HomeVatikánsky Rozhlas
 

Rubriky


  Charita a solidarita


  Cirkev


  Kultúra a spoločnosť


  Vatikánske    dokumenty


  Ekumenizmus


  Rodina


  Mladí


  Spravodlivosť a    pokoj


  Politika


  Náboženstvá a    dialóg


  Veda a Etika


  Audiencie a Anjel    Pána


  Apoštolské cesty

Iné jazyky


  Kto sme


  Čas vysielania


  Naše programy


  Napíšte nám


  Produkcia VR

 home > Vatikán


 

Erb Jeho svätosti Benedikta XVI. – zástava, erb a pečať Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán

 

Erb Jeho Svätosti Benedikta XVI.

Pápežský znak

 
COOPERATORES VERITATIS
 

Erby už od stredoveku začali používať bojovníci a šľachta. Z tohto dôvodu sa veľmi dobre rozvinuli pravidlá, ktoré upravujú a opisujú občiansku heraldiku.

Zároveň aj pre klérus sa vyformovala cirkevná heraldika. Ona sleduje pravidlá občianskej čo sa týka kompozície a definície štítu. Okolo však pridáva symboly a znaky cirkevného charakteru, podľa stupňov posvätného rádu, právomocí a postavenia.

Najmenej osem storočí je už tradíciou, že aj pápeži majú vlastný erb, okrem symbolov Svätej stolice. Osobitne počas renesancie a v nasledujúcich storočiach bolo zaužívané ozdobiť erbom pápeža všetky hlavné diela, ktoré vykonal.

Pápežské erby tak nachádzame na architektonických dielach, v knihách, dekrétoch a dokumentoch rôzneho druhu.

Často pápeži používali erb vlastnej rodiny, ak existoval, alebo ho zložili zo symbolických prvkov, ktoré označovali vlastnú predstavu o živote, či sa odvolávali na fakty, alebo skúsenosti z minulosti.

Rovnako tiež označovali vlastnú náplň pontifikátu. Niekedy iba zmenili erb, ktorý mali ako biskupi.

Aj kardinál Joseph Ratzinger, keď bol zvolený za pápeža a prijal meno Benedikt XVI., si vybral erb plný symboliky a významov aby tak zveril histórii svoju osobnosť a svoj pontifikát.

Nachádzajú sa v ňom prvky starovekých tradícií jeho bavorskej vlasti a jeho biskupského erbu. Erb je rozdelený na tri časti:

V prvej sa nachádza hlava Etiópčana s korunou na hlave. Tento znak sa nachádza na erbe arcidiecézy Mníchov a Freising.

Druhým symbolom je medvedica biskupa Corbiniana, ktorý ohlasoval evanjelium v 8. storočí v bavorských krajoch.

Ako tretí symbol je na novom pápežskom erbe „mušľa pútnika“, ktorá symbolicky zobrazuje „putujúci Boží ľud“. Tento symbol sa nachádza aj v jeho biskupskom erbe.

Nad samotný erb bola umiestnená mitra a nie tiara, ako to bolo u predchádzajúcich pápežov. Pod erbom je znázornené pálium metropolitu.

Erb Benedikta XVI. je červeno-zlatý. Polia s Etiópčanom a medveďom sú zlaté, tieto symboly sú "al naturale", t.j. hnedé; Etiópčanova koruna a golier, rovnako ako bremeno na chrbte medveďa sú červené.

Mušla je zlatá na červenom poli. Kľúče v tvare Ondrejského kríža sú jeden zlatý, druhý strieborný. Mitra je strieborná so zlatými pásmi.

Súčasťou oficiálneho pápežského znaku nie je heslo. Benedikt XVI. si napriek tomu po vzore svojich predchodcov ponechal svoje biskupské motto:

"Cooperatores Veritatis".

 
Vlajka Mestského štátu Vatikán
 
 

Látka žltej farby (na strane žrde) a bielej
na ktorej sa v strede nachádzajú prekrížené kľúče nad ktorými je tiara.

Vlajka bola potvrdená v XIII. storočí a uznaná pri podpise Lateránskych dohôd 11. februára 1929 medzi Svätou stolicou a Talianskym kráľovstvom.

[Por. Základný zákon Mestského štátu Vatikán zo 26.11.2000 (Acta Apostolicae Sedis, Supplemento, 01.02.2001, Allegato A).]

 
Znak Svätej stolice a erb Mestského štátu Vatikán
 
Prekrížené kľúče
nad ktorými je umiestnená tiara
 
Prekrížené kľúče
nad ktorými je umiestnená tiara na červenom pozadí
[Por. Základný zákon Mestského štátu Vatikán zo 26.11.2000 (Acta Apostolicae Sedis, Supplemento, 01.02.2001, Allegato B).]
 

Symbolika vychádza z evanjelia a predstavujú ju kľúče, ktoré Kristus odovzdal apoštolovi Petrovi.

Dva kľúče sú v tvare kríža svätého Andreja, jeden v zlate a druhý v striebre. Z rukovätí visia dve šnúry s červenými, alebo modrými mašľami.

Nad kľúčmi je umiestnená tiara.

Z tiary visia dve mašle a sú obtočené okolo kľúčov.

Kľúče smerujú napravo a naľavo, a sú v nich vyrezané otvory v tvare kríža. Nie kvôli samotnej mechanike zámku, ale ako náboženský symbol.

Rukoväte sa menia podľa umeleckého vkusu, od gotických po barokové.

Od XIV. storočia dva prekrížené kľúče sú oficiálnym znakom Svätej stolice.

Kľúč v pravo, zlatý, znamená moc nad nebeským kráľovstvom.

Vľavo, strieborný, označuje duchovnú autorità pápežstva na zemi.

Funkčné časti sú na vrchu, smerujú k nebu a rukoväte dolu v rukách Kristovho vikára.

Šnúra s mašľami, ktorá spája rukoväte ukazuje na spojenie dvoch mocí.

 
Pečať Mestského štátu Vatikán
 
 

Okrúhla: uprostred prekrížené kľúče nad ktorými sa nachádza tiara ohraničená štyrmi sústredenými kruhmi z ktorých vonkajší je ozdobený perlami a uzatvára v sebe nápis:

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

so začiatkom a koncom v dolnej časti oddeleným osemcípou hviezdou.

[Por. Základný zákon Mestského štátu Vatikán zo 26.11.2000 (Acta Apostolicae Sedis, Supplemento, 01.02.2001, Allegato C).]
[Kresba vlajky © The Flag Institute & Graham Bartram; Kresba erbu Svätej stolice © Mario Fabretto]

 
Pápežská hymna
 

Pápežský pochod (prvá časť skladby) zložil Charles Gounod (1818-1893).

Po prvý raz zanela v roku 1869 pri príležitosti výročia kňazskej vysviacky pápeža Pia IX. Na námestí svätého Petra ju zahralo 7 spojených vojenských orchestrov.

Táto skladba mala nahradiť starú Vatikánsku hymnu Halmajra. Avšak až o 81 rokov neskôr bola povýšená na oficiálnu hymnu.

Oficiálne bola prijatá pápežom Piom XII. vo Svätom roku 1950.

Text:

HYMNA

Nesmrteľný Rím mučeníkov a svätých,
nesmrteľný Rím prijmi naše spevy:
Sláva na nebi Bohu nášmu Pánovi,
pokoj v láske veriacim v Krista.
K Tebe prichádzame, anjelský pastier,
k Tebe prichádzame dobrý Vykupiteľ,
svätý dedič pravej a svätej viery;
Útechu a chválu tomu kto bojuje a verí,
Nezavládne násilie a hrôza,
ale kraľovať budú Pravda a Láska.

PÁPEŽSKÝ POCHOD

Salve Salve Rím, väčná vlasť pamäti,
Tvoju slávu ospevuje tisíce paliem a tisíce oltárov.
Rím apoštolov, Matka, sprievodkyňa vykúpených,
Rím svetlo národov, svet dúfa v teba!
Salve Salve Rím, tvoje svetlo nezapadá,
žiara tvojej krásy víťazí nad zášťou a hanbou.
Rím apoštolov, Matka, sprievodkyňa vykúpených,
Rím svetlo národov, svet dúfa v teba!

Voľný preklad podľa www.vatican.va

 
späť na Rímsku kúriu
____________________________________________
Archív

Osobitn vysielania


Newsletter

Prihlás sa

Vysielania


Naživo


podcast


Zo záznamu


Professional audio for rebroadcasting


Audio/Video


Multimedia playerHlas pápeža


Anjel pna

Audiencie


Slovensk rodina Vatiknskeho rozhlasu


Pastoračn cesty Jána Pavla II.


Hubda

Hubda

Liturgick programy

Liturgick programy

Predchádzajúca strana  Predchádzajúca strana
Home  Home
Napíšte nám  Napíšte nám
top
top
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits
top
top