>
RVRadio Vatikan
foto testata  

Kategorien


  Caritas und    Solidarität


  Kirche


  Kultur und    Gesellschaft


  Vatikan


  Synode


  Ökumene


  Familie


  Jugendliche


  Gerechtigkeit und    Friede


  Politik


  Religion und Dialog


  Wissenschaft und    Ethik


  Audienzen und    Angelusgebete


  Apostolische Reisen

Andere Sprachen  Über uns


  Programmschema


  Unsere Programme


  News auf Latein


  Wollen Sie spenden?


  Freunde von RV


  RV-Freunde:
   Downloads  Links


  Empfang

Vatikanische Website


  Vatikan


  Liturgische Feiern    des Papstes


  Pressesaal des    Heiligen Stuhles


  L'Osservatore
   Romano  Vatikanisches    Fernsehzentrum

 home > Nuntii Latini archivium 2008


NUNTII STATIONIS RADIOPHONICAE VATICANAE PARTITIONIS GERMANICAE
IN LINGUAM LATINAM VERSI
ARCHIVIUM MMVIII


HIER das deutsche Archiv 2008


Die XXX mensis Decembris anni MMVIII

"Publicae auctoritates suppetias societatibus domesticis parum ferunt!"
Ii, qui in re publica auctoritate pollent, ad familiam translaticiam parum sunt auxiliis. Hoc praeses Pontificii Consilii pro Familia, Ennius Cardinalis Antonelli, dixit in Statione Radio Vaticana percontatus continuans parentes liberosque hac aetate difficultatibus affligi, cum societas ut talem se praeberet, veluti si ab instituto familiari non penderet. Proximo fine hebdomadae conferentia episcoporum Hispanica publicum concursum Matriti instauravit, ut de momento familiae admoneretur. Ipsum Pontificium Concilium pro Familia ad consequens conventum familiare omnium gentium in urbe principe Mexici celebrandum se praeparat. A die tertio decimo usque ad diem duodevicesimo mensis Ianuarii anni bismillesimi noni familiae delegatique Ecclesiae sextum iam convenient, ut de eius futuro tempore colloquantur. Adiunxit ab Ecclesia quoque id requiri, ut magis in societates domesticas impenderent.

Urbi et Orbi: Papa odium et tromocratiam condemnavit
Summus Pontifex Benedictus XVI in nuntio iuxta morem traditum die natali Domini edito de pace, iustitia hominumque coniunctione monuit. Die Iovis odium, perversum quaestum, tromocratiam et hominis dignitatis violationem reiecit. Sollicitudine se teneri dixit de locis in Africa, quae difficultatibus exposita sunt, necnon de conditionibus in Medio Oriente quae in peius convertuntur. Haud "turpi concertationis et violentiae ratione" attingi solutiones.

Die natali Domini Summus Pontifex liberorum aspere tractatorum meminerat
Papa Benedictus XVI data occasione Missam in Nocte in nativitate Domini celebrandi de liberis ubique terrarum aspere praveque tractatis cogitavit. In Basilica Vaticana monuit liberos oportere esse reconciliationis pacisque subiectos ac non instrumenta violentiae. Eodem tempore Supremus Ecclesiae Pastor de pace in Terra Sancta servanda communuit, ubi Christus hominis naturam acceptus abhinc amplius duobus milibus annis natus est.

Summus Pontifex contionem principia delineantem apud Curiam Romanam habuit
Locorum naturae custodia omniumque gentium iuventutis dies duo erant argumenta principia contionis Summi Pontificis apud Curiam Romanam habitae. Benedictus XVI ut ultimis iam annis tempore antemeridiano diei Lunae cooperatores suos receptus occasionem quaedam principia impertiendi nactus est. Papa Benedictus XVI Synodum Episcoporum de Sacris Scripturis, annum Paulinum necnon itinera in tres nationes externas ab eo facta culmen anni ad exitum vergentis arbitratur, quem examinans dixit itinera illa in Civitates Unitas Americae Septentrionalis, Australiam, ubi particeps erat diei omnium gentium iuventutis, et in Francogalliam facta praesentem in mundo redidisse Ecclesiam tamquam virtute spirituali praeditam. Et orationem rabbini, nomine Schar Jaschuv Cohen, quam coram sodalibus Synodi Episcoporum de Sacris Scripturis habuerat, et dissertationem Bartholomei I coram eisdem auscultoribus factam "validam" appellavit "opem".


Die XXIII mensis Decembris anni MMVIII

E Civitate Vatiana: Papa, "Diem, quaeso, natalem Iesu Christi serio agite"
Papa Benedictus XVI christianos adhortatus est, ut festo nativitatis Domini ad pueros in mundo necessitate laborantes mentem verterent. Die Mercurii ex occasione ultimae ante dies festos habitae audientiae omnibus peregrinatoribus concessae dixit christifideles ad sensum proprium festi nativitatis Domini animum magis intendere oportere. "Primum quidem festum nativitatis Domini ubique terrarum, non solum in regionibus christianis celebratur. Die natali Iesu Christi infantem partum convenimus. Festum est, quo donum vitae carminibus celebratur. Nobis vero christianis dies natalis Domini aliquid amplius est. Maximus enim est historiae eventus, incarnatio nempe Verbi Aeterni Dei ad homines redimendos. Creator universi carnem accepit natura hominis indissolubiliter sibi vinculata." Subiungit Benedictus XVI Deum non longinquum, sed unicuique nostrum prope esse.

Summus Pontifex de poenis non irrogandis euthanasia commissa valde sollicitus
Summus Pontifex Benedictus XVI de poenis euthanasia commissa non irrogandis in Luxemburgo propositis se valde sollicitari dixit. Papa, die Iovis legatum, quem Luxemburgus ad Sanctam Sedem miserat, nomine Paulum Dühr, receptus explanavit rei publicae custodes memores esse debere numquam legitimum posse esse alium hominem vita privare. Enucleavit Romanus Pontifex desiderium remidiorum vitam ad exitum adducentium invocationem esse auxilii doloribus afflictorum, ut eis adiutricem operam, assitentiam atque iuvamen praestarentur. Quod iuvamen vinculis familiaribus et nexibus socialibus prodesse. Vertumtamen Benedictus XVI scientiam medicam, quae in curam dolorem lenientem incumbunt, laudavit, quippe cum ea dolores extremis morbis affectos tolerabiles redderet aegrotisque cautionem circa idoneum iuvamen homine dignum offerret. Id ei dolere quod utraque lex inter se coniungeretur.

Papa cooperatoribus instrumentorum communicationis socialis dixit: "Adhibetis novas artes technicas"
Sedis Apostolicae nuntiorum auctores nuntium spei novis quoque artibus technicis in mundo edant oportet. Hoc Summus Pontifex ominatur, qui die Iovis cooperatores stationis telefisivicae Sedis Apostolicae recepit. "Statio Televisivica Vaticana" vicesimam quintam anniversariam memoriam celebrat. ... Papa mutuam inter singularia instrumenta communicationis socialis magis praestandam operam commendavit, praesertim ad interrete quod attinet. ... Insuper cooperatores Stationis Televisivicae Vaticanae rogavit, ut ad liturgiam pontificiam transmittendam "diligentius praeparent" et "mente" cum sensu nuntii omnino essent "congrui".

E Civitate Vaticana/e Sede Omnium Consociatarum Nationum: Contra discriminationem personarum homosexualium
Ecclesia Catholica quamvis speciem discriminationem personarum homosexualium iterum reiecit eoque tempore Sedes Apostolica "Declarationem de iuribus hominum, de conditione sexuali deque identitatem quoad sexum " a sodalibus in congressione plenaria in sede Consociatarum Nationum habita coadunatis praesidis Consilii Europaeae Consociationisinceptudie Iovis propositam vituperavit. Illam, ut Sedes Apostolica iudicat, finem contra disciminationem tuendi praetergredi et dubitationem iuris efficere, explanans: "Conceptus 'conditionis sexualis'et'identitatis quoad sexum' in legibus cunctis gentibus communibus non agnoscantur neque definitionem perspicuam habet ei congruam." Qui cum adhibentur, civitates impedirentur ne exemplaria, quae existunt, iurium hominum adhibere novaque statuere queant. Merito Declaratio omnes species contra personas homosexuales violentiae condamnat et officium eas tuendi inculcat, ut Sedes Apostolica perstat illustrare. Inde autem omnibus perspectis colligitur textum a congressione plenaria Consociatarum Nationum propositum haec postulata excedere et norma iurium hominum, quae iam sunt, potius infitiari. "Sancta Sedes", ut ex verbis redditur, "a sententia, qua 'quodlibet iniustae discriminationis signum relate ad personas homosexuales vitandum' est, non recedit et civitates urget, ut sanctiones contra eas omittantur".


Die XVI mensis Decembris anni MMVIII

E Germania: Breviarium Romanum denuo in lucem editum
Breviarium Romanum anno millesimo sexagesimo secundo promulgatum in Ecclesiaque per saecula persolutum denuo in lucem editum est rursumque comparari potest. In psalterio huius novae editionis in domo editoria Bonnensi, cui nomen est "Nova et Vetera", typis impressae et quoad formam iuxta usum typographorum peractorum temporum confectae versio latina classica Vulgatae quam dicunt adhibetur. Editum est de licentia Gregorii Mariae Hanke, episcopi Eystettensis.

E Civitate Vaticana: Documentum de rebus bioethicis publicatum est
Sedis Apostolica die Veneris sententiam doctrinalem, quae verbis "Dignitas personae" inscribitur, de quibusdam quaestionibus bioethicis publicam iuris fecit. Congregatio pro Doctrina Fidei in primo responso documenti, quod triginta septem quaestiones comprehendit, in luce ponit: "Dignitas personae cuique homini a conceptione eius usque ad mortem naturae eius propriam addicenda est." Quod principium in centro debere esse, cum de rebus bioethicis investigandis disputetur. Exarata est haec instructio una cum Academia Pontificia pro Vita maioreque numero peritorum omnibus ex terris orbis provenientium. Quod attinet ad id, quo instructio a verbis "Dignitas personae" incipiens continetur et in ea tractatur, hoc documentum illa instructione, cui nomen "Donum vitae" est et quae die vicesimo mensis Februarii anni millesimi nongentesimi octogesimi septimi publicata est, innititur. Quam instructionem a verbis "Donum vitae" incipientem viginti annis in lucem editam ad hodiernas vitae condiciones esse conformandam, cum bioethica multum progressa sit. In nova instructione, quae a verbis "Dignitas personae" incipit et accurationem artibus propriam atque peritiam de rebus bioethicis demonstrat, Sedes Apostolica abortum, fecundationem artificiosam necnon procreationem hominum genetice parum eorundemque denuo recusat.

Summus Pontifex iurium hominum declarationem Unitarum Nationum Societatis laudavit
Benedictus XVI "Declarationem Universalem Iurium Hominum", quae abhinc sexeginta annos proclamata erat, laudavit. Quadam in Civitate Vaticana occasione data die Martii expoposcit, ut haec declaratio melius ad effectum adduceretur. Dixit Benedictus XVI: "Dignitas cuiusque hominis tantum vere in tuto collocata est, si omnia eius iura principalia agnoscuntur, defenduntur, fulciuntur."

Novus congregationis praefectus
Cardinalis natione Hispanica, Antonius Canizares Llovera nomine, a Summo Pontifice Benedicto XVI praefectus Congregationis Pontificiae pro Culto Divino et Disciplina Sacramentorum nominatus est. Cardinalis Hispanica succedit in locum Francisci Cardinalis Arinze, natione Nigeriani, qui huic Congregationi ab anno bis millesimo secundo praefuerat. Canizares Llovera, die dicimo quinto mensis Octobris anno millesimo nongentesimo quadragesimo quinto in loco natus est, qui vulgo Utiel vocatur et prope Valentiam situs est, ab anno bismillesimo secundo archidiocesi Toletanae praefuit. Non est ei quaedam in disciplina sacrae liturgiae peculiaris formatio, ab annis vero membrum est Commissionis, quae "Ecclesia Dei" appellatur, cuius est omnia, quae ad liturgiam iuxta "usum extraordinarium" anni millesimi sexagesimi secundi celebrandam pertinent, prospicere.


Die IX mensis Decembris anni MMVIII

E Germania/Ex Italia: Andreas Riccardi insigni internationali Karoli Magni Urbis Aquisgranensis ornabitur
Conditor communitatis oecumenicae Sancti Aegidii, Andreas Riccardi nomine, insigne internationale Aquisgranense Karoli Magni anno MMIX accipiet. Aquisgrani collegium insigni Karoli Magni tradendo die Saturni exposuit historicum illum Italicum esse europaeum amplum et honestum, quippe cum in colloquia fines sacrorum institutorum et nationum excedentia studiosissime incumberet eoque modo communitate Sancti Aegidii ad mundum quietiorem et iustiorem maxime contulisset. Eum quadraginta fere annos laborem impendendo clarum signum imitatione dignum praebuisse fovendi ac defendendi valores Europae proprios pacis, communitatis atque dignitatis hominis necnon contentendi in rebus socialibus ad mundum meliorem extruendum, quod illis valoribus niteretur. -Insigne Karoli Magni quinque miliis Euronis dotatum ad insignia graviora Europae pertinet. Communitas Sancti Aegidii, quae in Urbe condita est, olim notum fecit quinquaginta fere milia sodalium in septuaginta terris habere.

E Civitate Vaticana: Declaratio Summi Pontificis de obitus Alexij dolore
Summus quoque Pontifex patriarchae Alexij dolorem suum declaravit eius ob mortem. Quodam in telegrammate se "ut fratrem doloris participem esse Ecclesiae Orthodoxae Russiae" scripsit. Defunctum fidelem fuisse "servum Christi". Proinde Benedictus XVI precatur ne christiani "viam evangelium in mundo nuntiandi" prosequi desinant.

"Lex naturalis ius libertatis in tuto collocat"
Hodierna in societate rebusque civilibus theologiae est omnes homines cuiuslibet aetatis eo adducere, ut in rebus ethicis idem sentiant. Hoc est quod Benedictus XVI die Veneris sodalibus Commissionis Theologicae Internationalis in Urbe hac hebdomade conventis dixit, qui maxime de documento, quod legem naturalem spectat, consilium habuerunt. Benedictus XVI magnum talis documenti momentum in luce posuit exponens doctrinam de lege naturali iura fundamentalia ad res ethicas pertinentia in tuto collocare.

Sedes Apostolica et personae homosexuales: Contentiones dissentionesque
Consociationes personarum homosexualium verba archiepiscopi Curiae Romanae, Celestini Migliore nomine, indignantur. Nam quaeritur num iura hominum Unitarum Nationum Societate declarata hodiernae menti conformari oporteat necne. Francogallia pro Unione Europae obtinere vult, ut textu sexaginta abhinc annos declarato discriminatio personarum homosexualium vetetur. At Migliore, Sedis Apostolicae in sede Neo-Eboracensi Unitarum Nationum Societatis vicemgerens, censet hoc non esse bonam cogitationem. Constat quidem, ut in quadam percontatione die Lunae nota fata explicavit, "contentionem, ut adversus personas reverentia adhibeatur eaeque protegantur, ad propria humanitatis pertinere". Catechismus quoque Ecclesiae Catholicae plane in luce ponere "relate ad eos vitandum" esse "quodlibet iniutae discriminationis signum". "At", ut legatus Sedis Apostolicae dixit, "hoc omnino non ad incertum revocatur", his prosequens verbis: "Est enim declaratio ad valores rerum publicarum pertinens diversisque civitatibus subsignata postulans, ut civitates et omnium gentium corpora publica iura hominum ad effectum adducentia et invigilantia novos vitae modos adiungant, qui contra discriminationem defendendi sint non autem attentis novis atque atrocibus discriminationibus, quae ex adoptione filiorum exoriuntur". Huius explicationis ratio est adoptionis filiorum a duabus personis eiusdem sexus propositae Ecclesiae recusatio. Insuper Migliore dixit: "Diffamantur et urgentur civitates, quae coniunctionem personarum eiusdem sexus non matrimonium agnoscant."

Sedes Apostolica quadam lege mescitas in Italia extruendas probat
Sedes Apostolica mescitas in Italia exstruendas probat, dummodo sine dubio pietatis causa adhibeantur. Hoc praeses Consilii Pontificii de Cultura, archiepiscopus Ioannes Franciscus Ravasi nomine, die Iovis Romae confirmavit subiungens autem rei publicae ius esse huius rei vigilandae. Hac in re archiepiscopus Romanae Curiae impugnat quandam sententiam administri Italiae negotiis praepositi, Roberti Maroni nomine, qui ad factionem vulgo "Liga Nord" appellatam pertinet, die ante prolatam, qua expoposcitur ut, antequam nova aedificia extruantur, populus ad suffragium vocentur.


Die II mensis Decembris anni MMVIII

E Civitate Vaticana: De quadam instauratione instaurationis
Quaedam immutationes ritus Sanctae Missae mox peragentur. Hoc praefectus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Franciscus Cardinalis Arinze, inter quamdam percontationem Stationis Radiophonicae Vaticanae annunitavit, dum dies Congregationis studiis dedicatus die Saturni de "Verbo Dei in Liturgia" habitur. Fieri potest, ut Arinze dixit, ut ritus pacis mutetur, quod iam Synodus Episcoporum de Eucharistia anno MMV celebrata incitaverat. Subinde Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum consilium peritorum exquisivit, quorum vero maior pars de ritu pacis ante invocationem, quae verbis "Agnus Dei" incipit, servando sententiam dixit. ... Alia immutatio ad ritum conclusionis Sanctae Missae pertinet. "Synodus anni MMV proposuit salutationem "Ite missa est" fine Sanctae Missae prolatam compleri posse quibusdam aliis verbis, ut indoles missionaria celebrationis Eucharistiae demonstretur. ..."Summum Pontficem propositione Patrum Synodi propria sibi facta iussisse, ut Congregatione de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum quaestio examinaretur.

Litterae doctrinales de quaestionibus bioethicis
Congregatio de Doctrina Fidei mense Decembri doctrinam de quaestionibus bioethicis palam faciet. Litterae doctrinales de hodiernis disciplinis investigandi velut de arte diagnostica ad spatium ante partum pertinente, de cellulis embryonalibus investigandis atque de fetibus congelandis iudicium adhibebit, ut Curia Romana notum fecit. Quae litterae instructione, quae verbis "Donum vitae" incipit et dignitatem nondum natorum confirmavit, fulcitur. Ante earum publicationem quidam Curiae Romanae locutor explicavit in documento contra abusum dignitatis hominis in statu embryonali viventis ut "rei biologicae ad investigandum aptae" plane iudicatum iri.

Papa iter in Terram Sanctam in animo habet
Sancta Sedes iter Summi Pontificis XVI in Terram Sanctam anno sequenti faciendum examinat. Pater Federicus Lombardi SJ, Sedis Apostolicae locutor, confirmavit de hoc "colloquia diplomatica" conferri. In actis diurnis, quibus nomen vulgo est „Ha’aretz“, de itinere Benedicti XVI Papae in Israel et regiones Palestinenses mense maii anno bis millesimo nono faciendo scriptum erat. In eis quoque legitur Praesem Israel, Schimon Peres nomine, Benedictum XVI Papam ad visitationem invitavisse.

Ex India: Ecclesia ictus damnat
Archiepiscopus Mumbaiensis ictus in capite oecunomico Indiae occidentis commissos vehementer damnavit. Conferentia episcoporum Indiaca administros rei publicae adhortata est "ut omnium virium contentione in caedem finiendam incumberent". Quidam locutor procurationis nuntiis divulgandis, quae vulgo "Asianews" appallatur, dixit omnibus conferendum esse, ut in India alius una cum alio viveret. Summus quoque Pontifex Benedictus XVI in quodam telegrammate, in quo se dolore affectum esse scripsit, ad omnium ictorum seditiosorum finem faciendum adhortatus est, cum communitatem hominum vulnerarent eorumque pacem et coniunctionem, quibus societati hominibus dignae opus esset, in periculum adducerent.

E Civitate Vaticana: Galileus patronus?
Galileus, ut archiepiscopus Ioannes Franciscus Ravasi, praeses Pontificii Concilii de Cultura, quod nunc maxime conventum de hoc disciplinae physicae perito instauravit, hoc tempore "patronus optimus dialogi inter scientiam et fidem fieri potest. ... Archiepiscopus Ravasi annunitaverat se in animo habere acta processus iudicialis pontificii contra Galileum acti adiunctis hominum illius temporis pervestigatis mox publica iuris factum iri.


Die XXV mensis Novembris anni MMVIII

E Civitate Vaticana: Papa, "Monasteria receptus animi sunt"
Benedictus XVI monasteria exopto, quae centra sint Deum quaerendi. Hoc Papa die Iovis eis dixit, qui plenariae sessioni Congregationis pro Institutis Vitae Consecratae et Societatis Vitae Apostolicae interfuerunt. Valde ei monacatum cordi esse. Ubicumque coenobitae Christum in medio cogitandi et celebrandi ponerent, monacatum firmam esse demonstrationem eius, quod verum necessariumque esset omnis vitae christianae. Verum et necessarium esse "Christum quaerere nihilque amori eius anteponere".

E Berolino: Archiepiscopus Ravasi, "Dialogus cum cultura Ecclesiae denuo persequendus est"
Ecclesiae dialogus cum cultura persequendus est. Hoc praeses Pontificii Consilii de Cultura, archiepiscopus Ioannes Franciscus Ravasi nomine, die Mercurii Berolini poposcit. Semper fidem cum cultura coniunctam fuisse. "Opus est nobis ut magnam hanc hereditatem denuo consequamur", Ravasi in quodam conventu Academiae Catholicae dixit, adiungens ea, quae ab eo dicta essent, artem quoque spectare. Ravasi monstravit, quomodo traditio christiana ad artem pertineret.

E Civitate Vaticana: Cardinalis Cordes institutum, cui nomen est "Caritas", in Civitatibus Foederatis Americae Septentrionalis situm laudavit
Paulus Ioseph Cardinalis Cordes muneribus instituti in Civitatibus Foederatis Americae Septentrionials siti, quod "Caritas" vocatur, commotus est. Hoc dixit praeses Pontificii Consilii "Cor Unum" ex itinere in Civitates Foederatas Americae Septentrionalis facto reversus. Discrimine aerario neglecto ibi "Caritas" de inopia egestateque in societate Civitatum Foederatarum Amerciae Septentrionialis laborantibus curat. Mense hoc ineunte cardinalis curialis Novi Eboraci, Denverii et Novarci degit, ubi episcopos quosdamque ministros instituti "Caritas" convenit, ut de eis colloqueretur, quae sensu christiano caritati catholicae erga proximos et homininibus opibus minus bonis oeconomicis instructis adiuvandis propria sunt.

E Civitate Vaticana: Papa, "Qui in Christum credit, iustificatur"
Deus eos iustificat qui in Christum credunt. Hic est flos doctrinae de iustificatione ab Apostolo Paulo professae, ut Summus Pontifex Benedictus XVI coram eis, qui a Papa die Mercurii recepti sunt, exposuit. Apostolum gentium Paulum hoc docentem solum in Christo niti, nam, ut Papa dixit, sola gratia Christi homines membra fieri Eius, id est Ecclesiae. Romanus Pontifex in memoriam revocavit illam Martini Luther sententiam quemdam sola fide salvari. At Benedictus XVI Papa adiunxit hoc solum una cum misercordia et caritate videri posse. In cathechesi die Mercurii habita Benedictus XVI pluribus milibus et pietatis causa peregrinatorum et visendi causa ventorum in area Petriana congregatorum explicavit praesertim in epistulis Sancti Pauli de doctrina iustificationis multum legi posse.


Die XVIII mensis Novembris anni MMVIII

E Civitate Vaticana: Papa: "Magis conferendum est in mulieres in Ecclesia"
Christiani pro operis a mulieribus in Ecclesia impensis grati sint oportet. Hoc Benedictus XVI Papa sessionem plenariam Pontificii Consilii pro Laicis die Saturni in Civitate Vaticana habitam participantibus dixit. Benedictus XVI adiunxit, mulieres christianas ut columen forte matrimonii et familiae curas cogitationesque ponere. At eas quoque partem magni momenti esse Ecclesiae.

E Civitatibus Foederatis Americae Septentrionalis/ E Civitate Vaticana: "Discrimen aerarium discrimen est ethicum"
Apostolica quoque Sedes sperat fore ut summi gradus conventus ad res aerearia universae hominum communitatis pertinens Vasitonae habendum initium sit "conversio mentis". Archiepiscopus Ioannes Paulus Crepaldi secretarius Pontificii Consilii de Iustitia et Pace est.In Statione Radiophonica Vaticana interrogatus iudicavit: "Discrimen, quo mundus nunc laborat, non solum est discrimen aerarium. Qua de causa id solum opibus aerariis non solvi potest. ... Si quaedam ratio oeconomica seu aeraria in discrimen adducitur, id numquam fit ex causis oeconomicis vel aerariis, sed quod mores toto orbe terrarum vulnerati sunt. Confidentia primum est habitus ethicus, non autem quoddam elementum oeconomincum vel aerarium. Mercatus si hunc habitum ethicum subruit, non potest ipse conferre ut confidentiam crescat."

E Civitate Vaticana/ e Brasilia: Pactum subscriptum est
Brasilia et Sedes Apostolica quoddam pactum de statu Ecclesiae Catholicae in hac terra Americae Latinae subscipserunt. Ante pactum constituendum Benedictus XVI Papa praesidem Brasiliae, Ludovicum Ignatium Lula de Silva nomine, receperat.Postea Sedes Apostolica palam fecit "commercium prolixum loquendi audiendique" habuisse verbi gratia de rebus socialis-politicis Brasiliae ad pauperes quod spectant necnon de familiis in contentione contra violentiam atque neglegentiam roborandis. Insuper Summus Pontifex et praeses de cooperatione rei publicae et Ecclesiae, ut et in Brasilia et praesertim in Africa valores morales et bonum commune foveantur, collocuti sunt.

E Civitate Vaticana: Celebrationes quoque in Civitate Vaticana
Sedes quoque Apostolica diem, quo iura generalia hominum sexaginta abhinc annos declarata sunt, celebratura est.Renatus Cardinalis Raffaele, praeses Pontificii Consilli de Iustitia et Pace, singulas de celebratione res notas nunc fecit.Iurium hominum declarationem anno MIMXLVIII (milesimo nongentesimo quadragesimo octavo) proclamatam ab Ecclesia momentum considerari, quod conscientiae profectui grave fuerit. Quapropter Sedem Apostolicam die X mensis Decembris, quo Conventio Unitarum Nationum Societatis constituta est, celebrationem habituram esse, quae divisa futura sit in partes duas. In prima parte imprimis meditandum ac commentandum erit, ad quod faciendum ministri dicasteriorum Curiae Romanae et legati ad Sanctam Sedem missi celebrationi intererunt. Consilium capitur post primam partem symphoniam a symphoniacis natione theodiscis secundum eventum cantum iri, qui a quadam concentus ductrice natione hispanica ducendi sunt. Cui quoque symphoniae Benedictus XVI Papa audiendi causa intererit. Primum in historia quaedam mulier erit, quae Summo Pontifice praesente symphonicos ducet.


Die XI mensis Novembris anni MMVIII

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex Pium XII defendit
Magisterium Pii XII manens habet momentum huius temporis. Hoc confirmavit Summus Pontifex XVI die Saturni, dum eos convenit, qui doctorum conventui de rebus historicis interfuerunt. Pium XII verbi gratia post Sacras Scripturas fontem esse in documentis Concilii Vaticani Secundi frequentissime verbis allatum. Quos fontes non solum esse indicationes fontis Benedictus XVI dixit, sed etiam considerandos esse viam textus interpretandi.

Papa Duns Scotum laudavit
Diem recolens, quo ante septuagenti annos frater minor Ioannes Duns Scotus e vita excessit, Romanus Pontifex Benedictus XVI vitam operaque doctoris ad mediam aetatem pertinentis laudavit. Ille philosophus et theologus "pietatem cum studio investigandi" coniunxisse, ut in quadam Epistula Apostolica a Ioseph Meisner, Cardinale Coloniensi, occasione data celebrationis eius commemorationis Coloniae habitae lecta scriptum est.Ioannem Duns Scotum de doctrina Ecclesiae progressuque scientiae hominum bene meritum esse, Papa adiunxit.

Papa coram Musilmanis: "Opiniones praeiudicatae superandae sunt"
Summus Pontifex Benedictus XVI christianos et musilmanos adhortatus est ut in errores dissensionesque superanda operam impenderent. Die Iovis recepit participantes primum seminarium Sedis dialogo inter catholicos et muslimanos fovendo, quod Romae de "amore Dei proximique" egit.

E Civitatibus Unitis Americae Sepentrionalis/e Civitate Vaticana: Catholici pro Obama deprecantur
Sedes quoque Apostolica praesidi novo Civitatum Unitarum Americae Septentrionialis, Barack Obama nomine, gratulata est. Romanus Pontifex Benedictus XVI in quodam telegrammate gratulatorio ei promisit se Deum precaturum esse, ut Obama ad mundum pace, mutua fide et iustitia gaudentem conferat. Pater Federicus Lombardi, curator Sedis Apostolicae cum diurnariis commercii die Mercurii dixit catholicos toto orbe terrarum preces effundere, ut Obama aptus esset ad ea in praesidis munere, quae valde sperantur, implenda et Deus eum in munere eius gravi explendo adiuvaret.

E Civitate Vaticana: Expositio de Pio XII prope aream Petrianam instituta
Romano Pontifice Benedicto XVI auctore Sedes Apostolica occasione data illius diei, quo Summus Pontifex Pius XII quinquaginta abhinc annos vita defunctus est, expositionem de "homine et pontificatu" Papae Pacelli instituit. Haud paucis Pius XII praesertim "Papa belli mundani" notus est, de quo his temporibus imprimis de quaestione iudicatur, num satis superque contra Iudeorum persecutionem vocem miserit. Expostio instituta est Consilio Pontificio Scientiis Historicis Fovendis, cui Praelatus honorius Summi Pontificis, Valterus Brandmüller nomine, praeest.


Die IV mensis Novembris anni MMVIII

E Civitate Vaticana: Benedictus XVI: "De reverentia ei praestanda qui se differat ab aliis"
Dialogus reverentiam adversus quemdam se ab aliis differentem adhibendam praeponit. De hoc Summus Pontifex Benedictus XVI die Iovis in Civitate Vaticana monuit. Qui, dum quandam delegationem "Consilii Iudaici omnium gentium necessitudini inter religiones fovendae" audiendi alloquendique causa recipit, dixit dialogum inter culturas et religiones ab eis, qui mundo hominibus digno contenderent, obligationem sanctam habendum esse. ... Subiunxit Benedictus XVI Ecclesiam Catholicam non cessare declarationi Concilii Vaticani Secundi, quae a verbis "Nostra Aetate" incipit quaeque quamlibet formam antisemitismi condemnat, favere.

Sedes Apostolica diligentia in alumnis presbyteratum petituris instituendis nititur
Curia Romana dioceses et communitates religiosas toto orbe terrarum ad diligentiam in alumnis, qui presbyteratum petunt, eligendis et instituendis cohortatur. Cui efficiendo moderatores seminarii et educatores psychologos idoneos, ut munus consultoris exerceant, adhibeant oportere in quodam documento legitur, quod die Iovis in Civitate Vaticana propositum est. Praefectus Pontificiae Congregationis de Seminariis atque Studiorum Institutis, Zenon Cardianalis Grocholewski, dixit alumnos difficultatibus eorum temporis affici.

Litterae Encyclicae de rebus socialibus anno demum sequenti
Litterae Encyclicae de rebus socialibus et oeconomicis, quas a Summo Pontifice Benedicto XVI exaratur, demum anno sequenti publicum iuris factum iri videntur. De hoc quidam scriptores ephemeridis, quae vulgo "Panorama" appellatur, cogitant. Documentum, quod a verbis "Caritas in veritate" incipit quodque primis mensibus anni MMIX publicatum iri expectatur, a quibusdam doctrinae oeconomicae peritis nunc recognosci.

Non dubium de itinere in Terram Sanctam
"Non dubium est quin Romanus Pontifex iter in Terram Sanctam et Medium Orientem facturus sit." Hoc Tarcisius Cardinalis Bertone, Secretarius Status Sedis Apostolicae, secundum quosdam diurnarios explicavit. "Procul dubio" adhortationem Benedicti XVI, ut christiani Iraquiani persequtionibus afflicti adiuvarentur, viam ei patefecisse ad iter in terras, ubi christianitas exorta fuerit, faciendum. Haec verba a Cardinali Bertone dicta in actis diurnis, vulgo "La Stampa" appellatis, leguntur. Bertone adiunxit Benedictum XVI in animo habere in Terram Sanctam iter facere, "sed non solum, sed etiam in Medium Orientem".

Nomen Dei "Jahwe" in Liturgia non iam dicendum est
Summus Pontifex Benedicus XVI praecepit, ne in Ecclesia toto orbe terrarum nomen Dei "Jahwe" iam in Sacra Liturgia, in orationibus vel cantibus proferetur.Hoc notum factum est Synodo Episcoporum Romae locum habente. Hoc praeceptum in litteris circularibus Congregationis pro Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum contineri nuper ad omnes Conferentias Episcoporum missas.


Die XXVIII mensis Octobris anni MMVIII

E Civitate Vaticana: Opera Omnia Ratzinger introducta
Sunt haec artis editoriae magnum inceptum: illa "Opera omnia Ioseph Ratzinger", quorum primum volumen sermone theodisco scriptum in domo editoria, cuius nomen est "Herder", in lucem editum est. Episcopus Ratisbonensis, Gerhard Ludovicus Müller nomine, cui de his operibus XVI volumina comprehendendis cura est, explicavit hanc seriem "diligenter composito inter domum editoriam et Romanum Pontificem Benedictum XVI rei gerendae modo" in lucem editum iri, quorum primum nunc editum re undecimum est. Id autem, de quo in eo agitur, Summus Pontifex tam magni ducit momenti, ut ei attribuendum esse iusserit locum primum, cum in eo de Sacra Liturgia agatur.

Sacrae Scripturae fundamentum sunt dialogi
Ecclesiam communitatesque christianas non inter se coniungi nisi solis Sacris Scripturis. Hoc Valterus Cardinalis Kasper patribus sodalibus in Synodo Episcoporum generali congregatis scripto explicavit.Dixit praeses Consilii Pontificii ad Unitatem Christianorum fovendam Verbum Dei "maximopere" esse "vinculum oecumenicum". Inde lectionem divinam communem optimam esse rationem. "Speramus", Kasper subiecit, in unitate christianorum fovenda Ecclesiam futuri temporis aedificatum iri.

De instaurationis liturgicae in Africa et Asia conatu
Pontificia Congregatio pro Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum instaurationem liturgicam Concilio optatam in Africa et Asia ad effectum adducere conatur. Columbi, capite Ceilani, episcopi omnibus ex partibus Asiae proventi conventum cum Cardinali Curiae Romanae, Francisco Arinze nomine, participaverunt de digna celebratione Sacrae Liturgiae in rerum adiunctis Asiae, praesertim de versionibus textuum liturgicorum in singulas linguas vernaculas colloquentes, de quibus identidem controversia exorta est. Quidam praesulis Ceilanensis episcopis, qui aderant, concilium dedit ut liturgia in singulis terris Asiae disciplina constitueretur, cui studere omnes alumni sacerdotium petituri obligatione tenerentur. Conventus ei similis de terra continenti Africana iam anno MMVI in Gana habitus erat.

E Civitate Vaticana/ex Israel: Peres denuo Papam invitavit
Praeses Civitatis Israel, Schimon Peres nomine, se in quaestionem de itinere Summi Pontificis in Israel necnon de modo Summi Pontificis Pii XII in occidione Iudeorum sese gerendi interposuit. Denuo Peres vesperi diei Solis invitationem ex parte Israel expressit. Pergratam esse visitationem Supremi Ecclesiae Pastoris, quem secundum aut tertium convenerit, Peres dixt. Huius autem occasione conventus de Pio XII "numquam sermonem" esse.Dixit Civitatis Israel praeses: "Si factum est ut Romanus Pontifex Pius XII Iudeos adiuvaret, hoc probandum esset. Pariter probandum esset, si ille Papa Iudeos non adiuvaret.


Die XXI mensis Octobris anni MMVIII

E Civitate Vaticana. Propositio: Norma de libris divinis legendis in Codice Iuris Canonici constituenda
Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis praeses, archiepicopus Franciscus Coccopalmerio nomine, poposcit, ut in Codice Iuris Canonici presbyteris quadam norma lectio librorum divinorum praescriberetur.Patribus sodalibus in coetu generali Synodi Episcoporum, quaeRomae celebratur,congregatis die Jovis dixit normam nunc vigentem, qua illi admoneantur, ut "orationi mentali" incumbant, re quidem evidentem, dictione autem exsoletam esse. Praeter ea archiepiscopus dixit in legibus a dicasterio suo proponendis operam profiteri posse consentaneis propositionibus Synodi ad Sacras Scripturas spectantibus. Cardinalis quoque Franciscus Arinze, Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum praefectus, lectioni cottidinae librorum divinorum a clericis religiosisque persolvendae institit. Arinze miseratus est presbyteros non quidem deesse, qui partes liturgiae horarum, quam persolvere obligatione tenerentur, non persolverent. Cardinalis simul monuit, ne in sacra liturgia versiones librorum sacrorum adhiberentur, nisi a Sede Apostolica approbatae fuerint. Cantum quoque liturgicum non e "qualibuscumque modulationibus saepe ex tempore compositis" constare oportere, sed episcopis recognoscendum esse.

Summus Pontifex, "Homini locum Dei usurpare non licet"
Homo pars est creationis, non eius dominus. Propter quod hominem numquam cogitare se locum Dei usurpare posse. De quo die Iovis monuit Summus Pontifex Benedictus XVI sermonem adhibens eis, qui Conventui omnium gentium in sede studiorum Universitate Lateranensi occasione data Litterarum Encyclicarum verbis "Fides et Ratio" incipientium decem abhinc annos publici iuris factarum celebrato, interfuerunt. Dixit Benedictus XVI fidem scientia non aemulari.

E Civitate Vaticana/ e Sede Societatum Unitarum Nationum: Nulla arma adimendi voluntas
In rebus politicis omnium gentium voluntas deficit arma adimendi. Quod observator permanens Sanctae Sedis apud Sedem Societatum Unitarum Nationum, Celestinus Mgiliore nomine, questus est, dum participantes sexagesimum tertium coetum generalem Societatum Unitarum Nationum de armamentorum adempitone colloquuntur. Migliore dixit studium deficiens mundi imperiorum de armis adimendis paciscendi fundamentum firmae stabilisque pacis non esse et menti Societatum Unitarum Nationum adversari. Sanctae Sedis observator vituperavit conventui Societatum Unitarum Nationum ad arma adimenda instructo rationem definitam non esse. Hanc difficultatem effectam esse controversia generali inter rationem politicam, quae ad securitatem, et eam, quae ad res militarias spectat. "Ipsa", inquit,"imperia mundi sibi postulant cum, ut omnino liberi sint in eo, quod ad arma atomica attinet, tum, ut apparatui atomico in aliis nationibus augendo invigilent." Proclivitatem autem ad pacta multilateralia de armis adimendis solvenda cohibendam esse.


Die XIV mensis Octobris anni MMVIII

E Civitate Vaticana. Id de quo in Synodo adhuc maxime disputatum est: Presbyteri in Sacris Scripturis magis efformandi sunt
Sodales Synodi in coetum generalem congregatae meliorem poscunt formationem presbyterorum in Sacris Scripturis et homilia. Hoc die quinta huius congregationis Episcoporum cura maximi momenti apparet. ... Identidem patres sodales in memoriam revocaverunt textus Sacrae Bibliae eorumque studia a doctrina Ecclesiae non separandos esse. Contra vero petiverunt, ut de rationibus cogitarentur, quibus praedicatio melius efficeretur.

Synodus: Praedicatio pluris aestimanda est
Patres sodales, dum vesperi die Martii libero ore loquuntur, maxime de praedicatione ut unica et praecipua forma nuntiandi disceptaverunt. Ecclesiae monuerunt occassionem singularem esse omni hebdomada coram populo, qui concurre soleret, praedicandi. Huius societatem aetatis valorum praecipuorum, quae verbo Dei offerentur, indigere, sin minus difficultates, quae ad mores et humanam communitatem pertinerent, eam affligere non finem habituras esse.

Summus Pontifex: Incumbite in migrantes adiuvandos!
Summus Pontifex Benedictus XVI christianos adhortatus est, ut migrantibus profugisque sollicitudinem adhiberent. Hoc in quodam nuntio scripsit occassione data Diei universalis pro migrantibus atque exulibus die XVIII mensis Ianuarii anni MMIX celebrando Apostolo gentium Paulo nitens, qui migrans Evangelium gentibus alienis nuntiavisset. Cuilibet societati christianae "similem zelum apostolicum colendum esse, quod Sancto Paulo proprium esset". Grave esse eum, quippe cum Christianus esset, migrantes adiuvare atque "in omnibus orbis partibus, omnibus mediis adhibitis," conferre, ut gentes, culturae et religiones diversa pace gauderent.

Summus Pontifex: "Paulus Iesum per Ecclesiam cognovit"
Papa Benedictus XVI varietatem expertus est: Non episcopos Synodi, sed quadraginta fere milia pietatis causa peregrinatorum et eorum qui visendi causa in areanam Petrianam venerant, convenit salutandi, alloquendi et precandi causa. Caelo autumnali splendente Benedictus XVI coniunctionem inter apostolum Paulum et Iesum Nazarenum explicavit. Paulus quidem Iesum ipsum numquam vidit et eam ob causam resurrectum habuit hominem, qui non ab aliis hominibus differt. ... "Tamen Iesum christianis, id est mediante Ecclesia, proprie percognovit."


Die VII mensis Octobris anni MMVIII

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex Synodum Episcoporum aperuit - "Mundus sine Deo perturbatus"
Die Dominica Benedictus XVI Synodum Episcoporum de Sacris Scripturis aperuit. Primum apertio non in Basilica Vaticana, sed in Basilica Sancti Pauli extra muros sita celebrata est. Duodecima Synodus congregata in coetum generalem usque ad XXVI diem mensis Octobris celebrabitur. Cui intersunt ducenti quinquaginta episcopi diveris ex orbis regionibus selecti necnon plus quam centum periti observatoresque. In homilia in basilica habita Papa monuit mundum sine Deo "dividi perturbarique".

Usus rerum conceptioni officientium repudiatur
Summus Pontifex Benedictus XVI doctrinam Ecclesiae de usu rerum, quibus procreatio officitur, confirmavit. "Adiuncta" quidem "gravia" exstare, quibus matrimonio coniuncti eo compellerentur, ut nativitas prolium proferetur aut etiam excluderetur. Attamen his in adiunctis eas vias eis adhibendas esse, quae ratione proles natura humana respecta generandi fulciri vocarentur. Cyclo mulieris observato matrimonium christianum totamque sexualem suiipsius ad alium traditionem fieri posse, quin consilio creationis Dei detrimentum afferetur. Usu autem rerum conceptioni officientium "veritatem internam" amoris coniugalis obscurari, Summus Pontifex monuit.Ecclesiae supremus Pastor hoc dixit occasione data salutem dicendi eis, qui conventui a Instituto Pontificio Ioannis Pauli II matrimonii et familiae studiis fovendis parato interfuerunt. Qui post Litteras Encyclicas de humana vita tradenda annis quadraginta ante publicatas de huius temporis quaestionibus Ecclesiae, quae ad eas spectant, collocuti sunt. Benedictus XVI hasce litteras, quae ut "Litterae Encyclicae de usu pilularum evitando" infamatae sunt, "documentum magni momenti" dixit, quippe cum de quodam praecipio principio vocationis coniugalis ageret.

E Civitate Vaticana/ ex Chilia: In itinere ad catholicam doctrinam socialem evulgandam
Praeses Pontificii Consilii de Iustitia et Pace his diebus iter facit, ut doctrinam Ecclesiae socialem evulgetur. Renatus Raffael Cardinalis Martino in Chila, ubi nunc est, a die vero Iovis Guatimalopoli explicaturus est, quid doctrina Ecclesiae socialis de rerum adiunctis in America Latina respondeat. Pontificium Consilium de Iustitia et Pace, cui praeest, compendium de catholica doctrina sociali iam confecit. In Universitate studiorum in Valle Paradisi sita Martini in memoriam revocavit rationem rei publicae gerendae boni communis esse ministerium. Ecclesiam viris rerum civilium peritis normas minime proponere, sed potius in memoriam revocare velle, hominem semper publice gerendi esse oportere centrum.

Ne instrumentis communicationis socialis utentes stulti fierent
"Novae technologiae - nova ligamina. De quadam cultura reverentiae, dialogi, amicitiae." Hoc est, de quo agetur die Dominico instrumentis communicationis socialis dicato anno bis millesimo nono celebrando, quem Consilium Pontificium de Communicationibus Socialibus die Lunae notum fecit. Cuius praeses, archiepiscopus Claudius Marius Celli nomine, sententiam benevolam significavit, quam Romanus Pontifex hoc anno de quaestionibus ad instrumenta communicationis socialis adhibenda pertinentibus dixit. Telephono portabili exempli gratia commoda ac incommoda facultatum arti technicae propriarum monstrari posse, Celli a quodam diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae interrogatus explicavit. "Est quaedam cupiditas semper esse "coniunctum". Ea aute nobis magis cura est, ut coniungamur, quam ea, de quibus quaestionibus instrumentis communicationis socialis oblatis inter nos communicemus. Verumtamen Papa, quin solummodo de incommodis et discriminibus loquatur, sententiam benevolam his de rebus dicit. In his potissimum necessitudinibus novis instrumentis comminicationis socialis exortis nobis dialogi, reverentiae et amicitiae colenda est cultura."


Die XXX mensis Septembris anni MMVIII

E Civitate Vaticana: Papa, "Difficultatibus matrimonium corroborari potest"
Omnis difficultas, qua matrimonium inclinatur, dublex habet momentum: non solum doloris, verum etiam "profectus". Hoc dixit Summus Pontifex Benedictus XVI die Veneris respecto numero augescenti divortiorum et difficultatum coniugum. Coram quibusdam, qui conventui de familia intererant, Papa explicavit, quam grave esset coniuges, cum difficultatibus gravarentur, ab aliis fidelibus adiutorium accipere. ... Benedictus XVI dixit his temporibus multis coniugibus, qui difficultatibus in matrimono affligerentur, ut per divortium discederent, citius suaderi. Hac oblatione oblata in oblivione dari "non permissum esse homini separare, quod Deus coniunxerit" (Mt 19, 6; Mc 10,9). Si coniuges afflicti ea, quae eis contigerint, aliis catholicis nota fecerint, difficultates superari atque consuetudinem eorum corroborari posse, Summus Pontifex monuit. At opus esse, ut in Deum una crederent.

Normae de christianae doctrinae praeceptoribus instituendis
Curia Romana novas normas institutorum christianae doctrinae praeceptoribus atque eis, qui in cura pastorali operam adiutricem praestant, instituendis publici iuris fecit. In quodam decreto a Congregatione de Seminariis atque de Studiorum Institutis die Iovis publicato munera, rationes, competentiae et ea, quae et a studiorum universitatis alumnis et a professoribus exiguntur, enumerantur. Haece normae ad institutionem theologicam laicorum maxime Italicorum atque sermone Hispanorum spectant, non autem sermone Theodiscorum. In instructione, secundum quam singulis institutis propria statuta conficienda et probanda sunt, quaedam nova principia constituuntur. Exempli gratia tempus instituendi, quod quoque ad Rationem Studiorum quam vocant Bononiensem pertinet, a quattuor annis ad tres annos duobus annis baccalaureatus et licentiatus adiunctis prorogatur.

Controversia de ritu vituperata est
Pontificiae Commissionis a verbis "Ecclesia Dei" incipientis praeses, Darius Castrillon Cardinalis Hoyos, fautores "Missae" quam vocant "Tridentinae", quippe cum nimis postularent, vituperavit. Eucharistiam numquam "causam separationis" inter christianos esse posse, Cardinalis Castrillon Hoyos monuit quodam conventu, cuius occasione data de applicatione Litterarum Apostolicarum, quae a verbis "Summorum pontificum" incipiunt, motu proprio datarum actum est, in Urbe locum habente. Sanctam Missam caritati prodesse debere. Cardinalis Castrillon Hoyos explicavit non ad rem pertinere, secundum quem ritum celebraretur. Quapropter Pontificiam Commissionem primam perscriptionem composuisse, quae normis singulas res statuentibus conteneretur, ut Litterae Apostolicae a verbis "Summorum pontificum" incipientes applicarentur. Quae prima praescriptio Summo Pontifci Benedicto XVI emendanda nunc proposita est.

Novi consultores de rebus sacris a Summo Pontifice peragendis
Novi consultores de rebus sacris a Summo Pontifice peragendis Benedictus XVI complures presbyteros consultores Officii de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis nominavit, inter quos inter alios Pater Uwe Michael Lang Congregationis Oratorii, natione theodiscus atque officialis Congregationis pro Culto Divino et Disciplina Sacramentorum. Cuius liber ante quattuor annos in lucem editus, qui "Conversi ad Dominum" inscribitur et de directione orationis christianae agit, a Ioseph Ratzinger, quondam Cardinale, nunc Summo Pontifice Benedicto XVI, commendatus est. Consultor quoque factus est Pater Paulus Gunther, Ordinis Sancti Benedicti sodalis, qui in Pontificio Atheneo Sancti Anselmi disciplinam de rebus liturgicis docet.


Die XVI mensis Septembris anni MMVIII

Lectrices lectoresque nuntiorum Latinorum certiores facit pars sermone theodisca stationis radiophonicae Vaticanae Geronem Pium Caputsapiens commeatum sumpisisse. Quapropter nuntii Latini duabus hebdomadibus sequentibus usque ad initium mensis Octobris non conficientur. Cui rei Vos veniam daturos esse speramus.


Die IX mensis Septembris anni MMVIII

E Civitate Vaticana: Nominationes ad Synodum Episcoporum
Coetus generalis Synodi Episcoporum de Dei verbo mense Octobri celebrandae formam capere coepit. Die Saturni Supremus Ecclesiae Pastor Benedictus XVI sodales duodecimi coetus generalis ordinarii Synodi Episcoporum vocavit. Praeter ea Sedes Apostolica nominationem peritorum et auditorum, tam virorum quam mulierum, huius coetus notam fecit. Inter triginta duos sodales ex terris linguae theodiscae originem ducuntes solus nominatus est Ioachim Cardianalis Meisner, Archiepiscopus Colononiensis. Ambo illi sodales, qui non ad ordinem purpuratorum pertinent, sunt superior generalis Societatis Iesu, Pater Adolfus Nicolas nomine, et praeses motus Communionis et Liberationis, Julianus Carron nomine. Multifariam vero multisque modis ille coetus numero maior se ostenditur, cuius sodales a secretario Synodi Episcorporum nominati sunt, qua scilicet periti qua auditores, viri nempe et mulieres. Ad peritos quarta fere pars laicorum pertinent. Sex laici, qui pars sunt cuiusdam coetus decem peritorum, mulieres sunt. ... Synodus Episcoporum die V mensis Octobris sacris a Papa in Basilica Sancti Pauli extra muros sita celebratis incipiet. Qua in Civitate Vaticana locum habente duocentum quinginta episcopi pertique de "Dei verbo in vita et missione Ecclesiae" disceptabunt. Coetus die XXVI mensis Octobris exitum habebit Sancta Missa, Summo Pontifice praeside, in Basilica Vaticana celebrata.

E Hispania: Quid Levada de consiliis ad abortum pertinentibus cogitat
Praefectus Congregationis de Doctrina Fidei, Guillelmus Cardinalis Levada, de novis ordinationibus in Hispania, quae ad abortum spectant, "maetus" est. Abortum non solum esse rem politicam, sed etiam religiosam, culturalem et socialem, Cardianalis in Sanctuario Compostellano explicavit. Quapropter hac de quaestione penitus colloquendum esse. Nova lex, quam administer paribus iuribus fovendis, Bibiana Aido nomine, "iura mulierum abortum procurare volentium melius protegere" dixit, primo spatio semestri anni bis milessimi noni proponetur. Lex, qua abortus usque adhuc ordinatur quaeque mulierem stuprum passam abortum ad hebodomadam duodecimam usque committentem poenae non obnoxiam esse statuit, viginti abhinc annos viget. Licitum est fetus deformes usque ad hebdomadam vicesimam secundam abigere. Ille abortus spatio temporis neglecto provocatus in Hispania non punitur, quo valetudo matris et corpore et animo in discrimen adducatur. Magna pars abortuum sic indicatur, quo fit, ut facultas detur fetum etiam mense octavo abigendi.

E Civitate Vaticana: Quam mortua mors cerebri est?
Sedes Apostolica in iudicio moraliter certo de membris donandis perserverat. Javier Lozano Barragán, ille cardinalis curialis, ad quem cura pastoralis infirmorum et medica ethica pertinent, a quodam diurnario actorum diurnorum, quae vulgo "La Repubblica" vocantur, interrogatus dixit responsionem quaestionis, quid mors sit, "omnino non mutatam esse". Ecclesiam Catholicam iudicare definitionem mortis cerebri validam manere, secundum quam interclusis per spatium temporis saltem sex horarum in cerebri fluoribus, qui metiri possunt, mors hominis indicetur.

Benedictus XVI: "Christianitas plus est quam philosophia et normae ad mores spectantes"
Summus Pontifex Benedictus XVI dixit christianismum non esse philosophiam aut normas ad mores publicos privatosque spectantes, sed positum esse in Christo, cui ipsi obviam quidam occurisset. Apostolo quoque gentium Paulo, cum converteret, "non solum Iesum historicum, verum etiam Christum vivum occurisse". Hoc dixt Romanus Pontifex christifidelibus aliisque salutandi alloquendique causa die Mercurii in Civitate Vaticana receptis. Eodem tempore octo milia hominum, qui adierant, ad fidem profitendam adhortatus est. Christum crucifixum atque resurrectum ea, quae christianis propria essent, constituere. Quod qui cognovisset, ei id, quod intellegisset, aliis tradendum esse.


Die II mensis septembris anni MMVIII

Ex Arce Gandufi: Discipuli Ratzinger convenerunt
In Arce Gandulfi, ubi Pontifex Maximus aestatem agit, "coetus discipulorum Ratzinger" disputare cepit. Benedictus XVI cum pristinis studiorum universitatis alumnis, doctorandis atque adiutoribus figuram Iesu Eiusque passionem disceptat. Sententiae, quae in his colloquiis exprimuntur, haud dubie in secundo volumine libri de Iesu, quem Summus Pontifex iam diu scribit, tractabitur. Hic coetus doctorum, ad quem XXXVIII viri quondam discipuli Ioseph Ratzinger pertinent, ab anno MIMLXXI est. Ex tempore quo Benedictus XVI electus est, conventus quotannis in Arce Gandulfi habitur. Annis praeteritis theologici inter alia quaestiones de doctrina creationis et ratione evolutionis, de mahometana religione atque de fide et ratione disceptaverunt.

E Civitate Vaticana: Christianis infensa pugnanda sunt
Apostolica Sedes de odio Christianorum, quod ubique terrarum crescit, sollicita est. Arciepiscopus Dominicus Mamberti, Secretarius Sedis Apostolicae, cui rationes eius cum Civitatibus incumbit, dixit: "In multis orbis terris christiani opinione praeiudicantur et intolerantia afficiuntur." Sedis Apostolicae "administer rationibus rerum externarum expediendis" Conventu Ariminensi quem vocant (vulgo "Rimini-Meeting") locum habente de libertate religiosa oravit dicens eis, quae nunc temporis in India accidant, manifestari christianos toto orbe terrarum se difficultatibus gravibus opponere debere.

Papa omnibus alloquendi causa receptis dixit: "Paulus exemplum est"
Summus Pontifex Benedictus XVI Paulum, apostolum et missionarium, exemplum christianis esse debere ad "evangelium verbis factisque fortiter testificandum". Papa, cum in Civitate Vaticana die Mercurii pietatis causa peregrinatoribus facultas adeundi, ut eos alloqueretur, concesset, in sua allocutione maxime de vita Apostoli gentium loquens dixit a Paulo disci posse de eis, de quibus gentes sollicitae sint, preces proprias facere eisque missionalibus viribus studere.

Joannes Paulus I triginta abhinc annos Papa electus
Triginta abhinc annos, die nempe XXVI mensis Augusti MIMLXXVIII , Albinus Lucianus Summus Pontifex electus est.Patriarcha olim Venetiarum nomen sibi imposuit Ioannis Pauli I. Pontificatus autem suus non permansit nisi tiginta tres dies. Memoriae datae sunt institutiones suae benevolentiae amorisque plenae. ... Patriarcha Venetiarum, arciepiscopus Angelus Cardinalis Scola nomine, qui nunc hoc officio fungitur, recordatus est: "Ioannes Paulus I. vere improvisum atque inopinatum donum Spiritus Sancti evasit, quippe cum eius pontificatu licet brevi tamen vero gravi, maxime autem auctoritate eius magna contulerit, ut universalitas papatus accresceret. Nam effecit, ut Papa non solum Italicus natione esset, sed etiam aliis ex terris continentibus originem duceret."


Die XXVI mensis Augusti MMVIII

Ex Arce Gandulfi: Summus Pontifex de novo nimio propriae gentis studio monuit
Romanus Pontifex Benedictus XVI sollicitudine de manifesto studio patriae amplificandae nuper exorto afficitur, quod rebus ad arma spectantibus, quae in Caucaso impendent, excitatum est. Dum precationem Angelicam in Arce Gandulfi facit, monuit, ne "in novis rerum adiunctis rationes politicae iam dudum obsoletae" adhiberentur. Unitarum Nationum Societatem commonuit ad eam pertinere controversiam dirimere.

E Civitate Vaticana/ex Italia: Papa fratri suo laudem tribuit Georgio
Ratzinger, fratri Papae Benedicti XVI, a die Iovis licet "civem honoris causa Arcis Gandulfi" se dicere. Praefectus huius urbis, in qua Summi Pontifices menses aestivas agere solent, Ratzinger ritibus symbolicis honore affecit, quibus, dum habuntur, Summus quoque Pontifex Benedictus XVI adfuit. Georgius Ratzinger dixit non solum ei honori esse partem nunc esse Arcis Gandulfi, sed, quamvis ipse honoraretur, potius fratris eius aestimationem demonstrari.

Ex Arce Gandulfi: Summus Pontifex Benedictus XVI theologicos protestanticos invitavit
Summus Pontifex Benedictus XVI duos theologicos protestanticos disputandi causa in Arce Gandulfi vocavit, ut cum his duobos professoribus, Martino Hengel et Petro Stuhlmacher nomine, de passione, morte et resurrectione Iesu opiniones commutaret. Quae quaestiones summas res secundi voluminis libri de Iesu attingunt, quem Papam, dum ferias aestivas in Arce Gandufina ageret, scribere dicunt. Convenient tempore, quo discipuli Ratzinger a die XIX usque ad diem XXXI mensis Augusti coetum facient. Hengel peritus est rerum gestarum Hebraeorum, Stuhlmacher praesertim studiis de Apostolo Paulo notus factus est. In primo volumine libri de Iesu Benedictus XVI duobus theologicis protestanticis et consentit et contra dicit.

Novus praefectus Cohortis Pontificiae Helveticae
Cohorti pedestri Helvetiorum a Sacra Custodia Pontificis novus praefectus est. Romanus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii Danielem Rolf Anrig in officium in Civitate Vaticana suscipiendum admovit. Arte iurisperitus, XXXVI annos natus, nunc temporis praefectus est custodum publicorum Glarionensis pagi. Qui praefectus Cohortis, cuius est Summum Pontificem tueri, protegere et defendere, succedet Elmar Mäder. Officium die I mensis Decembris MMVIII suscipiet. Anrig sicut Mäder natus est in pago Sancti Galli.


Die XIX mensis Augusti MMVIII

E Civitate Vaticana: Benedictus XVI, Christiani signum spei in mundo cruciato
Christiani debent esse, ut Summus Pontifex Benedictus XVI dixit, "signum spei et consolationis in mundo, cui dolores et gaudia, quibus homines fraudulantur, propria sunt. Supremus Ecclesiae Pastor, dum res sacras sollemnitate Sanctae Mariae in Caelum assumptae celebrat, die Veneris exemplum Matris Dei extulit. Christianos sicut Mariam vita eorum in rebus saepe trisitibus vitae cotidianae de resurrectione Christi testimonium sicut Mariam perhibere debere.

Praesciptio ad usum nominis Dei quod attinet
Non iam licet est nomen "Iahveh" in liturgia proferre. Hanc postulationem Curiae Romanae Arthur J. Serratelli, episcopus in Civitatibus Foederatis Americae Septentrionalis, ad quem quaestiones de rebus liturgicis pertinent, notam fecit. Sedes Apostolica hanc praescriptionem confirmavit explicans traditionem hebraicam nomen Dei proferre semper verecundiae causa evitavisse. In traditione vero catholica Dei nomen nullo non tempore verbo "Domini" conversum esse. "Normas ad Dei nomen in liturgia adhibendum" in quadam epistula Congregationis de Doctrina Fidei die XIX mensis Iunii ad Conferentias Episcoporum tot orbe terrarum missas esse, ut episcopus Serratelli confratres suos Americanos certiores fecit.

Cardinalis contra vetitum mendicandi
Praeses Pontificii Consilii de Iustitita et Pace, Renatus Raffael Cardinalis Martino nomine, de vetito mediis urbibus mendicandi praemonuit. Dum a nobis interrogatur, quandam consilii rationem impugnavit, quae Florentiae et Venetiis iam adhibetur et fortasse etiam Romae ad effectum perducetur. "Cogitatione nobis fingamus eorum, qui stipem precantur, condiciones. Non cogito de hominibus iniquis, sed de eis, qui rerum inopia vere premununtur. Qui eos ex urbibus eici vult, non res cognoscere vult, quae ad mendicandum cogunt. Paupertas impugnanda est, pauperes autem, qui ut superent contendant, adiuvandi sunt."


Die XII mensis Augusti MMVIII

Ex urbe Brixinensi: Summus Pontifex civis honoris causa factus est
Societas vere humana solum ibi extrui potest, ubi ea quae nostrae sunt aetatis cum radicibus christianis coniunguntur.” Hoc Pontifex Maximus Benedicus XVI die Saturni tempore vespertino in urbe Brixinensi in Athesia Superiore sita, ubi ferias aestivas agebat, dixit. In seminario dioecesano civis Brixinensis honoris causa creatus est. In allocutione brevibus verbis habita Papam animi quoque motibus huic urbi inhaerere in luce positum est.

Ex Athesia Superiore: Benedictus XVI, “Coelibatus signum est in mundo vocans”
Presbyteri non substitui possunt. Eos discere oportet, ut alios delegant. Inter alia hoc Supremus Ecclesiae Pastor Benedictus XVI coetui quadragenti presbyterorum et alumnorum dixit, quos die Mercurii in ecclesia cathedrali Brixinensi allocutus est. … “Coelibatus”, inquit, “suapte natura expressio est huius indiviso cum corde totius vitae dedicationis, qua signum exstat hoc in mundo vocans. Quod enim signum tantum idoneum est, si vere credimus vitam aeternam esse et Deum ad ministerium suscipiendum nos vocare et Ei nos ministrare.” Summus Pontifex dixit se scire hac aetate officio paroci ob presbyterorum penuriam non facile esse functu. “Censeo” inquit, “his in adiunctis magni esse momenti habere cum animum certos fines terminosque in munere curae pastoralis exercendo sibi constituendi tum facultatem, quid grave sit, discernendi.”

E Civitate Vaticana: Paulus VI, “Reverentia et gravitas”
Die Mercurii hebdomadae superioris anniversarius cultus est dies, quo triginta ante annos Summus Pontifex Paulus VI vita functus est. Ioannes Maria Vian, diurnorum, quae vulgo “L’Osservatore Romano” nuncupantur, moderator, illum virum Italiae septentrionalis magnum Concilii Papam laudavit. … “Per eum”, inquit, “facies Ecclesiae multis modis immutata est. Memoramus Curiam instauratam, ante omnia praesentem Congregationem de Doctina Fidei, sed etiam alias res: collegium Purpuratorum Patrum amplificatum, novam aliarum confessionum christianarum aliarumque religionum aestimationem illis nempe signis, quorum numquam obliviscamur.” Revocavit Vian osculum pacis inter Summum Pontificem et Patriarcham Athenagoras Constantinopolitanum commutatum. Hoc conventu anno MIMLXIV Hierosolymae habito vere effectum est, ut necessitudines inter Romam et Constantinopolim intercedentes meliorarentur. Quo postremo factum est, ut excommunicatio ab alia alii lata a duobus Ecclesiis remitteretur. Paulus VI quoque nostra aetate primus erat, qui extra Italiam itinera faciebat.


Die VI mensis Augusti MMVIII

Ex Italia: Papa Olympiorum causa salutem dixit
Die Solis tempore meridiano fere decem milia eorum, qui visendi et precandi causa advenerant, in urbe Brixenensi aderant, cum Romanus Pontifex Benedictus XVI Precationem Angelicam fecit. Papa, dum ferias agit, praeter alias paucas occasiones hac tantum precatione in area prope ecclesiam cathedralem sita recitata a multis hominibus conspectus est. Benedictus XVI inde a die Lunae usque ad diem XI mensis Augusti hoc loco pariegetico in Athesia Superiore sito ferias aestivas agit. Episcopus Bauzanensis-Brixinensis, Gulielmus Egger nomine, antequam Dominus Apostolicus ad Mariam verbis Angeli precatus est, in area prope ecclesiam cathedralem sita Sanctam Missam celebraverat. Precationes sermone Theodisco, Italico, Latino factae sunt. Benedictus XVI in sua allocutione habita Olympia proxima, quae Pekini instruentur, memoravit dicens se sperare ea "bonum" fore "exemplum hominum natione et cultura disparum, qui communem dignitatem magni ducentes una viverent". ...

E Civitate Vaticana/ex Magna Britannia: Kasper separationem impeditam esse vidit
Curiae Romanae Cardinalis Valterus Kasper periculum separationis ecclesiae Anglicanae deprecatum esse vidit. "Censeo eam unitate coniunctam fore, sed maximis cum difficultatibus", Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Fovendam die Veneri Cantuariae, dum quidam Catholicae Procurationis Nuntiis Divulgandis eum percontatur, dixit. Eodem tempore Cardinalis Kasper illustravit eam in elementis protestanticis atque mulieribus ordinandis magis magisque persistendo unitatem cum Ecclesia Catholica summopere retardare. Monuit Anglicanos ne munus eorum controversias in rebus oecumenicis dirimendi desererent.  

E Civitate Vaticana/ex Paraguaia: Lugo dispensationem obtinuit
Futurus praeses Paraguaiae, nomine Ferdinandus Lugo, dispensationem apostolicam consecutus est, qua ei antea munere episcopi functo amissio status clericalis omniumque obligationum huic statui propriarum conceditur. ... Mense iam Decembris MMVI episcopus ille emeritus Sancti Petri Apostoli orator petivit Curiam Romanam, ut amissio status clericalis concederetur argumento adiuncto se praesidis munus petiturum suffragiis mense Aprilis MMVIII obtentis praesidem creatum iri. ... In rescripto a Congregatione pro Episcopis misso, quo amissio status clericalis futuro praesidi conceditur, enixe animadvertitur hoc "utilitati terrae" illius decretum esse. Munus enim praesidis semper "ab obligationibus muneri episcopi statuique clericali propriis discrepare". Summum Pontificem Benedictum XVI Lugo ut Sodalem Societatis Verbi Divini a votis quoque religiosis dispensavisse eum autem rogans ut "fidei catholicae fidelis maneret" "vitamque ageret Evangelio consentaneam".  

E Civitate Vaticana/e Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis: Missale Romanum in linguam Anglicam versum approbatum est
Sedes Apostolica novam versionem Anglicam Missalis Romani die Lunae approbavit, in qua fideliter ac accurate textum Latinum observatum esse quidam periti explicaverant. Hanc ergo versionem Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis destinatam secundum normas instructionis a verbis "Liturgiam Authenticam" incipientis et anno MMII publici iuris factae, in qua principia de textuum popularium in rebus sacris adhibendorum constituuntur, confectam esse. Quaedam versione Theodisca res nova non parvi ponderis ad verba consecrationis attinet. Nam in illa versione Anglica proferetur Sanguinem Christi "pro vobis et pro multis" loco verborum "pro omnibus" adhuc prolatorum effusurum esse. Denis Gill, qui Commissioni Litugicae arcidioecesis Philadelphiensis in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis sitae praeest, non putat immutationes factas pugnatum iri. "Certus", inquit, "sum maximam christifidelium partem verba in textu immutata admissuram esse. Opus autem est tempore, ut quis his immutationibus assuescat, quae tantum specie parvi sunt ponderis.


Die XXIX mensis Iulii MMVIII

E Civitate Vaticana: Papa in Athesia Superiore ferias inchoavit
Romanus Pontifex Benedictus XVI die Lunae ferias aestivas inchoavit. Duas hebdomadas in Athesia Superiore, ut desideravit, agit in seminario, ut solet, oppidi episcopi Brixinensis habitans. ... Curiae Romanae quidam explicaverat commorationem in Athesia Superiore omnino privatam et tantum ad animum Supremi Ecclesiae Pastoris, octoginta unum annos natum, reficiendum destinatam esse. Non propositum est, ut viros feminasque civiles conveniret. Tantummodo constitutum est, ut die Dominico tertio et decimo mensis Augusti precem Angelicam in area ecclesiae cathedralis Brixinensis faceret atque praeterea die sexto mensis Augusti clericos dioecesis Bauzanensis-Brixinensis in ecclesia cathedrali conveniret quaestiones clericorum, ut semper solet eo loco, ubi ferias habet, responsurus.

Ex Arce Gandulfiana: Papa ante Precem Marianam Conventum Iuvenum Mundanum Sydneii habitum laudavit
Perlaudavit Benedictus XVI, antequam Precem Angelicam in Arce Gandulfiana, ubi aestate commorari solet, fecit, Conventum Iuvenum Mundanum Sydneii celebratum. Australiam visitantem se iuvenes Ecclesiae convenisse dixit. Institutionem Conventus Iuvenum Mundani "viam esse, qua multi pietatis causa toto orbe terrarum peregrinarentur".

Litterae Encyclicae "Humanae Vitae" quadraginta annis publici iuris factae
Paulus VI, Summus Pontifex, ante quadraginta annos ultimas et ad hoc usque tempus notissimas Litteras Encyclicas, quae a verbis "Humanae vitae" incipiunt, publice iuris fecit, quibus Ecclesia primum repudiavit vias rationesque ad natorum incrementa artificio coercenda adhibitas. Hae litterae hinc causa fuerunt, etiam intra Ecclesiam, perplexitatis, illinc a multis textus propheticus habentur, id est quoddam propugnaculum, quo Papa resisterit sexualitatis hominis tum usui, tamquam esset quaedam res, tum interpretationi, tamquam esset instrumentum, quo quis libidini se daret. Litteris Encyclicis quadraginta annis publici iuris factis multi nunc temporis Paulo VI in deterius omnia referenti assentiunt. Proinde Benedictus XVI, successor eius, iudicat ea, quae in Litteris Encyclicis doceantur, hoc tempore maioris esse momenti quam tempore praeterito.

Quidam Curiae Romanae arciepiscopus de Litteris Encyclicis "Humanae Vitae" sententiam dixit
Arciepiscopus Rinus Fisicella, Pontificiae Academiae pro Vita praeses, Litteras Enyclicas a verbis "Humanae Vitae" incipientes "textum" dixit "propheticum". "Paulus VI," inquit, "imprimis votum a Concilio prolatum exequi voluit. Oportet ergo nos cognoscere has Litteras Encyclicas coniunctas esse cum eis, quae Patres Concilii requisiverant, id est de vita tradenda ea, quae vera sunt, dicere. Duo sunt fundamenta, quibus Litterae Encyclicae a verbis "Humanae Vitae" incipientes fulciuntur: hinc ius naturale, id est vera agnitio similitudinis qua gaudent personae legibus naturalibus observatis, quin quaedam rationes adhibeantur, illinc recordatio conscientiae. Ne obliviscamur in Litteris Encyclicis a "Humanae Vitae" incipientibus de paternitate conscia sermonem esse. Agitur in eis de iudicio, quod non casum, sed consilium sequitur. Equidem sentio Paulum VI hanc doctrinam exponentem maxime animo providit."


Die XXII mensis Iulii MMVIII

Ex Urbe Sydneiensi: Pontifex Maximus "novum aevum" poposcit
Conventu Iuvenum exeunte Summus Pontifex Benedictus XVI una cum quinque milibus participantium maximam celebrationem sacrorum rituum in historia Australiae habuit tempore antemeridiano die Dominico Sydneii ad societatem et Ecclesiam renovandas adhortans et de novis "desertis spiritus", quae ubique diffunduntur, monens. Pro eis "novum aevum" poposcit, quo nimius amor sui, libido possidendi et levitas substituantur spe, verecundia ac mutua fide, quae ut in effectum perducerentur, opus esse renovatione christianorum fortitudine Spiritus Sancti.

Papa iter in Australiam finivit conventu cum quibusdam abusu sexuali afflictis habito
Pontifex Maximus Benedictus XVI itinere dierum novem in Australiam finito Romam aeroplano rediit, postquam quemdam gregem abusu sexuali afflictorum convenit. Quattuor personas, duo nempe viros et duo mulieres, Sanctae Missae Papae in aurora in domo Ecclesiae Cathedralis Sydneii celebratae interfuisse, ut quidam Curiae Romanae locutor palam fecit. Benedictum XVI post Sanctam Missam celebratam cum singulis collucutum esse se cum eis coniunctum exprimentem. Locutor adiunxit eos valde motos cum verecundia et spiritu convenisse. Propositum erat ut hoc conventus haberetur Conventu Iuvenum Mundano finito.

Romanus Pontifex: "Vehementer doleo"
Romanus Pontifex XVI afflictis abusus sexualis a sacerdotibus commissi excusationem attulit. "Dolent mihi vehementer dolores et passiones, quas afflicti toleraverunt", Papa a scripto primo discedens dixit, dum Sanctam Missam tempore antemeridiano diei Saturni (tempore loci) Sydneii celebrat. In homilia anglice habita coram episcopis Austaliae, alumnis et religiosis Summus Pontifex protulit: "Affirmo me ipsum ut pastorem vestrum una cum vobis pariter dolere."

Summus Pontifex: "Religiones ad idem tendere debent"
Summus Pontifex Benedictus XVI religionum aliarum repraesentantes Sydneii conveniens momentum dialogi ad pacem tuendam confirmavit. Religiones prodesse posse in concordia constituenda inter religiones et vitam publicam. Hoc eo gravius esse tempore, quo aliquot putarent religionem potius esse separationis efficiendae causam quam vim unitatis constituendae.

Papa: "Dialogus verus de Eucharistia oecumenem fovet"

Benedictus XVI secundo publico die Conventus Iuvenum Mundani inter alia de rebus oecumenicis cum repraesentantibus aliarum ecclesiarum christianarum colloquens tractavit. Supremus Ecclesiae Catholicae Pastor dixit consuetudines inter diversas ecclesias in “discrimine” esse. Propter quod dialogum difficilem manere Benedictus XVI confirmavit, dum die Veneris in crypta ecclesiae cathedralis Sanctae Mariae dedicatae Sydneii sitae quidam conventus habetur. … Papa Benedictus XVI “dialogum verum” ad dissentias superandas expoposcit. Opus esse ut omnes christiani “caverent, ne ipsi doctrinam christianam separantem putare tentarentur”. E contra omnes cum non christianis de amore proximi loqui oportere. Vult Summus Pontifex dissentias doctrinae idcirco christianos non impedire, ne etiam nunc temporis mundo meliori impendant. … Subiunxit autem praecipuam difficultatem dialogi oecumenes communem manere celebrationem Eucharistiae. Tamen certos nos posse esse diem fore, quo hoc sacramentum celebare possimus omnes. “Via quidem“, inquit, “oecumenes ad Eucharistiae celebrationem communem tendit (cf. Ut unum sint, 23-24; 45), quam Christus apostolis suis ut sacramentum unitatis praecipuum tradidit. Quamquam sunt adhuc impedimenta superanda, certi tamen esse possumus quodam die Eucharistiam communem nostros tantum corroboraturam esse labores, ut alius alium diligat et ministret Dominum nostrum sequens.”


Die XV mensis Iulii MMVIII

Nuntius Benedicti XVI ad Conventum Iuvenum Mundanum missus
Summus Pontifex Benedictus XVI spem habet Conventum Iuvenum Mundanum incitamentum fore missionarium et Ecclesiae Catholicae et praesertim christifidelium adulescentium. Spe aspera temporis futuri atque desperatione praesentibus fidem christianam corroborare et dirigere in quodam nuntio, qui post adventum eius in Australia Dominica publicatus est, confirmavit. Iuvenes scripsit recusatione fidei provocatos esse, quam in adiunctis eorum perciperent. Responum esse Christum, in quem Spiritus homines converteret, qui esset vita, amor, veritas.

E Civitate Vaticana/e Magna Britannia: Mulieres ordinationem epicopalem recepturae unitatem impedient
Dolet Curia Romana de decreto ecclesiae anglicae postero tempore mulieribus sine restrictione ordinationem episcopalem conferendi. Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum Fovendam die Mercurii declaravit ecclesiam anglicam hoc decreto, fractura cum sit apostolicae, quae ab omnibus ecclesiis primi millenni observatur, traditionis, oecumenico processui "nulla re cogente obicere".

E Civitate Vaticana/e Medjugorje: Quoddam consilium Vaticanum ad investigandum constitutum
Curia Romana quoddam consilium constituit ad "apparitiones Mariae" in loco vulgo Medjugorje appellato perceptas examinandos. Catholicus arciepiscopus Seraiensis, Vinko Cardinalis Puljic nomine, quosdam nuntios quibusdam instrumentis communicationis Bosniensibus propagatos et ad illud consilium pertinentes confirmavit. Dixit primum aliquot muneribus in consilio Vaticano fungentes ad sanctuarium Herzegoviense puplice missum iri. ... Tempore praeterito identidem arciepiscopus Seraiensis controversiam, quae veterrimam est, inter episcopum Mandetriensem et fratres minores loci vulgo Medjugorje appellati dirimere conabatur. Sententia de "apparitionibus Mariae", quae die XXIV mensis Iunii anno MMLXXXV ceperant, pars est huius controversiae.

Novus Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum
Romanus Pontifex Benedictus XVI Angelum Amato Congregationis de Causis Sanctorum novum nominavit praefectum renuntiatione Ioseph Seraiva Martins huic officio eo tempore accepta. Fuit Amato adhuc usque secretarius Congregationis de Doctrina Fidei et pertinuit ad intimos cooperatores Ioseph Cardinalis Ratzinger, qui, antequam anno MMV Summus Pontifex electus est, huius dicasterii olim fuerat praefectus. Ludovicus Franciscus Ladaria Ferrer novus secretarius Congregationis de Doctrina Fidei a Summo Pontifice nominatus est. Ille Maioricae ortus annosque LXIV natus et doctor theologiae dogmaticae in Studiorum Universitate Pontificia Gregoriana inter alia in Studiorum Universitate Sancti Georgii Frankfurti ad Moenum sacris studuit disciplinis. Successor arciepiscopi Amati secretarii Congregationis de Doctrina Fidei ad Societatem Iesu pertinet
.


Die VIII mensis Iulii MMVIII

E Civitate Vaticana: Indulgentia plenaria occasione Conventus Mundani Iuvenum concessa
Pontifex Maximus Benedictus XVI occasione Conventus Mundani Iuvenum Sydneii habendi data plenariam elargietur indulgentiam. Qui a die quinto decimo usque ad diem vicesimum mensis Iulii Sydneium pietatis causa pereginabitur menteque huic occasioni consentanea et eis, quae instituentur, et sacris ritibus, quibus conventus concludetur, intererit, indulgentiam poenae temporalis pro peccatis debitis consequi potest. Hoc patet ex quodam decreto Apostolicae Paenitentiariae die Saturni publici iuris facto. Praeterea conditiones sunt confessio sacramentalis peccatorum, receptio sacrae communionis, oratio ad mentem Summi Pontificis. Quilibet christifidelis catholicus, qui ubique terrarum preces ad caelum efferet, ut conventus feliciter procedat, atque ad eiusdem mentem precabitur, secundum verba decreti indulgentiam partialem lucrari potest.

Nihil obstat quominus canonizetur
Pater Damianus de Veuster anno millesimo octocentesimo quadragesimo natus, anno millesimo octocentesimo nono vita functus, qui "Apostolus lepra afflictorum" vocatur, canonizari potest. Die Iovis in Civitate Vaticana Summus Pontifex Benedictus XVI decretum approbavit, quo Congregatio de Causis Sanctorum miraculum patre Belgico intercedente effectum agnoverat.

Papa in televisione leget
Romanus Pontifex Benedictus XVI unam horam textus biblicos recitabit, statione emissoria televisifica, quae vulgo "RAI" appellatur, id emittente. Eum die proximo quinto mensis Octobris primum caput libri Genesis lecturum esse, quidam stationis emissoriae televisificae nuntiator dixit. "RAI", incipiente Synodo Episcoporum de Sacris Scripturis, quae eodem tempore inchoabit, seriem integram capitum bliblicorum diebus et noctibus septem emittet.

Moris translatici sectatores responderunt
Schismatica Fraternitas sacerdotalis Sancti PII X cum Sancta Sede "de doctrina" colloqui desiderat, eis quoque additis, a quibus dissentiant. Hoc superiorem generalem, Bernhardum Fellay nomine, Pontificiae Commissioni, cui nomen est "Ecclesia Dei" et cuius est de possibilitate redintegrationis mori translaticii studiosorum curare, annuntiatum esse a Fraternitate notum factum est. Quidam Fraternitatis, quam arciepiscopus Marcellus Lefebvre, qui posterius excommunicatus est, condidit, scripserunt de his etiam quaestionibus colloquendum esse, "quibus praetermissis periculum exstaret statum canonicum praecipiter raptimque constitutum ad nihilum redigendi", eo tempore exposcentes, ut decreta, quibus anno millesimo nongentesimo octogesimo octavo excommunicatio declarata est, revocarentur.

Summus Pontifex seriem instructionis catecheticae de Paulo inchoavit
Benedictus XVI die Mercurii in Civitate Vaticana, milibus migratoribus ad sacra loca et peregrinatoribus adstantibus, annuntiavit se, dum alloquendi causa omnes recipiat, novam seriem catecheticam esse habiturum. Anno Sancto Paulo dedicato Papa, cum omnes alloquendi causa recepit, de vita et doctrina Apostoli Tarsi nati cogitare vult. "Nos", inquit, "ut scitis, paucis ante diebus sollemnitate nempe Sancti Petri et Pauli annum Pauli Apostolo gentium dedicatum et usque ad diem vicesimum nonum mensis Iunii anno bis millesimo nono celebrandum aperuimus. Hoc tempore non solum Paulum ut egregium et plane singularem sanctum colamus, sed etiam, ut doctrina eius intellegatur et cognoscatur, laboremus. ..."


Die I mensis Iulii MMVIII

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex annum Sancti Pauli aperuit
Benedictus XVI die Saturni annum Sancti Pauli in omnibus gentibus celebrandum aperuit. Una cum Patriarcha Oecumenico Constantinopolitano, Bartholomeo I nomine, aliisque antistitibus ecclesiarum christianarum vesperas prope sepulcrum apostoli gentium in basilica patriarchali Sancti Pauli ante muros situm celebravit. Christiani, non paucis inceptis, etiam oecumenicis, propositis, usque ad diem vicesimum nonum mensis Iulii anni proximi recordari volunt Paulum ante fere duo milia annos natum esse. ... "Ad hoc proclamavi "proprium annum Sancto Paulo dedicatum", ut nos ei attentos praeberemus auditores ab eoque ut magistro nostro nunc "fidem et veritatem" disceremus, quibus fundamentis unitatis discipulorum Christi nitantur", Summus Pontifex in homilia dixit. "Non solum", inquit, "quaerimus, quisnam esset Paulus. Quaerimus imprimis: Quis est Paulus?" ... Benedictus XVI adiunxit apostulum gentium "a multis virum haberi, qui controversias intenderet". Revera se "concordiam leviter assequendam non quaesivisse", cum "veritatem perdiligeret".

Summus Pontifex: "Annus Sancti Pauli unitatem christianorum foveat"
Celebrationes sicut festum Sanctorum Petri et Pauli aut Apostoli Andreae "temporis punctum concordiae" sunt. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI, postquam Patriarcham Oecumenicum, Bartholomeum nomine, tempore postmeridiano diei Saturni superioris in Civitate Vaticana recepit, dixit eum in Domo Apostolica hospitem salutans. Sole occidente Papa in Urbe annum Sancto Paulo dedicatum, qui a non paucis gentibus celebrabitur, Patriarcha orthodoxo Constantinopolitano adstante aperuit. Romanus Pontifex his verbis utens dixit: "Nam, dum id celebratur, alius alium melius cognoscet, quo quoque melius cooperabimur et qua movemur spe afficiemur quadam sane die plenam nos, quam Dominus vult, consecuturos esse unitatem." Annus Sancti Pauli in Ecclesia et catholica et orthodoxa simul celebrabitur, quod Papa quoque confirmavit "rem" esse "opportunam".

De sacra communione christifidelibus genibus nixis distribuenda
Guido Marini, Magister pontificarum Celebrationum Liturgicarum a Summo Pontifice, a quodam administro actorum diurnorum Vaticanorum, quae vulgo "L´Osservatore Romano" appellantur, die Iovis percontatus annuntiavit in Sanctis Missis a Summo Pontifice celebrandis sanctam communionem in lingua suscipientium deposituram esse. Modum sanctam communionem in manum accipiendi concessionem fuisse singulis Conferentiae Episcoporum datam. Verumtamen usu sanctam communionem in lingua suscipientis deponendi generalem normam liturgicam vigentem in luce poni, qui, "quin illo alii modo detrimentum afferretur", pietatem melius foveret presentiamque Christi in sacramento altaris aptius exprimeret. ...His dictis Marini magnum momentum celebrationis versus orientem in Missa celebrandae exposuit, "etiam ad eius celebrandae idoneitatem quod attinet". Nam directione celebrandi "quoddam praecipuum factum anthropologicum et theologicum revelari". Marini subiunxit: "Venit salus de Domino, qui Oriens est, Sol, qui oritur nobis aspiciendus, a quo donum gratiae nobis accipiendum est" ...

Novus cardinalis vicarius nominatus
Romanus Pontifex Benedictus XVI Augustinum Vallini novum nominavit cardinalem vicarium, qui sexaginta octo annos natus Camillo Cardinali Ruini succedit, qui multos annos Conferentiae Episcoporum Italicae praefuit. Vallini usque ad huc Supremo Apostolicae Signaturae Tribunali, supremo tribunali Vaticano, praefecit. Novus praefectus Apostolicae Signaturae Raimundus Leo Burk erit, natione Americanus septentrionalis, adhuc usque arciepiscopus arcidioecesis Sancti Ludovici.


Die XXIV mensis Iunii MMVIII

E Turcia: Episcopus urbis Apostoli Pauli migratores in locum sacrum, non peregrinatores desiderat
Quaerenti radices christianismi viae sequendae sunt, quibus Apostolus Paulus in regione meridiana Turciae hodiernae ibat. Qua de causa annus Sancto Paulo dedicatus die Saturni superiore Tarsi, urbe antiquo, ubi Paulus natus est apertus est. Valterus Cardinalis Kasper Curiae Romanae adfuturus in Turciam profectus est. Episcopus Ludovicus Padovese, episcopus dioecesis, ubi Tarsus situs est, dixit christianos duo milia annos post Apostolum Paulum natum Tarsi, civitate nativitatis eius, non solum hospes esse debere. "Hic", inquit, "venturus hunc in locum migrator, non autem peregrinator nos visitet. Nam hic locus aptus est ad summam cognoscentiam consequendam. Praeterea qui Tarsum iter faciet, populo Turcico testimonium perhibeat, id est ostendere inter christianos esse homines, quibus firma fides sit, cui vivendae incumbunt. Quo non paucis in Turcia christianismum et occidentem similes esse et, cum occidens improbus sit, christianismum quoque improbum esse putantibus oportet quoque contra dicere. Turcis ergo nobis illustrandum est hoc omnino non esse verum."

E Civitate Vaticana: In radiophono novus modus Ecclesiam esse

Ecclesia instrumentis communciationis socialis nostri temporis uti debet ad nuntium suum mundo hodierno notum faciendum. Hoc Papa Benedictus XVI die Veneris quibusdam administris stationum radiophonicarum catholicarum commonefecit, quos Congressum Pontificio Consilio de Communicationibus Socialibus instructum participantes audiendi et alloquendi causa receperat. Hoc faciendo Ecclesia et catholicos et non catholicos alloqui potest. "Radiophonum", inquit, "missionis Ecclesiae particeps est et eam in tuto collocat. Sed radiophono effici quoque potest, ut Ecclesiae novus modus est vivere, novus modus esse Ecclesiam et ut Ecclesiam agere. Radiophonum et ad doctrinam de Ecclesia et ad res pastorales quod attinet magni momenti est." Cum stationes radiphonicae catholicae nuntios divulgent, homines variorum cultorum humanorum civiliumque discere "Christum cognosere, verba Papae audire et Ecclesiam amare", dixit variis linguis Benedictus XVI omnes participiantes salutans. Diurnarios catholicos mundo operam praestare subiunxit.

E Canada: Eucharistiae vis missionaria est
Quebeci in Canada his diebus quadragesimus nonus Congregssus Eucharisticus celebratur. Romanus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii, postquam in area petriana peregrinatores recepit, dixit se sperare conventum, qui causa gravis precandi, cogitandi et meditandi de Eucharistiae mysterio fieri posset, ad fidem catholicorum toto orbe terrarum viventium corroborandam collaturum esse. Papae vicem gerit Ioseph Cardinalis Tomko, qui vim missionariam huius conventus confirmavit: "Opus nobis est vi testimonii. Unde haec venit nisi de Christo viventi? Agitur ergo maxime de fide corroboranda. Quod ut consequatur, finis est huius congressus hic in Canada celebrati, ubi adiuncta Europeae occidenti similia sunt. Quod quoque in hoc mundo - vi Christi viventis - permagni momenti est."

Die XVII mensis Iunii MMVIII 

E Civitate Vaticana: Omnibus facultas Sanctas Missas ab Neocatechumenalibus celebratas participandi
Curia Romana statuit, ut Sanctas Missas communitatis Neocatechumenalis Itineris, quae die Saturni sole occidente celebrantur, facultas participandi eis quoque esse deberet, qui ad Neocatechumanale Iter non pertinent. Hoc ex statutis "Neocatechumenalis Itineris" patet a Curia Romana die Veneris appobatis. Res divinae, quas motus incoetibus parvis semper ad vesperum pridie Dominicam celebrare solet, ad normas statutorum in curam pastoralem paroeciae inserendae et libri liturgici Ritus Romani adhibendi sunt. Insuper in statutis experimento ad quinqennium habito approbatis provideatur, ut christifideles sanctam communionem recipiant stantes. Nam adhuc Neocatechumenales Eucharistiam recipiunt sedentes. Multos annos disceptationes inter communitatem et Congreagtionem pro Doctrina Fidei approbationi antecesserunt. Summus Pontifex Benedictus XVI mense Ianuario anni bis millesimi sexti etiam expoposcerat, ut membra normas liturgicas Ecclesiae observarent.

Papa cum Bush inter alia de inopia et fame collocutus est
Summus Pontifex Benedictus XVI die Veneris Georgium W. Bush, qui muneri praesidis Foederatarum Civitatum Americae Septentrionialis renuntiaturus sit, in Civitate Vaticana recepit cum eo inter alia de Oriente propinquo, de globalisatione et de inopia fameque collocuturus. Hoc ex verbis patet, quae Sancta Sedes, postquam in hortis Vaticanis convenerunt, nota fecit.

Ex Vasintonia: Iter Papae in Foederatas Americae Septentrionalis Civitates iam bona attulit
Summi Pontificis Benedicti XVI in Foederatas Americae Septentrionalis Civitates iter iam bona attulisse hominibusque societatis saecularis oculos aperuisse, Nuntius Apostolicus Vasintonianus, archiepiscopus Petrus Sambi nomine, a quodam actorum diurnorum, quae vulgo "L´Osservatore Romano" vocantur, die Mercurii interrogatus dixit. Christifideles multarum paroeciarum ad se retulisse, numerum eorum, qui Sanctam Missam frequentarent, auctum esse hominesque exercitationes pietatis magis rursum explere subiungit. Sermonibus adhibitis Papam ad hanc terram iterum evangelizandam adhortatum esse. Omnibus, quae ad Ecclesiam spectent, hoc propositum est, ut instrumentum fiant Sancti Spiritus ad novam Pentecostes excitandam. Benedictum XVI ante iter in Foederatas Civitates Americae Septentrionalis factum non satis notum fuisse. Nuntius quoque explicavit non paucos ministrum publicum Domus Apostolicae expectavisse. Quorum autem plenam gratiam Benedictum XVI postea consecutum esse, cum se bonum pastorem, patrem et magistrum benignum exhibuisset. Nunc populum eum magis audire, amare, vereri.

E Civitate Vaticana: Cardinalis Cordes consultor plurium Congregationum et Consiliorum nominatus
Cardinalis curialis natione theodiscus, Paulus Ioseph Cordes nomine, a Summo Pontifice consultor plurium Congregationum et Consiliorum Curiae Romanae vocatus est. Sententia et consilium suum utilitati erit Congregationibus de Causis Sanctorum, de Seminariis atque Studiorum Institutis, pro Clericis et Pontificio Consilio de Iustitia et Pace. Alii quoque cardinales nuper creati ad varias Congregationes et Consilia simul vocati sunt velut Andreas Vingt-Trois, archiepiscus Parisiensis, Theodorus Sarr, archiepiscopus Dakarensis, aliique.


Die X mensis Iunii MMVIII

E Civitate Vaticana: De propriis et alienis cognoscendis
Qui pro dialogo cum fidelibus religionum non christianarum enititur, de fide propria bene certior factus sit. Hoc Summus Pontifex eis, qui ad Pontificium Consilium Pro Dialogo cum non Credentibus pertinent quique his diebus in Civitate Vaticana conveniunt, ut plenariam sessionem celebrent, inculcavit. "Si", inquit, "hic dialogus sincerus esse expectatur, is fidei esse debet iter. Quapropter opus est, ut ii, qui dialogo operam dant, et ipsi in fide propria eruditi sint ac fidem aliorum bene cognoscant. Propter quod vestrum Pontificium Consilium cohortor, ut institutiones dialogo interreligioso fovendo, quae ad varios coetus christianos pertinent, praesertim ad alumnos et iuvenes in seminariis, studiorum universitatibus, facultatibus aliisque hoc genus institutis variis disciplinis incumbentes spectant, praeparentur."

Papa confirmavit iura hominum ubique terrarum obligare
Iura hominum "dignitate personae humanae a Deo ad eius imaginem et similitudinem creatae fulciunt". Proinde ubique terrarum obligant. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI die Veneris Asiam intuens confirmavit, episcopis Malaesianis, Singaporensibus et Bruneiensibus receptis. ... "Omnia", inquit, "bona et vera quae illuminismus comparavit nos accipere opportet, praesertim ea quae ad iura humana et religionem libere profitendam efferenda spectant. Iura humana dignitate personae humanae fulciunt, quam Deus ad suam imaginem et similitudinem creavit. Qui itaque indolem eorum universalem confirmavit, ad Evangelium nuntiandum confert. Haec enim doctrina proprium est Evangelii."

Benedictus XVI Ioannem XXIII laudavit
Romanus Pontifex Benedictus XVI instaurationes praedecessoris sui Ioannis XXIII, ante quadraginta annos vita decessi, laude dignatus est. Die Mercurii Papa, dum pietatis causa peregrinatores in area Petriana alloquendi causa recipit, dixit ab Concilio Vaticano Secundo (ab anno nongentesimo sexagesimo secundo usque ad annum nongentesimum sexagesimum quintum celebrato) a Ioanne XXIII Romano Pontifice convocato renovationem Ecclesiae, eius structurarum et liturgiae initium cepisse. Renovationem in Ecclesia tertii millennii fructus affere debere, Benedictus XVI affirmavit pietatis causa peregrinatoribus Polonicis salutem dicens. Ioannes XXIII, qui in loco, vulgo "Sotto il Monte" appellato, prope Bergomum sito, die vicesimo quinto mensis Novembris anni millesimi octogentesimi primi, nomine civili Angelus Ioseph Roncalli, natus est, munere Succesoris Petri ab anno millesimo nongentesimo quinquagesimo octavo usque ad annum millesimum nongentesimo sexagesimum tertium functus est. A christifidelibus Italicis ut "Papa amoris plenus" colatus anno bis millesimo a Romano Pontifice Ioanne Paulo II in beatorum numerum relatus est.

Benedictus XVI: "Fames non est fatum"
Summus Pontifex Benedictus XVI enixe de novis rationibus ad discrimen ciborum superandum admonuit. Fames cibique insufficientia in mundo, qui tantum habet quantum satis ad usus necessarios, non tacitae ferendae sunt. In quodam nuntio ad summas auctoritates misso, qui Romae die Martii proximi convenient de cibis afferendis disceptatum, expoposcit, ut omnes terrae ad hoc ad effectum adducendum contenderent.


Die III mensis Iunii MMVIII

E Civitate Vaticana: De Corde Iesu mensi Iunio colendo
Romanus Pontifex Benedictus XVI ad pietatem erga Cor Iesu hoc mensi Iunio renovandam adhortatus est. Quam colentes christifideles preces usu moreque maiorum receptas ad diem Deo offerendum attentis quoque precibus mente Summi Pontificis effundendis adhibeant. Benedictus XVI ante precationem Anglicam Dominica recitatam dixit Cor Iesu et in pietate fidelium et rei mysticae studiosis et theologis fidei christianae esse signum singulariter peraptum, utpote quod mysterium incarnationis et redemptionis simplicter integreque complectatur.

Excommunicatio collata mulieri sacra ordinatione
Congregatio pro Doctrina Fidei die Iovis quoddam decretum generale publici iuris fecit ad sacram ordinationem mulieri collatam spectans, quod in actis diurnariis, vulgo titulo "L´Osservatore Romano" inscriptis, publicatum est monens omnes, qui sacrum ordinem mulieribus conferre attentaverint, in excommunicationem latae sententiae incurrere, quae quoque ad mulieres, ordinatione recepta, pertineat. Hoc decreto, cui titulus est "Decretum generale de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris", quod ut publicaretur iam die undevicesimo mensis Decembris anni superioris decretum erat, Congregatio pro Doctrina Fidei, ut latine et italice legitur, "naturam validitatemque sacri ordnis tueri" vult. Excommunicatione etiam eos christifideles puniri, qui ad Ecclesias orientales cum Ecclesia latina coniunctas pertineant.

Instructio Curiae Romanae ad religiosos spectans: "Oboedientia via Deum quaerendi"
Professio oboedientiae in instituto religioso emissa non est tam voluntati alicuius oboedire occaecatum quam viam Deum quaerendi. Hoc est quod in quadam instructione Curiae Romanae, "Officium auctoritatis et oboedientiae" inscripta dieque Mercurii publici iuris facta commonefactum est a Congregatione pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae, quae professionem oboedientiae, quae ad "consilia" quae dicunt "evangelica" pertinent iterum explicare conatur. Oboedientia non est idem ac capitis motu nutare, cum quidam aliquid faciendum iubet, sed semper et semper Christum sequi, qui eius Patri erat, ut in Sacris Scripturis legitur, "oboediens usque ad mortem". "Faciem Tuam, Domine, quaeram". Hoc sunt verba psalmi, quibus documentum imbuitur. Quidam sentiunt oboedientiam esse Sacram Bibliam legere libenter, verba Dei auscultare et de Eius consilium salutis cogitare. ... De cetero documentum Curiae Romanae de limitibus, in quibus oboedire difficile est, mentionem facit recusationem conscientia suffultam non excludens. Auctores consilium dant ut ei, cui difficile est oboedire, Christus, magnus oboediens, sequendus sit.

E Civitate Vaticana/ex Italia: De textibus biblicis electis in statione emissioria televisivica legendis
Benedictus XVI in quadam statione emissoria televisifica Italica quaedam Sacrarum Scripturarum excerpta leget. Papa, ut in ephemeride "Chi" legi potest, mense Octobri, qui sequetur, tempore Synodis Episcoporum die dominica tempore postmeridiano in statione emissioria televisivica publica textus Divinarum Litterarum, qui eligentur, recitabit. Quibus lectis rabbinus superior Urbis, quidam presbyter graecus-orthodoxus et quidam clericus protestanticus quosdam textus Sacrae Bibliae legent. Spectatores quoque ope interretis perscribere poterunt, ut excerpta Sacrarum Scripturarum recitaturi sint. Consilium Pontificium de Cultura hoc inceptum moderabitur, quo in Italia Sacrae Scripturae melius cognocantur.


Die XXVII mensis Maii MMVIII

E Civitate Vaticana. Papa: "Eis, qui in Sinis terrae motu afflicti sunt, adsum"
Romanus Pontifex Benedictus XVI, antequam precationem Angelicam Dominica fecit, iterum eorum, qui in Sinis terrae motu afflicti erant, recordatus est. Sinensibus, qui primi diei causa, quo toto orbe terrarum pro Ecclesia Sinensi preces effusae sunt, die Saturni tota ex Italia aream Petrianam petiverant, Papa dixit: "Affirmo me ipsum omnibus eis mente adesse, qui nunc temporis horas angoris timorisque patiantur. Utinam populus in illa regione, fratribus adiuvantibus, cito rebus solitis cotidianae vitae rationis gaudeat.

Summus Pontifex: Evangelium quamque culturam corroborat
Cultus atque humanitas Europae evangelio corroborantur. Hoc Romanus Pontifex confirmavit delegatos summi magistratus Macedonii atque Bulgarici, qui Urbem peregrinationis sacrae causa quotannis petunt sanctos Slavicos Cyrillum et Methodium cultum, audiendi alloquendique causa recipiens. Legati quoque Ecclesiae Orthodoxae ambarum terrarum, quae inter meridiem et solis ortum spectant, interfuerunt. Insuper Benedictus XVI momentum utriusque sancti ad rerum progressum terrarum Slavicarum Europae extulit. "Non enim Evangelium verum nucleum cuiusque humanitatis extenuat. E contrario adiuvat homines, ut bonum commune semper cognoscant et foveant. Nam Evangelium lux est, qua veritas revelatur. Radices christianas proprias rursum detegere momento est ad societatem novam aedificandam, quae virtutibus stabilibus suffulcit. Omnium proinde christianorum est Evangelium cum eis, quae cultui humanitatique eorum propria sunt, coniungere." Romae reliquae apostoli Slavorum Cyrilli sunt. Qui et Methodius a Summo Pontifice Ioanne Paulo II patroni Europae declarati sunt.

Benedictus XVI: Diurnariis veritas observanda est
Instrumenta communicationis socialis praestantes Pontifex Maximus Benedicus XVI de officio veritatis servandae et de dignitate hominis observanda monuit. Nam diurnarios,sive docere sive delectare velint, credibilitati veritatique obstringi. ... "Potissimum", inquit, "communicatio fundamento morali fulciens bonis ethicis annititur. ... Opus est, ut administri instrumentorum communicationis socialis certas conclusiones quodammodo methodologice aspernentur, praesertim cum id omnibus momenti est. Non autem oportet ut haec ratio princeps in cynismum relativisticum mutetur."

Papa de divisionibus idiolatriaque monuit
Summus Pontifex Benedictus XVI Festo Sanctissimi Corporis Domini dividendi studia idolorumque cultum cavenda praemonuit. Adorationi Christi in Eucharistia, quam Ecclesia praesertim festo Sanctissimi Corporis Domini caeremonia colat, non aliquid exotici aut arcani, sed publicum esse actum, Papa commonefecit vesperi diei Iovis, dum Sanctam Missam ante Basilicam Lateranensem celebrat. ... Sollemnitate Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, in qua Eucharistia celebretur, qua finita fiat processio, vitae christianae piliae angulares videri, id est congregare, procedere, adorare.


Die XX mensis Maii MMVIII

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex "Humanae vitae" laudavit
Romanus Pontifex Benedictus XVI paucis diebus ad familiam tuendam iterum enixe adhortatus est, dum in Civitate Vaticana consociationes catholicarum familiarum, quae ex diversis partibus Europae advenerant, recipit. In allocutione mentionem quoque fecit de Litteris Encyclicis Papae Pauli VI, quae anno millesimo nongentesimo sexagesimo octavo publici iuris factae sunt et in disceptatione versantur. Eas "fortiter adversatas esse motibus cultus humanitatisque praevalentium atque firmiter bonitatem amoris coniugalis ab amore suiipsius liberi vitaeque aperti extulisse". De vetito rebus conceptioni directo offerentibus utendi Benedictus XVI perinde ac in allocutione sua prima de "Humanae vitae" duobus hebdomadibus habita non locutus est.

Episcopi novos motus sprituales admittant
Benevolentia episcopi motus novos accipiant. Ad hoc Papa Benedictus XVI die Saturni adhortatus est. Alloquendi causa eos, qui cuidam seminario Pontificio Concilio pro Laicis instituto diversis ex regionibus orbis adventi interfuerunt recipiens Benedictus XVI dixit episcopis de unitate Ecclesiae curandum esse, quin diversitas charismatum supprimerentur.

In memoria Gantin - "In pace cum Deo"
Franciscus Arinze, cardinalis curialis Nigerianus, cardinalem Bernardinum Gantin, qui ... vita functus erat, virum cum Deo in pace viventem laudavit. A quodam diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae interrogatus Arinze dixit: "Cardinalis Gantin episcopus erat et cardinalis, qui nobis monstravit se virum esse, qui cum Deo in pace viveret, episcopus, qui missionem Ecclesiae urgeret, episcopus, qui alios homines vereretur. Non est imbecillitatis alios vereri - non est! Si quis firmus est, Deum amat et alios homines veretur, in pace est. Gratia est tali homini occurere. Cardinalis Gantin donum est Dei terrae eius, rei publicae Dahomeianae, toti Africae, Ecclesiae Catholicae impertitum." Paulus VI Bernardinum Gantin anno millesimo nongentesimo septuagesimo primo Romam vocavit, ubi plus quam triginta annos opera sua iuvabat. Qui primus niger cardinalis curialis habetur.

Summus Pontifex afflictorum in Sinis recordatus est
Papa Benedictus XVI, dum peregrinos in area Petriana congregatos alloquitur, afflictorum terrae motus, qui in Sinis tremuerat, recordatus est. Publice notum factum est in regione circa epicentrum gravis terrae motus mediis in Sinis situm, numerosos locos omnino deletos esse. "Totus sum", inquit, " populo loci, qui vulgo Sichuan appellatur, et provinciis vicinis in Sinis sitis. ... Rogo omnes ad preces pro eis fundendas, qui in Sinis vitam amiserunt. Mente assum eis, qui superstites sunt, omnibus nobis gratiam et misericordiam Dei pro eis supplicantibus. Confirmet et consoletur eos et adsit afflictos his horis auxilium praebentibus Dominus."


Die XIII mensis Maii MMVIII

E Civitate Vaticana: Pagina interretialis Sedis Apostolicae lingua Latina confecta est
Continuo pagina interretialis Sedis Apostolicae www.vaticana.va lingua Latina legi potest. Praeter linguas nostro tempore locutas velut Italicam, Anglicam, Gallicam, Hispanicam, Lusitanicam et Theodiscam documenta Sedis Apostolicae, quae magni momenti sunt, in pagina cui titulus est "Sancta Sedes latine", vetusta quoque lingua Ecclesiae exarata inveniri possunt. Prima rubrica verbis "Summi Pontifices" inscripta ad Summum Pontificem Ioannem XXIII usque pertinet. Prima documenta huius rubricae Ioanne Paulo I Papa confecta sunt. In pagina quoque Latina textus Sacrarum Scripturarum, qui "Vulgata" appellatur, integer textus Cathechismi Ecclesiae Catholicae et Codicis Iuris Canonici necnon numerosa documenta Concilii Vaticani Secundi atque Curiae Romanae offeruntur. Recta paginae dispositio non est ac illa aliarum sex paginarum. Quae enim primum Summum Pontificem Benedictum XVI innuentem et columnas in Area Petriana exstructas monstrant. Monstrat autem pagina Latina imaginem luce impressam Papae Theodisci, qui ad mensam scriptoriam sedens graphio atramento instructo quoddam documentum exarat. Benedictus XVI magnus putatur amicus et fautor linguae Latinae.

Benedictus XVI: "'Humanae vitae' nunc cum maxime maioris ponderis"
Quadraginta ante annos, die namque vicesimo quinto mensis Iulii anni millesimi nongentesimi sexagesimi octavi, Paulus VI Litteras Encyclicas de usu rerum conceptioni directo officientium, quibus titulus sunt "Humanae vitae" publici iuris fecit. Quae tunc et nunc in controversia sunt. In Universtate Studiorum Lateranensi occasione data diei anniversarii, quo eae publici iuris factae sunt, conventus omnium gentium habitus est. Eos qui conventui interfuerant Romanus Pontifex Benedictus XVI recepit alloquendi causa. "Quadraginta annis" inquit "post Litteras Encyclicas publici iuris factas non solum ea quae docent, immuta et vera sunt, sed etiam sapientia demonstratur, qua quaestio tractata est. Nam describunt amorem coniugalem esse integrum et non solum docent corpus ab anima separari. Hic amor necque solum sensibus subicitur saepe volucribus et dubiosis, sed qui eo imbutus est, respicit tum unitatem hominis cum factum, quod matrimonio coniuncti se mutuo tradentes omnia inter eos communicant amorem fidelem et verum despondendo, vere liberae electionis fructum." Adstruit Benedictus XVI veritatem in Litteris Encyclicis "Humanae Vitae" doctam immutatam manere.

De indulgentia speciali anno Sancto Paulo dedicato
Romanum Pontíficem occasione anni Sancto Paulo dedicati data specialem concessurum esse indulgentiam Sedes Apostolica die Saturni notum fecit. Decreto Apostolicae Paenitentiariae statuitur ut peregrini anno Sancto Paulo dedicato sepulcrum apostoli gentium in Basilica Sancti Pauli ante muros sita visitantes indulgentiam plenariam condicionibus solitis adimpletis lucrari possint. Ante "Confessionem" sepulcri Apostoli orationem Dominicam et fidei symbolum recitent et Mariam Sanctumque Paulum devote invocent oportet. Indulgentia etiam in omnibus ubique terrarum ecclesiis Sanctum Paulum patronum habentibus necnon ceteris in ecclesiis ab episcopo dioecesano statutis obtineri potest. Agroti indulgentiam plenariam lucrari possunt, qui mente sacris ritibus ad honorem Sancti Pauli persolvendis precantes intererunt. Annus Sancto Paulo dedicatus a Pontifice Maximo Benedicto XVI die duodevicesimo mensis Iunii anni bismillesimi octavi hora septima decima in Basilica Sancti Pauli ante muros sita aperietur et unum annum durabit.

Symphonia Sinensis ad Benedictum XVI magno gaudio afficiendum cecinit
Primum in Civitate Vaticana quaedam symphonia Sinensis nervis tibiisque cecinit, ut Summo Pontifici magnum gaudium afferrent. Papa audiente Symphonia Philharmonica Sinensis chorusque canentium melodramatici Sanghaevensis "Requiem" Wolfgang Amadei Mozart carminaque Sinensia cecinerunt. "Haec symphonia multis rebus singularis est", Papa symphonia finita non multis verbis Italicis et Anglicis allocutionem habuit. "Gaudio", inquit, "percipio symphoniam chorumque canentium Vestra studio musicae religiosae in Europa compositae moveri. Quo ostenditur fieri posse, ut ingenium hominum, quod quoque in „Requiem“ Mozart eximie exprimitur, in adiunctis multum diversis humanitatis aestimetur. Nam musica omnia, quae sentimus, ea quoque quae ad res religiosas fines cultus hominum singularium transeuntes pertinent, exprimit."


Die VI mensis Maii MMVIII

E Civitate Vaticana. Papa: "Ecclesia ad heroicam sanctitatem adhortatur"
Associatio catholica laicorum, cui nomen est "Actio Catholica", "caritatem erga Ecclesiam" collere pergat. Hoc est quod Romanus Pontifex Benedictus XVI, rebus sacris in area Petriana persolutis, in allocutione sua confirmavit, plus quam centum milibus membrorum "Actionis Catholicae" - praecipue ex Italia ortis - verbis Papae auscultantibus. Sancta Missa celebrata est occasione data diei, quo associatio in Italia ante centum quadraginta annos condita est. ... Summus Pontifex id, ad quod motus catholicus laicorum conditus est, laudavit. "Actio Catholica praesertim de cooperatione ecclesiarum christianarum fovenda, de familiis adiuvandis et de Evangelio ut gaudio magno ab singulis ipsis christianis sentiendo curat."

E Civitate Vaticana/e Cuba: Laici studio praestantes
Laudavit Pontifex Maximus Benedictus XVI propositum episcoporum Cubanorum statum laicorum studio praestantium formandi. Ordinarios Cubanos, qui Sacrorum Liminum visitationis causa in Urbe degerunt, Romanus Pontifex alloquens adhortatus est ad christifideles adiuvandos, ut eis magis facultas esset Sacras Scripturas legendi deque Verbo Dei meditandi. "Profunda scientia religiosa instructi, praesertim de doctrina sociali Ecclesiae, laici catholici ubique in societate testimonium de eorum fide perhibere possunt. Ad hoc in effectum deducandum opto, ut Ecclesia in Cuba contentioni suae non sine causa obsequens instrumentis nuntiis vulgandis ulla sine difficultate uti possit." Esse quoque episcoporum Cubanorum de matrimonio et familia corroborandis sollicitum esse, Pontifex Maximus commonefecit. Facultatem adstruit familiis esse concedendam obligationes subeundi et "iura fundamentalia" persequendi pueros in rebus religiosis et moralibus educandi.

Ex America Septentrionali: Melius de Papa cogitatur
Itinere Summi Pontificis in Civitates Foederatas Americae Septentrionalis perfecto, non dubium est, quin sententiae populi Americae Septentrionalis de Benedicti XVI, generalis opinionis indagatione peracta, correctae essent. Nam ex investigatione die Mercurii palam facta patet sexagesimam quintam partem ex centum interrogatorum declaravisse auctoritatem Papae quoad tempus ante eius iter auxisse. Decima autem quarta pars ex centum dixit sententiam eorum de Papa in peius mutuavisse. Quinquagesima secunda pars ex centum Americanorum septentrionalium, ut refertur, nunc melius cogitat, dum duodecima pars ex centum dissentit. Benedictus XVI Civitates Foederatas Americae Septentrionalis mense medio Aprili petiverat crebro Ecclesiam Catholica ibi adhortans, ut renovaretur, postquam gravibus abusuum scandalis afflictus sit. Quinquagesima octava pars ex centum eorum, qui investigati sunt, declaravit de excusatione huius rei a Supremo Ecclesiae Pastore dicta se consolatos esse. At solum trigesima secunda pars ex centum putavit necessaria suscepta esse, quibus futurum esset, ut res eis similes evitarentur.


Die XXIX mensis Aprilis MMVIII

E Civitate Vaticana: Presbyteri sunt "adiutores gaudii"
Benedictus XVI ut Romanus Episcopus die Dominico viginti novem viris sacramentum ordinis contulit. Inter ordinandos, quorum alii viginti quattuor annos compleverant, alii autem non maiores erant quadraginta quattuor annis, diaconus Ecclesiae Chaldeae Bagdatensis erat. Benedictus XVI, dum ritum plurium horarum in Basilica Vaticana celebrat, dixit Presbyteri praesertim esse Evangelium eoque gaudium annuntiare. ... "Annuntiare", inquit, " et testficari gaudium: hic est nuncleus mandati vestri." Benedictus XVI in memoriam revocat verba epistulae secundae Sancti Pauli ad Corinthios: Neopresbyteros idcirco non "dominari fidei", sed "adiutores esse gaudii" debere.

Romanus Pontifex et ars musica
Italiae praeses rei publicae Georgius Napolitanus et Romanus Pontifex Benedictus XVI, dum die Iovis brevi conveniunt tempore, de condicionibus iuribus hominum ubique terrarum in effectum deducendis atque de personae humanae dignitate observanda collocuti sunt. Convenerant occasione concentus data, quem res publica Italica Romano Pontifici anniversarii tertii eius pontificatus causa obtulit. In Aula Pauli VI in Civitate Vaticana sita symphoniaci modos cecinunt ab uno Italico et a duobus Theodiscis factos, a Luciano namque Berio, Ludovico van Beethoven et Ioanne Brahms.

Romanus Pontifex tertium anniversarium diem pontificatus sui celebravit
Coepit Ecclesia quartum annum pontificatus Benedicti XVI. Quo iter in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis faciente, aniversarius iam dies electionis Novi Eboraci die undevicesimo mensis Aprilis celebratus erat. Die Iovis hebdomadae proximae tres ipsi fuerunt anni, cum institutus est. Praeses rei publicae Italicae, Georgius Napolitanus nomine, ad Benedictum XVI honorandum vesperi diei Iovis concentum in aula Pauli VI instituit. "Pontificatum trium annorum Benedicti XVI" in memoriam revocantes dicere possumus haec: His tribus annis transactis Benedictus XVI plus quam decem milia hominum convenit. Octo fecit itinera in loca extera et octo peregit visitationes pastorales in Italia. Duas adhuc Litteras Encyclicas Benedictus XVI confecit unumque librum de Iesu publicavit. Tenor horum trium annorum verbum evadit "spei", quam amore Dei erga homines figura Iesu Christi exoriri Benedictus XVI docet.

Lombardi: "Summus Pontifex veritatis ostentator et spei nuntius"
Moderator aulae diurnariis edocendis Sedis Apostolicae supremusque moderator Stationis Radiophonicae Vaticanae, Pater Fredericus Lombardi nomine, omnibus perpensis, ea, quae ad iter Summi Pontificis in Foederatas Civitates Americae Septentrionalis pertinuerunt, optima censuit. Praeter orationem in sede Unitarum Nationum Societatis habitam imprimis praecipui esse momenti Benedicti XVI loci visitationem, qui vulgo "Ground Zero" appellatur. Quae visitatio homines solide coniunctos esse demonstavit nos movens. ... Papam Benedictum XVI veritatis esse ostentatorem simulque spei nuntium, ut dixit Lombardi.


Die XXII mensis Aprilis MMVIII

Ex Novo Eboraco: Benedictus XVI "Ground Zero" visitavit - Oratio pro afflictis diei 11 mensis Septembris 2001
Romanus Pontifex Benedictus XVI ultimo die itineris sui in Foederatas Civitates Americae Septentrionalis locum illum Manhattani adiit, qui vulgo "Ground Zero" vocatur, ibi tempore matutino (tempore loci) diei Dominicae pro eis preces ad Deum fusum, qui die undecesimo mensis Septembris anni bis millesimi primi afflicti sunt precans Deum, ut pacem in nostro mundo vi et iniuria afflicto constitueret. Praeterea oravit: "Illos in via Tua amoris ducas, quorum corda et cogitationes odio absumuntur." Benedicto XVI a Cardinali Edwardo Egan allisque ecclesiasticis Ecclesiae Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis Romanum Pontificem comitato precationem faciente praefectus urbis Neo-Eboracensis, Michael Bloomberg nomine, siphonarii, custodes publici, superstites et cognati aderant.

Pontifex Maximus in Sancta Missa: "Mundus desiderio flagrat spiritus"
Summus Pontifex die ante Sanctam Missam in circo Neo-Eboracensi, qui vulgo "Yankee" appellatur, sub divo secundum occasione data itineris in Foederatas Civitates Americae Septentrionalis celebrandam die Saturni una cum presbyteris religiosisque res sacras in Cathedrali Sancto Patricio dedicato in medio Manhattani sito celebravit. Quam dum persolvit, illos cohortatus est, ne contentione saeculares mores inducendi animis infingerentur et tempus adlaborandi perderent, ut scandala abusuum tollerentur, quod sanandi spatium est et purgandi. ... Mundum hodiernum dixit spiritus flagrare desiderio. Eo maioris esse momenti Ecclesiae nuntium, quod more iterato in fide vivenda, peccatis et exemplis malis ad Ecclesiam pertinentium et societatis impediri posset, quae Dei oblitum esse videretur et postulationes, quae ad fundamenta morum pertinerent, obscuraret.

Ex Vasintonia: Summus Pontifex: De natione et Ecclesia Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis renovandis
Pontifex Maximus Benedictus XVI occasione data Vesperarum una cum episcopis Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis in Armario Nationali Vasintoniensi Immaculatae Conceptionis dedicato celebratarum claris utens verbis expoposcit, ut Episcopi Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis nationem et Ecclesiam in omnibus, quae ad mores pertinent, renovarent. In homilia habita de vita tuenda, de familia confirmanda, de "pudore abusuum in Ecclesia Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis commissorum, quibus graviter affecti sumus, necnon de vituperatione, quae ad modum mores pravos corrigendi ab episcopis adhibitum spectat, locutus est.

Romanus Pontifex de doctrina catholica in institutis catholica clarius docenda monuit
Totius Ecclesiae Pastor Benedictus XVI scholas catholicas atque studiorum universitates Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis expoposcit, ut ea, quae doctrinae catholicae propria sunt, extollerent. Magistros professoresque studiorum universitatis Vasintoniensis die Iovis (tempore loci) conveniens officia et privilegia eorum doctrinae praxique catholicis instituendis providendi affirmavit. Ut hoc fieri posset, "testimonium omnibus perspicuum" nuntii Christiani intra et extra institutionem necessarium esse.

Ex Novo Eboraco: Pontifex Maximus: Iura hominum tuenda sunt
Summus Pontifex Benedictus XVI dixit Unitarum Nationum Societi iura hominum in potestate aliorum permittere non licere. In allocutione sua apud sedem Neo-Eboracensem Unitarum Nationum Societatis habita Supremus Ecclesiae Catholicae Pastor eis adversatus est, qui declarationem iurium hominum utilitati singulorum subicere conantur. Eam non "per partes adhiberi posse, prout inclinatio aut decisiones, quibus quidam eligerent, postularent".

Summus Pontifex se graviter pudere scandali paedophiliae dixit
Supra nubes, id est supra mare Atlanticum, apud partis Galliae inter septentriones et occasum spectantis Summus Pontifex Benedictus XVI iter Roma Vasintoniam faciens septuaginta fere diurnariis eum comitantibus, qui diversas quaestiones posuerant, respondit. Missis ambagibus de eo locutus est, quo Ecclesia in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis gravissime vexata est, id est scandalis abusuum, delictis nempe contra sextum Decalogi praeceptum cum minoribus a sacerdotibus patratis. Quod Pontifex Maximus de scandalis paedophiliae explicavit clarum erat et planum: Qui paedophiliam committit, sacerdos Ecclesiae Catholicae non esse potest. Se dixit graviter pudere scandalorum quaerens, qui tandem fieret, ut id fieri posset. Perinde ac Ecclesiam Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis, praesertim autem afflictos se dolore affici. Ut res quae ad scandala pertinent solverentur, inter paedophiliam et homosexualitatem clare distinguens quandam rationem commendavit, quae tres gradus complectitur: primum investigatio in foro iuridico peragenda ab episcopis Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis Sede Apostolica consulta ad damna minuenda iam decisa, cum paedophilia numquam sustineri posset; deinde cura pastoralis, quae ad violationibus graviter afflictos sanos faciendos pertinenda esset; demum Ecclesiae omnibus viribus contendendum esse, talia ut numquam iterarentur.


Die XV mensis Aprilis MMVIII

E Civitate Vaticana: Romanus Pontifex in memoriam varias formas vocationum reduxit
Admiratione gratiaque Ecclesiae Romanae Episcopus Benedictus XVI missionarios atque presbyteros affecit, qui pro Evangelio annuntiando vitam profunderent, quos in munere animarum saluti explendo se totos impendere atque fidelitatem erga Christum vitam tradendo confirmare dixit simulque occasione data precationis "Regina Coeli" in area Petriana die Dominica habitae commemorat antea die Saturni in Guinea et Kenia duos presbyteros necatos esse.Diei causa, quo in Ecclesia toto orbe terrarum pro vocationibus ad sacrum ministerium oratur et qui quotannis die Dominica Quarta in tempore paschali, Dominica nempe "Boni Pastoris", celebratur, Benedictus XVI ut "pro variis formis vocationum in Ecclesia" oraretur, quo fieri posset ut cresceret et nuntium Evangelii diffunderet rogavit subindens matrimonium quoque christianum vocationem esse missionalem.

De armorum ademptione
Res quae ad armorum ademptionem pertinent sollicitant. Hoc censet Secretarius Pontificii Consilii de Iustitia et Pace, Episcopus Ioannes Paulus Crepaldi, coetum qui conventui duorum dierum de militaris apparatus deminutione atque de civitatibus minus bonis oeconomicis instructis adiuvandis alloquens. … "Hinc", inquit, "signa et indicia, de quibus bene sperare possumus, percipimus, verbi gratia negotia de pyrobolis dispergendis aut de commercio armorum, illinc non neglegere possumus impediri videri quominus omnia genera armorum inspiciantur. Commemoro negotia de armis usitatis, de armis biologicis et chemicis necnon de armis atomicis. Praeterea mihi dicendum est signa esse, quae dum videntur, ad metum universum militari more instituendi adducimur." Dum conventus in Civitate Vaticana habitur, inter alia inquisita sunt et ea, quibus armentorum ademptio et civitates minus bonis oeconomicis instructae adiuvandae coniunguntur, et momentum religionum in armis adimendis.

Summus Pontifex annuntiat: "Omnes Americanos Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis visitabo."
Aliquot diebus transactis Romanus Pontifex Benedictus XVI secundo profecturus est ad terram extra Europam sitam, id est ad Foederatas Civitates Americae Septentrionalis. In quodam nuntio die Martii televisifice diffuso cives earum anglice et hispanice iam allocutus est se totam terram visurum esse affirmans. Rogavit Summus Pontifex ut ad Deum precationes effunderentur, ut iter bene proficiat, sententiolam eius memorans, quae ut dixit "simplex et praecipua" est: "Christus, spes nostra". "Non", inquit, "secus ac praecessores mei iter faciens hanc annuntiabo profundam veritatem: Iesus Christus spes est virorum et mulierum omnis linguae, generis, culturae et adiunctorum socialium. Re vera Christus facies est Dei nobiscum."


Die VIII mensis Aprilis MMVIII

E Civitate Vaticana: Oportet nos magis dolere
Summus Pontifex Benedictus XVI monuit magis nos dolere modo agendi cum eis, qui divortium fecerunt, et feminis, quae abortum patraverunt. Quibusdam, qui conventui Instituto Pontificio Ioannis Pauli II studiis de matrimonio et familia fovendis instructo interfuerunt, Benedictus XVI dixit consilium divortii faciendi et abortus patrandi "non numquam in difficilissimis circumstantiis" capi, ex quo saepe graves exoriuntur dolores afflictorum. "Constat et omnibus nota est sententia moralis Ecclesiae de divortio et abortu. Semper gravia sunt peccata dignitati hominis detrimentum inferentia et Deo ipsi offendentia. Tamen Ecclesia semper quandam personam singularem ante oculos habet, praesertim infirmum et innocentem, iniustitia et peccato afflictos, etiam illos viros et milieres, qui licet hoc faciendo et patrando in culpa sint seseque vulneraverint, tamen pacem quaerunt et rationem sanationis. Qui omnes ut amorem et societatem doloris curam atque diligentiam maternam sentiant, Ecclesia obligatione imprimis tenetur, quo annuntietur Deum misericordem eis in Iesu Christo adesse." ... "Hac misericordia fulta Ecclesia fidem immotam homini et potestati eius sese corrigendi habere fovet." Etiam in difficultatibus hominem gratia Dei adiuvante capacem esse "seipsum totum fideliterque donandi."

Explicatio precis pro Iudaeis nuper omnibus notae factae
Aestimatio Ecclesiae Catholicae, cum Hebraei nominis odium reicere pergat, Iudaeorum prece feria sexta in Parasceve facienda non immutata est. Hoc ex quadam explicatione Secretariae Status die Veneris proximae hebomadae palam facta patet. Hac quoque aetate Ecclesiae Iudaei magni faciendi sunt, quod in diversis documentis Concilii Vaticani Secundi declaratum est. Explicatio Sedis Apostolicae plane respondit sententiis quorundorum institutorum Hebraeorum, quibus coniectatum est Sedem Apostolicam sententiam quae constat favorabilem de Iudaeorum immutavisse. Quod Ecclesiae hac in re sententia non immutata esset, ex eo quoque patere quod prex feria sexta in Parasceve facienda quoad usum Ritus Romani solummodo extraordinarium immutata esset, non autem in usu ordinario. Non dubium esse quin Ecclesia discrimen Iudaeorum qualecumque esset reiceret. Explicatio publicata est aliquot dies ante iter Summi Pontificis in Foederatas Civitates Americae Septentrionalis faciendum, ubi quoque quosdam Iudaeos conveniet.

Tertiae Litterae Encycilicae non ante aestatem
Summi Pontificis Benedicti XVI Tertiae Litterae Encyclicae non ante hanc aestatem publicae reddentur, ut procuratio diurnariis edocendis, cui vulgo nomen "I-Media" est, quibusdam fontibus Sedis Apostolicae ignotis suffulta ipsa edocta est. Novae Litterae Encyclicae quaestiones de iustitita in societate applicanda tractantes titulo inscribuntur "Caritas in veritate". Primo quidam observatores censerunt eas publicatum iri ante iter Summi Pontificis in Foederatas Civitates Americae Septentrionalis, quod a die decimo quinto usque ad diem vicesimum primum mensis Aprilis faciet. Procuratio notum fecit causam eas serius in lucem edendi esse, quod textus in triginta acto linguas vertatur, inter alias quoque in linguam Arabicam et Sinensem. Quas versiones nondum esse perfectas. Insuper quidam observatores natione Italici veri simile putant publicationem morando impediendum esse, quominus quidam Litteris Encyclicis socialibus ad suffragorum certationem, quae in Italia a die decimo tertio usque ad diem decimum quartum habeantur, pertinendum utantur. Sedes Apostolica non publice notum fecit tempus, quo eae edentur.


29. Marz 2008

Vatikan/El Salvador: Romero war Hirte, nicht Politiker
Oscar Romero war kein Marxist. Das betont rund 28 Jahre nach Romeros Ermordung jetzt der Postulator im Seligsprechungsverfahren, Bischof Vincenzo Paglia. Der am 24. März 1980 während einer Messfeier erschossene Erzbischof von San Salvador war „kein Intellektueller, kein Organisator, kein Reformator und schon gar kein Politiker, sondern Bischof“, schreibt Paglia in der Vatikan-Zeitung „L’Osservatore Romano“.
Oscar Romero gilt als Märtyrer, das Seligsprechungsverfahren für ihn läuft seit 1997. Verehrt wird er unter anderem in der Kirche San Bartolomeo auf der Tiberinsel in Rom, die den Märtyrern des 20. Jahrhunderts geweiht ist. Papst Benedikt XVI. wird diese Kirche am 7. April besuchen und dort beten, teilte der Vatikan jetzt mit.

Deutschland: Unbekannte Augustinus-Predigten entdeckt
In Erfurt sind sechs bisher unbekannte Predigten des Kirchenlehrers Augustinus entdeckt worden. Das teilte die Universität Erfurt jetzt mit. Drei Forscher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien identifizierten die Texte in einer mehr als 800 Jahre alten Handschrift der 'Bibliotheca Amploniana', die in Erfurt aufbewahrt wird. In drei der Predigten steht die tätige Nächstenliebe in Form von Almosen im Mittelpunkt (Sermones Erfurt 2, 3, 4). In ihnen behandelt Augustinus u. a. das Verhältnis zwischen materieller Unterstützung, die die Gemeinde ihrem Bischof gewährt, und der von ihm zu leistenden geistlichen Gegengabe in Form pastoraler Betreuung. Zwei weitere der jetzt entdeckten Predigten wurden anlässlich von Märtyrerfesten gehalten. Eine weitere, bisher gleichfalls nur lückenhaft überlieferte Märtyrerpredigt auf Cyprian, den 258 hingerichteten Märtyrerbischof von Karthago, geißelt die Unsitte, Märtyrerfeste mit ausgiebigen Trinkgelagen zu begehen (Sermo Erfurt 6), während eine andere Predigt (Sermo Erfurt 5), von der Wirklichkeit der Auferstehung der Toten handelt und dazu auffordert, an die Wahrheit der biblischen Weissagungen zu glauben, da die vorhergesagten Ereignisse zum Teil bereits eingetroffen seien.

Vatikan: „Wir wollen weiter den Dialog mit Moslems”
Die katholische Kirche ist weiter sehr am Dialog mit den Moslems interessiert. Das bekräftigt der Vatikanische Pressesaal in einer Note. Die Taufe eines Moslems durch den Papst in der Osternacht bedeute absolut kein gegenteiliges Signal, sagt Vatikansprecher Pater Federico Lombardi zur Kritik aus der islamischen Welt. Mit Magdi Allam, einem Italiener ägyptischer Herkunft hatte in der Osternacht ein für seine kontroversen Positionen bekannter Journalist die Taufe empfangen. … Pater Lombardi antwortet damit auf Kritik des Sprechers der Islam-Gelehrten, Aref Nayed. Der in Amman lebende Libyer hatte in der Taufe Allams durch Papst Benedikt eine Provokation vermutet. Und er hatte gefragt, ob der Papst etwa die manchmal gewagten Positionen Magdi Allams teilt. Lombardi: Jemanden zu taufen, bedeutet die Anerkennung, dass er sich frei und ehrlich zum christlichen Glauben bekannt hat. Aber natürlich ist jeder Gläubige auch frei, seine eigenen Vorstellungen über alle möglichen Fragen und Probleme zu behalten, zu denen es bei den Christen einen legitimen Pluralismus gibt. Einen neuen Gläubigen in die Kirche aufzunehmen, bedeutet nicht, alle seine Ideen und Positionen etwa zu politischen oder sozialen Fragen zu übernehmen.“

Vatikan: Johannes Paul vor dem dritten Todestag
Der Vatikan bereitet sich auf die Gedenkfeiern zum dritten Todestag Johannes Pauls II. vor. Der polnische Papst starb am Abend des 2. April 2005. Benedikt XVI. wird am Vormittag des 2. April auf dem Petersplatz eine Heilige Messe zum Gedenken an seinen Vorgänger zelebrieren. Am Abend findet am Grab Johannes Pauls in den vatikanischen Grotten unter der Basilika eine Gebetsvigil statt. Unterdessen geht das Seligsprechungsverfahren für Johannes Paul mit der nötigen Sorgfalt voran, erklärt der Präfekt für die Selig- und Heiligsprechungskongregation, der portugiesische Kardinal Jose Saraiva Martins.


25. März 2008

Osterbotschaft des Papst: „Auferstehung gibt Leiden einen Sinn“
Papst Benedikt XVI. hat gemeinsam mit Zehntausenden Gläubigen in Rom den Ostergottesdienst gefeiert. Mehr als 100 Fernsehanstalten übertrugen die Zeremonie und die von Benedikt XVI. in 63 Sprachen gesprochenen Ostergrüße in alle Welt. In seiner Botschaft mahnte der Papst zu tatkräftigem Einsatz für Gerechtigkeit „an den von blutigen Konflikten heimgesuchten Orten und überall dort, wo die Würde der menschlichen Person weiterhin missachtet und verletzt wird“. Benedikt forderte insbesondere ein Ende der Gewalt in Tibet. Er ermutigte zu „Lösungen, die das Wohl und den Frieden schützen“. Auch einige weitere Krisenherde der Welt erwähnte der Papst ausdrücklich. ... Ausgegangen war Benedikt XVI. in seiner Osterbotschaft vom Introitus der Ostermesse „Resurrexi, et adhuc tecum sum. Alleluia!“ – „Ich bin erstanden und bin immer bei dir. Halleluja!“ Die Auferstehung lasse den Sinn des Leidens verstehen, so Benedikt: Oft seien aber die Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, zwischen Gruppe und Gruppe, zwischen Volk und Volk nicht von Liebe, sondern von Egoismus gekennzeichnet, von Ungerechtigkeit, von Hass, von Gewalt! Am Schluss erbat Benedikt XVI. die Fürsprache Mariens, die nach der Teilnahme an den Leiden der Passion und der Kreuzigung ihres Sohnes auch die Freude seiner Auferstehung erfahren habe.

Rom: Kreuzweg am Koloseum
Ein Kreuzweg mit chinesischen Anklängen Karfreitag Abend am römischen Kolosseum: Papst Benedikt XVI. hat gemeinsam mit Tausenden Gläubigen des Leidenswegs Christi gedacht. Die Meditationen und Gebete hatte in diesem Jahr Hongkongs Kardinal Joseph Zen Ze-kiun verfasst, einige chinesische Jugendliche trug das Kreuz auf zwei der 14 Stationen, und die Bilder, die 61 Fernsehstationen in die Länder der Welt trugen, stammten aus einer Pekinger Malschule, die von Steyler Missionaren gegründet worden war.
In seinen Meditationen und Gebeten sprach der Hongkonger Kardinal vom „Geheimnis des Bösen“ und einer „finsteren Stunde der Verfolgung“ für die Kirche in vielen Teilen der Welt. Gleichzeitig weitete er den Blick auf die Kirche als solche und – in Anspielung auf Petrus, der Jesus verleugnete - auf ihre Amtsträger.

Vatikan: Papst feiert Chrisam-Messe
Mit der Chrisam-Messe im Petersdom hat Papst Benedikt XVI. am Donnerstagmorgen die großen Feiern der Kar- und Ostertage eröffnet. Gemeinsam mit den in Rom anwesenden Kardinälen, Bischöfen und Priestern weihte er die heiligen Öle, die bei der Spendung von Taufe, Firmung, Krankensalbung sowie bei Weihen verwendet werden. In seiner Predigt rief Benedikt XVI. die Priester zu Sorgfalt und Ehrfurcht in ihrem liturgischen Dienst auf.
„Der Priester muss jemand sein, der wacht. Er muss wachsam sein angesichts der bedrängenden Mächte des Bösen. Er muss die Welt wach halten für Gott. Er muss einer sein, der steht: aufrecht gegen die Strömungen der Zeit. Aufrecht in der Wahrheit. Aufrecht im Einsatz für das Gute. Das Stehen vor Gott muss im Innersten auch ein Eintreten für den Menschen beim Herrn sein, der seinerseits für uns eintritt beim Vater.”
Zugleich mahnte der Papst zu Gehorsam gegenüber dem Lehramt: „Dieser grundlegende Gehorsam, der zum Menschsein gehört, wird im Priester noch konkreter: Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern ihn und sein Wort, das wir uns nicht selber haben ausdenken können. Wir erfinden uns die Kirche nicht, wie wir sie gerne hätten, sondern wir verkündigen das Wort Christi in rechter Weise nur in Gemeinschaft mit seinem Leib, der die Kirche ist. Unser Gehorsam ist ein Glauben mit der Kirche, ein Denken und Sprechen mit der Kirche und ein Dienen mit ihr.”


18. März 2008

Papst Benedikt XVI feiert Palmsonntagliturgie. Aufruf zur Selbstkritik
Papst Benedikt XVI. ermuntert die Kirche am Beginn der Karwoche zur Selbstkritik. Die Christen müssten sich fragen, ob ihr Glaube offen für Suchende und frei von falschen Götzen sei, betonte der Papst in seiner Predigt zum Palmsonntag. Trotz kühler Witterung hatten sich zu der Messe rund 20.000 Menschen auf dem Petersplatz versammelt.
Zu Beginn des Gottesdienstes hielt Benedikt XVI. auf dem Petersplatz die traditionelle Palmprozession, die an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Begleitet wurde er von 270 Jugendlichen, im Vorausblick auf den Weltjugendtag, der vom 15. bis 20. Juli im australischen Sydney stattfindet.

Italien: Chiara Lubich tot - Papst würdigt Fokolare-Gründerin
Am Freitag ist Chiara Lubich, die Gründerin und Präsidentin der internationalen Fokolar-Bewegung, im Alter von 88 Jahren verstorben. Papst Benedikt würdigte in einem Beileidstelegramm ihr Lebenswerk, das geprägt sei von ihrer „Liebe zum gekreuzigten Herrn, und ihren unermüdlichen Einsatz für die Einheit der Kirche, für die Ökumene und für die Brüderlichkeit unter den Völkern”. In ihrem Einsatz für die Bedürfnisse des Menschen von heute habe sie immer „treu die volle Einheit mit Papst und Kirche bewahrt”. Lubich hatte 1943 den Anstoß zu einer Bewegung gegeben, die heute in 182 Ländern verbreitet ist.

Camille Perl zum Vizepräsidenten ernannt
Camille Perl ist Vizepräsident der Päpstlichen Kommission „Ecclesia Dei”, die für Kontakte zu Traditionalisten und Belange des tridentinischen Ritus zuständig ist. Der Vatikan teilte die Berufung Perls in das neu geschaffene Amt am Donnerstag mit. Der luxemburger Geistliche war seit der Gründung der Kommission im Jahr 1988 als deren Sekretär tätig. Geleitet wird die Einrichtung von dem kolumbianischen Kardinal Dario Castrillon Hoyos.
Den bisherigen Posten Perls übernimmt Mario Marini (71), bislang beigeordneten Sekretär der Gottesdienst-Kongregation. „Ecclesia Dei”, gegründet als eine Art Eingliederungsstelle für Anhänger des exkommunizierten Traditionalisten-Erzbischofs Marcel Lefebvre, hat seit der Wiederzulassung des tridentinischen Ritus durch Benedikt XVI. auch die Aufgabe, bei Konflikten um die alte Messe zu klären und zu helfen.

Kulturminister betont Gemeinsamkeiten von Juden und Christen
Zwischen Juden und Christen gibt es eine liturgische Verbindung. Daran hat jetzt der Präsident des Päpstlichen Kulturrats, Gianfranco Ravasi erinnert. Inmitten der Diskussion um die Neufassung der lateinischen Karfreitagsfürbitte und Missverständnisse um das Thema Bekehrung der Juden, betont Ravasi die gemeinsamen Wurzeln beider Religionen. Besonders evident werden die beim christlichen Psalter, entstanden aus den 150 Psalmen der jüdischen Tradition. Auch das Vater Unser hat seinen Ursprung wohl im jüdischen 18-Bitten-Gebet.
Der Christusglaube unterscheidet Juden und Christen, die derzeitige Diskussion um die Karfreitagsbitte macht das erneut deutlich, doch im Gottesbild, im Menschenbild, und auch in der Sicht der Gesellschaft gibt es viele Übereinstimmungen, so Ravasi.


11. März 2008

Vatikan. Papst: „Hedonismus bedroht Kirche“
Die Kirche wird durch die Oberflächlichkeit und den Hedonismus vieler Gläubiger bedroht. Das sagte Papst Benedikt XVI. den Teilnehmern der Vollversammlung des Päpstlichen Rates für Kultur. Benedikt kritisierte vor allem die Einflüsse des so genannten Säkularismus. Dieses Phänomen stand im Mittelpunkt der Beratungen des Kulturrates. Gegenmittel sei das gegenseitige Kennenlernen der Kulturen und der Dialog mit all jenen, die sich für die „echte Menschlichkeit“ einsetzen.

Großpönitentiar: Bessere Beichtvorbereitung notwendig
Eine bessere Vorbereitung der Beichtväter ist unbedingt nötig, damit das Sakrament der Versöhnung bei den Gläubigen einen größeren Zuspruch findet. Das erklärte der Großpönitentiar der katholischen Kirche, Bischof Gianfranco Girotti, jetzt in Rom. Der Regens der „Penitenzieria Apostolica“ hatte in der vergangenen Woche Priester zu einem Fortbildungskurs über das heikle Thema „Forum internum - Gewissensfragen“ eingeladen. Insgesamt betonte er die Notwendigkeit von Fingerspitzengefühl und Geduld bei der Ausübung des Dienstes als Beichtvater. Gegenüber dem „Osservatore Romano“ sagte Bischof Girotti, dass die Beichte generell in einer Krise stecke; dabei sei sie doch der „Schlüssel zum Heil und zur Rettung der Seelen“.

Benedikt XVI. warnt vor Desinteresse an der Geschichte
Ungebremster Fortschrittsglaube habe die Geschichtswissenschaften an den Rand gedrängt, sagte der Papst ... vor Mitgliedern des päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaft. Eine Gesellschaft, die die eigene Vergangenheit nicht kenne, werde anfällig für ideologische Manipulationen, so der Papst. Sie verliere die Basis des Zusammenlebens und gemeinsamer Anstrengungen für die Zukunft. Benedikt kritisierte, dass Lehrpläne mitunter erst bei der Französischen Revolution begännen und ganze Epochen ausblendeten.

Kommandant der Schweizergarde tritt zurück
Der Kommandant der Päpstlichen Schweizergarde, Elmar Theodor Mäder, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das bestätigte das Kommando der Schweizergarde ... gegenüber Radio Vatikan. Nach zehn Dienstjahren als Vize-Kommandant und seit 2002 als 33. Kommandant der Schweizergarde tritt Mäder voraussichtlich im August zurück. Unter anderem führte er die vatikanische Schutztruppe durch die Feierlichkeiten zu ihrem 500-jährigen Bestehen im Jahr 2006.

Ist der Streit um Karfreitagsfürbitte bald beigelegt?
Sollen Christen Juden missionieren oder nicht? Das scheint die Kernfrage im Streit um die Karfreitagsfürbitte im „außerordentlichen Ritus” der Messe zu sein – auf Proteste hin änderte der Vatikan kürzlich den Text. Nun ist nicht mehr vom „der Verblendung” der Juden die Rede - und doch geht der Streit weiter! Kommende Woche werden im Vatikan jüdische Delegationen zu Gesprächen erwartet. Kardinal Kasper äußerte ... die Hoffnung, dass dann der Streit beigelegt werden könne.


4. März 2008

Papst Benedikt XVI: „Entsetzen über verabscheuungswürdiger Akt“
Papst Benedikt XVI. hat „mit Bitterkeit“ die Nachricht von der Entführung des chaldäischen Erzbischofs von Mossul, Paulos Faraj Rahho, aufgenommen. Eine Pressemitteilung vom Freitagabend bezeichnet die Entführung als „verabscheuungswürdigen Akt“, der die gesamte Kirche und besonders die chaldäische zutiefst treffe. Die Umstände des Todes lassen – so die Mitteilung – vermuten, dass der kriminelle Akt von langer Hand vorbereitet worden sei.
Benedikt XVI. versichert dem Patriarchen Emmanuel III. Delly, allen leidgeprüften Christen sowie den Familienangehörigen seine Nähe. Zugleich fordert der Papst die Weltkirche zum Gebet auf, damit bei den Entführern Vernunft und Menschlichkeit siegen und der Bischof wieder freigelassen wird. Er hoffe auf Wege der Versöhnung und des Friedens für das irakische Volk.

Glaubenskongrgation, „Keine neue Taufformeln“
Beim Taufsakrament muss die Formel „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ verwendet werden. Das hat die Glaubenskongregation am Freitag in einer Antwort auf vorgelegte Zweifel klargestellt. Die Frage war, ob mit den beiden englischsprachigen Formeln „Im Namen des Schöpfers, des Erlösers und des Heiligmachenden“ und „Im Namen des Schöpfers, des Befreiers und des Erhalters“ gültig getauft werden könne. Die Antwort lautet nein. Des weiteren bestimmt die Kongregation, dass das Sakrament erneut gespendet werden muss, wenn eine der beiden Formeln bei der Taufe verwendet wurde. Das am Freitag veröffentlichte Dokument mit Datum vom 1. Februar ist vom Präfekten der Kongregation, dem amerikanischen Kurienkardinal William Levada, unterzeichnet.

Vatikan/Kuba: Bertone will helfen
Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone zieht nach seiner sechstägigen Reise nach Kuba eine positive Bilanz. Positiv waren für ihn nicht nur die Begegnung mit der Kirche auf Kuba, sondern auch die Treffen mit den zivilen Autoritäten des Landes. Bertone sagte Kuba Hilfe bei der Überwindung der schweren Wirtschaftskrise zu, wie der Kardinalstaatssekretär im Gespräch mit Radio Vatikan betonte.

Strengere Regeln für den Messritus sind in Zukunft nicht vorgesehen
Der Sekretär der Gottesdienst-Kongregation hat Presseberichte zurückgewiesen, in denen von einer Kursänderung bei der Messfeier und neuen Regeln für den Ritus die Rede war. Unter anderem hatte die italiensche Zeitung „La Stampa“ am Montag berichtet, Monsignore Malcom Ranjith fordere kürzere Predigten und ausschließlich Mundkommunion. Über das Pressebüros des Heiligen Stuhls gab Ranjith jetzt bekannt, seine Aussagen seien aus verschiedenen Interviews zusammengestückelt und aus ihrem jeweiligen Kontext gerissen worden. Für die Messfeier gälten weiterhin die bestehenden Normen, stellte er klar. (apic)

Vatikan: Unumstößliches Nein zur Euthanasie
Papst Benedikt XVI. hat den Umgang mit Todkranken als „eine der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit“ bezeichnet. Konkret regte er u.a. die Einführung eines „Sterbeurlaubs“ für Arbeitnehmer analog zum Elternschaftsurlaub bei der Geburt eines Kindes an. Menschen, die sterbende Familienangehörige bis zum Tod betreuen, brauchen die volle Unterstützung der Gesellschaft, sagte der Papst in einer programmatischen Ansprache vor den Angehörigen der Päpstlichen Akademie für das Leben, die an diesem Montag zu einem zweitägigen Kongress über die Begleitung Todkranker zusammengetreten sind.


Die XXVI mensis Februarii MMVIII

E Civitate Vaticana: Romanus Pontifex studiorum universitatis alumnos convenire vult
Postquam visitatio studiorum universitatis "La Sapienza" non fieri potuit, primum Summus Pontifex studiorum universitatis alumnos rursum conveniet. Priusquam precationem Angelicam in area Petriana fecit, annuntiavit se die Saturni proximo Mariali rosario a alumnis Romanis ineunte aetate studiorum universitatis recitato esse praefuturum. Mense Ianuarii Benedictus XVI ad visitationem studiorum universitatis "La Sapienza" propter repugnationes, quae annuntiatae erant, renuntiaverat. Papa dixit, dum studiorum universitatis alumnos Romanos die Saturni conveniat, cum eis quoque studiorum universitatis ex pluribus urbibus Europaeis et Americanis alumnos televisifice connexum iri. Est iam consuetudo, ut quidam in Civitate Vaticana has precationes factum conveniant.

Papa a sodalibus Societatis Iesu ut ambiguitatem relinquerent rogatus est
Summus Pontifex Benedictus XVI capitulum generale Societatis Iesu, totius orbis ordinis plurimos religiosos complectentis, participantes rogavit, ut omnibus ambiguitatibus relictis Ecclesiae doctrinaeque eius fideliter ministrarent. "Dum ubique terrarum signa praesentiae Dei quaeritis et vias extra Ecclesiam munitis, quibus homines cum aliis consentiant et colloquantur, fideles simul esse Ecclesiae mandato verbumque Dei sequi debetis, ut veritas unitasque doctrinae catholicae integrae maneant. Quod non solum ad contentiones laboresque singulorum sodalium Societatis Iesu spectat, sed omnia opera institutaque, in quibus cura ponitis, distincte et perspicue cognoscenda sunt, ut finis apostolatus vestri omni careat ambiguitate." Antequam Romanus Pontifex locutus est, Adolfus Nicolas, novus Societatis Iesu pater generalis, societatis erga Romanum Pontificem et Ecclesiam fidem affirmaverat dicens: "Beatissime Pater, dolemus esse aliquos, qui erroribus neclegentiaque inevitabilibus aliquorum nostrum interdum utantur, ut in peius mutent et discidia esse faciant et contraria. Quae saepe homines vitiis laborare tantummodo manifestant aut ad controversias spectant, quae in vita cottidiana exoriri possunt. Quae autem omnia studium nostrum Ecclesiae ministrandi non supprimunt."

Summus Pontifex: Quadragesima tempus est conversionis
Tempus quadragesimale bonam praebet occasionem menti renovandae annitendi ut fides vivificetur. Hoc in luce posuit Summus Pontifex Benedictus XVI occasione fidelibus alloquendi causa die Mercurii admittendi oblata. Christideles, ut dixit, vivendi ratione caritate imbuta praestent opportet. Papa primum quandam partem eorum, qui alloquendi causa admissi sunt, in Basilica Petriana salutaverat. Catechetica instructio in aula Pauli VI christifidelium plena habita est. Benedictus XVI pluribus coram milibus christifidelium pietatisque causa peregrinatorum litteras ab Augustino post scriptas explicavit velut "Retractationes" eius aut "Confessiones", illum librum, quem de vita sua scripsit, necnon viginti duos libros "De civitate Dei". Alloquendi causa admissos Romanus Pontifex certiores fecit Augustinum inter eos theologos esse, quos permagni haberet. "Augustino, pastor cum esset animarum, summae erat curae, innumerabilibus eius litteris probantibus homiliisque, doctrinam christianam divulgare eamque christifideles docere. Hic re vera Pater Ecclesiae vita et scriptis magnae perpetuitatem ad theologiam et hominum memoriae progessum in Occidente habuit vis."


Die XIX mensis Februarii MMVIII

E Civitate Vaticana: De periculis in quibus vita consecrata versatur
Franciscus Cardinalis Rodé presbyteros religiosaeque familiae sodales vituperavit, qui saecularibus nimis assimiliati essent, habitum ecclesiasticum oboedientiamque erga superiorem recusarent, precationes vitamque communem non magni facerent. Quibus verbis Cardinalis Rodé, dum a quodam diurnario actorum diurnorum Taurincensium interrogatur, quasdam difficultates ad vitam sacerdotum et religiosorum pertinentes comprehendit. "Confirmatio ad medium civium ordinem necnon relativismus ad rectos mores pertinens ambo sunt pericula, quibus vita consecrata vim amittit", praefectus Congregationis pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae explicavit. Cardinalis Rodé repertus est convictus caelibatum nec obstaculum esse nec angere, cum potius libertatem manifestaret caritatis donationisque suiipsius.

Prex in usu extraordinario Ritus Romani fundenda defensa est
Praeses Pontificii Consilii de Cultura precem die sexta in Passione Domini in usu extraordinario Ritus Romani fundendam defendit. Scripsit archiepiscopus Ioannes Franciscus Ravasi in quodam commentario actorum diurnorum "Osservatore Romano" non omnino reconditam esse in texto latino emendato "quandam rationem missionariam convertendi". Centrum spei christianae cum esset Iesus, Ecclesiam preces effundere, ut saeculis ad finem adductis ad Iesum congregata "Israelem credulum" iuxta se videret. Hoc esse doctrinam christianam, minime autem "rationem convertendi" Iudeos. Prex die sexta in Passione Domini pro Iudeis fundenda in Missali Romano usus extraordinarii ritus catholici est, quam Summus Pontifex verbis Sancti Pauli utens nuper emendaverat.

Sacerdotium centrum in exercitiis spiritualibus
Sacerdotis fuit figura, de qua in exercitiis spiritualibus, quibus Curia Romana hebdomadae proximae vacavit, principaliter meditati sunt. Exercitia spiritualia duas meditationes singulis diebus complectentia a Alberto Cardinali Vanhoye moderata sunt. Qui orationem coram Summo Pontifice eisque, qui in Curia Romana operam adiuctricem praestant, habens dixit eum, qui magno studio hominum aliorum incensus esset, Deo autem se non totum committeret, sacerdotem nequit esse mediatorem. E contrario nequit esse, quod vere ad sacerdotem spectaret, si quis quidem se totum Deo committeret, homo alter autem neclegeretur.

Novae normae ad causas beatificationis spectantes
Curia Romana novas edidit normas in causis beatificationis applicandas. Quibus statuendis competens Congregatio de Causis Sanctorum instructionem, cui titulus est "Sanctorum Mater" quaeque normas servandas determinat, die Lunae publici iuris fecit. Qua quoque data occasione praefectus Congregationis, Cardinalis Saraiva Martins, librum annuarium Congregationis notum fecit.


Die XII mensis Februarii MMVIII

E Civitate Vaticana. Summus Pontifex: "Quisque crucem suam accipiat"
Tempus Quadragesimae christifidelibus tempus est, quo de malis mundi cogitant causasque passionis oppugnant. Hoc est quod Papa Benedictus XVI ante precationem Angelicam die Dominica in area Petriana habitam dixit. Haec pugna ibi incipienda est, ubi malum visu tactuque manifestum videtur, id est apud Satanam. Affirmavit praeterea Summus Pontifex malum non solum in nobis, verum etiam circa nos manifestari. Propter quod Iesum nos adhortatum esse, ut quisque "crucem suam acciperetur", Papa commonefecit.

Papa: "Mulieres scientia doctrinaque magis pervestigandae sunt"
Summus Pontifex Benedictus XVI exoptat ea, quae mulieris et viri propria sint, doctrina magis explicari. Eis, qui conventui de "Muliere et viro - societate humana universa" Pontificio Consilio pro Laicis instituto interfuerunt, die Saturni prioris alloquendi causa admissis Summus Pontifex dixit: "Constat nobis opus esse nova scientiae pervestigatione, quae naturam humanam spectat quaeque iam antiquitus fide christiana traditis innitens progressus recentes scientiae et modum, quo homines cultu humanitateque huius temporis moti cogitant sentiuntque, respicit. Hoc modo non solum melius intelligimus ea, quae mulieris propria sunt, sed etiam quae viri, ad quae quoque scientia quasi curta quaedamque doctrinae rationes non raro pertinent." Summus Pontifex ipsis non loquens verbis de eis, quae mulieris et viri cultu humanitateque impulsorum propria sunt, quibusdam motibus ad cultum remque publicam pertinentibus, quorum assectatores differentias inter mulieres et viros tantummodo hominum communitate exortas putant, non assentitur. Benedictus XVI et in memoriam reduxit Deum hominem creavisse mulierem et virum, "unitos ac simul inter se differentes seseque complentes" et expetivit discrepantiam dirimi inter interpretationes, quibus mulier et vir in suo modo agendi solummodo hinc hominum communitate illinc rebus ad animantium vitam attinentibus moveantur. "Natura humana" inquit "et ea, quae ad cultum humanitatemque pertinent, se complent sese mutuo explicantia et evolventia, quo ea, quae mulieris et viri propria sunt, oriuntur eisque ea, quae ad ambo pertinent, muliebria nempe et virilia, inter se congruunt seseque complent."

Conventus de mulieribus primum habitus est
Primum eo ex tempore, quo Pontificium Consilium pro Laicis institutum est, die Iovis superiore conventus illo inceptus de "Muliere in Ecclesia et societate" habitus est occasione data diei quo viginti ante annos documentum "Mulieris Dignitatem", primae Litterae Apostolicae de "dignitate mulieris" illo publicatae, publici iuris factum est. ... Conventus de "muliere viroque, societate humana universa" a die septimo usque ad diem nono mensis Februarii celebratus res varias in luce posuit, id est de "rebus a mulieribus in Ecclesia gestis", de Iesu eiusque modo mulieribus utendi, de sententia qua affimatur ea, quae mulieris et viri sint, cultu humanitateque effici, sed etiam de laboribus in quibus mulieres operam impendentes positae sunt.

De prece "Pro Iudaeis" fundenda
Summus Pontifex Benedictus XVI precem pro Iudaeis in ritu Romano extraordinario fundendam mutavit. Loco verborum "Pro conversione Iudaeorum" christifidelibus omnibus ritum Romanum extraordinarium anni millesimi nongentesimi sexagesimi celebrantibus ab hoc inde tempore verbis "Oremus et pro Iudaeis" precandum est. Hoc est quod Secretaria Status Sedis Apostolicae die Martii hebdomadae prioris notum fecit. In prece pro Iudaeis Ecclesia obsecrat "ut Iudaei illuminentur" et "omnis Israel" salvus fiat, "plenitudine gentium" in Ecclesiam intrante. In Missali Romano anni millesimi nongentesimi sexagesimi publici facto verba "perfidi" vel "perfidia" in prece sublata erant. Textus latinus nunc publici iuris factus est qui hic sequitur: "Oremus et pro Iudaeis. Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum. Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen."


Die V mensis Februarii MMVIII

E Civitate Vaticana: Causa beatificationis Summi Pontificis Pii XII continuatur
Causae beatificationis Summi Pontificis Pii XII acta non in archivo reposita sunt. Hoc is, qui Congreationi de Causis Sanctorum praeest, affirmavit. Hoc anno diei recordamur, quo Papa Pacelli ante quinquaginta annos animam efflavit. Praeter alia incepta hac occasione oblata perficienda quaedam documenta in Archivo Secreto Vaticano adservata examinabuntur. Ea, quae his examinibus efficiuntur,"causae beatificationis Pii XII tantummodo conducere possunt", ut Cardinalis Ioseph Saraiva Martins a quodam actorum diurnorum, quae vulgo "Avvenire" nuncupatur, interrogatus dixit. Summus Pontifex iam heroicitatem virtutum successoris sui cognovit. Pius XII, qui unus ex Summis Pontificibus summa auctoritate praeditis saeculi vicesimi habetur, ab anno millesimo nongentesimo tricesimo nono usque ad annum millesimum nongentesimum quingesimum octavum in suprema Petri Cathedra sedebat. Modus suus regiminis socialistarum nationalium in Germania imperantis tractandi atque difficultatis ad persecutionem Iudeorum spectantis tollendae ab excessu suo usque ad hoc tempus iterum iterumque factus est causa contentionum dissentionumque.

Benedictus XVI: "Ecclesiae de quaestionibus bioethicis profitendum est"
Gravibus utens verbis Summus Pontifex rationes agendi insolentes in biotechnologia adhibitas vituperavit. Papa Congregatione pro Doctrina Fidei alloquendi causa admissa eius membra adhortatus est, ut quaestiones bioethicas susciperent, ius Ecclesiae simul confirmans his de quaestionibus profitendi. Benedictus XVI de duobus praecipuis regulis discernendi mentionem fecit: primum de dignitate humana ab initio vitae usque ad momentum, quo vita naturae redditur, respicienda, deinde de perseverantia in modo naturae proprio hominem actu coniugum procreandi. ... Praeterea Summus Pontifex utriusque documenti Congregatione pro Doctrina Fidei superiore anno publici iuris facti commonefecit, id est alterius de doctrina de Ecclesia, alterius de missione, quae ambo ad dialogum oecumenicum et interreligiosum explicandum adiuvare summo opere censet. Ea nequaquam eo spectavisse, ut incepta oecumenica impedirentur, sed ut notiones verbis emendatis adhiberentur. Explicationes dialogum oecumenicum incitaturas esse, cum clarius ea viderentur, quibus Ecclesiae seiungerentur.

E Civitate Vaticana: Nuntius de tempore quadragesimali publicatus est
Die Martis hebdomadae prioris nuntius Summi Pontificis, qui ad tempus quadragesimale spectat, in Civitate Vaticana publicatus est. Hoc anno de eleemosynis faciendis sermo est, quas facientes christiani adiuventur, ut "a cupiditate bonorum temporalium liberarentur", ut Benedictus XVI de verbis "Christus factus est pro vobis pauper" meditans, quae quasi ducem sequitur, scripsit. Nuntius propositus est a Ioseph Cardinali Cordes, Pontificii Consilii "Cor unum" praeside, necnon a Ioanne Petro Röthlin, qui instituto rebus subsidiariis dispensandis, cui nomen est "Ecclesia rebus adversis afflicta", praeest. Qui dixit magni esse momenti "habitum interiorem offerendi", quem habitum esse debere amoris supranaturalis. Ipsa rebus subsidiariis administrandis publici iuris collegia cum hierarchia coniuncta agere debere. ...

Romanus Pontifex in audientia generalis: "Inter fidem et rationem concordia"
Summus Pontifex Benedictus XVI de Sancti Augustini figura instructiones catecheticas, quas die Mercurii impertire solet, continuavit. In audientia generali in Civitate Vaticana concessa explicavit maxime cordi fuisse episcopo et doctori Ecclesiae fidei rationisque necessitudinem. De qua quoque Papa Benedictus XVI in sua oratione Ratisbonensi non paucis nota locutus est. "Fidem inter et rationem concordia non solum necessaria est, ut Deus vere cognoscatur, verum etiam simul ut videatur, qui nos simus et quo vita nostra tendat. Necessitudinem fidei rationisque intrinsecam experitus est percipiendo Deum in intimo suo esse, se autem Deum non invenire potuisse, cum a se ipso remotus esset. Homo a se alienatus Deo alienus est. Homo autem ad se reversus Deum invenit." Papa unam de sententiis clarissimis in libro "Confessiones" Augustini traditis attulit: "Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te." ... Sic Augustinus precatus est. Utinam haec precatio vitam quoque nostram moveat, ut nos eo ducat, ubi pacem veritatemque inveniamus et pacem fovere possimus. Dominus amorem suum praestet suaeque vobis gaudium praesentiae!"


Die XXVIII mensis Ianuarii MMVIII

Ex Civitate Vaticana: Romanus Pontifex tribunal Rotae Romanae exemplum esse affirmavit
Romanus Pontifex Benedictus XVI auditores aliosque ministros tribunalis Rotae Romanae die Saturni alloquens dixit sententias tribunalis Rotae Romanae exemplo esse omnibus tribunalibus ecclesiasticis ubique terrarum. Periculum pedetemptim "iurisdictiones locales" creandi semper esse, quae ab interpretatione communi legis doctrinaque Ecclesiae magis magisque seiungerentur. In iure dicendo unitatem cum magisterio ecclesiastico magni esse momenti. Memoravit quoque Benedictus XVI tribunal Rotae Romanae ante centum annos a Summo Pontifice Pio X Constitutione Apostolica "Sapienti consilio" anno millesimo nogentesimo octavo restitutum esse. Rotae Romanae tribunal suprema est in Ecclesia Catholica instantia appellationis, cuius inter alias causas pertractandas est de causis nullitatis matrimonii diiudicare, quae per appellationem legitimam ad id deferuntur. Maxime Benedictus VI ultimae allocutionis Ioannis Pauli II mense ianuarii anni bis millesimi quinti habitae de modo positivistico iuris applicandi, quo leges interpretationesque a doctrina Ecclesia separarentur, monentis in memoriam revocavit. Benedictus extulit in causis ipsis ad matrimonii nullitatem declarandam evitandum esse periculum subiective atque ad arbitrium interpretandi. Facta allata investiganda esse semper indissolubilitatis matrimonii, ut Ecclesia credit et docet, ratione habita.

Benedictus XVI: "Ius Canonicum aetati conveniens esse debet"
Lex homini usui est semperque aetati conveniens esse debet. Hoc Benedictus XVI occasione data diei anniversarii vigesimi quinti Codicis Iuris Canonici vigentis extulit. Vitam Ecclesiae cum normis canonicis in Codice Iuris Canonici scriptis semper arte coniunctam esse debere. Summus Pontifex coram membris Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis de Iuris Canonici principio locutus est: "Ius Ecclesiae non solum normarum est collectio a legislatore ecclesiastico huic populo peculiari, Ecclesiae nempe Christi, lata. In primis est quae momentum facit declaratio iurium obligationumque sacramentis nitentium, ex institutione ipsius vere Christi exortorum. Ad iuris canonici naturam christianus in Ecclesia pertinet." Nequaquam Ecclesiam normas velle, quae aetati non aptae essent. Ubi quandoque necessarium evaderet, Codicem ad praesentia accommodandum esse.

Summus Pontifex: "Reconciliatio supra nostras vires est"
"Humanas vires dotesque" excedit christianorum reconciliatio.Summus Pontifex Benedictus peregrinatoribus alloquendi salutandique causa die Mercurii admissione generaliter data hoc in auditorio Vaticano dixit. Hebdomadam, qua ubique terrarum ad unitatem christianorum obtinendam supplicaretur quaeque centesimum celebraretur, "tempus gratias reddendi", quod reconciliatio progrederetur, se intellegere. Quo magis christianos spem "in oratione Christi pro Ecclesia penitus" constituere debere, Romanus Pontifex dixit.

Ab instauratione liturgica non avertitur
Guido Marini, Magister pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, extulit Summum Pontificem ab instauratione liturgica se avertere nolle. Benedictus XVI die festi "in Baptismate Domini", diurnariis praesertim natione italicis valde attendentibus, in aede sacra Xystina celebravit "a populo aversus". Quae verba Marini putat iam esse falsa. "Conversio potius est sacerdotis omniumque ad Christum. Porta ergo non clauditur, sed aperitur, ut omnes ad Dominum ducantur." Neque Litteras Apostolicas motu proprio datas, quibus ritus extraordinarii, quem vocarent, celebrandi facultas concederetur, neque Romanum Pontificem Benedictum ipsum instaurationem liturgicam reicere velle.


Die XXI mensis Ianuarii MMVIII

Ex Urbe: Sodales Societatis Iesu elegerunt
Sodalibus Societatis Iesu novus est superior generalis, cuius nomen est Adolfus Nicolas. In Hispania natus studia theologica Tokii et in Urbe excoluit. Ab anno millesimo nongentesimo sexagesimo quarto in Iapponia et in Philippinis vixit, in universitate studiorum Tokiensi, quae Sophia appellatur, docuit praesesque fuit associationis institutorum studiorum superiorum Asiaticorum Oceaniorumque, quae sodales Societatis Iesu moderantur. Ab anno bis millesimo quarto Nicolas Conferentiae Societatis Iesu Asiaticae Oceaniaeque praesedit. Septuagesimum primum aetatis annum expletus ordini catholico religiosorum maiori orbis, cui undeviginti milia ducenti sodales adscripti sunt, praeerit. Generalis superior, Petrus Ioannes Kolvenbach, natione Nederlandicus, qui adhuc hoc officium excercuit, post viginti quattuor annos officio renuntiaverat, quod in historia Societatis Iesu adhuc usque numquam evenit.

Ex Civitate Vaticana: De eis quae Romanus Pontifex ad sodales Societatis Iesu scripsit
Summus Pontifex Benedictus XVI sodales Societatis Iesu de aliquibus rebus gravibus ad operas eorum pertinentibus monuit. Ad patrem Petrum Ioannem Kolvenbach, qui officio superioris generalis renuntiaverat, de necessitudine, qua Christus alias religiones attingit, de theologia liberationis, de quaestionibus ad moralitatem in re sexuali spectantibus, de indissolubilitate matrimonii et de cura pastorali earum eorumque, qui a personis eiusdem sexus exclusive vel praevalenter se allectari experiuntur, plane scripsit. Summus Pontifex Societati Iesu gratias retulit, cum omnem curam atque operam posuerit fidemque erga ea, quae a cogitationibus Sancti Ignatii orta sunt, coluerit. Societatem operamque eius in annuntiatione Evangelii ponenda se magni aestimare addidit. Monuit quoque Romanus Pontifex sodalibus Societatis Iesu non sane esse obliviscendum votum singularem eis esse exhibendi Apostoli Petri Successoribus oboedientiam. ... .

Papa dixit Augustinum exemplum esse huius temporis hominibus
Qui est Pater Ecclesiae plurimi a Benedicto XVI aestimatus. Ioseph Ratzinger, cum iuvenis ipse esset, de Sancto Augustino quaestionem scripsit. Die quoque Mercurii hebdomadae praeteritae Summus Pontifex omnibus id volentibus in Civitate Vaticana alloquendi salutandique causa admissis de Augustino locutus est, id est de ultimis aetatis annis episcopi Hipponensis. Summus Pontifex Benedictus XVI exemplum … Sancti Augustini eis quoque, qui ex patria Papae venerant, supponere desideravit. "Eius labore usque ad extremum tempus aetatis impenso obituque auctoritas Sancti Augustini nobis elucetur. Exemplum eius eaque, quae instituit quaeque semper legi possunt, nos illuminant atque confirmant hac etiam aetate viventes. Eius exemplum sequentes nostra via pergamus Dei gratiae nos totos committentes. ..."

Habebitur omnium gentium conventus de feminis in Ecclesia
Pontificium Consilium pro Laicis mense februarii conventum ad omnes nationes pertinentem de feminis in Ecclesia instituet. Quo diei momorabitur, qua ante viginti annos Summus Pontifex Ioannes Paulus II Litteras Apostolicas "Mulieris Dignitatem" publici iuris fecit. Conventus, qui de "Femina et viro, societate humana universa" (vulgo: "Woman and man, the wohl of humanity") aget, a die septimo ad diem nonum usque mensis februarii in Urbe habebitur, ut Pontificium Consilium pro Laicis notum fecit. Plus quam ducentae quinqaginta feminae (virique) ex quinque continentibus venient. Pontificium Consilium pro Laicis in medium protulit fore conventus praeter alias quaestiones pertractandas difficultates ante oculos ponere, in quas feminae catholicae hoc tempore incurrunt, cum "identitatem vivunt et commercio fructuoso cum viris coniunctae ad aedificationem Ecclesiae conferunt". Instituetur conventus a Rocío Figueroa, femina natione Peruviana, cuius munus in Pontificio Consilio pro Laicis est res ad feminas pertinentes curare.


Die XIV mensis Ianuarii MMVIII

Ex Civitate Vaticana: Baptismus in Aede Sacra Xystina collatus
Summus Pontifex Benedictus XVI iuxta usum antiquum die Dominica, Festo in Baptismate Domini, in Aede Sacra Xystina infantibus sacramentum baptismi contulit. Erant tredecim editi, omnes pueri in Civitate Vaticana ministrantium. Benedictus XVI Sanctam Missam ad altare aedis sacrae Xystinae sub ingentibus imaginibus extremi et universalis Christi Iudicii, quas Michael Angelus confecit, exstructum, id est versus Deum et non ut annis praeteritis ad altare ligneum versus populum celebravit. Hac de re in quodam commentario pontificio legitur Benedictum XVI "pulchritudinem concentumque" Aedis Sacrae Xystinae "non turbare atque generis structurae, qua haec aedis, ut Sancta Missa ibi celebraretur, aedificata est", rationem habere in animo habuit. "Normas liturgicas" ei permittere hunc modum celebrandi. Commentarium addit Summum Pontificem versus Deum, "versus” ergo “crucem", Sanctam Missam celebrantem, "omnes christifideles, qui adsunt, habitu menteque ad orientem convertit". In homilia Benedictus XVI dixit baptismo hominem in "culturam vitae" ingredi. ...

In causis canonizationis peragendis christifideles laici duces sunt
"Sanctorum Mater" est titulus instructionis pontificiae, quae normas in causis beatificationis et canonizationis applicandas, de quibus quidam multum cogitaverant, in memoriam reduxit. Erant etiam quidam, qui legerent Benedictum XVI modum procedendi a Ioanne Paulo II constitutum mutavisse. At nihil quod ad essentiam normarum anno MIMLXXXIII publici iuris factarum pertineat mutatum esse Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Ioseph Saraive Martins nomine, cuius est omnia tractare, quae ad Servorum Dei canonizationem perducunt, dixit. "Commonefecimus", inquit "episcopos muneris eorum, imprimis scilicet eorum diligentiae necessariae. Etenim de re gravi vitae Ecclesiae agitur. Ecclesia tantum, sicut Summus Pontifex Benedictus XVI nuper in plenaria nostri Dicasterii sessione docuit, veritatem omnium, quae ad vitam Servi Dei spectant, detegere vult." Cultum servis Dei, quorum causae instruendae essent, a christifidelibus exhiberi debere "motu proprio", Cardinalis adiunxit. "Id est", inquit, "in parochiis aliisque coetibus exoriri debet, a christifidelibus ergo excitatus. Hoc maximi est momenti. Nam sine fama sanctitatis, quae remotis causis, ut ita dicam, inter christifideles dissipatur, episcopus, etiamsi id vult, causam beatificationis non instruere potest. Est ergo christifidelium et eorum, qui ad parochias pertinent, episcopo proferre: Nos credimus hunc christianum, hunc servum Dei verum esse sanctum!" Propter quod Ecclesia cultum a christifidelibus iam exhibitum dumtaxat confirmat. "Hoc tempore multum de muneribus a christifidelibus laicis in Ecclesia exercendis sermo est. Hic exemplum est primae instantiae christifidelium ab Ecclesia praevisae. Episcopus non facit nisi examinare, utrum fama vera sit necne, acta investigationis Romam missurus. ... In causis ergo beatificationis pertractandis ad christifideles semper quoddam munus praecipuum pertinet!"

Audientia generalis: Benedictus XVI de Patre Ecclesiae a se plurimi aestimato locutus est
Summus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii superiore catechesis instructiones de Patribus Ecclesiae continuavit. Audientiam generalem celebrans de illo Patre Ecclesiae, quem plurimi aestimat, locutus est, id est de Sancto Augustino, "Patre Eccleisae maxime egregio, maxima in Occidente auctoritate florente, homine etiam motibus inflammato, qui potissima quoque intelligentia conversusque fervore fidei praeditus est et episcopus in cura assidua animorum pastoris praestanda se praestavit".

Sodales Societatis Iesu admoniti, ut Ecclesiae fidem collerent
Franciscus Cardinalis Rodé sodales Societatis Iesu ad Ecclesiae fidem praestandam admonuit. Praefectus Congregationis pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae hoc Sanctam Missam, qua in Urbe conventus generalis in aede sacra vulgo "Il Gesù" appellata, quae Societati Iesu credita est, ceptus est, celebrans dixit. Maestum se sollicitumque fassus est videre Societatem Iesu ab Hierarchia magis magisque se amoventem, quod non ad spiritum Ingnatii pertinere Cardinalis Slovachus existimat. Electionem novi generalis, quod ad Societatem attineat, magni esse momenti, "caput" enim "bonum" efficax esse ad totum corpus. Rodé sodales Societatis Iesu adhortatus est, ut Ecclesiam plus amarent.

De normis strictioribus in causis beatificationis et canonizationis applicandis
In causis beatificationis canonizationis normae strictiores in posterum observandae sunt. Hoc cardinalis competens, Ioseph Saraiva Martins nomine, annuntiavit. Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum dixit diebus proximis instructionem publici iuris factum iri, quae ad normas strictiores spectat. In qua episcopos dioecesanos et postulatores, quorum esset investigationes circa vitam Servi Dei peragere, ad causas "cautius diligentiusque" pertractandas excitari, cardinalis a quodam diurnario actorum diurnorum vulgo "L´Osservatore Romano“ appellatorum interrogatus explicavit. Praeterea Saraiva Martins dixit instructionem viginti paginas comprehendentem novum procedendi modum a Benedicto XVI inceptum ad effectum adducere, quo Ecclesiae particulares ad normas Concilii Vaticani Secundi amplioribus iuribus pollerent.


Die VII mensis Ianuarii MMVIII

Ex Civitate Vaticana: Oratio pro eis, qui delictis sexualibus a sacerdotibus commissis, afflicti sunt
Ad preces Deo adhibendas pro eis, qui afflicti sunt a sacerdotibus, qui contra sextum Decalogi praeceptum deliquerunt, Sancta Sedes adhortata est. Congregationis pro Clericis praefectus, Claudius Cardinalis Hummes, hac mente ad adorationem eucharisticam continuam movit. Interesse delicta a sacerdotibus contra sextum Decalogi praeceptum commissa confiteri atque non tacite habere dixit. A quodam diurnario actorum diurnorum Vaticanorum, quae vulgo "L'Osservatore Romano' appellantur, interrogatus Cardinalis Brasilianus explicavit magni autem esse momenti praesertim sollicitudinem afflictorum."Ab omnibus", inquit, "adorationem eucharisticam precamur, ut coram Deo delicta commissa expiemus et afflictorum dignitatem videamus."

De documento Litteras Apostolicas "Summorum Pontificum" motu proprio datas declarando
Curia Romana mox documentum publici iuris faciet, quod Litteras Apostolicas "Summorum Pontificum" motu proprio datas sequetur. Hoc Tarcisius Cardinalis Bertone cuidam percontatori commentarii hebdomadalis picturis exornati "Familia Cristiana" vulgo appellati dixit explicans Pontificiam Commissionem, cui nomen est "Ecclesia Dei", novo in documento rationes normas Litterarum Apostolicarum "Summorum Pontificum" motu proprio datarum exsequendi declaraturam fore. Adiunxit Cardinalis Bertone hoc Litteras Apostolicas declarans documentum necessarium esse, cum post Litteras Apostolicas "Summorum Pontificum" motu proprio datas publici iuris factas obscuritas quaestionesque in eis exsequendis exortae sint. Eum puta errore captari, qui dixerit Summum Pontificem in animo habere, ut Ordo Missae post Concilium Vaticanum Secundum introductus tollendus Ususque extraordinarius Ritus Romani tamquam solus validus concedendus sit.

Maria quoque Mater Ecclesiae est
Virginem Mariam esse "Matrem Ecclesiae", quae simul nostra esset mater, Benedictus XVI, Summus christianae religionis Interpres, in prima novi anni audientia generalis in Aula Pauli VI celebrata praedicavit septem milia pietatis causa peregrinatorum de sollemnitate Sanctae Dei Genetricis Mariae, quam Ecclesia Catholica primo die novi anni celebrat, alloquens. Patres Concilii Epheseni anno centesimo quarto tricesimo uno Matrem Christi titolo "Deiparae" ornari declaraverunt. Benedictus XVI autem docuit Deum Mariam hoc licet titulo singulariter exaltatam ab hominibus amovere non voluisse. "Ex electione Mariae, ut Mater fiat Divini Salvatoris, aliae consequuntur virtutes donaque, quibus anteponitur, sicut eius conceptio immaculata eiusque in caelum assumptio, quibus Deus eam fulgere voluit. Maria, Deipara cum sit, mysterio et Christi et Ecclesiae insimul inseparabiliter iuncta cum nobis omnibus coniungitur. Christus in cruce pendens maternum eius amorem sicut Ioanni nobis quoque concredidit vocatis, ut Mariam assumeremus eam in nostra accipientes. Cuiusque ergo christiani ad vitam pertinet Maria, quae tutos ad Filium nos ducit piosque nos esse discipulos Iesu adiuvat."

Summus Pontifex: "Familiae ad pacem in omnibus terris fovendam magni momenti sunt"
Primo anni die Benedictus XVI, Augustus Pontifex,ad pacem servandam enixe adhortatus est. Sanctam Missam in Basilica Vaticana celebrans ad momentum quoque familiae animos attendit, quam quandam "procurationem primam paci fovendae" esse dixit. Magnum erat festum, quo Sedes Apostolica annum bis millesimum octavum inchoavit. Est enim dies quo Ecclesia, ut pax toto orbe terrarum foveatur, precatur et sollemnitas Dei Genitricis Mariae celebratur. Qua quoque occasione data hoc anno tres pueri natione theodisci vestibus magorum induti, stellam gestantes et cantare psallereque soliti in Basilica Vaticana aderant. Die, quo omnes ubique terrarum pacis recordantur, Augustus Pontifex de "familia humana, communitate pacis" locutus est. In homilia Papa memoravit "hominibus non facile esse pacem facere", quae "neque fructus conventi inter homines", sed maxime donum esset Dei. "Vera matrimonio inter virum et feminam fulta familia est 'cunae vitae atque amoris et educatrix non supplenda, qua quis ad pacem servandam educatur'.Quapropter familia 'procuratio prima paci fovendae' appellatur. Cuius iura qui negat aut impedit, veritatem de homine tegit ipsaque fundamenta in periculum adducit. Omnes gentes cum magna familia sint et in pace vivere desiderent, non possunt non bonis, quibus communitas familiae fulcit quibusque crescit, moveri."
Declarationem iurium hominum Unitarum Nationum Societatis, quae ante sexaginta annos scripta est, Benedictus XVI laudavit eam vero quoque cum illa Charta iurium familiae coniungens, quam Sancta Sedes ante viginti quinque annos exaraverat, desideransque iterum dicere sine familia integra stabilique non esse pacem in terris.

Traduxit: Gero Pius Caputsapiens (Gero P. Weishaupt)
Litterae electronicae ad translatorem

Programm hren


Live


on demand


Professional audio for rebroadcasting


Die Stimme des Papstes


Das Angelusgebet

Die Audienzeren


kontakt  kontakt
top
top
All the contents on this site are copyrighted . Webmaster / Credits
top
top

Valid HTML 4.01! Valid CSS!