>
RVRadio Vatikan
foto testata  

Kategorien


  Caritas und    Solidarität


  Kirche


  Kultur und    Gesellschaft


  Vatikan


  Synode


  Ökumene


  Familie


  Jugendliche


  Gerechtigkeit und    Friede


  Politik


  Religion und Dialog


  Wissenschaft und    Ethik


  Audienzen und    Angelusgebete


  Apostolische Reisen

Andere Sprachen  Über uns


  Programmschema


  Unsere Programme


  News auf Latein


  Wollen Sie spenden?


  Freunde von RV


  RV-Freunde:
   Downloads  Links


  Empfang

Vatikanische Website


  Vatikan


  Liturgische Feiern    des Papstes


  Pressesaal des    Heiligen Stuhles


  L'Osservatore
   Romano  Vatikanisches    Fernsehzentrum

 home > Nuntii Latini archivium 2007


NUNTII STATIONIS RADIOPHONICAE VATICANAE PARTITIONIS GERMANICAE
IN LINGUAM LATINAM VERSI
ARCHIVIUM MMVII


HIER das deutsche Archiv 2007


Die XXXI mensis Decembris MMVII

E Civitate Vaticana: Parens et Magister christianorum ad familiam tuendam adhortatus est.
Ecclesia die Dominica praeterita festum Sanctae Familiae celebravit. Qua occasione data Benedictus XVI, Parens et Magister christianorum, graviter ac cum vi dixit familiam esse tuendam. Dum Precationem Marianam celebrat, monuit ad verba Concilii familiam "partem habere in vocatione prophetica Ecclesiae". Iesus in familia humana natus "id quod familia vere est sanctificavit". Summus Pontifex televisifice conexus eos, qui Matriti, capite Hispaniensi, conventui familiarum ab Ecclesia instructo intererant, salutavit in lumine ponens familiae fundamentum "foedus indissolubile esse virum inter et mulierem".

Viri in rebus islamicis doctis invitationem acceperunt
Antistites in mahometana religione auctoritate gaudentes invitationem Papae acceperunt, qua eos, ut colloquendi causa in Civitatem Vaticanam proficiscerentur, vocaverat. Hoc quadam ex epistula ad Secretarium Status Tarcisium Cardinalem Bertone missam patet, postquam Sedes Apostolica centum triginta octo viris in rebus islamicis doctis, qui mense Octobri praeteriti colloqui se velle scripserant, rescribens conventum cum antistitibus mahometanae religionis in Civitate Vaticana habendum proposuit. "Nos", Princeps Ghazi bin Muhammad bin Talal die XII mensis decembris scripsit, "talem conventum volumus." Quaedam delegatio islamica ad conventum instruendum processumque colloquii constituendum Romam iter facient. Talal dixit fieri posse, ut Bertone suorumque cooperatorum coetus deciderent, utrum mense februario an martio iter faciendum sit.

E Civitate Vaticana/Pakistania: Summus Pontifex pro Pakistania orat
Summus Pontifex Benedictus XVI precationes ad Deum effundit, ne ex vi praesidi administrorum allata nova vis iniuriaeque exardescat series. Hoc scriptum est in quodam telegrammate consolatorio Vaticano, quod Secretarius Status Tarcisius Cardinalis Bertone die Veneris praeterito ad praesidem Conferentiae Episcoporum Pakistanianae, Archiepiscopum Lahoriensem Laurentium Ioannem Saldanha nomine, misit. Papa desiderat in Pakistania "omnes nervos contendi, ut condiciones reverentiam adversus alios adhibendi aliquibusque confidendi creantur", et "instituta civilia huius terrae cum efficacitate rei publicae consulere".

Ante precationem Marianam Romanus Pontifex dixit: "Tantum videatur iucunditas non oportet"
Ecclesiam postridie festi Nativitatis Domini "nativitatem caelestem" protomartyris celebrare Pontifex Maximus, antequam precationem "Angelus Domini" recitavit, die Mercurii in Civitate Vaticana memoravit. Benedictus XVI in memoriam revocavit omnium, qui nostra etiam aetate, cum fidem vita profiteantur, persequtionibus afficiuntur. "Nostro etiam" inquit "tempore ex quibusdam partibus orbis nuntii ad nos pertinent de missionariis, presbyteris, episcopis, religiosis et fidelibus, qui persecutiones afficiuntur, in custodia tenentur, tormentis lacerantur et libertate privantur aut quibus prohibentur quominus fidem vita profiteantur", enixe adhortans quin autem quaedam terrae perhiberentur: "Homines interdum patiuntur et moriuntur, quoniam cum Ecclesia Catholica Summoque Pontifice coniuncti sunt. Oremus pro omnibus, qui Christum Eiusque Ecclesiamque sequentes vi afficiuntur."


Die XXIV mensis Decembris MMVII

E Civitate Vaticana/Gallia: Quod Sarkozy de christinismo, islamismo et Turcia dixit
Nicolaus Sarkozy ius separationis rei publicae et Ecclesiae mutare deliberat. Rei publicae Gallicae praeses, postquam Publicum catholici nominis Parens Benedictum XVI primum convenit, societati religione opus esse confirmavit. Interrogatus a quodam diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae Sarkozy explicavit "Laicismum positivum", cui faveat, cuique ius dare fidem, dum vivat, profitendi aliisque tradendi. Dixit esse ius loquendi religionibus rei publicae ordinem saecularem faventis concedendum christianosque publice loqui esse confirmandos. Solus percontatus a quibusdam diurnariis tam Stationis Radiophonicae Vaticanae quam actorum diurnorum, quae Italice "Osservatore Romano" appellantur, Sarkozy de quaestionibus negotia extera cum Galliae tum Europae respicientibus locutus est. Quod ad Turciam et negotia ei in Unionem Europaem admittendo attinet, explicavit: "Non quidem cum diurnariis commercii curator Sanctae Sedis sum, sed hac de re locuti sumus: Quod ad descriptionem terrarum spectat, non dubitandum est quin Turcia ad Europam non pertineat, cum in Asia Minore sita sit. Attamen ea cum aliis arte coniungi debet. Pactionem volo sodalitatis cum Turcia et Europa factam, non autem admissionem. Censeo eam, cum non sit europaea, in Europa non fore oportere."

E Civitate Vaticana: Sarkozy canonicus ad honorem
Rei publicae Gallicae praeses, Nicolaus Sarkozy nomine, dum ritus fidelibus preces ad Deum fundentibus celebrantur, tempore postmeridiano diei Iovis Camillo Cardinali Ruini ritum moderante titulum canonici ad honorem Pontificae Basilicae Lateranensis accepit. Reges Gallici, cum Gallia cum Ecclesia Summoque Pontifice temporibus decurrentibus arte coniuncta esset, titulo canonici ad honorem per saecula ornati sunt. Etsi plerique praesides rei publicae Gallicae titulum acceperunt, tamen pauci Basilicam Lateranensem ritus proprios celebratum petiverunt.

Summus Pontifex: Causae canonizationis non imperite inscienterque peragendae sunt
Adhortatus est Summus Pontifex Benedictus XVI postulatores colloquendi causa receptos, quorum est his in causis investigationes peragere, ad causas beatificationis canonizationisque magna cum cura ac diligentia peragendas, quibus in memoriam reduxit proximo decem annorum spatio numerum eorum, qui pietatis et culturae causa a Sanctis "Ecclesiam ipsam" monstrantibus eamque "fide dignam" reddentibus commoveantur, accrevisse."Sancti", inquit, "alios sanctitate sua trahere solent hominibus huius temporis quaerentibus responsa reddentes. Est ergo necessitas et ecclesiastica et socialis nova semper exempla sanctitatis proponere, quo fit, ut pretium operae praesertim sit investigatio eorum, qui in causis Servorum Dei beatificationis et canonizationis muneribus funguntur. Quorum qualiscumque in munere investigandi explendo sit pars, eorum maximum est veritatem detegere. Proinde iam in causa ab ordinario dioecesis instituta facta non tantum faventia, sed etiam non faventia cum diligentia afferenda sunt.Mirum non est rem ab opinionis arbitrio seiunctam integritatemque iudicii in prima parte investigationis observatas in "positionibus" quoque conficiendis, quae in secunda causae parte in Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum peraguntur, observandas esse."

Romanus Pontifex: "Quid prodest festum Nativitatis Domini, si non credimus?"
Festum Nativitatis Domini sine fide non omnino prodesset. Hoc Summus Pontifex Bendictus XVI ultimam huius anni audientiam generalem die Mercurii celebrans dixt. ... "Proximis nos ante festum Nativitatis Domini diebus praestolamus atque praeparamus vigilantes, Liturgia quoque Ecclesiae verbis eximie pulchris in celebrationes magni mysterii Dei incarnationis nos inducente." Quae in Vetero Testamento quaeruntur, in Evangilio nobis respondentur: Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Papa Benedictus XVI enixe in memoriam revocavit Filium Dei aeternum factum esse "filium Mariae". "Aequalibus non numquam difficile est ad hoc praecipuum salutis mysterium accedere. At quid prodest festum Nativitatis Domini, si non credimus nec in infante in Bethleem orto Deum hominem factum esse profitemur? Propter quod his diebus ipsis nos christiani veritatem nostrae fidei animo fidentes annuntiemus hominibus huius aetatis Evangelium, quod corda nostra laetificat, afferentes."


Die XVII mensis Decembris MMVII

E Civitate Vaticana: De iure et officio evangelizandi
Ecclesiae ius est fidem Iesu Christi praedicare. "Commentaria doctrinalia de quibusdam quaestionibus quae ad Evangelium praedicandum spectant" die Veneris hebdomadis praeteritae publici iuris facta docent saepe tamen putari "quoque conatu alios de quaestionibus religionem respicientibus persuadendi coerceri libertatem". Quam ob causam Congregatio de Doctrina Fidei se hoc documentum iam annuntiatum publicare debere censuit. Quo intenditur ut tredecim in locis necessitudo inter mandatum evangelizandi et libertatem religiosam explicetur, attentis praesertim quaestionibus de anthropologia (Caput IV), de doctria de Ecclesia (Caput III) necnon de rebus oecumenicis (Caput IV). ... Haec "Commentaria doctrinalia" doctrina Ecclesiae de missione et Evangelii praedicatione innituntur, nihil ad documenta Pontificum Maximorum Pauli VI et Ioannis Pauli II addentia nihilque ad documenta Concilii declarationemque generalem iurium hominum anno MIMXLVIII exaratam advertentia. Vitia licet erataque, praesertim in dialogo cum hominibus conferendo, fieri possint, ei tamen, qui munere Evangelium praedicandi fungitur, dignitas hominis libertasque religiosa collocutoris semper ante oculos habendae sunt. Qua de causa "Ecclesia severe prohibet ne quis ad fidem amplectendam cogatur vel artibus importunis inducatur aut alliciatur, sicut et fortiter vindicat ius ne ullus iniquis vexationibus a fide deterreatur" (Ad gentes 13).

Praedicatio "neccessitas" est "intrinseca"
Documento Congregationis de Doctrina Fidei Sancta Sedes ius defendit Evangelium libere praedicandi, cum sit necessitatas intrinseca Ecclesiae. Ad hoc Gulielmus Joseph Cardinalis Levada, praefectus eiusdem Congregationis, explicavit: "In textu de quaestione praecipua Christianismi sermo est. Nam sicut Iesus a Patre missus est ut mundo salutem annuntiaret, ita discipulis suis praecepit ut omnibus gentibus Evangelium praedicarent. Hoc opus evangelizandi naturae ipsi consentaneum est Ecclesiae. Christiani cum in Christo magnum donum caritatis Dei receperint, desiderio afficiuntur et obligatione tenentur hoc donum cum familia, amicis et propinquis partiendi."

Cardinalis Stickler de vita decessus
Cardinalis erat maximus natu Ecclesiae, Iuris Canonici peritus in omnibus gentibus aestimatus: Alfonsus Maria Stickler, Romanae Ecclesiae Cardinalis Austriacus, die Mercurii in diaeta sua in Civitate Vaticana sita nonaginta octo annos natu de vita decessus est. ... Natione Austriacus in vitam activam ministerio Ecclesiae dedicatam respicere potuit. ... Ipse dixit in vita sua commutationem magni momenti fuisse, cum Summus Pontifex Paulus VIeum anno MIMLXXI Praefectum Vaticanae Apostolicae Bibliothecae nominaverit. Papa Ioannes Paulus II anno MIMLXXXIII officium "Probibliothecarii Romanae Ecclesiae" ei contulit eumque episcopum titularem nominavit. Praeterea Cardinalis Stickler a mense Iulii MIMLXXXIV Archivum Segretum Vaticanum moderavit. Quo perfungens maxime studuit ut Bibliotheca Vaticana servaretur et ad praesentia accomodaretur. Assiduum suum studium a Summo Pontifice Ioanne Paulo II honoratum est eum mense Maii MIMLXXXIII ad cardinalitiam dignitatem promovente. In quodam telegrammate ad propinquos Stickler missos, in quo eos de dolore suo luctuque certiores fecit, Romanus Pontifex vita decessum praedicavit doloreque eorum se valde afflictum esse scripsit. Cardinalem Stickler "multos per annos adiutorem Sanctae Sedis fuisse sincera fide, diligentia et industria praestantem", "testimonium fidei profundae et Christi et Ecclesiae perhibentem". ...Ad Cardinalium Collegium nunc ducenti Patres Cardinales pertinent, centum autem viginti eorum minus quam octoginta annos natu sunt.

Vobisne notus est Paulinus Nolanus?
In audientia generali die Mercurii hebdomadis praeteritae celebrata Beatissimus Pater Benedictus XVI de Sancto Paulino Nolano locutus est, quem aetati Augustini coniunctum eiusque amicum fuisse dixit. Summus Pontifex de vita spirituali Sancti Paulini narravit: "Vitam monasticam ceptus vita tota, praesertim virtute sua carmina componendi, Christo ministrabat. Poemata ab eo tradita carmina fidei caritatisque sunt, quae perinde atque permultae epistulae ab eo confecta de theologia vitam eius ducente Deique verbo perfusa testimonium perhibent. In epistulis ipsis, quibus viris illustribus sui temporis amicitia mente coniunctus erat, Ecclesiam mysterium esse unitatis et communionis profitetur. ... Scripsit Paulinus Nolanus in uno ex carminibus hominem sine Christo pulverem esse et umbram (cfr. Carm. X, 289)


Die X mensis Decembris MMVII 

Ex Urbe: Summus Pontifex apud columnam Sanctae Mariae Immaculatae dedicatam: "Sine Deo non est pax"
"Verbo eius´fiat´ ad exitum venimus antiquae spei millium annorum, quae ut in mundum ingrederetur fecit. Per eam Deus homo factus est, unus ex nobis. ..." Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI die Saturni tempore postmeridiano dixit, cum, Cardinali Vicario Camillo Ruini atque praefecto Urbis adstantibus Romanisque et peregrinatoribus voluptariis magna multitudine vicos implentibus, more tradito apud columnam Sanctae Mariae Immaculatae Conceptionis dedicatam haud procul Scala Hispaniensi in Urbe sitam ante plus quam centum quiginta annos ibi, Dogmate Conceptionis Immaculatae Virginis Mariae proclamato iussuqe Pontifice Maximo Pio IX, extructam, staret. Visitatio Papae ex more tradita die VIII mensis Decembris habita a populo Romano permagni aestimatur. Mariam certae esse signum spei bonum malum vincturum. "Ea”, inquit,” quae 'plena gratia' nuncupatur, in memoriam revocat nos omnes fratres esse et sorores Deumque Creatorem nostrum et Patrem."

E Civitate Vaticana: Benedictus XVI: "Impediendum est ne liberi amore deformi affligantur"
Ad liberos tuendos Summus Pontifex Benedictus XVI adhortatus est, abusum adulescentium occasione in Urbe data precationis Marianae die festo Immaculatae Conceptionis Mariae condemnans. "Dolendum est", inquit, "nos videre adulescentes, iuvenes, immo etiam liberos deformi amore afflictos et ab adultis sine scrupulo et haesitatione corruptos, qui eos in angustias res immoderate consumendi adducentes sibi ipsis imponent. Quo etiam modo res sacrae ut corpus hominis, templum Dei caritatis et vitae, res consumandae fiunt, et hoc etiam non numqam priusquam pubuerint. Quam maestum est, quando liberi nec nitorem animi motus mirari discant nec splendorem corporis, expressionis personae eiusque profundi mysterii, videant.

E Civitate Vaticana: Biblia et exegesis in interrete
Litterae sanctae et explanatio a die Saturnis hebdomadis praeteritae in diversis linguis in interrete legi possunt, Congregatione pro Clericis in pagina www.bibliaclerus.org Vetus et Novum Testamentum sermone quoque Graeco et Hebraico scripta offerente. Qui in interrete navigat quosdam conexus deprimendo ad commentaria pernota sacrarum scripturarum peritorum omnium gentium pervenit textusque ad res sacras celebrandas pertinentes ad illaque referentes invenit. Congregatio pro Clericis fieri posse vult ut imprimis presbyteri quosdam locos Sacrarum Scriptarum necnon libros aliaque scripta, in quibus explicantur, expeditius inveniant.

Ex Matrito: Dignitas humana defendenda est
Communitati omnium gentium magis contendendum esse ad dignitatem humanam defendendam velut contra commercium hominum et abusum sexualem liberorum lucri causa patratum pugnare, Archiepiscopus Dominicus Mamberti, cui de rationibus Sedis Apostolicae cum Civitatibus cura est, occasione cuiusdam conventus Matriti celebrati dixit. ... Praeterea Mamberti in capite Hispaniensi Consilium Administrorum illius instituti alloquens, quod vulgo OSZE pescribitur, "intollerantiam discriminaque christianorum, iudeorum, musilmanorum necnon eorum, qui ad alias religiones pertinent" vituperavit.


Die III mensis Decembris MMVII

E Civitate Vaticana: "Spe salvi". De iis quae docent novae Litterae Encyclicae
Benedictus XVI, christiani nominis Magister Maximus, biennio non continuo post primas Litteras Encyclicas de caritate scriptas secundum nunc documentum pontificium magna peritia auctoritateque exaratum publici iuris fecit, in quo iterum quoque de uno ex praecipuis virtutibus christianis sermo est, id est de spe. Verba "Spe salvi facti sumus" verbo a Sancto Apostolo Paulo in octavo capite epistulae ad Romanos scripto nituntur: "Spe enim salvi facti sumus, spes autem, quae videtur, non est spes." Nam quod vides, quis sperat?" Hoc est fundamentum biblicum harum Litterarum Encyclicarum a Summo christianae religionis Interprete Benedicto XVI scriptarum, quarum doctrinam eaque, quae continent, hic paucis nunc percurrimus verbis. Translatio theodisca Litterarum Encyclicarum "presbyteris ac diaconis, viris et mulieribus consecratis omnibusque christifidelibus laicis", inscriptione "omnibus hominibus bonae voluntatis" omissis, inscriptarum octoginta paginas comprehendit. Ad textum Litterarum Encyclicarum quod attinet dicendum est in eis de rebus theologicis et philosophicis copiose presseque dici, multa verba Patrum Ecclesiae necnon philosophorum Kant, Bacon, Adorno, sed etiam Martini Lutheri, scriptorum veluti Dostojewski et Ioannis Giono vel Nguyen van Thuan, Cardinalis Vietnamiensis de vita decessi afferentibus, dum verba Sancti Augustini maxima cum cura et diligentia adhibentur. In Litteris Encyclicis de sententiis protestanticis disseritur, verba Ecclesiis Orthodoxis grata reperiuntur.Vere grata est descriptio cuiusdam sanctae mulieris Sudanensis, quae cum serva fuisset, religiosa ordinem professa est. Ex obliquo etiam laudat Summus Pontifex "linguae cogitationisque vibrationem" Caroli Marx "praecipuo" eius "errore" non obstante, vituperat autem oecumenicam versionem bibliae in linguam Theodiscam. His omnibus explicatis carmen in Mariam sequitur. Generatim ac summatim dicendum est has Litteras Encyclicas Benedicti XVI, christiani nominis Magistri Maximi, doctrina theologica copiosiores esse atque uno sono eodemque stilo conscriptas, quae quamvis christiano non períto in disciplina theologica Litteris Encyclicis "Deus Caritas est" inscriptis difficiliores ad legendum esse videantur, eas tamen legere operae pretium est.

Papa cum muslimis colloqui desiderat
Dialogum inter Sanctam Sedem et mahometanam religionem novum momentum, de quo bene sperare possumus, consequi manifestum est. Summus christianae religionis Antistes Benedictus XVI ad quasdam litteras omnibus notas factas a centum triginta octo peritis muslimis die XIII mensis Octobris dialogum Ecclesiis christianis offerendum missas respondit. In quibusdam vero Litteris a Cardinali Secretario Status Tarcisio Bertone, qui litteras peritorum Papae tradiderat, ad principem Ghazi bin Muhammad bin Talal scriptis legitur Summum Pontificem Benedictum XVI eis, qui nomine ad Arabicam fidem pertinentium illas litteras exarverant, gratias agere pro signo et "mente benevolentiae", quae ex verbis pateat. Legitur quoque in documento Anglice confecto: "Respicere possumus et debemus - diversitates scilicet christianos inter et muslimos ante oculos habentes easque non haud magni pendentes - ad id quo nos coniungimur, id est ad fidem Dei, Creatoris et Iudicis universi mundi extremo tempore quemque hominem de actibus eius iudicaturi."

Non permissum est, ut dignitas humana compromissis improbis in discrimen adducatur
Summus Pontifex XVI instituta christiana rebus subsidiariis dispensandis adhortatus est, ut huius temporis in rebus moralibus relativismo resisterent impavideque Socialem Doctrinam Ecclesiae in societate ad effectum perducerent. Gubernator amplissimus Benedictus XVI cum quibusdam, qui ad diversa corpora res publicas non gubernantia pertinent, colloquens "logicam relativisticam" in rebus civilibus toto orbe terrarum increbrescentem damnavit. Contra eam Papa Benedictus XVI "mentem solidae coniunctionis conferendae" principia ethica foventem, quae abalienari non possunt, commendavit delegatis institutorum rebus subsidiariis dispensandis dicens, illa in mente "pluralismum legitimum" non dividere nec concertare, sed multa magis efficere.


Die XXVI mensis Novembris MMVII

Romanus Pontifex Benedictus XVI Cardinales monuit: "Spei estote testes"
Pontifex Maximus Benedictus XVI die Saturni horis antemeridianis viginti tres cardinales creavit, inter quos quoque archiespicopus curialis Paulus Ioseph Cordes natione theodiscus. Occasione data Consistorii ordinarii septem curiales, undecim episcopos dioecesanos, patriarcham Ecclesiae Chaldeae necnon quattuor viros aetate provectos de diversisque rebus ecclesiasticis bene meritos, in Cardinalium Collegium recepit. Enixe Romanus Pontifex Benedictus XVI cardinales monuit de eis quae Ecclesia ab eis exoptat. Cardinales intimi sunt Summi Pontificis consiliarii, quorum quoque erit novum Romanum Pontificem in Conclavi eligere. Qua ei peculiariter adiuncti sint necessitudo ex sacramento fidei a creandis prolata patuit. Taciturnitatem simul ac diligentiam in muneribus implendis Purpurati Patres promittunt. Augustus Pontifex dixt celebrationem Consistorii Urbi et Orbi unitatem singularem, qua cardinales cum Summo Pontifice, Episcopo Romae, coniungantur, demonstrare. Evangelium in homilia explicans Pontifex Maximus Benedictus XVI monuit cardinalatus non esse potestatem quaerere, sed praeprimis purpura sacra ad caritatem spectare.

De novis Litteris Encyclicis Summi Pontificis Benedicti XVI brevi publicandis
Die Veneris huius hebdomadis Augustus Pontifex Benedictus XVI secundum publici iuris faciet Litteras Encyclicas . Hoc quidam Aulae nuntiis divulgandis Curiae Romanae nuntiaverunt. His in Litteris Encyclicis, quibus titulo est "Spe salvi", propositum spei suscipitur. Duo cardinales die Veneris omnibus Litteras Encyclicas de mandato Summi Pontificis exponent: Georgius Maria Cottier, Pontificalis Domus Doctor Theologus Emeritus, et Albertus Vanhoye, professor emeritus Novi Testamenti apud Pontificium Institutum Biblicum. Litterae Encyclicae publicabuntur Latine, Italice, Francogallice, Anglice, Theodisce, Hispanice, Lusitanice et Polonice.

Summus Pontifex: "Progressus artis non omnibus pollet"
Publicus catholici nominis Parens Benedictus XVI eis qui ad Institutum Unitarum Nationum Societatis alimoniis in universa hominum communitate procurandis (vulgo per notas scriptum FAO), qui in Urbe est, pertinent, dixit paradoxon maxime vexans nostrae aetatis esse paupertatem, quae in mundo copiis locuplete cresceret, adiungens communitatem statorum famem oppugnare non desinere debere. Peritis Unitarum Nationum Societatis consilium dedit ne sperarent difficultates solum "mediis artis" sublatum iri. "Etsi progressus artis", inquit, "magni est momenti, tamen non omnibus pollet. Pertinet ad quandam rem maiorem, id est ad integram salutem personae humanae." Parens quoque et Magister christianorum de structuris fortibus ad famem oppugnandam creandis monuit.

Optimus recentis latinitatis cultor a Curia Romana premio decoratus est
Fundationis "Latinitas" praeses, Cletus Pavanetto nomine, qui a Procuratione Catholica Nuntiis Divulgandis (vulgo non perscripta KNA) interrogatus est, dixt plus quam quattuor centum lingae Latinae peritorum Europaeorum et Americanorum Certamini Vaticano interfuturorum textus misisse. Insignia laudis a Curia Romana tradenda - id est nomismata aurea, argentea, aenea - die Dominica quinquagesimum tradita sunt. Consilium iudicum, ad quod sex professores in lingua Latina optime periti pertinent, de poematibus et orationibus solutis manu scriptis iudicaverat. Optimus, inquit, linguae latinae cultor poemate societatem Italicam in ridiculum deflectit de certaminibus pulchritudinis agente. Dixit insuper scriptis occasione Certaminis Vaticani confectis demonstrari sermonem Latinum linguam esse vivam et locupletem.


Die XIX mensis Novembris MMVII

Ex Novo Eboraco. Corpus Nationum Coniunctarum: Sedes Apostolica sententiam de poena mortis laudat
Collegium iuribus hominum tuendis plenariae sessionis Corporis Nationum Coniunctarum de poena mortis toto orbe terrrarum tollenda sententiam dixit. Sanctae Sedis quidam delegati necnon grex catholicus, qui vulgo "Sant'Egidio" appellatur, de decisione historica loquuntur. Nonaginta nono suffragiis contra quinquaginta quinque suffragia, triginta tribus se a suffragiis ferendis abstinentibus, die Iovis placitum est ut textus, in quo illa sententia in collegio constituta fuisset, sessioni plenariae traderetur. In quo confirmatur non esse argumentum omni dubio maius, quo probaretur poenam mortis aliquem a delicto committendo deterrere. Errores in sententia poenae capitis ferenda numquam corrigi posse. Finem esse ut capitis poena abrogetur. Mense Decembri sessio plenaria Corporis Nationum Coniunctarum de sententia suffragium feret. Quod autem ea constitutum est non obligat. Attamen praeses Pontificii Consilii de Iustitia et Pace, Renatus Raffael Cardinalis Martino nomine, ex illa sententia constituta effectum sperat et impulsum. Cardinalis Martinus per sedecem annos in Corpore Nationum Coniunctarum Neo-Eboracensi Sanctae Sedis tenebat locum.

E Civitate Vaticana: Profectus magni momenti in dialogo inter catholicos et orthodoxos
Ecclesia catholica et orthodoxa primum coniunctim sententiam de primatu Episcopi Romae dixerunt. Curia Romana quoddam documentum de necessitudinibus oecumenicis cum orthodoxia publici iuris fecit, in quo, ut Valtherus Cardinalis Kapser a quodam diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae percontatus explicavit, primum Ecclesia orthodoxa affirmat "gradum esse universalem Ecclesiae, in quo uterque necessarius sit: primatus scilicet et collegialitas". Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum Fovendam delegatis Curiae Romanae, qui conventui Commissionis mixtae Ravennae instituto interfuerant, praefuerat. Illud nunc publicatum documentum a die octavo usque ad diem decimum quartum mensis Octobris in illa urbe, quae "pons inter orientem et occidentem" appellatur, confectum et statutum est. Quod his inscribitur verbis: "Consequentia ecclesiologica et canonica naturae sacramentalis Ecclesiae. Communio ecclesiastica, necessitudo inter primatum et collegialitatem, auctoritas".

Benedictus XVI: "Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est"
Ad Sacras Scripturas legendas Romanus Pontifex Benedictus XVI adhortatus est, qui, dum audientia generalis celebratur, instructionem catecheticam de Sancti Hieronymi perrexit, quem christianum credentem esse habendum dixit, quod sententia illa eius clarissima "Ignoratio Scriptuarum ignoratio Christi est" plane exprimeretur. ...Christianus cum Sacras Scripturas legit, Dominum quoque suum in operibus caritatis proximis tribuendis cognoscere discit: "Christum in pauperibus vestire, Ei in afflictis obvenire, in esurientibus cibum et in patria carentibus hospitium praebere." "Pater Ecclesiae Hieronymus", inquit, "scit et dicit: Verbum Dei nos homines facit veras vias vitae nobis et sanctitatis aperiens. Certando, quod non saepe facile erat, cum natura esset difficilis et ingenio vehemens, nobis Hieronymus exemplo sit nosque confirmet in precibus indesinenter effundendis, in verbo Dei audiendo omnique studio in id et nos ipsos incumbendo, ut viam rectam inveniamus. Dominus vitae nostrae pacem Suam vobis impendet eamque prosequatur."


Die XII mensis Novembris MMVII

E Civitate Vaticana: Duo novi secretarii nominati
Summus Pontifex Benedictus XVI Gregorium Kaszak, sacerdotem archidioecesis Sedinensis-Caminensis, adhuc usque moderatorem Pontificii Instituti Polonici in Urbe siti, secretarium Pontificii Consilii pro Familia nominavit. Qui Carolo Ioseph Romer, Helvetio natione, septuagesimum quintum aetatis annum expleto, succedit. Ad munus secretarii Congregationis de Seminariis atque Studiorum Institutis Ioannes Ludovicus Bruguès, adhuc usque Episcopus Andegavensis, assumptus est, quem, qui sodalis Ordinis Praedicatorum est, Pontifex Maximus eo tempore ad archipraesulem promovit.

Papa: "Dirigite bracchia contra torrentem!"
Studiosos catholicos "bracchia contra torrentem dirigere" oportere Augustus Pontifex Benedictus XVI delegatis quorundam studiosorum foederatorum italicorum in audientia receptorum dixit. Interfuerunt in perampla aula Clementina fere centum viginti delegatorum huius associationis. Ad verbum Romanus Pontifex studiosis explicavit: "Qui discipulus Iesu esse desiderat, evocatur ut bracchia sua contra torrentem dirigat. Cui non licet voces eorum sequi qui omnibus ex partibus superbam insolentiam disseminant, qua motus quis reverentia caret et, ut proficiat, omnes artes conquirit. Homines huius temporis nonnumquam voluntate solum omnia ea agnoscendi, quae videntur, nec autem id, quod est, moveri perspiciuntur." De necessitudine quoque rationem inter et fidem Pontifex Maximus locutus est. Papa ait disputationem scientiae perinvestigationibus nixam non haberi posse nisi in "studiorum universitatibus aptis et optime instructis" condiciones non paucarum studiorum universitatum in Italia vituperans.

De desiderio Litteras Apostolicas Summorum Pontificum motu proprio datas diligenter applicandi
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum curam animorum ubique terrarum gerentes invitavit ad Litteras Summorum Pontificum motu proprio datas diligenter applicandas. Secretarius Congregationis, archiepiscopus Albertus Malcolm Ranjith nomine, a quodam diario interretiali interrogatus de quadam "distantia, quin immo tumulto" aliquot Cardinalium et Episcoporum ad Missam antiquitus traditam quod attinet contra Summum Pontificem Benedictum XVI. Episcopos, qui Romano Pontifici oboedientiam praestaverint, se invitare, ut "constanter facerent eorumque officiis fungerentur". Ranjit etiam improbavit esse quasdam dioeceses, quae decretis generalibus executoriis ad litteras motu proprio datas applicandas confectis conarentur, ut praescripta Romani Pontificis "restringerentur". Episcopis verba Summi Pontificis Benedicti XVI observanda esse eosque "superbia opinionibusque praeiudicatis desistere" debere.

Summus Pontifex studia Patrum Ecclesiae magis urgeri desiderat
Summus christianae religionis Magister in quibusdam litteris, quae notae factae sunt, in studiis Patrum Ecclesiae urgendis incumbens Episcopis occasione data diei decessus Ioannis Chrysostomi, Ecclesae doctoris, scribit scriptores christianos primorum saeculorum viros esse magna auctoritate praeditos, quos quoque theologi huius temporis sequi possint.


Die V mensis Novembris anno MMVII

E Civitate Vaticana: Primatus Romani Pontificis unitatem non impedit
Commissio dialogo inter Catholicos et Orthodoxos fovendo censet, quod Romanus Pontifex inter antistites Ecclesiae Orthodoxae primatum postulet, non omnino impedire, quin unitas Ecclesiae restituatur. In quadam nempe charta omnia, de quibus nuper collocutum quaeque iam antea proditione secretorum palam factum est, paucis complectente legitur, utrumque Romanum Pontficem Episcopum Romae per primum mille annorum spatium "primum patriarcharum" fuisse consentire. Primatum successoris Sancti Petri "in traditione canonica Ecclesiae constanter positum" esse, de cuius autem exercendi modo dissentiri. Curiae Romanae et Ecclesiarum Orthodoxorum communis commissio theologorum medio mense Octobris Ravennae, Cardinali curiali Valthero Kasper et Metropolita Ioanne Zizioulas praesedibus, consilium habuit, cuius acta, quae decreta complectuntur, die decimo quinto mensis Novembris publicabuntur.

Benedictus XVI: "Familiae conspirare debent"
In quadam audientia in Sala Clementina delegatis motus concessa, cuius nomen est "Nova Familia", quae ad illam familiam, quae vulgo "Fokolar" appellatur, pertinet, iterum manifestatum est Familias Papae Benedicto XVI nimis cordi curaeque esse. Summus Pontifex parentibus gratiam reddidit pro laboribus, contentionibus studiisque, quae signum esse et spei familiarum christianarum et eas confirmandi dixit adiungens familias conspirare debere. Quod effici, si quis secundum Evangelium viveret, etiamsi societas adversaretur: "Cogitemus sponsorum dubia, quae ad aliquid futurum decernendum attinent, separationes divortiaque, coniunctiones quoque, quae illigitimae sunt, adiuncta viduarum, familias difficultatibus obiectas, curam sollicitudinemque de pueris neglectis. Toto spero corde rationes pastorales studiorum contentionumque quoque vestrorum causa exoriturae esse, quibus necessitates ac desideria magis magisque crescentia familiae huius temporis omniaque eorum numero non paucorum, quibus provocetur, respiciantur.“

E Civitate Vaticana: Papa, "Omnes ad sanctitatem vocati sunt"
Die sollemnitatis Omnium Sanctorum Pontifex Maximus Benedictus XVI homines omnium religionum ad vitam sancte agendam adhortatus est. Sanctos enim dixit Benedictus, dum celebrationem Precationis Angelicae in area Petriana facit, electos esse numero non paucos, cum quisque nostrum "ad vitam secundum imaginem Creatoris agendam" vocatus esset, catholicos adhortans ut quoque precationes pro defunctis facerent, quae non solum in commemoratione omnium fidelium defunctorum faciendae essent. Omnes defunctos "luce ac pace Domini in aeternum fruantur" oportere.

Nuntius occasione data Diei communicationum socialium palam factus
Romanus Pontifex Benedictus XVI occasione data celebrationis Diei communicationum socialium in quodam nuntio monet ne instrumenta communicationum socialium se ipsa ostendant et demonstrent. Curia Romana palam fecit nuntio Summi Pontificis nomen respectu quadragesimae diei dominicae intrumentorum communicationum socialium toto orbe terrarum anno bis mellesimo octavo habendae esse "De Instrumentis communicationum socialium in discrimen adductis, utrum sese demonstrent an alios ministrent. Veritas quaerenda est, ut aliis communicetur."Haec, de quibus in nuntio sermo esset, ad ea consideranda invitare, quae instrumentorum communicationum socialium propria esset. Quae quidem magis magisque in seipsis versari pro eo, ut primum veritati minstrarent, archiepiscopus Claudius Maria Celli, Pontificii Consilii de Communicationibus Socialibus praeses, explicavit. Dies communicationum socialium die dominica ante Pentecosten celebrabitur.


Die XXIX mensis Octobris anno MMVII

E Civitate Vaticana: Augustus Pontifex, Quisque martyr fieri potest
Christianae familiae Caput Benedictus XVI, statim ac quattuor centum nongenti octo martyres belli civilis Hispaniensis beatificati sunt, quorum beatificationis celebrationi non interfuerat, pietatis causae peregrinatores in area Petriana coadunatos allocutus est. Augustus Pontifex exseruit martyrium in Hispania passum fatum fuisse, quo quilibet christianus opprimi posset. Beatificatione peracta, Papa, occasione precationis Angelicae data, dixit tam viros quam feminas cuiusque aetatis diversaeque fortunae in Hispania tertii decenii saeculi praeteriti "Christi fidem praestantes Ecclesiaeque Eius deservientes" capite luisse.

E Civitate Vaticana: In Urbe annus academicus incohavit
Anni academici ineundi celebrationis occasione data Benedictus XVI, christiani nominis Magister Maximus, omnibus docentibus atque discentibus pontificiarum ac ecclesiasticarum studiorum universitatum Urbis dixit: "Haec quae in Evangelio leguntur modum cogitandi, iudicia intellectus atque mores hominum imbuant." Totam hominis huius temporis culturam ab Evangelio imbui debere. Augustus Pontifex Benedictus XVI quoque ait id, quod ab Evanglistis nuntiaretur, toto in orbe diffundi oportere. Hominibus huius aetatis opus esse novo modo evangelizandi, exemplis credendi atque praedicandi necnon testibus omni exceptione dignis evangelii nuntiandi. Celebratio, qua annus academicus coepit, Praefecto Congregationis de Seminariis atque Studiorum Institutis, Zenone Cardinali Grocholewski nomine, celebrante, in Basilica Vaticana, ut quotannis mos est, habita est.

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex, "Non quasi quidam ridicularius"
Milibus hominum in audientia generali verbis Summi Pontificis attendentibus de claris viris historiae Ecclesiae docere Papa Benedictus XVI perrexit, enixe efferens eum, qui fidem annuntiaret, "ridicularium" in scaenam solum procedentem non esse oportere, sed potius illius discipuli "in sinu Iesu recumbentis", quem Iesus diligeret, similem esse debere. Quam diligentissime Romanus Pontifex de Sancto Ambrosio, illo Episcopo Mediolanensi saeculi quarti, locutus est. "Augustae Trevirorum circiter anno tregentesimo quadragesimo in quadam familia christiana natus Ambrosius ut Pater suus magistratus capessivit, iuveni iam aetate ad gradum altissimum magistratus Romani Italiae septentrionalis provectus. Ibi, anima Episcopi Mediolanensis efflata, peritus ac auctoritate praeditus nisus est et contendit, ut difficultates in Ecclesia superarentur. Quibus perfectis, quamvis adhuc cathechumenus, a christifidelibus per acclamationem episcopus electus est." Adiunxit Summus Pontifex Benedictus XVI Ambrosium episcopatum non appetivisse, ad quem vero promotum magna cum diligentia Sacras Scripturas se legisse. "Discipulus cum esset, precans et Verbum Dei auscultans tamquam in corde Christi recubuit. Pastor cum esset, christifideles precationes una cum eis faciens, cultus divini ministeria celebrans necnon testimonium Evangelii perhibens duxit. Non pauci, inter quos quoque Sanctus Augustinus, exemplum eius praeclarum secuti sunt demum cum Ambrosio explanare quientes: 'Omnia Christus est nobis!'"

Ex Urbe Neapolitana: "Appellatio Neapolitana" vim condemnat
Delegati auctoritate dignitateque perampli Christianismi et magnarum religionum in quadam "Appellatione Neapolitana" quam aiunt omnem vis in nomine Dei adhibitae usum ut "morbum contagione vulgatum" "Deique irisionem" condemnaverunt. Scribunt dialogum inter confessiones et religiones non esse exaequandum. E contrario dialogum ad "pessimismum superandum" conducere et efficere, ut "alius non iam minax haberetur". Haec "Appellatio" quam aiunt "Neapolitana" extremo summi gradus conventu, precationibus a diversis delegatis religionum seiunctis factis et omnibus, qui conventui interfuerunt, ultimum congregantibus, media in Urbe Neapolitana palam facta est.


Die XXII mensis octobris MMVII

E Civitate Vaticana: Quomodo familia melius acceptari potest
Quomodo Ecclesia iuvenum animos, ut matrimonium familiamque acceptent, efficacius confirmare potest? Quam ad quaestionem pastoralem magis considerandam Summus Pontifex adhortatus est. Episcopis Brazzipolitanis de numerorum eorum, qui matrimonium canonicum contrahere volunt, recessu, qui non solum in Congo nec in Africa esse videtur, sed etiam in Europa, se esse dixit sollicitum. Papa Benedictus XVI episcopos Brazzipolitanes confirmavit ad viribus non parcendum, ut Ecclesia terrae eorum progrederetur et effloresceret.

E Civitate Vaticana: Novi Cardinales a Papa nominati
Gaudet Ecclesia novis Cardinalibus, postquam Romanus Pontifex Benedictus XVI viginti tres novos cardinales nominavit, inter quos quoque Paulus Ioseph Cordes est, Archiepiscopus curialis natione theodisca ex archidioecesi Paderbornensi ortus. Consistorium die vigesimo quarto mensis Novembris, die ante sollemnitatem Christi Regis universi mundi, celebrabitur. Eis, qui audientiae generali interfuerunt, audientibus nomina duodeviginti sacra purpura ornandorum leguntur, qui in conclavi potestate gauderent Summi Pontificis eligendi, cum aetatem nondum expleverint, qua haec potestas extinguitur.Italici iterum ad maiorem eorum partem pertinent, quibus galerus cardinalitius tradetur. Sunt Comastri, Farina, Bagnasco et Lajolo, qui theodicis pernotus est, cum munus Nuntii Apostolici in Germania exercuerit.Ad Italicos quoque cardinalis designatus Sandri quasi accenseri potest. Multi purpuratorum futurorum potestate eligendi fruentium aliis in terris Europae orti sunt: duo in Hispania, unus in Gallia, Polonia, Hibernia et Germania. Summus Pontifex Paulum Ioseph Cordes, qui senior dicasterio Curiae Romanae praeest, cardinalem creabit. Septuaginta annos natus viginti septem abhinc annis in Curia Romana muneribus fungitur.

E Civitate Vaticana: Novus paeses Pontificii Consilii de Cultura dialogum cum non credentibus fovere vult
Archiepiscopus Ioannes Franciscus Ravasi munus suum novum praesidis Pontificii Consilii de Cultura iniit. Eius praedecessor Cardinalis Poupard viginti quinque annos hoc Consilium repraesentaverat. Ravasi hoc munus exigere ut diligenter praepararetur dixit. „Longum temporis spatium“, inquit, “unum saltem annum cogito, omnia ad hoc Consilium de Cultura pertinentia, sectionem quoque de Bonis Culturalibus Ecclesiae deque Sacra Archeologia, mihi cognoscenda sunt. Primum hanc scientiam, imperitus cum sim, adipisci, deinde modos rationesque operandi instituti istiusmodi propria cognoscere me oportet.… Dialogus cum non credentibus mihi cordi est, dialogus nempe fidem inter et scientiam.


Die XV mensis octobris anno MMVII

E Civitate Vaticana: XLV abhinc annis Concilium coepit
Hominibus ubique terrarum Romam aspicientibus, Concilium Vaticanum Secundum quadraginta quinque abhinc annis apertum est. Cardinales et episcopi ex centum triginta tres terris in Urbem proventi plus quam unam horam ex Domo Apostolica venientes in area Petriana processerunt. Duo milia quadringenti nonaginti octo patrum Concilii eorumque peritorum necnon quadraginta delegatorum aliarum confessionum christianarum in Basilicam Vaticanam sic commutatam, ut ibi Concilium haberi posset, introierunt, cuius in parte media evangliarium positum erat, ut de Verbo Dei disputaretur atque id ad praesentia accomodaretur (vulgo: "Aggiornamento"). ...Alloquente Summo Pontifice Ioanne XXIII, precatione vero apud sepulcrum Sancti Petri primum facta, Concilium apertum est, cum octo diebus ante Laureti et Asisii Papa precatus fuisset, ut Concilium feliciter ac fauste succederet. Papa Ioannes XXIII "fenestras Ecclesiae" aperire voluit ad gaudium et spem, luctum et angorem hominum oculos conversurus et Concilium pastorale in animo habens. Concilium Oecumenicum XXI, quod omnibus hominibus, non solum Patribus Concilii commisit, non convocaret, ut doctrinae doceri aut apologiae confirmari deberent. Conclusionem Concilii in vita non iam vidit.

De dialogo adaugendo et de vi condemnanda
Exeunte mense ieunii muslimis servandi, vulgo "Ramadan" appellato, Curia Romana ad Mahometi sectatores salutandos praesertim nuntiavit christianis et muslimis culturam pacis coniunctim esse aedificandam. Ioannes Ludovicus Cardinalis Tauran, qui Pontificio Consilio pro Dialogo inter Religiones praeest, explicavit fidelium maxime esse educare et exemplum praebere. "Educatio", inquit, "principem obtenet locum, quae ad alium acceptandum eiusque persuasiones magni faciendas spectat. De divitiis quoque utriusque propriis sermo est. Deinde exemplum sequitur, id est fidelibus et obligationes tam ad res humanas quam ad pietatem pertinentes fideliter adimplendae sunt et vita consilio Creatoris conveniente mutua fides praebenda est." Tauran praeterea affirmavit libertatem religiosam non ad libertatem cultus celebrandi et eo ad ius meschitas ecclesiasque aedificandi coarctari posse, cum ratio ei esset quae ad vitam socialem pertineret. "Intellegitur", inquit, "libertas religiosa primum libertas conscientiae hominis Deum confitendi necne. Qui libertate religiosa gaudet, eius conscientiae nec societas nec civitas vim adhibet eiusque natura socialis agnoscitur, quod non solum quidem est quandam ecclesiam aedificare, sed etiam opera caritatis exercere, scholas et nosocomia sustentare necnon in publico disputare. Libertas religiosa est libertas socialis."

Summus Pontifex ut "plena unitas" restituatur precatur
Summus christianae religionis Antistes Benedictus XVI, audientia generali procedente, memoria labores decimi conventus "Commissionis mixtae" ut aiunt "internationalis ad dialogum theologicum fovendum" inter Ecclesiam Catholicam et Orthodoxam repetens, ad precationes ad Dominum fundentes ut oecumenismus fructus afferret adhortatus est. "Conventus", inquit, "de quaestione theologica disserit, quae magnum studium excitat, id est de consequentia ecclesiologica et canonica naturae sacramentalis Ecclesiae, de communione ecclesiastica, de principio in consilium de quibusdam quaestionibus veniendi, de sacra hierarchia.Rogo vos ut preces ad Deum una mecum fundatis, ut hic conventus ad unitatem inter Catholicos et Orthodoxos plenam consequendam valeat, ut nos omnes quam primum calicem Domini praticipemur."


Die VIII mensis Octobris anno MMVII

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex, "Missionarii nobis indigent"
Papa Benedictus XVI, antequam die Dominica precationem Angelicam in area Petriana fecit, omnibus missionariis, cum ubique terrarum verbum Domini annuntiarent, gratias agens et christifideles, ut opibus precationibusque eos adiuvarent, adhortans, Evangelium nuntiare "munus praecipuum Ecclesiae" manere commonefecit. Primum enim Ecclesiae ministerium esse "huius temporis hominibus oppressis et dignitatis iacturam multis modis passis salus Christi nuntiare" et, "respectis mutationibus culturalibus, socialibus et ethicis, mentes eorum ad Christum dirigere". Papa adiunxit veram pacem ibi esse, "ubi homines", inquit, "institutaque Evangelio amplectendo aperiuntur".

Partes maiores errare possunt
Ad impediendum, quominus iura praecipua nullius momenti putarentur, omnes homines cooperarentur oportere, etiam una cum eis qui ad religiones non christianas pertinerent, christiani nominis Magister Maximus Benedictus XVI membris Commissionis Theologicae Internationalis his diebus plenariae sessionis celebrandae causa in Civitate Vaticana coadunatae dixit, quae pluribus ex annis, Summo Pontifice de "relativismo ethico" huius aetatis societatis monente, studiis impendit, ut ius naturale, quod ad rectos mores pertinet, verbis huic tempori accommodatis, ut ab Ecclesia apta censentur, denuo exprimatur, ut normae vel bona cognoscantur, quibus communitas omnium hominum toto orbe terrarum inter se coalescentium niti potest. "Nonnulli etiam“ inquit, „hunc relativismum ethicum condicionem praecipuam ducunt democratiae, cum observantiam et reverentiam mutuo cultas relativismo praestari censeant. Quod si vero sic esset, maior pars momentum fieret temporis, ex qua sola ius postremo exoritur. Historia autem maiores partes errare posse magna cum claritate demonstrat." ... Profiscitur a conceptu iuris naturalis iudicium natura, non autem conventione, cuique homini quaedam esse iura a genere, loco, tempore, religione, civitate, ad quam quis pertinet, aut eius forma soluta, quae numquam abalienari possint, ad quae ius vitae corporisque incolumitatis atque ius libertatis cuique propriae pertinent.

Summus Pontifex: Theologia usui esse debet unitati christianae
In Civitatem Vaticanam reversus Summus christianae religionis Magister instructionem cathecheticam de Patribus Ecclesiae et personis historiae Ecclesiae primorum saeculorum tradens de Episcopo Africae septentrionalis Cyrillo Alexandrino loquendo incubuit, qui unitatem divinae et humanae naturae in Christo aliis doctrinis dissentiens defendit. "Sigillum Patrum", inquit, "in oriente nuncupabatur, cum in scriptis suis tam continuitate traditionis doctrinae Ecclesiae tam scriptoribus spiritualibus, qui ante eum docuerant, praesertim Athanasio, uno in cathedra episcopali Alexandrina predecessorum, nisus sit. Cyrillus maxime controversia doctrina Nestorii Constantinopolitani orta clarus factus est, cuius quaestio a patribus Concilii Ephesini anno quadringentesmo trecesimo uno celebrati pertractata est. Nestorius Mariam Dei Matrem declarare reiecit, ut firmissime asseveraret Iesum totum fuisse hominem et redemptionem humanitate eius esse effectam. At contra pro titulo Dei Genitricis Cyrillus propugnavit unitatem personae Christi defendens, qua duae naturae, id est divinae et humanae, coniungerentur." Benedictus XVI commonefecit fidem christianam maxime esse occursum Iesu Christi, qui vitae novam daret spem. Romanus Pontifex simul in memoriam revocavit theologiam usui esse debere unitati christianae. Episcoporum esse fidem Ecclesiae, qua ratione antiquitus tradita esset, conservare.

Novus Magister pontificalium Celebrationum Liturgicarum nominatus
Sacerdos quidam Genuensis, quadraginta duo annos natus, Guido Marini nomine, novus Magister pontificalium ceremoniarum nominatus est. Cuius praedecessor Archiepiscopus Petrus Marini, qui celebrationes liturgicas, Ioanne Paulo II et Benedicto XVI Summis Pontificibus, ab anno millesimo nongentesimo octogesimo septimo praeparaverat, Praeses Consilii Congressibus Eucharisticis Internationalibus instruendis nominatus Cardinali curiali Slovaco, Ioseph Tomko nomine, succedet. Natus Genuae die trecesimo primo mensis Ianuarii anno millesimo nongentesimo sexagesimo quinto Guido Marini, studiis sacris in urbe suae originis perfectis ordinationeque sacerdotali anno millesimo nongentesimo octogesimo nono collata, in Universitate Pontificia Lateranensi ad doctoris gradum in iure canonico pervenit. Anno bis millesimo septimo, studiis psychologiae colloquendi in Universitate Pontificia Salesiana excultis, laureatus est. Inter annos millesimum nongentesimum octogesimum octavum et bis millesimum septimum munus exercuit Secertarii a secretis primum Ioannis Cardinalis Canestri, deinde Dionigii Cardinalis Tettamanzi demumque Taricisii Cardinalis Bertone, donec hic anno bis millesimo sexto initium fecit muneris Cardinalis Status obeundi.


Die I mensis Octobris anno MMVII 

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex novos episcopos in Basilica Vaticana consecravit
Augustus Pontifex Benedictus XVI sex episcopos in Basilica Vaticana consecravit, ad quos novus praeses Pontificii Consilii de Cultura, Ioannes F. Ravisi nomine, necnon secundus Secretarius a secretis Papae Ioannis Pauli II, cui nomen est Mieczyslaw Mokrzycki, pertinent. Antistes sacrorum Maximus, cum hanc primam consecrationem pontificatus sui die festi sanctorum archangelorum contulerit, consecrandos adhortatus est, ut christifidelibus eis concreditis "angeli" essent "custodes": "Cari amici", inquit, "veri estote angeli custodes ecclesiis vobis creditis! Adiuvate populum Dei, cui peregrinanti proceditis, ut fide gaudeant, spiritus discernant, bonum accipiant, malum repellant et hoc modo spe fideque fulti magis magisque homines fiant, qui Deo, qui ipse amor est, coniuncti et ipsi ament.“

Ex Arce Gandulfi: "Paulus VI erat Summus Pontifex sapiens et fortis"
Romanus Pontifex Benedictus XVI, dum symphoniae occasione centesimi decimi diei natalis Ioannis Baptistae Montini, qui ab anno millesimo sexagesimo tertio ad annum usque millesimum septuagesimum octavum munere Vicarii Christi functus est, habitae interest, praedecessorem suum Summum Pontificem Paulum VI praedicavit eum "pontificem magni auctoritatis, qui in historia saeculi vicesimi aliquid habuerit ponderis" putans. "Praedecessor meus“ inquit, „Ecclesiam tempore Concilii et tempore id sequente regere intellegit. Ea,quae futura sunt, prophetae instar intuens ac providens, ea, quae homines eius temporis futura esse sperant, eaque, quibus sollicitati sunt, percepit... Studium progressus, inventionum, disciplinarum et artium animo eius caliginem non offudit, quin discrepantiae, errores periculaque progressus, qui virtutibus tam ethicis quam spiritualibus caret, perciperentur. Qua quoque de causa doctrina sua ad praesentia pertinet."
Papa Paulus VI anno millesimo sexagesimo quinto celebrationem Concilii Vaticani concludit. Litteris Encyclicis, qui "Humanae vitae" inscribuntur, publici iuris factis a multis in controversia relictus est. Ioseph Ratzinger, tunc professor, in archiepiscopum Monarcensem assumptus a Paulo VI aliquot annis post cardinalis creatus est.

E Civitate Vaticana: "Ecclesia primorum christianorum nobis exemplo est."
Dum audientia in area Petriana die Mercurii hebdomadis preteritae habitur, Romanus Pontifex Benedictus XVI dixit primorum Ecclesiam christianorum societati huius temporis exemplo esse, cum curam praesertim in pauperibus et afflictis adiuvandis ponerent et corruptionem oppugnarent, quod quoque huius temporis Ecclesiae maximum esset. Papa pluribus milibus pietatis causa peregrinatoribus praesentibus explicavit, quomodo Pater Ecclesiae Ioannis Chrysostomus hac in re se gereret, qui in Ecclesia Catholica, maxime autem Orthodoxa "Ecclesiae reformator" coleretur. Dixit Benedictus XVI: "Eremiticus posteaque sacerdos et praedicator anno trecentesimo nongentesimo septimo ad episcopatum promotus est Urbis Constantinopolitanae, capitis tunc regni, ubi Ecclesiae renovandae operam dedit, pauperibus servivit et verbis factisque societati doctrina christiana imbutae studuit. Cum hoc fecisset, inimici eum eiusque socios, quotiescumque occasio data erat, oppugnabant. Anno quadringentesimo septimo civitatem episcopalem in perpetuum relinguere debuit et in exilium eiectus die decimo quarto mensis Septembris anno quadringentesimo septimo vita functus est. Pauca iam post decennia honor ei restitutus est tamque in oriente quam in occidente cultus eius incepit." Proinde Sanctum Chrysostomum huius quoque hominibus temporis exemplo esse.


Die XXIV mensis Septembris anno MMVII 

E Civitate Vaticana: "Episcopi, estote viri qui precantur"
Romanus Pontifex Benedictus XVI episcopos admonuit ne in multis oneribus adimplendis munera suscipienda eis propria neglegerent. Debent enim primum episcopi catholici "viri" esse "precationis". Hoc Iesu Christi Vicarius Benedictus XVI quibusdam ad episcopatum nuper promotis, qui undique terrarum his diebus in Urbem profecti sunt, ut omnes conventui interessent, commendavit. "Nostra aetate, ut expertus scio, episcopis in munere adimplendo sunt multa instruenda, varia officia subienda, numerosi quoque labores sumendi, attamen primus in vita successoris Apostoli locus reservandus est Deo." "Quod nobis facientibus“,inquit, "maxime christifideles adiuvantur". Episcopum, qui contemplari soleret, ea, quibus alii egerent, accipere valere et propria sibi facere. "Urbes, in quibus domus episcopalis invenitur, saepe strepentes sunt et homines maximis occupationibus multisque negotiis implicati ibi vivunt tamquam Deus non daretur. Ibi imprimis loca precationis vobis creanda sunt, ubi homo Deo occurrere potest. Maxime autem vos hortari volo ut Ecclesia Cathedralis domus, quae omnibus exemplo sit, fiat precationis, praesertim liturgicae. Estote viri qui precantur."

E Civitate Vaticana: Quae a fide credenda et more antiquitus tradendis distant, ea sustinenda sunt
Ecclesia in Africa a Summo christianae religionis Magistro deposcitur ut more antiquitus tradita non recipiantur nisi prius visa sint. Summus Pontifex Benedictus XVI Episcopos, qui ei detulerant multis etiam christianis Africae tantum difficile explicari posse, cur polygamia ab Ecclesia prohiberetur, alloquens censuit, omnia in Africa more antiquitus tradita, quae a fide christiana distarent, esse relinguenda, eos insimul adhortans ut de fide christiana cum diligentia instruenda cura adhiberetur, ut christifideles adiuvarentur ea, quae a fide et more traditis distaret, sustinere.

Ex Urbe: Curia Generalis Ordinis Praedicatorum proposita Neerlandica respuit
Ordinis Praedicatorum Neerlandici quorundam sententia legis, qua coelibatus obligatur solique viri sacram ordinationem recipere possunt, relaxandae a Curia Generali eiusdem ordinis reiecta est sollicitudine quidem, ut notum factum est, de penuria sacerdotum sane affecta, rationem autem sententiae evulgandae propositaque difficultates superandi, cum a traditione catholica abhorrerent, damnante. Quaestionem rebus et theologicis et pastoralibus sollicite respectis una cum Ecclesia Catholica Ordineque Praedicatorum disceptari debere. Mense Augusti exeunte complures fratres Ordinis Praedicatorum Neerlandici in quodam rudi ac soluto libro penuriam sacerdotum significantes sacram ordinationem feminarum, abrogationem legis sacerdotes ad caelibatum adstringentis ac facultatem paroeciis concessam presbyteros eligendi expoposcerant. At Episcopi Neerlandici publicationes ad omnes paroecias Neerlandiae missas respuerunt.


Die XVII mensis Septembris anno MMVII 

E Civitate Vaticana: "Motu proprio" causa est laetitiae
Ius habent sacerdotes liturgiam secundum antiquos libros anno MIMLXII editos nulla admodum adhibita exceptione celebrandi, postquam Litterae illae Apostolicae ab Augusto Pontifice motu proprio datae die Veneris vim obligandi exseruerunt.Darius Cardinalis Castrillon Hoyos, qui Commissioni Pontificiae „Ecclesia Die“ praeest, dixit quid censeret: "Eucharistia augustissima est, qua aliquid maius nobis non est, qua caritas Dei illuscescat. Quapropter numquam sit causa discordiae. Summus Pontifex non coegit, potius praecepit ut facultas Missae Tridentinae celebrandae esset, cum christifideles eam desiderarent. Quod exopto ut causa sit laetitiae in omnibus illis parochiis, quae discidio ac dissensione victis utilia ac salutaria percipiunt ritus, qui spatio iam temporis millia annorum eccedente effecit, ut homines in sanctitate crescererent."

E Civitate Vaticana: "Moralis viget obligatio"
Congregatio pro Doctrina Fidei cibum potumque aegrotis in "statu vegetativo" versantibus subministrare utique non omittendum esse declaravit. Si fieri posset, ut aegrotus "sine gravi molestia physica" continuo nutriatur, "obligationem moralem" vigere. Subministrationem demum "cibi potusque ... in linea principii servandae vitae medium ordinarium et proportionatum" evadere. Id quod Congregatio ad declarationem publici iuris faciendam movit est causa cuiusdam Terri Schiavo, quam morboso sopore affectam medici iudicis iussu fame sitique perire siverunt, quo haec causa in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis in magna disceptatione versata sit. Quam ob causam episcopi Foederatorum Americae Statuum ad Sedem Apostolicam recucurrerunt aliquot quaestiones positum.

Superiore anno Oratio Ratisbonensis habita
Christiani nominis Magister Maximus Benedictus XVI, dum superiore anno in Bavaria versatur, Orationem Ratibonensem postea longe atque late vagatam habuit.At quam ob rem tandem aliquot islamismi sectatores ira incensi intercesserunt? Erant cuiusdam disputationis medio aevo habitae verba, quae Summus christianae religionis Interpres attulerat: "Monstra mihi quid Mohammed attulerit novi. Mala tantum et inhumana inveniuntur, praeceptum exempli gratia ut fides, quam praedicabat, gladio diffunderetur."Quamquam intercesserunt et pugnaverunt, Papa de his verbis prolatis non se excusavit dolore tantum affectus verba ab se allata causam erroris fuisse et dissentionis. Desiderium sibi maximum fuisse, ut fidem inter et rationem necissitudo atque dialogi interreligiosi necessitas ... eluciderentur. Opus esse sui ipsius censura atque patientia reverentiam eius, quod alius sanctum putaret, includente.Christianae familiae Capite in Turciam iter faciente, cum meschitam intravisset, hieme proximo ira incensi in omne tempus acquieverunt. Etsi incertum est utrum verba allata apta essent necne, utrum Summus Pontifex consulto provocaverit necne, certum est eo ex tempore dialogum cum religione a Mahometo condita novo intento studio excitatum esse. Secretarius a secreto Georgius Gänswein ad orationem respiciens eam vaticinam putavit.

E Civitate Vaticana: De secundo Secretario a secretis Summi Pontificis nominato
Summus Pontifex XVI novum secundum Secretarium a secretis nominavit. Sacerdos Melitensis, Alfred Xuereb nomine, secretario resignato, Mieczyslaw Mokrzycki nomine, intimo familiari Summi Pontificis Ioannis Pauli II et a Romano Pontifice, ut munere coadiutoris achidioecesis Leopolitani functurus esset, rogato, succedet. Huius muneris obeundi ante initium Xuereb munus secretarii Praefecti Domus Pontificalis, archiepiscopi Iacobi Harvey nomine, exercebat.


Die X mensis Septembris anno MMVII

Ex Vindobona: Summus Pontifex, In rebus divinis celebrandis Deus maximi est momenti
Tempore postmeridiano Diei Dominici Benedictus XVI monasterium Cisteriense Sanctae Crucis prope Vindobonam situm visitavit animos ad praeceptum praecipuum Sancti Benedicti, cui obsequentes Cistercienses vivunt, attentum. Reliquia Sanctae Crucis, quae huic loco nomen dedit, devote venerata, monachos allocutus est, qui hic atheneum disciplinis theologicis docendis ex mense Februarii huius anni nomine eius nuncupatum dirigunt. Benedictus XVI recordatus est ponderosum esse precationes et officium centrum esse vitae monachorum. At, cum liturgiam rite recteque celebrandum curaremus, necessarium esse ut ad Deum aspiceremus. Nos stare coram Deo, qui  nobis cum Eo colloquentibus nos alloquitur. "Ubi quis res sacras praeparans cogitat quomodo liturgia oblectemur, delectemur, iucundemur, liturgia destruitur.

"Opus nobis est veritate" - Augustus Pontifex cultum divinum Mariae Cellae celebravit
Antistes sacrorum Maximus Benedictus XVI itinere in Austria faciens sacrarium mariale Mariae Cellae adiit. In homilia plus quam triginta milia eorum, qui pietatis causa venerant, adhortatus est ne spem deponerent, sed veritatis, quae in Iesu Christo apparuit, cognoscendae capacitatem colerent. Debilitationem atque abiectionem animi ad veritatem quod attineret ipsum discrimen esse occidentis.Hominem, si veritatem esse negaret, nec bonum et malum discernere valere. Ambigua demum evadere omnia magna et magnalia scientia cognita, quibus quidem bonum et salutem hominis, sed etiam comminationes atroces homines mundumque delentes fieri posse vidimus.

E Civitate Vatiana: De litteris Papae ad Conventum Cibinii celebratum missis
Summus christianae religionis Antistes Benedictus XVI in litteris ad Tertium Conventum Europeum Oecumenicum, Cibinii in Dracoromania celebratum, missis scripsit se contentiones oecumenicas "unitatemque quae diversitatem includit" fovere. Ad verbum: "Non solum loquendo, verum etiam audiendo verus exoritur dialogus." Conventus die iam Martis sollemnitate ceptus erat, quae dum peragitur, Metropolita, nomine Laurentius, plus quam duobus milibus quingenti partem habentium, qui omnibus ex partibus Europae convenerant, in foro urbis salutem dedit. Primum hic conventus oecumenicus, cui multi intersunt, in terra habitur, cuius maior incolarum pars ad religionem Christianorum orientalium pertinet. Inter eos autem, qui interfuerunt, Catholici sunt maioris quinquagesimam partem ex centum superantis numeri. Cardinalis Curialis theodiscus, Valtherus Kasper nomine, ex Urbe Cibinium profectus erat. Patriarcha oecumenicus Orthodoxus Bartholomeus I quaedam verba e Charta Oecumenica Europea Argentoratensi anno bis millesimo primo (MMI) conscripta afferens in memoriam reduxit Ecclesias cooperari oportere hoc in ambitu: in vita protegenda, in matrimonio familiaque defendendis, in pauperibus adiuvandis necnon in pace colenda.

E Civitate Vaticana: Ravasi praeses Pontificii Consilii de Cultura nominatus
Novus Curiae Romanae est Pontificii Consilii de Cultura praeses. Augustus Pontifex Benedictus XVI, postquam renuntiationem Pauli Cardinalis Poupard, expleta aetate iure definita, accepit, Ioannem Franciscum Ravasi praesidem Pontificii Consilii de Cultura nominavit, eum, olim Bibliotecae Ambrosianae Mediolanensis praefectum, archiepiscopi dignitati pariter ac Pontificii Commissionis de Patrimonio Artis et Historiae Conservando providens officio, cuius sedes praecipua Villamagnae est. Ioannem Franciscum Ravasi, in rebus Curiae Romanae gerendis adhuc imperitum, anno millesimo nongentesimo quadragesimo secundo (MIMXLII) natum, ultra Italiam inter omnes in Sacris Scripturis explicandis peritum atque sentiendi virtute praeditum necnon huius temporis hominibus virtutes christianas tradendi facultate aestimatum esse constat. Anno bis millesimo septimo (MMVII) a Summo Pontifice rogatus verba stationibus Viae Crucis contemplandis exaravit.


Die III mensis Septembris anno MMVII

Ex Italia: Papa iuvenes confirmat ut "aliter vivant"
"Contra torrentem bracchia dirigite!" His verbis Summus Pontifex Benedictus XVI quingenti fere milia iuvenum ad Lauretum adunatorum adhortatus est eos in celebratione Eucharistiae in aperto prope sanctuarium mariale celebrata admonens ad Christum ulla sine exceptione sequendum et ad contendum, ut in mundo iustitia clarius floreceret atque loca tuerentur, ne inquinarentur. Rebus sacris conventus nationalis, cui duos dies iuvenes interfuerunt, conclusus est. Agora ut aiunt conventus mundialis in urbe Sydneiensi mense iulii MMVIII celebrandus incipi intellegitur.

E Civitate Vaticana: Gregorius Nyssenus cogitandi magister singularis
Romanus Pontifex catechesis die Mercurii habens instructionem de Sancto Gregorio Nysseno, uno ex episcopis in Cappadocia auctoritate praeditis eminente, docendo incubuit. Ad viros magnam auctoritatem, dum Concilium Constantinoplitanum anno CCCLXXXI habitum celebratur, interponentes pertinuit, haereses hoc tempore disseminatas ut episcopus Nyssenus una cum aliis strenue enixeque reiecturus. Papa adiunxit Gregorium virum in disciplina philosophica doctissimum praeclaroque animo fuisse necnon singularem se cogitandi magistrum demonstavisse. Praeter scripta de rebus dogmaticis et exegeticis Gegorium se "Patrem mysticae disciplinae" praesertim doctrina ad spiritum pertinente praetulisse. Diversis in operibus de via fidelium ad perfectionem se tractavisse. Hominem, centrum Dei creationis, pulchritudine exornatum esse, quae imago sit eius, quae Deus ipse sit, pulchritudinis. Intima eius inspicientem hominem lucem divinam percipere relucentem. Corde purificato, similitudinem prototypi eius iterum fulgere. Hominem perfeci Deum videntem atque sanctitate gaudentem. Ad hunc finem ut perveniret, via se progredi debere sine mora, quae ad vitam spiritualem perfectam perduceret.

E Civitate Vaticana: Miraculum Matris Theresiae deest
Deest adhuc approbatio Curiae Romanae secundi miraculi ad fundatricem ordinis Matrem Theresiam ante decem annos de vita decessam canonizandam. Pater Brian Kolodiejchuk, huius causae postulator, a quodam Procurationis Nuntiis Divulgandis Berolini interrogatus dixit Congregationem pro Causis Sanctorum, beatificatione anno MMIII celebrato, de pluribus miraculis certiorem factam esse, quae licet Matre Theresia intercedente effecta esse censerentur, non tamen normis requisitis congruere. Haec religiosa Scopiensis a Papa Ioanne Paulo II parvo tantum temporis spatio intermisso inter beatos relata est. Quo ex tempore causa canonizationis agitur, qua effectu secuto clausa Summus Pontifex Matrem Theresiam, die V mensis Septembris MIMLXXVII de vita decessam, in album sanctorum referre potest, ut toto orbe terrarum sancta colatur.

Ex Peruvia: Bertone invitationem Papae traditurus
Secretarius Status Tarcisius Cardinalis Bertone Congressum Eucharisticum Peruvianum aperuit. Syncretismum esse quo haec terra America Latina provocaretur, cum usus catholici antiquitus traditi cum illis tempore ante aevum christianum exortis permixti essent, quod praesertim ostenderetur, cum celebrationes religiosae haberentur. Qui Congressum Eucharisticum Nationalem paravissent, in animo habere omnia, quae ad theologiam et res pastorales cum Eucharistia coniunctas pertinerent, extollere. Bertone, itinere quoquein loca terrae motu concussa facto, in Civitatem Vaticanam reversus Summo Pontifici Benedicto XVI invitationem a praeside rei publicae Peruvianae, Alan Garcia nomine, ad Peruviam visitandam emissam tradet.


Die XXVII mensis Augusti anno MMVII

Ex Arce Gandulfi: Papa, "In caelo non privilegia habentes"
Romanus Pontifex Benedictus XVI, occasione precationis Angelicae data, commonefecit in caelo non esse tales qui previlegia haberent. Evangelium diei Dominicae de "angusta porta" non docere solum paucos in caelum intrare, sed hanc portam omnibus esse angustam. Proinde opus esse ut contenderent nimiumque suiipsius amorem eliderent. Deum quidem omnes homines ad convivium vitae aeternae vocare, tamen ad omnes easdem condiciones pertinere, cum omnibus contendendum esset ut eum sequerentur. Quapropter non sufficere ut aliquis se amicum esse assimulatus in aliorum meritis gloriaretur. Veram enim amicitiam cum Iesu iunctam modo vivendi monstrari, id est cordis benevolentia, humilitate, mansuetudine, misericordia, amore iustitiae et veritatis ac nisu studioque pacem concordiamque fovendi. Hoc ... esse "tesseram agnitionalem", qua certe nos amici agnosceremur, hoc tesserulam itineri faciendo, qua facultatas nobis concederetur vitam aeternam consequendi.

E Civitate Vaticana: Bertone, "Ecclesia opus Dei praestantissimum"
Tarcisius Cardinalis Bertone, Romanae Ecclesiae Secretarius Status, instrumenta communicationis socialis vituperans dixit quemadmodum in sacra aede Xystina pulla et deformia inveniri possint, ita quoque in Ecclesia Catholica. Instrumentis autem communicationis socialis de pullis tantum et deformibus nuntiari. At Ecclesiam opus esse Dei, virorum feminarumque ad Ecclesiam pertinentium absolutum atque perfectum. Se Secretatrium Status expertum esse viros civiles ubique terrarum illis ubi Christiani inferiores sint numero non exclusis Ecclesiam, cum ministeria salutaria praestet atque ad opera caritatis fovenda conferat, laudare. Quam ob causam se dicere Ecclesiam modo quo de ea nuntietur depravari, quo fiat ut non eadem sit ac vera Ecclesia Catholica, vera Ecclesia Christi. Retur quoque Cardinalis Secretarius Status non temere evenire nec casu modum quo de Ecclesia nuntietur. Aliquid, ut sibi non numquam videatur, hic subesse rationis. In Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis verbi gratia cum esset, sibi communicatum esse quemdam scriptorem diarii Italici unam per hebdomadam de controversia cuiusdam scholae catholicae scripsisse. Lite quamvis pendente, eum tamen scholam ante condemnavisse. Quod, factis depravatis, maxime esse condemnandum

Bertone abortum stupro commisso provocatum condemnat
Eo, quod societas internationalis ab amnestia requirit ut aborta, stupris commissis, postero tempore provocentur, altercatio orta est.
Excludit Segretarius Status Tarcisius Cardinalis Bertone ius aborti provocandi, etiam si vis causa fuit graviditatis. Non licere morti mortem alius hominis adiungi, etsi id ad personas pertineat, quae genitae crescant, cum sint homines dignitate hominis praediti. Non dubium esse quin vis, quae stuprum sit, feminis allata impugnanda sit. Quam nobis omnibus dignitatem feminarum defendentibus impugnandam esse. Praeterea Cardinalis Bertone Litterarum Enzyclicarum aliorumque scriptorum autoritate eminentium, in quibus de dignitate feminarum sermo est, recordatus commonefecit vitam tamen, etsi vi effecta sit, salvandam esse, quam enim qua talem extingui non liceret.


Die XX mensis Augusti anno MMVII

Papa: “Cogito de mortuis et afflictis in Peruvia”
Gravibus terrae motus, quo Peruvia concussa est, effectibus omnes in toto orbe moventur. Initium adiumenta remediaque praestandi multi fecerunt, cum etiam de expilationibus nuntietur. Summus Pontifex Benedictus XVI, dum Precationem Angelicam die Dominica habitam facit, de condicionibus regionis locutus est dicens his diebus semper nos de Peruvianis terrae motu pervastanti concussis cogitare auxilium eis praestandum a Deo petentes. Se a Deo precari ut permulti mortui in pace requiescerent et vulneribus inflicti sanitatem brevi reciperent. Animum nunc afflictorum se confirmare Ecclesiam eis adesse solidamque eis cum precibus tum opibus coniunctionem collaturam esse affirmantem. Secretarium Status ipsum Tarcisium Cardinalem Bertone, longo iam tempore ante se Peruviam iter facturum cogitantem, Papam maerore doloreque affici et Sanctam Sedem opes eis esse laturam diebus sequentibus esse traditurum.

Verba Papae liturgiam celebrationis Passionis Domini Tridentinam explanantia desiderata
Antistites religionis Hebraicae Summum Pontificem plane de liturgia celebrationis Passionis Domini Tridentina locuturum esse sperant. Iterum concessa Missam Tridentinam, in qua precatio fit, ut Iudeos convertantur, celebrandi facultate, antistites rabbinorum, nomine Yona Metger et Schlomo Amar, Bendicto XVI litteras sollicite scripsisse, legatus Israelis ad Sanctam Sedem missus, Oded Ben-Hur nomine, procurationi catholicae nuntiis divulgandis dixit. Eos desiderare Papam explanaturum quid decisione eius ad dialogum inter Catholicos et Iudeos quod attineat efficiatur. Benedictus XVI mense iulii ineunte liturgiam Tridentinam ad usum Missalis anni MIMLXII celebrandi facultatem iterum concesserat tamquam formam extraordinariam Ritus Romani. Feria sexta in Passione Domini hac forma precatur ut “obcaecatio Iudeorum” finiatur et Iesus ab eis acgnoscatur. Legatus adiungit illis in litteris non his ipsis verbis requiri ut verba, quae in controversia sunt, tollantur, sed spem ea tollendi in eis exprimi. Antistites rabbinos, ut Ben-Hur dixit, simul confirmavisse se sperare reconciliationem inter Catholicos et Iudeos a Concilio Vaticano Secundo (MIMLXII – MIMLXV) inceptam continuatum et dialogum maiore cum diligentia cultum iri. Ex eis quae legatus scit dici potest Curiam Romanam, litteris ab eis ipsis die X mensis iulii scriptis, adhuc non rescripsisse usque. Secretarius Status Tracisius Cardinalis Bertone, postquam paucis diebus post Litteras Apostolicas motu proprio datas “Summorum Pontificum” promulgatas de prece, ut Iudei convertant, eximenda cogitavit, normam, qua certis respectis condicionibus textibus Missalis Tridentini anni MIMLXII in Feria Sexta in Passione Domini utendi facultas concedatur, quosdam ipsos coetus Hebraicos valde sollicitavisse commemoravit. Bertone dixit fieri posse ut de illa prece eximenda, qua sublata difficultates tollerentur, cogitaretur.

E Civitate Vaticana: Cardinalis Martino societas internationalis ab amnestia de ambiguitate obiurgat
Cardinalis Curialis Renatus Rafaele Martino societati internationali ab amnestia opprobavit requirere ut feminae loco, qui Darfur appellatur, stupratae sine poena et modo sicuro abortum provocare possent. Praeses Pontificii Consilii de Iustitia et Pace a quodam actorum diurnorum, quae vulgo „Il Messaggero“ vocantur, interrogatus dixit id usum ambiguum esse, quo „vis augeretur et cresceret“. Non enim fieri posse, ut hinc poena capitis repugnaretur et iura captivorum patriaque profugorum defenderentur, illinc autem quoad vitam protegandam illorum, qui non natus essent, contra ageretur. Cum stupra in Sudania bello civili flagrante commissa tum aborta „crimina nefanda“ a Martino vocantur. Cum feminae stuprum passae ad abortum committendum incitantur, alia terribilia eis adiuncta sentiuntur. Cardinalis corpore scilicet et animo sublevandis opus esse, vitam tamen nascituri salvandam esse commemoravit.


Die XIII mensis Augusti anno MMVII

Ex Gallia: Milia Missae exequali Cardinalis Lustiger interfuerunt
Quinque milia hominum, inter quos plus quam centum civilium, ecclesiasticorum et ad varias religiones mundi pertinentium ampla auctoritate dignitateque praeditorum, Cardinalis Parisiensis Ioannis Mariae Lustiger funus exsecuta sunt. Romanus Pontifex Benedictus XVI in nuntio Cardinali Paulo Poupard allato iuventuti, Evangelio nuntiando atque sacerdotum et christifidelium laicorum exquisitae institutioni studii Cardinalis Lustiger recordatus est. Cardinalis quoque Coloniensis, Ioachim Meisner nomine, exequiis funeris in ecclesia cathedrali Parisiensi, Nostrae Dominae dedicata multisque completa, interfuit, postquam paucos ante dies archiepiscopum Parisiensem mortuum in quadam oratione moventi laudavit illius recordatus conventus, cuius data occasione, Summo Pontifice Benedicto XVI mense Maii anni MMVI in campum captivis custodiendis loci, qui vulgo Auschwitz appellatur, veniente, Cardinali Lustiger ultimum obvenerat.

E Civitate Vaticana: „Iuventus Evangelio incensa est“
Iuventus huius temporis non omnino longe ab Evangelio abest. Hoc est quod Summus Pontifex Benedictus XVI fere quinque milibus iuvenum Hispaniensium in Arce Gandulfiana dixit. Puellae puerique ad „Missionem iuventutis“ archidioecesis Matritensis pertinent, qui, archiepiscopo Antonio Cardinali Maria Rouco Varela eos concomitante, pietatis causa peregrinatores Papam coniunctim conclamantes et vocantes salutaverunt, quorum quattuor testimonium fidei perhibuerunt. Deinde huius conventus participibus Sanctitas Sua dixit iuventutem eis, quae a multis putentur, contrariam Evangelio valde incensam esse, cogitans de tota vitae christianae varietate cognoscenda, de praestantia et pulchritudine caritatis necnon de familia, quae coram Deo vivat, sed etiam de vocatione Dei inopinate audienda, ut ei munere sacerdotis ministretur. Papa quoque dixit Evangelium esse “necessarium ad rectam viam vitae quaerendam”, quod facere maximum esse iuventutis. Eos iuvenes, Deo viam eis benefice familiariterque montrante, futura decernere. Nos baptizatos scire vocatos esse ut in sanctitate vivamus et ad Ecclesiam vere pertineamus. Quod spectet ad omnia quae vitae sint nobisque congruant.

Summus Pontifex: "Humanismus non effici potest nisi Deo"
Auctoritas patrum Ecclesiae antiquae, hoc est primaevae christianitatis, ad Ecclesiam quoque huius temporis pertinet. Hoc Romanus Pontifex Benedictus XVI in audientia generali in "Oecu Pauli VI" habita dixit. Nobis a patribus Ecclesiae discendum est "humanismum non effici posse nisi Deo". Papa Benedictus XVI ab Arce Gandulfi, ubi aestatem agere solit, die Mercurii adventus catechesis instructionem habens de doctore Ecclesiae graeco Gregorio Nazianzeno locutus est, qui una cum Basilio Caesariensi et Ioanne Chrysostomo unus est trium hierarcharum. Ecclesiae oboedientem et sui temporis necessitatis pastoralis conscium se ad propria desideria et consilia postponenda et Deo duci se totum committendum semper paratum fuisse, ut hoc modo munere presbyteri atque episcopi fungens virtutibus suis et facultatibus primum Cappadociae, deinde Constantinopoli fidelibus ministraret. Intellegentissimum atque eloquentissimum ac Deum amore et caritate amplectentem se fidem ega ea, quae antiquitus tradita credita sint, et unitatem Ecclesiae auxisse. Munere episcopi Constantinopoli postquam non iam fungi potuerit, in patriam reversum se scripta confecisse et theologica et poetica.


Die VI mensis Augusti anno MMVII

E Civitate Vaticana: Vis atomica probata, pyrobolus autem atomicus reprobatus
Certis condicionibus Sancta Sedes vim atomicam probat. A Statione Radiophonica Vaticana percontatus Renatus Raffael Cardinalis Martino, qui Pontificio Consilio de Iustitia et Pace praeest, ut "ad rem publice disputaretur" de fontibus vi atomica paci fovendae utendis admonuit. ... Summus Pontifex Benedictus XVI, precationem Angelicam die Dominica faciens, non solum atomica armenta amotum iri se sperare, sed etiam technologiam atomicam paci fovendae usam esse profuturam mentionem fecit, occasione data diei qua ante quinquaginta annos Institutum Internationale Energiae Atomicae Fovendae (vulgo IAEA) conditum est, quod ubique terrarum vi atomicae ad pacem fovendam usae invigilaret et ut in vita cotidiana adhiberetur urgeret. Ab anno MIMLVII, quo conditum est, Sancta Sedes ad hoc pertinet eoque ex tempore legati ad sedem instituti in Vindibona sitam mittuntur. ... Cardinalis Martino dixit opus scilicet esse ut Sancta Sedis, cum armis atomicis apparandis semper adversaretur, ad Institutum Internationale Energiae Atomicae Fovendae pertineret, subiungens Sanctam Sedem sibi fines ab omnibus cognoscendos proposuisse, pacem nempe atque tutelam omnium hominum, propter quod omni studio in armis toto orbe terrarum ubique amovendis incumberet, quod "Compendio Doctrinae Socialis Ecclesiae" docente cura atque diligentia esse faciendum. Dixit quoque Martino opus esse armamentorum non solum atomicorum, sed etiam biologicorum, chemicorum et cum traditis congruentium ademptione. Ad quae omnia Sanctae Sedis spectare curam atque momentum, cum ad hoc institutum, quod vulgo IAEA appellatur, ab eo condito pertineret, quo fieri posset ut ea ad arma adimenda ex propinquo urgeret et adiuvaret ut technologiae atomicae ad pacem fovendam adhibendae investigarentur, praeses Pontificii Consilii de Iustitia et Pace explicavit.

Ex Sinis et Civitate Vaticana: Undecim presbyteri in Sinis comprehensi Magistratus Sinenses undecim presbyteros ecclesiae clandestinae in custodiam dederunt. Procuratio, cui nomen „Asianews“ est, nuntiavit vitae condiciones Ecclesiae post litteras pontificias mense Maii huius anni missas deteriores factas esse. Compluribus in terrae regionibus summorum magistratuum collegium ecclesiae clandestinae rebus gerendis interdixit. Publicorum custodum inspectiones et comprehensiones impediunt quominus res gerantur. Summus universae religionis Antistes Benedictus XVI litteris suis catholicos Sinenses appellatus ad unitatem atque coniunctionem cum Romano Pontifice et Ecclesia Catholica adhortaverat.

E Civitate Vaticana: Papa iuvenes convenire vult
Hac hebdomada Summus Pontifex quinque milia iuvenum conveniet. Conventus ab archiepiscopo Matritensi Antonio Maria Cardinali Ruoco Varela incitatus die IX mensis Augusti in Arce Gandulfiana habebitur. Iuvenes archidioecesi incepta missionaria ad iuvenes ab Ecclesia se amotos aut numquam fidem cognitos spectantia exequenti cooperantur.


Die XXX mensis iulii anno MMVII

Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum Fovendam: "Documentum de Ecclesia acceptum quoque et probatum"
Congregationis de Doctrina Fidei documentum circa doctrinam de Ecclesia saltem in Germania protestantes multum sollicitavit. Multis quamvis eo oecumenismum regredi putantibus, alii tamen eo doctrinam Ecclesiae Catholicae firmam perspicue planeque explinari arbitrantur. Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum Fovendam, Valterus Cardinalis Kasper nomine, documentum esse invitationem ad dialogum ipse iudicavit. Matthias Türk ad quem in Pontificio Consilio rationes cum communitatibus ecclesialibus protestanticis pertinent percontatus dixit: "Praeter prima iudicia nimis festinanter facta, quibus praesertim in regionibus, ubi lingua theodisca loquitur, omnis spes adempta est et effectae sunt sollicitationes, quidam quoque imprimis in regionibus, ubi Anglice dicunt, sunt qui omnia bene considerantes acceptum ac probatum hoc documentum arbitrentur, quo res ad oecumenismum pertinentes, quae magni sint momenti, explicari non intermissum iri intellexerint. Fundamentum quo omnia iudicia nituntur est quidem interpretatio Concilii Vaticani Secundi quod docet ubi successio apostolica episcopatus historici atque plena fides mysterii eucharistici desint, ibi de Ecclesia proprie dici non posse. In documento non asseritur communitates protestanticas non esse ecclesias, sed non esse ecclesias proprie dictas, id est, ut Cardinalis Kasper id explanavit, 'non ea ecclesiae sunt mente, qua Ecclesia Catholica se Ecclesiam intelligit'. Censeo his ex iudiciis patere protestantes conscios sibi esse debere ea habendi gravia quae ad theologiam, structuram institutionemque, quae ad unitatem visibilem Ecclesiae spectant, id est ad consensum in fide profitenda, sacramentis celebrandis officioque ecclesiastico agnoscendo, pertinent atque non minuendi horum momentum principia communitatum ex Reformatione provenientium significantes."

Papa presbyteros convenit de dialogo matrimonioque quaerentes
Romanus Pontifex Benedictus XVI ferias aestivas agens clericosque dioeceseos Travisanae Bellunensis loco vulgo Aurenzo di Cadore appellato ... conventus sententiam suam de dialogo interreligioso atque matrimonio confirmavit. De gravibus etiam et molestis perinde ac de cura pastorali in paroeciis Italicis ponenda locutum est. Pater Fredericus Lombardi, commercii cum diurnariis curator Curiae Romanae, paucis complectitur: "Decem quaestionibus a decem presbyteris allatis diversa disputata sunt, inter quae quaestio illa hoc tempore gravis de "evangelizatione et dialogo" illaque de dialogo reverentia erga alias religiones adhibito respectu ratae partis magnae migratorum eminent. Alia quaestio semper quoque gravis et ad hoc tempus multosque homines pertinens de condicionibus fidelium qui post divortium novas inierunt nuptias aut una cum alio vel alia vivunt posita est: Quomodo misericordia cum veritate convenit? Quaestiones nimis diversae ac variae erant, quae aliis occasionibus ab Summo Pontifice tractatae magno cum studio, presbyteris sermoni eius omnem operam dantibus, disputatae sunt." Quadringenti fere presbyteri ex ambibus dioecesibus Travisii ac Belluni in Italia septentrionali sitis venerant.

Levada iudicia repellentia non "omnino praevidit"
Iudicia repellentia de documento Curiae Romanae circa quasdam quaestiones de Ecclesia Catholica a quibusdam coetibus oecumenicis lata Cardinalis Curialis, Gulielmus Levada nomine, civis Unitorum Statuum Americae, non "omnino praevidit". Praefectus Congregationis pro Doctrina Fidei in urbe Franciscopolitana dixit illud documentum esse quoddam scriptum catholicis studendum missum, quo aliae communitates non detrahantur. Adiungit Levada hoc Congregatione sua confecto documento affirmari "elementa sanctitatis atque veritatis" etiam extra Ecclesiam Catholicam existere Spiritumque Sanctum aliis quoque in communitatibus et ecclesiis esse efficacem. Cardinalis censet casu fortuitoque accedisse ut documentum circa doctrinam de Ecclesia atque Litterae motu proprio datae, quibus celebrationis Missae Tridentinae celebrandae facultas concessa est, eodem tempore a Curia Romana publici iuris factae essent. Errore eos captos esse, qui quosdam his duobus documentis effectus duplices assequi cupivisse sentiant.


Die XXIII mensis iulii anno MMVII

Benedictus XVI: "Cantare amantis est" (Augustinus)
Summus Pontifex Benedictus XVI, dum loco Lorenzagi di Cadore, ubi ferias agit, concentui adest, in memoriam revocavit: "Cantare amantis est". Episcopus Bellunensis Feltriensis, Ioseph Andrich nomine,Benedictum XVI vocaverat, ut musica, septem quoque choris indigenis cantantibus, delectaret. ... Incolae Lorenzagi di Cadoro gloriantur Papam Benedictum XVI ferias agendi causa in patriam eorum venisse, quam Episcopus Bellunensis Feltriensis extollit partem terrae esse splendidam atque more institutoque maiorum praestantem, quorum quoque cantus Alpinus sit, qui quin audiretur, Papam Benedictum XVI, musicae amicum, retinere non voluerunt. Summus Pontifex verbis illis Sancti Augustini utens "Cantare amantis est" fontem musicae amorem esse explicavit. Cantibus Alpinis amorem cantorum magnum montium Dolomianorum, huius nempe patriae a Deo datae se sentisse. Pietate enim et vitae decore ornamentoque amorem Dei appareri. "Dio ci ama" - Deus nos amat. ...

Cardinalis Bertone de Litteris Apostolicis motu proprio datis ... et de feminis in Curia Romana locutus est
Quidam in Curia Romana significaverunt orationem, quae in celebratione Passionis Domini dicitur "ut Iudaei convertantur" quaeque in controversia est, ex ritu antiquo quem vocant eximerentur. Quod considerans Cardinalis Secretarius Status Tarcisius Bertone eis ad religionem Hebraicam pertinentibus respondit dicentibus difficultates obstare et impedire quominus praestantia ritus antiqui Missae celebrationis provehatur. ... Loco ubi Summus Pontifex ferias agitur, Lorenzago nempe di Cadoro, Bertone diurnariis, qui edocendi causa convenerant, communicavit Litteras Apostolicas motu proprio datas, quibus Summus universae religionis Antistes Benedictus XVI mense ineunte ritum antiquitus traditum iterum celebrari iusserit, quosdam ad religionem Hebraicam pertinentes sollicitavisse, cum in Missale Romano anno MIMLXII promulgato in rebus sacris Feria VI in Passione Domini celebrandis precationem fiat ut Iudaei convertantur. Cardinalis brevi ante cum Summo Pontifice conventus declaravit eos ad quos pertineret de oratione eximenda deliberare. Ad verbum Bertone dixit: "Hoc omnes difficultates tollerentur."
Cardinalis Bertone quoque de feminis in Curia Romana locutus est significans nominationes praeparari quibus maior numerus feminarum officiis magni ponderis in Curia Romana fungatur, quod quoque quaestionem esse dixit iustitiae. Cardinalis subiunxit officia scilicet esse et munera, quae "donis supernaturalibus feminarum" praesertim propria sint. Alias insuper in Curia Romana nominationes ad feminas non spectantes hoc tempore a Summo Pontifice praeparari.

Summus Pontifex Benedictus XVI Missam cotidianam non "usu antiquo" celebrat
Hoc est quod Pater Fredericus Lombardi, cum diurnariis commercii curator, exposuit. Unitorum Statuum Americae sedis procuratio nuntiis communicandis, cui nomen est "Catholic World News" (CWS), asseveraverat Summum Pontificem Benedictum XVI Missam Tridentinam cotidie celebrare. Lombardi cogitat fieri posse ut aliquot imagines luce impressae quosdam confuderint, quaePapam Missam cotidianam in sacello privato celebrantem monstrent. Altare hoc in sacello privato inde ab omni tempore sic esse extructum ut celebratio versus populum non fieri possit. Liturgiae periti docent celebrandi directionem ad ritum Missae non spectare, cum etiam celebratio Missae versum Deum celebrandae secundum "usum novum" qui dicatur fieri possit.

Nummi Europaei Civitatis Vaticanae in interrete acquirendi!
www.vaticanstate.va. Haec est Civitatis Vaticanae inscriptio paginae interretialis qua quisque inde ab hoc tempore uti potest. Nova pagina ea nimis multa complens, quae a Civitate Vaticana, id est pagina interretiali www.vatican.va, in interrete iam offeruntur, de nuntiis quoque atque eis omnibus, quae ad varia instituta Civitatis Vaticanae pertinent et cognitione digna sunt, docet, id est de Basilica Vaticana, de Hortis Vaticanis, de pharmaceutica taberna, de mensa nummularia et ceteris. Huius paginae cura est Episcopo Renato Boccardo, Praefecturae Civitatis Vaticanae secretario generali ...


Die XVI mensis iulii anni MMVII

Pontificiae Commissionis "Ecclesia Dei" expositio
Missae Tridentinae celebrandae facultate a Summo Pontifice Benedicto XVI iterum data secretarius Pontificiae Commissionis "Ecclesia Dei" et clericus Luxemburgensis Camillus Perl vim res sacras, ut ante Concilium solitum erat eas celebrare, resistendi pedetemptim minutum iri putat. ... Pontificia Commissio "Ecclesia Dei" anno MIMLXXXVIII instituta est ut sectatores archiepiscopi schismatici, Marcelli Lefebvre nomine, reconciliarentur. Quamvis nonnulli traditionis fautores tempore praeterito perduro nonnumquam uterentur sermone, Camillo tamen Perl spes est condiciones Sedis Apostolicae cum antiquitus traditorum fautoribus colloquendi hoc signo reconciliandi Litteris Apostolicis motu proprio datis expresso meliores effectum iri. ... Nec dicta nec scripta ad Litteras Apostolicas quod attinet a Fraternitate Sancti Pii X missa, illo sacerdotum coetu, quem archiepiscopus Lefebvre instituit, ad Pontificiam Commissionem adhuc usque pertinuerunt. Superior eius vero generalis, episcopus Bernardus Fellay nomine, quibusdam diurnariis communicavit se facultatem ritus antiquitus traditi celebrandi omnibus iterum concessam magni aestimare.

Responsa circa doctrinam de Ecclesia
"Clarescente sub lumine" doctrinae catholicae de Ecclesia ad memoriam revocare, "alienas interpretationes" repellere necnon "annotationes perutiles" ad dialogum oecumenicum continuandum praebere: hoc est quod Congregatio pro Doctrina Fidei documento die XXIX mensis iunii publici iuris facto desiderat. Quod verbis "Responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad Doctrinam de Ecclesia pertinentibus" inscriptum et, sessione plenaria Congregationis locum habente, ut publici iuris faciendum sit decisum, postquam Summus Pontifex Benedictus id "ratum habuit" atque "confirmavit", a Gulielmo Cardinale Levada, qui Praefectus Congregationis pro Doctrina Fidei ei successit, subscriptum est.
Hoc documentum insuete perquam breviter quinque quaestiones affert responsaque refert, ut quaedam notiones theologicae circa doctrinam de Ecclesiae auctoritate fideque explanentur. Commentarium quinque quaestiones responsaque interpretans subiungit scripta de rebus theologicis agentia, "quae post Concilium edita sunt", haud semper immunia fuisse "a deviationibus dubia incitantibus". "Sana(m) theologica(m) disputatio(nem)" erroribus non esse vulneribus conficiendam, qui "ambiguitatis causa" esse possint. Dialogum oecumenicum semper "in Ecclesia Catholica primum tenere locum", qui ut "vere expedire possit", "praeter veritatem, cui in dialogum inducti se obligent", opus quoque esse ut "identitati fidei catholicae fideles sint". ...

Papa feriatur
"Tandem in montibus" - His verbis Romanum Pontificem animo relaxatum incolas Lorenzagi di Cadore salutavisse a quibusdam diurnariis loco ipso relatum est . ... Travisio-Istrana Papa in helicoptero hora duodecima Lorenzagum volavit. Unica temporis feriarum Papae dies, qua in publicum prodibit, erit, cum die dominica una cum christifidelibus precationem Angelicam faciet, quae iam die XV mensis iulii in loco qui vulgo Castello di Mirebello appellatur habita est, die autem XXII mensis iulii in foro Lorenzagi celebrabitur.
Manifestum tamen est non esse Papae se tantummodo recreare. Diurnariis namque, antequam in domum feriarum recessit, revelaverat se novas quoque Litteras Enzyclicas confecturum esse. Episcopus, Mazzocato nomine, promisit eum in domo feriarum quietem, qua indigeat, esse inventurum. ... Hac in domo Papa Ioannes Paulus II ab anno MIMLXXXVII usque ad annum MIMXCVIII sexies ferias agebat. Romanus Pontifex Benedictus XVI ferias suas agit, secretario a secretis Georgio Gänswein necnon Iacobo Harvey, Praefecto Palatii Apostolici, eum comitantibus. Die XXVII mensis iulii Summus Pontifex Benedictus XVI, feriis in Dolomianis montibus peractis, ad aestatem usque extremam in Arce Gandulfina, secessu aestivo Papae, inter meridiem et ortum solis prope Urbem spectante morabitur.


Die IX mensis iulii MMVII

Litterae Apostolicae motu proprio datae promulgatae
Licitum est ut in Ecclesia Catholica res sacrae in posterum saepius iterum lingua Latina, id est lingua Ecclesiae, secundum ritum anni MIMLXII celebrentur. Summus Pontifex Bendictus XVI permisit die Saturni, ut ritus antiquitus traditus Missalis Romani a Ioanne XXIII editi "extraordinaria expressio legis orandi Ecclesiae" haberetur, simul in Litteris suis Apostolicis confirmans ritum anni MIMLXX post liturgiae instaurationem editum ordinariam esse expressionem Missae celebrationis.
Missae Sacrificii celebratio iuxta editionem typicam Missalis Romani a Ioanne XXIII promulgatam adhuc usque tantummodo indulto speciali licita christifidelibus eam haberi valde desiderantibus concedatur. Benedictus XVI in Litteris Apostolicis motu proprio datis verbisque duobus "Summorum pontificum" inscriptis, quae die XIV mensis Septembris iure obligabunt, extulit agi quidem de duobus usibus unici ritus romani.
Concilii Vaticani II et liturgiae instaurationis momentum Missa Sacrificii iuxta ritum antiquitus traditum celebranda iterum permissa nec esse minuendum nec dubitandum. "Hoc metus", scribit Summus Pontifex in quibusdam litteris his Litteris Apostolicis adiunctis ad quattuor milia episcoporum Ecclesiae Catholicae missis, "omni caret fundamento". Missale nempe Romanum anni MIMLXX promulgatum "ordinariam expressionem" celebrationis eucharisticae Ecclesiae Romanae permanere. Benedictus XVI dixit has Litteras Apostolicas motu proprio datas ad concordiam et unitatem in Ecclesia servandas spectare.

De Litteris Apostolicis motu proprio datis ad effectum perducendis
Litterae Apostolicae vi iuris a die XIV mensis Septembris, festo in Exaltatione Crucis, obligabit. Quam ad diem non solum libri liturigici a sacerdotibus adhibendi typicis denuo imprimendi sunt, sed etiam libri bilingues a christifidelibus in Sacra Missa utendi, ut in Litteris Apostolicis legi potest. Rerum ad liturgiam pertinentium peritus Salisburgensis, Ruldolfus Pacik nomine, aliquot quaestiones affert, quibus responsum adhuc reddendum est: "Quod attinet ad ritum antiquitus traditum celebrandum fieri potest ut quis in difficultatem, quae quidem celebrationem ad effectum perducendam spectet, incurrat. Nam iuxta ritum editionis typicae Missalis Romani anni MIMLXII promulgatae sacerdos lectiones ad altare ad parietem extructum versusque eundem proferre tenetur. Estne hoc quoque faciendum, si lectiones theodisce proferuntur? Si nempe quis ritum stricte interpretatur, faciendum est..." Alias quoque res ad effectum perduci debere. Moderator partis theodiscae Instituti Liturgici in Helvetia, Pater Petrus Spichtig OP nomine, metum intelligit, ne praescripta pontificia christifideles incerti reddantur...."quam ob rem una cum aliis nostris peritis, praesertim illis Treverensibus, auxilia allaturi sumus. Nobis una cum episcopis consulendum est, quomodo caveri possit ut sacerdotes obligatione tenuti aut desiderio affecti modo extraordinario celebrandi instruantur. Idonei enim sint, ut in Litteris Apostolicis legitur, quod ut perpetretur episcopis cura est."

Gemmingen plus feminarum in Curia Romana exoptat
Partis theodiscae Stationis Radiophonicae Vaticanae moderator, pater Eberhardus von Gemmingen nomine, plus feminarum munera quibus regimine funguntur exoptat. A quodam diurnario procurationis nuntiorum catholicorum percontatus dixit: "Etsi nonnullae feminae humanitate litterisque imbutae Curiam Romanam consilio iuvant, deest tamen adhuc paene elementum feminarum proprium." Suasit simul ut feminis Summo Pontifici eligendo cooperari concederetur, cum ad Papam elegendum non opus esset ordinatione. Insuper monialis Congregationem pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae moderari posset. Exposuit demum von Gemmingen octogesimam partem ex centum sodalium institutorum vitae consecratae feminas esse. Respectu vis persistendi in Curia Romana Summo Pontifici imperiose edicendo ad rem commutandam aggrediendum esse.


Die II mensis iulii MMVII

De litteris Summi Pontificis ad catholicos Sinenses missis
Viginti sex mensibus post officium acceptum Summus universae religionis Antistes Benedictus XVI incepit magnas difficultates Ecclesiae Catholicae et Civitatis Vaticanae legatorum nondum superatas tollere quae ad necessitudineminter rem publicam popularem Sinensem et Ecclesiam ibi pertinet. Romanus Pontifex Benedictus XVI litteris se ad communitatem diffissam in Sina confert. Litterae ad "episcopos, presbyteros, soldales vitae consecratae et christifideles Ecclesiae Catholicae in re publica populari Sinensi" missae ... notae factae sunt, quibus Vicarius Christi Benedictus XVI catholicos Sinenses adhortatur ad unitatem et communionem inter Romanum Pontificem et Ecclesiam toto orbe terrarum. In prima litterarum parte Summus Pontifex de condicionibus, in quibus Ecclesia Sinensis hoc tempore versatur, necnon de quaestionibus theologicis mentionem facit, secunda in parte de cura pastorali agitur.

Vicarius Christi pallia imposuit
Tempore matutino Diei Veneris Romanus Pontifex in Basilica Vaticana missam sollemnem in honorem Apostolorum Petri et Pauli celebravit. More antiquitus tradito XLVI Metropolitae nuper designati pallium acciperunt signum quo exprimeretur eos cum Vicario Christi coniunctos esse. ... Metroplitae sunt Archiepiscopi, qui provinciae ecclesiasticae pluribus dioecesibus suffraganeis constanti praesunt. Pallium est quoddam amictorium laneum, quo agnus imagine ostenditur, qui umeris eorum suscipitur. Quinque cruces signa clavorum Christi indicant.

Successor Petri annum Sancto Paulo dedicatum et anno MMVIII celebrandum annuntiavit
Ecclesia Catholica anno Sancto Paulo dedicato recordabitur Apostulum Gentium ante MM annos natum esse. Benedictus XVI vesperas in Basilica Sancti Pauli Apostoli ante muros celebrans annum Sancto Paulo dedicatum annuntiavit, quod die XXVIII mensis iunii MMVIII incipiet. ... Summus universae religionis Antistes incepta similia ubique terrarum habenda esse desiderat. Anno apostolo Paulo dedicato Romae conventus celebrabuntur necnon scripta peculiaria edentur ubertatem eorum quae a Paulo verbis conscripta sunt perscrutantia et a Successore Petri "patrimonium hominum" appellata. Qui in memoriam revocavit, quamvis Paulus eloquentia plurimum non valuerit, tamen fructus eius apostolatus imprimis niti studio ipsius Evangelii nuntiandi atque voluntate se totum Christo tradendi, qua etiam persecutionem non timuit. ... Indole praesertim oecumenca anni Apostolo Paulo dedicati elata Summus Pontifex dixit Apostolum Gentium studuisse ut christiani concordia viverent.

De novis normis de Missa Tridentina celebranda
Romanus Pontifex Benedictus XVI episcopis cardinalibusque in Domo Apostolica congregatis novas normas de Missa Tridentina celebranda proposuit. Curia Romana palam fecit quoddam documentum "motu proprio" huius rei causa datum diebus proximis publici iuris factum iri. Cuius sedes diurnariis edocendis notum fecit Cardinalem Secretarii Status, Tarcisium Bertone nomine, cardinalibus episcopisque, qui pro conferentiis episcoporum diversarum regionum interessent, normas, quas hoc documentum contineret, explicavisse. Quo facto Summum ipsum Pontificem Benedictum XVI cum congregatis de novis normis locutum esse. Documentum "Motu proprio" datum et litterae pluribus verbis scriptae ei adiunctae iuris factum iri postquam documentum pontificium, quo tempore vim iuris obtineat, indicans omnes ad episcopos missum fuerit.

De normis Summi Pontificis de Romano Pontifice eligendo
Primum in suo pontificatu Summus Pontifex Benedictus XVI praecepta dedit, in quibus de Romano Pontifice a cardinalibus in sacra aede Xystina eligendo agitur. In quodam quem dicunt "Motu proprio" quaedam superior norma restituitur, qua requiritur ut ad validitatem Romani Pontificis electionis duae ex tribus partibus cardinalium praesentium iure suffragii gaudentium ei ad officio Successoris Petri fungendum suffragentur. Benedictus XVI, Ioseph quondam Cardinalis Ratzinger, mense aprili MMV in primo conclavi post quartum saeculum celebrato Romanus Pontifex electus erat.


Die XV mensis iunii MMVI

Gänswein in Germania Cruce Foederali Bene Meritis Distinguendis decoratus
Summi universae religionis Antistitis Benedicti XVI secretarium privatum, Georgium Gänswein nomine, Cruce Foederali Bene Meritis Distinguendis decoraturus Ioannes Henning Horstman, legatus theodiscus ad Sanctam Sedem missus, hoc insigne nomine Host Köhler, Rei Publicae Foederaticae Germaniae praesidis, illi traditus est eo quod Gänswein, cum secretarius privatus Cardinalis Decani Ioseph Ratzinger tum esset, multum effecerit ut Germania et Sancta Sedes saepenumero inter se rationes haberent. Secretarium privatum Summi Pontificis factum Gänswein animum ad omnia quae ad rationem rei publicae in Germania gerendae pertineant attendere non desiisse necessitudinem usumque Germaniae cum Sancta Sede corroboraturum firmioresque facturum. Gänswein insigne, cui tradendo laudandi causa opportunus haberetur, gaudio ipse accepit.

De decem praeceptis autoraedariis observandis
Magis magisque Ecclesiae potissimum vehiculis commeantium sollicitudo est, quam eximie efferi Pontificium Consiliim de Sprituali Migrantium atque Itinerantium Cura quibusdam praeceptis propositis cupit. Magnum in viarum celebritate mortuorum atque vulneratorum numerum non esse aequo animo ferendum, praeses huius Consilii, nomine Renatus Raffael Cardinalis Martino, dixit. "Decem praecepta autoraedariorum", quae ab eo proposita sunt, ad conscientiam rationis reddendae suique moderationem monent:
Noli occidere.
Via sit bonum commune, non locus moriendi.
Urbanitas, probitas diligentia te adiuvent.
Misericors esto atque proximo succurre.
Autocinetum ne signum fuerit potestatis.
Iuvenes plenus persuade caritate, se gubernationis instrumento non uti nisi vehendi sint ideonei.
In viarum casibus familias adiuva vulneratorum.
Vulneratos aduna viarumque casuum auctores, ut reconciliationem, quae liberet, reperiantur.
Infirmum in viis protege.
Conscius esto aliis curae atque diligentiae praestandae.

Pudicitia prostituta est "forma servitutis"
Curia Romana ad omnes nervos contra negotia feminarum et pudicitiam prostitutam contendendos adhortata est, quam, ut in regulis, quibus vulgato corpore quaestum in viis facientes cura pastorali adiuvare oporteret, in Civitate Vaticana palam factis legi potest, hodiernam esse "formam servitutis". Secretarius Pontificii Consilii de Sprituali Migrantium atque Itinerantium Cura, ad quod hae res pertinent, Archiepiscopus Augustinus Marchetto nomine, periudicavit: "Abusus sexualis et pudicitia prostituta, cum negotiis hominum saepe coniuncti, violentia et vis sunt contra hominum dignitatem iuriumque fundamentalium laesio. Multae feminae in viis victimae hominum negotii sunt ea offerentis, quae a quibusdam actuum obscenorum causa magis magisque expetuntur.”


Die XVIII mensis iunii MMVI

Papa: "Spiritus Asisii spiritui mundi se obicit"
Benedictus XVI ad Asisium venit vestigia Sancti Francisci pietatis causa peregrinor sequens. Quem virum fuisse pacis Papa dixit adhortans, dum precationem Angelicam  in propatulo ante aedem sacram inferiorem Sancto Francisco dedicatam facit, ad pacem ubique terrarum collendam ac servandam.
"Me puto obstrictum ut cura et sollicitudine affectus adhorter ad proelia, quae caedem orbi inferunt, finienda. Taceant arma, cedat ubique odium amori, oppugnatio indulgentiae, discordia concordiae!".
Maximum a Summo Pontifice perhibita sunt Terra Sancta, "a Sancto Francisco valde amata", Iraquia necnon Libanon, Oriens Propinquus Mediusque. Quarum populos terrarum diutius novisse pugnarum, tromocratiae, violentiae ac tormentorum terrorem, "novisse etiam cum falsam spem difficulates violentia tollendi, tum recusationem argumenta aliorum audiendi et ius eis reddendi ."

Summus Pontifex: "Instrumenta communicationis socialis matrimonium et familiam offendunt."
"De virtutibus matrimonii et familiae antiquitus traditis peroffendendis" Romanus Pontifex Benedictus XVI instrumenta comunicationis socialis
obiurgavit. Praeter haec instrumenta res oecunomicas causam esse difficultatum matrimonium familiamque affligentium necnon natorum numeri minuentis. Hoc est quod Sanctitas Sua ... episcopis Slovachis dixit Visitationem Ad Limina in Curia Romana facientibus. De Slovakia ipsa Benedictus XVI dixit hanc terram, saeptis fereis destructis, "valde ad res saecularias obverti". Difficultates eorum, quae fide catholica antiquitus tradita sint, easdem interdum esse ac in Occidente. Proinde Ecclesiae Catholicae in Slovakia esse fidem christianam renovando roborandoque ac sacerdotes et iuvenes diligenter instituendo virtutes quae ad religionem pertineant vivas servare.

Papa "Versionem Constantinianam" interpretatus est
Quae a Primo Concilio Oecumenico Nicaeno, IV saeculo post Christum natum celebrato, declarata sunt, ea prima est Ecclesiae christianae communis doctrina a Constantino Imperatore decisa. Qua de aetate Summus universae religionis christianae Antistes Benedictus XVI. occasione data audientiae generalis locutus est. Pluribus decem milibus in loca sacra migrantium praesentibus Benedictus XVI illam aetatem, quae quoque Versio Constantiniana appellatur, interpretatus est virum tunc temporis praecipuum atque celebrem extollens. Eusebius Caesariensis, "Pater historiae de Ecclesia", de quo hodie loqui volo, aequalis erat huius aetatis persecutionum tunc temporis exeuntis. Episcopus Caesareae cum fuerit necnon Imperatoris Constantini Magni amicus, dum Concilium Nicaenum anno trecentesimo vicesimo quinto celebratur, excellentius se gessit. Professionem fidei vulgo "Credo" appellatam omnibusque diebus Dominicis in Sancta Missa prolatam, qua Iesum Christum consubstantialem esse Patri profitetur, cum allis subsignavit." Augustus Pontifex quoque dixit Ecclesiae historicum Eusebium hoc etiam tempore magni esse momenti. "Etenim historiam iudicat ad Christum pertinentem. Nam Christus, Dei Verbum, id est 'Logos', in Ecclesia historiaque vivit mysterium Dei erga homines caritatis revelans. Eusebius simul Historia sua ecclesiastica fideles ad conversionem vocare desiderat, ut verae vitae christianae testimonium perhibeant."


Die XI mensis iunii MMVI

Bush Papam Benedictum XVI visit
Primum Unitorum Statorum Civitatum Foederatarum praeses, Georgius W. Bush, visendi, salutandi colloquendi causa ad Summum Pontificem Benedictum XVI venit. ... In colloquio horam plus quam dimidiam durato de quaestionibus permagni momenti ad rationes politicas omnium gentium pertinentibus cum Papa Benedicto XVI locutus est, id est de Medio Oriente, praesertim de quaestionibus quae Israel Palaestinamque spectant, de Libanon et Iraquia, cuius ex condicione sollicitudo exoritur, maximum autem de difficultatibus ibi christianorum, ut ex sede diurnariis edocendis vaticana relatum est. Dum colloquuntur, Romanus Pontifix praesidi Americanae iterum explanavit se variis his in regionibus difficultates amoveri velle, ut pax constitueretur. Praeterea Bush cum Benedicto XVI de difficultatibus in Africa, praesertim de provincia Sudaniensi, quae vulgo Darfur nuncupatur et difficultatibus afflicta est. Opinionibus quoque de America Latina mutue expositis, "de quaestionibus rerum ad rectos mores pertinentium et religiosarum nostrae aetati propriis dissertum est, id est de iuribus hominis, de libertate religiosa, de tutela vitae, de matrimonio et familia deque iuvenibus efficaciter excollendis et educandis. Colloquio cum Benedicto XVI finito, Bush cum Rev.mo Tarcisio Bertone, Cardinali Secretario Status, necnon Rev.mo Dominico Mamberti, Secretario Sectionis de Rationibus cum Civitatibus locutus est.

Papa in audientia generali: "Unitas signum Ecclesiae"
Ecclesiae signum numquam dimittendum est unitas, cuius commonefaciens Romanus Pontifex christifideles in audientia generali in aria Petriana celebrata adunatas allocutus est. Catechesis instructionem habens locutus est de Sancto Cypriano, quodam episcopo Africano eminenti tertii saeculi. "Extra Ecclesiam nulla salus" et "Habere non potest Deum patrem qui Ecclesiam non habet matrem": quae huius episcopi verba Benedictus XVI in memoriam omnium in loca sacra migrantium et Urbem visitantium, qui in area Petriana congressi erant, redegit. ... "In epistulis suis et scriptis Cyprianus Ecclesiam imprimis et precationem attingit. Ecclesiae visibili multa licet sunt officia et munera, tamen ei est unitas in Petro posita atque una Eucharistia perfecta. Ecclesia quoque de Eucharistia vivit precatione, quae sola etsi persoluta communis tamen est semper. Etenim singuli cum precamur: "Pater noster", non "Pater meus" dicimus scientes membra nos semper esse et ubique unius corporis, quod est Ecclesia. Quam precationem docuit nos ipse Christus. Familiaritatis enim est intimae Deum convenire verbis ab ipso revelatis."

In Germania Kasper dixit: "Divisio est scandalum"
"Scandalum" declaravit Rev.mus Valterus Kasper, cardinalis curialis natione theodiscus, permanentem Ecclesiarum christanarum divisionem. Mutuam baptismi approbationem nuper effectam non esse causam quiescendi ac respirandi, praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum fovendam Aquisgrani dixit. E contrario: "Hoc scilicet uno baptismo, quo ad Iesum Christum pertineamus, scandalum conspicitur divisionis permanentis. Propterea, approbatione etsi baptismi adepta, nunc quiescatur non oportet. Qua enim cum nos ad plenam unitatem quaerendam excitari debemus, tum Ecclesiae, ut ab omnibus declaratur, ad divisones tollendas vocantur. Hic vocatus urgens, immo quiritatio est." Kasper Peregrinationis Aquisgranensis particeps sacris ritibus baptisimi recordandis interfuit.


Die IV mensis iunii MMVI

Quattuor novi sancti
Gaudet Ecclesia toto orbe terrarum de quattuor novis sanctis. Die dominica Sanctissimae Trinitati dedicata Romanus Pontifex in area Petriana tres sacerdotes unamque congregationis religiosae fundatricem sanctos declaravit in album Sanctorum eos relaturus. Sunt Carolus Houben (1821-1893), Congregationis Passionis Iesu Christi soldalis nederlandensis; Georgius Preca (1880-1962), congregationis religiosae fundator melitensis; Simon a Lipnica (circa 1439-1482), sacerdos polonicus; atque Anna Eugenia Milleret de Brou (1817-1898), congregationis religiosae fundatrix gallica (1817-1898). Papa Benedictus XVI novos sanctos ut Ecclesiae quoque huius temporis exempla praedicavit.
"Georgius Preca sacerdos erat, qui se totum operae apostolicae dedit praedicando, scribendo, animos regendo et sacramenta administrando, praesertim autem vitam exemplarem agendo. Simon a Lipnica, spritus sancti Franscici Assisiensis sectator assiduus, tempore quidem praeterito vixit, hodie tamen, cum christianus sit exemplaris, Ecclesiae proponitur. Cui Nos eos committimus protegendos, qui paupertatis, infirmitatis, solitudinis iniustitiaeque socialis causa patiantur. 'Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis'. Exemplum Caroli Houben, Congregationis Passionis Iesu Christi patris, nobis demonstrat quam hac caritate abundare possit vita, in qua totum animarum curae se dedit. In aegrotis et passione laborantibus faciem Iesu Crucifixi cognoscebat. Praesertim nos commonefecit Eucharistiam ad vitam christianam vivendam esse pondus Maria-Eugenia, cuius invitat exemplum huius aetatis viros atque feminas ad iuvenibus tradendas virtutes eis, ut adulti firmi laetique testes resurrectionis fiant, aptae adiuvandis." Rerum publicarum praeses ex Hibernia, Melita, Philippinis atque Polonia necnon administri civiles ex Mexico, Gallia et Nederlandia proventi celebrandi in Civitate Vaticana causa advenerant.

In Nederlandia novus sanctus
Nederlandia die dominica novum obtinuit sanctum. Summus Pontifex Benedictus XVI Ioannem Carolum Houben una cum tribus aliis beatis inter sanctos annumeravit. Religiosus factus et Congregationi Passionis Iesu Christi adscriptus nomen sibi imposuit Caroli Sanctae Andreae. Parochus paroeciae, ubi domicilium habuit, nomine Hendricus Broers, valde operam dedit ut canonizaretur. "Ad spiritum" inquit, "sodalium Congregationis Passionis Iesu Christi pertinet passionem Christi velut propriam sibi facere, ut omnibus hominibus, qui patiuntur, succurrant eosque adiuvent. Quod quoque Carolus fecit, aegrotos semper et infirmos visitans et, manibus suis cruce alios signans, a morbis sanos faciens." Novum sanctum catholici nederlandici numero plus milia his diebus Romae versantes contestatum habent. "In domuncula pagi, ubi natus est, quoddam est sacellum pulchrum cotidie apertum, ubi per annum centum triginta milia cereorum accenduntur. Nemo ibi umquam solus est, hominibus illic semper praesentibus totosque se beati Caroli intercessionibus committentibus."

Papa: "Vis ingenii non sufficit"
"Ingeniosum esse non sufficit." Humilis debet esse theologus illustris et humana Ecclesiae atque ut sua ipsius cognoscere. Hoc dixit Summus Pontifex coram quinquaginta milia fidelium in area Petriana congregatorum illa verba consideranda catechesis de Tertulliano causa proferens, "illo scriptore africano septentrionali, quo auctore monumenta litterarum christianarum saeculo secundo exeunte exorta sunt. Papa ad verbum dixit: "Personae vitaeque huius doctoris christiani auctoritate gravis est etiam aliquid quod in eo minus probandum est. Quaesivit enim veritatem in sua autem ipsius omnia nimis coniciens et de christianis cum quibus vixit durum iudicium faciens, quo factum est ut magis magisque se separaret. Ad extremum communitatem Ecclesiae relictus quandam sectam condidit. Gravi tamen auctoritate intelligentiam fidei Ecclesiae spectante multa ab eo dicta et scripta gaudent sicut illud clarum ab eo prolatum verbum de martyrum testimonio: 'Semen est sanguis christianorum', id est sanguis christianorum amore Dei tempore persecutionis mortem perferentium semen est multum fructum afferens. Haec imago spem quoque resurrectionis exprimit. Nostri denique temporis magni interest Tertullianum pro certo habere animam hominis 'naturaliter christiana'(m) esse. Fides christina atque gratia Dei non solum non cum virtutibus humanis pugnant, verum etiam eas ad maturitatem perducunt easque confirmant."


Die XXVIII mensis maii MMVII

Papa: "Novus missionis impetus"
Romanus Pontifex Benedictus XVI Ecclesiam movet ut opera apostolica impellatur. Precationem quae "Regina Caeli" vocatur faciens die Dominica dixit Ecclesiam inde ab die eius natali, id es die Pentecostes, missionariam esse, Spiritu Sancto eam "ad vias mundi usque ad fines terrae, usque ad finem temporis" propellente. Summus Pontifex in memoriam revocavit librum Actorum Apostolorum concludi, cum Roma attacta fuerit: "Roma mundum paganorum repraesentat eoque omnes gentes ultra fines populi Dei antiqui viventes ... Roma dici potest esse nomen proprium catholicitatis et spritus missionarii, quae fidem ostendit exordiorum, Ecclesiae nempe omnium temporum, Ecclesiae quoque omnibus linguis loquentis omnibusque culturis obvenientis."

De lingua Latina in Europa temporis posteri adhibenda
Quidam conventus a Commissione Pontificia pro Scientiis Historicis apparatus de momento sermonis Latini in Europa temporis futuri duobus diebus hebdomadae praeteritae, presbytero theodisco, Valtero Brandmüller nomine, moderante, Romae habitus est. Relatum est inter cetera tum de studio linguae Latinae discendae adhibendaeque nunc in Sina percepto tum de sermone Latino in lingua iuris peritorum adhibito deque eis quae instrumenta communicationis socialis, ut interrete et computatrum, in lingua Latina instituenda conferre possunt. Die Saturni quidam, qui conventui interfuerunt, de iis quae ad linguam Latinam fovendam incipi possunt collocuti sunt.

Summus Pontifex episcopos Ialiae recepit
Papa Benedictus XVI episcopos Italicos cohortatus est ut de rebus vitam politicam et socialem spectantibus iudicia facere pergerent. "Episcopi cum sitis, cura non solum de Ecclesia, sed tota de natione vobis est", Papa ad Conferentiam Episcoporum Italicam pertinentibus in audientia ... receptis dixit, enixe iudiciorum de familia, matrimonio innixa, necnon de communitatibus nonmatrimonialibus nuperrime ab episcopis factorum recordans. "Magni aestimantes rationem rei publicae gerendae inter et ea quae ad Ecclesiam pertinent distinctionem, inter ea ergo, 'quae sunt Caesaris et quae sunt Dei' (Mt 22,21), non possumus nisi de hominum salute curare, id est de bono communi Italiae. ..." Papa adiunxit colloquiis autem inter episcopos, quae visitationis "ad Limina" causa haberentur, animi iudicium suum confirmatum esse fidem in Italia penitus affixam atque insitam esse "Ecclesiamque esse populi". Fides catholica atque praesentia Ecclesiae in posterum quoque "ad Italiam nimis coalescendam" et "ad omnia quae ad mores pertinent optime fovenda" conferent.


Die XXI mensis maii MMVII 

"Televisio non est puerorum custos electronicus"
Huius temporis adolescentes vicesimo anno minores non ac in alia aetate in mundo crescunt, qui magnam ad eos vim habet. Potissimum computatris, interreti variisque in interreti praebitis ministeriis ad ea accedunt, quae hominibus communicandis prosunt. Quod ad diem attinet, quo ubique terrarum instrumentorum communicationis socialis recordatur, Summus Pontifex Benedictus XVI admonuit ut instrumenta communicationis solicita cura praesertim a pueris et adolescentibus adhiberentur. Id, de quo hoc die praesertim agitur, sunt "Pueri et instrumenta communicationis - educationis provocatio". Pontificii Consilii de Communicationibus socialibus praeses, arciepiscopus Ioannes P. Folley nomine, dixit: "Magni est ponderis ut scholae discipulos ad instrumentis comminicationis recte utandum instituant. Praebuntur quidem cursus monumentorum litterarum necnon historiae, tamen vis maxima ad pueros habent instrumenta communicationis, ad quae adhibenda institutione praescripta opus est." Crescit semper numerus puerorum et iuvenum, qui instrumentis communicationis se aliis pueris prius communicaverunt, quam eos ludendi causa conveniunt. Ad hoc faciendum praesertim officium nuntiis brevibus magni est momenti et ponderis." Pueri scire debent quibus ministeriis utuntur, quae eos adiuvare possunt quaeque non. Parentes semper cognitum habere debent id quod a pueris in televisione spectantur. Nam televisione ut puerorum custode electronico uti non oportet.

"Summus Pontifex ritum antiquitus traditum iterum permittet"
Papa Benedictus XVI ut tota in Ecclesia res sacrae ritu celebrentur, quem sacerdotes ante Vaticanum II celebare solebant, permittere vult. Hoc cardinalis curialis Darius Castrillon Hoyos, ad quem in Curia Romana pertinet ut coetus ad acti temporis studium attinentes, a quibus permissio Missae antiquitus traditae celebrandae deposcitur, reconcilientur ... episcopos Americanae Latinae Apparitione alloquens confirmavit. Cardinalis dixit Romanum Pontificem voluntatem habere facultatis omnibus christifidelibus concedendae Missam aliaque sacramenta ritu Tridentino Missalis anni MCMLXII celebrandi. Hanc liturgiam numquam abolitam non pauci hoc tempore rursum desiderare. Quapropter Summum Pontificem putare tempus nunc esse expediendi, ut haec liturgia, quae peculiaris modus futura sit Ritus Romani, celebretur. Adiungit hoc non esse ad tempus ante reformationem liturgicam anno MCMLXX perfectam regressum, sed Benedictum XVI potius velle divitias Missae latinae christifidelibus praeberi, qua vita spiritualis catholicorum per centos annos nutriretur, animadvertens bonam de quibusdam a Sede Apostolica approbatis communitatibus scientiam, quae "quiete ac tranquillitate" ritum antiquitus traditum celebrent sicut illud Institutum Sancti Philippi Neri Berolinense. ..


Die XIV mensis maii MMVII

Iudicium de eis quae Papa dixit
Pater Maximilianus Cappabianca, partis theodiscae Stationis Radiophonicae Vaticanae socius, statim post Papae et episcoporum Brasliensium conventum postquamque arciepiscopum Flumenianuariensem Eusebium Oscar Cardinalem Scheid convenit, de iudicio eius percontatus est. Scheid putat ecclesiam Brasiliensem eis quae a Papa dicta sunt incitari: "Certum est Papam de variis rebus locutum esse, quae magni sunt momenti ad curam pastoralem in Brasilia adhibitam quod attinet. Extullit praesertim doctrinam socialem Ecclesiae, potissimum quoque contra perturbantia ideologiarum, quae nos hic in America Latina perspicimus ac sentimus." Gratum se esse dixit pro perspicuitate, qua Papa veram propriamque Ecclesiae actionem exposuerit: "Annuntiationemfidei, quae ad vera ac propria usque eorum quae facimus pertinet. Non solum doctrina qua talis. Numquam esse potest doctrina, quae fundamento caret, sed doctrina in effectum adducenda est in caritate proximi et eorum, qui in miseria versantur." Percontatus quid haec allocutio effectura sit, Cardinalis dixit: "Hoc ex episcopis pendet. Opus nobis est fide firma et vera proximi caritate."

Papa in Brasilia episcopis et omnibus in re publica versantibus: "Ad bonum commune incumbere oportet, non ad quaestum faciendum"
"Viris et feminis civilibus necnon moderatoribus societatum incorruptae atque sincerae fidei probitatisque animus collendus est." Haec verba Benedictus XVI coram episcopis Brasiliensibus protulit. Clerici christifidelesque speraverant Papam, dum Brasiliam visitet, plane dicturum, et spes eis non adempta est. Summus Pontifex Benedictus XVI Ecclesiam et in re publica versantes adhortatus est ut pauperes curarent. "Ei qui negotiis publicis in societate praeest, enitendum est ut consequentiae sociales, cum directae tum indirectae, cum longum tum breve temporis spatium prorogatae, eorum quae decreta sunt provideantur. Debet magis bonum commune quam maximum curare quam quaestum suum ac proprium facere." Paulopoli breviter post horam sextam decimam loci propriam, id est horam vicesimam primam nostri temporis, Pontifex Maximus Benedictus XVI ad ecclesiam cathedralem in media urbe Paulopolitana sitam pervenit, quae una est quinque maximarum ecclesiarum forma gotica toto orbe terrarum exstructarum. Ibi episcopos Brasilienses recepit, fere CCCCXXX episcopi et cardinales advenerant. Conferentia episcoporum Brasliensis post duas alias maxima est ubique terrarum. Benedictus XVI. verbis "nos episcopi" utens et "Cari Fratres episcopatu coniuncti" dicens collegialiter episcopos allocutus est eos adhortans certaque eis mandans: "Ubi Deus voluntasque sua non cognita sunt, ubi fidei Iesu Christi praesenitaque eius in celebrationibus sacramentorum non est, res gravissimae ad difficultates imminentes tollendas, quae natura sunt sociales ac politicae, desunt."

Paulopoli Papa dixit: "Matrimonium non deridendum est"
Primum in historia Ecclesiae Summus Pontifex Benedictus XVI. virum Brasiliensem canonizavit. Die Veneris in urbe Paulopolitana plus quam quingenti milia hominum convenerant Sanctam Missam celebratum. Magistratus Brasilienses hunc diem declaraverant diem festum. Benedictus XVI. res sacras celebrans Paulopoli dixit christianos mundo reconciliationem afferre posse, insimul eos adhortans ut mundo vitam caritatemque offerent. In Campo quoque Martii Romanus Pontifex ad fidem confitendam, vitam socialem degendam, matrimonium tuendum monuit.

Novus Secretarius Congregationis pro Clericis
Novus Secretarius in Congregatione pro Clericis muneribus fungitur. Summus Pontifex Benedictus XVI episcopo Mauro Piacenza hoc officium contulit eumque insimul arciepiscopum nominavit. Genuensis, LXII annos natus, adhuc praeses fuerat duarum Pontificiarum Commissionum, id est cum de Patrimonio artis et Historiae Consevando, tum de Sacra Archeologia, quas arciepiscopus Piacenza interim moderat. Die Saturni Summus Pontifex officium Segretarii Congregationis de Causis Sanctorum Michaeli Di Ruberto assignaverat. Secretarius in vicem Praefecti Congregationis succedit.


Die VII mensis maii MMVII

Papa rogat: "Orate pro me iter in Brasiliam facturo!"
Milia hominum in area Petriana Romae convenerunt precationem "Regina Caeli" una cum Papa factum rogante ut, omnibus precantibus, iter eius in America Latinam faciendum bene succederet. "Credam Mariae, Matri Ecclesiae, hanc peregrinationem sacram, quam die IX mensis maii incipiam et die XIV mensis maii perficiam, Conferentiam Generalem episcoporum Americae Latinae necnon regionis quae vulgo "Karibik" nuncupatur, decessoribus meis Paulo VI et Ioanni Paulo II exemplis, aperturus, quae quinta erit et Apparitione, Sanctae Virginis Mariae sanctuario, locum habebit. Antea autem aeroplano urbem Paulopolitanam, quae prope est, vecturus fuero iuvenes et episcopos conventum beatumque fratrem Antonium Sanctae Annae Galvao sanctorum canonci ascriptum. Prima haec est mea in Americam Latinam visitatio pastoralis. Mente cordeque paratus sum ad amplam continentis partem videndam, ubi dimidia fere pars toto orbe terrarum catholicorum vivit, quorum multi sunt iuvenes. Propter quod spei haec appellatur ampla continentis pars, quae autem non solum ad Ecclesiam spectat, sed totam implet Americam et mundum. Orate Mariam, ut haec preregrinatio sacra bene succedat quintaque Conferentia Generalis episcoporum Latinae Americae necnon regionis quae vulgo "Karibik" appellatur optime perficiatur! Omnes se christiani discipuli et Evangelii praecones sentiant Christum, viam, veritatem et vitam, annuntiantes. Difficultates numero multae sunt et graves. Quapropter opus est ut christiani parati sunt fermentum esse boni in mundo lucemque sanctitatis.

Papa dixit "Fidei Donum" etiam nunc esse momenti
Nisus die quo Litterae Encyclicae "Fidei Donum", quae ad evangelizandum pertinet, quinquaginta annos exstat, Summus Pontifex Benedictus XVI momentum ad sacerdotium vocationum in mundo extulit, cum audientia Evangelii praeconum, qui conventui intererant, haberetur. Huic conventui internationali, qui de Evangelii praeconibus, de quibus in illis Litteris Encyclicis sermo est, aget, sententiola erit: "Omnes Ecclesiae toto mundo inserviunt". Colloquia consultationesque die Mercurii IX mensis maii incipientur, Praefecto Congregationis pro Gentium Evangelizatione, Ivano Cardinali Dias nomine, ea moderante. In Litteris Encyclicis "Fidei Donum" Pontifex Maximus Pius XII die XXI mensis aprilis MCMLVII adhortatus est ut sacerdotes in Africam, Asiam et American Meridianam mitterentur ad penuriam quae ibi erat sacerdotum tollendam.

Ad iudicium contra Papam quod attinet, Lombardi id poscit quod ad rem pertinet
Eo, quod quidam actor comicus contra Ecclesiam et Summum Pontificem dixit, cum concentus dissolutus, qui Romae die I mensis maii antiquitus locus est, haberetur, non pauci commoti sunt. Rerum publicarum administri illum actorem comicum rationem reddere iubent. Nunc maxime sedes administri negotiis praepositi chartam de rebus ab hominibus tanti aestimandis aliquem iniuriam religioni inferre vetantem constituit. Rerum autem publicarum administri quoque admonent ut ab omnibus universis cautim agantur. Modum autem, quo diarium vulgo "L'Osservatore Romano" appellatum reppulerit id quod contra Papam dictum sit "tromocratiam" iudicans, "paulum nimium" fuisse, quo factum sit ut necessitudo inter "Ecclesiam et rem publicam" in Italia iam difficilis deterior fieret. Commercii cum diurnariis curator, Fredericus Lombardi nomine, qui apud Sanctam Sedem hoc munere fungitur, omnes quorum interest adhortatus est ne "stulte agerent nec imprudenter loquerentur", quo deteriora evitarentur. ...


Die XXX mensis aprilis MMVII

Papa rogat ut sacerdotes mente animoque adiuventur
Occasione data quadragesimi diei mundani, quo toto orbe terrarum pro vocationibus ad sacerdotium aliaque ministeria ecclesiastica oratur, Summus Pontifex Benedictus adhortatus est ut sacerdotes mente animoque adiuvarentur ad ministeria pastoralia bene fideliterque adimplenda. Pontifex Maximus, dum res sacras in Basilica Vaticana celebrat, ordinatione sacerdotali XXII viris collata, dixt: "Certitudine quod Christus non nos relinquit suaque voluntas salutis non impeditur quominus ad effectum perducatur, vobis etiam in difficultatibus consolationi sit. Benignitas Domini, quae fortis est, semper vobiscum. Vobis altari, quod schola cottidiana exstat ad sanctitatem vos perducens, appropinqantibus, magis magisque divitias amoremque Divini Magistri sentitis, cui si animo fidenti aurem praebueritis eumque fideliter secuti fueritis, eius amorem animisque salvandis passionem in vitam et ministeria pastoralia transferre discetis." Benedictus XVI deinde christifideles adhortatus est ut a Deo "multos sanctosque sacerdotes" officio se toto animo dantes precarentur.... Papa, postquam orationem in area Petriana quae "Regina Caeli" appellatur habitam persolvit, omnes fonte baptismatis renatos ad salutem animarum conferendam vocatos esse commonefecit. ...

Cardinalis Kapser quinquagesimam suae presbyterialis ordinationis anniversariam memoriam celebravit
Cardinalis curialis Valtherus Kasper, natione theodiscus, ante scilicet L annos sacerdotio auctus etiam nunc se praesertim pastorem animarum iudicat. Se, iuveni cum esset vir aetate, parochum fieri desideravisse, "atque hoc est, quod animo mansi", Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum Fovendam praeses edixit, dum in aede sacra romana transtiberina Sanctae Mariae quinquagesimam suae presbyterialis ordinationis anniversariam memoriam celebrat. Aris Flaviis (vulgo: Heidenheim) in Suebia sitis natus Kasper die VI aprilis MCMLVII presbyter ordinatus est. Ratione sollemnium paschalium habita sacra sollemnia in Urbe celebranda ad quidam diem posteriorem distulit.

Papa in audientia generali: "Verbum Dei non vetutescit"
Romanus Pontifex in catechesi tradita se dedit de Origine, ineuntis Christianitatis theologo, docendo quem "Ecclesiae scriptorem alios de rebus christianis doctos saeculi primi christiani litteris theologicis praestantem esse" ducit. Opera eius ampla, quorum solum fragmenta tradita sunt, progressum mentis christianae theologia et exegesi feliciter coniunctis pro semper verterunt. Origines operam dedit libris biblicis fide scribendis. ... Imprimis autem Sacris Scipturis in commentariis et homiliis ratione arteque explicandis se dedit sensum litteralem, moralem et spiritualem distinguens.
Haec distinctio lectori adiutorio est ad Verbum Dei summe intelligendum. Quo quoque pacto Origines succedit ut unitas Veteris et Novi Testamenti monstretur atque vis virtusque Verbi Dei christifidelibus aperiatur.

Papa sperat plus vocationum esse futurum
Summus Pontifex Benedictus XVI se spe duci dixit numerum vocationum creturum. Hoc nuntiavit occasione diei data, quo toto orbe terrarum pro vocationibus supplicantur, excitans ad curam pastoralem iuvenes ad vitam sacerdotis aut mulieris religiosae praeparantem. "Ut vocationes foveantur, opus est ministerio pastorali, quod ad mysterium Ecclesiae ut communitatis spectat", Summus Pontifex in illo nuntio scribit.


Die XXIII mensis aprilis MMVII

Vestigia Augustini sequens Papa in Langobardiam iter fecit
Romanus Pontifex Benedictus XVI iter pastorale in Italia fecit, nempe in Langobardiam. Tricini (vulgo "Pavia") apud sepulcrum Sancti Augustini, magni sui exempli, de quo anno MIMLIII quaestionem confecerat, precatus est. Missam in urbe, ubi ecclesia cathedralis exstructa est, celebrans christianos Benedictus XVI adhortatus est Augustini instar corde menteque quaerere ne desinerent. Papa ex Viglebano, urbe ob calceos ibi confectos pernota, venerat, vi matrimonii et familiae ibi in memoriam revocata. Iuvenibus, quos convenit, Tricini Benedictus XVI sicut decessor suus exclamavit: "Nolite timere!"

Salus infantium non baptizatorum
Novo documento Pontificiae Commissionis Theologicae Internationalis notum factum est infantes etiam non baptizatos visione beatifica frui. Rationes extare magni ponderis quibus suffulti speremus infantes, etsi non sint baptizati, salvari posse. Summus Pontifex Benedictus affirmavit hoc documentum publici iuris factum iri. Ex quo quaedam iam excerpsit commentarius periodicus ecclesiasticus picturis exornatus, qui "Orignis" inscribitur et in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis editur. Ille commentarius italicus, cui titulus „Civiltà Cattolica” est et a Societate Iesu editur, verba documenti nota faciet. Documentum, quod XLI paginas complectitur et cui titulus est "Salutis spes infantium non baptizatorum", consultationibus plures per annos a coetu peritorum habitis nititur. Baptismum quidem viam ordinariam ad salutem manere, conscientiam autem crevisse Deum omnium velle salutem hominum. Quemdam locum ante loca inferna situm, qui "limbus" quem dicunt cogitatus sit, in quo infantes dolores licet non patientes, visione autem Dei carentes degant, opinationem esse salutis, "quae a salute aliena sit quaque ea restringatur". Ioseph Ratzinger iam anno MIMLXXXV Praefectus Congregationis de Doctrina Fidei praedicavit limbum "numquam veritatem fidei definitam" fuisse.

Novus Summi Pontificis de Iesu Nazareno liber in Germania iam plurimum divenditus
In tabernis librariis theodiscis ducenta quinquaginta millia exemplarum libri Ioseph Ratzinger seu Benedicti XVI primum edita sunt. Hunc successum cum libris de Ario Potter iam venditis comparari posse, quaedam locutrix domus editoriae Herder dixit subiungens veri simile esse numquam adhuc usque factum esse quod quidam liber de rebus religiosis iam initio maximum divenditus sit. In Italia quoque primo die eius editionis iam quinquaginta milia exemplarum vendita sunt. Prima editio lingua polonica confecta in lucem edetur centum miliis exemplarum. Nunc liber in XXXII linguas vertitur.

Benedictus XVI duos abhinc annos Summus Pontifex
Duos annos Benedictus XVI.... Novus dies festus in Civitate Vaticana atque moventium memoria et recordatio horarum, quibus conclave habitum Summusque Pontifex die IX mensis aprilis MMV electus est. Commercii cum diurnariis curator, Pater Fredericus Lombardi nomine, sodalis Societatis Iesu, successorem Sancti Petri hoc nunc munere fungentem attentis imprimis eius ingenio et ratione laudat. "Sua", inquit, "doctrina offertur quod totum ipsius quodque eummetipsum esse evendens est, id est profunde, clare et saepe de centro fidei nostrae loqui, omnbus pulchritudinem monstrare et nos cotidie adiuvare, ut fides, ratio, litterarum studia et res ad spiritualia spectantes coniungantur. Hoc nobis charisma Benedicti XVI. videtur. Litterae Encyclicae quibus nomen est "Deus Caritas Est" necnon liber, qui "Jesus Nazarenus" inscriptus est, duae sunt columnae angulares, quibus hic modus cogitandi accipiatur serveturque, aut melius dicimus: quibus capiamur. Praeterea nobis semper inservit homilias habendo cathesesimque tradendo, quae summa quamvis sint sapientia auditores sibi faciente attentos, eas tamen qui sincere audit, et quit eas intellegere. Hac de re a Benedicto XVI multum adiuvamur videntes hic sensum eius esse vitae et ministerii. Ei exoptamus et nobis ut per longum tempus id praestare possit.


Die XVI mensis aprilis MMVII

Missa sollemnis occasione diei natalis Summi Pontificis data celebrata
Missa sollemni in Area Petrina habita Romanus Pontifex Benedictus XVI die ante diem eius natalem, qua octogesimum annum explebit, celebravit. Plus quam sexaginta milia christifidelium Missam die Dominica in Albis in octava Paschae habenda celebratum convenerant, inter quos multi quoque theodisci, praesertim Bavari erant velut praeses administrorum Civitatis Edmundus Stoiber, Cardinalis Monacensis Fredericus Wetter necnon princeps Ratisbonensis von Thurn und Taxis. Ante Missam velites plumati Bavarici sole ridente a Via della Conciliazione ad Aream Petrianam columnis circumdatam discucurrerunt. Intio Missae Cardinalis Decanus Angelus Sodano Vicario Christi omnium gratulationes cardinalium tradidit. In primo ordine quidam metropolita orthodoxus a Patriarcha Oecumenico Bartholomaio missus et frater maior Papae, Cappelanus honorius Summi Pontifici, Georgius Ratzinger nomine, sedebant. Orationum universalium quaedam lingua quoque theodisca prolata est. Missa sollemniter quidem celebrata , sed paulo longum tempus durata, finita ante precationem, quae "Regina Caeli" appellatur, Benedictus XVI multis iterum linguis salutem dedit. Lingua polonica in memoriam revocavit decessorem suum Ioannem Paulum II ante ipsos decem annos prope Cracoviam basilicam Misericordiae Divinae dedicatam consecravisse.
Benedictus XVI octoginta ante annos Joseph Alois Ratzinger loco vulgo Markl am Inn appellato natus est eoque die baptizatus. Ante ipsos triginta annos Monachi ordinatione episcopali auctus est.

Cardinalis Schönborn librum de Iesu publice praebuit
"Jesus Nazarenus" praesertim est liber credentis. Hoc ellatus est Christopherus Cardinalis Schöborn librum in Civitate Vaticana publice praebens et explicans. Hoc est permagnum momentum huius libri, quidam enim in Christum credens testimonium perhibet. Perspicuum est eo, quod hic credens simul sit theologus, consequi ut id aliquid momenti habeat ad id, de quo in libro agatur. In libro autem christianus ille Ratzinger primum ipse spectat Dominum suum, Iesum." Summus Pontifex declaraverat hoc libro se christianos cum Iesu colloqui velle, ut in praefatione scribit. Cardinalis Schönborn adiunxit: "Centrum libri est precatio Christi, qua Papa nititur eam contemplans: Ubi Iesus domi est, quod est eius centrum, qui eius locus ubi habitat? Rabbi, ubi habitas? Haec prima fuit quaestio discipulorum. Qua non eius inscriptio cursualis quaesita est, sed praesertim potiusque: Ubi centrum Tuum? Ioseph Ratzinger hoc centrum Iesu cum Deo esse occursum putat, cum Eo quidem, quem Patrem vocet. Sicut Iesus initio suae missionis illis duobus apostolis dixit, ita hic liber ad dicendum invitat: Venite et videte! Est invitatio ad videndum ubi habitat, quod eius centrum est, ad videndum, num hoc quoque nostrum centrum esse possit."

Christianus esse obventus est, non doctrina
Fides christiana non doctrina accipienda, sed quodam homine obveniendo nititur, Christo nempe, qui mortuus est et resurrexit. Cuius rei, dum oratio, quae Regina Caeli nuncupatur, habitur et tempore paschali loco eius, cui "Angelus Domini" nomen est, dicitur, recordans Summus Pontifex in Arce Gandulfiana, ad quam maxime tempore aestivo secedere solet, dixit: "Iesus nobis dicit non pavendum esse ne nuntius resurrectionis suae a nobis tradatur. Qui Chisto resurrecto obvenit Eique se committit, nihil habet quod timet! Hic est nuntius, quem ubique terrarum annuntiare cuiusque christiani est. Fides christiana non doctrina fidei accipienda, sed quodam homine obveniendo nititur, Christo nempe mortuo ac resurrecto. Vita cotidiana multas praestat occasiones testimonii christiani facile et ad persuadendum accommodate perhibendi." ...


Die IX mensis aprilis MMVII 

De Pascha ut via ad pacem perducente
Mundo opus esse testimonio Christi resurrectionis, cum vulneribus laboret doloribusque. Summus Pontifex Benedictus XVI suo in nuntio paschali regionum diversis in terris continentibus discrimine laborantium recordatus est. Resurrectum "caritatem mortem non timentem" ut viam quae ad pacem perducat "relinquisse".Tempore meridiano Papa benedictionem cui nomen est "Urbi et Orbi" impertivit. Quam Papa ut episcopus Urbis caputque Ecclesiae Catholicae impertit. Benedictio necnon nuntius paschalis ad Urbem ac orbem pertinet. Benedictus XVI mundo Apostolum Thomam, qui proverbi loco "incredulus" dici solet, ostendit dicens mundo ut eo opus esse Christo occurrere. 

De Via Crucis apud Amphitheatrum Flavium habita
Viae Crucis, qua christiani passionem mortemque Iesu contemplantur, propria significatio est, ut Summus Pontifex Benedictus XVI dixit, oculos aperire cordibusque videre. Vespere Feriae Sextae in Passione Domini Romanus Pontifex Viam Crucis apud Amphitheatrum Flavium, vulgo "Colosseum" appellatum, morem antiquum colens contemplatus est precans. Decem milia hominum cereos ardentes in manibus tenentes apud illum amphitheatrum antiquum, sempiternum cruentae passionis signum, convenerant. Iuvenes Sinenses, Aequatoriani et Congenses Papam ad crucem modo symbolico portandam adiuverunt. Benedictus eam apud primam et ultimam stationem suscepit. Hoc anno meditationes a Ioanne Francisco Ravasi, sacrarum scriptuarum interprete, italico natione, confectae sunt.

De feminis sub cruce stantibus
Praedicator Apostolicus, Raniero Cantalamessa nomine, Feria Sexta in Passione Domini in Basilica Vaticana praedicavit. Pater, qui ad Fratrum Minorum Cappucinorum Ordinem pertinet, dum liturgia passionis mortisque Iesu celebratur, feminas sub cruce sustentantes contemplavit confirmans eas non solum esse honorandas, verum etiam imitandas.

De Missa Chrismatis in Basilica Vaticana celebrata
"Induite vestem caritatis" - his verbis Summus Pontifex Benedictus XVI sacerdotes in Deo hominibusque inserviendis confirmavit. In homilia commonefecit esse sacerdotem non significare seipsum exhibere et repraesentare, sed "in persona Christi" agere. Theologia baptismatis, de qua in Epistulis ad Galatas et Ephesios sermo est, nixus Papa dixit sacerdotes - sicut iam in baptismate - "Chistum induisse vestem" (Gal 3,27)... "Hoc significat nos in communitatem cum Eo vitae introire, Eius nostrumque esse confundi, alium ab alio perfundi."Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus. (Gal, 2.20)"
Benedictus XVI partes singulares paramentorum liturgicorum exposuit orationibus, quibus sacerdotes ritum Tridentinum celebraturi paramenta induentes dicere solebant, utens. Amictus, inquit, stola et casula omnia sunt signa visibilia rerum invisibilium. Stolae albae pro vestibus hominibus peccatorum in sanguine lavatis induuntur. Hoc tamen non sufficere. Sacerdotibus quoque "vestem caritatis" (ut dixit Papa Gregorius Magnus) induendam esse. Casulam autem pro iugo Christi indui. Quod qui susceperit, eum humilitatem a Christo et mansuetudinem discere. "Inderdum mallemus dicere: Domine, iugum Tuum minime suave et leve est, sed hoc in mundo potius gravissimum. Eum autem videntes, qui oboedientiam, infirmitatem, dolorem omnesque tenebras ipse expertus est, non iam lamentamur. Eius iugum portare est cum eo amare." In Missa Chrismatis deinde Romanus Pontifex sancta olea catechumenorum et infirmorum benedixit atque sanctum chrisma, quod in baptismo, confirmatione et ordinatione conferendis et rebus sacris benedicendis adhibitur, consecravit. ...


Die II mensis aprilis MMVII

De Motu Proprio brevi publici iuris faciendo
Secetarius Status Tarcisius Cardinalis Bertone confirmavit Summum Pontificem Benedictum XVI documentum Motu Proprio scriptum de ritu Tridentino celebrando publici iuris esse facturum. Ab actis diurnis Francogalicis, quae "Le Figaro" inscribuntur, percontatus Bertone ad verbum dixit: "Integrum manet id quod a Concilio Vaticano Secundo reformatum est. Attamen magnum illud patrimonium liturgicum non amittendum est, quod Sanctus Papa Pius V nobis tradidit. Eorum petitiones christifidelium observandae sunt, qui illum ritum celebrare desiderant, qui a Papa Ioanne XXIII in Missali Romano anni MCMLXII, callendario (liturgico) proprio aucto, publici iuris factus est. Non est ulla causa impellens, qua sacerdotes toto orbe terrarum prohibentur, quominus Missam hoc ritu celebrent." Praeterea Cardinalis Bertone dixit: "Hac permissione a Summo Pontifice concessa validitas ritus Pauli VI minime addubitaretur." Eximie Bertone, ut in nuntiis a sedibus, quae de nuntiis mittendis sollicitae sunt, missis, legi potest, confirmavit Motum Proprium publici iuris facturum esse, "quo haec permissio concedatur". Romanum Pontificem ipsum causas moventes decisionesque explanaturum esse. Benedictum XVI in animo habere "christifidelibus,  praesertim autem episcopis ipsum explicare quomodo de usu missalis Tridentini cogitet". Cardinalis Secretarius Status in illa percontatione quoque explicavit reformationem liturgiae post Concilium Vaticanum Secundum peractam usum nec linguae Latinae nec Cantus Gregoriani umquam "prohibuisse", "quin etiam e contrario" eis "locum eminentem tribuere voluisse".

Summus Pontifex Cardinali Stickler gratulatur
Papa Benedictus XVI Alfphonso Cardinali Stickler (XCVII) de septuagesima presbyterialis eius ordinationis anniversaria memoria gratulatus est. In quibusdam litteris palam factis Dominus Apostolicus ei, qui ad Societatem Sancti Franscisci Salesii pertinet, ob omnia quae ad bonum Ecclesiae fecit, gratias egit.
Cardinalis Stickler nunc natu inter alios cardinales maximus est. Papa in memoriam revocavit se, cum esset Congregationis pro Doctrina Fidei praefectus, per multos annos in habitatione sua vicinum fuisse Stickler. Tunc temporis se humanitatem Sickler eiusque pietatem observavisse.
Stickler anno MCMX in loco qui vulgo Neunkirchen (in Austria inferiore) appellatur natus est. Maturitatis experimenti probatione absoluta novitiatum incepit in Societate Sancti Francisi Salesii. Studiis in philosophia et theologia expletis die XXVII mensis martii MCMXXXVII in basilica Lateranensi in Urbe sacerdos ordinatus est.Post ordinationem in studiorum universitate Lateranensi utriusque iuris studiis incumbuit. Quibus absolutis apud Facultatem Iuris Canonici Athenei Salesiani ius canonicum docuit, deinde primum huius facultatis factus est decanus, tum athenei rector.
Die Cineris anni MXMLXXI Stickler a Paulo VI praefectus nominatus est Bibliothecae Apostolicae Vaticanae. Die IX mensis septembris MCMLXXXIII Ioannes Paulus II eum ad munere Pro-Bibliothecarii Sanctae Romanae Ecclesiae fungendum vocavit, simul eum Archiepiscopum Ecclesiae Titularis Volsiniensis nominans. Die insuper VII mensis iulii MCMLXXXIV a Ioannes Paulo II constitutus est moderator Archivi Secreti Vaticani. Mensi aprilis MCMLXXXV inter cardinales annumeratus est.Stickler, munere suo dum fungitur, industria et diligentia Bibliothecae Apostolicae Vaticanae conservandae et renovandae curavit ... . Inter aliaincepta, Cardinali Austriaco duce, magnum receptaculum loricatum constructum est, ut ibi thesauri pretiosissimi Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, (inter quos ille "Codex Vaticanus" eminet) a pyrobolis atomicis tuti asseverentur. Aestate anni MCMLXXXVIII Stickler, expleta aetate iure definita, muneribus moderatoris Bibliothecae Apostolicae Vaticanae et Archivi Secreti renuntiavit. A muneribus vocatus in Urbe vivit.

De imaginibus a CTV oblatis
Spectavisne iam hodie Papam Benedictum in televisorio exhibitum? Unde imagines televisificae Papae oriantur, pauci optime respondere possunt: directe a quodam Centro Telefisivico Vaticano,non perscripto CTV.Director Fredericus Lombardi explicat XX fere quoque adiutores de quasi CC transmissionibus quotannis directe divulgatis, ab audientia nempe usque ad Missam in Nativitate Domini celebratam, curare: "Curamus ut omnes Papae actiones, etiam eventus magni momenti in Civitate Vatianca habiti, pellicula imprimentur. Hae imagines omnibus toto orbe terrarum stationibus televisificis utendae traduntur, ut de Papa et Curia Romana spectatores certiores facere possint. Cum aliquid de Papa in televisificis commentariis, qui "Tagesschau" nuncupantur, spectas, id plerumque a Centro Televisifico transmissum est. In archivio septem fere milia documentorum de vita Summorum Pontificum inveniuntur. CTV Papam iter peregre facientem comitatur et ei adest in audientiis privatis, cum aliae televisivicae machinae exstingui debuntur.


Die XXIV mensis martii MMVII

De Europa a Joanne Paulo visa
“Europa de qua cogito unitate politica, quin potius spirituali coniuncta est”. Hoc Papa Ioannes Paulus II insigni Aquisgranensi Caroli Magni, quod praeclara ob merita ad unitatem Europeae assequendam traditur, mensi martii MMIV decoratus extollit. Summus Pontifex Ioannes Paulus II poposcit ut in Constitutione Europeae de patrimonio christiano sermo esset. “Cogito de Europa, cuius unitas vera nititur libertate. Nam libertas religiosa necon ea qua gaudent societates civiles e christianitate exortae sunt.” Hac quoque illud insigne ei tradendi occasione data Ioannes Paulus II dixit orientem non diu impediri posse, quin pars esset Europae, quam alioquin communitatem esse non integram. Pontifex Maximus, qui de Europa integra cogitat, desiderio tenebatur “homines patriae eorum dedicatos, Europae apertos, temporibus praeteritis obnoxios, temporibus futuris paratos” et finium terras separantium obliviscentes fore. “Vos animo fore opto firmos pontem ad faciendum!”

Papa de Iesu, omnium hominum bono samaritano, locutus est
Summus Pontifex Benedictus XVI curam Ecclesiae aegrotos infirmosque adiuvandi fundamento biblico firmo fulciri eis qui ad Pontificium Consilium de Apostolatu pro Valetudnis Administris pertinent in memoriam revocavit. Valetudinem quae hominis et animam et corpus comprehendat signum esse a Christo electum quo hominibus testimonium perhiberetur Deum adesse eisque amorem elargiri. Quam ob causam Christum in evangeliis ut “medicum” caelestem ostendi. Artem medicinae non procedere nisi de cognitione morbi signorum rationeque infirmos curandi semper quaeratur. Qui de infirmis curandis solleciti sint, eos eo tantummodo observari quo ipsi vitam humanam, quacumque passione quamvis atrociter affectam, observent. Cuique homini opus esse caritate, quae vitam eius totam complectatur. Huius temporis de hominibus curandis conceptus per se ipsum ad homines adiuvandos pertinet.

De theologia veritatem quaerenda
“Theologia de veritate loqui debet atque homines adiuvare, ut vitam eorum fidei luce illuminati cognosant.” Hoc dixit Romanus Pontifex Benedictus XVI coram professoribus studiorum facultatis theologiae catholicae docendae in urbe Tubingensis sitae, ad quam pertinuit cum ut professor Ioseph Ratzinger ab annis MCMLXVI ad annum MCMLXIX usque disciplinam dogmaticam doceret. A Gebhardo Fürst, episcopo diocesis Rottenburgensis-Stutgardiensis, inductus Papa quemdam coetum quindecim virorum in rebus thologicis peritorum illius studiorum universitatis audientia generali habita loquendi audiendi causa XX minutos solum recepit. “Studiorum”, inquit, “universitati, societati et hominibus opus est quaestionibus. Attamen eis quoque opus est responsis.Hoc ut in effectum ducatur, puto in theologia -sed non solum in theologia – quamdam dialecticam esse inter studium scientias disciplinasque summe exercitandi et veritatis quaestiones id semper denuo impedientes et excedentes. Hoc Papa Benedictus Sacrae Scripturae interpretis exemplo explicavit. Certum esse ei, qui Sacram Scripturam interpretetur, rationem, qua ei opus sit, arte scientiae usam adhibendum esse.Quam autem solam adhibitam non sufficere, ut quidam sit theologus. “Theologus ut quis sit, quaerendum quoque ei est, utrum verum sit quod dicatur. Si verum est, quaerendum est, utrum et quomodo ad nos pertineat et quomodo cognoscere possimus, id verum esse et ad nos pertinere.” Quae res si hoc modo videatur, Summus Pontifex Benedictus XVI cognosci posse theologiam “studium scientias disciplinasque summe exercitandisemper licet excedat, tamen hoc niti idque requirere” dixit. “Studiorum universitati et omnibus hominibus opus sit quaestionibus. Ubi non quaeritur, ubi non de fundamentis omnia artibus peculiaribus facta excedentibus quaeritur, responsa non dantur. Tantummodo qui quaerit imprimis fundamenta omnia artibus peculiaribus facta excedentia, quae scilicet inquirere theologiae est, inquirere desiderans, sperare potest, se responsa accepturum esse omnias quaestiones fundamentales respicientia et ad nos omnes pertinentia.


Die XIX mensis martii MMVII

"Cor Unum" Treviris honoratum
Pontificio Consiliio, quod "Cor Unum" appellatur et Ecclesiae Catholicae erga egentes ostendit sollicitudinem, insigni, cui nomen est "Oswald von Nell-Breuning", anni MMVII Treviris honor tributus est, postquam huius Consilii Praeses, archiepiscopus Paulus Iosef Cordes, hoc insigne decem milibus Euronorum dotatum ... in illa urbe apud Mosellam sita accepit, quo et illam institutionem, cum mente illius Nell-Breuning, Societatis Iesu sodalis, "modo ad persuadendum accomodato necessitudini inter doctrinam socialem catholicam et caritatem christianam laboraverit", honore ornari et Cordes, cum toto orbe terrarum contenderit et laboraverit, aestimandum esse magistratus Trevirorum notum fecerunt.

Summus Pontifex de ritibus rite recte pulchreque celebrandis monet
Pontifex Maximus Benedictus XVI episcopos presbyterosque monuit ut res sacras rite recte pulchreque celebrarent "erga propriam ritus structuram" solliciti eique oboedientes et "sensum sacrum" foventes, non autem tamquam actores primarum partium partes in caelebratione agentes. Hoc est quod legi potest in Adhortatione Apostolica Postsynodali "Sacramentum caritatis" in Civitate Vaticana praebita.
Papa simul adhortatur, ut melius predicetur et eos qui officia sacra suscepturi sint diligenter eligantur. Clericos enim non integer institutos non efficere, ut alii desiderio teneantur ministerii sacerdotis suscipiendi. Desiderat quoque Bendictus XVI ut et sacerdotes et christifideles partes praecipuas Sanctae Missae latine loqui cantumque Gregorianum canere quituri sint. Cum conventus internationales habeantur, linguam latinam peraptam esse "unitati universitatique Ecclesiae" melius ostendendis.
Plane patet textum publicum Adhortationis Apostolicae, quo copiosius textus a Benedicto XVI confectus adhuc non exstabat, ab eo ipso esse scriptum et in consultationibus a ducentis quinquaginta fere episcopis, qui ex omnibus terris mundi venerant et a die II usque ad XXIII mensis octobris MMV in Civitate Vaticana coadunati de "Eucharistia - fonte et culmine vitae et missionis Ecclesiae" disseruerant, transactis subniti. Benedictus dicit Adhortationem Apostolicam hanc Postsynodalem "multiplices divitias complecti" velle "cogitationum sententiarumque".Cuius in tribus partibus, in quibus de eucharistia ut mysterium "credendum, celebrandum, vivendum" agitur, Papa de theologia Eucharistiae, de quaestionibus modi celebrandi et de consequentiis in vita Ecclesiae docet.Adhortatione ienunte Summus Pontifex "beneficii" liturgiae reformatae recordatur, quod a Concilio Oecumenico Vaticano Secundo .... "in Ecclesiae vitam est importatum", adiungens nonnullos cognitos abusus "bonitatem et renovatae liturgiae validitatem opacare non" posse, "quae adhuc haud plane perspectas" contineat "divitias". Benedictus quoque confirmat "inaestimabilem" caelibatus sacerdotalis "ubertatem", qui non "in verbis mere officiosis" intellegatur, sed "signum" sit "totalis et exclusivae deditionis Christo" et pro tradtione Latina necessarius.
Eximie Dominus Apostolicus Diem Dominicam vacationemque hac die ab omni opere more antiquitus tradito observandam defendit. Hominis enim causa exsistere opus, non operis gratia hominem. Fieri posse debere, ut etiam in societate civili quis Die Dominica "ab operibus liber esse possit neque idcirco puniri". Papa scribit ex doctrina catholica deEucharistia consequi ut christifideles omnium virium contentione incumbant in pacem iustitiamque servandam. Precationem pro pane cotidiano, quam in omni Sancta Missa iteremus, nos obstringere contendere et laborare, ut toto orbe terrarum "offensio ipsa famis" finem habeat.
Benedictus XVI demum annuntiavit quoddam compendium, quo in celebrationem Eucharistiae introducatur. Hoc compendium ad usum christifidelium perutile quosdam quoque locos Catechismi Ecclesiae Catholicae et explanationes precum liturgicarum contineat. De die autem, quo in lucem edetur, nihil dicitur.


Die XI mensis martii MMVII

De beatificatione Ioannis Pauli II
Beatificatio Papae Ioannis Pauli II non multum abest. Die enim II aprilis in Basilica Lateranensi sessio ultima habebitur, in qua inquisitiones de vita, virtutibus atque fama sanctitatis Papae a duobus annis animam efflati absolvantur. Hoc notum factum est a Camillo Cardinali Ruini, pro diocesi Urbis Romani Pontificis Vicario, in litteris ad sacerdotes, religiosos et christifideles laicos eius diocesis missis. Absoluta inquisitione diocesana acta causae ad Curiam Romanam mittentur, ut a peritis Congregationis de Causis Sanctorum examinentur. Prima inquisitionibus ad Ioannem Paulum beatificandum incipiendis sessio in Basilica quoque Lateranensi die XXIII mensis iunii MMV habita est, postquam minus quam tres menses a papa hac ex vita egresso transierunt Benedictusque XVI statuit, ut causa beatificationis decessoris eius prius, quam in iure canonico constituitur, inciperetur.

De defectione ab Ecclesia
Summus Pontifex Benedictus XVI illam iam pernotam interpretationem authenticam Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpetandis de actu formali, quae quoque ad defectionem Ecclesiae quam vocant pertinere potest et in commentario periodico, cui tutulus est "Communicationes" 38 (2006) 175, edita est, approbavit. ...De approbatione pater Marcus Graulich, iuris canonici in Universitate Studiorum Salesiana in Urbe magister, dixt: "Id de quo in illa interpretatione authentica Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis sermo est ad actum apostasiae defectionisque ab Ecclesia pertinet, qui decisio intellectu atque voluntate facta, manifeste professa et a superiore ecclesiastico accepta praesumitur. Hunc qui absolvit actum peccatum et omnia quae displicent excedentem, ab Ecclesia formaliter defectus habetur."

De Adhortatione Apostolica Postsynodali edenda
Die Martis XIII martii MMVII prima Summi Pontificis Benedicti VI Adhortatio Apostolica Postsynodalis edetur, cui titulus "Sacramentum Caritatis" erit quaeque de Synodo Epicoporum conclusionibusque Romani Pontificis tractabit. Hac in Synodo congregati Episcopi de "Eucharistia - fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae" tres hebdomadas disseruerunt, quaestionibus de ministerio sacerdotali exercendo et de coelibatu vivendo non exclusis. Adhortatio Apostolica ab Angelo Cardinali Scola, relatore generali Synodi, omnibus praebebitur.


Die V mensis martii MMVII

Summus Pontifex: Optio nobis non datur utrum precemur
Papa Salutatione Angelica precata adhortatus est ad precandum ut Evangelium in Asia annuntiaretur fidesque in Europa cresceret. Meditationem de precatione italice habens dixit: "Christianus cum precatur non terga dant realitati eiusque curae, sed maxime eas suscipit." Precationem non esse "quoddam additamentum, quandam optionem, sed rem ad vitam mortemque pertinentem". Neminem ad vitam aeternam pervenire, nisi precetur.

Exercitiis spiritualibus Quadragesimalibus peractis Summus Pontifex laudem tribuit
Peracta sunt ... exercitia spiritualia Quadragesimalia, postquam Summus Pontifex, Cardinales et episcopi necnon clerici dignitate praestantes cotidie precatum meditatumque quater recesserunt. Meditationum auctori et moderatori, Iacobo Cardinali Biffi, archiepiscopo emerito Bononiensi, Romanus Pontifex gratias egit. Exercitiorum spiritualium, quibus propositum erat: "Quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est in dextera Dei sedens. Quae sursum sunt sapite, non quae supra terram!" (Col 3, 1b-2), meditationes in oratorio Domus Pontificalis Redemptoris Matri dedicato operibusque tesselatis exornato habitae sunt.

De anno iubilaeo nativitatis Sancti Apostoli Pauli celebrando
In Curia Romana quidam de anno iubilaeo Sancto Apostolo Paulo, qui ab MM annis natus sit, dedicato celebrando cogitant. Andreas Cordero Lanza di Montezemolo, Curiae Romanae Cardianalis, Romae diurnariis dixit esse Summo Pontifici Benedicto XVI haec sollemnia annis MMVIII/MMIX celebranda iucunda atque grata. Annus nativitatis eius, qui quondam christianismum nuntiavit, a sacrarum scripturarum interpretibus inter VII et X annum post Christum natum fuisse docetur. Proinde annum proximum tempus posse esse sollemnibus incipiendis aptum, adiungit Cardinalis, Basilicae quoque Sancti Pauli ante mura constructae, ubi Paulus sepultus est, achipresbyter. Montezemolo gestis Apostoli fidem christianam niti iudicavit. Quapropter toto orbe terrarum sollemnia, quibus honor ei tribuatur, habenda esse, locis quoque in Turcia hodierna et Hierosolymis inclusis, ubi Paulus vixerit et orationes de rebus divinis habuerit.

Die XXVI mensis februarii MMVII

Benedictus XVI de "desiderio infantis quibusdam defectibus laborantis" iudicium adhibet
Pontifex Maximus Benedictus XVI christifideles laicos incitavit ad conscientiam quoque christianorum adulescentium efformandam, ut in omnibus ad vitam tuendam spectantibus ea, quae bona, de eis, quae mala essent, distinguere possent. ... Fatendum esse dixit ius vivendi magis magisque impugnari et diversis locis novos etiam eius impugnandi modos exortos esse. ... Apud gentes Occidentis opulentia gaudentes omnia ad ius infantium pertinentia alia quidem esse patent, sed non minus minacia. ... Vitam esse donum Dei primum fundamentumque aliorum. Hominum tempus futurum iure vivendi protegendo niti, quod omnes proprium omnibusque simili modo tuendum sit, Benedictus XVI monuit eos qui ad Vitae Academiam Pontificiam pertinent, quae in sessione plenaria in Civitate Vaticana habita congregata de "conscientia christiana quae iuri vivendi prodest" locuta erat.

Papa: Tempus Quadragenariae tempus convertendi fideque vivendi
Ad conversionem morumque correctionem adhortando Summus Pontifex Benedictus XVI feria quarta Cinerum tempus Quadragenariae inchoavit. In processione ab Ecclesia Sancti Anselmi in monte Aventino collocata ad Basilicam Sanctae Sabinae dedicata processit sacra ibi celebraturus cinceresque impositurus. Papa dixit ad mentem corrigendam opus esse quoque proximorum caritatis operibus atque precationibus, paenitentia atque ieiunio. "Si quis ieunit, non de corporalibus venustisque, sed potius de mente corrigenda et de peccatis malisque extingendis curet. Quod ut efficiatur, pius in Deum esse debet et hominibus ministrare velle."

Presbyteri aestimandi sunt
Valtherus Kasper, Curiae Romanae Cardinalis, ut presbyteri catholici magis aestimarentur, postulavit. In libro suo novo Friburgi prodito Kasper scribit munus aliis eminens esse identitatem eorum atque proposita corroborare. Subiungit Kasper presbyteros de modo, quo se viderent ab aliisque viderentur, saepe incertos factos esse, cum eorum ministerium, officium modumque vivendi ad incertum revocarentur. Causa eius libri, cui titulus est "Minister gaudii. Vita sacerdotalis - ministerium sacerdotale", quinquagenarius eius presbyteratus decursus est. Die enim VI mensis aprilis MDCCCCLVII ordinationem presbyteratus recepit.

Die XIX mensis februarii MMVII

Cardinalis Biffi exercitia spiritualia pontificia temporis Quadragesimae peraget
Hoc anno Iacobus Cardinalis Biffi, archiepiscopus Bononiensis, exercitia spiritualia Summi Pontificis Curiaeque Romanae in domo pontificiali habenda peraget. In actis diurnis, quibus vulgo nomen est "Osservatore Romano", leguntur recessum spiritualem die Saturni proximo inchoaturum est et die III martii finitum iri. Qui dum peragitur nullae audientiae Romani Pontificis, illa etiam diei Mercurii non exclusa, habebuntur. Emeritus ille archiepiscopus Bononiensis omnibus diebus recessus spiritualis plures meditationes coram participibus habebit.

De feminis ante oculos habendis
De feminis ut "nuntiis" Evangelii maxime actum est in audientia generali die Mercurii hebodmadis praeteritae habita. Summus Pontifex animum praesertim convertit ad Mariam. Quam ab annuntatione nempe usque ad crucem et ultra inter primos christianos operi redemptionis Filii eius cooperatam esse. Feminis, quae Iesum secutae sint, Mariam quoque Magdalenam, cum testis sit resurrectionis, eminere. Papa dixit in epistulis Sancti Pauli de multis feminis agi, quae gravia munera susceperint egregiaque facinora conficerint: "Quae studiosae sociae in evangelio nuntiando animose fortiterque de fide testimonium perhibebant et christifideles in domibus suis congregabant.Missio a feminis in Ecclesia suscipienda baptismo nititur, quo omnibus christifidelibus dignitas communis donetur, ut, omnibus differentiis neglectis, in Christo uniti ad vocationem eis propriam Deo et hominibus serviant. ...

De magno momento caelibatus
Caelibatui magnum esse in Ecclesia Catholica momentum. Hoc est quod Congregationis pro Clericis Praefectus, Claudius Cardinalis Hummes, in articolo emisso in actis diurnis, quibus nomen est vulgo "Osservatore Romano", scribit. Se dixit quidem scire multos quidem esse sacerdotes, qui, difficultatibus obiectis, caelibem vitam vivant, caelibatum tamen donum esse magni momenti et munus Christi Ecclesiae donatum, ut christifideles corroborarentur. Articulus, de quo sermo est, occasione conscriptus est diei, quo quadraginta abhinc annis litterae encyclicae, quae "Sacerdotalis coelibatus" inscribuntur, a Summo Pontifice Paulo VI in lucem edidtae sunt.

Die XI mensis februarii MMVII

Precatio Angelica a Papa facta
Romanus Pontifex, dum precationem Angelicam in area Petriana ... facit, efficacioribus de dolore curando quaestionibus et studiis favet. Occasione diei, quo toto terrarum orbe de infirmis praesertim cogitatur, Pontifex Maximus, milibus pietatis causa peregrinatoribus audientibus, dixt: "Opus est ut progressus in dolore curando urgatur, quo auxilium omnia quae ad salutem spectat complectans afferatur, ut aegroti qui non sanari possunt caritatem hominum et spirituale auxilium, quibus valde indigunt, adipiscantur." Papa Benedictus XVI in memoriam redegit Mariam a die XI februarii MDCCCLVIII Lapurdi identidem apparuisse. Dominus Apostolicus sentit infirmos pietatis causa Lapurdum peregrinantes ibi discere eorum aegritudines suscipere saluti mundi offerendas. ... "Infirmis", inquit, "fratribus et sororibus dicere desidero Nos eis in spiritu et caritate adesse. Eorum imprimis Nos memores sumus, qui nimis magnis afficiuntur doloribus." ...

Papa  motus spirituales laudibus effert
In Occidente etiam, magnis opibus praeditus, in quo quidem homines ad omnia arbitrio faciendum consueverunt, desideria tamen rerum spiritualium non extingui possunt. Hoc dixit Papa Benedictus XVI episcopis, qui amici sunt Motus Focolarorum. Varios coetus motusque spirituales Summus Pontifex a Spirtu Sancto ducit ductos. "In mundi", inquit, "partibus peramplis et perdifficilibus motus testimonium mutae fidei perhibent caritate et humana et divina pauperes infirmosque adiuvantes. Episcopi una cum motibus incitare possunt ut Ecclesia denuo impulsa omni mundi parti spei caritatisque evangelium annuntiet." Romanus quoque Pontifex ut paci in Africa laboraretur adhortus est, cum in hac terra continenti saepe certaretur. Se expectare dicit Papa "tempus" Africae commodum, "quo pax firma collatur veriquei processus fiant." Praeter octoginta fere episcopos bono erga Motum Focolarorum animo affectos Benedictus XVI centum decem quoque episcopos se amicos communitatis Romanae Santi Aegidii habentes recepit. Quae communitas, quae in multis terris orbis est, in praesens diem celebrat quo a triginta octo annis condita est. Praeterea princeps Albertus princepsque femina Elmira Saxonienses a Papa recepti sunt. De colloquio autem nihil notum factum est.

Summus Pontifex dixit "matrimonium esse ecclesiolam"
Benedictus XVI in institutione catechetica occasione audientiae generalis habita de exemplis virorum feminarumque Ecclesiae primaevae loqui perrexit. In auditorio Vaticano nunc de coniugibus Priscilla et Aquila ... locutus est.Papa matrimonium esse ecclesiolam pietatis causa peregrinatoribus linguae theodiscae dixit. "Cari", inquit, "fratres sororesque! Ex Actis Apostolorum necnon Epistolis Sancti Pauli coniuges Priscilla (aut contracte Prisca) et Aquila cognoscuntur, quae ministeria magna in Ecclesia primaeva susceperunt. Ambo iudeo genere erant Romaeque fidem Christi acceperunt. Apostolus Paulus, postquam eos Corinthi cognovit, tecto eorum receptus est. Ephesi Priscilla et Aquila Apollon ... in fide christiana penitus erudiunt. Domus eorum locus erat ubi christifideles Ephesii ad liturgiam celebrandam coadunabant. Postea Romae quoque domus eorum 'ecclesiola' facta est. Paulus in Epistula ad Romanos testimonium praeclarum de eis quae facerunt reddit scribens: 'Salutate Priscam et Aquilam adiutores meos in Christo Iesu, qui pro anima mea suas cervices supposuerunt, quibus non solus ego gratias ago, sed et cunctae ecclesiae gentium' (16, 3-4). Priscilla et Aquila nos docent quam gravia sint ea quae coniuges faciunt. Demontrant quoque nobis quamlibet domum ecclesiam fieri posse ac vitam familiae in Domino centrum invenire debere. Si matrimonium et familia fide verisque rebus spiritualibus nititur, serpit et prodit consuetudo multam operam dandi Christo corporique eius mystico, quae est Ecclesia. ... Priscilla et Aquila nobis exemplo sint, ut cooperatores Christi et Evangelii simus operamque communioni Ecclesiae consumemus. ..."

Die V mensis februarii MMVII

De litteris encyclicis plurimum divenditis
Patet litteras encyclicas "Deus caritas est" Pontificis Maximi Benedicti XVI anno praeterito in lucem editas plurimum divenditas esse. Haec solae litterae magisterii, ut Libraria Vaticana notum fecit, in lingua italiana, quinquies typis impressae, milies quingenties venditae sunt. Quadringenti milia lectorum textum earum latinum voluerunt. Primum ergo in historia litteras encyclias lingua latina confectas iterum impressas esse. Editio theodisca adhuc usque ter impressa est. Litterae encyclicae praeter octo autoritate editos textus in lingua quoque arabica, sinensi atque lingua Zamenhofiana acquiri possunt. Insuper edio caecis apta extat.

Papa alium una cum aliquo in Ecclesia agere praedicat
Nihil fieri potest, minime in Ecclesia, nisi quis una cum aliquo agit. Hoc Romanus Pontifex ... affirmavit. Qui, dum audientia generalis habitur, commonefecit ea, quae a praeclaris christianis, v.gr. a Sancto Paulo, perfecta sunt, sine quibusdam cum eis una agentibus vix animo cogitari posse. Milibus pietatis causa peregrinatorum adstantibus, dixit hos cooperatores honoribus decorandos esse.

Summus Pontifex instituta saecularia confirmat
Instituta saecularia...Plerique quid sit nesciunt, non licet paucis in Ecclesia Catholica viris feminisque ad ea pertinentibus. Quorum sodales promissionibus quidem - religiosorum instar - se obstringentes in quibusdam tamen monasteriis non vivunt. Exemplum eorum quae in terris, in quibus homines lingua theodisca loquuntur, exstant, Motus Sconestadiensis est.
His diebus in Civitate Vaticana ille dies memoria repetitur, quo sexaginta ab annis Constitutio Apostolica "Provida Mater Ecclesia" publici iuris facta est, qua Pius XII hos approbavit motus. Papa Benedictus XVI quosdam ad instituta saecularia pertinentes recepit: "Locus", inquit, "apostulatus vestri omnia quae ad res humanas pertinent spectat, non solum in paroecia, verum etiam in civitate. Vocati estis ad doctrinam christianam de homine testificandam rationes offerentem in societate, quae multis culturis multisque religionibus implicata et eis confusa est."
Ecclesae, ut missio eius integra sit, opus esse institutorum saecularium testimono: "Semen estote sanctitatis quod plenis manibus in sulcis historiae seminatur. Fruges donate fidei purae, veluti si spem afferatis agentes et 'inventione caritatis' excitati (Ioannes Paulus II: Novo millennio ineunte, 50)."

De poena mortis abolenda
Summus Pontifex Benedictus XVI eos qui cuidam conventui poenae mortis abolendae causa habito interfuerunt allocutus est. In quodam nuntio conventui Lutetiae Parisiorum habito lecto dicitur poena mortis non solum vitam oppugnari, sed etiam dignitatem hominis offendi. Civitatibus media efficaciora esse ad iniuriam deinceps allatam evitandam. Poena enim mortis minime fieri posse ut reus se defendat. Complures centum participes conventui Lutetiae Parisiorum habito interfuerunt.

Die XXIX mensis ianuarii MMVII

Papa orationis Ratisbonensis in memoriam revocat
Orationis Ratisbonensis, quae fama interdum est cognita, instar Romanus Pontifex de necessitudine inter fidem et rationem, quae ad alliciendos hominum animos apta est, iterum locutus est nunc a festo Sancti Thomae de Aquino inductus, quem, precatione Angelica facta, "dono supernaturali" (seu charismate) "philosophi atque theologi exemplum" esse iudicat concordiae rationem inter et fidem, quae, ad animum mentemque hominis pertinentes, alia alii obvenientes aliaque cum alia colloquentes perficiantur. Thomam de Aquino monstravisse rationem hominis spirare: "Omnia ergo quae conspici atque cognosci possunt et comprehendit et excellit." Hominem si quae videantur et, experimentis adhibitis, probentur tantummodo cognosceret, ad paupertatem redactum iri, "qua impeditur ne res magni ponderis quaerat, id est vitam,seipsum et Deum." Ad verbum Papa Benedictus dixit: "Necessitudo inter fidem et rationem graviter provocat culturam hoc tempore in Occidente praevalentem… .Quod est de quo in Universitate studiorum Ratisbonensi nuper locutus sum. "Dixit quoque disciplinae studia etsi certa et utilia proferrent, tamen, si in probandis tantum defigerent, rationem hominis coercere, quo "quaedam schizophrenia terriblis" efficiatur, ex quo consequeretur ut "rationalismus et materialismus, technologia nimia progressa et vita omnibus motibus naturalibus obnoxia" permiscantur. Quandam rationalitatem "luci Verbi Divini" se aperientem iterum esse reperiendam, cum ratio fidesque non separari possent.
Pontifex Maximus verba, quae apta fuerint, ut quidam muslimi irriti reddantur, afferre omisit. At ostendit Thomam de Aquino cogitationibus crebrisque sententis Iudaiorum et Muslimorum eius temporis accurate studuisse, quod cum fecerit, eum "in dialogo cum aliis culturis et religionibus habendo excellentem atque praestantem" iudicari posse. Thomae de Aquino ad officium pertinuit rationis et fidei admiranda compositio christianitati propria, quae partrimonium magnificum Occidentis exstet.

De "veritate matrimonii" roboranda
Summus Pontifex, novo anno iudiciali Rotae Romanae Tribunalis ineunte, momentum matrimonii extulit simul de conatu, etiam catholicorum, iudicans matrimonii momento minuendi. Nullitatem autem matrimonii non esse idem ac divortium explanavit ad verbum dicens: "Notio veritatis matrimonii momento illis in adiunctis culturalibus magis magisque privatur, quibus et relativismus et positivimus iuridicus proprii sunt, cum eorum sectatores matrimonium vinculum tantummodo ad vitam socialem pertinens affectibusque praestans putent. Hoc vero matrimonii ponderis non cognoscendi discrimen etiam inter non paucos christifideles animadvertitur." Benedictus quoque dixit non solum a christifidelibus, verum etiam a clericis "veritatem" quam vocant "matrimonii" excludi ad nullitatem matrimonii facile adipiscendam annitentibus, verba Iesu in evangelio Matthaei afferens quibus docet homini quod Deus coniunxerit separare non esse licitum. "Huic consilio "veritatae matrimonii" obscurandae fidenter nobis est atque fortiter repugnandum artem res in continuitate renovandi explanandi adhibentibus et illis nos artibus hermeneuticis abduci, quibus fieri potest, ut a traditione Ecclesiae frangamur, non permittentibus."
In Ecclesia Catholica-Romana Rotae Romanae Tribunal, quod ut instantia ordinaria appellationis gradu Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali succedit, praesertim causas matrimoniales peragit competens, ut instantia appellationis singulorum tribunalium dioecesanorum, validitati matrimoniorum canonicorum iudicando. Quotannis mille fere libelli, imprimis ex Italia, exhibentur. Quoddam rationarium docet anno praeterito Rotam Romanam causas septingentas octoginta septem ex Europa, quadringentas tredecim ex America Septentrionali et Meridiana, sexaginta quattuor ex Asia, duodecim ex Africa et quinque ex Oceania exhibitas iudicavisse.

Bertone: "Maior numerus laicorum in Curiam Romanam"
Plus laicorum, praesertim feminarum, in Ecclesia et Curia Romana: hoc est quod Secretarius Status Cardinalis Tarcisius Bertone proponit hac de re publice alloquens eos qui ad Actionem Catholicam Italiae, maximam eius institutionem laicorum, pertinent. "In Ecclesia et in Curia quoque Romana his temporibus mos est et usus laicos aestimandi eosque audiendi, statu eorum omnibus ubique modis florente. Spero me laicorum, virorum scilicet et feminarum, praesentia plus exemplorum esse positurum, cum feminae interdum desint."
Bertone, cum sit Secretarius Status Cardinalis, apud Sactam Sedem Summo Pontifici succedit munere, quo quattuor abhinc menses fungitur. "Spero me viam persecuturum qua viri feminaeque in Curiam quoque Romanam adire possint. Praeterea desiderio mihi est hoc quoque in ecclesiis localis ad effectum adductum iri."
Benedictus XVI a quibusdam ad media lingua theodisca, Stationem quoque Radiophonicam Vaticanam, pertinentibus mense augusto anni praeteriti percontatus ipse invitaverat "ad Deum audiendum, ne impediretur, sed ut gauderemus id, quod femineum in Ecclesia sit, Matre Dei et Maria Magdalena exemplis, ut deceat, corroborari.

Die XXII mensis ianuarii MMVII

Papa contra crepundia bello ludendo confecta
Papa Benedictus XVI, precatione Angelica in area Petriana facta,pueros crepundiis bello ludendo confectis ludi causa uti dissuadet, quoddam inceptum urbis italicae Lupiarum, cui nomen vulgo "Cambia giocco", latine autem "permuta ludum", comprobans.Ad verbum dixit: "Tueamur pueritiam ne violentia inficiatur!" Pueri illo incepto invitantur ut currus eorum cataphractos, pyroballistas, manuballistulas aut pyrobolos manuales, qui ut crepundia ludi causa adhibentur et festo natalicio donati sunt, ad dona apta recipienda tradant. Quidam a Lupiis legati in area Petriana aderant, cum Papa precem Angelicam fecit.

De processu in dialogo inter lutheranos et catholicos habito
Hebdomade qua toto orbe terrarum pro Christianorum unitate preces efferuntur dialogus lutheranos inter et catholicos in lucem profertur.Ab decennio sexto exeunte frequenter disceptatur persuasionesque mutantur. Commissio internationalis unitati inter lutheranos et romanos-catholicos fovendae quaestione de "Ecclesiae apostolitate" quartam partem temporis, quo disceptabatur, ad finem adduxit. Matthias Turk, quidam apud sedem Pontificii Consilii ad unitatem christianorum fovendam administer, qui necessitudinibus toto orbe terrarum catholicorum et lutheranorum incumbit, dixit in illa dialogo fovendo commissione anno praeterito de quaestionibus quae hic sequuntur actum fuisse: "De apostolitate tamquam essentiali Ecclesiae proprietate, qua cum illo tempore, quo constituta est, coniungitur. Praeterea de apostolitate officii, quod ordinatione defertur. De mediis quoque, quae ab Ecclesia adhibentur, ut fides et doctrina de iis, quae vera ab Apostolis Ecclesiae semel tradita sunt, serventur disceptatum est."

"Oecumenice in caritate proximi uniti"
Inchoavit hebdomada qua toto orbe terrarum pro Christianorum unitate preces in caelum efferuntur. Qua adductus Summus Pontifex Benedictus XVI, dum audientia generalis habitur, ad oecumenem caritatis proximi adhortatus est. Hoc anno hebdomadi verba evangelistae Marci proponuntur: "Surdos fecit audire e mutos loqui" (Mc 7, 37). "His verbis hominum admiratio, quia testes facti sunt sanationis cuiusdam hominis surdi, exprimitur. Similia nos christiani sentimus, in ritu enim "ephata", qui in baptismo habitur, capaces existimus Dei verbum audiendi idque hominibus, cum quibus vivimus, tradendi atque operibus bonis testificandi. Facta praesertim visu tactuque manifesta coniuctionem et unitatem corroborant. Auxilium a christianis iis qui indigent allatum communitatem fovet fidemque erga praecepta Domini testatur. Hoc modo ea, quae communiter caritate incipiuntur - praeter ea, quae semper ad Christum, Verbum Dei vivens, referuntur, praeterque conscientiae examinationem - gradus evadunt magni momenti, ut christiani artius coniungantur et donum unitatis a Deo una voce unoque corde supplicent. Unitas enim donum Dei est nobis indesinenter supplicio petendum. Quanto precantes cum Christo magis coniungimur, tanto cum aliis precationes ad caelum efferentibus copulamur. Confirmet vos Spiritus Sanctus, cum preces communiter facitis et bona opera perficitis." Benedictus XVI quoque dixit se animadvertere desiderium unitatis christianorum magnum esse in memoriam revocans se iter mense novembri in Turciam facientem cum Patriarcha orthodoxo Bartholomaio I Constantinopoli nuper convenisse.....

Die XV mensis ianuarii MMVII

"Fides Mariae exemplum est!" Dominus Apostolicus precationem Angelicam facit
Nuptiae in Cana Galilaeae, ubi primum magnum signum Iesus fecit, erat id de quo Summus Pontifex Benedictus post precationem Angelicam factam in area Petriana locutus est. De hoc in vita Iesu eventu eis qui pietatis causa peregrinati sunt in lingua theodisca dixit: "Mater sua cum rogaverit, Iesus sponsum sponsamque molestia liberavit aquam in vinum convertens. Maria quoque pro nobis apud Iesum intercedit. Fides eius firma nobis cum sit exemplo, desideria ei nostra commendare possumus, ut pro nobis sicut mater deprecetur. ..."

De Conventu "CELAM" in Brasilia habendo
Summus Pontifex Benedictus XVI, cum mense maii in Brasiliam itinere fuerit, saltem cum centum septuaginta sex episcopis conveniet. Hoc quidam locutor Conferentiae Episcoporum Americae Latinae, quae non perscripta CELAM appellatur, David Gutierrez Gutierrez nomine, in Urbe palam fecit. Benedictus iter ingredietur ad conferentiam generalem die XIII mensis maii in urbe Apparitionensi aperiendam. Episcopis, inquit Gutierrez, est de multis quaestionibus in illo sanctuario disceptandum, exempli gratia de periculo sectarum.

"Inimicitiae occasiones sunt testimonii perhibendi"
Ecclesiae incepta, quae ad res sociales pertenent, ab Evangelio non disungi debent. Hoc est quod Benedictus XVI occasione audientiae generalis ... affirmavit. In auditorio Papa de Sancto Stephano, protomartyre atque archidiacono, locutus est, de quo mentionem faciens ad ritum manus imponendi pertenuit, qui pars est liturgiae ordinationis in Ecclesia: "Quod esse magni actum momenti patet, si prima epistula ad Timotheum legitur: "Manus cito nemini imposueris neque communicaveris peccatis alienis" (5, 22). Papa haec ipse verba non attulit, ut ea cum eo quod his diebus in Polonia factum est coniungeret. Pietatis dumtaxat causa peregrinantibus, qui ex terra Caroli Wojtylas venerant, salutem dans adiunxit: "Fides, caritas et sapientia omnes christifideles Poloniae adunent."


De vocatione ad sanctitatem
Omnes qui baptizati sunt ad sanctitatem vocantur. Huius Summus Pontifex Benedictus XVI precatione Angelica die Dominica facta commonefecit. Baptismo nos munus accipere Jesum audiendi eiusque voluntati obsequendi. Papa in sex linguis fere quinquaginta milibus pietatis causa peregrinatorum salutem dedit, qui in area Petriana aderant.

De Sancta Missa a Domino Apostolico sollemnitate Epiphaniae Domini celebrata
Milia hominum in Basilica Vaticana una cum Domino Apostolico Sanctam Missam sollemnitatis Epiphaniae Domini celebraverunt. In homilia Benedictus XVI homines huius temporis ad veritatem illorum instar tunc temporis Magorum veritatem quaerendam excitavit. Praecessoris Ioannis Pauli II verba afferens Pontifex Maximus his hominibus quaerentibus dixit: "Nolite timere Christum, mundi lucem!"
"Concilium quidem Vaticanum II qua tale", inquit, "intendit huius hominibus aetatis Christum ut mundi lucem annuntiare." Hoc autem tempore quaestionem proponi quatenus Ecclesia hoc munus expleverit in quodam mundo et globalizato, cuius esse centrum Europa vel Occidens desierint, et subiecto instrumentis communicationis socialis, quibus capacitas nostra plures res critica congerendi ratione minuatur.

Bertone dixit Turciam ad Orientem esse pontem
Secretarius Status, Tarcisius Cardinalis Bertone, Europam sine Turcia pontem, quo cum Oriente iungatur, amissuram esse aestimat. Utilitati esse Europae Turciam ad democratiam veram exstruendam adiuvare, "moderator Civitatis Vaticanae" ab quibusdam actis diurnis gallicis adhuc nondum in lucem prolatis, quibus est titulus «La Croix», interrogatus dixit. Haec quoque acta diurna verba Bertone afferentia scribunt: "Turciam extra Europam relinquere periculum ferret hanc intra regionem rerum penitus commutandarum studii, quod aliquot est Ismaelitarum, fovendi. "Aptos inter civitates Europae nexus ac earum cooperationem exemplo circulorum centro circumducentium effici posse Cardinalis Secretarius Status adiungit, quorum primus ab historiae civitatibus europaeis ad cingulum Euronorum pertinentibus efficiatur, secundus autem ab eis, quae remotiores sint. Assentitur insimul Bertone Ecclesiae nec esse potestas Turciae, ut Europae adiungatur, adiuvandae nec votum hanc contra accessionem proferendi.

Dies paci toto orbe terrarum dedicato a Benedicto XVI celebrato
Unusquisque homo "fundamentum pacis" esse debet. Hoc est Papae Benedicti XVI votum anno MMVII ineunte prolatum. Praeterea Summus Pontifex in homilia tempore matutino habita partes in Medio Oriente concertantes adhortans expoposcit ut sine ulla exceptione dignitatem hominis observarent. Res sacrae nataliciae, quia in pace celebratae sunt, Dominum Apostolicum adduxerunt ad haec verba, die paci toto orbe terrarum dedicato respecto, anxium ac sollicitum plane dicenda. Dies I mensis ianuarii ab Ecclesia non solum sollemnitas Sanctae Dei Genitricis Mariae, verum etiam dies, qui paci toto orbe terrarum dedicatur, habetur, quem cum celebratur legati quoque ad Sanctam Sedem publice missi declarati adesse solent, quos Benedictus in memoriam reduxit obligationum eis tenendarum.

Ultima Domini Apostolici anni MMVI precatio Angelica
Utlimo quoque anni MMVI die Papa Benedictus XVI precationem Angelicam fecit quam precatum plus quam decem milia hominum in area Petriana convenerant. Benedictus festo Sanctae Familiae, quod dominica infra octavam Nativitatis Domini ab Ecclesia celebrari solet, monuit culturam hodiernam fundamenta familiae minari.

De Summi Pontificis in Israelem iter faciendi desiderio
Papa Benedictus XVI nuntium natalicium proferens christianis Medii Orientis dixit in Israelem iter se facturum desiderare, dolens insimul de christianis magis magisque hac ex regione demigrantibus. "Nuntii ex Medio Oriente ad nos pertinentes de gravibus difficultatibus ibi ingraviscentibus fereque spe orbatis docent, quibus saevitia et iracundia gignuntur." Hoc in nuntio pontificio ad episcopos, sacerdotes et laicos huius regionis adlato legitur. His animi motibus qui indulserit, eum non solum non christianum agere, verum etiam in eo esse ut durescat, quo fit ut controversiae non tollantur. Dominus Apostolicus monet compensationem peccatorum malorumque ab aliis aliis allatorum tempore praeterito nemini fructui fuisse. Omni virium contentione christiani incumbant in pace servanda, cuius quoque est, condicionibus difficilibus contemptis, non demigrare ne loci sacri Terrae Sanctae rerum veterum studii loci sine vita ecclesiastica fiant.

Pro christianis persecutis Papae precatio
Romanus Pontifex Benedictus XVI pro christianis toto orbe terrarum persecutis precatus est. Occasione precationis Angelicae data plus quam decem milia in locos Urbis sacros migrantium in area Petriana convenutorum ad memoriam excitavit christianorum qui nulla de re compromissum facientes fidemque confitentes hoc etiam tempore ignominam, infamiam turpitudinemque perferunt. "Mariae", inquit, "quae divini sui filii et nativitate gauderet et cruciatum mortemque sentiret, eos omnes, qui persequantur modisque diversis patiantur, Evangelium annuntiandos commendamus. Mente non longe absum imprimis eis ab catholicis, qui nullum compromissum admittentes multaque interdum perferentes Sedi Petri inserviunt, quorum mirans exempla Ecclesia supplicat ut stabiles maneant et firmi, cum victoria, etsi repelli videntur, ex laboribus eorum oriatur.

Traduxit: Gero Pius Caputsapiens (Gero P. Weishaupt)
Litterae electronicae ad translatorem

Programm hren


Live


on demand


Professional audio for rebroadcasting


Die Stimme des Papstes


Das Angelusgebet

Die Audienzeren


kontakt  kontakt
top
top
All the contents on this site are copyrighted . Webmaster / Credits
top
top

Valid HTML 4.01! Valid CSS!