut förebilder som visar att man kan leva ett kristet liv också i dagens samhälle.

Påven ägnade en särskild bön på polska åt terrorismen. "Ojämlikhet och social orättvisa ger näring åt hat, splittring och terrorism. Vi ber att kyrkan överallt skall vara en mötesplats för dialog och engagemang för fred och framsteg för mänskligheten." På Petersplatsen och omkring Vatikanen är säkerhetspådraget mer omfattande efter attentaten 11 september. Bland annat kontrolleras alla väskor med metalldetektorer när mässdeltagarna går igenom Petersplatsens kolonnad.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-05

Franciskan i Israel: "Varför hatar barn varandra?"

25 oktober misshandlade en grupp 16-17-åriga judiska ungdomar en grupp arabiska kristna ungdomar i 14-15-årsåldern från den katolska skolan i Tel Aviv. Talesmannen för franciskanerna i det Heliga Landet pater David Jaeger säger till nyhetsbyrån Fides att dessa våldsamma händelser hänger ihop med den nya intifadan.

"Sedan ett år tillbaka ser man större spänningar mellan den judiska majoriteten och den arabiska minoriteten [i Israel]. Det här fallet skiljer sig genom att både gärningsmän och offer är så unga. Samhället måste ställa sig två frågor. För det första: hur kommer det sig att så unga människor redan är så fulla av fördomar och hat att de kan angripa sin nästa? Och för det andra: varför är deras fördomar och deras hat så starkt att de angriper barn som är mindre än de själva? Myndigheterna måste ta dessa två frågor som alarmsignaler om hur man lever i Israel."

"Många judar i Israel kommer från länder de de som barn och unga blev skymfade och misshandlade för att de var judar, annorlunda, för att de hörde till en minoritet," påpekar pater Jaeger, som själv växte upp som jude innan han blev kristen och franciskan. "Mer än andra länder borde därför Israel sträva efter att främja broderskap och samlevnad mellan medborgare av olika nationalitet och religion. För övrigt handlar artikel 2 i fördraget mellan Heliga stolen och staten Israel just om dessa situationer," påpekar Jaeger, som själv var med om att författa fördraget. "Enligt detta avtal lovar den Heliga stolen och Israel att "samarbeta för att bekämpa varje form av antisemitism och religiös intolerans."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-05

Påven möter New Yorks brandmän

Lördag 10 november fick påven besök av en grupp brandmän från New York. "Många av era arbetskamrater miste livet i terroristattacken 11 september," sade påven. "Må den allsmäktige Gud ge de överlevande familjerna tröst och frid, och må han ge er och de andra brandmännen kraft och mod att fortsätta er viktiga tjänst för er stad."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-10

Kristna i Malaysia oroliga över växande islamisk extremism: påven uppmanar till dialog

Kristna och anhängare av andra ickemuslimska religioner i Malaysia är oroliga över att islamisk extremism växer i landet. Det uppger Vatikanens missionsnyhetsbyrå Fides. Extreminstera angriper kristna kyrkor och hinduistiska tempel.

Det gemensamma rådet för buddhister, kristna, hinduister och sikher betonar att ickemuslimska religioner diskrimineras när det gäller att få tillstånd att bygga kyrkor eller tempel, olika begränsningar av religionsutövningen och i tillgången till media.

Den senaste incidenten inträffade 27 oktober när några extremister brände ned en kyrka i Sabang Jaya. 13 och 14 oktober inträffade andra angrepp, bland annat ett försök att sätta eld på en katolsk kyrka i Sungai Petani nordöst om Kuala Lumpur och angrepp med Molotovbomber mot en katolsk kyrka i Sagamat i den södra delstaten Johore. Bland de misstänkta för tidigare liknande angrepp mot kristna kyrkor och hinduistiska tempel finns medlemmar av Malaysias mujahedin-grupp (Kumpulan Militan Malaysia, KMM).

Man tror att dess medlemmar har fått sin träning i Afghanistan. Många menar att de senaste angreppen mot kristna kyrkor är en reaktion mot den USA-ledda antiterroristalliansens angrepp mot Afghanistan. Den islamiska fundamentalismen i Malaysia tros vara påverkad av extremistiska grupper i grannländerna som Laskar Jihad i Indonesien. Liknande problem rapporteras också i Singapore och Filippinerna. Malaysias premiärminister Mohathir Mohamad säger att det finns en extremistiskt nätverk i regionen.

Lördag 10 november tog påven emot Malaysias katolska biskopar på rutinbesök i Vatikanen och sade till dem att den utmaning som är särskilt viktig för kyrkan i Malaysia i det tredje kristna årtusendet är "plikten att engagera sig i en fruktbar interreligiös dialog och arbeta effektivt tillsammans med anhängare av alla religioner för att stärka den ömsesidiga förståelsen och freden i världen... Bara kristna med en mogen och övertygad tro, som är djupt försjunkna i Kristi mysterium och är lyckliga i sin trosgemenskap, kan främja en verklig interreligiös dialog. Denna dialog handlar om vetenskapligt utbyte, att engagera sig tillsammans för utveckling och att tillsammans försvara mänskliga och religiösa värden. I det nya årtusendet är kyrkan kallad att bevara och fostra en anda av möte och samarbete på alla nivåer mellan religioner. Det kommer att förstärka de värden som ligger till grund för ett rättvist och fredligt samhälle."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-10

Kines ber påven om förlåtelse

Reaktionerna i Kina har varit både starka och blandade efter att påven 25 oktober bad Kina om ursäkt för hur missionärer betett sig i Kina. Johannes Paulus II bad Kina om förlåtelse i ett budskap till en kongress i Rom i slutet av oktober med anledning av 400-årsminnet av jesuitmissionären Matteo Riccis ankomst till Kina.

Vatikanens missionsnyhetsbyrå Fides uppger att deras kinesiska hemsida med påvens budskap har fått 200.000 besök sedan 25 oktober. 8 november publicerade Fides en reaktion från en anonym ickekristen kines, som ber påven om ursäkt å Kinas vägnar för de misstag som Kina har begått genom historien mot alla religioner.

"Vatikanen har än en gång visat sin goda vilja att normalisera förbindelserna med Kina," skriver den anonyma kinesen, och fortsätter: "Kinas regering har svarat: Vatikanen måste avbryta förbindelserna med Taiwan; Den Heliga Stolen får inte lägga sig i inre kinesiska angelägenheter i religionens namn. Om dessa bägge svar riktade sig till vilket annat land som helst skulle det vara helt normalt. Men Vatikanen är en speciell stat, olik alla andra.

Det finns inte mycket att säga om den första punkten. Den betonar helt enkelt att det finns ett enda Kina. Problemet ligger i den andra punkten, som i själva verket visar hur den kinesiska regeringen lägger sig i religiösa frågor på ett våldsamt sätt.

Alla vet att Vatikanen är den katolska kyrkans högsta auktoritet. Den katolska religionen är en världsomspännande religion. Jag vet inte mycket om katolicismen, men jag är säker på att dess högsta religiösa auktoritet har ansvar och förpliktelser gentemot kyrkorna och de troende i hela världen, utan att göra ett undantag för Kina. Även om den kinesiska kyrkan och de kinesiska kristna inte erkände den högsta auktoriteten, är ett budskap från den högsta auktoriteten något som bara rör den kinesiska kyrkan. Det är den kinesiska kyrkan som skall bedöma det. I stället är det regeringen som reagerar, och därmed visar den för resten av världen än en gång att den lägger sig i religiösa frågor.

... När jag hör att påven ber det kinesiska folket och förlåtelse blir jag djupt rörd. Men vi kineser har också begått misstag mot denna ‘främmande religion', men vi har aldrig sett någon kines eller den kinesiska regeringen be om ursäkt. Därför vill jag be påven om förlåtelse, både personligen och å alla kinesers vägnar för de misstag som begåtts under århundraden av historia mot förträdare för alla religioner," skriver den anonyme kinesen till nyhetsbyrån Fides.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-10

"All nödvändig hjälp till Afghanistans folk", säger påven

Påven vädjade på söndagen om hjälp till Afghanistans befolkning. "I denna stund av internationell oro tänker jag på befolkningen i Afghanistan. De måste genast få all nödvändig hjälp. Det är fråga om en nödsituation som rör hela världen, men som samtidigt inte får göra att vi glömmer människor i andra delar av världen som lever i svår nöd."

Sedan påpekade Johannes Paulus II att människor i rika länder som vill engagera sig för rättvisan måste ändra livsstil. Dessutom, påpekade han, måste man "styra världens resurser på ett mer rättvist sätt, både i rika och fattiga länder. Dagens ojämlikhet ger näring åt konflikter och hotar jorden, luften och vattnet som Gud har anförtrott människan."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-11

Påven uppmuntrar interreligiöst samarbete i flyktinghjälpen

Flyktinghjälp handlar inte om välgörenhet utan om rättvisa, och katolska organisationer kan samarbeta med andra religiösa organisationer eftersom de är överens om att flyktingarnas rättigheter kommer från Gud och inte från den politiska makten. Det sade påven Johannes Paulus II måndag 12 november när han tog emot den internationella katolska migrationskommittén.

"Migrationsmönstret har förändrats, men har inte blivit mindre dramatiskt", sade påven. "Nu behövs mer generösa och effektiva former av tjänande i samband med migrationen. Människor som redan är marginaliserade skall inte bestraffas för att de inte är del av den ekonomiska globaliseringen. Därför uppmanar jag er att fördjupa ert medvetande om ert uppdrag att se Kristus i varje bror eller syster i nöd... Flyktinghjälp handlar inte om en allmosa från vårt hjärtas godhet utan om rättvisa."

Påven betonade att den katolska hjälpverksamheten för flyktigar bygger på övertygelsen att människan har skapats till Guds avbild. "På denna syn bygger en känsla för oförytterliga rättigheter som ingen mänsklig makt kan erkänna eller förneka för de har sin källa i Gud. Denna djupt religiösa syn är inte bara kristen utan finns också hos många anhängare av världens andra stora religioner." Därför, betonade påven, kan katolska hjälparbetare lätt engagera sig i ekumeniskt och interreligiöst samarbete. "Också detta," sade Johannes Paulus II, "är ett viktigt resultat i en lidande och splittrad värld... Nu behövs det nya vägar i ekumeniskt och interreligiöst samarbete mer än någonsin."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-12

Svart ordförande för USA:s biskopar?

Wilton Gregory tippas av många bli den förste svarte ordföranden för USA:s katolska biskopar, som måndag 12 november inleder ett fyra dagar långt sammanträde.Gregory är biskop i Belleville i delstaten Illinois och vice ordförande för USA:s biskopar. Det vanliga är att vice ordförande sedan väljs till ordförande. Valet tros ske på tisdag.

78 procent av USA:s katoliker är vita, men många av de andra är svarta och därtill kommer en snabbt växande grupp hispanics från Mexiko framför allt i sydvästra USA. Av landets nästan 64 miljoner katoliker tros de svarta vara mellan 2 och 3,5 miljoner.

De senaste tre åren har USA:s biskopar letts av biskop Joseph Fiorenza från Galveston-Houston i Texas. Biskop Gregory föddes i Chicago för 53 år sedan. Han prästvigdes 1973 och disputerade sedan i liturgi i Rom. 1983 blev han biskop och arbetade i tio år som hjälpbiskop för den berömde kardinalen Joseph Bernardin i Chicago, som för några år sedan gick bort i cancer.

Naturligtvis kommer biskoparna att diskutera följderna av attentaten 11 september och den pågående kampen mot terrorismen. Biskoparna skall bland annat diskutera ett förslag att 1 januari skall bli en nationell bönedag för fred, så som den redan är i den katolska kyrkan. "Vårt militära svar måste följa de traditionella moraliska begränsningarna i användandet av våld", sade biskoparnas ordförande Fiorenza när de USA-ledda bombattackerna mot Afghanistan inleddes 7 oktober. "Militära ingripanden är alltid beklagliga men ibland kan de vara nödvändiga för att skydda oskyldiga eller försvara det gemensamma goda."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-12

 

"Jesus Kristus får en sträng att ljuda": i 10 år har svenska katolska seminarister bott på Collegio Svedese i Rom

13 november firade Collegio svedese sitt 10-årsjubileum med en mässa hos Birgittasystrarna på Via delle Isole i Rom. I sin predikan berättade den katolske biskopen i Stockholm Anders Arborelius att 22 unga män nu förbereder sig för att arbeta som präster i Sverige. De väljer "en väg som i världens ögon tycks tråkig och inte ger någonting" för att "Jesus Kristus har talat till något djupt inom dem", sade biskopen.

Collegio svedese är en gemenskap av unga män som förbereder sig för att arbeta som katolska präster i Sverige och de övriga nordiska länderna. Det grundades 1991 av dåvarande katolske biskopen i Stockholm Hubertus Brandenburg, som koncelebrerade vid altaret tillsammans med biskop Arborelius, hjälpbiskopen William Kenney och förre nuntien i Norden ärkebiskop Giovanni Ceirano.

Med på mässan var också Sveriges ambassadör i Italien Göran Bergh, förre Vatikanambassadören Anders Thunborg, birgittasystrarnas generalabbedissa moder Tekla Famiglietti och prefekten för Vatikanens kongregation för katolsk utbildning kardinal Zenon Grocholewski.

Biskop Anders Arborelius och en kameraman från tv-kanalen Telepace
Collegio Svedeses rektor Furio Cesare hälsar alla välkomna till mässan.
Biskop Anders Arborelius predikar om varför unga män väljer att bli präster: "Jesus Kristus har talat till något djupt inom dem, han har fått en sträng att ljuda".
Mässan koncelebreras av, från vänster, biskop emeritus Hubertus Brandenburg, hjälpbiskop William Kenney, biskop Anders Arborelius, förre nuntien i Norden Giovanni Ceirano.
 

 

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-15

 

Omstritt moskébygge i Nasaret fortsätter

I Jesu hemstad Nasaret har man börjat bygga den omdiskuterade moské som radikala muslimska grupper länge har velat bygga mitt emot Bebådelsekyrkan.

Fredag 16 november protesterade de franciskaner som har hand om Nasaret och många andra bibliska platser i Mellanöstern mot att Israels regering tillåter moskébygget. Under ett möte i Guadalajara i Mexiko undertecknades en formell protest av franciskanernas generalminster Giacomo Bini och Giovanni Battistelli, ledare för franciskanerna på de bibliska platserna, den så kallade "Custodia".

Regeringen hade muntligen lovat att hejda moskébygget, som tillåtits av den förra regeringen. Moskébygget har planerats av radikala muslimska grupper som vill skapa spänningar mellan kristna och muslimer. Många muslimska ledare har tagit avstånd från moskébygget, inklusive den palestinske ledaren Yassir Arafat.

"Att bygga en moské just på den platsen gynnar inte dialogen mellan olika religiösa grupper och ger näring åt spänningar och konflikter, vilket gör det svårare för pilgrimer från hela världen att komma från hela världen för att be i Bebådelsekyrkan", skriver franciskanerna. Bebådelsekyrkan är en stor modern kyrka som byggts på platsen där andra äldre kyrkor sedan 300-talet har markerat den plats där den heliga familjen skall ha bott och där jungfru Maria skall ha mottagit ängelns budskap att hon skulle bli mor till Jesus. Moskén byggs nu på platsen för graven för en muslimsk krigare som stred mot korstågsriddarna på medeltiden, även om franciskanerna i Nasaret ifrågasätter att det är sant - de säger att det är fråga om en gammal kristen begravningsplats.

Regeringen säger sig ha hejdat moskébygget, men det fortsätter på natten. Dagstidningen Haaretz skriver att inrikesministern tänker se till att moskén byggs så snart som möjligt.

Talesmannen för franciskanerna på de bibliska platserna pater David Jaeger säger till Fides att "kyrkan inte ligger i strid med muslimerna utan bara med regeringen. Det är regeringen som har fattat ett formellt beslut om att moskén skulle byggas just där. Jag kan tillägga att kyrkan skulle stötta alla krav från de muslimska medborgarna (i Israel) om att deras religionsfrihet skall respekteras... Ett exempel: efter kriget 1948 konfiskerade regeringen all den mark som hörde till den muslimska religionen i Israel. Det finns flera tiotals förstörda eller svårt skadade moskéer i landet. De muslimska rörelserna skulle vilja bygga upp dem, men myndigheterna tillåter det inte. Israels regering skulle kunna göra mycket för att behandla de muslimska medborgarna mer rättvist, och kyrkan skulle berömma sådana handlingar."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-17

Påven till enhetsrådet: En globaliserad värld behöver enade kristna

"För biskopen av Rom och för den katolska kyrkan är rörelsen mot synlig gemenskap mellan alla Kristi efterföljare inte bara ett bihang till kyrkans verksamhet, utan ett grundläggande drag i hennes liv och uppdrag." Det sade påven Johannes Paulus II 17 november till det påvliga rådet för kristen enhet. "Det blir allt tydligare att världen behöver de kristnas förenade vittnesbörd", sade påven. "I en värld som blir allt mer globaliserad, blir splittringarna mellan de kristna ett allt större hinder för förkunnelsen av evangeliet."

I ett budskap 13 november till rådets plenarmöte tog påven fasta på de många positiva tecknen under de senaste årens arbete på att återförena de splittrade kristna: de ekumeniska gudstjänsterna under jubelåret 2000, "som har gjort oss mer medvetna om att kyrkan är enhetens mysterium", den teologiska dialogen som förts i flera internationella kommissioner och nationella samtalsgrupper, och det bemötande han själv fått från andra kristna under sina resor i andra länder.

"Jag har kunnat konstatera hur mycket gemenskap det verkligen finns bland de kristna", skrev påven, som också betonade att man måste ha "en grundinställning som öppnar hjärtat för förlåtelsen". Ingen vet när full kristen enhet kan uppnås, skrev påven, men slog fast att "ingen kan förneka att vi har gått ett långt stycke, och idag finns ett helt annat klimat mellan katoliker och andra kristna. Vi inleder det tredje årtusendet medvetna om att vi befinner oss i en ny situation, som hade varit svår att föreställa sig bara för 50 år sedan."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-17

Ekumenik och spiritualitet i Farfa

17 november avslutas en fyra dagar lång konferens om spiritualitet och ekumenik i Birgittasystrarnas ekumeniska centrum i Farfa i bergen sex mil nordöst om Rom. Kyrkofäder, mystiker och ökenfäder som vägvisare till kristen enhet var temoat för debattinlägg från välkända svenska experter på andlighetens område som Sven-Erik Brodd, Peter Halldorf, och Samuel Rubenson. Ett annat inlägg hölls av den förre katolske biskopen i Köpenhamn Hans Martensen. Den katolske biskopen i Stockholm Anders Arborelius deltog i mötet.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-17

Katoliker och muslimer i Malaysia ber för freden under ramadan

De katolska biskoparna i Malaysia tänker bjuda in till interreligiösa möten under ramadan, som inleddes 16 november. Det säger biskoparnas ordförande ärkebiskopen av Kuching Antony Soter Fernandez till nyhetsbyrån Fides efter biskoparnas rutinbesök i Vatikanen.

Malaysia har 22 miljoner invånare och mer än hälften är muslimer. Buddisterna utgör 19 procent, hinduerna 12 procent och de kristna sju. Den islamiska fundamentalismen i Malaysia har vuxit sedan kriget började, berättar biskop Fernandez. "Några extremister har kastat molotovbomber och bränt ned fyra kyrkor i östra delen av landet. Radikala grupper vill sätta likhetstecken mellan kristna och västvärlden och förvandla kriget mot terrorism till en religiös konflikt."

Därför är det viktigt med dialog mellan kristna och muslimer, betonar han. "Påven sade till oss att interreligiös dialog är en plikt. I Malaysia lever vi i fred och harmoni med buddister, hinduer och sikh. Vi har ett gott förhållande till muslimerna och möts vid särskilda tillfällen. Nu när fastemånaden ramadan börjat vill jag be våra katoliker och de muslimska ledarna att träffas och be tillsammans för rättvisa och fred."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-17

 

Signum: Katolska friskolor gynnar invandrarbarnens integrering

Katolska friskolor gynnar invandrarbarnens integrering. Det skriver Per Beskow i en ledartikel i nummer 8 av den katolska kulturtidskriften Signum.

Ofta hör man att friskolor leder till segregation, och tidningsreportage har visat att en del skolor är starkt präglade av bibelfundamentalism. De tar avstånd från nutida vetenskap, evolutionsläran och från det svenska samhället i allmänhet. En ledarartikel i nummer 8 av den katolska kulturtidskriften Signum betonar att friskolor måste följa gällande läroplan och ansluta sig till allmänt accepterade värderingar som demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Artikeln, som är undertecknad av Per Beskow, påpekar att de katolska skolorna inte alls leder till segregering utan tvärtom kan ge ett viktigt bidrag till integrering i det svenska samhället. Beskow hänvisar till en undersökning som gjords av Skolverket 1997 och nämner de katolska skolorna i Göteborg, Malmö och Lund och den ekumeniska Katarinaskolan i Uppsala.

"Vad som utmärker skolor av den här typen," fortsätter Beskow, "är att de visar en öppen hållning till dagens kultur och samhälle och samtidigt anlägger perspektiv som underlättar elevernas orientering och möjlighet att ta ställning. Detta kan inte ske i något ideologiskt vakuum. Även den undervisning som utger sig för att vara helt objektiv är alltid på något vis styrd av dolda värderingar. I de nämnda religiösa friskolorna är värderingsgrunden angiven och därför möjlig att ta ställning till och debattera."

"Att de kristna friskolorna kommit att i så hög grad domineras av bibelfundamentalism beror på att större delen av vårt lands protestanter tillhör Svenska kyrkan. Som bekant har den aldrig varit intresserad av friskolor utan har tvärtom så långt som möjligt sökt sitt stöd i den offentliga skolan."

Frånvaron av religion i de allmänna skolorna kan göra det svårt för dem att integrera i det svenska samhället barn och ungdomar från andra religiösa och kulturella traditioner, skriver Beskow, som menar att de katolska skolorna kan dra ett strå till stacken för integrering och mot segregering.

"Någon segregering från samhället finner man inte i de katolska skolorna. Tvärtom får eleverna hör kamrater från de mest skilda länder och kulturer och lär sig att leva tillammans med dem på samma villkor. Den katolska kyrkans mångkulturella karaktär är här till stor fördel. Visserligen finns mångkulturella klasser också i många kommunala skolor, men där finns alltför ofta en oavsedd segregering av annat slag, mellan etniska svenskar och elever 'med utländsk bakgrund'. I den katolska skolan är den religiösa gemnskapen viktigare än den språkliga och etniska, och det bör vara till gagn för samhället att elever från tidiga år kan få tränas i att leva i det internationella samfundet och inte enbart i det svenska."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-19

Påven föreslår interreligiöst fredsmöte i Assisi 24 januari och fastedag 14 december

24 januari bjuder påven in till ett interreligiöst bönemöte för freden i den helige Franciskus stad Assisi, där han höll ett liknande fredsmöte för femton år sedan. Dessutom föreslår han alla katoliker att fasta för freden 14 december. Det var i samband med söndagens middagsbön angelus, som påven som vanligt ledde från sitt fönster mot Petersplatsen, som han själv berättade om dessa initiativ.

"Världen fortsätter att plågas av oroväckande spänningar"; sade Johannes Paulus II. "Vi tänker på det svåra lidande som drabbar många av våra bröder och systrar i världen: tusentals offer för attentaten 11 september, oräkneliga människor som tvingas lämna sina hem för att möta det okända och ibland en våldsam död, kvinnor, gamla och barn som riskerar att frysa eller svälta ihjäl. I en situation som blir än mer dramatisk av att terrorismen fortfararande hotar oss, känner vi behovet att ropa till Gud"

"Vi vet att bönen får kraft om den åtföljs av fasta och allmosor," fortsatte påven. "Så lär redan det Gamla Testamentet. De kristna har följt denna undervisning alltsedan de första århundraden och har använt sig av den framför allt under advent och fasta. Islams troende har å sin sida just påbörjat Ramadan, en månad som ägnas åt fasta och bön. Vi kristna inleder snart advent för att i bön förbereda oss för att fira julen, den dag då fredsfursten föddes. Detta är en passande tid, och därför ber jag katolikerna att ägna den 14 december åt att fasta och att be Gud att ge världen en stabil fred på rättvisans grund, och att göra så att man finner lämpliga lösningar på de många konflikter som plågar världen. Det man avstår från kan man ge till de fattiga, särskilt till dem som just nu lider av följderna av terrorismen eller kriget."

"Dessutom", fortsatte påven, "tänker jag bjuda in företrädare för världens religioner till Assisi 24 januari 2002 för att be för att man skall komma över sina motsättningar och för att främja en äkta fred." Assisi är den stad där den helige Franciskus föddes. 27 oktober 1986 bjöd påven in till ett liknande interreligiöst bönemöte för fred i Assisi. Den gången kom muslimer, judar, Dalai Lama, protestanter och företrädare för många andra religioner. De inblandade i väpnade konflikter i hela världen lade ned sina vapen i 24 timmar medan bönemötet pågick.

"Det är viktigt att kristna och muslimer träffas för att tillsammans tala om för hela världen att religionen aldrig får bli orsak till konflikter, hat och våld," sade Johannes Paulus II. "Den som verkligen tar emot Guds ord, han som är god och barmhärtig, måste jaga bort varje form av agg och fientlighet från sitt hjärta. I detta historiska ögonblick behöver mänskligheten se fredsgester och höra hoppets ord."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-19

Lördag 24 november program om Kristus Konungens församling i Göteborg

I samband med kyrkoårets sista söndag, som i den katolska kyrkan kallas Kristus Konungens söndag, sände Vatikanradion 24 november ett program om Kristus Konungens katolska församling i Göteborg med en meditation över söndagens evangelium av kyrkoherden Göran Degen och ett porträtt av församlingen genom intervjuer med två församlingsbor: Görel Berne och Jan Carlsson. Programmet sänds lördag 24 november 20.40 med repris söndag morgon 07.00.

Lyssna till programmets delar i ljudfiler i MP3-format:

Intervju med Görel Berne om "Lilla Thérèses bokhandel" (5' 5MB) Lyssna här

Intervju med Jan Carlsson om hur det är att bo i kyrkan (4' 4MB) Lyssna här

Kyrkoherde Göran Degens predikan (lyssna till den här, 5', 5MB) (se nedan)

Att höra till Kristus Konungen

Att höra till Kristus Konungen - vad betyder det? Det frågar sig Gören Degen, kyrkoherde i Kristus Konungens katolska församling i Göteborg, inför kyrkoårets sista söndag "Kristus Konungens söndag".

"Kristus Konungen världsalltets konung.

Han är en fattig lidande konung - en kung som blir ett brutet bröd - för att världen ska kunna leva,

I en värld full av misstro och misstänksamhet pga auktoriteters maktmissbruk och där kungen inte är gemene mans identifikationsmodell, men där världen samtidigt törstar efter goda ledare och auktoriteter, finns bara en räddning - nämligen när den högste blir lägst, när den störste blir minst- ja när kungen blir tjänare.

Därför firar vi Kristus världsalltets konung. Kungen har blivit tjänare och slav. Denna sista söndag på kyrkoåret firar vi I Göteborg patrozinium, vår patronatsfest.

Vår församlingskyrka ligger mitt I Göteborgs centrum I ett hörn av den gamla exercisheden. Den välkända Göteborgshumorn har döpt kyrkan till »hedendomen«, domen vid Heden. Men på stadskartan står det gamla namnet Kristi konungadömes kyrka.

I kyrkans kor finns en stor mosaik föreställande Kristus, Pantokrator. Hans tron står mitt I den blomstrande skapelsen. Han tronar över alltet - mäktig och stor. Det är den ena bilden.

Ovanför tabernaklet befinner sig två gyllene änglar med en krona, som de håller ovanför tabernaklet.. Vi vet vad som finns därinne , under kronan, det allraheligaste sakramentet, det välsignade brödet. Brödet som bryts under mässoffrets firande, och som sparas i tabernaklet för att bäras till de sjuka, och för att lyftas ut vid tillbedjan. Detta är den andra bilden av Kristus världsalltets konung - pantokrator, ett brutet bröd.

Varje vardagsmorgon kl. 7.00 låser vi upp kyrkporten och öppnar tabernaklet för en halvtimmes tillbedjan i stillhet innan vi ber tidebönen Laudes som sedan åtföljes av morgonmässan. Människor kommer på väg till skola eller arbete - tittar in en kort eller längre stund.

Jag tyckte först att änglarna var för stora. Men jag har alltid fascinerats av den stora kungakronan somde håller just över tabernaklet. Symboliken blir så klar. Kristus vår Konung - världsalltets konung är Gud som låter sig brytas ner och krossas. Han är Gud som blir till offer för människors grymhet - och låter det ske. Här är Gud som låter sig ätas och förtäras. Här är Livets bröd. En reserverad plats för det Allraheligaste - till föda för vår församling och för främlingar, och för att bäras till döende och sjuka. Kristus , världsalltets konung - under sakramentets slöja.

Han är en korsfäst konung som låter sig hånas. Soldaterna gjorde narr av honom. Omgiven är han av förbrytare. Denne konung söker inte bekräftelse genom att han till varje pris måste segra eller rädda sig själv. Denne konung återupprättar förtroende för auktoritet och ledarskap, han befriar från misstro och misströstan. Det är han och endast han som kan frälsa från förtvivlan och hopplöshet. Han är kung. Han är Gud. På utblottelsens kors och tortyrredskap förmår han uttala den nådiga domen över den ångerfulle rövaren »Sannerligen redan idag ska du vara med mig I paradiset.« Jag vill lägga till den gamle Symeons ord I rövarens mun: »Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid. Ty mina ögon har skådat frälsningen, som du har berett åt alla folk.. ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna, och härlighet åt ditt folk Israel .«

Så sammanfattar Kristus Konungens dag - kyrkoårets sista söndag - alltid två sidor. Guds storhet och Herrens litenhet - Pantokrator och ett brutet bröd. dom och barmhärtighet. Våra församlingsmedlemmar brukar ofta säga när de talar om sin församlingstillhörighet - att vi hör till Kristus Konungen i Göteborg. Vi kan knappast helt fatta vidden eller djupet av en sådan tillhörighet. Ändå vill jag avsluta med denna hälsning. Har du vägarna förbi, så vet att du är välkommen hos oss i Kristus Konungen. Amen.

Kyrkoherde Göran Degen"

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-22

 

Fyra nya europeiska helgon

De fyra nya helgon som Johannes Paulus II kanoniserade 25 november var alla europeer som levde mellan 1700- och början av av 1900-talet: en italiensk biskop och tre nunnor: en spansk, en fransk och en tysk. Flera av dem avspeglar den katolska kyrkans sociala engagemang i det nyindustrialiserade Europa på 1800-talet.

Den italienske biskopen Giuseppe Marello (1844-1895) brukade säga: "var ovanliga i det vanliga". Han var biskop i Acqui i landskapet i Piemonte i Norditalien och grundade en prästkongregation som än idag ägnar sig åt att undervisa fattiga, inte minst i Latinamerika. Bland de många människorna i Peterskyrkan fanns två barn från Peru, Alfredo Chavez Leon och hans lillasyster Isila, vars tillfrisknande från akut lunginflammation tillskrivs Marellos förböner.

Den spanska nunnan Paula Montal Fornes de San Jose' de Calasanz (1799-1889) grundade flickskolor.

Den franska nunnan Leonie Francoise de Sales Aviat (1844-1914) grundade "den helige Franciscus av Sales verk" som ägnar sig åt fattiga i hela världen.

Den tyska franciskannunnan Maria Crescentia Höss från Bayern (1682-1744) var berömd för sin visdom och för sitt goda förhållande till protestanterna.

På måndagen sade påven till de pilgrimer som kommit till Rom för kanoniseringen av de fyra nya helgonen att "med dessa fyra nya helgon pekar Kyrkan på att det kristna livet måste sätta ribban i höjd med heligheten. Att vara helig handlar inte om att göra något särskilt, utan om att leva som vanligt på ett ovanligt sätt, nämligen med så mycket kärlek som möjligt."

Med kanoniseringarna 25 november har Johannes Paulus II kanoniserat 456 helgon. Kanonisering är det sista steget i en helgonförklaring och innebär att ett helgon skrivs in i hela världens katolska helgonkalender och kan vördas över hela världen. Näst sista steget är saligförklaring, vilket innebär att ett helgon kan vördas lokalt i ett stift eller av en orden. Under sina 23 år som påve har Johannes Paulus II hunnit saligförklara 1282 människor, varav en svenska, Elisabeth Hesselblad.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-26

Påven manar: "Be för freden utan att tröttas"

"Vi måste be utan att tröttas för freden, som är en stor gåva", sade påven Johannes Paulus II söndag 25 november. I samband med middagsbönen angelus påminde han om det interreligiösa bönemötet för fred som han sammankallat till Assisi 24 januari och om fastedagen för freden som han har utlyst till 14 december. Efter att på söndagsförmiddagen ha utropat fyra nya helgon under en kanoniseringsmässa i en fullatt Peterskyrka slog den 81-årige Johannes Paulus II upp sitt arbetsrums fönster för att hälsa på de tusentals människor som samlats på Petersplatsen. "Vi ber om freden också genom de två initiativ som jag berättade om förra söndagen", sade påven: "fastedagen 14 december och bönemötet 24 januari i Assisi med företrädare för världens religioner."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-26

Vatikanen fördömer mänsklig kloning i USA

26 januari fördömde Vatikanen kloningen av ett mänskligt embryo som utförts av forskare i USA. I ett uttalande betonar Vatikanen att det som forskarna förstörde efter sitt experiment var mänskligt liv, inte bara enkla celler: "Trots de människovänliga avsikterna... visar en utvärdering att man bör se mycket allvarligt på detta projekt, som måste fördömas otvetydigt."

Den amerikanska bioteknologiska firman Advanced Cell Technology Inc. sade på söndagen att de hade klonat ett mänskligt embryo för första gången och att de skulle använda tekniken för att behandla en rad sjukdomar som diabetes och Parkinson. Enligt katolsk syn börjar människolivet vid befruktningen. Forskning på embryon är därför otänkbar, eftersom det innebär att det befruktade ägget förstörs. Däremot är katolska kyrkan inte emot forskning på stamceller från andra källor än befruktade ägg.

I ett uttalande från Vatikanens presskontor 26 november kommenterar Vatikanen den artikel i The Journal of Regenerative Medicine där några forskare berättar om sin forskning. Vatikanen fördömer "att man i hälsan och välbefinnandets namn i själva verket diskriminerar mellan människor beroende på hur långt de har utvecklats: ett embryo är mindre värt än ett foster, ett foster mindre än ett barn, ett barn mindre än en vuxen. Detta innebär att man vänder upp och ned på den moraliska plikten att tvärtom om skydda och respektera framför allt dem som inte kan försvara sig eller själva värna om sin värdighet."

"Författarna skriver att de inte har för avsikt att skapa ett mänskligt embryo. Men det som de i sin artikel kallar 'early embryo', vad är det? Här återvänder man till den bioetiska frågan, som aldrig besvarats tillfredsställande, om när man skall men att människolivet uppstår. Detta är vad det handlar om, för det är tydligt - enligt forskarnas egen utsaga - att det är fråga om mänskliga embryon och inte bara celler. Därför måste man inför denna händelse med kraft slå fast att man inte kan komma överens om att förlägga människolivets början till ett visst stadium i embryots utveckling. Det börjar så snart embryot börjar existera," betonar Vatikanen.

I samma andetag påpekar Vatikanen att den katolska kyrkan inte är motståndare till forskning på stamceller och påminner om att man kan "använda stamceller från vuxna individer, från moderns blod eller från foster som aborterats spontant. Detta är den väg som alla hederliga forskare måste gå för att visa så stor respekt som möjligt för människan, det vill säga för sig själv."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/01-11-26