<p align='right' style='font-size:11px'>© Francesca Casali </p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Rafael Belincanta</p><p align='left' style='font-size:13px'>Յիսուսի հաւատալ կը նշանակէ Անոր նուիրել մեր ձեռքերը, մանուկներն ու աղքատները շոյելու համար։<br><em>Ֆրանչիսկոս Պապ` Մարեմեան Օրուայ աղօթք, 12 հոկտեմբեր 2013։</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Alessandro Fiume</p><p align='left' style='font-size:13px'>Աղքատները պէտք չէ համարուին որպէս բեռ, այլ որպէս հնարաւորութիւն<br><em>Պենետիկտոս ԺԶ,''Caritas in Veritate'', թիւ 35</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Susanna Buscaini</p><p align='left' style='font-size:13px'>Մինչ կը քաջալերենք դէպի աւելի լաւ աշխարհ ձգտող զարգացումը, չենք կրնար լուռ մնալ աղքատութեան գայթակղութեան դիմաց` անոր բոլոր ծաւալներով։<br><em>Ֆրանչիսկոս Պապ` 2014-ի գաղթականի ու փախստականի համաշխարհային օրուայ պատգամ</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Carla Carinci</p><p align='left' style='font-size:13px'>Աղքատներու հանդէպ սէրը եւ աղքատ Քրիստոսի նմանութիւնը, երկու անբաժանելի տարրեր են,<br><em>նման մետալի մը երկու երեսներուն</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Attilio Correnti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Տիրոջմէ խնդրենք որ մեզի շնորհէ ''փափկանկատութիւն'' աղքատներուն նայելու` հասկացողութեամբ ու սիրով, առանց հաշիւի եւ առանց երկիւղի։<br><em>Ֆրանչիսկոս Պապ, 24 սեպտեմբեր 2013-ի թուիթը</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>''Քրիստոնեաները աշխարհի բոլոր աղքատներուն բանբերները ըլլալու են.<br><em>Յովհաննէս Պօղոս Բ, Երրորդ հազարամիայի Սեմին թիւ 51</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Attilio Correnti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Ընկերութեան մը մեծութիւնը ի յայտ կու գայ կարիքաւորի հանդէպ ցուցաբերած վերաբերմունքէն` ան որ ուրիշ բան չ՛ունի եթէ ոչ իր աղքատութիւնը<br><em>ֆրանչիսկոս Պապի 26 յուլիս 2013-ի թուիթը</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Amelie Soffietti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Դուրս ելիր սեփական շահերէն որ սիրտդ կը մաշեցնեն, գերազանցէ ուրիշի հանդէպ անտարբերութիւնը որ սիրտը անզգամ կը դարձնէ, յաղթահարէ մահուան պատճառները եւ բացուիր երկխօսութեան ու համերաշխութեան. Նայիր եղբօրդ ցաւին, մտածէ մանուկներուն` ու միայն անոնց.... <br><em>ֆրանչիսկոս Պապ, խաղաղութեան համար աղօթքի հսկում, 7 սեպտեմբեր 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>Քահանայապետը պարտականութիւնն ունի, Քրիստոսի անունով, հարուստին յիշեցնել թէ պէտք է աղքատին օգնէ, յարգէ եւ զարգացնէ<br><em>ֆրանչիսկոս Քահանայապետի Գիրկիսդանի, Անդիկուայի , Պարպուտայի, Լուսամպուրկի եւ Պօսդվանայի Դեսպաններուն ուղղած պատգամ` 16 մայիս 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Rafael Belincanta</p><p align='left' style='font-size:13px'>Չենք կարող հանգիստ քնանալ մինչ մանուկները անօթութենէն կը մեռնին եւ ծերերը ի զուրկ են  բժշկական խնամքէն<br><em>Ֆրանչիսկոս Քահանայապետին 17 Օգոստոս 2013 ի Թուիթը </em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Rafael Belincanta</p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Amelie Soffietti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Յիշենք թէ կերակուրը զոր կը մսխենք կարծէս գողցուած ըլլար աղքատի եւ անօթիի սեղանէն ։<br><em>ֆրանչիսկոս Պապ, 5 յունիս 2013։ </em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Marco Esposito</p><p align='left' style='font-size:13px'>Որպէս Յիսուսի աշակերտեներ, կանչուած ենք մօտիկ ըլլալու ամէն մարդու, յատուկ տեղ ապահովելով աղքատին, մենաւորին եւ ընչազուրկին։ <br><em>Յովհաննէս Պօղոս Բ, ''Կենաց Աւետարանը'', 25 մարտ 1995։ </em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Marco Esposito</p><p align='left' style='font-size:13px'>Ասոր համար պարտական ենք այնպէս ընել որ աղքատները, ամէն քրիստոնեայ հասարակութեան ներքոյ, իրենք զիրենք զգան ինչպէս իրենց 'տան մէջ։'<br><em>ՅՊԲ, Նոր Հազարամեայի Արշալոյս շրջաբերական թուղթ, 6 յունուար 2001</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Roberta Cappelli</p><p align='left' style='font-size:13px'>Պէտք չենք վախնալ զօրակցութեան արտայաղտութենէն, ու պէտք է գիտնանք մենք զմեզ ու մեր ունեցածը դնել Աստուծոյ տրամադրութեան տակ։<br><em>ֆրանչիսկոս Պապ, 11 յունիս 2013-ի թուիթը</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Paola Casali</p><p align='left' style='font-size:13px'>Սպառողականութիւնը մեզ վարժեցուց մսխումի։ Թափուած ուտեստեղէնը սակայն կարծես գողցուած ըլլայ` աղքատներէն եւ անօթիներէն։<br><em>ֆրանչիսկոս Պապ` 7 յունիս 2013-ի Թուիթը</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Marco Esposito</p><p align='left' style='font-size:13px'>Աղքատներուն հանդէպ է որ Սէրը կը գտնէ իր ամենէ դրական արտայայտութիւնը։ <br><em>Յովհաննէս Պօղոս Բ, Dives in Misericordia n.9</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Emanuele Cerruti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Այս կը պատահի այսօր. երբ դրամատուներու ներդրումները քիչ մը կը նուազին....ողբերգրութիւ՜ն...ինչպէս ընե՞նք։ Սակայն եթէ մարդիկը անօթութենէ կը մեռնին, եթէ ուտելիք չ՛ունին, եթէ հիւանդ են, հոգ չէ։ Այս է մեր այսօրուայ տագնապը։ <br><em>Ֆրանչիսկոս Պապ,Եկեղեցական շարժումներու Հոգեգալստեան տօնին հսկումին, 18 մայիս 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Sabrina Genovesi</p><p align='left' style='font-size:13px'>Աղքատութեան զանգուածային աճը կր ձգտի քայքայել ընկերային համախմբութիւնը, վտանքի տակ դնելով ժողովրդականութիւնը<br><em>Պենետիկտոս ԺԶ, Ճշմարտութիւն ու Սէր, թիւ 32</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Riccardo Cimino</p><p align='left' style='font-size:13px'>Պայքարիլ` ըլլայ հոգեկան ըլլայ նիւթական աղքատութեան դէմ։Կերտել կամուրջներն ու խաղաղութիւնը։<br><em>ֆրանչիսկոս Պապ` Սուրբ Աթոռի մօտ հաւատարմագրուած դիւանագիտական մարմնի անդամներոն 22.03.2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>Աղքատները չի մոռնաս ու այս խօսքը մտաւ մտքիս մէջ` աղքատները, աղքատները։ <br><em>ֆրանչիսկոս Պապը Մամուլի պատասխանատուներուն, 16 մարտ 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Marco Esposito</p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Riccardo Cimino</p><p align='left' style='font-size:13px'>Մենք կրնանք շատ բան ընել աղքատին, տկարին, եւ տառապողին բարիքին համար, նպաստելու համար արդարութեան, զարգացնելու հաշտութիւնը, եւ կերտելու խաղաղութիւնը.<br><em>(ֆրանչիսկոս քահանայապետը զանազան կրօններու եկեղեցական ներկայացուցիչներուն եւ կղերական հաստատութիւններուն - 20 Մարտ 2013).</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Paola Casali</p><p align='left' style='font-size:13px'>Անօթութիւնը աղքատութեան ամէնէն առարկայական ու ցաւալի նշանն է։<br><em>Պենետիկտոս ԺԶ. ի՝ ճառը, 16 նոյեմբեր 2009-ին (ֆԱՕ-ի մէջ)</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>Եկեղեցին, յանձնառու` իր աւետարանական առաքինութեան, կոչուած է  աղքատներու հոյլին մօտիկ մնալու, իրենց պահանջքներուն արդարութիւնը կշռադատելու , եւ օժանդակելու անոնց իրականացման. <br><em>Յովհաննէս Պօղոս ԺԲ - Sollicitudo rei socialis, n. 39</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Valeria Cicogna</p><p align='left' style='font-size:13px'>Կայ աղքատութիւն մը, տնանկութիւն մը, զոր Աստուծոյ հաճելի չէ եւ որուն համար պէտք է պայքարիլ...աղքատութիւն մը որ արգելք կը հանդիսանայ մարդոց ու ընտանիքներուն ապրելու` իրենց արժանապատուութեան համաձայն ։ <br><em>Պենետիկտոս ԺԶ -ի Սուրբ Կոյս Մարիամ Աստուածամօր տօնին առթիւ Սուրբ Պատարագի քարոզ, Խաղաղութեան համաշխարհային ԽԲ օր, 1 Յունուար 2009</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>Երբ միլիոնաւոր մարդիկ կը տառապին աղքատութենէ - որ կր նշանակէ սով, սննդառութեան պակաս, հիւանդութիւն անգրագիտութիւն եւ փլուզում -... պէտք ենք վերահաստատել զօրակցութեան այն յանձնառումը, որ ուրիշներուն թոյլատրէ ապրիլ, տնտեսական եւ քաղաքական որոշ պարագաներուն մէջ։<br><em>ովհաննէս Պօղոս Բ - Միացեալ Ազգերու Ընդհանուր Ժողով 05­10­1995</em></p>

 • foto_28
 • foto_27
 • foto_26
 • foto_25
 • foto_24
 • foto_23
 • foto_22
 • foto_21
 • foto_20
 • foto_19
 • foto_18
 • foto_17
 • foto_16
 • foto_15
 • foto_14
 • foto_13
 • foto_12
 • foto_11
 • foto_10
 • foto_09
 • foto_08
 • foto_07
 • foto_06
 • foto_05
 • foto_04
 • foto_03
 • foto_02
 • foto_01

All the contents on this site are copyrighted. Webmaster