HomeVatikánsky Rozhlas
 

Rubriky


  Charita a solidarita


  Cirkev


  Kultúra a spoločnosť


  Vatikánske    dokumenty


  Ekumenizmus


  Rodina


  Mladí


  Spravodlivosť a    pokoj


  Politika


  Náboženstvá a    dialóg


  Veda a Etika


  Audiencie a Anjel    Pána


  Apoštolské cesty

Iné jazyky


  Kto sme


  Čas vysielania


  Naše programy


  Napíšte nám


  Produkcia VR

 home > Rímska kúria


Kongregácia pre evanjelizáciu národov

 

Prefekt: J.E. kardinál Ivan Dias

Bulou Inscrutabili Divinae (22. júna 1622), ktorú vydal pápež Gregor XV., začalo obdobie budovania Kongregácie. Niesla meno de Propaganda Fide. Nasledovali ďalšie dokumenty, ktoré sa týkali dikastéria: Romanum decet (22. júna 1622), Cum inter multiplices (14. decembra 1622), Cum nuper (13. júna 1623), a nakoniec Immortalis Dei (august 1627).

Osobitnou úlohou Kongregácie je ohlasovanie viery v celom svete, koordinovanie misijných zdrojov, podpora formácie miestneho kléru a hierarchie, pomoc pri zakladaní nových misijných inštitútov a nakoniec sprostredkovanie materiálnej pomoci pre misijnú aktivitu. Kongregácia je tiež právnym nástrojom Svätého Otca a Svätej stolice nad celými misiami.

Medzi najvýznamnejšie výsledky práce Kongregácie počas skoro štyroch storočí činnosti patrí:

- Inštrukcia z roku 1659, ktorá sa tiež označuje za Magna Charta. Bola určená apoštolským vikárom v Číne a Indočíne a obsahuje smernice pre všetkých misionárov. Dve z nich sú osobitne významné: povinnosť podporovať miestny klérus a snaha o inkulturáciu so zákazom vystupovať proti zvykom a tradíciám krajiny s výnimkou tých, ktoré sú v rozpore s vierou a morálkou.

- Pápežské Urbanovo kolégium, ktoré založil pápež Urban VIII. (1623-1644) v roku 1627 pre seminaristov z misijných krajín. Až do roku 1926 sídlilo v rovnakej budove ako Kongregácia na Španielskom námestí. Neskôr bolo prenesené na Gianicolo, kde dikastérium postavilo nové priestory. Toto kolégium pripravila celé generácie domorodých kňazov a tiež väčšinu biskupov mladých cirkví. V súčasnosti seminaristi z misijných krajín študujú v Ríme aj na Pápežských kolégiách sv. Petra apoštola a sv. Pavla apoštola.

- Počas histórie Kongregácie jej aktivita bola od začiatku zameraná na kultúru a vedu. Výsledkom toho je Urbanova univerzita. Pápež Urban VIII. bulou Immortalis Dei Filius 1. augusta 1627 založil Pápežské aténeum de Propaganda Fide, ktoré malo teologickú a filozofickú fakultu. Kongregácia pre semináre a univerzitné štúdiá na tomto aténeu 1. septembra 1933 zriadila Pápežský misijný vedecký inštitút s právom udeľovať akademické tituly v disciplínach misiológie a práva. S Motu Proprio Fidei Propagandae 1. októbra 1962, Ján XXIII. Povýšil aténeum na Pápežskú Urbanovu univerzitu. V súčasnosti sú na nej fakulty: teologická, filozofická, cirkevného práva a misiológie. Univerzitu navštevuje viac ako 1000 študentov. Vyučuje na nej okolo 120 profesorov. Nachádza sa tu aj Misijná knižnica. Obsahuje viac ako 100 tisíc titulov a od roku 1933 každoročne publikuje misijnú bibliografiu, čo je vlastne katalóg všetkých publikácií, ktoré vyšli vo svete so zameraním na misie.

- Už v roku 1626 bola založená tlačiareň, tzv. Polyglotta, ktorá bola určená pre tlač kníh v jazykoch národov žijúcich na misijnom území. Počas pontifikátu svätého pápeža Pia X. sa Polyglotta zjednotila s Vatikánskou tlačiarňou.

- Zriadenie viac ako 1500 cirkevných jednotiek.

- Pápežské misijné diela.

Pápež Pavol VI. Apoštolskou konštitúciou Regimini Ecclesiae Universae (15. augusta 1967) upravil úlohy Rímskej kúrie podľa smerníc II. Vatikánskeho koncilu. Kongregácia tak dostala názov pre evanjelizáciu národov, alebo de Propaganda Fide.

Kongregácia sa v súčasnosti skladá zo 61 členov – 41 kardinálov, 9 arcibiskupov, 3 biskupov, 3 Národných riaditeľov Pápežských misijných diel, 3 generálnych predstavených a predsedá jej kardinál.

Dikastérium má kolégium konzultorov, ktorí sú odborníkmi v rôznych cirkevných disciplínach a pochádzajú z rozličných krajín.

S novou Apoštolskou konštitúciou Pastor Bonus z 28. júna 1988 Kongregácii „patrí riadiť a koordinovať všade na svete samo dielo evanjelizácie národov a misionársku spoluprácu pri neporušení kompetencie Kongregácie pre východné cirkvi.“ (čl. 85).

Okrem toho dikastérium má priame a exkluzívne kompetencie nad svojimi územiami, okrem kompetencií ostatných dikastérií v iných matériách (por. Čl. 88 a 89).

Na vlastných územiach Kongregácia zriaďuje a rozdeľuje misijné územia podľa vhodnosti.

Adresa:

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli
Piazza di Spagna, 48, 00187 Roma

t.č. 06/69.88.79.299 - fax 06/69.88.01.18

e-mail: cepsegreteria@evangel.va

Archív

Osobitn vysielania


Newsletter

Prihlás sa

Vysielania


Naživo


podcast


Zo záznamu


Professional audio for rebroadcasting


Audio/Video


Multimedia playerHlas pápeža


Anjel pna

Audiencie


Slovensk rodina Vatiknskeho rozhlasu


Pastoračn cesty Jána Pavla II.


Hubda

Hubda

Liturgick programy

Liturgick programy

Predchádzajúca strana  Predchádzajúca strana
Home  Home
Napíšte nám  Napíšte nám
top
top
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits
top
top