>
RVRadio Vatikan
foto testata  

Kategorien


  Caritas und    Solidarität


  Kirche


  Kultur und    Gesellschaft


  Vatikan


  Synode


  Ökumene


  Familie


  Jugendliche


  Gerechtigkeit und    Friede


  Politik


  Religion und Dialog


  Wissenschaft und    Ethik


  Audienzen und    Angelusgebete


  Apostolische Reisen

Andere Sprachen  Über uns


  Programmschema


  Unsere Programme


  News auf Latein


  Wollen Sie spenden?


  Freunde von RV


  RV-Freunde:
   Downloads  Links


  Empfang

Vatikanische Website


  Vatikan


  Liturgische Feiern    des Papstes


  Pressesaal des    Heiligen Stuhles


  L'Osservatore
   Romano  Vatikanisches    Fernsehzentrum

 home > Nuntii Latini archivium 2006


NUNTII STATIONIS RADIOPHONICAE VATICANAE PARTITIONIS GERMANICAE
IN LINGUAM LATINAM VERSI
ARCHIVIUM MMVI


HIER das deutsche Archiv 2006

26.12.2006:

Dominus Apostolicus de pace iustitiaque servandis monet
Papa Benedictus XVI in allocutione sua natalicia ad pacem iustitiamque servandas adhortatus est. Coram plus quam decem milibus christifidelibus in area Petriana coadunatis proelia bellaque in Medio Oriente gesta in memoriam revocavit exposcens ut dialogus Israelem inter et Palestinenses restitueretur desideransque quoque pacem in Iraquia, Libano atque in regionibus quae vulgo Dafur et Sri Lanka nuncupentur necnon in illa marium magnorum servatum iri. His verbis dictis Summus Pontifex in linguis numerum LX excedentibus christifidelibus occasione diei Nativitatis Domini data salutem dedit eisque benedictionem "Urbi et Orbi" antiquitus traditam impertivit.

Summus Pontifex centro litteris Ratzinger studendis favet
Papa Benedictus XVI constitutioni centri litteris Ratzinger studendis favet. Consilium enim captum erat ut hoc centrum ope partium lucri Romae ad litteras Ratzinger studendas institueretur. Cogitatio eius condendi a discipulis Ratzinger repetivit, quibus Stephanus Horn, pater Societatis Divini Salvatoris, praeest. "Cuius", inquit, "est litteras exhibere, in quibus textus, translationes necnon litterae secundariae, quae theologiam Iosephi Ratzinger explicent, colligantur. Ad centrum quoque pertinet facile efficere ut theologiae eius studeri eaque confici possit, quam re vera Pater Horn iudicat nondum esse omnino integram. "Eccesiologia eius, id est theologia de Ecclesia sicut Ioseph Ratzinger eam docuit, iam penitus exquisita est, re tamen multa explicanda remanent. Theologia biblica, patristica et fundamentalis momenta fuerint, quae permagni Papa aestimat. "De ratione quoque logistica discipuli Ratzinger iam cogitaverunt: "Centrum illud litteris studendis Romae institutum fuerit. De tempore autem eius instituendi non iam cogitavimus, considerandum vero est nos propositum hoc iam ab septem, octo annis tenere, de quo locuti quoqe sumus cum Summo Pontifce. Potest ergo fieri fore ut hoc propositum mox ad verum perducatur."

De Sanctis Missis in lingua latina interdum celebrandis
Praefectus Congregationis pro Cultu Divino et de Disciplina Sacramentorum, Franciscus Cardinalis Arinze, sacerdotes adhortatus est ut res sacras latine celebrarent, efferens hanc licet linguam non esse Sanctae Missae centrum, "magni tamen esse momenti ad digne eam celebrandam". Cardinalis natione Nigerianus proposuit interdum fieri posse ut sacerdotes Sanctam Missam in lingua latina celebrarent, sibi autem conscium esse sacerdotes exstare qui linguam latinam non didicerint. Arinze subiunxit christifideles latine respondere et precari discere posse.

De ultimo a quattuor canonizandis superato impedimento
Confectae sunt quattuor causae sanctorum, quia Summus Pontifex Benedictus XVI, ut diariis edocendis aula Vaticana palam fecit, miracula quibusdam canonizandis intercedentibus effecta esse confirmavit audientiamque Praefecto Causarum Sanctorum Congregationis, Josepho Saraivae Cardinali Martins nomine, concessus decreta de LXXXI beatificandis ferri iussit.
Quod ad canonizandos attinet, agitur de sacerdote polonico,Simone Lipnicensi nomine (circiter 1439-1482), tum de sacerdote religioso brasiliopolitano, cui nomen est Immanuel Antonius Galvao (1739-1822), necnon de sacerdote religioso, Carolo Houben (1821-1893) nomine, Neerlandico natione et in Hibernis vitam apostolicam acto, demumque de fundatrice ordinis gallica, quae Maria Eugenia Milleret de Brou(1817-1898) vocatur. Ad LXXXI beatificandos LXIX homines pertinent, quorum nex in Bello Civile Hisbanico affecta ab Ecclesia martyrium iudicata est.

17.12.2006:

Summi Pontificis verba occasione diei paci in terris dedicatae pronuntiata
Dominus Apostolicus Benedictus XVI depoposcit ut, cum tromocatia oppugnetur, fines ethicae normaeque modi agendi obervarentur. Verbis occasione diei I mensis ianuarii anni MMVII paci in terris dedicatae pronuntiatis Romanus Pontifex admonuit ut communitati internationali ad vitandum ne erratio, quam videamus, usque serperaret, normae interpretationibus haud obnoxiae sibi statuendae essent.
Papa his quoque ipsis verbis de difficultatibus in Libano et de eis quae populo ibi acciderunt scribit admonetque eum qui dignitatem hominis observet paci fovendae prospicere et consulere. Unus quilibet, inquit, christianus indefesse enitatur oportet ut pax fiat serveturque necnon dignitas hominis eiusque iura, quae abalienari non possint, fortiter animoseque defendantur. In hominum societate ius hominis vivendi violatur et pax diversis modis, quibus quispiam fame premitur et violentia, abortus euthanasia efficiuntur, in discrimen adducitur. Nuntius inscribitur "Homo cor pacis".

De receptione Archiepiscopi orthodoxi Atheniensis in Civitate Vaticana habita
Benedictus XVI Archiepiscopum orthodoxum Athenarum totiusque Graeciae, Christodoulon nomine, colloquendi causa recepit. Post conventum habitum declarationem communem subscripserunt ea se communiter paci fovendae vitaeque tuendae obligaturi.

De praecipuis hanc declarationem communem respicientibus
Praecipua de declaratione communi deprompta, ab Summo Pontifice Benedicto et Archiepiscopo Artheniensi Christodoulo in Civitate Vaticana subscripta, hic sequuntur:
1. Curamus ut multae difficultates atque temporis praeteriti dolorosa caritate et veritate relinguantur
2. Sumus magis magisque conscii, conventu nostro mutua in caritate habito, munus esse nostrum, ut via aspera dialogi in veritate una ituri simus ad plenam fidei communionem consequendam.
3. Speramus dialogo theologo mutue collato id effectum iri quod utrique parti spiritu reconciliationis motae probandum evadat.
4. Confirmamus opus esse ut dialogus theologus continuetur, quippe cum via sit quae permagni est momenti ad unitatem quam desideramus corporis ecclesiasticis circa altare Domini restituendam atque credibilitatem nuntii christiani hoc tempore corroborandam.
5. Est magni ponderis ut imprimis nostris in societatibus tam multis mentibus cogitationibusque a Deo abductis, quo consequitur ut vita sensibus orbetur, evangelium annuntietur.
6. Est maxime religionum, in quibus nec intolerantia nec violentia admittantur oporteat, ut pax orbe terrarum servetur.
7. Adhortamus ut personae humanae sanctitas eiusque dignitas observantia afficiantur atque reverentia.
8. Volumus coniunctim homines nostrae aetatis fundamenta Europae christiana reperturos esse.
9. Adhortamus ut regiones opibus superiores regionibus minus bonis oeconomicis instructis paupertateque afflictis prospiciant in animo habentes aliis solida inter se coniunctione bona distribuere.

10.12.2006:

Summus Pontifex Immaculatam Conceptionem Mariae celebravit
Christiani Ecclesiaque vocati sunt, ut Christum in vita sua suscipiant mundo eum donaturi. Hoc est, quod Summus Pontifex Benedictus XVI in memoriam reduxit, cum Precationem Angelicam sollemnitate Immaculatae Conceptionis Mariae fecerit, quam praedicavit, cum "sollemnitas esset Sanctae Virginis una cum ceteris sollemnitatibus pulcherrima ac populo carissima". Ad pietatis causa peregrinatores natione theodiscos in area Petriana convenutos adlocutus est: " 'Tota pulchra es, Virgo Maria' Ecclesia hac sollemnitate cantat precaturque, ex qua pulchritudo creationis fulgeat, cum Deus eam matrem Filii sui elegerit atque ex redemptionis sacrificio praeviso omni a peccato praeservaverit, qua intercedente Deus gratiam nobis impertiat Ei puro corde inserviendi."
Tempore postmeridiano Benedictus ad Columnam Sanctae Mariae dedicatam atque prope Scalas Hispanienses erectam adivit ibi brevem celebrationem ad Sanctam Virginem venerandam actum. Illa columna ad memoriam excitat annuntiationem sollemnem dogmatis "de conceptione immaculata Virginis et Deiparentis Mariae" anno MCCCLIV celebratam. Quibus factis, Benedictus XVI ad Basilicam Sanctae Mariae Maiorem profectus est imaginem a christifidelibus "Salus Populi Romani" appellatam atque ad gratiam impertiendam a non paucis salutatam honore affectum.

Consecrationes episcoporum legibus canonicis repugnantes dialogum praepediunt
Secretarius Status Tarcisius Cardinalis Bertone ... de consecrationibus episcoporum nuper contra leges canonicas in Sina locum habitis iudicavit, quas dialogum praepedire censuerit. Hoc dixit, dum celebratio academica in Universitate Pontificia Urbaniana in Urbe habitur. Verumtamen Bertone confirmavit necessarium esse ut Sedes Apostolica cum Re Publica Populari Sinensi colloqui pergeret.

Hummes dixit coelibatum non esse dogma
Praefectus Congregationis pro Clericis nuper a Domino Apostolico designatus, Claudius Cardinalis Hummes, congruum ducit de coelibatu, cui tenendo Sacerdotes obligentur, disceptari. Percontatus in quibusdam actis diurnis Brasilopolitanis iudicavit, normam qua sacerdotes catholici coelibatui obligarentur "non esse dogma", sed tantummodo obligationem, qua quoad disciplinam coercerentur.
Brevi ante Beatissimus Pater una cum summis auctoritatibus Curiae Romanae de rebus ad coelibatum sacerdotum pertinentibus collocutus erat. Quaedam declaratio ab eis post illum conventum habitum, cui Cardinalis Humes non interfuerat, patefacta valorem coelibatus pro Ecclesia Romana extulerat. Hummes, Cardianalis orginem ab emigrantibus theodiscis trahens munereque Archiepiscopi Sancti Pauli in Brasilia usque fungens necnon officium novum Praefecti Congregationis pro toto orbe terrarum Clericis brevi suscepeturus, in quodam diario magno suae diocesis archiepicopalis percontatus existimavit fieri posse ut Ecclesia quaestionibus, quae magni essent momenti, prorsus alia sentiret. In rebus autem coelibatum respicientibus non tam cito diiudicandum esse, sed disceptatione de necessitudine normas canonicas adhuc vigentes mutandi opus esse. Ante oculos demum habendum esse in historia Ecclesiae coelibatum permagni fuisse ponderis.

3.12.2006:

Benedictus: "Pars cordis mei in urbe Constantinopolitana remanet."
Summus Pontifex Benedictus in Urbem revertit, itinere in Turciam, quod quattuor dies perduraverat, quibus inter multos valde commotus convenerat, facto, his verbis in aeroportu Constantinopolitano omnes valere iussit: "Gratias ago toto ex meo corde, cuius una pars in urbe Constantinopolitana remanet". Se dixit gaudere, si visitatio conferat, ut cultus humanitasque, praesertim inter Arabum et chrstianorum fidem, intellegantur et ultra hoc iter bona effectura sit.

Catholici et orthodoxi scissuram Ecclesiae superari desiderant. Declaratio communis subscripta
Romanus Pontifex Benedictus XVI. atque Patriarcha Oecumenicus Bartholomaius I. communiter adhortati sunt ut Ecclesiae suae reconciliarentur. Desiderant se non desinere cooperationem oecumenicam roborare. Praeterea enituntur ut, aliis licet religionibus aperti, valores christiani in Unione Europea firmentur, et exposcunt ut ii, qui in rebus religiosis et culturalibus inferiores sunt numero, tueantur. Quod ad tromocratiam attinet, violentia in nomine religionis condemnatur. Haec praecipua sunt dicta communis eorum declarationis summe expectatae.

Itineris Benedicti in Turciam examinatio
Quattuor dies Papae in Turciam perduravit iter, cuius examinatio a Stephano von Kempis, qui pro parte theodisca Stationis Radiophonicae Vaticanae in urbe Constantinopolitana erat, nobis tradita hic sequitur. Quid Summus Pontifex confestim effecit?
Ex hoc itinere statim effecit ut voluntates converterentur. Sensus enim prius infensus fuerat. Benedictus specie tantum ei propria necnon benignitate, attentione et audiendi cupiditate assecutus est ut iudicium, quo non pauci ex oratione illa Ratisbonensi utebantur, id est Papam offendere nos et frangere in animo habere, improbaretur. Indoles eius benigna atque modesta necopinata erat.
Hoc est quod confestim effecit. Quod autem eo excedet difficile dictu est. Quamvis imagines, quae ex urbe Constantinopolitana vidimus, pulchrae essent, dubitare tamen oportet; nec enim christianis in Turcia viventibus nec Statui Civitatis Vaticanae et Turciae, nec Civitati Turcicae et numero ibi inferioribus cito aliquid mutabitur, quod certum est. Papa quidem tantum conatus est - quod si fauste successit, magnificum est - condiciones servare, quibus Ecclesia nunc vivit, ne eae in deterius verterentur.

26.11.2006:

Papa itinere in Turciam gaudet
Summus Pontifex precationem Angelicam in area Petriana Romae faciens dixit se in Turciam iter facturum gaudere. Sole ridente, se, inquit, cum populo Turcico, divite historia cultuque humano, amicitia sentire coniunctum. "Iam gaudens spero me coetum minutum christianorum fide catholicorum conventurum, qui mihi in amore atque deliciis sunt. Gaudeo quoque me una cum Ecclesia Orthodoxa ut fratres fore die festo Santi Andreae Apostoli. Precor vos omnes, ut mihi comites praebituri sitis supplicantes, ut haec peregrinatio prolatura sit fructus, ut Deus eos providet".

Romanus Pontifex dolet cursibus Anglicanorum
Summi gradus de rebus oecumenicis conventus in Sede Apostolica habitus: Summus Pontifex Benedictus XVI ... Primatem Ecclesiae Anglicanae Archiepiscopum Cantuariensem Rowan Williams nomine in audientia recepit, quae cum locum habuit, Sanctitas Sua progressiones ad dialogum oecumenicum utriusque Ecclesiae petinentes laudavit, quod coeperat cum Michael Ramsey, Archiepiscopus Cantuariensis quadraginta abhinc annis Paulum VI visitaret. Ad Primatem Anglicanorum alloquens Papa quoque res, quibus ambae Ecclesiae seiunguntur, commemoravit. ... Se ad facta et quaestiones retulit, quibus communitas Anglicanorum toto orbe terrarum annis praeteritis paene divisa esset velut consecratio episcopalis feminis collata, viri actus homosexuales exercentes, benedictiones partibus homosexualibus impartiendae. ... Archiepiscopus Williams Papam salutans respondit opinionum discrepantia de modo, quo Evangelium hoc tempore ad ea quae a huius aetatis societate provocentur referatur, dialogo atque testimoniis communibus parta saepe obsurari, quin etiam in discrimen adduci posse. ...
Dominus Apostolicus Benedictus necnon Archiepiscopus Williams affirmaverunt dialogo, quo optabiles exitus iam habeantur, ambas Confessiones permultum proficisse. Quamquam ab eis affirmata non de difficultatibus tacuerunt, ... dixerunt tamen res non deesse in quibus communitas Anglicanorum atque Ecclesia Catholica cooperari possent. Ad hanc cooperationem pax in Medio Oriente, observantia in vitam ab conceptione usque ad mortem naturalem praebita necnon defensio sanctitatis matrimonii pertinent.
Audientia habita Beatissimus Pater et Primas anglicana in sacello Domus Apostolicae Redemptoris Matri dedicato hora sexta liturgiae horarum preces ad Deum coniunctim extulerunt. Archiepiscopus William cum muliere atque filio Romam advenerat.

Summus Pontifex Benedictus XVI librum de Iesu in lucem proferet
Moderator diurnariis edocendis aulae notum fecit Papam caput primum confecisse et domui editoriae tabernae librariae Vaticanae tradidisse.
Iam cum cardinalis esset, Ratzinger librum de Iesu Christo in animo habebat.
Iam dudum cogitatum erst eum quoque Papam hunc librum scribere perrecturum. In praefatione, quae iam nota est, Sanctitas Sua commiseratur discrimen, quod ortum est inter Jesum historiae et fidei, quo id deesset ad quod omnia referuntur, ut aliquis Iesu ipsi occurrere possit, ac quo fit ut fides detrimentum patiatur. Beatissimum Patrem in illo libro esse demonstraturum Jesum Evangeliorum esse Iesum vere historicum. Moderator dirunariis edocendis aulae, Pater Fredericus Lombardi, notavit libro consilium esse fidei corroborandae. Romanum Pontificem affirmavisse librum non esse "actum magisterii" , sed id quod effectum esse litterarum ipsius studiis. Qua de causa licere, inquit, de eo disputare atque iudicare. Ad verbum Lombardi dixit: "Non de Litteris Encyclicis Iesum Christum verbose tractantibus agitur, sed de tractatione figurae Jesu Christi ab ipso confecta, quam theologus atque Episcopus Romae, quo officio fungendo Ioseph Ratzinger electus erat, scripsit". Domus editoria tabernae librariae Vaticanae iura toto orbe terrarum vigentia cuidam domui editoriae Italicae, cui nomen est Rizzoli, concedit, cum in Germania liber domui editoriae, quae Herder appellatur, in medium proferendus sit. Joseph Ratzinger inde a mense novembris anni millesimi nongentesimi quinquagesimi sexti cum illo domo editoria Friburgensi cooperatur.

20.11.2006:

Visitationes ad Limina Apostolorum ad finem adductae sunt
Episcopi theodisci visitationes ad Limina Apostolorum absolverunt. Summus Pontifex Benedictus XVI coetum quoque secundum ordinariorum ex patria sua venientium, Cardinalibus Frederico Wetter et Joachim Meissner ducibus, audiendi colloquendi causa recepit alloquens monensque ut omnia quae Ecclesia faceret, ad centrum fidei, id est Christum, ordinarentur, maxime temporibus, quibus emendationes profundissimae instarent et Ecclesia renovanda esset. ... Respecta laicorum in liturgia meliore cooperatione, quae iterum iterumque exposcitur, Papa dixit: "Est magni momenti ut haec munera non ut vindicata sed ut ministeria exerceantur. Res sacrae nos omnes ad ministerium ante Deum, pro Deo proque hominibus vocant, quae dum persolvuntur, nosmetipsos non exhibemus, sed ante Deum in humilitate stamus lucem eius suscepturi".

Nuntii Latini a Statione Radiophonica Vaticana denuo oblati
Stationem Radiophonicam Vaticanam nuntios in lingua Latina conscriptos denuo in lucem proferre, publice hodie a Patre Eberhardo von Gemmingen nuntiatum est. Aliquot, inquit, nuntii electi inde ab hoc tempore in pagina domestica www.radiovaticana.de in lingua publica Ecclesiae Catholicae iterum offeruntur, quos speramus ad linguam Latinam excolendam valde esse conducturos. Statio Radiophonica Vaticana eos iam anno MMIV offerre coepit, postea autem causis scilicet ad ministros stationis pertinentibus editionem eorum spatio interiecto intermisit. Interpres (seu translator) nuntiorum est Gero P. Weishaupt, theodiscus natione, qui autem sacerdos et iuris canonici peritus in Neerlandia vivit.

12.11.2006:

Progredit processus ad Papam Ioannem Paulum I beatificandum
Patriarcha Venetiarum, Angelus Cardinalis Scola, necnon Cardinalis Secretarius Status, Tarcisius Bertone, processum beatificationis explicaverunt, hoc difficultates quas Papa Luciani passus est in luce ponente, illo vero Papam Luciani "imaginem sanctitatis extraordinariae" appellante. Die Veneris (feria sexta) hebdomadae praeteritae investigatio diocesana confecta est.

Summus Pontifex ad episcopos theodiscos allocutus est
Papa Benedictus XVI Ecclesiam Catholicam in Germania adhortatus est ne delitesceret, sed fortiter firmeque id quod a profano usui addictione atque Dei amissione provocatur acciperet. Summus Pontifex primum coetum episcoporum theodiscorum occasione visitationis eorum ad limina Apostolorum in Domo Apostolica audiendi colloquendi causa recepit. ... Responsa, inquit,Ecclesiae ex Evangelio exhausta semper rata et firma esse. Hoc quoque ad colloquium cum eis qui ad alias religiones pertinent spectare. ...
Multis christifidelibus laicis, cum in Ecclesia strenue assidueque cooperarentur et magis magisque magni essent momenti, Benedictus nominatim gratias egit. Attamen Papa monuit ut, cum sacerdotes et laicos cooperarentur, partes eorum distinguerentur. "Propterea quod assiduum testimonium laicorum perponderosum est, necessarium quoque est ut id quod eis ad missionem exequendam propium est cognoscatur. Homilia in Sancta Missa mandatum, quod cum ordine connectitur, est. Si numerus sacerdotum et diaconorum sufficit, eorum tantummodo est Sacram Communionem distribuere.

Cardinalis Claudius Hummes modulis gravioribus quoad alumnos admittendos et instituendos favet
In quodam primo colloquio percontativo, quod, praefectus Congregationis pro Cleris vix nominatus, praebuit, Hummes declaravit Ecclesiam quoque maxime provocari ut alumnis eligendis et instituendis diligentius graviusque provideretur. Cardinalis Brasiliensis in memoriam revocavit Sedem Apostolicam normas aptas, quae nunc instituerentur, promulgavisse. "In seminariis alumni deligentius deligendi atque exquisitius instituendi sunt, quo fit ut certitudo moralis de condicionibus (sacerdotum futurorum) ad coelibatum vere vivendum, sicut Ecclesia ab eis optat, adipiscatur. Hummes etiam aliquid de abusibus puerorum a sacerdotibus commissis dixit. Ad verbum procuratoris sedi nuntiis palam faciendis, quae "Reuter" appellatur,exposuit: "Si tales casus criminaque huius modi exstant, a Sancta Sede investiganda sunt.

Traduxit: Gero Pius Caputsapiens (Gero P. Weishaupt)
Litterae electronicae ad translatorem

Programm hren


Live


on demand


Professional audio for rebroadcasting


Die Stimme des Papstes


Das Angelusgebet

Die Audienzeren


kontakt  kontakt
top
top
All the contents on this site are copyrighted . Webmaster / Credits
top
top

Valid HTML 4.01! Valid CSS!