HomeVatikánsky Rozhlas
 

Rubriky


  Charita a solidarita


  Cirkev


  Kultúra a spoločnosť


  Vatikánske    dokumenty


  Ekumenizmus


  Rodina


  Mladí


  Spravodlivosť a    pokoj


  Politika


  Náboženstvá a    dialóg


  Veda a Etika


  Audiencie a Anjel    Pána


  Apoštolské cesty

Iné jazyky


  Kto sme


  Čas vysielania


  Naše programy


  Napíšte nám


  Produkcia VR

 home > Rímska kúria


 

Synoda biskupov

Synoda biskupov je permanentnou inštitúciou o ktorej zriadení rozhodol Pavol VI. 15. septembra 1965 ako odpoveď na želanie Otcov II. Vatikánskeho koncilu pre udržanie skutočného ducha, ktorý vzišiel z koncilovej skúsenosti.

Synoda je grécke slovo "syn-hodos" ktoré znamená „schôdza“, „stretnutie“. Pôvodný význam slova „spoločne kráčať“ vyjadruje veľmi dobre intímnu podstatu Synody, ktorá je „osobitne plodným výrazom a nástrojom biskupskej kolegiality“ ako sa o nej vyjadril Ján Pavol II. Synoda je totiž miestom vzájomného stretnutia biskupov okolo a s Najvyšším veľkňazom, miestom pre výmenu informácií a skúseností, pre spoločné hľadanie univerzálne platných pastoračných riešení. Súhrne teda Synoda biskupov sa môže definovať ako: zhromaždenie predstaviteľov katolíckeho episkopátu, ktoré má za úlohu radami pomôcť pápežovi pri spravovaní Univerzálnej cirkvi.

Už v prípravnej fáze II. Vatikánskeho koncilu dozrela myšlienka zriadenia biskupského organizmu, ktorý by pomáhal pápežovi pri spravovaní Univerzálnej cirkvi. Mons. Silvio Oddi, apoštolský nuncius v Zjednotenej Arabskej republike (Egypt), 5. novembra 1959 navrhoval, v súvislosti s centrálnou vládou Cirkvi, „konzultačný orgán“. Povedal: „Z rôznych strán zaznievajú sťažnosti, že Cirkev nemá, okrem Kongregácií, stály poradný orgán. Istý druh „menšieho koncilu“, ktorý by zahrňoval predstaviteľov... celej Cirkvi. Ktorý by sa pravidelne stretával, napríklad raz do roka, aby diskutoval o najväčších problémoch a odporúčal nové smery v „politike“ Cirkvi. Orgán, ktorý by zasahoval celú Cirkev, ako biskupské konferencie, ktoré zjednocujú celú, alebo časť hierarchie krajiny, ako aj ďalšie orgány (napr. CELAM), ktoré zasahujú vlastnou aktivitou v prospech celého kontinentu“.

Na konci otváracieho príhovoru poslednej časti II. Vatikánskeho koncilu (14. septembra 1965) Pavol VI. oznámil vznik Synody biskupov. 15 septembra 1965, na začiatku 128 generálnej kongregácie, mons. Pericle Felici, generálny sekretár koncilu oznámil promulgáciu Motu Proprio "Apostolica sollicitudo", ktorým bola oficiálne zriadená Synoda.

 

Biskupské synody

1. I. Riadne generálne zhromaždenie - 1967

2. I. Mimoriadne generálne zhromaždenie - 1969

3. II. Riadne generálne zhromaždenie - 1971

4. III. Riadne generálne zhromaždenie - 1974

5. IV. Riadne generálne zhromaždenie - 1977

6. Osobitná synoda pre Holandsko - 1980

7. V. Riadne generálne zhromaždenie - 1980

8. VI. Riadne generálne zhromaždenie - 1983

9. II. Mimoriadne generálne zhromaždenie - 1985

10. VII. Riadne generálne zhromaždenie - 1987

11. VIII. Riadne generálne zhromaždenie - 1990

12. I. Osobitné zhromaždenie pre Európu - 1991

13. Osobitné zhromaždenie pre Afriku - 1994

14. IX. Riadne generálne zhromaždenie - 1994

15. Osobitné zhromaždenie pre Libanon - 1995

16. Osobitné zhromaždenie pre Ameriku - 1997

17. Osobitné zhromaždenie pre Áziu - 1998

18. Osobitné zhromaždenie pre Oceániu - 1998

19. II. Osobitné zhromaždenie pre Európu - 1999

20. X. Riadne generálne zhromaždenie - 2001

 
späť na Vatikán
___________________________________________
Archív

Osobitn vysielania


Newsletter

Prihlás sa

Vysielania


Naživo


podcast


Zo záznamu


Professional audio for rebroadcasting


Audio/Video


Multimedia playerHlas pápeža


Anjel pna

Audiencie


Slovensk rodina Vatiknskeho rozhlasu


Pastoračn cesty Jána Pavla II.


Hubda

Hubda

Liturgick programy

Liturgick programy

Predchádzajúca strana  Predchádzajúca strana
Home  Home
Napíšte nám  Napíšte nám
top
top
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits
top
top