PROJEKTET
<p align='right' style='font-size:11px'>© Francesca Casali </p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Rafael Belincanta</p><p align='left' style='font-size:13px'>Att tro på Jesus innebär att erbjuda våra händer till att vårda de små och fattiga<br><em>Påven Franciskus, Bön för Mariadagen, 12 oktober 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Alessandro Fiume</p><p align='left' style='font-size:13px'>De fattiga bör inte betraktas som en börda, utan som en resurs<br><em>Benedictus XVI, Caritas in Veritate, n. 35</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Susanna Buscaini</p><p align='left' style='font-size:13px'>Medan vi uppmuntrar utvecklingen mot en bättre värld, kan vi inte tysta ner fattigdomens skandal i dess olika dimensioner<br><em>Påve Franciskus, Budskap för Världsdagen för migranter och flyktingar 2014</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Carla Carinci</p><p align='left' style='font-size:13px'>Kärleken till de fattiga och att efterlikna Kristi fattigdom är två element som förenas på ett oskiljaktigt sätt, det är två sidor av samma mynt.<br><em>Påve Franciskus, Mässan i Assisi, 4 oktober 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Attilio Correnti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Vi ber till Herren att ha den ömhet som gör att vi ser de fattiga med förståelse och kärlek, utan att vara beräknande och utan rädsla.<br><em>Påve Franciskus, Tweet, 24 september 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>De kristna måste höja sin röst för alla de fattiga i världen.<br><em>Johannes Paulus II, Tertio Millennio Adveniente, n.51</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Attilio Correnti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Man kan mäta ett samhälles storhet genom hur det behandlar den mest behövande, som inte har någonting förutom sin fattigdom<br><em>Påve Franciskus, Tweet, 26 juli 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Amelie Soffietti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Lämna egenintresset som härdar ditt hjärta, övervinn likgiltigheten som gör ditt hjärta okänsligt gentemot andra, erövra dina dödliga resonemang, och öppna dig för dialog och försoning. Se på din broders sorg - Jag tänker på barnen: se på dessa ...<br><em>Påve Franciskus, bönevakan för fred, 7 September 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>Påven har plikten, i Kristi namn, att påminna de rika att de ska hjälpa de fattiga, att respektera dem, främja dem.<br><em>Påve Franciskus, Tal till ambassadörer från Kirgizistan, Antigua och Barbuda, Luxemburg, Botswana, 16 maj 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Rafael Belincanta</p><p align='left' style='font-size:13px'>Vi kan inte sova lugnt medan barn dör av svält och de äldre är utan medicinsk hjälp.<br><em>Påven Franciskus, Tweet, 17 augusti 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Rafael Belincanta</p><p align='left' style='font-size:13px'>På grund av denna ekonomiska humanism som har införts i världen, sprider sig ’avfallskulturen’. Det finns ingen tid för den fattiga människan på gatan.<br><em>Påve Franciskus, Mässa med biskoparna, Rio de Janeiro, 27 juli 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Amelie Soffietti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Låt oss komma ihåg: att all den mat som kastas bort är som om den skulle vara stulen från de fattigas bord, från de hungriga!<br><em>Påve Franciskus, allmän onsdagsaudiens, 5 juni 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Attilio Correnti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Som Jesu lärjungar är vi kallade att vara varje människas granne och att visa särskild hängivenhet till dem som är fattigast, mest ensamma och behövande.” <br><em>Johannes Paulus II, Evangelium Vitae , 25 mars 1995</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Marco Esposito</p><p align='left' style='font-size:13px'>Vi måste därför se till att de fattiga känner sig hemma i varje kristen gemenskap.<br><em>Johannes Paulus II, Novo Millennio Ineunte, 6 januari 2001</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Roberta Cappelli</p><p align='left' style='font-size:13px'>Vi bör inte vara rädda för solidariteten, snarare låt oss se till att allt vi har och är blir tillgängliga för Gud.”<br><em>Påven Franciskus, Tweet, 11 juni, 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Paola Casali</p><p align='left' style='font-size:13px'>Konsumerismen har vant oss med avfall. Men att slänga bort mat är som att stjäla den från de fattiga och hungriga. <br><em>Påve Franciskus, Tweet, 7 juni, 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Marco Esposito</p><p align='left' style='font-size:13px'>Kärleken finner sitt mest konkreta uttryck inför de fattiga.<br><em>Johannes Paulus II , Dives in Misericordia n.9</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Emanuele Cerruti</p><p align='left' style='font-size:13px'>Detta händer idag: om bankplaceringarna faller lite ... tragedi ... vad kan man göra? Men om folk svälter, om du inte har något att äta, om du inte är frisk, det spelar ingen roll! Detta är vår kris idag!<br><em>Påve Franciskus, Pingstvaka med kyrkliga rörelser, 18 maj, 2013.</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Sabrina Genovesi</p><p align='left' style='font-size:13px'>Den massiva ökningen av fattigdomen tenderar att urholka den sociala sammanhållningen, och på detta sätt underminera demokratin.<br><em>Benedictus XVI, Caritas in Veritate, n.32</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Riccardo Cimino</p><p align='left' style='font-size:13px'>Bekämpa både materiell och andlig fattigdom, bygga fred och bygga broar.<br><em>Påve Franciskus, till den ackrediterade diplomatkåren vid den Heliga Stolen, 22 Mars 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>Glöm inte de fattiga! Och dessa ord kom till mig: de fattiga, de fattiga.<br><em>Påve Franciskus, till mediarepresentanter, 16 mars 2013</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Marco Esposito</p><p align='left' style='font-size:13px'>Vi måste upprepa att de rika ländernas överskott bör tjäna de fattiga länderna<br><em>Paulus VI, Populorum Progressio, n.49</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Riccardo Cimino</p><p align='left' style='font-size:13px'>Vi kan göra en hel del för dem som är fattiga, de som är svaga och de som lider och för att främja rättvisa, för att främja försoning och för att bygga fred<br><em>Påve Franciskus, till företrädare för kyrkor och kyrkliga samfund och andra religioner, 20 mars 2013.</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Paola Casali</p><p align='left' style='font-size:13px'>Hunger är det grymmaste och mest konkreta tecknet på fattigdom.<br><em>Benedictus XVI, Tal till FAO , 16 November 2009</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>I kraft av sin egen evangeliska plikt känner sig kyrkan kallad att stå bredvid de fattiga, att se det rättvisa i deras krav, och att bidra till att tillfredsställa dem<br><em>Johannes Paulus II, Sollicitudo Rei socialis, n. 39</em></p> <p align='left'><span style='font-size:10px'>- © Valeria Cicogna</p><p align='left' style='font-size:13px'>Det finns en fattigdom, ett berövande, som Gud inte vill, och som bör ’bekämpas’ ... en fattigdom som hindrar människor och familjer från att leva som det anstår deras värdighet.<br><em>Benedictus XVI, Predikan, Maria Guds moders högtid, och 42:a Världsdagen för fred, 1 januari 2009</em></p> <p align='right' style='font-size:11px'>© Diana Lourdes Quiroga</p><p align='left' style='font-size:13px'>När miljontals människor lider av fattigdom – som innebär hunger, undernäring, sjukdomar, analfabetism, och förfall - ... måste vi bekräfta vårt engagemang för solidariteten som tillåter andra att kunna leva i deras konkreta ekonomiska och politiska förhållanden.<br><em>Johannes Paulus II till FN:s generalförsamling, 5 oktober 1995</em></p>

 • foto_28
 • foto_27
 • foto_26
 • foto_25
 • foto_24
 • foto_23
 • foto_22
 • foto_21
 • foto_20
 • foto_19
 • foto_18
 • foto_17
 • foto_16
 • foto_15
 • foto_14
 • foto_13
 • foto_12
 • foto_11
 • foto_10
 • foto_09
 • foto_08
 • foto_07
 • foto_06
 • foto_05
 • foto_04
 • foto_03
 • foto_02
 • foto_01PROJEKTET

Efter Why Poverty? -kampanjen som EBU lanserade under slutet av 2012, och ledsagad av påven Franciskus ord, fortsätter Vatikanradion att öka allmänhetens medvetenhet om fattigdom och dess orsaker.

Vatikanradion har därför lanserat ett projekt i samarbete med Prospettiva8, som är en ideell organisation tillägnad spridningen av fotografisk kultur.Genom detta samarbete publicerar Vatikanradion på sina webbsidor organisationens fotografier om fattigdom.Det rör sig om opublicerade foton som varje vecka kommer att berika Vatikanradions hemsidor.All the contents on this site are copyrighted. Webmaster