>
RVRadio Vatikan
foto testata  

Kategorien


  Caritas und    Solidarität


  Kirche


  Kultur und    Gesellschaft


  Vatikan


  Synode


  Ökumene


  Familie


  Jugendliche


  Gerechtigkeit und    Friede


  Politik


  Religion und Dialog


  Wissenschaft und    Ethik


  Audienzen und    Angelusgebete


  Apostolische Reisen

Andere Sprachen  Über uns


  Programmschema


  Unsere Programme


  News auf Latein


  Wollen Sie spenden?


  Freunde von RV


  RV-Freunde:
   Downloads  Links


  Empfang

Vatikanische Website


  Vatikan


  Liturgische Feiern    des Papstes


  Pressesaal des    Heiligen Stuhles


  L'Osservatore
   Romano  Vatikanisches    Fernsehzentrum

 home > Nuntii Latini archivium 2008


NUNTII STATIONIS RADIOPHONICAE VATICANAE PARTITIONIS GERMANICAE
IN LINGUAM LATINAM VERSI
ARCHIVIUM MMIX


HIER das Archiv 2008
HIER das Archiv 2007
HIER das Archiv 2006


Die XXIX mensis Decembris anni MMIX

E civitate Vatican: Mulier, quae petivit, medice curatur
Illa mulier iuvenis, quae sollemnitate nativitatis Domini in Missa in nocte in Basilica Vaticana se praecipitans Summum Pontificem Benedictum XVI offendit, a medicis curatur. Hoc Sedis Apostolicae locutor Federicus Lombardi die Saturni notum fecit. Magistratum illum pontificium, a quo res penderet, diebus sequentibus relationes et medicorum et militum Civitatis Vaticanae a publica tutela examini subiecturum esse, ut decideretur, quomodo providendum esset. Praeterea Lombardi explicavit Roger Cardinalem Etchegaray die Solis in valetudinario Romano, qui vulgo "Gemelli" appellatur, secatum iri. Cardinalem, qui octoginta septem annos agit, omnibus rebus spectatis bene valere. Etchegaray sectionem chirugicam bene peracturum iri expectare. Cardinalis ille natione Gallicus impetu in illa Missa in nocte sollemnitatis nativitatis Domini in Basilica Vaticana facto vulneratus turba ibi frequentata fractura femuris affectus est.

Urbi et Orbi: Quaedam lux fulget mundum mutans
Etsi puer in praesepio iacens parvus est et debilis, lux ex eo toto fulget mundo. Hoc a Summo Pontifice Benedicto XVI., antequam bendictionem translaticiam "Urbi et Orbi" die Natalis Domini impertivit, recultum est, postquam decem milia hominum in area Petriana congressa sunt benedictionem receptura. Allocutio Summi Pontificis praesertim de metaphora lucis egit. Dixit Benedictus XVI: "Deus parva placet lumina accendere, ut longe lateque dilucescat. Lux ubi recipitur, veritas ibi et caritas incenduntur, quae ei insunt. Deinde orbes circa centrum ducendo tamquam aliquid attingens in cordibus cogitationibusque eorum diffunditur, qui eius fulgorem recipiunt, quo fit, ut fiant ipsi fontes lucis.In antro civitatis Bethelehm Ecclesiae incochatur via, quae per saecula populus fit et lux hominum. Hodie quoque Deus eis, qui puero obviam veniunt, ignem incendit nocte mundi, ad homines vocandos, ut in Iesu cognoscant "signum" praesentiae eius, quae salutem afferat et libertatem et illud "Nos" fidelium ad omnes homines pertineant." Haec caritatis Dei lucens lux praesertim in adiunctis difficilibus fulget, quo efficitur, ut caritas Dei communitate Ecclesae beneficia conferre possit in mundo. Papa nominatim mentionem fecit de Medio Oriente, Iraquia, Honduria, Sri Lanka, Corea, Congo, Guinea et Nigre.

Sedis Apostolicae locutor Lombardi explicavit virtutem heroicam nihil de historia exprimere
Pater Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae locutor, die Mercurii explicavit probationem virtutum heroicarum Eugenii Pacelli nihil de persona eiusque rebus gestis et decisionibus exprimere. Ecclesiam hac potius sententia proferre eum virtutes christianas modo exemplari vixisse. "Papa, cum decretum de virtutibus heroicis Dei cuiusdam Dei servi subscribit, sententiam Congregationis de Causis Sanctorum documentis scripto confectis testiumque depositionibus perpensis iam affirmative latam confirmat. ... Haec quidem investigatio ad vitae adiuncta pertinet. De rebus ergo historicis investigandum est. At Papa die Saturni edocut imprimis de testimonio vitae christianae sententia ferri, id est de sedula cum Deo necessitudine et de incessanti perfectionis evangelicae studio. "Aestimatio momenti historici eorum omnium, quae decidit, non interest." Ex quo id consequi, ut Sedes Apostolica minime in animo haberet disceptationem singularum Pii XII decisionum aestimationemque earum his in adiunctis cohibere.


Die XXII mensis Decembris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Virtutes heroicae Ioannis Pauli II et Pii XII probatae sunt
Causae beatificationis Ioannis Pauli II atque Pii XII ulterius progressae sunt, nam Summus Pontifex Benedictus XVI virtutes heroicas utriusque sui successoris approbavit. Ut autem celebrari possit amborum pontificum beatificatio, necessaria est mirae sanationis probatio. Benedictus XVI eodem tempore decisione lata administros Congregationis de Causis Sanctorum brevibus verbis allocutus est de ambibus quidem pontificibus non mentionem faciens, sed de significatione causarum beatificationis et canonizationis generatim loquens.

Ad Pium XII quod attinet significantius aliquid effectum est
Multi admirati sunt virtutes heroicas Summi Pontificis Pii XII. probatas esse. Cauae beatificationis Pii XII relator, ille pater Societatis Iesu, Petrus Gumpel nomine, explicavit, hunc scilicet Papam multis in rebus non pefectum esse, totam autem eius vitam operaque praeponderavisse, quo factum esset, ut illae probatae essent.

In causa beatificationis Ioannis Pauli II sollemnitates non praetermissae sunt
Processus Ioanni Paulo II beatificando ad normas iuris canonici peractus est et sic continuabitur. Hoc explicavit Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Romanae Curiae Archiepiscopus Angelus Amato, qui subiunxit beatificationem Ioannis Pauli II multis locis expectari, viam autem ad eam longam esse.

Papa summi gradus conventui de caeli statu colloquendo dixit: "Commoda utilitatesque gentium posthabenda sunt"
Pridie finis conventus summi gradus de caeli statu colloquendo Havniae habiti Summus Pontifex XVI eos, qui ei interfuerunt, monuerat, ut commoda et utilitates gentium posthaberent et vias agendi longinquas ad terras rerum egestate laborantes tuendas prosquerentur. ... Papa de cura creationis legatos quoque allocutus est: "His temporibus in ambitu et individuali et politico necessarium est, ut et creatione et communitate agatur. Quapropter rei publicae moderatores omniumque civitatum communitatem adhortor, ut locorum naturae custodiae se magis impendant. Haec difficultas cum in ambitu singularum nationum superari non possit, vos moveo, ut operam detis pactis stabiliendis, quibus omnes gentes stent omnibusque utilia sint et iusta."

Milingo e statu clericali demissus est
Sedes Apostolica Archiepiscopum Emmanuel Milingo canonice e statu clericali dimisit. Quem virum ecclesiasticum Zambianum annis praecedentibus matrimonio ordinationibusque illicitis quattuor episcoporum ab Ecclesia defecisse constat. "Pluribus iam ab annis Ecclesia valde dolens, quomodo Archiepiscopus Lusacensis ille emeritus, Emmanuel Milingo nomine, se magis magisque contra legem gesserit, vidit. Haec verba in aula Sedis Apostolicae diurnariis edocendis in quibusdam litteris paginam unam et mediam comprehendentibus insolite fuse lateque nota facta sunt, quae docent saepenumero conatum esse "dominum Emmanuel Milingo" ad unitatem cum Ecclesia reducere. Ioannem Paulum II et Benedictum XVI ipsos se inseruerunt conando clericum illum defectum cura patris adiuvare.


Die XV mensis Decembris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Summarum auctoritatum congressio propter facinora abusuum in Hibernia commissa. Summus Pontifex annuntiavit se acturum esse
Summus Pontifex die Veneris summas auctoritates Ecclesiae Catholicae in Hibernia colloquendi causa convenit. Collocuti sunt et de abusu liberorum in institutis ecclesiasticis in Hibernia ultimis decennis commisso et de modo, quo episcopi Hibernii has res tractaverunt. Praeses quoque Conferentiae Episcoporum Hibernii, cui nomen est Sean Cardinalis Brady, cum Papa consultavit. Praeter eum Archiepiscopus Dulinensis, Diarmuid Martin nomine, aderat. Plures ministri Curiae Romanae, inter quos Secretarius Status Tracisius Cardinalis Bertone. personam Sedis Apostolicae gesserunt collocuturi.

Papa multis receptis dixit: "Christus centrum est historia salutis"
Die Mercurii est dies, qua in Civitate Vaticana milia hominum in aream Petrianam Papam auditum veniunt, qui de theologo monaco Aetatis Mediae, nomine Ruperto Divitensi, anno millesimo vicesimo nono defuncto, locutus est. "Rupertus naviter efficaciterque disputatus est reliquendo permulta opera de diversis quaestionibus theologicis veluti de praesentia reali in Eucharistia et de doctrina praedestinationis. Nova ratio eius laboris ea interpretatione Sacrarum Scripturarum nisa est, qua quoddam argumentum maxime tractaretur. Quo factum est, ut ex commentario eius de Mattheo doctrina de Christo ex commentarioque de cantico canticorum ea de Maria ortae essent, quas evolvendo in animo proposuit, ut quasdam quaestiones fidei integra ex revelatione, sicut ex Sacris Scripturis constat, considerentur.

Papa ad columnam Romana Sanctae Mariae dedicatam: "Recuso corruptionem mentis"
Benedictus XVI. omnes, qui instrumentis communicationis socialis ad nuntios evulgandos utuntur, de officiis ethicis monuit. Papa, ad columnam Sanctae Mariae dedicatam media in Urbe sitam cum pervenisset, die Mercurii enixe monuit de "corruptione mentis", quae perinde pericolosa est ac aeris contaminatio. Ab anno millesimo quinquagesimo tertio gradatim mos factus est, ut Romani Pontifices sollemnitate Sanctae Mariae Viginis immaculate conceptae coronam floribus ornatam ad columnam Sanctae Mariae dedicatam, qua dogma Immacultae conceptionis recordatur, deponerent. Saepe Papa ex hac occasione Mariam supplicans verba ad Urbem prolata abcondite facit. Quod quoque die illo octavo mensis Decembris fecit, sol dum occidit imberque dum leniter effunditur in aream, quae vulgo "Piazza de Spagna" appellatur. "Nolite timere, quia Iesus malum vicit. His verbis quam valde opus nobis est! Singulis quidem diebus actis diurnis, televisifica ac radiophonica evulgatione de malo iterate ac profuse perscribitur. His rebus terribilibus consuescimus duritia affecti animisque quodammodo corruptis infecti. Malum sedimenta relinguit, singulis etiam diebus magis, cor duratur, cogitationes maerore affliguntur.


Die VIII mensis Decembris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex Benedictus XVI de vanis principiis theologiae liberationis monuit
Coram episcopis Brasiliopolitanis die Saturni dixit aliquot elementa huius theologiae a Sede Apostolica annis octogesimis pericolosa declarata in studiorum universitatibus scholisque Brasilipolitanis adhuc doceri usque. Eum, qui his doctrinis "illecebraretur, eis adhaereret eisve implicaretur", evocari, ut ad rectam doctrinam catholicam reverteretur. Commonefecit cuiusdam documenti de theologia liberationis anno millesimo nongentesimo octogesimo quarto Congregatione de Doctrina Fidei publicati, in quo de "periculis opinationes Marxianas rationesque sine iudicii quorundam thologorum acumine suscipiendi" monetur. Quibus susceptis id - Papa Benedictus XVI admonuit - effectum esse, ut seditio, discidia, discordia, iniuria atque omnium iurium officiorumque recusatio exorirentur, "quibus gravis tribulatio provocata est et magnae virtutes vestrarum communitatum deminutae sunt". Quandam dixit "normam fidei fundamentalem" ad id pertinere, ut Trinitas, Sacra Scriptura et Magisterium coniungerentur. "Unum horum trium elementorum ab ambibus aliis separare non licet." Summus ipse Pontifex, tunc temporis Ioseph Cardinalis Ratzinger, anno millesimo nogentesimo octogesimo quarto Congregationi de Doctrina Fidei praeerat.

De quadam nominatione: Quidam Gallicus praesidi Comitatus studiis historicis fovendis, Valthero Brandmüller nomine, succedet
Peritus quidam natione Theodiscus, Valtherus Brandmüller, Comitatus studiis historicis fovendis praeses, Curiam Romanam a muneribus vacationis causa relinguit. Summus Pontifex Benedictus XVI die Iovis successorem pene octoginta unum annum agentem nominavit, qui est ille Bernhardus Ardura, natione Gallicus, ordinis Praemonstratensis, usque adhuc SecretariusPontificii Consilii de Cultura, in cuius locum quidam Bartholomeus Adoukonu Beninensis natione Africanus, discipulus Iosephi Ratzinger, subrogabitur. Valterus Brandmüller Comitatui studiis historicis fovendis ab anno millesimo nongentesimo octavo praeerat. Praesertim de causa Galilei Galilei et de diversis conciliis velut de Concilio Constantiensi et Concilio Vaticano Primo investigavit. Presbyter ille archidioecesis Bambergensis canonicus est Basilicae Patriarchalis Vaticanae. Novus ille Pontificii Comitatus studiis historicis fovendis praeses, Pater Bernardus Ardura, sexaginta unum annos agens, in historia quoque Ecclesiae institutus est, praeterea dogmaticam docet. Munus consultoris in Congregatione de Causis Sanctorum explevit ille religiosus Burdigalensis.

Summus Pontifex Benedictus XVI aegrotos presbyterosque adhoratus est, ut mutuo sibi adiutorium praestarent
Papa in nuntio Diei Mundani Aegrotorum die undecimo mensis Febraii celebrandi die Iovis publicato scripsit non parcendum esse presbyteris "signis instrumentisque misericordiae Christi" operae aegrotos consolandi. Aegrotis quidem ipsis dolores pro presbyteris profundendum esse, ut hi vocationi suae starent et ministerium, quod exercerent, multos ferret fructus. Praeterea Summus Pontifex impellit, ut Ecclesia vitae protegendae assidue studioseque incumberet. Esse Ecclesiae ab societate petendum, ut dignitas hominum in omnibus observaretur vitae gradibus, id est ab conceptione eius usque ad mortem eius naturae propriam. Undevicesimus Dies Mundanus Aegrotorum die undecimo mensis Febraii anno bismillesimo decimo celebranda quaestione, cui titulus "Ecclesia et ministerium afflictorum" est, coniungetur.

Summus Pontifex sperat sacramentum poenitentiae rursum receptum iri
Benedictus XVI sperat sensum sacramenti poenitentiae in Ecclesia denuo conceptum iri. Numorosis, qui eum audiendi causa convenerant, in area Petriana hominibus receptis illud documentum Curiae Romanae verbis "Reconciliatio et poenitentia" inscriptum memoravit, quod annis ipsis viginti quinque antea palam factum doctrinam de "sacramento reconciliationis" proposuit. Papa eis, qui visendi, salutandi ob pietatemque peregrinandi causa venerant, exemplum quorundam confessariorum auctoritate praecellentium exhibuit velut Sancti Patris Pii. De reliquo Benedictus XVI institutionem catecheticam tradens de quibusdam theologis doctrina claris instituit, illo die de Guiglielmo de Saint-Thierry, qui saeculo duodecimo vixit, amico Bernardi Claraevallensis.


Die I mensis Decembris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex initium temporis Adventus celebravit
Summus Pontifex Benedictus XVI versperarum persolvens celebrationem in Basilica Vaticana habitam tempore vespertino diei Saturni seu Sabbati tempus Adventus ingressus est tempore novo liturgico simul ineunte. Vesperarum celebratio est Ecclesiae vespertina precatio, cuius centrum est illa oratio, quae "Magnificat" nuncupatur, qua Maria Deum laudibus extulit, quam Evangelista Lucas tradidit. Benedictus in homilia monuit adventum praesertim significare Deum hic esse. "Non se de hoc mundo subduxit, non nos solos relinquit. Etiamsi eum nec videre possumus nec tangere, tamen hic est multis nos modis visitans." Tempore Adventus christianis animo volutandum esse, quomodo Deus "vitam nostram intraret".

Papa: "Solus qui familiam protegit, pacem facit"
Pax culturam vitae requirit. Propter quod omnem societatem fundamenta eius tueri ac protegere oportere, familiam quidem, Summus Pontifex XVI tempore antemeridiano diei Saturni inculcavit occasione data visitationis ambarum praesidum rerum publicarum Agrentinarum et Chilensium in Civitate Vaticana, quae contractus amicitiae et pacis subscribendi causa convenerant, quibus haec nationes olim inimicae controversiam canalis, qui vulgo "Beagle" appellatur, composuerant. Annis viginti quinque ante, die quidem undetrecesimo mensis Novembris anno millesimo nongentesimo octogesimo quarto, haec conventio in Civitate Vaticana stabilita erat. Praeses rei publicae Argentinae, Christina Fernandez Kirchner nomine, et socia sua Chilensis in ministerio, Michelle Bachelet nomine, a Benedicto XVI. primum singulae loquendi causa, deinde communes colloquendi causa in Domo Apostolica receptae sunt.

Benedictus XVI novam portat crucis ferulam
Ab initio novi anni liturgici Summus Pontifex Benedictus XVI novam portat ferulam crucis. Acta diurna vulgo "L´Osservatore Romano appellata eis, quae Guido Marini, Magister ille Ceremoniarum Pontificalium, annuntiata sunt, nitentia notum fecit ad vesperarum celebrationem Dominicae primi Adventus illud baculum, quod ferula vocatur, primum deferri. Tertia iam est ferula, quam Benedictus XVI ab eo tempore, quo successor Petri electus est, portat.

Benedictus XVI: Proximi adiutorii adhortatio
Papa Benedictus XVI, postquam pietatis causa peregrinatores die Mercurii recepit, ad adiutorium aliorum adhoratus est. In instructione sua catchetica Summus Pontifex theologos Hugo et Richardum Sancti Victoris, qui saeculo duodecimo vixerunt, exhibuit exempla, in quorum opera fidem et scientiam efficaciter componi censet. ... "Investigationes theologicae uniusque cuiusvis nisus honeste vivendi nos ad mysteria fidei contemplanda adiuvant. Cor mundum si Deum aspexerit, gaudium ex eo et vis, quibus nobis opus est, ut secundum exemplum divinarum personarum non solum cum aliis, sed pro aliis et in aliis vivamus, haustire poterimus. Dominus vos benedicat et familias vestras."


Die XXIV mensis Novembris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex artificibus dixit: "Nobis opus est vobis."
Die Saturni Benedictus XVI receptis artem figurativam, architecturam, artem musicam et cinematographicam colentibus magna autoritate gaudentibus extulit Ecclesiae opus esse arte, ut invisibilia et ea, quae non intelligi potest, cum hominibus communicarentur. ... Eos alloquens Summus Pontifex ea memoravit, quibus ars et religio coniunguntur, ad necessitudinem amicitiae et mutuam operam magis praestandam excitans. Locus magnae significantis vis, ubi summae auctoritates artis et Ecclesiae congressae sunt, Sacra Aedes fuit Xystina. Papa artificibus congregatis dixit: "Mundo, in quo vivimus, pulchritudine opus est, ne omnem spem abicat." "Insignitos munere eius, quod pulchrum esset", tempore quidem discriminis ut his nostris diebus animum firmare et spem erigere posse.

Romanus Pontifex: "Studium quod ad res christianas spectat a precatione non separandum est."
Scientia opus est "fide illuminante". Poposcit hoc Romanus Pontifex Benedictus XVI die Iovis, dum universitatis studiorum alumnos et professores Pontificiarum Studiorum Universitatum in auditorio congregatos alloquitur. Sunt in mundo plus quam mille trecenta instituta disciplinis docendis. In Urbe iam feminae et viri omnibus ex nationibus provenientes in octo diversis facultatibus titulo "Pontificia Universitas" munitis studiis se dedent. "Cari amici", inquit, "studium vestrum ministerii veritatis, quae a Deo revelatae est, munus est, quod partem habet in Evangelio nuntiando a Christo Ecclesiae tradito. Est vere ministerium Ecclesiae. Studium ad res christianas spectans ad finem Evangelii secundum Mattheum semper pertinet: "Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis." Haec verba Summus Pontifex Benedictus XVI quinque miliis alumunorum sacrarum disciplinarum in auditorio Civitatis Vaticanae congregatis dixit ex occasione intiii anni academici in sedibus Pontificiarum Studiorum Universitatum Romae sitis alumnos docentesque, qui variis ex nationibus proveniunt, monens studium theologiae libris tantum legendis non circumscribi.

Summus Pontifex: Iura liberorum corroboranda sunt
Benedictus XVI communitatem nationum adhortatus est ad iura vindicationemquem liberorum curanda. Papa pietatis causa peregrinatoribus die Mercurii Romae receptis postulavit, ut communitas hominum corroborare deberet studium, ut "ad difficultates graves liberorum apte superandas" remedia invenirentur". "Cogito de omnibus liberis totius mundi, praesertim eis, qui in difficilibus vitae adiunctis crescunt atque vi, abusu, aegritudine, bello fameque laborant. ... Omnes indefesse contendant oportet, ut iura liberorum serventur et dignitas eorum magis magisque oberservetur." Causa adhortationis Papae fuit vicesimus dies anniversarius liberorum totius mundi die Veneris proximo celebratus, quo toto orbe terrarum subscriptio conventionis Unitarum Nationum iuribus liberorum vendicandis die vicesimo mensis Novembris anno millesimo nogentesimo octogesimo nono exarata recolitur.


Die XVII mensis Novembris anni MMIX

Papa ad instituta subsidiis procurandis: "Reprobo in rebus politicis interventum, affirmo vero in eas interpositionem"
In res publicas et sociales interpositionis affirmatio, in rebus autem politicis partis activae reprobatio. Hoc fuit, quod Summus Pontifex die Veneris intitutis subsidiis procurandis inculcavit membris sessionis plenariae Pontificii Consilii "Cor Unum" receptis. Missionem operum caritativorum eorumque cooperatorum duo inter latera tendi Papa dixit: inter annuntiationem nempe Evangelii et curam hominis rerumque, in quibus viveret, adiunctarum. "Minime quidem Ecclesiae est sese via recta ingerere in rebus politicis civitatum, tamen communio christiana non potest et non licet ei segregata esse, si interest, ut iura hominum defendantur et iustitia faveatur." Fidem autem vim esse rationem purificantem Benedictus XVI. explicavit denuo considerationem intendens in necessitudinem inter fidem et rationem. Fidem rationem discrimine abscondito nimii suiipsius studii, utilitatis propriae studendae et potestatis pollendae liberat.

Sedes Apostolica de casu muri bene dixit
Die Martis Berolini vicesimum anniversarium memoriae muri casus celebratum est plus quam triginta rei publicae moderatoribus toto ex orbe proventis et praemio Nobelliano ob pacem promovendam ornatis necnon iuris civitatum pristinis fautoribus praesentibus. Administra exteris negotiis praeposita, Hillary Clinton nomine, pristinusque rei publicae praeses Polonicus, Lech Walesa nomine, magnum momentum Summi Pontificis Ioannis Pauli IIin his rebus gerendis memoraverunt. Contulisse illum Papam Polonicum ad "atrocem ac Deum negantem rem publicam" superandam locutor Sedis Apostolicae Federicus Lombardi explicavit.

Curia Romana documentum de Anglicanis publici iuris fecit
Die quarto mensis Novembris Summus Pontifex Benedictus XVI Constitutionem Apostolicam iam annuntiatam, qua Anglicanis salva eorum traditione facultas conceditur in Ecclesiam Catholicam recipi quaeque titulo "Anglicanorum Coetibus" inscripta die Lunae palam facta est, subscripsit. Una cum Constitutione Apostolica Papa Benedictus XVI quoddam supplementum normarum ratum fecit, quae executionem documenti constituerent. Quibus normis lex lata est, quae ad ordinariatus personales pristinorum Anglicanorum errigendos spectat. Quibus normis determnatur, ut, licet ordinariatus errigendi a Congregatione pro Doctrina Fidei dependant, tamen in negotiis et alumnis ad ordinationem admittendis arte cum diocesibus territorialibus cooperari debeant. In cura quoque animarum Anglicani ab episcopis dioecesanis catholicis dependent. Item clerici catholici et religiosi in ordinatibus salvo quidem moderamine episcopi loci se curae animarum impendere possunt. His omnibus normis cavetur, ne dioeceses particulares praeter dioeceses catholicas oriantur.


Die X mensis Novembris anni MMIX

E Brixia: Papa urbem, ubi Paulus VI originem duxit, visitavit
Romanus Pontifex Benedictus XVIvisitationem fecit pastoralem Brixiae, ubi decessor suus Paulus VI anno millesimo nongentesimo sexagesimo tertio Papa electus et anno millesimo nongentesimo septuagesimo octavo defunctus natus est et accrevit.
In homilia Sanctae Missae die Dominica in area Pauli VI Brixae celebratae ... Benedictus XVI verbis ipsi valde propriis laude praedicavit "studium heroicum" decessoris sui in ministerio Pontificis explendo, quem Ecclesiam vehementer amavisse et instar viduae pauperis in Evangelio diei Dominicae, quae se totam dederit, in Ecclesiam pauperem et liberam se impendisse dixit. Primas iam suas Litteras Encyclicas a verbis "Ecclesiam Suam" incipientes die sexto mensis Augusti anni bismillesimi nongentesimi quarti publici iuris factas hoc demonstravisse. ... Enixe memoravit Litteras Encyclicas decessoris sui de coelibatu sacerdotali confirmavitque eum permanere prorsum validum.

E Civitate Vaticana: Romanus Pontifex usum agonisticum medicamenti stupefactivi reicit
Benedictus XVI usum agonisticum medicamenti stupefactivi in ludicris corporis exercitationibus reicit. In quadam epistula ad quemdam conventum ecclesiasticum artis athleticae studiosorum Romae habitum missa Benedictus XVI scripsit Ecclesiam illi arti athleticae fovere, quae ad integram personae humanae conferret formationem", adversari autem cuilibet proclivitati, quae naturam eius corrumperet, praesertim rerum usui, quae corporis compagibus perniciosae essent.

Summus Pontifex: Missa pro defunctis episcopis et cardinalibus celebravit
Omnium episcoporum et cardinaliummensibus duodecim ultimis elabentibus defunctorum recordatus est Summus Pontifex Benedictus XVI missam in Basilica Vaticana die Iovis celebrando. "Omnia", inquit in homilia, "valorem consequuntur et significationem, si lumine aeternitatis praefulgente conspiciuntur." Organo paulo attenuato, aliis tussientibus, aliis vero pedibus strepitum edentibus Summus Pontifex octoginta duo annos agens res sacras succesorum Apostolorum vita defunctorum recordatus celebravit. Nominibus cardinalium nuper defunctorum ab eo ipso in apside Basilicae prolatis chorus cantavit "Dona eis requiem". Homilia Benedicti XVI de psalmo centesimo vicentesimo secundo egit: "Laetatus sum in eo quod dixerunt mihi: 'In domum Domini ibimus'.", ad Ierusalem caelestem illo die ratione constanti applicato.

Cardinalis Kasper poposcit ut christiani expergiscerentur
"Hoc signum saecularismi pericolosi nos exsuscitet et exscitet, ut voces mittamus clamantes." Hoc Valterus Cardinalis Kasper, natione Theodiscus, de sententia crucis improbandae dixit. In actis diurnis vulgo "Corriere della Sera" vocatis haec verba Cardinalis Kasper inveniuntur: "Quidam coetus Argentoratenses et Bruxellenses extruere volunt aliquid, quod non est Europa, nam sine Christianesimo Europa non datur." Christianis non licere huiusmodi proclivitatem contra res gestas tolerare. Cruces e locis scholaribus removendo "voluntatem maioris partis violari", "maxime in Italia". Cardinalis Kasper Pontificio Consilio ad Unitatem Christianorum fovendam praeest.


Die III mensis Novembris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Coelibatus non aboletur
Futuri quoque alumni communitatis Anglicanae, qui in Ecclesiam Catholiam recipi volunt, coelibatu adstringentur. Hoc Sedis Apostolicae locutor, Pater Federicus Lombardi nomine, die Saturni in quodam commentario explicavit. Alumni vero iam matrimonio coniuncti hac de re particulari examini singuli subicientur. Fundamentali ratione obligatio coelibatus pro eis quoque valet. Reiecit proinde Lombardi quasdam opiniones de obligatione coelibatus suscipiendi clericorum Romanorum-Catholicorum relaxanda..... In Ecclesia ritus Latini coelibatus ante ordinationem diaconatus suscipiendus canone duocentesimo septuagesimo septimo Codicis Iuris Canonici statutus est, quod quoque ad episcopos et presbyteros pertinet. Tantummodo in ecclesiis particularibus rituum orientalium Ecclesiae Catholicae coelibatus pro episcopis solis ex ordine monachorum plerumque originem deductis valet. ...

Romanus Pontifex: "Theologia nec genuflectendo nec sedendo coli potest"
"Fidem inter et rationem naturalis est ac ordine creationis nixa amicitia."Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI multis pietatis causa peregrinatoribus ab eo receptis dixit omnino factus professor theologiae in Cathedram Petri elevatus, cum de duobus scholis mediae aetatis seu modis theologiam colendi loquebatur, quorum alius potius audiendo, alius potius investigando nititur. Ille in monsteriis, hic in scholis cathedralibus annexis in urbibus sitis, quae "scholae" appellantur, colebatur. Dixit Summus Pontifex Benedictus XVI: "Quo fit, ut duo varia specimina theologiam colendi discerni possint: theologia nempe monastica et scholastica. Prima praecipue theologia bliblica erat, ex fundamento spirituali lectionis divinae monachorum orta, qua nixum desiderium Dei verbi amorem excitat, quo ii textus Sacrarum Scripturarum omnibus earum rationibus perscrutantur. Quae theologia monastica quodam habitu spirituali precationis colebatur precando et verbum Dei audiendo. Theologia autem", inquit, "scholastica alia via erat, quaerendi quidem. ...

E Germania: Quaestio de Fraternitate Sancti PII X ad oecumenismum spectat
Die Lunae septimanae proximae in Curia Romana colloquia cum Fraternitate Sancti Pii moris translaticii studiosa cepta sunt. Quibus finitis Sedes Apostolica de benevolentia, observantia et efficientia, quibus colloquia perfusa erant, locuta est. Constitutas esse et quaestiones, de quibus colloquendum esset, et futurarum disceptationum rationem. In colloquiis, quae mensibus proximis instituerentur, praesertim de pondere traditionis in Ecclesia, de liturgia, de Concilio interpretando necnon de rebus oecumenicis, de dialogo interreligioso et de libertate religiosa disceptandum esse. Is, ad quem quaestiones de Ecclesia Catholica in ecclesiis Evangelicis-Lutheranis in Germania, vulgo VELKD, pertinent, Friedericus Weber nomine, episcopus regionis, explicavit quaestionem quoque ad res oecumenicas attinere. Quaesivit "utrum de rebus, quae ad fidem spectarent, saltem ad interim disputaretur".

Romanus Pontifex de studio denuo excitato Sacras Scripturas legendi praedicavit
Gaudet Benedictus XVI de studio crescenti Sacras Scripturas legendi deque multis coetibus Sacris Scripturis legendis in paroeciis institutis. Hoc dixit quibusdam ex occasione centesimae anniversariae memoriae Pontificii Instituti Biblici receptis. "Concilii Vaticani Secundi gratia eiusque Constitutionis Dogmaticae, quae a verbis "Dei Verbum" incipient, homines melius intellexerunt, quam interesset verbum Dei in vita et missione Ecclesiae.Hoc in communitatibus christianis instaurationem spiritu et cura animarum excitavit, maxime quod ad ministerium praedicandi, institutionem catecheticam, studium sacrarum disciplinarum et dialogum de rebus oecumenicis attinet.


Die XXVII mensis Octobris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Novum Compendium Eucharisticum
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum novum compositum Compendium Eucharisticum Summo Pontifici Benedicto XVI obtulit. Huius Dicasterii Praefectus, Antonius Cardinalis Cañizares Llovera, explicavit: "Synodus Episcoporum de Eucharistia anno bismillesimo quinto celebrato proposuit, ut quoddam Compendium Eucharisticum fontes, doctrinas et textus de Eucharistia comprehendens ederetur. Quam propositionem Summus Pontifex accepit et Congregationi de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad effectum perducendam tradidit, ut omnia, quae de Eucharistia docerentur, summatim tractarentur et contionatores adiuvarentur. In quodam capite hunc ad finem confecto textus liturgici offeruntur, praesertim ex uno Ritu Romano sumpti usu extraordinario Ritus Romani attento

Summus Pontifex praelaturam personalem Anglicanis convertere cupientibus instituturus est
Ecclesia Catholica parata est Anglicanos recipere, qui, ut ad catholicum nomen amplectantur, petunt. Ad hoc efficiendum Summus Pontifex Benedictus XVI mox quandam Constitutionem Apostolicam publicam iuris facturus est, quae in Curia Romana die Martis palam facta est. Praefectus Congregationis de Doctrina Fidei, Guilgelmus Cardinalis Levada nomine, diurnariis, ut ceritores facti essent, in Civitate Vaticana congregatis explicavit tempore peracto numerum sacerdotum fideliumque Anglicanorum crevisse, „qui cum Sede Apostolica communione visibili coniungi cupiunt et plena“. Sedem Apostolicam ad petitiones numerosas quorundam coetuum sacerdotum et christifidelium laicorum diversis ex partibus mundi provenientium respondere.

E Civitate Vaticana: Praefectus quidam Curiae Romanae dicasterii Missam expressione extraordinaria Ritus Romani celebravit
Primum post instaurationem litugicam Concilii Vaticani Secundi Praefectus quidam Curiae Romanae Dicasterii Missam celebravit expressione extraordinaria Ritus Romani. Fuit Episcopus Curialis Raymundus Burke, Praefectus Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, qui eam die Dominica in Basilica Vaticana celebravit. Cui interfuerunt inter alios Reverendus Guido Pozzo, Pontificiae Commissionis „Ecclesia Dei“ Secretarius, qui in colloquia cum Fraternitate Sancti Pii instituenda incumbit.

Summus Ponfifex Unionem Europeam de redicibus christianis monuit
Benedictus XVI. Praesidi Commissionis Europeae, Iosepho Barrosco nomine, gratulatus est, cum iterum electus fuisset. Recepto novo legato Europeae Unionis ad Sedem Apostolicam misso, qui est legatus Gallicus Yvus Gazzo, Summus Pontifex dixitverum esse Unionem Europeam „spatium pacis et stabilitatis circa valores communes“ esse. „At“, inquit, „monere licitum est Unionem Europeam non ipsam valores adumbravisse, sed hos potius valores communes esse, qui effecerint, ut Unio Europea creata esset, et ultra nationes ab ea conditas alias quoque nationes attraxerint. ... Ecclesiam, cum de radicibus christianis Europae monerett, hoc minime facere, quia aliqua sibi privilegia velit, Benedictus subiunxit. Potius "veritatem magis magisque tacitam" in memoriam omnibus reducere desiderare, id est eos, qui Europam condiderint, spiritu imbutos esse christiano.


Die XX mensis Octobris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Colloquia cum Fraternitate Sancti PII X die XXVI mensis Octobris incipient
Colloquia pontificia cum Fraternitate Sancti PII X, quae iam annuntiata sunt, die Lunae vicesimo sexto mensis Octobris incipient, ut Sedis Apostolicae locutor, Pater Federicus Lombardi, die Iovis notum fecit. Qui simul colloquia participantes confirmavit. Qui sunt Secretarius Pontificiae Commissionis "Ecclesia Dei", Guido Pozzo nomine, et Secretarius Congregationis de Doctrina Fidei, Archiepisopus Ludovicus F. Ladaria Ferrer necnon ille peritus CarolusMorerod, sodalis Ordinis Praedicatorum, membrum Commissionis Theologorum et ille Vicarius Generalis Operis Dei, Fernandus Oscáriz nomine. Praeter eos ille pater Societatis Iesu et membrum Congregationis de Doctrina Fidei, Carolus Iosephus Becker, intererit. Colloquia in sede Congregationis habebuntur. Quaestionum, de quibus disputabuntur, divulgabuntur nihil. De "quaestionibus ad doctrinam pertinentibus" disceptatum iri Lombardi palam fieri iussit.

Summus Pontifex templum Lutheranum adibit
Romanus Pontifex Benedictus XVI mox templum Lutheranum in Urbe situm adibit. Hoc Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum fovendam, ille Curiae Romanae Cardinalis Valtherus Kasper confirmavit, dum de novo libro de Oecumenismo in aula Sedis Apostolicae diurnariis edocendis loquitur. Datum autem visitationis Summi Pontificis adhuc non constitutum esse Kasper adiunxit. Primum in historiatemplum Lutheranum Romae situm a quodam Summo Pontifice visitaretur. Templum illud Christo dedicatum, quod templum est aetatis Villelmianae posterioris et numero exiguum, anno millesimo nongentesimo vicesimo secundo sacris ritibus lustratum est.

"Scientia ab homininibus quoque doctrina non excultis intellegi debet"
Et scientiae experimentis nitentes et theologia et philosophia non sunt disciplinae peritis aptae, sed pariter omnibus ab hominibus intellegi debent. Inculcavit hoc Archiepiscopus Ioannes Franciscus Ravasi, qui Pontificii Consilii pro Cultura praeest, die Martis in Curia Romana occasione data exhibitionis de astronomia, ad quam in aula diurnariis edocendis animos intendit quaeque a die Mercurii in Museis Vaticanis videri potest. Diurnariis congregatis Ravasi dixit huiusmodi occursus in Civitate Vaticana celebratos a multis frequentandos esse, ne eis dialogus inter scientiam et theologiam alienus esset. Exhibitio de astronomia, inquit, pars est multarum rerum agendarum, quae conventu eorum, qui in media communicationis socialis incumbunt, peragenda sunt.

Benedictus XVI Synagogam Romanam visitabit
Quidam die Martis in aula diurnariis docendis confirmavit Dominica septima decima anni bismillesimi decimi Summum Pontificem Benedictum XVI Synagogam Romae sitam esse visitaturum communitatem Iudeorum occasione oblata diei aniversarii vicesimi primi dialogi inter Iudeos et Catholicos instituendi conventurum. Huic diei dies Iudeorum occurret festus, quo quidam eventus saeculi duodevicesimi commemoratur, id est id, quod vulgo„Bleiernen Mo´éd“ appellatur, a Iudeis Romanis celebratum, quo recolitur eos persecutione populi Romani anno millesimo septuagesimo nonagesimo tertio exorta liberatos esse.


Die XIII mensis Octobris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Quinque novi sancti
Gaudet Ecclesia Catholica Universalis quinque novis sanctis. Qui sunt: Damianus de Veuster, natione Belgicus, Zygmunt Szczęsny Feliński, natione Polonicus, Francisco Coll y Guitart et Rafael Arnáiz, uterque natione Hispanicus, et Ioanna Jugan, natione Gallica. Summus Pontifex Benedictus XVI die Dominica in Basilica Vaticana hos christianos vitae integritate praestantes, qui saeculis undevicesimo et vicesimo vivebant, albo sanctorum adnumeravit. ... Sermone Flandrico Benedictus XVI de illo Belgico Damiano de Veuster locutus est, qui ministerium sacerdotale inter lepra infectos in illa insula Havaiana adimplens, quae vulgo "Molokai" appellatur, hoc ipse morbo infectus exitu suae vitae in pace defunctus est. "Ad Christum sequendum Pater Damianus non solum patriam suam relinquit, sed valetudinem suam in discrimen dedit. Quapropter, ut Iesus in Evangelio dicit, accepit vitam aeternam."

Synodus: Tanzania terra est, quae spem excitat
Doctrina socialis Ecclesiae Catholicae graves dat impulsos, ut nationes Africanae in rebus socialibus et politicis progrediatur. Exemplum quoddam bonum Tanzania est, una terrarum huius continentis, quae spem excitat. Ibi Ecclesia, ut nobis Archiepiscopus Songeanus, Norbertus Mtega nomine, explicavit, prima Synodo Africae anno millesimo nongentesimo quarto celebrata et Compendio doctrinae socialis publicato operam dedit, ut doctrina socialis divulgaretur.

Ex Italia/e Germania: Zollitsch nova spatia centri peregrinorum Romae siti benedixit
Praeses Theodiscae Conferentiae Episcoporum, Archiepiscopus Robertus Zollitsch nomine, die Mercurii tempore postmeridiano nova spatia centri Romani peregrinorum linguae theodiscae sacro lustravit ritu. "Episcopi theodisci", inquit, "curam habent non solum animorum in patria, impendimus quoque in Ecclesiae ubique terrarum extruendae conferendum." Indicata historia fere nonaginta annorum curae animarum erga peregrinos sermonis theodisci apud exteras gentes peractae summatim exposuit Theodiscam Conferentiam Episcoporum centrum peregrinorum magni habere fundamentum ponderis, quo ea ipsa in centro Ecclesiae universalis adesset.

E Civitate Vaticana: Papa receptis pietatis causa peregrinatoribus dixit: "Instaurationes numquam contra Ecclesiam"
"Omnis instauratio tantummodo in Ecclesia peragere possit, numquam contra eam." De quo monuit Benedictus XVI die Mercurii, postquam pietatis causa peregrinatores in Urbe recepit. In instructione sua catechetica exemplum Sancti Joannis Leonardi exhibuit, cuius quadringentesimum anniversarium mortis Ecclesia septimana peracta celebravit. Instauratio catholica dum habitur, Leonardi, ut Papa dixit, instaurationi spirituali Ecclesiae studuit: "Leonardi persuasum sibi erat instaurationem Ecclesiae authenticam solum ex fidelitate erga Christum oriri posse et ad omnes ordines Ecclesiae pertinere, qui omni virium contentione in honeste vivendum incumbere deberent."


Die VI mensis Octobris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Secunda Synodus Africae aperta est
Die Solis in Civitate Vaticana secunda Synodus Ecclesiae Catholicae de Africaincohavit. Circiter ducenti participantes, inter quos centum nonaginta septem episcopi Africani, de futuro continentis tres septimanas disceptabunt. Synodus aperta est celbratione sollemne in Basilica Vaticana Summo Pontifice Benedicto XVI praeside locum habente. Papa iter in Africa faciens lineamenta Synodi palam iam fecerat, quae fundamentum disceptationum de "Ecclesia in Africa reconciliationi, iustitiae et paci operam dante" adiumentum praestaret. Synodus dum celebratur, de bellis, de paupertate, de morbo vulgo "Aids" appellato, de corruptione et de violatione iurium hominum disceptabuntur. Anno milesimo nongentesimo nonagesimo quarto Ioannes Paulus II, tunc Summus Pontifex, primam Synodum Africae convocaverat.

Papa "Ecclesiam renovatam" optat
Summus Pontifex Benedictus XVI ante precationem Angelicam se optare dixit, ut Ecclesia renovaretur et corroboraretur, "quo signum fieret et instrumentum reconciliationis, iustitiae et pacis praesertim magni continentis Africani". Coetus Synodi die lunae incohaverunt oratione ad quaedam principia pertinente, quibus quaestio conventus respectu lineamentorum iterum describitur.

Visitatio Papae in Cesca laudata est
Sunt in Sede Apostolica, qui visitationem Papae in Re Publica Cesca summopere laudaverint. In actis diurnis vulgo "L'Osservatore Romano“ appellatis palam factum est Benedictum XVI etiam a multis non christianis valde existimatum animisque studiosis receptum esse. Homines puta studiorum universitatis Carolo imperatore dicatae doctrina excultos Papam libentes ac supinis manibus excepisse. Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae locutor, signa Papae ad Europam pertinentia, quae ex medio "veteris continentis" detulerat, confirmavit.

Papa: Christianismus "religio felicitatis" est
Christianismus "felicitatis religio, non mortificationis suiipsius conquisitio" est. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI quodam nuntio televisifice transmisso presbyteris communicavit, qui in pago illo gallico vulgo "Ars" vocato recessibus spiritualibus vacant. Presbyteri a Papa "viri temporis futuri" vocantur.Eos "non presbyteros pro se, sed pro omnibus" esse, animis numquam concidere debere atque "pacem et spem" eis ostendendas esse. Ecclesia usque ad mensem Iunium anni bismillesimi decimi annum presbyterorum, quo vita parochi pagi Ars exemplum exhibetur, peragit. Nuntius quoque proximus de instrumentis communicationis socialis praesertim de presbyteris docebit. Sedes Apostolica die Martis id, de quo in nuntio agitur, palam fecit, scilicet "De presbytero et cura animarum in mundo digitali. De novis instrumentis communicationis socialis ad Verbo inserviendum".


Die XXIX mensis Septembris anni MMIX

E Re Publica Cesca:Papa poposcit: "Structurae libertatis corroborandae sunt"
Summus Pontifex Benedictus XVI viros in re publica exercitatos adhortatus est, ut in libertatem hominis recte adhibendam incumberent. Hoc tantum modo "progressionem hominis integram" effeci.Papa, dum Praesidem Cescum Vaclav Klaus salutandi causa convenit, dixit communismo in Europa orientali viginti abhinc annos collapso his quoque temporibus quaestionem eorum, quae libertati denuo consecutae propria essent, nasci. In oratione in "Oeco Hispanico" in arce Pragensi sita numerosis virorum politicorum delegatorumque magnae auctoritatis personam gerentibus adstantibus Praesideque Vaclav Havel eum audiente de libertatis conceptu cogitavit.Pristinus ille Praeses Cescus et scriptor unus est auctorum praecellentium "quietae rerum publicarum commutationis".

E Civitate Vaticana: Causa Williamson. Cardinalis Castrillon opproprium reiecit
Darius Castrillon Hoyos, olim Cardinalis Curialis, novos nuntios id constare se Pontificiamque Commissionem "Ecclesia Dei", cui praeerat, de infitiatione holocausti a Richardo Williamson, natione Anglico, expressa cognovisse repulit. In quadam percontatione in actis diurniariis vulgo "Süddeutsche Zeitung" appellatis die Veneris publicata, Cardinalis ille Columbiensis explicavit se non prius quam die quinto mensis Februarii de dictis Williamson certum factum esse, diebus ergo duodecim post excommunicationem die vicesimo uno mensis Ianuarii remissam. Decisio Summi Pontificis cum nota facta esset, omnes in Curia Romana percontationem ignorare, "et nemo", Castrillon Hoyos inquit "obligatione tenebatur id scire".Qui confirmavit se cum Fraternitate Sancti PII X de quaestionibus canonicis, non de dogmaticis collocutum esse. Ad se spectavisse ut scissio Ecclesiae impediretur. ... Ad ea autem, quae a Williamson affirmata essent, quod attineret Cardinalis dixit caedem Iudeorum a fautoribus Hitlerianis factam crimen fuisse hominum. Quam autem Episcopum illum moris translaticii studiosum natione Anglicum numquam infitiatum esse, sed numerum eorum, qui interfecti fuissent, "minuisse". Quod autem non de moribus quaestionem esse, sed de "rebus, quae gesta essent".

Fieri potest, ut Ioannes Paulus II iam anno bis millesimo nono beatificetur
Beatificatio Ioannis Pauli II - ut pristinus locutor Sedis Apostolicae Ioachim Navarro-Valls censet - iam anno bis millesimimo fieri potuerit.Omnia, quae ad causam pertinerent, ante finem anni concludi posse Navarro-Valls a quodam diurnario diarii hispanici, quae vulgo "El Mundo" vocatur, die lunae percontatus explicavit. Restare adhuc duas instantias, id est de virtutibus et de sanatione miraculose Papa defuncto intercedente facta. Quae omnia e Benedicto XVI pendere. Navarro-Valls, ille medicus et diurnarius hispanicus, cum viginti unum annos sedi diurnariis edocendis praeesset, usu cum Ioanne Paulo II coniunctissimus erat.


Die XXII mensis Septembris anni MMIX

Ex Urbe: Summus Pontifex synagogam aditurus est
Romanus rabinus, Riccardo di Segni nomine, visitationem Summi Pontificis synagogae apud ripam insulae Tiberis sitae, quae brevi haberetur quaque Benedictum XVI demonstrare se necessitudinibus amicitiae inter Catholicos et Iudeos operam dare Di Segni explicavit, ut in quibsdam actis diurnis legi potest, signum magni momenti esse dixit. Benedictus die Iovis per telegraphum communitati Iudaicae annuntiaverat se eam visitaturum. Dies autem huius visitationis adhuc non constitutus est. Papa, dum Coloniae anno bismillesimo quinto et Novi Eboraci anno bismillesimo octavo est, synagogam visitavit.

E Civitate Vaticana: Kasper providet difficultates cum Ecclesia Patriarchali Moscuae superatas esse
Archiepiscop Hilarions Urbem visitante monstratur quaestiones, quibus Ecclesia Catholica Romana et Ecclesia Russica Orthodoxa dissentiunt, solutae sunt. Hoc Valterhius Cardinalis Kapser, Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum fovendam, Stationi Radiophonicae Vaticanae notum fecit. In colloquiis, quae nunc habentur, non iam de crimine proselytismi in Russia peracti Ecclesiae Catholicae confingendo discepatur. Archiepiscopus Hilarion, qui res exteras Ecclesiae Patriarchalis Moscuenesis moderat, in Urbe quinque dies degebat ad colloquia conventusque habenda. Die Veneris Romanus Pontifex Benedictus XVI eum solum colloquendi causa in Arce Gandulfiana recepit.

Colloquia cum Fraternitate Sancti Papae Pii X mense Octobri constituentur
Locutor Sedis Apostolicae Federicus Lombardus confirmavit colloquia Curiae Romanae cum Fraternitate Sancti Papae Pii X, quae ad cogitationes schismaticas confirmata est, secunda parte mensis Octobris ceptum iri. Diurnariis Pater ille Societatis Iesu nomina trium peritorum nota fecit, qui mandato Curiae Romanae recepto colloquia magnae prudentiae participarentur.

Tres periti

Sunt tres periti Congregationis de Doctrina Fidei, qui a Curia Romana dialogo de quaestionibus theologicis cum Fraternitate Sancti Papae Pii X constituendo nominati sunt. Inter eos quidam natione Theodiscus est, ille nempe Pater Societatis Iesu, Carolus Becker nomine, qui longum tempus apud Pontificiam Universitatem Studiorum Gregorianam professor docebat. Secundus peritus, qui colloquiis intererit, ille Frater Ordo Praedicatorum, Carolus Morerod nomine, est, qui annos quadraginta septem agens inde a mense Aprili munere Secretarii Generalis Commissionis Theologicae Internationalis fungitur. Quae Commissio perinde ad Congregationem de Doctrina Fidei constituta est, ac colloquia cum moris tranalsaticii studiosis Fraternitatis Sancti Papae Pii X nuper ad eam constituta sunt. Tertius demum peritus Curiae Romanae Vicarius Generalis Operis Dei, Fernandus Ocariz nomine, est. Hic natione Hispanicus et sexaginta annos natus unus scriptorum esse dicitur declarationis a verbis "Dominus Iesu" incipientes, in qua anno bismillesimo doctrina Catholica de Ecclesia explicata est.


Die XV mensis Septembris anni MMIX 

E Civitate Vaticana: Romanus Pontifex quinque episcopos ordinavit
Res sacras in Basilica Vaticana celebrans Romanus Pontifex Benedictus XVI tempore matutino diei Saturni quinque praesulibus Curiae Romanae, inter quos tres futuri nuntii Sedis Apostolicae, ordinationem episcopi impertivit. Ministris Curiae Romanae et fidelibus numerosis adstantibus manus imposuit ordinandis. In homilia Summus Pontifex novis episcopis - omnes natione Italici sunt - pro ministeriis in Curia Romana adhuc expletis gratias egit eis adiutorium Dei exoptans, ut munera nova bene adimplerent. Praeterea de eo, quod ordinatio episcopi significat, locutus est. ... Illi quinque novi episcopi officia in Secretaria Status vel in Congregatione de Doctrina Fidei necnon in Vaticanae Civitatis Praefectura adhuc exercuerunt. Gabriel Iordanus Caccia novus est archiepiscopus titularis Sepinensis et Nuntius Apostolicus in Libanon. Franciscus Coppola dioecesi Vindensi assignatus munere Nuntii Apostolici in Brundia fungetur, novus ille Archiepiscopus Aquapendensis, Petrus Parolin nomine, Nuntius Venetiolanus necessitudinis rationibus adhuc dissentionibus affectis nationis magistratui, cui Chavez praeest, adiunctus erit. Praeter eos Benedictus XVI Raffaellum Martinelli episcopum Tusculi Inferioris et Georgium Corbellini Episcopum Titularem Ablensem, qui sedi opificibus assumendis Sedis Apostolicae praeerit, ordinavit.

Summus Pontifex: "Non licitum est natura abuti"
Pontificatus sui et Ecclesiae Catholicae maxime interesse modum natura utendi Summus Pontifex Benedictus XVI die Iovis confirmavit receptis in Arce Ganulfiana trigina quinque fautoribus tabernaculi Sanctae Sedis in Expositione Omnium Gentium in urbe Hispanica, quae vulgo Saragossa vocatur, habenda errecti. Exhibitionem anno superiore de "aqua" habitam Sedes Apostolica primum participavit. Hominibus non licitum esse natura abuti Benedictus XVI eis, qui aderant, inculcavit. ... Subiunxit Papa usui naturae rationem esse et admodum religiosam et spiritualem. "Donum creationis nihil aliud est quam probatio Dei erga id, quod homini intime proprium est, caritatis. Quapropter locorum naturae custodia fundamento ethico nititur, ad quod quoque naturae hominis pertinet observantia, quae quoque custodienda est. Societas si oecologiam, quae ad hominem spectat, observat, utilitati quoque id erit custodia locorum naturae."

Curia Romana extulit: "Religiosa institutio in scholis disciplina ordinaria esse debet"
In scholis non licet religiosam institutionem quibusdam lectionibus ethicis, "in quibus de multis confessionibus et de cultu humanitatis docentur", substituere. Hoc poscit Congregatio de Seminariis atque Studiorum Institutis, cuius litterae ad conferentias Episcoporum ubique terrarum missae die iam quinto mensi Maii scriptae erant, nunc tamen notae factae sunt. "De natura institutionis religiosae eiusque parte in scholis his temporibus ubique disceptatur, non numquam institutionis curriculorum emendationes ad eam spectant." His verbis litterae a Zenon Cardinali Grocholeswki subscriptae incipiunt. ... In litteris Curiae Romanae ad verbum explicatur:"Si institutio religiosa ad varias tantum religiones comparandas et ad eas ita exponendas, ut nemo ulli earum se adiungat, coarctatur, turbationes, relativimus et neglegentia in rebus religiosis gignuntur." In quadam societate multis patente opinionibus "institutionem religiosam in scholis, quae cum persuasionibus parentum concordent" libertatis esse religiosae. Insitutionem religiosam, quam confessiones provideant, ad ius religionis libertatis parentum discipulorumque spectare, cum disciplina sit ordinaria. Institutiones autem in scholis impertitas, "quae res morales et religiosias ad personam humanam pertinentes non respiciunt", impedimentum esse integrae educationis".


Die VIII  mensis Septembris anni MMIX 

Papa res sacras cum viginti miliis fidelium Viterbii celebravit
Benedictus XVI Die Dominica locos Viterbum et Belneoegium in Italia media sitos petivit.Tempore matutino oecum, ubi habitum est historicum conclave, in quo Media Aetate quinque Summmi Pontifices electi sunt, adiit. In campo medii oppidi submisso Papa cum viginti miliis fidelium res sacras Diei Dominicae celebravit in homilia imprimis textus liturgicos extollens. 

E Civitate Vaticana: Roma urbs oecumenismi
Summus Pontifex XVI in quibudam litteris ad Valtherium Cardinalem Kasper missum, cuius in Curia Romana est res oecumenicas fovere, conventum interchristianum salutans Romam urbem perfectissimam oecumenisimi vocavit. Papam Benedictum XVI maximo gaudeo de incepto fraterni inter Catholicos et Orthodoxos conventus affici.  Urbem Romam multis monumentis christianis ornatam peraptam esse, ut conventus id genus haberetur. Quo locum habente ii, qui ei intersunt, de "Santo Augustino in traditione orientali et occidentali" locuti sunt. Conventus rebus sacris in Pontifica Universitate studiorum Augustiana celebratis die Saturni desiniit.

Papa pristinos adversarios omnium gentium belli ad reconciliationem excitavit
Recurrente septuagesima memoria initii belli Summus Pontifex Benedictus XVI ad veniam dandam et reconciliationem concedendam adhortatus est. Postquam die Mercurii in Civitate Vaticana multos homines alloquendi precandique causa recepit, pietatis causa peregrinatoribus eisque Polonicis, qui relaxationis causa Urbem petiverant, dixit: "Europae mundoque opus est communitatis mente. Memoria gentium calamitates, quae homines affecerunt, cladesque belli custoditae sunt. Christifideles Nos excitamus, ut pacem supplicaturi preces effundant. Nova gentium communitas Evangelio et fundamento caritatis et veritatis nixa constituenda est." Quae omnia Benedictus XVI inculcavit mundani belli alterius recordans, quod initium cepit, postquam Polonia die primi mensis Septembris anni millesimi nongentesimi undequadragesimi aggressa est.

"Dialogus interreligiosus locupletat"
Colloquium cum aliis religionibus Catholicos locupletat. Ad hanc conclusionem illi Fratres Ordo Praedicatorum his diebus Romae congregati pervenerunt, qui in regionibus, ubi multae religiones sunt, munera sua explent. Conventui, qui quinque dies habitus est, periti quoque Mohometanae religionis interfuerunt. Im primis de quaestione, quomodo christianus nuntius salutis aliis in adiunctis religiosis afferatur, collocuti sunt. Inter eos, qui conventum participaverunt, Frater ille Ordinis Praedicatorum Claudius Monge natione Italicus erat. Qui explicavit ea, quae in Turcia senserat, ubi plures per annos colloquium inter Catholicos et Musulmanos Constantinopoli habitum participavit.


Die I mensis Septembris anni MMIX

E Civitate Vaticana: Papa presbyteros, qui officio cesserunt, conveniet
Annumpresbyterorum, qui nunc haberetur, a Summo Pontifice quoque inceptum esse, ut illos quoque conveniret presbyteros, qui officiis suis cessissent. Hoc Secretarius Status Sedis Apostolicae, Tarcisius Cardinalis Bertone, confirmavit. ... Qui fore sperat, ut anno presbyterorum conventus cum illis presbyteris, qui variis ex causis officio suo exercendo renuntiaverunt, frequentius habeantur et illi id - si fieri potest - rursum adeant.

Cardinalis Bertone exprobationes Papae reiecit
Tarcisius Cardinalis Bertone, Secretarius Status et hoc officio secundum in Curia Romana locum obtinens, Summum Pontificem defendens in ephemeride vulgo "L`Osservatore Romano" appellata exprobationes Supremi Ecclesiae Pastoris reiecit. Benedictum XVI non tantum "theologum magistrumque magnae auctoritatae", sed etiam "cum hominibus coniunctum esse".Rumores, quibus quidam afferunt eum tempus praeteritum ante Concilium Vaticanum Secundum repetere, falsos esse. ... Benedictum XVI "Concilium optime cognoscentem" "viam instaurationis" persequi in animo habere. Multos "rumores et famas de quibusdam documentis, quae tempora praeterita spectare ferentur et mox essent promulganda, revera falsos et opiniones esse, quae semper vulgarentur". Bertone memoravit "consuetudines cum Ecclesiis Orthodoxis Orientalibus corroboratas, colloquium cum Iudaeis et Musilmanis" id maxime esse, "ad quod in hoc pontificatu spectaretur". ... Papam natione Theodiscum relationes quoque sinceras atque fraternas et cum episcopis toto orbe terrarum munera exercentibus et cum eis, qui officiis Curiae Romanae praeessent, colere.

Summus Pontifex artifices conventurus est
Die vicesimo uno mensis Novembris Summus Pontifex Benedictus XVI artifices primum convenire in animo habet. Notum fecit hoc Archiepiscopus Ioannes Franciscus Ravasi, Praeses Pontificii Consilii de Cultura, in quadam percontatione in Statione Radiophonica Vaticana habita. Ravasi dixit posse quidem Consilium de Cultura numero solum paucos invitare, sed adfuturos esse arti faciendae dicatos toto ex orbe venientes variasque, quantum fieri possit, artes exercentes, musicam nempe atque architecturam, picturam et sculpturam, monumenta litterarum atque rem cinematographicam. Ravasi confirmavit qua de causa Sedem Apostolicam Biennali Exhibitioni proxime anno bis millesimo undecimo caelebrandae primum interfuturam esse. Tabernaculum quoque exhibitorium Sedi Apostolicae proprium magna exhibitione artium omnium gentium Venetiis celebrante constitutum iri. Ravasi ab anno bis millesimo septimo Pontificio Consilio de Cultura praeest. Intio iam sui officii Sanctam Sedem magnam huius omnium gentium artium exhibitionem Venetiis habendam participaturam esse cogitaverat, attamen iam serio erat exhibitionem nunc temporis locum habentem participare.


Die XXIV mensis Augusti MMIX

Traduxit: Julia von Schenck

Pontifex Maximus rem publicam bohemiensem visitaturus
E civitate Vaticana: Pontifice Maximo rem publicam bohemiensem visitante de iam multos annos lite gravato foedere iurum ad relationem Pragae et Sedis Apostolicae pertinentium non disseretur. Hoc caput rei publicae bohemiensis episcoporum, Archepiscopus Ian Graubner nomine, confirmavit. Res publica bohemiensis in civitatibus, quae sunt renovandae, ponitur, et constitutio Sedis Apostolicae et rei publicae bohemiensis nondum iuris firma facta est. Pontifex Maximus rem publicam bohemiensem diebus 26.-28. Mensis Septembris visitabit. Foedus iurum principalium ad Pragam et civitatem Vaticanam pertinens iam anno 2002 firmatum et a Sede Apostolica sponsum est. Approbatio autem eius foederis non successit. Anno 2003 maxima Pars rem publicam bohemiensem sustinentium putavit, foedus emolumentum rei publicae bohemiensis non afferre et communitatem religionum omnium, quae inter se aequales sint, laedere. Tum caput civitatis bohemiensis Vaclav Klaus nomine explicavit, se foedus non confirmaturum esse, quia Ekklesiae Katholicae nimia commoda essent.

Episcopi bohemienses renuntiant, Pontificem Maximum lingua germanica ex onustis temporibus praeteritis nun usiturum esse.

Communitas episcoporum rei publicae bohemiensis dissentit, Papam civitatem bohemiensem visitantem mensis Septembris linguam germanicam propter tempus praeteritum commune et grave evitaturum esse. Procurator et episcopus civitatis Pragae Vaclav Maly fontem cottidianarum rerum recentissimi temporis, vulgo Denik, dixit Patrem Patrum lingua germanica usi in colloquis cum capite civitatis, Vaclav Klaus nomine, habitis. Papam alioqui lingua anglica utilitatis hodiernae causa usi, Maly explicavit. Iuvenes, ad quos imprimis nuntium Papae pertinere, linguam germanicam nescire tamquam Seniores linguam germanicam melius comprehendere verisimilie esse. Sanctam Messam Pontifex Romanus lingua latina et italiana utens celebrabit, quam in linguam bohemiensem vertetur. Maly edixit, multos visitationem Papalem in mense Septembri diebus 26.-28. valde admirare. […]

E civitate Vaticana: Ratio educationis sacerdotalis parabitur
Civitate in Vaticana ratio vitam sacerdotalem excolendi paratur. Verba brevia perspicuaque ante finem anni sacerdotalis, qui fine mensis Iunii exitum habebit, editura esse, explicavit francogallicus episcopus curiae Jean-Louis Brugues nomine in sermone habito cum “L´Osservatore Romano” (die Mercurii): Negotium sacerdotis pro ekklesiam et civitatem laborantis perspicuum patefacere. Congregatio educationis Vaticana rationem edunt, cuius Secretarius est Brugues. Assequendum esse, candidatos gaudio honoris sacerdotalis implere et firmare. Ut id contingat, educatio optima offeri debere, in qua non solum dogmata, sed etiam ars vivendi christiana colatur.


Die XVIII mensis Augusti MMIX

A die septimo decimo usque ad diem duodetricesimum mensis Augusti anni bis millesimi noni Gero Pius Caputsapiens ferias agit.

E Civitate Vaticana: Laus diaconorum permanentium
In quibusdam litteris ad diaconos permanentes missis Praefectus Congregationis pro Clericis, Claudius Cardinalis Hummes nomine, eorum labores laudavit. Quae Summus Pontifex ex occasione Anni Sacerdotum scripserit, haec ad illos quoque referri posse, etenim studium eorum ad perfectionem spiritualem sustenendum esse. In litteris suis duo ministeria diaconi memorat, ministerium quidem verbi et ministerium caritatis, initio ex occasione festi Sancti Laurentii ab exemplo huius Sancti capto, qui diaconus fuit. Litterae in pagina domestica Congregationis pro Clericis (www.clerus.org) lingua theodisca integre legi possunt.

E Civitate Vaticana/ex Iaponia: Dies orationis pro dialogo interreligioso propositus est
Episcopi Iaponiae in animo habent "Diem orationis pro dialogo interreligioso", qui quotannis celebretur, instituere. Itinere in Iaponiam nuper facto Praeses Pontificii Consilii pro Dialogo Interreligioso, Ioannes Ludovicus Cardinalis Tauran nomine, hoc notum fecit. Tauran reditus in quadam percontatione Stationis Radiophonicae Vaticanae interrogatus dixit omnes paroecias Iaponenses diem orationis agere velle.

E Civitate Vaticana: Papa: "Deus non contra libertatem nostram agit"
Summus Pontifex christifidelibus die Mercurii in Arce Gandulfiana peregrinationis causa coadunatis Deum non contra libertatem hominis agere in memoriam reduxit. Fere quattuor milia peregrinatorum aliorumque, qui visendi salutandíque causa venerant, Benedictum audivérunt. Sollemnitatem Assumptionis Mariae in Caelum respiciens Romanus Pontifex dixit eam esse exemplum presbyterorum ex verbis scriptis Sancti Bernhardi sumptis reddens hominem non ex Deo, pótius Deum ex creatura péndere. Deus autem exspectatione suspensus erat, quomodo homines ei respondérent.

Digitalis disculus magnetoscopicus usui extraordinario Sanctae Missae discendo
Novus digitalis disculus magnetoscopicus editus est, ut presbyteri et christifideles laici adiuvarentur expressionem extraordinariam Ritus Romani Santae Missae intellegere.Haec tenia eius celebrandi modum exhibens a Pontificia Commissione, quae a verbis "Ecclesia Dei" incipit, praesertim communitatibus et paroeciis, quae cognitionem usus antiquioris Sanctae Missae perpolíre volunt, edita est. Hic digitalis disculus magnetoscopicus editus est, antequam Pontificia Commissio cum Congregatione pro Doctrina Fidei arte nexa est.


Die XI mensis Augusti MMIX

E Civitate Vaticana: Cardinalis septuagesimum quintum annum agit
Claudius Cardinalis Hummes die Saturni septuagesimum quintum annum aetatis explevit. Ad eum, qui tunc Archiepiscopus Sancti Pauli, illius metropolis Brasiliopolitanae, erat, nunc Praefectus Congregationis pro Clericis est, maxime spectat Annum Sacerdotum a Papa pronuntiatum peragere. Hummes maioribus Theodiscis natus ab omnibus "vir humanissimus" ducitur. Omnibus quoque Frater ille Minor notus est, quia cum Praeside rei publicae Brasiliae, Ignatio Lula da Silva nomine, amicitia coniunctus est. Alius alium ex tempore dictaturae militaris in Brasilia administrantis cognoscit. Ante electionem Papae anno bis millesimo quinto habitam Hummes ab aliquibus canditatus Sedis Petri fieri posse putatus est. Cardinalis septuagtina quinque annos natus aetatem explevit, qua Summo Pontifici ad normas Iuris Canonici renuntationem ab officio exhibere debet. Attento autem modo, quo nunc agitur, verisimile est Benedictum XVI eum aliquot per annos officium exercere iussurum esse.

Quoddam institutum laicorum laudatum est
Praefectus Congregationis de Doctrina Fidei, nomine Guiglelmus Cardinalis Levada, Americanus Septentrionalis natione, occasione data plenariae congregationis "Equitum Columbi", quae quotannis habetur et his diebus Phoenice celebratur, studium huius instituti laicorum praedicatione laudavit. Quod ut de momento Dei in societate, a qua magis magisque religio removetur, testimonium perhiberet, exoptavit. Moderator associationis, Carolus Andersen nomine, ille "Supremus Eques", quem dicunt, sodales instituti adhortavit, ut vitae protegendae omnes nervos contenderent. Attenta emendatione valetudinis tutelae, quam Obama, ille Praeses Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis, in animo habet, Anderson his verbis poposcit: "Sanitatis publicae ratio, quae ad vitam salvandam instituta est, non adhiberi potest, ut vita abortu et euthanasia deleatur.“

E Civitate Vaticana / e Germania: "Quod differtur, non aufertur"
Summus Pontifex Benedictus XVI anno proximo in Germaniam iter non faciet. Conferentia Episcoporum Theodisca die Iovis, postquam Procuratio nuntiis publicandis ex ea id quaesivit, notum fecit Supremum Ecclesiae Pastorem anno bis millesimo decimo alia itinera sibi proposuisse. "Sed quod differtur, non aufertur", Matthias Kopp, curator ille commercii cum diurnariis Bonnae explicavit. Mensibus superioribus multum saepeque quaerebatur, an Benedictus XVI occasione anniversarii vicesimi unitatis restitutae Germaniam aditurus et praesertim, dum publice eam visitat, Berolinum petiturus esset necne....Cogitabatur quoque de itinere Papae in Arcem Speculae Isenaci sitam faciendo, ubi Martinus Luther Novum Testamentum in linguam Theodiscam vertit. At haec itinera Summi Pontificis nunquam confirmata sunt.


Die IV mensis Augusti MMIX

Ex Arce Gandulfiana: Ante Angelicam Precationem: Orate pro vocationibus ad presbyteratum!
Benedictus XVI, Summus Pontifex, adhortatus est, ut vocationis ad presbyteratum causa preces ad Superos effunderentur. Ante Precationem Angelicam, quae in Arce Gandulfiana, secessu illo aestivo pontificio, habita est, dixit annum sacerdotum, quod nunc celebraretur, et memoriam Sancti Parochi pagi vulgo Ars nuncupati die quarta mensis Augusti celebrandam bonam esse occasionem missioni presbyterorum in Ecclesia et mundo maioris tribuendi momenti. In allocutione sua Romanus Pontifex aliquot quoque aliorum fecit Sanctorum mentione Sanctum respiciens Alfonsum Mariam de Liguori, Sanctum Franciscum Assisiensem, Sanctum demum Dominicum, cuius memoria die octavo mensis Augusti celebraretur, quem Ecclesia exemplum haberet et de quo legeretur eum os tum tantum aperuisse, "cum Deo colloqueretur" precans. His omnibus prolatis Benedictus XVI praedecessoris sui Pauli VI. recordatus est, qui triginta unum abhinc annos die nempe sexta mensis Augusti in Arce Gandulfiana de vita defunctus esset. Vitam eius totam fuisse ordine sacerdotali dignam magnaque humanitate perfusam. Eum quoque donum fuisse, pro quo Deo gratia referenda esset.

E Civitate Vaticana: "Episopi litteris motu proprio datis adhaereant"
Summus Pontifex episcopos toto orbe terrarum flagitavit, ut ea, quae ab eo de ritu tradito Sanctae Missae statuta sunt, observarent. Novus Secretarius Pontificiae Commissionis, quae a verbis "Ecclesia Dei" incipit, Guido Pozzo nomine, in quibusdam litteris in pagina interretiali, cui titulo vulgo "messainlatino.it" inscribitur, publicatis scripsit: "Episcopi normis stare debent", quae formam extraordinariam ritus Latini Romanae Missae spectant. Scripsit insuper Pozzo, si in quadam Diocesi notabilis numerus fidelium extaret, qui celebrationem antiquioris usus exoptarent, non eis opus esse, ut licentiam specialem ab Ordinario peterent. At Episcopo examinandum esse, quomodo haec peitito "ad effectum deduci" posset. Quando numerus fidelium illum usum desiderantium "notabilis" esset, id summatim non dici posse, cum maxime ab adiunctis loci penderet.

Ex Italia: Papa ferias suas absolvit
Benedictus XVI loco feriarum, qui vulgo Les Combes appellatur, tempore postermeridiano Mercurii diei sub horam decimam septimam relicto Arcem Gandulfianam profecturus a Valle Agostana decessit. Meridie, cum quaedam brevis caeremonia discedendi causa ad domunculam suam vacationis haberetur, incolis loci Les Combes necnon magistratibus civilibus quibusdamque ecclesiasticis pro cura eorum, qua effectum esset, ut tempus vacationis periucundum consumeret, gratias egit.

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex pro patria refugiis Christianisque persecutione afflictis preces effundit
Summus Pontifex Benedictus XVI ad preces pro patria profugis et christianis persecutione afflictis effundendas adhortatus est. In precatione sua mensis Augusti legitur Christianos "In non paucis terris" discriminatione affici, iura hominum eis propria, quae ad aequalitatem et libertatem religiosam spectarent, agnoscenda esse atque concedendum esse eis id, ut fidem eorum liberi vivere possent atque profiteri.


Die XXVIII mensis Iulii MMIX

Bonnensis Professor dogmatis membrum est Commissionis Theologicae
Michael Schulz, dogmaticus ille Bonnensis, a Summo Pontifice Benedicto XVI membrum nominatus est Commissionis Theologicae Internationalis. Sedes Apostolica die Saturnipalam fecit alios quinque theologos una cum eo ad hunc coetum pontificium vocatos esse, qui essent ille Marcus Doldi, doctor morum disciplinae et ille Petrus Angelus Sequeri, doctor theologiae fundamentalis, ambo natione Italici, praeter eos ille dogmaticus Gallicus Philippus Vallin necnon ille dogmaticus Columbiensis, Guiglelmus Zuleta nomine. Omnes nuper nominati presbyteri sunt. Commissionis participatio quinquennio elapso dogmatico Gilles Emery, qui Friburgi in Helvetia docet, eiusque sociae Barbarae Hallensleben, illi Ioanni Reiter, qui Magontiaci morum docet disciplinam, necnon Thomae Söding, illi doctori theologiae fundamentalis in civitate, qui vulgo Wuppertal nuncuptatur docenti, confirmata est. Mense iam Aprili Summus Pontifex dogmaticum illum et religiosum Carolum Morerod novum nominaverat huius Commissionis Secretarium Generalem, qui simul officio Decani Fakultatis Pontificae Studiorum Universitatis Sanctae Thomae fungitur. Archiepiscopo Ludovico Francisco Ladaria Ferrer mense Decembri praeterito munus Secretarii Congregationis pro Doctrina Fidei exercituro successerat.

E Civitate Vaticana/e Gallia: "Multum oportet precari ad unitatem obtinendam"
Archiepiscopus Lugdunensis, Philippus Cardinalis Barbarin, Summmo Pontifici epistulam scripsit notum faciens id, quod Patriarcha Oecumenicus rogaverat, id est, ut quoddam Consilium omnium Ecclesiarum Europae conderetur, ad quod quoque Ecclesia Catholica pertineret. Purpuratus ille natione Francogallicus insuper communicavit se cum Valtero Cardinale Kasper, cuius munus in Curia Romana est oecumenismum promovere, collocutum esse.

E Civitate Vaticana/e Nationibus Unitis: Iura hominum promovenda sunt
Communitas rerum publicarum omnium gentium Nationibus Unitis adiuvantibus iura humana defendere debet. Exposcit hoc Sedis Apostolicae Observator Permanens apud Nationes Unitas, Archiepiscopus Celestinus Migliore. Novi Eboraci ad Nationes Unitas Missi diebus Iovis et Veneris de cura communitatis omnium gentium deque ratione, qua Nationes Unitae in nationibus, quae iura hominum offendunt, intervenirent, disceptarunt. Illas praesertim Nationibus Unitis defendendas esse gentes, quae "modo quodam et ratione" persecutione premarentur.

Papa: "Ludicra corporis exercitatio et disciplina ethica separari non possunt"
Romanus Pontifex Benedictus XVI birotariis agonisticis Circuitus Galliae (vulgo "Tour de France") felix successum Deique benedictionem exoptavit. Se quoque sperare omnes athletas, qualis eorum esset exercitationes momenti, cogitaturos. Ludicram enim corporis exercitationem et disciplinam ethicam separari non posse Papa eis, qui Circuitui Galliae intererant, dixit. Martii die corpora ludicre exercentes ad locum vacationis Summi Pontificis citissime praetervecti sunt. At Summum Pontificem otiosius degere constat, quippe cum secundam iam hebdomadam feriarum suarum ceperit. Pater Federicus Lombardo, Sedis Apostolicae Locutor, confirmavit eum neglecto brachio eius gypso alligato ea pergeret, quae in feriis agenda sibi proposuisset.


Die XXI mensis Iulii MMIX

E Civitate Vatiana/ex Italia: Papa valet et salvus est
Romanum Pontificem Benedictum XVI a morbo recreatum bene valere Sedis Apostolicae locutor, Pater Federicus Lombardi nomine, explicavit. Die Saturni Sancta Missa celebrata ientaculum sumpsit. Lombardi dixit eum dextera prima palmae parte glypso alligata vivere discere. Benedictum XVI se imprimis eo in rebus adversis sentire, quod propria manu ad tempus scribere non posset, quod ferias agens utique facere in animo habuerat. Ea, quae proposita erant, actum iri confirmatum est. .Medico opere primam palmae partem secandi completo Supremus Ecclesiae Pastor tempore postmeridiano diei Veneris sanitatis domum Augustanae Civitatis relinquens, ut instrumenta socialis communicationis nos certiores fecerunt, manu sinistra aliquot spectandi studiosis sorrisens digitis innuit.

E Civitate Vaticana/ex Italia: Rosarium, requies, respectus
"O quam pulcher hic locus!" Summus Pontifex Benedictus XVI his usus verbis domicilium suum vacationis in Valle Augostana in Alpibus Italicis situm intravit. Papa Bavaricus illa amoena domuncula ligno lapidibusque constructa in loco, qui vulgo Les Combes vocatur, sita ad animum corpusque relaxandum sequentibus hebdomadibus utetur. Bendictus XVI spaciabitur, clavili modulabitur, tempore postmeridiano rosarium precabitur et praeter ea partem secundam libri sui de Iesu Christo exarabit. Tertium iam decimum civitas, qui vulgo Les Combes appellatur, hospiti pontificio hospitium praebet.

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex Benedictus XVI complures nominationes peregit
Duo praelati natione Italici, qui adhuc in Secretataria Status munera expleverunt, Nuntii Apostolici nominati sunt. Sunt Gabriel Caccia, qui Sanctae Sedis vices in Libanon geret, atque Franciscus Coppola, qui in Burundiam mittetur. Caccia adhuc Assessor rerum generalium Secretariae Status a quodam Petro Brian Wels, e Civitatibus Untitis Americae Septentrionalis oriundo, qui adhuc illius erat socius, succedetur. Archiepiscopus Carolus Maria Viganò, qui postremo munere Missi ad Legatos Pontificios in nationibus exterris ministeria exercentes fungebatur, Novus Secretarius Generalis Vaticanae Civitatis Praefecturae, cuius est Civitatem Vaticanam administare, institutus est. Cuius praedecessor in sede Vaticanae Civitatis Praefecturae, Archiepiscopus Renatus Boccardo nomine, ordinarius nominatus est archidioecesis Spoletanae-Nursinae. Boccarodo, quinquaginta sex annos agens, variis in Curia Romana muneribus ecclesiasticis gessit: annis praeteritis in Consilio Pontificio pro Laicis Conventus Mundani Iuvenum institutionem ad eum spectabat, inter annum bis millesimum primum usque ad annum bis millesimum quintum itinera Summorum Pontificum Ioannis Pauli II et Benedicti XVI praeparabat. His muneribus peractis, antequam ministeria in Vaticanae Civitatis Praefectura suscepit, in Pontificio Consilio de Communicationibus Socialibus munere Secreatarii fungebatur.


Die XIV mensis Iulii MMIX

E Civitate Vaticana: Obama apud Papam: "Abortus minuendi sunt"
"Magno id mihi est honori". His usus verbis Barack Obama, Praeses Civitatum Unitarum Americae Septentrinonalis, Summum Pontificem Benedictum XVI die Veneris convenit. In colloquio quadraginta minuta protracto praeter eventus summi gradus conventu coetus octo nationum magis progressarum(vulgo "G8") proxime finito adeptos etiam de quaestionibus ethice difficilibus locuti sunt veluti de animatis germinibus investigandis et de conceptionis fructu abigendo. Promisit Obama Papae numerum abortuum, qui in Civitatibus Unitis Americae Septentrionalis procurarentur, quantum fieri posset, minutum iri. Sedis Apostolicae locutor, Federicus Lombardi nomine, explicavit hanc promissionem, quod ad doctrinam Eclesiae de publicis privatisque moribus attineret, non quidem esse "magni momenti", sed procul dubio ea testimonium perhiberetur Praesidem "se tota vi contenturum esse".

Romanus Pontifex quemdam nominavit, ad quem dialogus cum Fraternitate PII X instituendus spectaret
Benedictus XVI novam formam constituit ad colloquia inter Fraternitatem Pii X ad moris translaticii studium pertinentem et Sedem Apostolicam serenda. Die Mercurii Guiglielmum Cardinalem Levada novum nominavit Praesidem Commissionis a verbis "Ecclesia Dei" incipientis, quae dialogum institueret quamque vi Litterarum Apostolicarum motu proprio datarum simul cum Congregatione pro Doctrina Fidei, cuius Praefectus Levada ille est, nexit. His rebus factis forma, quae cum ad ministros tum ad ea, de quibus cum sodalibus Fraternitatis Pii X colloquendum est, pertinet, quodammodo renovata est.

Cardanalis Hoyos non iam est praeses

Darius Cardinalis Castrillon Hoyos non iam est praeses Commissionis "Ecclesia Dei". In quadam nota a Sede Apostolica publicata legitur Summum Pontificem in quadam epistula propria manu scripta Cardinali octogesimum annum agenti pro operis ab eo praestatis gratiam retulisse. ...

Litterae Apostolicae motu proprio datae a verbis "Ecclesiae Unitatem" incipientes

Item die Mercurii Sedes Apostolica quasdam Litteras Apostolicas motu proprio datas, id est quandam Summi Pontificis decisionem die II mensis Iulii publici iuris factam, publicavit, quae titulo "Ecclesiae Unitatem" inscribitur. In quibus Summi Pontificis de ipsa unitate cura confirmatur. Qua expressa Benedictus XVI monuit ordinationes episcoporum, quae a Marcello Lefebvre anno millesimo nongentesimo octogesimo octavo collatae essent, "illicitas" fuisse. Facultatem Missale Romanum anni millesimi nongentesimi sexagesimi secundi adhibendi aestate anni bismillesimi septimi concedendo seipsum cupisse se "totis viribus" contendisse, "ut ii omnes, qui unitatem vere" expotarent "in ea permanere eamve repirire" possent. ...

Summus Pontifex de Fraternitate Pii X scripsit: Ad tempus "statutum canonicum non habet"

Iterum Summus Pontifex explicavit: "Sed doctrinae quaestiones, ut liquet, manent, atque usque dum non enodentur, Fraternitas canonicum in Ecclesia statutum non habet et eius ministri nullum ministerium legitime agere possunt". ... "Quandoquidem quaestiones, quae in praesenti cum Fraternitate tractari debent, essentialiter ad doctrinam spectant", his verbis scriptis Summus Pontifex Benedictus XVI declaravit Commissionem "Ecclesia Dei", ut colloquia instituerentur, "cum Congregatione pro Doctrina Fidei arte" necti. Ad quod praesertim efficiendum Praefectus Congregationis pro Doctrina Fidei simul Commissioni "Ecclesia Dei" praeerit.

Litterae Encyclicae de rebus socialibus "Caritas in veritate" a Papa Bendicto XVI publici iuris factae
Summus Pontifex Benedictus XVI in suis primis Litteris Encyclicis, in quibus quaestiones sociales tractantur, a verbis "Caritas in veritate" incipientibus "progressioni omnim gentium omnia complectenti" studet. Discrimen pecuniarium et oeconomicum totum orbem afficiens necnon complexionem omnium rerum totum orbem includentium possibilitatem habenda esse quemdam mundum cum iustitia et necessitudine, qua homines coniungantur, extruendi.


Die VII menis Iulii MMIX

E Civitate Vaticana: Sacellum Paulinum celebratione Vesperarum denuo apertum
Sollemni Vesperarum celebratione Benedictus XVI die Saturni Sacellum Paulinum in Domo Apostolica situm nuper renovatum aperuit, ut cultus divinus in eo iterum celebraretur. Sacellum Paulinum inter annos millesimum quingentesimum tricesimum octavum et millesimum quingentesimum quadragesimum a Papa Paulo III extructum unum est trium sacellorum Summorum Pontificum. Praeterea opera summo artificio facta in eo inveniuntur, id est duo picturae a Michaeli Angelo udo illitae, pictorum principis ultimae, conversionem Pauli et crucifixionem Petri singulae monstrantes. In homilia Summus Pontifex utrumque praecipuae artis opus praedicavit. Michaelum Angelum spectatores ad meditandum et contemplandum movere. ... Benedictus XVI moderatori Museorum Vaticanorum, Antonio Paolucci nomine, certerisque, qui Arnoldo Nesselrat, rerum artificiarum historico Berolinensi, in rebus artificiose renovandis duce in operibus reficiendis curam posuerunt, pro rebus artificiosis refectis bene perfectis gratiam retulit. Sedes Apostolica decies centena milia Euronorum in Sacello Paulino reficiendo collocaverat, quarum pecuniarum copiarum maior pars stipibus soluta erat.

Cardinalis Curiae Romanae Castrillon Hoyos annos octoginta agit
Dario Cardinalis Castrillon Honyos, qui Pontificiae Commissionis a verbis "Ecclesia Dei" incipientis, cuius est moris translaticii sectatores reconciliare, Praeses est et olim Congregationis pro Clericis Praefectus erat, die Saturni diem natalem octogesimum celebravit. Columbianus ille, qui quattuor episcopis ab episcopo Lefebvre ordinatis reconciliatis controversiam excitavit, aetate canonica expleta munera in Curia Romana praestata dimittet collegiumque Cardinalium, cuius est Summum Pontificem eligere, relinquet. Quo fit, ut in quodam conclavi, si hoc tempore haberetur, centum tredecim Cardinalium illorum centum octoginta sex nunc dignitate purpuream induendi gaudentium de futuro Supremo Ecclesiae Pastore suffragia ferrent.

Benedictus XVI: Oportet presbyteros cum iuvenibus esse
Summus Pontifex Benedictus XVI die Iovis quibusdam, qui conventui Europaeo vocationibus in cura pastorali fovendis in Civitate Vaticana habito interfuerunt, in memoriam reduxit presbyteros maxime momenti esse iuvenibus. Papa illis alloquendi causa receptis de parabola grani frumenti fidem afferentis a Iesu narrata locutus est. Presbyteris ministerio pastorali fungentes praesertim in familiis et inter iuvenes "fiduciam et spem esse seminandos". Homines praesertim iuvenes hoc tempore saepe "aegre acriterque" se gerere defectu cursum vitae funditus disponendi laborantes. Papa verba sua presbyteris centum viginti participantium directa dixit. Explicavit fieri posse, ut hoc "granum frumenti" et ea, quae efficere posset, labore presbyterorum florescerent. Re vera hoc anno sacerdotum occasionem offerri profundum sensum vocationis retegendi. Benedictus XVI inculcavit principia curae pastoralis praeprimis ad iuvenes curandos spectare debere.

Papa: "Christus centrum vitae nostrae est"
Romanus Pontifex Benedictus XVI presbyteros catholicos Ecclesiae universalis adhortatus est, ut seipsos ministerio suo magis assimilarent. Id, quod clerici ipsi essent, a cura animarum non separari posse. Hoc Summus Ponfifex die Iovis dixit multis hominibus eius audiendi causa receptis. ... Presbyterorum maxime esse verbum Christi "huic aetati consentaneum" reddere et annuntiare hominibus. Ambas illas columnas fundamentales, quibus ministerium sacerdotale sustentaretur, verbum esse et sacramentum, id est munus docendi et munus sanctificandi. Diversa incepta ad vocationem presbyterorum inita augerenda esse subiunxit Romanus Pontifex.


Die XXX menis Iunii MMIX

Papa ante precationem Angelicam: "Animo prompti Dei caritati et veritati operam date"
Gratias agens pro anno Sancto Paulo dedicato salutariter consummato et prospiciens annum sacerdotum Benedictus XVI hac die Dominica in Urbe breviter allocutionem habuit ex occasione precationis Angelicae. Gratum se esse expressit ob incepta numerosa, quae anno Sancto Paulo dedicato peracta in communitatibus christianis effectus sortita essent. Anno Sacerdotum die undevicesimo mensis Iunii aperito ministerium sacerdotum corrobaretur oportere Benedictus dixit: "In animo habetur, ut Anno Sacerdotum omnis opera detur, ut sacerdotes ad mentem renovandam incitentur, quo fortius ac clarius testimonium Evangelii in mundo huius temporis ab eis perhiberi possit. Apostolus Paulus exemplum est praelucens nobis immitandum, non vero tam in ipso cotidianae vitae suae usu, quia vita sua vere singularis fuit, quam potius caritate Christi, studio Evangelii nuntiandi, oblatione suiipsius communitati atque confectione cuiusdam summarii theologiae pastoralis, quod effectus sortitur. Sanctus Paulus exemplum est sacerdotis, qui totum se muneri suo tradit. ... Sacerdos totus ad Christum penitusque ad Ecclesiam pertinere debet, cui toto corde servire - ut fidelis sponsus sponsae - vocatio sua est."

E Germania: Fraternitas Pii X tres novos presbyteros habet
Invitis, ut manifestatum est, Summo Pontifice Benedicto XVI et episcopo loci, Gerhardo Ludovico Müller nomine, ille coetus moris translaticii studiosus loco Bavarico, qui vulgo Zaitzkofen vocatur, die Saturni ordinationes aliquot presbyterorum, quae annuntiatae erant, peregit. Alfonsus de Galarreta, episcopus Fraternitatis Pii X natione Hispanicus, cuidam Helvetico, Polonico et Suetico singulis manus imposuit. Duobus aliis viris diaconatus collatus est. Cum Galarreta sicut ceteri tres episcopi Fraternitatis PII X a muneribus presbyteris propriis suspensus sit, facultatem canonicam sacramenta administrandi non habet.

E Civitate Vaticana: Ecclesia coram paedophilia a sacerdotibus commissa oculos non obstringere potest
Hoc Claudius Cardinalis Hummes, qui Congregationi pro Clericis praeest, dixit. Paedophiliam esse "scelus turpe" Praefectus Congregationis pro Clericis a quodam diurnario Ephemerdis domesticae Hispanicae, cui nomen est vulgo "Vida Nueva", interrogatus commiseratus est. Quos viros ad forum iudiciale et civile et ecclesiasticum deducendos esse. Quaternas circiter centesimas partes presbyterorum ubique terrarum paedophilia affectos esse. Plerosque etiam eorum coelibatum non observare. Quod repellendum et Ecclesiae animadvertendum esse.

Papa institutiones suppetitiis Ecclesiis Orientalibus praebendis hortatus est: "Nisus confirmandi sunt summis difficultatibus neglectis"
Nullum bellum, nulla vis nullaque iam iniustitia Medium Orientem afficiant. Hoc Summus Pontifex eis, qui Conventui Institutionum suppetiis Ecclesiis Orientalibus praebendis (vulgo Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali seu ROACO) interfuerunt, dum die Iovis in Civitate Vaticana ad exitum pervenit, dixit. ROACO associatio est institutionum diversarum nationum, quae Ecclesiis Orientalibus sese impendunt. Rei oeconomicae discrimine, quod totum orbem complectitur, institutionibus suppetiis praebendis difficultates oriri Papa adiunxit. "Cari amici Institutionum suppetiis Ecclesiis Orientatalibus praebendis, permagni facio ea omnia, quae vos geritis discrimine rei oeconomicae totum orbem graviter afflictante, quo totum ministerium caritatis, quod Ecclesiae proprium est, atque maxime proposita vestrarum institutionum suppetiis praebendis cum iam incepta tum adhuc incipienda pessumdari imminentur." Quapropter investigationibus, quae a peritis peragerentur, efficaciter auxilia praebenda et decisiones, quae non opus essent, emendandas esse.


Die XXIII menis Iunii MMIX

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex De Gasperi extulit
Non sibi obstant morum disciplina et res politica. Quapropter opus esse viris politicis. Hoc dixit Summus Pontifex XVI fundatione Italica, cui nomen est "De Gasperi", die Saturni recepta Alcidum De Gasperi, illum Administorum Collegii Praesidem Italicum defunctum laude praedicans. Papa memoravit Alcidum De Gasperi, qui pius et credulus esset, res politicas perficiendo "morali probitate" et "fide bonorum humanorum atque christianorum" persuasisse, quod praesertim temporibus difficilibus patuerit. ... Alcidus de Gasperi, qui ab anno millesimo octogentesimo octogesimo primo usque ad annum millesimum nongentesimum quinquagesimum quartum vivebat, unus conditorum novarum rerum publicarum democraticarum et praecursorum Communitatis Europaeae habetur. In negotiis exteris omni studio tam in Italiam parti orbis occidentis aggregandam tam in adiutricem operam consociatam praestand am et conciliationem efficiendam incumbuit. De Gasperi, Unitatem Europaeae cum ursisset, die vicesimo quarto mensis Septembris anno bis millesimo quinquagesimo quarto Insigni Aquisgranensi Honorifico Nationum Karolo Magno dedicato ornatus est.

Pontifex Maximus annum sacerdotum aperuit
Vesperarum celebratione in Basilica Vaticana habita Benedictus XVI tempore vespertino diei Veneris "annum sacerdotum" aperuit, quod ad adiutorium sacerdotum spectat, quo eorum officium mente repetant. Ea omnia, quae anno sacerdotum, quod usque ad mensem Iunium anni bis millesimi decimi perdurabit, incipientur, Pontificia Congregatione pro Clericis moderabuntur. ... Sanctus parochus pagi Ars, ante centum quinquaginta annos vita defunctus, qui adhuc patronus parochorum est, huius decursu anni sacerdotum patronus omnium sacerdotum proclamabitur. Archipiscopus Maurus Piacenza eum exemplum sacerdotum huius temporis considerat non scilicet obstantibus formis temporariis, quas fortasse nonnumquam superatas censemus. ... In litteris suis ex occasione anni sacerdotum exaratis, quae die Iovis notae factae sunt, Benedictus XVI se spe scripserat affici sacramentum paenitentiae recuperatum iri. Quod ut in effectum deduceretur, proximis mensibus quoddam Vademcum quod vocatur publici iuris factum iri Secretarius Congregationis pro Clericis confirmavit.

"Odinationes presbyterorum Fraternitatis Sancti PII X illicitae sunt"
Ordinationes presbyterorum in Fraternitate PII X collatae ex iudicio Ecclesiae Catholicae etiam illicitae sunt. Hoc die Mercurii in exedra Sedis Apostolicae diurnariis edocendis publice nuntiatum est. Etsi illis quattuor episcopis a Marcello Lefebvre ordinatis excommunicatio remissa est, tamen Fraternitati statum canonicum in Ecclesia Catholica haudquaquam attributum esse palam factum est. Iudicat Sedes Apostolica, donec ei in Ecclesia non sit status canonicus, eius sodalibus non concedi, ut quodlibet minsterium in Ecclesia exerceant.

Papa Benedictus XVI novum habet medicum
Patricius Polisca successit Renato Buzzonetti, qui medicus Ioanni Paulo II iam fuit proprius. Polisca simul fit moderator adiunctus ministerii valetudinis Sedis Apostolicae. Renatus Buzzonetti, octoginta quinque annos natus, "medicus praefectus emeritus" a Benedicto XVI nominatus peritusque omnium ad cor hominis pertinentium, inde ab anno millesimo nongentesimo nonagesimo tertio de sanitate ministrorum Civitatis Vaticanae et omnium in Curia Romana ministeria praestantium curabat. Papam in Terram Sanctam mense Maio iter facientem Buzzonetti vi sui officii comitatus est eum in omnibus locis prosecutus, sicut iam ab anno millesimo nongentesimo septuagesimo octavo Ioannem Paulum II, eius praedecessorem, comitatus ubique prosecutus erat. Nomine hic est antiquior eorum, qui in Civitate Vaticana officium directionis exercent.


Die XVI menis Iunii MMIX

E Civitate Vaticana: De ethica totum orbem complectente
Sedes Apostolica in ethicam, quae totum orbem complectitur, se impendit. Verbis "De ethica, quae totum orbem complectitur, quaerenda. De iure naturali ratione nova respecto" quoddam documentum Commissionis Theologicae Internationalis die Veneris publicatum inscribitur, quod usque adhuc Italice et Gallice proponitur. Omnes, qui in rebus ethicis versentur, una cum iuris et rerum politicarum peritis ius naturale mente repetere oportere. Commissio Theologica memoravit ius natuale principio niti personas et societates ratione gubernante capaces esse praecepta praecipua actionis quoad morum disciplinam intelligendi. Praeceptis vetitisque, quae ex eis ducantur, vitam et hominis et societatum respectu ethico, iuridico et politico perfundam esse, cum "auctoritas permanens sint et peracer, quae dignitatem hominis a doctrinis opioninibusque, quae instaurentur, tuantur.

Sollemnitas Sanctissimi Corporis Christi a Papa celebrata
Romae milia hominum una cum Papa processionem partecipavere translaticiam. Sancta Missa die Iovis ante cathedralem suam, Basilicam nempe Lateranensem, primum celebrata processio eucharistica Romano Pontifice duce per viam Merulanam ad Basilicam Liberianam peracta est. Monuit Benedictus XVI in homilia sua de quodam "processu saecularem formam induendi etiam in Ecclesia". ... "Renovemus", inquit, "hodie fidem nostram reali in praesentia Christi in Eucharistia. ... Non licitum est hanc fidem notra aetate obsoletam declarari! Hodie quoque intra Ecclesiam periculum est saeculo conformandi, si Eucharistia sola forma externoque ritu, sine partecipatione cordis sineque rerum divinarum obersvantia celebratur. Insuper non oportet precatio momentis temporis solummodo agitatione et levitate affectis circumscribatur et nostra vita nimia industria sollicitudineque, quae sola ad mundum pertinet, determinetur.

Romanus Pontifex: Auctoritas et ratio "non sibi obstant"
Benedictus XVI aestimat auctoritatem et rationem sibi obstare non oportere, ut die Mercurii hominibus numero non paucis, qui in area Petriana congregati ab eo, ut eos alloqueretur, recepti erant, dixit. Explicavit auctoritatem, quae ratione non confirmari posset, non esse "veram auctoritatem", quippe cum ratione procederet, quando quidem Deus esset ratio vim habens creatricem, quod Ioannem Scotum Erigunenam, doctorem illum natione Hibernium percepisse in instructione catechetica sua demonstravit.

Ante triginta annos immutatio impulsa est
Summus Pontifex Benedictus XVI, ei, qui in Polonia in re politica graviore pollent autoritate, necnon episcopi Polonici Ioannem Paulum II, Pontificem Maximum, laude praedicaverunt, cum viam praeparavisset, qua res publicae Europae orientalis anno millesimo nongentesimo octogesimo nono pacifice converterentur. Iter Papae Polonici in patriam suam ante triginta annos factum pro immutatione et coalitu Europae habetur. A die secundo usque ad diem decimum mensis Iunii anno millesimo nongentesimo septuagesimo nono decem fere milia christifidelium Papam diversa loca in Polonia adeuntem comitati sunt, quem homines toto orbe terrarum, etiam in primariis sedibus imperii regiminis communistarum intrepidam contionem habentem audierunt.


Die IX mensis Iunii MMIX

Catholica Procuratio Notitiarum (vulgo "CNS") divulgavit: "Papa amissionem status clericalis simpliciorem redidit"
Amissio status clericalis sacerdotum, quam dicunt, id est redactio clericorum ad statum laicalem, simplicior in posterum reditum iri dicitur. Hoc Catholica Procuratio Americae Septentrionalis, quae vulgo "CNS" appellatur, palam fecit explicans Summum Pontificem Benedictum XVI Congregationi pro Clericis facultatem expeditius clericos ad statum laicalem redigendi et ab obligatione coelibatus dispensandi concedisse, quae sacerdotes respiceret, qui cum muliere viverent, ministerium inde a pluribus annis dimisissent aut eorum modo sese gerendi mali essent exempli.
Ordinatio sacerdotalis omnem per vitam valida manet
Catholica Procuratio Notitiarum in litteris suis ad episcopos missis nuntiavit Cardinalem Hummes explicare sacramentum ordinationis sacerdotalis per omnem vitam validum manere. Nec esse aliquid causae, cur coelibatus submoveretur, cum "donum esset Ecclesiae impertitum atque ministerium sacerdotum exprimeret Ecclesiae praestitum". Ecclesiam, "cum sponsa esset Christi", desiderare "eadem tota et exclusoria ratione amari quam Iesus Christu s eam amavisset".
"Status clericalis amissio sacerdotum non est diectio"
Gero Pius Weishaupt, qui in dioecesibus neerlandicis Ruremundensi et Buscoducensi iuris canonici periti munere fungitur, monuit, ne status clericalis amissio haberetur quaedam diectio. "Quotienscumque", inquit, "verba 'amissio status clericalis' adhibentur, cum de 'redactione cuiusdam sacerdotis ad statum laicalem sermo est, ea diectionem significant ad statum laicalem quod attinet". "Notum tamen est Concilium Vaticanum Secundum 'statum lacialem' vel theologice melius: sacerdotium commune extulisse eiusque dignitatem ac momentum Ecclesiae inculcavisse". Mentem illam vagari non licere, secundum quam laicis minus esse dignitatis quam presbyteris. Absit! Uterque, licet inaequalis sit et munera diversa exerceat, de vocatione plena et integro statu gaudet." Weishaupt subiunxit de cetero eum, qui ad statum, quem dicunt, laicalem redactus esset, in aeternum ordinatum esse et manere, quo fit, ut laicus non iam fieri posset. Amissionem status clericalis sensu canonico significare ei, ad quem spectaret, nec iura nec obligationes clericorum propria essent. Qua de causa ea exercere non iam ei liceret vel ab eo posceretur.

"Papa de presbyterato vera eique propria cogitat"
Maioris est momenti presbyterum esse quam ea, quibus presbyteri funguntur. Hoc legi potest in litteris, quas praefectus Congregationis pro Cleris, Claudius Cardinalis Hummes nomine, circiter quattuor centum milia presbyterorum ubique terrarum viventium atque fungentium scripsit. Quibus litteris annus presbyteror um initiatus est, qui duobos hebdomadibus incipiet. Congregatio pro Clericis expectat, ut communitas presbyterorum hoc anno moveatur, "ut bona expleant, utilia compleant, probata adimpleant". Hoc Archiepiscopus Maurus Piacenza a quodam diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae interrogatus explicavit, subiungens Benedictum XVI spe affici anno presbyterorum bona et utilia effectum iri.

Papa omnes eius audiendi causa receptos allocutus est: "Aspicite ea, quae vera et pulchra sunt"
Summus Pontifex Benedictus XVI animos christifidelium die Mercurii alloquendi causa receptorum confirmavit, ut animos quidem cognitionibus huius temporis panderent, sed eas luce potentia divina creandi collustrante considerarent. Ecclesiae Supremus Pastor de exemplo Sancti Rabani Mauri locutus est, qui aetate Carolingorum monachus in regionibus Germaniae docendo, scribendo et evangelizando operam impendit. ... Papa varia scripta a Rabano confecta, ad quae illa de Sacris Scripturis et de arte pertinent, praedicavit. Rabanus quasdam quoque controversias Ecclesiae monachus complexus est et homilias, hymnos operaque versifica confecit, quibus eum desideravisse homines verbum Dei melius intellecturos esse Papa dixit. "Persuasum ei erat credere non solum esse intellectus, sed integri hominis sensibus muniti. In scriptis ergo suis Rabanus se impendit non tantum notionibus intellectivis communicandis, sed potius arte excitando, quo fieri posset, ut homines vera et pulchra aspiciant et spiritu, animo, sensu ad nostrae mysterium redemptionis se convertant."


Die II mensis Iunii MMIX

E Civitate Vaticana: Nihil nisi continentia difficultatem superat
Summus Pontifex Benedictus XVI legatum Nabibiensem ad Sanctam Sedem missum, Neville Melvin Gertze nomine, qui nuper nominatus est, alloquens dixit continentiam efficere, ut concursus signorum comparati defectus immunitatis (vulgo "Aids") non ingrueret. Die Veneris Supremus Ecclesiae Pastor inculcavit effusam hanc pestilentiam sola educatione cuiusquisqe ad sexualitatem conscientia explendam et ad fidelitatem coniugalem conservandam superari posse. Summo Pontifici acquiescivit Beyon Luc Adolphe Tiao, novus legatus loci, qui vulgo Burkina Faso vocatur, qui confirmavit difficultatem non tolli, si animi sola ad tegumenta converterentur. Adiunxit legatus Ecclesiam musilmanosque magna autoritate loco, de quo supra, contra concursum signorum comparati defectus immunitatis oppugnare, sicut Summorum Pontificum doctrina doceret.

Romanus Ponfifex: "Nobis contendendum est, ut ordo laicorum activas partes in Ecclesiae vita habentium formetur."
Summus Pontifex Benedictus XVI conventu in Basilica Lateranensi vespere die Martis aperto munera, quae a christifidelibus laicis in Ecclesia explentur, extulit. Maxime ad munera Ecclesiae ex diversis hominibus in Christo baptizatis constantis animum attendit, in qua praesertim christifideles laicos ad sociam operam praestandam et munera explenda vocatos esse dixit et Ecclesiam hoc inde a Concilio Vaticano Secundo confirmavisse in memoriam reduxit. ... Papa rogavit, ut christifideles laici de muneribus in communitate Ecclesiae fungendis, quae haud sunt parvi momenti, denuo edocerentur.

Quidam Cardinalis de anno sacerdotum dixit: "Ecclesia erga vos grata est"
Ecclesia Catholica de sacerdotibus ubique terrarum viventibus gloriatur. Hoc Praefectus Congregationis pro Clericis, Claudius Cardinalis Hummes, confirmavit occasione data annum sacerdotum die undevicesimo mensis Iunii aperiendi. In quibusdam litteris, quae Congregatio pro Clericis die Mercurii divulgavit, Cardinalis Hummes memoravit annum, quo Ecclesia se sacerdotibus gratiam acturam eosque aestimatione affecturam in animo haberet, ad id spectare, ut multis efficax esset inceptis. Haec verba in eis leguntur: "Sacerdotes non eis tantum graves esse, quibus fungerentur, sed eo etiam, quod essent."

Episcopis fas est ut ii, qui repugnant, a consiliis excludantur
Episcopis, ut Catholica Procuratio Notitiarum (vulgo „KNA“) palam fecit, in posterum fas erit, ut ii, qui motui "Nos Ecclesia sumus" favent, a consiliis Ecclesiae excludantur. Catholica Procuratio Notitiarum divulgavit Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal hoc ius episcopis concessisse. In quodam decreto ab hoc tribunali die quarto decimo mensis Martii lato, quod se habere Catholica Procuratio Notitiarum palam fecit, legitur quemcumque huic institutioni contra Summum Pontificem, episcopos et magisterium pugnanti consentiatur, "Ecclesiae consiliis adhaerendi inhabilem fieri". Ex quo fit, ut membra consiliorum a fundamentis inceptisque huius associationis saltem se seiungere debeant. In singulis casibus facultatem de hac re iudicandi episcopis esse.


Die XXVI mensis Maii MMIX

E Civitate Vaticana: Papa legatis suis dixit: "Oportet nos dialogum cum hominibus nostrae aetatis persequi"
"Stabilitas spiritualis" facultasque "dialogum cum hominibus nostrae aetatis persequendi" artes sunt, quas ad munere pontificii legati fungendum necessarias esse Benedictus XVI confirmavit. Pontifex Maximus quosdam, qui ad Pontificiam Accademiam Ecclesiasticam pertinent praeside Accademiae, Archiepiscopo Beniamino Stella nomine, praesente alloquens de eis, quae in hoc munere cum cura diligentiaque exercitando reperiuntur, locutus est adiciens munus pontificii legati tamquam "particularem vocationem sacerdotalem" intellegi posse. Quae cum respicerentur, Evangelium magisteriumque ecclesiasticum necessaria esse instrumenta ad graves difficultates solvendas totum mundum afficientes. ... Sanctae Sedis legati sacerdotio quoque aucti sint, quorum intima cum Iesu coniunctio vocationis eorum est funamentum, quae temporibus difficultatibus afflictatis praestare eis posse prospectus.

E Gemania: Insigne honorificum Karolo Magno dedicatum conditori communitatis "Sancti Aegidii" traditum est
Andreas Riccardi, communitatis "Sancti Aegidii" conditor, die Iovis Insigne Honorificum Nationum Karolo Magno dedicatum (vulgo "Internationaler Karlspreis") accepit. Celebratio Aquisgrani habita, in qua viri mulieresque magna autoritate, cum ad Europaeam construendam contulerint, honore afficiuntur, quotannis die festivo Ascensionis Domini peragitur. In quibus, qui hoc magni aestimationis insigne iam acceperant, Papa Ioannes Paulus II ponitur. Riccardi, quinquaginta octo annos natus, rerum gestarum professor Romanus, antequam insigne accepit, rebus divinis in ecclesia cathedrali Aquisgranensi celebratis interfuit. Municipii Aquisgranensis praeses, Georgius Linden nomine, eis, qui interfuerunt, in aede magistri urbis Aquisgranensi celebrantibus extulit Andream Riccardi atque communitatem "Sancti Aegidii" ponderosa ad Europam pertinentia nobis proclamare. ... Riccardi, qui inter eos, qui Insigni Honorifico Nationum Karolo Magno dedicato iam ornati erant, quinquagesimus est, in oratione, qua gratias egit, plausibus saepe tributa, omnium mentes ad Europam artissime unitam devocavit. Continentem Europaeam in discrimine esse a partibus in historia fungendis decidendi et "nationibus regionibusque solam eorum utilitatem quaerentibus" constandi. At Europam sibi ipsi vivere non posse. Ad hoc christianismum adhortari. "Mundo opus est Europa, eius humanitate, eius fortitudine rationabiliter cogitandi, eius capacitate controversias dirimendi, eius vi oeconomica eiusque cultu humano."

E Civitate Vaticana: Iter Summi Pontificis maximae erat excellentiae eventus
Conventus omnium Iudaeorum iter Summi Pontificis XVI in Terram Sanctam factum maximae aestimat excellentiae eventum ad dialogum inter Christianos et Iudaeos persequendum. Ronaldus Lauder, qui consociationi praeest, die Mercurii Romae visitatione sua in Civitate Vaticana peracta inculcavit, quamquam visitatio Summi Pontificis difficilis fuerit, tamen exitum eius optimum esse. Benedictum XVI de quaestione holocausti, quae haud parum prudentiae postulaverit, semper cum cura et diligentia locutum esse, ut Conventus omnium Iudaeorum publice notum fecit. Insuper communicatum est Secretarium Status, Tarcisium Cardinalem Bertone, cum legatis colloquentem explicavisse in Ecclesia non eis esse locum, qui sicut episcopus Williamson holocaustum infitiarentur, eumque "naturam particularem" holocausti enixe extulisse. Praeterea Cardinalem Bertone scientiae peritos Iudaeos invitavisse, ut in archivo privato Pii XII illius temporis, antequam ad Summi Pontificis fatigium anno millesimo nongentesimo tricesimo nono evectus sit, explorando sociam operam praestarent. Insuper Sedem Apostolicam omnibus viribus contendere, ut documenta quoque annorum millesimi nongentesimi tricesimi noni et millesimi nongentesimi quadragesimi quinti praesto essent.


Die XIX mensis Maii MMIX

Ex Israel: Summus Pontifex e Terra Sancta discessurus dixit: "Iudaei atrociter interfecti sunt" - "Facta realia sunt applicanda de duabus rebus publicis condendis"
Benedictus XVI absoluto itinere in Terram Sanctam facto, quod totum spatio octo dierum erat circumscriptum, denuo holocaustum perdamnavit. Die Veneris in caeremonia in aeroportu Vernicollono valedicendi causa peracta Papa dixit sub quodam "regimine Deum negante, quod doctrinam antesemitismi odiique propagaverit" Iudaeos "atrociter interfectos esse"."Numquam harum rerum memoria gestarum nec obliviscenda est nec infitianda!" ... Benedictus XVI confirmavit se amicum iter fecisse, "amicum nempe Israelitarum" pariter ac "amicum populi Palaestini". "Utinam id efficiatur, ut duae res publicae condantur et nos somno solvamur. His e regionibus, quarum populi ut "lumen gentium" (Is 42, 6) illucescant multasque alias regiones rixis afflictas spem afferant, pax divulgetur"

Papa una cum religionum praesidibus preces pacem supplicaturus effudit
Simplex erat et pulchrum signum, cum Summus Pontifex XVI, postquam una cum eis, qui religionibus praesunt, Nazareth collocutus est, preces effunderet, ut pax donaretur. Quodam Rabbino parte publica huius conventus finita ad pulpitum oratorium cantum pacis cantante Benedictus XVI de sede in medio tribunalis posita surrectus circumstantes, et Rabbinum quidem et Muslimum, manibus tenens cecinit: "Salam, Shalom, Lord grand us peace". Aliquot quoque huius precis partes latine cantatae sunt.

Romanus Pontifex in civitate Nazareth dixit: Oportet nos "sanctitatem familiae" tueri
Romanus Pontifex Benedictus XVI die Iovis in civitate Nazareth expoposcit, ut "sanctitas familiae" in mente repeteretur, et Christianos et Muslimos adhortatus est, ut sociam sibi operam praestarent.Familiam dixit esse "fundamentum" cuiusque "societatis recte compositae et ad homines suscipiendos paratae". Proinde rei publicae esse officum, ut familiam in munere filios educandi implendo adiuvaret. Haec verba Summus Pontifex protulit Sanctam Missam in civitate, ubi Iesus erat nutritus, in Israel septentrionali sita celebrando. Civitatem Nazareth, ubi Mariae annuntiatum esset eam Filium Dei parituram esse, nos quoque de operis a muliere in societate collatis admonere.

Pontifex Maximus in civitate Bethlehem dixit: "Muri non in perpetuum errecti sunt"
Benedictus XVI sextum diem itineris in Sanctam Terram facti totum regionibus Palaestinensibus, quae sui iuris sunt, dedicavit. In area ante aedem sacram nativitati Christi dedicatam sita Benedictus XVI tempore antemeridiano Sanctam Missam eo loco celebravit, ubi Iesus Christus, lux gentium spesque mundi, natus est". Qua celebrata valetudinarium vulgo "Caritas Baby Hospital" vocatum et quaedam castra profugorum adiit. Secundum ante quemdam murum, murum nempe fletus Palaestinorum, substiterat. ... "Etiamsi", inquit, "muri facile errigi possunt, tamen nos omnes scimus eos non in perpetuum mansituros esse. Etenim derui possunt. Primum autem illi muri deruendi sunt, qui in cordibus nostris errecti sunt, obices scilicet, quibus propinquos cohibemus."

Summus Pontifex in Palaestinos alloquendo exclamavit: "Terroris facinoribus renuntiate!"
Summus Pontfex Benedictus XVI, postquam Bethlehem advenit, Palaestinos cohortatus est, ut actibus mortis voluntariae petitionis causa exercitis aliisque facinoribus renuntiarent. Benedictus XVI Mahmud Abbatem, praesidem auctoritatis iuribus Palaestinorum fovendis, alloquens dixit "mente" sola "sociae operae praestandae mutuaeque observantiae gentes in Medio Oriente modo iusto et pacato inter se conversari posse. In civitate autem nativitatis Iesu Summus Pontifex iterum quoque ius Palaestinorum propriam rem publicam condendi confirmavit, ut iam dixerat, postquam in Israel advenit.


Die XII mensis Maii MMIX

Benedictus XVI muslimis praesentibus dixit: "Coniuncti in abusus religionum animadvertamus"
Summus Pontifex XVI Muslimos alloquens de religionibus variis opinionibus doctrinisque circumveniendis monuit. Philadelphiae Iordaniae Benedictus XVI dixit in hos abusus religionum, qui ad fines politicos consequendos nonnumquam haberentur, et Christianis et Muslimis coniunctim animadvertendum esse. Coram Islamismi personam gerentibus atque legatis et obstitit religionibus numero paucioribus a societate excludendis et adhortatus est, ut praesertim in Iraquia pax stabiliretur et Christiani protegerentur. ... Praeterea Summus Pontifex confirmavit ambas has magnas religiones, quae unum Deum colerent, rationem hominis "donum Dei" intellegere. Christianos et Muslimos nunc pariter provocari, ut rationis vis, quae homini esset, fide et veritate ad bonum excoleretur.

Benedictus XVI reconciliationem inter Christianos et Iudaeos exoptat
Loco quodam, qui est et Christianis sacer et Iudaeis, in monte nempe Nebo, Summus Pontifex Benedictus XVI ad impedimenta, quibus reconciliatio inter Christianos et Iudaeos obices offendat, superanda adhortatus est. Supremus Ecclesiae Pastor, antequam doctos Muslimos convenit, die Saturni pietatis causa ad illum locum, ex quo Moyses Terram Promissam primum vidisse traditur, peregrinatus Ecclesiam et populum Iudaeum "vinculo quodam inseperabili" coniungi dixit. Moysis recordatione nos invitari subiunxit, ut fide speque moti cum Deo in tempora futura prospiceremus. "More illo vetere ad Sancta Loca peregrinandi id memoria quoque tenemur quod Ecclesia cum Populo Iudaeo vinculo inseparabili coniungitur. Inde ab origine Ecclesia his in terris, res sacras cum celebrabat, Patriarchas Profetasque, illos viros, qui magna auctoritate gaudebant, recoluit, ut magnam unitatis amborum testamentorum aestimationem exprimeret."

Papa custodibus Helveticis dixit: "Experimini Ecclesiam Universalem!"
Triginta duo tirones Pontificiae Cohortis Helveticae die Mercurii in Civitate Vaticana sollemniter sacramentum vexilli protulerunt obligatione adstringentes se per viginti saltem menses ministerium Papae praestaturos et, "si necessarium fuerit", ut in formula sacramenti exprimitur, Summi Pontificis causa vitam daturos. Benedictus XVI ominatus est iuvenes helveticos, dum in Urbe sunt, "animo humanitateque maturescerent".

Novus Secretarius Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus
Romanus Pontifex Benedictus XVI novum nominavit Secretarium Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus. Novus minister, Pater Cyrillus Vasil´nomine, munere Rectoris Pontificii Instituti Disciplinis ad Orientem pertinentibus fovendis adhuc functus est. Ad ordinem Archiepiscopi, cum Secretarius Congregationis Ecclesiis Orientalibus nominatus esset, provecto titulus Ptolomaidensis in Lybia assignatus est.


Die II mensis Maii MMIX

E Civitate Vaticana: Benedictus XVI „pulchram liturgiam“ Ecclesiae Orientalis laude praedicavit
Omnes in Ecclesia omnia, quae possunt facere, omniaque in vita sua in ministerium Dei impendere. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii coram multitudine in area Petrina eum audiendi causa coadunata dixit. In instructione sua catechetica momentum … “liturgiae digne celebratae” ad Deum cultu colendum confirmavit. Quam praesertim in Ecclesia Orientali ex more translaticio inveniri, ut Papa coram decem milibus hominum in area Petriana coadunatis Patriarchae Constantipolitani exemplum exhibens explicavit.

Ex Aprutio: Summus Pontifex regionem terrae motu afflictatam petivit
Die Martis Summus Pontifex Benedictus XVI iter in regionem in Aprutio in media parte Italiae sitam, quae terrae motu afflictata erat, fecit, ut afflictis communicaret Ecclesiam eis adesse et cum omnibus coniunctam esse. Rogavit omnia instituta, ut huic regioni reficiendae operam darent.  Terrae motu diei VI mensis Aprilis omnes computati ducenti hominum mortem oppetiverunt. Mille fere quinqenti hominum vulnere affecti sunt et plus quam quinquaginta quinque milia hominum tectis carent.

Praeses Columbiae Civitatem Vaticanam adiit
Benedictus XVI praesidem Columbianum recepit. Sedes Apostolica die Iovis notum fecit conventum iucundum fuisse, quo fieri posset, ut communicatio opinionum inter Supremum Ecclesiae Pastorem et Alvarum Uribe optime locum haberet. Quos maxime de discrimine oecunomico, quo mundus nunc afflictaretur, sed etiam de difficultatibus huius temporis, praesertim de commercio medicamentorum cupiditatem efficientium a moderatoribus Rei Publicae colluctando et de inceptis socialibus ad paupertatem tollendam necnon de rebus, quae ad cooperationem inter Ecclesiam et civitatem attinerent, collocutos esse. Omnes efficere in animo habere, ut pax in societate Columbiae corroboraretur.

Benedictus XVI: „Nuntium pacis et reconciliationis“
Papa Benedictus XVI die Iovis episcopos Argentinos alloquens dixit Ecclesiam in America Latina “nuntium pacis et reconciliationis” habere eique operam non dandum esse, ut status rerum mundi quadam doctrina emendetur. Munera insuper christifidelibus laicis in mundo explenda extulit, ad quos spectaret, ut in missione Ecclesiae, quae in vita eorum terrae ad res tum sociales et politicas cum oeconomicas et culturales pertinente impleretur, actuosas haberent partes.


Die XXVII mensis Aprilis MMIX

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex contra explicationem unam tantum partem Sacrarum Litterarum spectantem
Benedictus XVI, Pontificia Commissione Biblica, quae apud Congregationem de Doctrina Fidei constituta est, die Iovis in Civitate Vaticana recepta interpretes catholicos rogavit, ut explicantes non solum textum Divinarum Litterarum, sed etiam traditionem vitalemque cum Ecclesia coniunctionem respicerent, loquens quoque de Litteris Encyclicis Summi Pontificis PII XII a verbis "Divino afflante Spiritu" incipientibus, qui in eis catholicos explicatores adhortatus est, "ut respectis quidem frugiferis adiumentis scientiae", tamen "consectaria deducerent, quae plene cum doctrina Ecclesiae congruerent".

Papa: "Discrimen in libidine habendi radicat"
Summus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii occasione data omnes in area Petriana loquendi atque precandi causa recipiendi dixit se putare huius temporis rei oeconomicae discrimen in cupiditate hominis pecuniae radicare. Quadraginta milibus hominum audientibus Papa in animo habens se mox Litteras Encyclicas de mundiali rerum oeconomicarum administratione publicas iuris facturum esse verba cuiusdam scriptoris, cui consentit, attulit, Sancti nempe Ambrosii Autperti, cuius scripta censet "nostrae quoque aetatis magnam esse utilitatem et theologicam et spiritualem". Benedictus XVI adiunxit ad haec scripta ab Ambrosio Auperto confecta quandam commentationem de vitiis et virtutibus necnon de avaritia pertinere. In ultima Ambrosium scripsisse, "cupiditatem habendi omnium vitiorum et malorum" esse "radicem", ac quidem et hominum et societatis.

Kasper: "In Ecclesia nullus locus antisemitismo"
Antisemitismus nullum in Ecclesia habet locum. Haec verba Valtherus Cardinalis Kasper, Pontificii Consilii pro Unitate praeses, protulit. In quodam colloquio die Iovis Vindobonae cum diurnariis habito Kasperlaudavit rationes inter catholicos et iudaeos optime progressas. Dialogum quoque cum Ecclesiis orientalibus necessarium esse confirmavit et generales progressiones oecumenismi in Germania assecutas praedicavit. Cardinalis Kasper dixit: "Oecumenismus non est optio, sed sancta obligatio. Nostra enim aetate ad saecularium morum inductionem atque ad cunctum orbem complectentes processus quod attinet non est alia rationabilis et responsabilis optio.

Litterae Encyclicae fine mensis Iunii publicabuntur
Litterae Encyclicae a Summo Pontifice Bendicto XVI praestitutae mense Iunio exeunte publicatum iri dicuntur.Renatus Raffael Cardinalis Martino,praeses Pontificii Consilii de Iustitia et Pace, quibusdam diurnariis dixit hoc documentum, quod de quaestionibus socialibus et oeconomicis ageret, die XIX mensis Iunii editum iri.Quo die sollemnitas quoque Sanctorum Petri et Pauli, patrocinium Urbis, celebrabitur. Sunt, qui expectaverint has Litteras Encyclicas indice "Caritas in veritate" munitas anno iam peracto publicatas esse. Martino vero explicavit Summum Pontificem discrimine oeconomico et nummario respecto statuit, ut textus recognosceretur.


Die XXI mensis Aprilis MMIX

E Civitate Vaticana: Lombardi ad quartum annum Summi Pontificis respexit
Die Iovis XVI mensis Aprilis Summus Pontifex Benedictus XVI octoginta duo annos natus est. Celebrationes publicae a Sede Apostolica non praestitutae erant ... . Tribus diebus post, die nempe Dominica, quartus dies anniversarius electionis Joseph Ratzinger ad munus Petri successoris recultus est. Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae interpres, annum quartum huius pontificatus respexit:
"Unum abhinc annum Summus Pontifex in Civitatibus Foederatis Americae Septentrionalis moratus est. Ex eo tempore quarta itinera in quartas continentes terras fecit: in Australiam, Galliam, Africam. His itineribus, quae inter se tota differunt, naturam universalem sui officii conspicuam effecit. Maximi quoque momenti erat Synodus de Sacris Scripturis, in qua iucunde et collegialiter de hac praecipua quaestione Ecclesiae universalis disceptatum est, id est de audiendo et nuntiando Dei verbo. Item alia res eminet, quae facile secundam optinet partem - immerito autem ut censeo: agitur de magisterio eius "consueto" praedicationibus atque instructionibus catecheticis exercito, quibus populus Dei summe afficitur quarumque Summus Pontifex eximiorum dotum gratia capax est. Instructiones eius catecheticae ad patrimonium populi christiani pertinebunt. Diurnaiis quidem mentione non dignae sunt, at in vita Ecclesiae omnia, quae ab hoc Summo Pontifice scripta sunt, exempla sunt meditationis, maioris cognitionis Dei verbi, immo eius, qui christianum nomen professus est.
Non desunt videlicet fine huius anni difficultates. Pater Lombardi explicavit: "Non dubium est, quin eorum exemplum de remissione excommuncationis quattuor episcoporum Fraterntatis PII X disputatio fuerit, maxime ob "causam Williamson", quae simul exorta est, illius episcopi fraternitatis, qui holocaustum infitiatus est. Quomodo Summus Pontifex haec rerum adiuncta percepit? Haec epistula illa pulchra nos docet, quae ipsemet episcopis Ecclesiae universalis scripsit rem praecipuam sui pontificatus explanans, id est homines ad Deum, Deus ad homines adducere. Remissionem excommunicationis ratione habita Evangelii signum misericordiae ostendit, quod signum est pastoris, qui rationibus integrae fidei, caritate illaque cura populi Dei et universitatis hominum huius aetatis, quae ad animi cultum et perfectionem attinet, Ecclesiam gubernat."

Summus Pontifex: "Ite et vos et domum Domini Iesu ... extruere pergite!"
Milia sodalium Fratrum Minorum eorumque, qui ad communitatem Fratrum Minorum pertinent, die Saturni Papam visum venerunt, postquam his diebus in Civitate Assisii octogentesimum diem anniversarium regulae monasticae celebraverunt, quam Sanctus Franciscus Romae a Papa Innocentio III approbaretur fecit. In cavo aedio Arcis Gandulfianae, secessus aestivi apud Urbem siti, Summus Pontifex Benedictus XVI "familiae Fratrum Minorum" de eorum laboribus in Ecclesia et mundo peractis et de eo quod "ad "Dominum Papam" venistis, ut conditor vester id expressisset" gratias egit. ...Summus Pontifex Benedictus XVI in memoriam reduxit illam prodigialem visionem, quam Sanctus Franciscus in oppido Sancti Damiani percepit vocem Jesu audiens: "Francisce, i et restrue domum meam!" "Ite et vos et domum Iesu, Ecclesiam eius, extruere pergite! Proximis diebus terrae motu, quo Aprutium affectum est, multae aedes sacrae graviter deletae sunt. Cum Assisienses sitis, bene scitis, quid hoc rei sit. At alia eversio est, quae multo peior est, id est hominum communitatumque! Initium ducite a vobismetipsis. Nam nos ipsi prima domus Domini sumus, quam Deus restruere vult..."

Diplomatica nota Belgii tradita est
Legatus, qui a Natione Belgica ad Sanctam Sedem missus est, diplomaticam notam supremi consilii20Belgici, quae ad ea, quae a Summo Pontifice Benedicto XVI de tegumentis dicta sunt, pertinent, in Sede Apostolica publice tradidit. Conventus in gradu diplomatico peractus die iam Mercurii locum habuerat, ut Secretarius Status die Veneris notum fecit. Legatus belgicus, Franciscus de Coninck nomine, archiepiscopo Dominico Mamberti, sectionis Secretarii Status de rationibus cum Civitatibus praesidi, diplomaticam notam tradidit. Oratorum publicorum coetus belgicus publice statuens dixit ea, quae Summus Pontifex Benedictus XVI, dum in Africa moratur, de tegumentis docuerit, "reicienda esse".Sedes Apostolica communicavit Secretariatum Status de diplomatica nota legumlatorum curiae belgicae aegre ferentem cognoscere. Imprimis dolendum esse quoddam supremum consilium censere consentaneum Summum Pontificem "ex quadam a rerum statu separata seiunctaque percontatione" vituperandum esse. Verbis inconsuete acribus communicatum est quosdam his verbis allatis scientes et prudentes usos esse ad deterrendum, ne Summus Pontifex quodammodo arceretur, quominus de quaestionibus ad morum normas pertinentibus loqueretur.


Die XIV mensis Aprilis MMIX

E Civitate Vaticana: Vigilia Paschalis in Civitate Vaticana celebrata: "Deus iterum dicit: Fiat lux!"
Celebratione Vigiliae Paschalis Summus Pontifex XVI vesperi diei Saturni in Basilica Vaticana resurrectionis Iesu ex mortuis recordatus est. Adhortatus est christifideles, ut "fontes aquae viventis" essent baptismum eorum "sacramentum illumuniationis" viverent.Sanctae Missae decursu, quae usque ad horam post mediam noctem protracta est, Benedictus XVI quinque adultos ex Italia, e Sina et Civitatibus Foederatis Americae Septentrionalis oriundos bapstimum conferendo in Ecclesiam recepit. ... Aliter ac in homiliis diei Quinta in Coena Domini habitis Papa Benedictus XVI christifideles mundi prae oculis habere visus est. Concessit ut puta huius temporis hominum resurrectionis cogitandae difficultatem. "Resurrectio, quid est haec? Quae enim non sentimus. Quapropter nuntium utpote in temporibus praeteritis aliqua prolatum semper non intellegi potest.Ecclesia nos hanc intellegere conatur hoc mysterium signis exprimendo." Maiore modo resurrectione id fieri, quod in Sacris Scripturis illis verbis creatoris "Fiat lux" exprimeretur. "Deus iterum dicit: Fiat lux. Resurrectione Iesu lux erupit. Mors convincitur, discinditur sepulcrum. Resurrectus ipse lux est, lux enim mundi. Resurrectione dies Dei in noctes historiae intrat." Ad signum lucis cerei paschalis repetens Benedictus XVI christifideles admonuit, ut tamquam lumina eorum temporis viverent.

Missa in Coena Domini: "Nos cum Deo consanginei"
Recolens ultimam coenam Iesu Romanus Ponftifex Benedictus XVI tempore vespertino diei Iovis Sacrum Triduum in Urbe coepit. ...Intitio a verbis evangelii secundum Ioannem "Panis pro vita mundi" sumpto Papa in homilia sua considerationem in sacrificium suiipsius Christi in Eucharistia intendit. Incarnatione Iesu Deum ministerium caritatis homini "communionem cum Deo" sitienti prastare. ... Transsubstantiatione panis et vini in celebratione eucharistiae "transformationem mundi incipere". Benedictus XVI in memoriam revocavit symbolicum gestum eius, quod grece "Agape" appellatur, id est "caritatis ipsius factae", in ordinariis vitae adiunctis in vitae actionem inducendum esse. ... Deum in ultima coena vespertina, quae in omni Missa denuo persolveretur, "consanguinitatem inter se et nos" constituere.

Ex Italia: Missa defunctorum Aquilae celebrata. Papa: "Adsum vobis"
Romanus Pontifex Benedictus XVI propinquis terrae motu gravi, quo Aprutium in Italia situm afflictum est, defunctorum se intimo dolorosoque sensu affici expressit. Ad hoc Papa virum suum a secretis particularibus, Georgium Gänswein nome, ad Missam defunctorum miserat, quae die Veneris tempore antemeridiano terrae motu afflictis Aquilae celebrata est. Gänswein verba Summi Pontificis initio Missae in area spatiosa cuiusdam scholae cohortis a publica tutela loci celebratae legit. ... Papa scripserat se cum lugentibus dolentibus spiritu consociatum esse. In nuntio suo lugubri a Georgio Gänswein prolato ad litteram inculcavit: "Participo luctum vestrum et Deum precor, ut victimae in pace requiescant, sauciati cito convalescant omnesque afflicti mox rursum in spem veniant."

Summus Pontifex presbyteros admonuit de spiritu iacturae et vertitate
Feria quinta in coena Domini celebrationes mysteriorum paschalium Missa Chrismatis in Basilica Vaticana celebrata ceperunt, quam dum celebratur Summus Pontifex Benedictus XVI sicut omnibus annis oleos benedixit. Summus Pontifex Benedictus XVI in homilia sua episcopos, presbyteros et diaconos de spiritu iacturae, de precationibus et veritate admonuit. Catholici credunt feria quinta Hebodmadae Sanctae Iesum Christum cena vespertina ante traditionem eius locum habente sacerdotium instituisse. Verbis "Sanctifica eos in veritate; sermo tuus veritas est" ex evangelio secundum Ioannem sumptis Summus Pontifex de sanctitate presbyterorum locutus est.


Die VII mensis Aprilis MMIX

E Civitate Vaticana: De rebus sacris Hebdomada Maiora et diebus sollemnibus Paschatis Ressurrectionis Domini Romae celebrandis
Die Lunae a Sancta Sede res sacras, quae a Papa Hebdomada Sancta et diebus sollemnibus Paschatis Ressurrectionis Domini Romae celebrabuntur, notae factae sunt. Summus Pontifex Benedictus XVI liturgiam Dominicae Palmarum, Missam Chrismatis et Cenae Domini, liturgiam Passionis Domini et Vigiliae Paschalis de more celebrabit. Feria quoque sexta Maioris Hebdomadae hora nona et quadrante tempore vespertino stationes Viae Crucis in Amphiteatro Flavio contemplabuntur. Omnes celebrationes eadem hora ac antea habebuntur praeter Sanctam Missam Dominicae Paschatis, quae hora quadrante prius celebrabitur et hora iam decima et quadrante tempore matutino incipiet, quia ea celebrata Romanus Pontifex Benedictus XVI confestim meridie nuntium paschale edet benedictionemque "Urbi et Orbi" impertiet. Omnes hae celebrationes Statione Radiophonica Vaticana directe transmittentur.

Historia de Concilio Vaticano Secundo scribenda ad praesentia accommodanda est
Secretarius Pontificii Consilii de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura, Archiepiscopus Augustinus Marchetto nomine, in quadam acroasi in sede instituti Florentini culturae humanitatique fovendis vulgo "Accademia dei Ponti" appellati et Opere Dei moderati habita monuit, ut scriptores de historia Concilii Vaticani Secundi interpretatones ideologicae indolis vitarent. Marchetto dixit multas interpretationes historiae Concilii Vaticani Secundi unam tantum partem nimis spectare, quo factum est, ut aliqui historiarum scriptores certis doctrinis moti eventum Concilii Vaticani Secundi adhuc usque tamquam quasi institutis consuetudinibusque a maioribus traditis ruptum declarant, quo iudicaretur Concilio anno millesimo sexagesimo secundo convocato quandam Ecclesiam prorsus novam ortam esse, quod autem primum cum rebus gestis non congrueret, deinde causa esset, propter quam coetus schismatici sicut assectatores archiepiscopi Lefebvre exorirentur. Quamvis verum esset Concilium, ut instaurationes magni momenti inducerentur, quibus doctrina temporibus consona ad hodiernam societatem accommodata esset, statuisse, tamen Patres Sanctae Synodis translaticia non renuntiavisse, potius eos annixos esse, ut "traditio et instauratio inter se amplexarentur".

"Spem excitavit iuventuti" - Summus Pontifex Benedictus XVI Ioannem Paulum II praedicavit
Summus Pontifex Benedictus XVI tempore vespertino diei Iovis in Sancta Missa in Basilica Vaticana celebrata Ioannis Pauli II recordatus est. In homilia sua Papam Polonicum, qui quattuor annis ante defunctus est, ut inconsussum defensorem Christi excitatoremque spei iuventutis laudavit. Benedictus XVI viginti tres dies mundanos iuvenum, quos Ioannes Paulus II una cum christifidelibus iuvenibus ubique terrarum celebraverat, recoluit. Summus Pontifex dixit affectum intimi intentique sensus iuvenum christianorum demonstravisse eos nuntium Ioannis Paulis II intellexisse.

Penuria presbyterorum in quibusdam regionibus sollicitudinem ingerit
Summus Pontifex Benedictus XVI in epistula sua die Martis ex occassione scripta dominicae die tertio mensis Maii anni bismillesimi noni habendae, qua toto orbe terrarum preces ad vocationes presbyterorum et religiosorum donandas quadragesimum sextum effundentur, dixit penuriam presbyterorum, qua Ecclesia Catholica afficeretur, in quibusdam regionibus orbis "sollicitudinem ingerere". Tamen causam non esse animis deficiendi, cum etiam his temporibus magnus esset numerus eorum, qui ad presbyteratum vocati essent, "firmaque certitudo" Deum Ecclesiam per tempora ducere. Sententiola huius dominicae ubique terrarum celebrandae haec est: Fiducia erga Dei inceptum hominisque responsio".Secundum superiores indicationes a Sede Apostolica divulgatas toto orbe terrarum quadringenti octo milia viginti quattuor presbyterorum sunt. Numerus presbyterorum proximis annis minutus rursus crevit.

Die XXXI mensis Martii MMIX

E Civitate Vaticana: Benedictus XVI.: Ministerium sociale signum est "certae necessitudinis"
Summus Pontifex Benedictus XVI, postquam fere septem milia iuvenum virorum, qui munus militare cum ministerio sociali commutati sunt, die Saturni in aula Pauli VI recepiendi causa convenerunt, dixit ministerium sociale certam necessitudinem significare. Benedictus XVI in allocutione sua Constitutionem pastoralem Concilii Vaticani Secundi, quae a verbis "Gaudium et Spe" incipit, respiciens illis eum audientibus extulit ministerio sociali efficere, ut societas corroboraretur.

E Medio Oriente: "Tempora mutata sunt"
Catholici Terrae Sanctae sperant visitationem Papae mense Maio peragendam sensum unitatis confirmaturam esse. Ordinis Fratrum Minorum custos, Pater Petrus Baptista Pizzabella, exprobravit forsitan religiosos ultimis annis affectos esse discidiis: "Opus est eis maiore unitate, meliore rerum copulatione, communi actione. Qua in re constat visitationem Papae nos corroboraturam esse." Rerum agendarum ratio itineris Benedicti XVI in Iordaniam, Israelem et regiones Palestinae ... nota facta est.

Pro Papae itinere supplicatio
Patriarcha Hierosolymitanus, Fouad Twal nomine, ex occasione Summi Pontificis Benedicti XVI in Terram Sanctam itineris "supplicationem pro Summi Pontificis in Terram Sanctam itinere" confecit, quae arabice, italice, hebraice, anglice, francogallice, polonice et lusitane divulgata est.
Sequitur hic versio quoque latina:
"Semper Ecclesia, Domine Iesu, in Successore Petri
ducem habebat in rebus gestis et pastorem,
qui viam, ut voluntas Patris fieret,
ambulandam monstravit.
Hos Tibi menses,
quibus visitationem Summi Pontificis Benedicti XVI praeparabimus,
committentibus Spiritum nobis Sanctum elargiaris,
ut praeparare nos supplicantes noverimus,
quo Terram Sanctam haec visitatio renovet et gratia ditet
."

E Civitate Vaticana/ex Africa: De itinere Papae, sicut quidam Africanus doctus id prospicit
Africani Docti doctaeque maxime probant iter Summi Pontificis XVI in Cammaruniam Agoliamque factum. Verbis signisque Ioseph Ratzinger in continente nero ostendit se Papam maximam curam theologiae Africanae participare, id est iustitiam, reconciliationem, liberationem. Philemon Lopez, quidam philosophus et doctor theologiae fundamentalis Guineanus Bissaviensis, exposuit Africam incunabula esse theologiae liberationis, quam Ioseph Ratzinger utpote praefectus Congregationis de Doctrina Fidei decennio a octogesimo anno saeculi peracti optime cognovisset.


Die XXIV mensis Martii MMIX

E Civitate Vaticana: Papa annum sacedotum annuntiavit
Magni munera ponderis, quibus sacerdotes tum in Ecclesia tum in societate funguntur, ab omnibus melius percipiantur. Quam ob rem Congregatio pro Clericis a Summo Pontifice Benedicto XVI sessione plenaria Congregationis in Civitate Vaticana die Lunae locum habente officio, ut mense Iunio ineunte anni bismillesimi noni "Annus Sacerdotum" instauraretur, adstricta est, ut a die undevicesimo huius anni usque ad mensem Iunium anni bismillesimi decimi incepta iniret, quibus sacerdotes in officio ad animi perfectionem assequendam et ad morum normas efficacius exercendo adiuverentur. Papa inculcavit Ecclesiae perspecta societate mutatis condicionibus semper obnoxia praesertim in alumnos eius instituendos omne studium incumbendum esse.

Ex Africa: Summus Pontifex ad vitam defendendam, matrimonium protegendum, familam tuendam adhortatus est
Benedictus XVI Africanos ursit, ut bona matrimonii et familiae denuo retegerent.In homilia sua Iaundi die Iovis habita exemplum Iosephi parentibus ante oculos posuit, qui "exemplum erga Deum fiduciae" esset..... Africanos fidem Dei colere debere, qua vita eorum "confirmaretur".Benedictus XVI dixit se scire de "rebus adversis", quibus familia in Africa afficeretur, claris certisque verbis monens, ut coniuges sese mutuo colerent diligerentque, sacerdotes coelibatum servarent, patres liberis suis prospicerent. Iuvenes Papa "benevolentiae plenus" admovit, ne "animo succumberent".

Summus Pontifex: "Synodus ad Africam attinens ad nova incepta incitabit"
Summus Pontifex Benedictus XVI caelo die Iovis vesperacente coram consilio Synodis Iaundi, urbe capite Cammaruniae, congregato dixit Synodis specialis, in qua negotia ad Africam attinentia agentur, esse studia operasque Ecclesiae, quae societati prodessent, incitare. In re reconciliationem, iustitiam et pacem in Africa momenti esse. Secunda synodus ad Africam attinens conventu perinde duodecim membrorum consilii episcoporum publice coepit, qui a die quarto usque ad diem vicesimum quintum mensis Octobris in Civitate Vaticana disceptabunt.

Summus Pontifex: "Nullus discrimini concursus signorum comparati defectus immunitatis, in quod Africa adducta est, tegumentis occurrit"
Summus Pontifex Bendictus XVI, postquam in Africam profectus est, iam de concursibus signorum morbi comparati defectus immunitatis locutus est: contagium morbi in Africa, quo defectus immunitatis compararetur, tegumentis distribuendis non cohiberi posse. E contra hoc difficultates gravescere, Papa dixt aerio itinere in Cammaruniam arrepto. Nunc quoque, ut mos iam est, cum Summus Pontifex iter facit, diurnarii quaestiones pondendi causa in aeronavigio supra nubes convenerant. Papahaec dixt: "Ecclesia Catholica in Africaomnium virium contentione incumbit morbo comparati defectus immunitatis curando. Sunt infelicia adiuncta, quae pecunia non superari possunt. Potius pendet ex modo sese ad morum normas gerendi simulque peculiari infirmorum cura."


Die XVII mensis Martii MMIX

E Civitate Vaticana. Epistula Papae: Errores consequentias secumferant
Sedes Apostolica errare potest. Concessit hoc Summus Pontifex XVI in epistula ab ipso ad episcopos ubique terrarum de remissione excussa excommunicationis missa et die Iovis a Sede Apostolica divulgata consequentias annuntians, voluntatem simul reconciliationis confirmans, "inimicitiam" quoque commiserans, quam catholicos inter se controversiam de Fraternitate Sancti Pii X et de Richardo Williamson holocaustum infitiato habentes contra eum gessisse sentierit. Mense Ianuario remissio exommunicationis quattuor episcoporum, ad quos Williamson pertinet, toto terrarum orbe animos conturbaverat.
Capita epistulae sunt, quae hic sequuntur

Nova ordinatio
Pontificia Commissio a verbis "Ecclesia Dei" incipiens Congregationi pro Doctrina Fidei aggregabitur. Commissio, cuius est cum Fraternitate Pii X necessitudinem habere, acerbe reprehensa est. Scripsit Summus Pontifex: "Hoc modo illustretur difficultates nunc solvendas suapte natura ad doctrinam pertinere, praesertim ad receptionem Concilii Vaticani Secundi magisteriumque Summorum Pontificum post Vaticanum Concilium Secundum celebratum."
Minoris causa "Williamson" ducta est et aestimatum interrete
"Errorem, qui" a Summo Pontifice "non provideri potuerit", fuisse remissionem excommunicationis causa "Williamson" obscuratam fuisse. Momentum insuper interretis a Sede Apostolica minoris aestimatum esse. Sententiae Williamson ad tempus audiri legique potuissent. Opus esse, ut Sedes Apostolica in posterum ad hoc instrumentum communicationis animum magis converteret. Praeterea primum "tantummodo parum expositum" esse, cur excommunicatio quattuor episcoporum remissa sit quidque hoc significaret.
Nulla approbatio
Summus Pontifex exposuit remmissione excommunicationis quattuor episcoporum Fraternitatem PII X haudquaquam approbatam esse,cum - Papa adiecit - excommunicatio ad personas, non ad institutum pertineret. Quam ob rem asseclis quoque archiepiscopi Lefebvre Concilium Vaticanum Secundum agnoscendum esse, si pars Ecclesiae Catholicae esse desiderarent. Proinde hunc gradum potius sub respectu unitatis Ecclesiae intelligendum esse.Scripsit praeterea se, Supremus Ecclesiae Pastor cum esset, primum suum officium esse censere "homines ad Deum ducere", quod opera, quae primum quoque locum obtineret, fidem omnium christianorum testificandi, id est oecumenimi, non excluderet.
Summus Pontifex magno affectus dolore est gratiamque egit Iudaeis amicis
Benedictus XVI valde dolet his omnibus cum pacem inter Christianos et Iudaeos tum pacem in Ecclesia parumper turbatam esse.Magno se scripsit affici dolore "etiam catholicos, qui reapse id melius scire possent, infenso animo atque inimico in me esse agendum putavisse". Quapropter inter alia gratias egit "amicis Iudaeis", qui adiuvissent, ut amibiguitas cito auferretur et ambitus amicitia fiduciaque vivificatus instauraretur.


Die X mensis Martii MMIX

E Civitate Vaticana/e Gallia: De Romani Pontificis "Captivitate Babylonensi"
Clemente V Romano Pontifice septuaginta abhinc annos Avennione aevum "Captivitatis" quam vocant "Babylonensis" Romanorum Pontificum, qui a regibus Gallicis coacti rebus publicis in Urbe atque in Italia perturbatis in exilium Avennionem profecti sunt, coepit. Ad annum millesimum trecentesimum septuagesimum sextum usque simul sumpti septem Gallici successores Petri Avvenione Ecclesiam regebant, quod a christifidelibus hebdomada exuente atque die Dominica celebratum est quodam Gallico Cardinali Curiae Romanae memoriali locum ibi habente Summi Pontificis Benedicti XVI vicem gerente. Paulus Cardinalis Poupard Saturni Solisque diebus in illa superioris temporis sede pontificia de momento exilii Avennionensis Romanorum Pontificum locutus est.

Ex Urbe: Conventus de Carolo Darwin
In Pontificia Studiorum Universitate Gregoriana quidam in Ecclesia scientia, peritia et autoritate praestantes convenerunt, ut de Carolo Darwin eiusque ratione naturae cursus colloquerentur occasione oblata centesimae quinquagesimae memoriae anniversariae edidtionis libri eius "De generum evolutione". Guiglielmus Cardinalis Levada initio acroasum dissertationumque confirmavit doctinam de evolutione fidemque creatoris coalesci. Cardinalis Levada, Cardinalis Americanus septentrionalis natione, praefectus est Congregationis de Doctrina Fidei. Postquam convenerunt, Levada asserta Richardi Dawkins, illius atheisimi antesignani, acerrime redarguit dicens "absurdum" esse iudicare evolutionem demonstrare Deum non esse. Conventus in Pontificia Studiorum Universitate Gregoriana sub Pontificii Concilii de Cultura patrocinatu institutus est.

E Civitate Vaticana: De Missis Tridentinis in Basilica pontificia celebrandis
In Basilica Pontificia Sancti Ioannis in Laterano in Urbe sita diebus post diem sollemnem Pachatis Resurrectionis duas Missas in usu antiquiore Ritus Romani celebrabuntur. Hoc die Mercurii in actis catholicis vulgo "Avvenire" appellatis lectum est. Ad hoc faciendum "Fratres Minores Conceptionis Immaculatae"motos esse. In actis "Avvenire" haec communitas catholica, quae anno millesimo nongentesimo nonagesimo a Summo Ponifice agnita erat, exposuit inceptum prospectum celebrationis secundum usum extraordinarium "ex legitima decisione fidelitate erga Summum Pontificem et peractorum temporum liturgiam distincta" oriri. Duae Missae diebus ferialibus celebrabuntur. Summus Pontifex XVI anno bis millesimo septimo facultatem concessit Missae Tridentinae secundum editionem anno millesimo nongentesimo sexagesimo secundo promulgatam ubique rursum celebrandae. Christifideles catholici secundum ea, quae in normis statuta sunt, in qualibet aede sacra petere possunt, ut usus antiquior celebretur.


Die III mensis Martii MMIX

E Civitate Vaticana: "Declaratio Williamson non sufficit"
Epistulam, in qua Richard Williamson de eis, quae de holocausto dixit, se excusaverat, Sedes Apostolica non accepit. Praeterea declarationes episcopi a archiepiscopo Lefebvre consecrati non satifaciunt eis omnibus, quae Sancta Sedes expoposcit. Hoc pater Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae interpres, die Veneris exposuit. Die Iovis procuratio catholica notitiarum, cui nomen "Zenit" est, notum fecit quandam declarationem ad Pontificiam Commissionem, quae "Ecclesia Dei" appellatur, pervenisse, qua illa dicta controversa de holocausto retractata sint. Ad hanc quod attinet, pater Lombardi dixit: "De epistula ab episcopo Fraternitatis PII X, Richardo Williamson nomine, die vicesimo sexto mensis Februarii anni bis millesimi scripta exponimus eam non esse epistulam ad Summum Pontificem aut Pontificiam Commissionem, cui nomen est "Ecclesia Dei", scriptam. Declaratio episcopi, de qua sermo est,conditiones non implere videtur, quae Secretariatu Status in litteris diei quarti mensis Februarii anni bis millesimi noni statutae sunt. In his enim statutum est ut episcopus sententia de holocausto plene haudque dubie atque publice decedere deberet." ...Claris autem verbis Williamson nondum ea, quae ab eo de holocausto dicta sunt, retractavit.

Interrete "humanius" fieri debet
Instrumenta communicationis socialis nobis utilitati sunt, sed etiam detrimento esse possunt, quod maxime ad iuvenes spectat.Hoc animadvertit archiepiscopus Ioannes Franciscus Ravasi, praeses Pontificii Consilii de Cultura, qui die Lunae in studiorum universitate, quae vulgo "La Sapienza" appellatur, Romae sita de "imputabilitate" locutus est.In Statione Radiophonica Vaticana interrogatus Ravasi suam sententiam de instrumentis communicationis socialis, quibus iuvenes utuntur, illustravit. "Huius aetatis iuvenes intrumentorum communicationis socialis, praesertim interretis, veri sunt periti. Multum quoque spectant emissiones televisificas. His insuper technicis artibus iuvenes in vita sua moventur. Propter quod gravia instant pericula, de quibus esse debent solliciti. Periculum gravissimum id est, quod iuvenes non iam sciunt, quid sit et dialogus inter homines ineundus et congressiones, quas homnes inter se convenientes efficiunt." Archiepiscopus Ravasi demum monuit unumquemque, qui instrumentis communicationis socialis non recte uteretur, in periculo "animae perdendae" versari.

Novus praeses Pontificii Consilii de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura
Pontificium Consilium de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura novum praesidem habet. Summus Pontifex XVI die Saturni archiepiscopum Antonium Mariam Vegliò praesidem huius Consilii nominavit. Usque adhuc Vegliò secretarius Congregationis de Ecclesiis Orientalibus fuit. Archiepiscopus praesidi Pontificii Consilii de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura, Renato Raffaeli Martino, Romanae Curiae Cardinali, succedet. Antonius Maria Vegliò die duodevicesimo mensis Maii anno millesimo sexagesimo secundo sacerdos ordinatus est. Doctoris in Iure Canonico dignitatem adeptus anno millesimo nongentesimo sexagesimo ministerium legati Sanctae Sedis incepit. Praestabat ut Pronuntius Apostolicus ministeria in Papua Nova Guinea et Insulis Salomoniis, in Senegali et in Mailia. Anno millesimo nongentesimo octogentesimo quarto episcopus consecratus est. Ab anno bis millesimo uno munere secretarii Congregationis de Ecclesiis Orientalibus fungebatur.

Cardinalis Martins Cardinalis ordinis episcopalis nominatus
Summus Pontifex Benedictus XVI Cardinalem Romanae Curiae, Iosephum Saraiva Martins nomine, Lusitanum natione, Cardinalem episcopalem nominavit, quo Saraiva, septuagesmum septimum annum agens, mori recepto consentaneus summo assignatur ordini collegii Cardinalium, ad quod sex purpurati ultra pertinent. Praeter illos Italicos Angelum Sodanus (Cardinalem Decanum), Ioannem Baptistam Re (Congregationis pro Episcopis) et Tarcisium Bertone (Secretarium Status) hi sunt Roger Etchegary, natione Gallicus, et Franciscus Arinze, natione Nigerianus. Ad mensem usque Iulium anni bis millesimi octavi Saraiva praefectus erat Congregationis de Causis Sanctorum. Cui Romanus Pontifex Benedictus XVI die Martis titulum assignavit dioecesis Praenestinae prope Urbem sitae.


Die XXII mensis Februarii MMIX

E Civitate Vaticana: Lombardi: "Auctoritas Summi Pontificis momentum habet complexivum"
Parva, sed nimis efficax:Momentum peculiare Civitatis Vaticanae ut civitatis minimae mundi, quae sui iuris est, spirituales esse eius effectus.Hoc pater Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae interpres, in prima commentatio Stationi Radiophonicae Vaticanae scripta explanavit. Hos effectus graviores esse quam spatium eius territoriale. Nec casu id fieri, ut Summus ipse Pontifex sedem domiciliumque in Civitate Vaticana haberet. Lombardi memoravit .... "Petrum hic martyrium passum, hic mortuum, hic sepultum esse, ad cuius sepulchrum christifideles ex omnibus orbis provenientes terris pietatis peregrinantur causa. Verba "Petros eni", "Petrus hic" in muro vetustissimo ipso sub altari principali Basilicae Vaticanae et tholo ingentierrecto inscripta sunt. Qua de causa Petri successor hic et hoc loco est, de quo Ecclesiam regit."

Decem novi sancti
Consistorio in Pontificali D omo celebrato Curia Romana die Saturni notum fecit Damianum de Veuster, anno millesimo octogentesimo quadragesimo natum, anno millesimo octogentesimo octogesimo novo defunctum, illum "Apostolum leprosorum", Belgicum natione, die undecimo mensis Octobris canonizatum iri. Summus Pontifex Cardinalibus convocatis decretum edidit decem beatos respiciens, quos anni decursu albo sanctorum accensere desiderat. De de Veuster canonizando praesertim gaudet communitas religiosorum "de Sanctissimo Corde Iesu et Mariae", ad quam canonizandus pertineat. Institutum quoque in Germania, cui de lepra et tuberculo affectis cura est, nuntium Curiae Romanae gratum recepit. 

Papa: "Fides Sacris Scripturis et Liturgia discitur"
Fides christiana Sacras Scripturas legendo et Liturgiam participando melius cognoscitur. Hoc quoque pro cognitione Ecclesiae valet. Hoc Romanus Pontifex Benedictus XVI inculcavit die Mercurii christifidelibus aliisque alloquendi causa in Civitate Vaticana admissis. Admissioni, quae septimum hoc anno habita est, viginti milia pietatis causae peregrinatorum salutatorumque interfuerunt. Papa Benedictus XVI eos in area Petriana tum salutavit. Caelo caesio quidem sereno, sed temperatura frigida Summus Ecclesiae Pastor in institutione catechetica die Mercurii habita Sanctum Bedam Venerabilem scriptosque eius multos proposuit. Hic coenobita Ordinis Sancti Benedicti natione Anglicus ab anno secentesimo septuagesimo secundo usque ad annum septingentesimum trecesimum quintum vivebat. Auctoritas sua usque ad Urbem et per amplias partes continentis Europaeae diffusa est.

Leonardus Cardinalis Sandri decoratus
Leonardus Cardinalis Sandri, sexaginta quinto annos natus, praefectus Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, magna meritorum cruce Foederalis rei publicae Germaniae decoratus est. Nuntius Germaniae ad Sanctam Sedem missus, nomine Ioannes-Henning Horstman, in quadam caeremonia sollemni die Martii Romae habita insigne ei tradidit. Horst Köhler, Praeses rei publicae foederaticae, insigni merita Cardinalis Sandri, quae tempore, quo officium Substituti Secretariae Status Sedis Apostolicae exercebat, sibi conciliaverat, laudavit. Qui, natione Argentinus, hoc munere, quod permagni momenti in regimine Ecclesiae est, ab anno bis millesimo usque ad annum bis millesimum septimum fungebatur.


Die XVII mensis Februarii MMIX

E Civitate Vaticana: Papa: "Civitas Vaticana parva quidem est, sed parata auxilium dare"
In orbis terrarum tabulis Civitas Vaticana fere fortasse quidem invisibilis exhibetur, sed praestantia sua potius in ministerio proximi ostenditur. Hoc Romanus Pontifex Benedictus XVI extulit participantes conventum, qui octogesimae anniversariae memoriae parvae civitatis causa habitus est, alloquens. Fundatio civitatis peritos in Civitatem Vaticanam invitaverat, ut de momento huius parvae civitatis colloquerentur. Die Saturni Summus Pontifex explicavit quid de minima civitate cogitaret. "Sancta Sedes missionem a nullo pendens explere potuit et potest. Principale munus est nisus ad necessitudinem coniunctionemque inter homines atque bonum eorum commune. Nonne haec est causa, cur parva haec terra tantorum erigat attentionem hominum? In Civitate Vaticana thesauri fidei, historiae et artis asservantur et proinde universitatis est patrimonium hominum." In loco, ubi Apostolus Petrus sepultus est, nuntius invenitur spei pacisque, Summus Pontifex adiunxit. "Utinam Civitas Vaticana magis magisque "municipium" vere "collinum" fiat. Super hunc collem lux fulgeat, quae persuasione omnium voluntateque se tradendi fertur eorum, qui ministerio funguntur Petri successorum. Hac alitus spe maternum supplico subsidium Mariae, precationem Sanctorum Petri et Pauli omniumque martyrum, qui hoc territorium solum fecerint sanctum."

Ex Civitate Vaticana: Papa Iudaeorum personam gerentes recepit
Necessitudines inter Sedem Apostolicam et Iudaeos, "firmo innititur Concilii Vaticani Secundi fundamento, quo etiam recussus interim perpessi sustineri possint, quin immo nos corroborati ex eos evadere possumus." Quae placabilia verba die Iovis legati Iudaeorum in excelso auctoritatis gradu constituti coram Summo Pontifice Benedicto XVI in Civitate Vaticana expresserunt. Summus Pontifex ipse denuo confirmavit Ecclesiam "penitus atque irrevocabiliter obligatione teneri, ut antisemitismus reiceretur". Papa de holocausto quoque iterum luculenter dixit: "Odium hominumque contemptus, qui ex eo patent, "contra Deum erant crimen et humanitatem." "Omnino" non esse "dubium quin quaeque huius atrocis criminis infitiatio et coartatio nec patienter ferretur nec umquam probaretur. Numquam licet hunc rerum, quae gessimus, terribilem eventum de memoria excidere!" Utraque quoque pars de itinere Papae Benedicti XVI in Terram Sanctam faciendo locuta est: "Terra Promissa adventum Tuum praestolatur", Arthur Schneider, Rabbinus Neoeboracensis, dixit.

Summus Pontifex iter ad Israelem praeparat
Praeterea Benedictus XVI de itinere ad urbem Hierosolytanam faciendo locutus est. "Iter ad Israelem praeparo, illam terram christianis pariter ac Iudaeis sanctam, cum radices nostrae fidei ibi inveniantur. Huius quippe bonae olivae radice, quae populus est Israelis, Ecclesia nutritur, in quamque rami oleastri Gentium inserti sunt." Haec verba sicut novae illae preces feriae sextae hebomadae maioris a Summo Pontifice anno superiore conceptae ex epistula Apostoli Pauli ad Romanos scripta exscripta sunt. "Ab ipso christianae religionis exordio ea, quae nobis propria sunt, omniaque, quae vitam nostram spectant et cultum, religioni veteri Patrum nostrorum fidei arte coniuncta sunt."

De diurnariis commutatis: Pater Maximilianus Cappabianca discessit, Antje Dechert accessit
Pater Maximilianus Cappabianca die I mensis Februarii nos reliquit, sed non longe discessit, nec spiritu nec corpore, nam munere in quadam Congregatione Curiae Romanae fungetur.Hoc, sodalis Ordinis Praedicatorum cum sit, expedit et intelligitur. Pater Maximilianus tres fere annos apud nos erat. Pro studio muneris eius exercendi gratias ei agimus Deum implorantes, ut eum in vita sustinere pergat et munera ab eo in Curia Romana exercenda caelesti comitetur favore. Cuius loco die 1 mensis Februarii Antje Dechert successit. Haec, quae inter doctores historiae relata est, e loco, qui vulgo Gießen appellatur, oriunda est, sed aliquot iam annos in Urbe vivit peritiam diurnariorum artis iam consecuta. Vox sua in quibusdam radiophonicis transmissionibus iam auditur. Omnia ei quoque fausta in munere eius in Statione Radiophonica Vaticana exercendo optamus grati eam inter nos esse.


Die X mensis Februarii MMIX

E Civitate Vaticana: "Papae ea quae a Williamson dicta sunt non nota erant". Willamson revocare debet
Secretariatus Status tempore postmeridiano diei Mercurii enucleavit verba episcopi Richardi Williamson de infitiatione holocausti tempore remissionis excommunicationis non Summo Pontifici nota fuisse. Williamson, antequam quodam munere episcopali fungi permitteretur, sine ulla ambiguitate atque publice a sententiis de holocausto divelli debere.
Declarationem Secretarii Status hic publicam reddimus versione vero propria non publica
Respectis motibus, quos decretum Congregatione pro Episcopis nuper publici iuris factum, quo excommunicatio quattuor episcoporum Fraternitatis Pii X remissa est, excitavit, respectuque declarationum episcopi Williamson Fraternitatis quam vocant, quibus holocaustum infitiatur et coartat, opportunum censemus quosdam aspectus causae enucleare.

1. Remissio excommunicationis
Decretum Congregationis pro Episcopis die XXI mensis Ianuarii MMIX actus fuit - ut iam prius inculcatum est -, quo Summus Pontifex magnifice petitiones superioris generalis Fraternitatis Pii X identidem factas admitteret. Summus Pontifex impedimentum portam ad dialogum instituendum aperiendi superare desideravit. Nunc expectat ut animus quoque horum quattuor episcoporum pariter dispositus ad doctrinam Ecclesiae atque disciplinam amplectandas percipiatur. Poena illa gravis excommunicationis latae sententiae, in quam illi episcopi die XXX mensis Iunii MIMLXXXVIII incucurerunt quaeque die I mensis Iulii eiusdem anni publice declarata est, consecrationis illegitimae ab episcopo Marcello Lefebvre collatae erat effectus. Quamvis remissione excommunicationis illi quattuor episcopi a gravi poena canonica absoluti sint, non tamen rerum status canonicus FraternitatisSancti PII X mutatus est, quae praesentibus in adiunctis de nulla approbatione canonica in Ecclesia Catholica gaudeat. Quattuor quoque episcopi, excommunicatione tametsi remissa, nec canonico munere in Ecclesia nec legitimo officio funguntur.

2. Traditio, doctrina et Concilium Vaticanum Secundum
Fraternitas Sancti PII X ut approbetur, Concilii Vaticani Secundi atque magisterii Summorum Pontificum Ioannis XXIII, Pauli VI, Ioannis Pauli I, Ioannis Pauli II necnon Benedicti XVI tota amplexatio pernecessaria est conditio.Ut iam in decreto die XXI ianuarii MMIM publici iuris facto ellatum est, Sanctae Sedis erit cum eis, quorum interest, eo modo, qui opportunus censetur, quaestiones adhuc reliquas altius perquirere, ut difficultates, quibus hoc grave schisma effectum est, pleno modo, qui ab omnibus probatur, solvantur.

3. Verba de holocausto
Prorsus reicienda est sententia episcopi Williamson de holocausto a Summo Pontifice positis ambagibus iam repulsa, ut ipse die superiore XXVIII mensis Ianuarii inculcaverat, cum hanc atrocem gentis internecionem respiciens se cum nostris fratribus, quos primum spectat foedus, plene haudque dubie coniunctum esse confirmaret. Confirmavit quoque huius atrocis genocidii memoriam "hominum societatem movere debere, ut de inopinata violentia mali, postquam cor hominis occupavit, cogitaret, subiciens holocaustum monitionem manere, ne oblivione extingueretur nec infitiaretur neque coartaretur, cum vis singulis adhibita vis omnibus est allata".Episcopo Williamson, ut ad munera episcopalia in Ecclesia explenda admittatur, plene quoque haudque dubie atque publice illa sententia decedendum est, quam ab eo prolatam esse Summus Pontifex, dum excomminicatio remittitur, haud scivit.
Beatissimus Pater omnes christifideles rogat, ut adiutorium praestantes preces effundant, ut Dominus viam Ecclesiae luce compleat. Crescat pastorum animarum omniumque fidelium studium, ut difficilis gravisque successoris Apostoli Petri missio uti "custos unitatis" in Ecclesia sustineatur. Ex Aedibus Vaticanis, die IV mensis Februarii MMIX


Die III mensis Februarii MMIX

E Germania/e Civitate Vaticana: Episcopus Williamson apud Summum Pontificem se excusavit
Episcopus Richardus Williamson, qui ab archiepiscopo Lefebvre consecratus est, in quadam epistula Romanum Pontificem Benedictum XVI veniam ignoscendi petivit. Verbis in interreti publicatis de -ut scribit-"vexatione non necessaria et difficultatibus", quarum causa fuerit,se excusavit. Ea, quae de cellis hominibus gasio extinguendis ab eo exprompta essent, se non deliberate dicta habere dixit. Williamson in epistula ad Cardinalem Darium Castrillon Hoyos, cui in Curia Romana de moris translaticii studiosis cura est, missa de "perturbatione a diurnariis vehementer excitata" mentionem fecit. ... Cardinalis Curiae Romanae, Ioannes Baptista Re nomine, die Saturni a diurnario actorum diurnorum vulgo "La Reppubblica" appellatorum interrogatus dixit excusationem Richardi Williamson, episcopi temporis peracti studiosi, apud Papam primum esse actum. At Williamson mentem suam aperiat oportere circa ea, quae de holocausto asservaverit.Cardinalis, qui hebdomada proxima decreto a Summo Pontifice statuto excommunicationem quattuor episcoporum moris translaticii studiosorum remiserat, in memoriam reduxit Summum Pontificem hac iam de re luculenter dixisse.

E Civitate Vaticana: Concilium moris translaticii studiosis agnoscendum est
Summus Pontifex XVI episcopos Fraternitatis Sancti PII X moribus translaticiis studentis monuit, ut doctrinas Concilii Vaticanii II agnoscerent. Haec monitio eo inconsuete effecta est quod brevis publica declaratio in fine admissionis peregrinatoribus aliisque praebitae recitata est: "Aliquot ante dies remissionem excommuniationis illorum quattuor episcoporum decidi, qui anno millesimo nongentesimo octogesimo octavo a archiepiscopo Lefebvre sine pontificio mandato consecrati erant. Hunc paternae misericordiae actum constitui, quia identidem hi antistites de gravibus doloribus eorum ex his rerum adiunctis exortis, in quibus versati sunt, lamentati sunt. Quem actum ut alterius partis promptus sequatur nisus ulteriorum actorum, quibus plena unitas Ecclesiae efficiatur, desidero.Fidem enim verae observantiae veraeque agnitionis magisterii, auctoritatis Summi Pontificis Conciliique Oecumenici Vaticani Secundi hoc modo faciant."

De cogitationibus ad rerum veritatem non sepectantibus monuit
Summus Pontifex Benedictus XVI praemonuit, ut de matrimonio id cogitaretur, quod non ad rerum veritatem pertineret. Papa die Iovis cooperatoribus Rotae Romanae anno iudiciali ineunte dixit, quasdam sententias "humanitatis ratione" affectas, quae quemque se ipsum perfici docerent, hominem matrimoniumque ita omni ex parte perfecta fingere, ut "incapacitatem psychicam multorum hominum, si vera rei ratio aestimaretur, infitiarentur". Utcumque, si de incapacitate psychica ad matrimonium ineundum ageretur, iudicem ecclesiasticum obligatione teneri consilii periti exquirere, Benedictus XVI subiunxit. Omnes casus cum sollicitudine diligentiaque tractandos esse, "quas veritatis ministerium Rotale caritatisque requirit". Rota Romana ad gradum quod spectat secundum est Ecclesiae Catholicae tribunal, quod praeprimis de causis matrimonialibus cognoscit.

Auspicalis salutatio Cyrilli - Dialogus amplificetur oportet
Romanus Pontifex Benedictus XVI novo Patriarchae Ecclesiae Orthodoxae Russicae, Cyrillo nomine, gratulatus est. Qui, sexaginta duo annos natus, concilio locali Moscuae locum habente die Martii tempore postmeridiano a legatis Patriarchatus Moscuensis e plus quam sexaginta terris missis caput maximae Ecclesiae nationalis Orthodoxae destinatus erat partriarchae Alexandrae II mensis Decembris defuncto succedens. Benedictus XVI allocutionem coram peregrinatoribus aliisque habitam explens extulit: "Gaudio nuntium electionis Cyrilli Patriarchae Moscuensis totiusque Russiae accepi. Invigilent et Spiritus Sanctus et Dei Parens de ministerio eius novo Ecclesiae Orthodoxae Russicae."


Die XXVII mensis Ianuarii MMIX

E Civitate Vaticana: Excommunicatio remissa est
Summus Pontifex Benedictus XVI excommunicationem a quattuor episcopis Fraternitatis Sancti PII X traditis a maioribus institutis addictis contractam remisit. Decretum praefecti Congregationis pro Episcopis, Ioannis Baptistae Cardinalis Re nomine, ad remissionem excommunicationis spectans Curia Romana die Saturni publici iuris fecit. In quo legitur Summum Pontificem petitionem Superioris Generalis, Bernardi Fellay nomine, suscipisse. Episcopus Fellay die quinto decimo mensis Decembris anno bismillesimo octavo ad Pontificiam Commissionem, cui nomen est "Ecclesia Dei", recucurrerat, ad quam reconciliatio cum communitatibus traditioni adhaerentibus pertinet. ... Vicesimos unum abhinc annos ille episcopi in excommunicationem incucurrunt. Pontificia Congregatio pro Episcopis die primo mensis Iulii anni millesimi nongentesimi octogesimi octavi eam declaravit episcopis pridie a conditore Fraternitatis, archiepiscopo Marcellino Lefebvre nomine, illegitime consecratis. Qui postea asseveravit se ex necessitate egisse ad fidem Ecclesiae servandam. In decreto quoque scriptum est Benedictum XVI. decidisse se de statu canonico episcoporum cogitaturum esse, cum "incommoda, quae ad animum eorum" ob poenae excommunicationem "pertinerent""sensu paterno" tolleret. ...Desiderium esse, ut necessitudines cum Fraternitate excommunicationem remittendo corroborarentur. Legitur demum in documento Summum Pontificem cogitare hoc "donum pacis" tempore Nativitatis Domini exeunte signum quoque esse "unitatis in misericordia Ecclesiae Universalis" fovendae atque "scandali scissurae" tollendi.

Sedes Apostolica breves particulas pellicularum cinematographicarum exhibet
Inde ab hoc tempore Papa Benedictus XVI. in brevibus particulis pellicularum cinematographicarum spectatur. Nam ex die Veneris Sedi Apostolicae praesto est proprius canalis portu particulis pellicularum cinematographicarum exhibendis (vulgo "YouTube") praebitus, qui inter areas interretiales, in quibus pelliculae cinematográphicae in interrete offeruntur quibusque milia hominum toto orbe terrarum utuntur, ubique terrarum primum obtinet locum. Hoc publico canali Sanctae Sedis cottidie ope paginae domesticae wwwyoutube.com/vaticande nuntii exhibentur de eis, quae a Summo Pontifice et Sede Apostolica facta sunt et audiendis legendisquelingua Anglica, Hispanica, Theodisca et Italica confectis instructa sunt. In quodam conventu diurnariis edocendis in centro diurnariis edocendis Sanctae Sedis habito, quod vulgo "Sala Stampa" appellatur, canalis initiatus est.

Papa: Donum novarum artium technologicarum non abutendum est
Summus Pontifex Benedictus XVI in nuntio occasione data Diei Universalis Instrumentorum Communicationis Socialis scripto dieque Veneris publicato explanavit novas artes technologicas "verum esse hominum societatis donum". Scripsit Papa ad litteram: "In tuto nobis est collocandum, ut omnibus hominibus communitatibúsque prosint commoda, quae illis offeruntur, utilitatesque, imprimis egenis et infirmis."

Benedictus XVI: "Oecumenismus Dei donum est."
Patientia, perseverantia precationibusque indefesse factis christiani motui ad unitatem christianorum fovendam operam navent oportet. Hoc Benedictus XVI die Mercurii poposcit omnes qui eum audiendi causa adierant alloquens. In instructione eius catechetica praesertim de Hebdomada Universali Unitatis Christanorum sermo erat: "Ut unum sint in manu Tua". Hanc rationem ductricem ex libro Ezechielis Prophetae sumptam pulchrum esse signum, quo exprimeretur christianos diversarum confessionum toto orbe terrarum proprios sibi facere postulata oecumenismi.


Die XX mensis Ianuarii MMIX

E Civitate Vaticana: Expostulatum est, ut de armis statim discederetur
Sedes Apostolica expoposcit, arma in regione Gazana ut statim deponerentur et accessus ad subsidia ne impediretur. Archiepiscopus Celestinus Migliore, oberservator permanens Sanctae Sedis in sede Omnium Consociatarum Nationum Novi Eboraci sita, dixit insuper populum non proeliantem ad normas omnium gentium efficaciter protegendum esse. Die Veneris (loci tempore) legatus Sanctae Sedis in luce posuit diebus superioribus distinctionem inter fines populi et fines militares nihili factam esse. "Cohortamur", inquit, "omnes, quorum interest, ut necessitates normarum omnium gentium ad humanos sensus proclivium omnino respiciantur et protectio populi non proeliantis in tuto collocetur." Denotavit quoque omnibus vero quorum intersit animus voluntasque, ut politicis actionibus pax iusta et permanens constabiliretur, deficere. Dixit demum legatus Sanctae Sedis nunc Nationum Unitarum esse operam navare armis deponendis atque - omnibus rerum adiunctis obstantibus - viis patefaciendis, ut res tractarentur, pax constabiliretur, alii alios amplecterentur et socia opera mutuo praestaretur.

Summus Pontifex Benedictus XVI episcopos Iranianos recepit: "Necessitudines augendae sunt"
Irania inter Medium Orientem et partes meridianas Asiae pons est. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI die Veneris inculcavit episcopis Iranianis, qui causa Visitations Liminum Apostolorum in Urbe commorati sunt, praesentibus. Papa quaestiones de rebus publicis non omnino respectus adhortatus est, ut necessitudines inter civitatem et Ecclesiam in Irania augerentur. Ex rationariis, quae institutis ecclesiasticis praeparata sunt, patet fere viginti quinque milia catholicorum in Irania vivere eosque, qui ad ritum Chaldaeum, Latinum et Armenum pertinent, centesima parte minimum coetum populi constituere. Papa eos in societate seipsos impendenda confirmavit.

Sacramentum paenitentiae arte scientifica inquisitum
Paenitentiaria Apostolica primum in historia sua octogentorum annorum paravit conventum doctorum de historia eiusdem dicasterii Curiae Romanae, ad quod spectat gratias largiri, necnon de quaestionibus ad res pastorales pertinentibus, id est de sacramento paenitentiae, de indulgentiis aliisque id genus. Paenitentiaria Apostolica unum est trium tribunalium Curiae Romanae competens in iis quae ad forum internum pertinent. ... Ad eam ergo spectant gratiarum, indulgentiarum - salva quidem competentia Congregationis pro Doctrina Fidei -, absolutionum et dispensationum largitio necnon poenarum remissio et obligationum commutatio atque his rebus similia. Conventus doctorum dum habitur, de facinoribus etiam a clericis commissis sermo erat.

Profugi recipiendi sunt
Sedes Apostolica civitates ad migrantes profugosque protegendos et eos ea dignitate tractandos, qua homo praedita esset, adhortata est. Observantiam erga iura et necessitates eorum ubique terrarum deminuere. Id secretarius Pontificii Consilii de Sprirituali Migrantium atque Itinerantium Cura, archiepiscopus Augustinus Marchetto nomine, dixit Diem Universalem pro Migrantibus atque Exulibus instantem iam prospiciens. Summus Pontifex Benedictus XVI in suo nuntio, in quo de hoc Die Universali, qui die duodevicesimo mensis Ianuarii habitus est, agitur, christianos invitaverat, ut se cum eis coniungerent et "ubique terrarum omnibusque subsidiis" adiuvarent, ut gentes, culturae et religiones una simul essent in pace.


Die XIII mensis Ianuarii MMIX

E Civitate Vaticana: "Filii non sunt res privatae" - Papa in aede sacra Xystina baptismum contulit
Romanus Pontifex Benedictus XVI translaticiam consuetudinem Ioannis Pauli II aliquibus filliis officialium, qui operam pro Sede Apostolica impendunt, sacramentum baptismi conferendi pergens Die Dominica tredecim infantes in aede sacra Xystina baptizavit. In homilia de parentum oneribus muneribusque, quae educationem spectant, mentionem fecit. ... Finem primarium educationis esse filios ad fidem in Deum adducere, quod eo spectaret, ut ii - filli Dei facti - Deum agnoscere deberent. ... Summus Pontifex ut anno proximo Sanctam Missam in altari antiquo parieti iuncto sacrae aedis Xystinae "ad Dominum" celebravit. Qua de celebrandi directione magister caeremoniarum, Guido Marini nomine, quibusdam diurnariis dixit eam melius cum architectura congruere.

Allocutio magni momenti a Summo Pontifice ex occasione anni novi ineuntis habita
"Futurum nostrum et sors orbis nostri periclitantur!" Hoc Summus Pontfex Benedictus XVI die Iovis in allocutione de rebus politicis dixit Diplomatico Guberniorum Coetu ex occasione novi anni ineuntis translaticio more excepto. Supremus Ecclesiae Pastor flagitavit, ut finis adhibitioni in Gazana regione armorum imponeretur et ab omnibus gentibus dialogus inter Israelem et Syriam urgeretur et Libanon adiuvaretur. Omnium gentium communitatem non oportere multitudine proeliorum armatorum frangi, quae identidem exorirentur, inter alia in Georgia aut Serbos inter et Kosovaros.

De publicis necessitatis vinculis Sanctae Sedis
Sanctae Sedi publica necessitatis cum centum septuaginta civitatibus et consociationibus quasdam nationes inter se copulantibus vincula in praesens intercedunt, quorum duo recentissima die duodecimo mensis Decembris Andorrae vel die quarto mensis Novembris Botsuanae nexa sunt. Publicae quoque necessitudinis rationes cum diversis institutisNationum Unitarum Consociationis, cum Foederatis Civitatibus Russiae necnon cum Consociatione Palestinae Liberandae intercedunt. Summorum Pontificum institutum mittendi vicissimque accipiendi legatos saeculo iam quarto exortum veterrimum esse putatur. Ab saeculo decimo quinto legati alienis ex nationibus missi in Pontificali Aula permanent.

Papa Benedictus XVI: "Crux verus est cultus"
Milia hominum die Mercurii Summus Pontifex primum hoc novo anno alloquendi causa admisit instructionem catecheticam de Sancto Paulo continuans, nunc nempe de eis, quae Gentium Apostolus de Deo colendo docet. "Quantum ad Paulum sacrificio suo crucis Christus novus est verusque Dei cultus. Vetere enim temporarioque templi cultu, in quo animalia immolata sunt, vera expiatio culpae hominis non patrari potuit. Christus utpote Deus verus atque homo misericordiam divinam miseriamque humanam coniunxit, quem Pater "proposuit ... propitiatorium per fidem in sanguine ipsius", ut Paulus in Epistula ad Romanos scribit (3, 25). Proinde crux Christi, summus caritatis Dei actus, verus cultus est, qui et Dei convenit et hominis veritati." Benedictus XVI crucem, verum cultum, unam "rem" putat unamque "veritatem", quae vitam quoque christifidelim amplectatur.


Die VI mensis Ianuarii MMIX

Papa: "De christianae religionis eversione modesta"
Christiana religio eversionis pacificae capax est, sed lente paulatimque ea fit, quoniam homines officiorum suorum magis magisque conscii esse debent. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI in Santa Missa Kalendis Ianuariis in Basilica Vaticana die Iovis celebrata explicavit admonens, ut ex hoc oecunomicarum rerum discrimine, quod ubique urget, et utilitates caperentur ad novas res instituendas primarium momentum habentes atque ad morum normas et humanum cultum pertinentes et actiones violentae finirentur, quibus regio Gazana afficeretur. ... Festo primi diei anni civilis octava Nativitatis Domini occurrit Divinaque Mariae Maternitas celebratur. Insuper Ecclesia Kalendis Ianuariis diem pacis in mundo fovendae agit. Papa Benedictus XVI: "Homines gentesque, ut viam pacis promovendae ineant, facie Dei collustrati esse Eiusque nomine benedictionem accepisse debent. Hoc potissimum modo certo terminalique evenit, cum Deus homo factus esset." Rebus a Iesu in terra gestis vere id effectum esse, ut novum humanum genus oriretur gratia Christi lentae pacificaeque "eversionis" capax.

Cardianalis Kapser ad sententiam bonam de oecumenismo devenit
Perpensis omnibus, quae anno peracto ad unitatem christianorum fovendam incepta sunt, Valtherus Cardinalis Kapser de oecumenismo ad bonam devenit sententiam. Qui in quodam colloquio percontativo in actis diurnis, vulgo "L´Osservatore Romano" appellatis, edito memoravit Patriarcham orthodoxum Barholomaium occasione Generalis Synodi Episcoporum nuper congregatae data Sedem Apostolicam invisisse. Spem fovet novum Patriarcham orthodoxum Moscuensem dialogum cum Roma continuaturum atque aucturum esse. Kasper quoque annuntiavit se tempore verno anni bismillesimi noni Athenas esse aditurum in animo habens archiepiscopum Hieronymum cognoscere, qui brevi ex tempore archiepiscopus orthodoxus capitis Graecorum est. Dixit ad rationes cum communitatibus ecclesiasticis Reformationis quod attineret, in quodam tempore transeundi nos esse, quippe cum hae communitates quaestionum eis inhaerentium causa dissiderent, maxime Communio Anglicana.

E Medio Oriente: Patriarcha iter Summi Pontificis sperare perstat
"Violentia solummodo nova effertur violentia". Hoc dixit Patriarcha Latinus Hierosolymitanus, nomine Fouad Twal, respectis aggressionibus ab Israele in regionibus Gazensibus inceptis. Antistes, dum cum nostra epistularum socia, nomine Gabriele Fröhlich, colloquitur, expoposcit, ut pyrobolorum ictibus finis imponeretur et collocutiones pacis restituendae causa susciperentur. ... Archiepiscopus Twal, a praeside Israelis, Shimon Peres nomine, die natali Domini, die nempe Lunae, exceptus cum multis rerum publicarum moderatoribus colloqui poterat, quo factum est, ut pyrobolorum deiectiones ab eo improberentur. Patriacha Latinus sperat fore, ut communitas gentium partes proprias ad pacem in Medio Oriente confirmandam conferant. ... Die nativitatis Domini Twal annuntiavit Romanum Pontificem Terram Sanctam mense Maii proximo aditurum esse, spem fovens id non significare propositum itineris faciendi pyrobolis in Gazam deiectis infractum iri.

Coloniensis quidam atque vir Helveticus Consultores
Duo clerici, quorum alter diocesanus Coloniensis, alter natione Helvetica est, consultores nominati sunt Congregationis pro Clericis. Romanus Pontifex Benedictus XVI presbyterum Christophorum Ohly archidioecesis Coloniensis et Martinum Grichting, vicarium episcopalem Curiensem, vocavit, ut Curia Romana die Martii notum fecit. Ohly, quadraginta annos natus, utpote assistens pro cathedra Iuris Canonici universitatis studiorum Monacensis operam impendit. Grichting, quadraginta unum annos natus, ad ea, quae ad fundationes, consociationes atque associationes ecclesiasticas pertinent, competens est. Est universe memorandum Benedictum XVI quattuordecim novos consultores vocavisse, inter quos quoque sodalis quidam fratrum minorum, David-Maria Jaeger nomine, qui ius canonicum in studiorum universitate Antoniana in Urbe docet et res inter Israelem et Santam Sedem tractandas persectatur. Pontificiae Congregationis pro Clericis est ea cognoscere, quae ad duocentum septuaginta milia presbyterorum diocesanorum ubique terrarum curae animarum prospicientium spectant.

Traduxit: Gero Pius Caputsapiens (Gero P. Weishaupt)
Litterae electronicae ad translatorem

Programm hren


Live


on demand


Professional audio for rebroadcasting


Die Stimme des Papstes


Das Angelusgebet

Die Audienzeren


kontakt  kontakt
top
top
All the contents on this site are copyrighted . Webmaster / Credits
top
top

Valid HTML 4.01! Valid CSS!