HomeVatikánsky Rozhlas
 

Rubriky


  Charita a solidarita


  Cirkev


  Kultúra a spoločnosť


  Vatikánske    dokumenty


  Ekumenizmus


  Rodina


  Mladí


  Spravodlivosť a    pokoj


  Politika


  Náboženstvá a    dialóg


  Veda a Etika


  Audiencie a Anjel    Pána


  Apoštolské cesty

Iné jazyky


  Kto sme


  Čas vysielania


  Naše programy


  Napíšte nám


  Produkcia VR

 home > Rímska kúria


Pápežské misijné diela

 

Ich cieľom je podpora misijného diela medzi nekresťanskými národmi. Pápežské misijné diela sa stali inštitúciou Univerzálnej cirkvi a každej miestnej cirkvi.

Pápežské misijné diela sa skladajú zo štyroch organizácií: Pápežského diela pre evanjelizáciu národov, Pápežského diela svätého Petra apoštola, Pápežského diela detských misií, a Pápežskej misijnej únie.

Pápežské dielo pre evanjelizáciu národov. V roku 1822 ho v Lyone založila Pauline Jaricotová s cieľom podporovať misijnú spoluprácu vo všetkých kresťanských komunitách. Okrem zbierania finančných prostriedkov má na starosti podporu misijných povolaní a výchovu v misijnom duchu osobitne počas októbra, ktorý je misijným mesiacom.

Pápežské dielo svätého Petra apoštola. Založila ho v Caen vo Francúzsku v roku 1889 pani Bigardová. Toto dielo sa stará o formáciu kléru miestnych misijných cirkví predovšetkým finančnou pomocou, ktorú neskôr rozšírili aj na mužské a ženské rehole.

Pápežské dielo detských misií. Dielo založil v roku 1843 Mons. De Forbin Janson, biskup diecézy Nancy vo Francúzsku. Jeho cieľom je výchova detí v misijnom duchu, aby sa tak zaujímali o potreby ich rovesníkov v misijných krajinách.

Pápežská misijná únia. Založil ju v roku 1916 páter Manna v Taliansku. Stará sa o oživovanie misijného ducha na všetkých úrovniach.

Adresa:

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli
Piazza di Spagna, 48, 00187 Roma
E-mail:cepsegreteria@evangel.va

Archív

Osobitn vysielania


Newsletter

Prihlás sa

Vysielania


Naživo


podcast


Zo záznamu


Professional audio for rebroadcasting


Audio/Video


Multimedia playerHlas pápeža


Anjel pna

Audiencie


Slovensk rodina Vatiknskeho rozhlasu


Pastoračn cesty Jána Pavla II.


Hubda

Hubda

Liturgick programy

Liturgick programy

Predchádzajúca strana  Predchádzajúca strana
Home  Home
Napíšte nám  Napíšte nám
top
top
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits
top
top