DECEMBER 2004

 

 

 

Taizé och 40.000 unga firar nyår i Lissabon
Tisdag 28 december inledde 40.000 europeiska ungdomar ett ekumeniskt nyårsmöte i Lissabon i Portugal. I 25 år har det ekumeniska klostret Taizé som bjudit in unga europeer till ett annorlunda nyårsfirande någonstans i Europa. Läs mer

Utbildningsminister Leif Pagrotsky på påvens midnattsmässa:
"Viktigt visa Sveriges närvaro här"
-Det är viktigt att jag som representant för Sveriges regering kan vara med och visa vår närvaro här, sade Sveriges utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky efter att ha varit med på påvens midnattsmässa i Peterskyrkan på julnatten. -Det är en otroligt viktig begivenhet i världen. Läs mer

Påvens oro för Afrika, Irak och Mellanöstern
I sitt julbudskap riktade påven Johannes Paulus II blicken mot konflikterna i Afrika, Irak och Mellanöstern och bad den sanna fredens furste visa mänskligheten att enda vägen till fred är att ta avstånd från det onda. Den 84-årige påven läste sitt traditionella julbudskap på Petersplatsen i regnigt och grått väder. Läs mer

Charles de Focauld och biskop van Galen skall saligförklaras
Eremitprästen Charles de Focauld (1858-1916), som levde i det fördolda i Tamrasset i Sahara, och den tyske biskopen August von Galen (1878-1946) som stred mot nazismen, kan nu saligförklaras. Under ett möte med Vatikanens kongregation för helgonförklaringar 20 december godkände påven Johannes Paulus II dekret som rör 22 helgonförklaringsprocesser. Läs mer

Ingen midnattsmässa i Baghdad i år
De kristna i Baghdad avstår i år från att fira julnattnes midnattsmässa efter de senaste månadernas angrepp mot kristna kyrkor i Irak. Den kaldeiske patriarken Emmanuel Delly har ställt in midnattsmässorna för att protestera mot angreppen mot kristna. Läs mer

Påven tolkar julgranen
Julgranen visar att livet kan bli odödligt om man ger av sig själv, sade påven 19 december. En vecka tidigare förklarade Johannes Paulus II innebörden i julkrubban, men när han fjärde söndagen i advent ledde middagsbönen angelus från sitt fönster mot Petersplatsen valde han att meditera över julgranen. Läs mer

Koptisk påve protesterar mot tvångsomvändelser till islam
Ledaren för Egyptens koptiska kyrka har dragit sig tillbaka till ett kloster för att fästa uppmärksamheten på de kristnas svårigheter i ett land där spänningarna mellan kristna och muslimer växer. Läs mer

Vatikanens utrikesminister om Turkiet och EU
Vatikanens utrikesminister ärkebiskop Giovanni Lajolo sade 19 december att Heliga stolens enda synpunkt på Turkiets eventuella medlemskap i EU är att “ekonomiska och strategiska intressen får inte göra att man underskattar de mänskliga rättigheterna och särskilt religionsfriheten, som bör vara en hedersfråga för alla europeiska länder.” Läs mer

Påven sänder tysk kardinal till Helsingfors 27 februari
Påven kommer att företrädas av en tysk kardinal på firandet av 50-årsjubileet för Helsingfors katolska stift 27 februari. Då firas också 850-årsminnet av att Finlands skyddshelgon den helige biskopen och missionären Henrik kom till landet. Läs mer

EU beslutar förhandla med Turkiet, som inte erkänner den "ekumeniske "patriarken
EU har beslutat att inleda förhandlingar om medlemskap med Turkiet 3 oktober 2005. Men Turkiet vägrar erkänna patriarken av Konstantinopel som ledare för världens ortodoxer. Läs mer

Iraks utrikesminister lovar skydda de kristna
Iraks utrikesminister Hoshyar Zebari lovade 13 december påven att Iraks regering skall skydda de kristna i landet. Under ett besök hos Johannes Paulus II tackade utrikesministern påven och hans medarbetare för allt de har gjort för Irak. Läs mer

Joanna Onoszko om Världsungdomsdagen: "Den lilla känslan man har inom sig måste vara sann!"
-Man ser att det finns minst en miljon ungdomar som tycker som jag, så den här lilla känslan man har inom sig måste vara sann! Så förklarar Joanna Onoszko vad som är så speciellt med de katolska världsungdomsdagarna. Hon har varit med på två stycken och förbereder nu den grupp unga katoliker från Sverige som skall åka på detta gigantiska katolska ungdomsmöte med påven i Köln i augusti 2005. Läs mer

Påven: Julkrubban är tecken på tro på att Gud har tagit sin boning bland oss
Julkrubban är inte bara ett uttryck för kultur och konst utan framför allt ett tecken på tro på att Gud har tagit sin boning bland oss, sade påven 12 december, tredje söndagen i advent. I samband med middagsbönen angelus, som han ledde från sitt arbetsrums fönster mot Petersplatsen, påminde Johannes Paulus II om att man i många hem gör julkrubbor där Josef och Maria redan väntar på Jesusbarnet som ”tysta vittnen till ett sublimt mysterium.” Läs mer

Förrförre Vatikanambassadören Thunborg död
Sveriges förrförre ambassadör vid Heliga Stolen Anders Anders Thunborg avled 10 december 70 år gammal. Han hade varit ambassadör i Moskva och Washington innan karriären avslutades i Vatikanen, från juli 1996 till hösten 1999. Läs mer

Påvens 200 kvartssamtal med biskopar från USA
Påven och USA:s biskopar har under tio månader funderat över hur den katolska kyrkan kan utöva sitt ledarskap och hur biskoparna kan vara trovärdiga herdar efter förtroendekrisen som orsakats av sexskandalerna i flera amerikanska stift. Johannes Paulus II har betonat att kyrkans trovärdighet både inåt och utåt i sista hand hänger på hur heliga kyrkans ledare och medlemmar är. Läs mer

Påven: Förbered er för Världsungdomsdagen i Köln med de tre vise männen
Påvens budskap i ny svensk översättning.Läs mer

EU går emot resten av FN om Doha-deklarationen om familjen
Till tioårsminnet av FN:s familjeår antog FN:s generalförsamling 6 december den s k Doha-deklarationen, som rekommenderar att FN, samhällsorganisationer, media, trossamfund och den privata sektorn skall stötta familjern. EU uttalade sig mot deklarationen genom ordförandelandet Holland. Läs mer

Kristdemokraterna kräver svenskt stöd för Dohadeklarationen om familjen
Kristdemokraterna krävde på söndagen att Sverige skulle rösta för Dohadeklarationen vid FN:s Generalförsamlings votering på måndagen. Deklarationen undertecknades av 150 länder på en internationell konferens om familjen i slutet av november i Doha i Qatar med anledning av 10-årsminnet av FN:s familjeår 1994. Måndag 6 november skulle FN:s generalförsamling besluta om de skulle uttrycka uppskattning för Dohadeklarationen, som framför allt undertecknats av utvecklingsländer. Läs mer

EU-länder vill sälja vapen till Kina trots bristande mänskliga rättigheter
Flera EU-länder, bland annat Tyskland och Frankrike, vill sälja vapen till Kina, som varje år avrättar 5000 personer och vill att alla medborgare skall ”återvända till marxistisk ateism.” Läs mer

Påven påminner om 150-årsminnet av mariadogm
Påven påminde 5 december om det annalkande 150-årsjubileet för en viktig mariadogm. -Med inre glädje förbereder vi oss för att fira högtiden “jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet”, som i år bär på en särskild innebörd eftersom det har gått 150 år sedan denna viktiga mariadogm proklamerades, sade Johannes Paulus II i samband med söndagens angelusbön. ´Läs mer

Påven till USA-biskopar: katolska politiker måste följa Kyrkans lära
Katolska politiker måste handla enligt kyrkans lära, sade påven 4 december till en grupp biskopar från USA på rutinbesök i Vatikanen. Till biskoparna från kyrkoprovinserna Louisville, Mobile och New Orleans sade Johannes Paulus II att biskoparna måste hjälpa vanliga katoliker, det s k lekfolket, att förstå hur de kan förena politiskt engagemang och sitt kristna samvete. Läs mer

8 december: katoliker i Sverige om "Immaculata"-dogmens 150 årsjubileum
8 december firar katolska kyrkan 150-årsminnet av att påven Pius IX proklamerade dogmen om Marias utkorelse och fullkomliga renhet ("Immaculata"), som är en av årets viktigaste Mariahögtider. Här är några katoliker i Sverige som vet vad dogmen handlar om och tycker att den angår både dem själva och andra. Läs mer