>
RVRadio Vatikan
foto testata  

Kategorien


  Caritas und    Solidarität


  Kirche


  Kultur und    Gesellschaft


  Vatikan


  Synode


  Ökumene


  Familie


  Jugendliche


  Gerechtigkeit und    Friede


  Politik


  Religion und Dialog


  Wissenschaft und    Ethik


  Audienzen und    Angelusgebete


  Apostolische Reisen

Andere Sprachen


  Über uns


  Programmschema


  Unsere Programme


  News auf Latein


  Wollen Sie spenden?


  Freunde von RV


  RV-Freunde:
   Downloads  Links


  Empfang

Vatikanische Website


  Vatikan


  Liturgische Feiern    des Papstes


  Pressesaal des    Heiligen Stuhles


  L'Osservatore
   Romano  Vatikanisches    Fernsehzentrum

 home > Nuntii Latini archivium 2010


NUNTII STATIONIS RADIOPHONICAE VATICANAE PARTITIONIS GERMANICAE
IN LINGUAM LATINAM VERSI
ARCHIVIUM MMX


HIER das Archiv 2009
HIER das Archiv 2008
HIER das Archiv 2007
HIER das Archiv 2006


Die XXVIII mensis Decembris anni MMX

E Civitate Vaticana: Ad pacem et libertatem religiosam adhortatio
Milibus christifidelium praesentibus Summus Pontifex XVI primo die festi Nativiatis Domini incarnationem Dei recoluit: "Deus nobiscum est; non est quidam ignotus, facies ei cum sit: facies nempe Iesu", Papa maenianio Bascilicae Petrianae omnibus auditoribus in toto orbe terrarum allocutus est. In nuntio natalicio Papa ad animorum cum christianis in Medio Oriente viventibus coniunctionem adhortatus est. De Iraquia quoque et re publica Sinensi maxime cogitavit. Allocutione facta benedictionem translaticiam "Urbi et Orbi" impertivit. Deinde in sexginta quinque linguis salutem occasione data Nativitatis Domini dixit.

Missa in Nocte in Basilica Vaticana celebrata: "Fiate tales, quales una cum Deo amant!"
Dei incarnatio et, ut una cum Eo mundum amemus, rogatio erant argumenta in homilia Summi Pontificis Benedicti XVI Missam in Nocte Nativitatis Christi in Basilica Vaticana celebrantis praestantia ... Papa quidem, sed lectiones quoque et ritus Sanctae Missae de promissionibus earumque completione in Iesu Christo retulerunt. Dixit Papa homines iam semper exspectasse et sperasse in Rege pacem lucemque deferente. Prophetas adventum Eius annuntiasse, attamen completionem promissionum hinc infinite maiorem, illinc, si oculis mundi videretur, infinite esse inferiorem, quam prophetae vidissent.

"Quae de tegumento dicta sunt, disruptionem non manifestant"
"Re vera verba Summi Pontificis, quae praesertim ad modum graviter inordinate agendi meretricum pertinent, nec doctrinam de rebus moralibus nec praxim pastoralem Ecclesiae mutant."His verbis Congregatio pro Fide explicavit confusionem de verbis de tegumento in libro, in quo percontatio Papae Benedicti XVI cum diurnario Petro Seewald refertur. Multi diurnaii theologique non recte sciebant, quid Summus Pontifex proprie dicere voluerit. In quadam nota Sanctae Sedis explicatum est Papam de viis ethicis et humanis ad digne vivendum" solicitum esse.

Annum memorans Papa dixit: Consensus de valoribus moralibus perditur
Receptio more translaticio administris Curiae Romanae, praesertim Cardinalibus e Episcopis, concessa dum habitur, Summus Pontifex XVI annum mox vertentem memoravit inter alia abusus a sacerdotibus catholicis patratos et persequtionem christianorum in Medio Oriente recolens. Exisitimat Summus Pontifex relativismum quoque moralem causa est abusibus in Ecclesia partratis.


Die XXI mensis Novembris anni MMX

E Civitate Vaticana: Aegroti excipiendi sunt
"Cuius liovre santati estis" (cf. 1 Petr 2, 24). Haec verba ad nuntium Summi Pontificis Benedicti XVI occasione scriptum Diei Mundialis Aegrotorum die undecimo mensis Februarii celebrandae pertinent. Nuntii textus die Saturni (seu Sabbato) a Sede Apostolica palam factus est. "Homo", scripsit Benedictus XVI, "si frater meus est, hoc merito iureque pro omnibus hominibus infirmitate, dolore egentiaque laborantibus valet. Insuper scripsit: "Societas infirmitate oppressos excipiendi incapax et compatiendo quorundorum dolores actu nec particeps nec ferens, crudelis et inhumana est." Non licet aegrotos doloribusque laborantes in secundarias partes detrudere. Summus Pontifex memoravit reconciliationem hominum vere passione, passione namque Iesu in cruce in effectum deductam esse: "Cari aegroti et infirmi, livore praesertim Christi omnia mala homines minantia oculis spei videmus. Quamvis resurrectione sua Dominus dolores malumque mundi non sanaverit, attamen radicem eorum vicit. Sui amoris omnipotentia superbiae mali opposuit."

Papa improbationem prohibitionis crucis confirmavit
Summus Pontifex Benedictus XVI momentum imaginum crucis in institutis publicis suspenorum etulit. Dixit his verbis utens: "Imagines crucis neminem discriminant." Hoc Summus Pontifex die Veneris (seu feria sexta) novo legato Italico ad Sanctam Sedem misso Papam primum colloquendi causa invisente confirmavit. Imagines crucis non tantum fidem christianam exprimunt, sed ad omnes homines bonae voluntatis spectant. Praeterea, inquit, in societate religionem neclegente progessus socialis excluditur. Quae societas virtutibus moralibus atque magnamitate christifidelium privatur.

Summus Pontifex: "Aspiciamus in caelum"
Multis audientibus Summus Pontifex die Mercurii (seu feria quarta) monuit non solum universorum christianorum, sed etiam unitatem singulorum christianorum cum Ecclesia magni esse momenti. Ecclesia cum esset sponsa Christi, singulos christifideles cum ea modo peculiari coniunctos esse debere Bendictus XVI, dum catechetica instructio die Mercurii habitur, explicavit. Summus Pontifex, postquam paenultime ante festum Nativitiatis Domini christifideles pietatis causa in Urbe degentes recepit, instructiones catecheticas de mulieribus medii aevi viventibus magnaque auctoritate gaudentibus intermisit mysticam illam Veronicam Giuliani recolens.


Die XIV mensis Novembris anni MMX

E Civitate Vaticana: Novum membrum Congregationis de Seminariis atque Studiorum Institutis nominatum
Reinhardus Cardinalis Marx a Summo Pontifice Benedicto XVI membrum nominatus est Congregationis de Seminariis atque Studiorum Institutis. Hoc Curia Romana die Saturni (seu Sabbato) notum fecit. Congregationi de Seminariis atque Studiorum Institutis de seminariis et formatione eorum, qui ad sacros ordines vocantur, cura est. Praeterea eius est statuta studiorum universitatum et facultatum catholicarum adprobare et demum ea, quae ad scholas aliaque instituta formationis ecclesiastica spectant, invigilare. Omnia quoque, quae ad institutionem religionis in scholis non ecclesiastics attinent, eius est. Hoc officium secundum munus est Cardinalis Marx in Urbe adimplendum, qui iam ab anno bis millesimo octavo membrum est Pontificii Consilii pro Laicis.

Summus Pontifex: "Electio Mariae spes nobis est"
Die Mercurii (seu feria quarta) Summus Pontifex in area Petriana peregrinatores pietatis causa congregatos alloquens dixit gratiam maiorem quam peccatum, Dei vero misericordiam pontentiorem esse quam malum. Ante precationem meridianam explicavit originem mali in oboedientia hominis erga Dei voluntatem radicatam esse. Malum in necessitudinibus et experientiis vitae cotidiana manifestari, radicem autem eius in corde singulorum hominum esse. Quos sine Dei adiutorium incapaces esse malo liberandi. Exemplar Dei Genitricis Mariae demonstrare gratiam misericordiamque Dei maiores esse peccato.

Coemetarium theodiscum novum habet rectorem
In Urbe die Mercurii (seu feria quarta) quoddam aevum absolutum est: aevum nempe Gatz. Triginta quinque annos ille presbyter Aquisgranensis, Erwin Gatz nomine, rector Campi Sancti Theodisci, coemeterii nationibus linguae theodiscae proprii in Civitate Vaticana siti, fuit. Qui tempore matutino sollemnitatis Immaculatae Conceptionis Mariae, patrocinii Archifraternitatis Dei Genitricis Dolorosae, quae ad illum pertinet, munera successori suo Ioanni Petro Fischer, olim parocho oppidi Doneschingensis, tradidit. Ille Fischer diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae interrogatus dixit se communitate magna gaudere, in quam magis magisque ingressurus esset.


Die VII mensis Decembris anni MMX

E Civitate Vaticana. Summus Pontifex: "Populare regimen ex spiritu christianismi ortum"
"Qui Deum diligit, desiderio tenetur se etsi non semper artis peritia theologum facturum." Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI die Verneris theologis dixit. Coram Commissione Internationali Theologorum, cui, cum Cardinalis esset, diu praefuit, cogitationes expressit, quale esset privilegium "vi officii facultatem habendi de Deo cogitare et loqui." Theologiam ad communicationem, ad traditionem spectare et ad pacem mundi maxime conferre, cum ad "Deum reconciliationis" duceret. Christianismum id quoque consecutum esse, ut de aequalitate populare cogitaretur.

Fraternitas Sancti Pii X "novam" Missam affirmare debet
Cappellanus honorarius Summi Pontificis, Guido Pozzo nomine, Secretarius Pontificiae Commissionis "Ecclesia Dei" Congregationis de Doctrina Fidei, qui competens est in omnibus, quae colloquia cum moris translaticii studiosis respiciunt, exposuit "causam Williamson" a quaestione accessionis inter Ecclesiam Catholicam et Fraternitatem Sancti Pii II separari debere. Dixit Pozzo a nobis interrogatus discrimina inter sectatores Lefebvrianos et Ecclesiam Catholicam non ad sententias politicas spectare, sed ad doctrinam et ius canonicum. ... Colloquia, inquit, cum Fraternitate Sancti Pii X secundo quoque mense utili fructuosoque habitu habuntur. Lefebvrianos de quadam traditione immobili minus cogitare, quam saepe putaretur. Quod vero ad quaestionem de liturgia attineret, eos laborare debere, ut Sanctam Missam secundum novos libros liturgicos affirmarent. "Quaestio praecipua, quae Fraternitas Sancti Pii X respondere debet, est, num forma ordinaria Ritus Romani a Summo Pontifice Paulo VI promulgata in se valida sit et legitima. Ad hoc quod attinet, nulla dubitatio nullaque haesitatio conceduntur. Responsum haud dubie affirmativum esse debet.

Summus Pontifex: Sine translaticia familia Europa concidit
Romanus Pontifex Benedictus XVI Hungariam adhortatus est, ut aliquid ad matrimonium familiamque protegenda inciperet. Veneris die cum novis legatis huius nationis in Civitate Vaticana collocutus est, quae mense Ianuarii praesidis munus Europae Unitae suscipiet, dicens: "Europa non iam esset Europa, si haec cellula fundamentalis suae aedificationis esse desineret aut natura sua mutaretur. Nos omnes scimus, quantopere matrimonium et familia in discrimen vocentur tum valoribus internis stabilitatis indissilubilitatisque vacuefaciendis, quia ius divortii et consuetudo magis magisque diffusa communionis vitae inter virum et mulierem sine forma iuridica coniunctos sineque protectione matrimonii magis magisque concedantur, cum diversis modis vitae communitatum, quae fundamento et in humanitatis cultu carent et in historia iuris Europae. Ecclesia non potest approbare leges, quibus alterna sodalitatis et familiae exemplaria oriuntur.


Die XXX mensis Novembris anni MMX

Summus Pontifex diurnariis dixit: "Observate veritatem!"
Boni Nuntii diffusio proprium est artis diurnariorum. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI tempore matutino Veneris die sodalibus associationis ephemeridum hebdomadalium catholicarum in Civitate Vaticana receptis dixit . "Quaedam provocatio ad humanum cultum pertinens in mundo postmoderno, in quo vivimus, est modus circa veritatem agendi. Cultura dominans in Areopago diurnariorum latissime diffusa veritatem dubitat et relativam reddit cum opinione varias veritates comparans simulque legitimas censens."

E Civitate Vaticana/Sinis: "Papa spe destitutus est"
In aula diurnariis edocendis Sedis Apostolicae die Mercurii ordinationes episcoporum in privincia Sensi Hebei non canonice collatae vituperatae sunt. In quadam nota septem argumentis munita Sedes Apostolica explicavit huius ordinationis episcopororum reprobanda. In Ecclesia Catholica Sinensi primum anno bis millesimo sexto ordinatio episcoporum Summo Pontifice Benedicto XVI invito celebrata est. Huic ordinationi octo quoque episcopi communione cum Summo Pontifice Bnedicto XVI canonice coniuncti interesse debuissent. In primo agrumento natae pronuntiatur Romanum Pontficem de hoc nuntio Sinensi spe esse destitutum, cum ordinationem spectet, quae a Curia Romana non approbata fuerit. Quo facto "vulnus dolorosum" impositum esse. Ordinatione hac non canonica christifideles Sinenses deiectos esse in aula diurnariis edocendis inculcatum est. Praeterea Sedes Apostolica explicavit se identidem magistratus Sinenses propter ordinationem cuiusdam Duo Jincai corripuisse. In septimo ultimoque argumento Sedes Apostolica scripsit catholicos tot orbe terrarum nimis attente ad Ecclesiam Catholicam Sinensem aspicere.

E Civitate Vaticana. "Lux mundi": "Papa cogitationes suasipsius manifestavit"
"Familiare, amicale, ironicum, interdum etiam acerbum, maxime autem simplex et verum". His verbis Arciepiscopus ille Curiae Romanae, Rinus Fisichella nomine, genus novi libri Summi Pontificis iudicat. Non licere librum "Lux Mundi" duobus solis sententiis circumscribere Praeses Pontificii Consiliii de Mundo Reevangelizando Mercurii die in Civitate Vaticana dixit. "Liber ostendit Papam, qui difficultatibus non obstantibus spe affectus vitam Ecclesiae respicit, quam vivam actuosamque esse dicit exemplum afferens crescentis toto in orbe numeri presbyterorum eoque explicans Ecclesiam ad partem alicuius pronvinciae geographicae non redigi posse ." Ille diurnarius Italicus, Ludovicus Accattoli nomine, dum liber "Lux mundi" in Sede Apostolica proponitur, dixit: "Est Papa, qui errores confitetur et cogitationes suasipsius manifestat. Uti ceteri Papae recentioris temporis, inde a Pio XII, quaestio ab eo ponitur in quibus circumstantiis officio suo renuntiet. Ante hoc colloquium percontativum nullus Papa publice hoc protulit." "Est aut genus ad migisterium pertinens aut simplex genus dialogi, quod intenditur, id est colloquii interrogativi", Federicus Lombardi, ille locutor Sedis Apostolicae, explanavit. "Papa mihi die Lunae dixit se genus colloquii percontativum elegisse, ut ad omnes loqueretur, ut omnes quaestiones, quae haud sciret ei proponere intenderentur, responderet."


Die XVI mensis Novembris anni MMX

Interpres ob suam creationis novorum cardinalium in Civitate Vaticana celebrandae participationem hebdomada proxima nuntios latinos non conficiet.

Summus Pontifex: Nobis melius inter nos communicandum est
Summus Pontifex Benedictus XVI administros Pontificii Consilii de Cultura adhortatus est, ut Ecclesia novos modos loquendi novasque facultates communicandi ad Bonum Nuntium diffundendum adhiberet. Non tantum "novis impulsibus", verum etiam habitudine attenta et critica ad ipsas communicandi facultates opus esse. Summus Pontifex Benedictus XVI monuit: "Loquela incapacitas profundum sensum pulchritudinemque fidei experientiae communicandi ad despicientiam multorum, praesertim iuvenum, conferre potest." Petrus Cardinalis Erdö ut membrum Pontificii Consilii de Cultura sessioni plenariae necnon receptioni a Summo Pontifice concessae interfuit. In memoriam revocavit semper difficilem fuisse annuntiationem Evangelii

Sacrae Scripturae fons sunt renovationis in Ecclesia
Verbum Domini "fons est renovationis permanentis". Quocirca in vita ecclesiastica nobis munus praecipuum Sacrarum Scripturarum est mente repetendum. Haec sunt verba cuiusdam de Sacris Scripturis documenti apostolici, quod Iovis die in Curia Romana in lucem editum est. Quod Benedictus XVI eis, quae in Synodo Episcoporum anno bismillesimo octavo de "Libro librorum" celebrata disceptata sunt, fulciens confecerat. In hac, quam vocant, Adhortatione postsynodali a verbis "Verbum Domini" incipiente de gravibus quaestionibus de Sacris Scripturis veluti de disciplina Sacras Scripturas explanandi sermo est. Quaestiones quoque de dialogo interconfessionali et interreligioso largiter in hoc documento apostolico exponuntur.

Lombardi: Consistorium dies collegialitatis erit
Romanus Pontifex Bendictus XVI cum die vicesimo mensis Novembris novos creabit cardinales, primam iam partem Consistorii perfecerit. Die iam Veneris omnes cardinales ut praeses collegii cardinalium ad quoddam ordinarium, id est non publicum consistorium participandum convocaverit. Hoc Pater Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae locutor, a quodam diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae interrogatus confirmavit. De abusibus, ut iam annuntiatum esset, sed etiam de liturgia colloquia habitum iri.


Die IX mensis Novembris anni MMX

E Civitate Vatiana: Documentum postsynodale Synodis de Verbo Domini in lucem edetur
Curia Romana hac hebdomada Adhortationem postsynodalem Summi Pontificis Benedicti XVI de Synodo, qua locum habente de Verbo Domini tractatum est, in lucem edet. Hoc documentum postsynodale verbis "Verbum Domini" inscriptum die Iovis in aula diunariis edocendis exponetur inter alios a Marco Cardinali Quellet, qui Congregationis pro Episcopis praesidet, et Archiepiscopo Ioanne Francisco Ravasi, Pontificii Consilii pro Cultura praeside. Patres synodi diseptationibus anno bismillesimo octavo iam finitis documentum postsynodale non publicatum in lucem ediderunt meliores versiones Sacrarum Scripturarum necnon profundiorem institutionem eorum, quorum praedicare est, in eo poscentes.

Quid Summus Pontifex Benedicts XVI de vita consecrata cogitat?
"Vita consecrata in Ecclesia numquam extinguetur." Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI plena firmaque fide credit. Episcopis Brasilianis Veneris die in Urbe dixit multos quidem quaerere, "num his etiam temporibus iuvenes vita consecrata moveri possent".Hanc autem solicitudinem reapse fundamento carere, cum haec vitae forma "a Domino ipso ispirata" esset castitatem, paupertatem et oboedentiam sibimetipsi eligente.

E Civitatibus Unitis Americae Septentrionalis: "Eligite candidatos rectis moribus excellentes"
Ecclesia Catholica civibus Civitatum Unitarum Americae Septentrionalis adhortata est, ut coetum legibus ferendis eligendo candidatis suffragia ferrent, qui rectis moribus excellerent. Praefectus ille Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis et Cardinalis mox creandus, Raimundus Leo Burke nomine, a diurnario paginae interretialis, cui nomen vulgo est "Catholic News Service" interrogatus dixit: "Catholicus cum sim, teneor obligatione, ut christifedeles illos eligant viros politicos, qui rebus, quatenus bonae sunt in genere morum, incumbant velut vitae tutelae. Qui abortum fovet, normis morum respectis male agit. Opus potius nobis sunt personam populi gerentibus, qui vitam defendant, cum bonum maximi est momenti, quod societati nostrae maxime in promptu est."


Die II mensis Novembris anni MMX

E Civitate Vaticana. Summus Pontifex: "Migratio est et ius et obligatio"
Summus Pontifex Benedictus XVI in quodam nuntio a Sede Apostolica Mercurii die publicato scripsit Ecclesiam die decimo sexto mensis Ianuarii anni bis millesimi undecimi Diem Mundialem Migrantium celebraturam esse, quod causa esset, cur Ecclesia ad hanc rem eiusque in Ecclesia et societate consectaria animos attenderet. Religionis christianae semper imprimis esse praeceptum Iesu in Evangelium secundum Ioannem prolatum observare: "Sicut dilexi vos, ita diligatis invicem". In nuntio quoque suo Papa principio unius familiae hominum fulsus docet nos homines non casu alter apud alterum vivere, sed eadem via ambulare, fratres sororesque cum simus.

Benedictus XVI: Guardini "universali in mundum conspectu" gaudebat
Benedictus XVI in Civitate Vaticana Veneris die eis, qui ad Berolinensem Fundationem Romano Guardini dedicatam pertinent quique cuidam conventui de hoc viro docto in Studiorum Universitate Gregoriana celebrato interfuerunt, alloquendi causa receptis Romanum Guardini ut disputatorem catholicum "universali in mundum conspectu" gaudentem desiderioque veritatis profundo ardentem laudibus extulit. Papa eis dixit: "Guardini non aliquid aut multum scire volebat, sed veritatem Dei veritatemque hominis desiderabat. Ad huic veritati accedendum adhibuit eam, ut tunc appellata est, de mundo opinionem, quae vitalem mundi hominumque permutationem respicit. Proprium vero christianum in eo cernitur, ut homo in necessitudine cum Deo se esse sciat, quae eum praecedit ab quaque se non subducere potest. Non cogitationes nostrae iudicandi rationes gignunt, sed Deus, qui eas superat et in nullam a nobis cogitandam rationem coartari potest.

Visitatio Papae in Hispania non ad res politicas spectat
Sanctuarii Compostellani necnon Sanctae Familiae ecclesiae Barcinonenis consecratio summum sunt Summi Pontificis Benedicti XVI a die septimo usque ad octavum mensis Novembris in Hispaniam faciendi itineris. Secundum verba Sedis Apostolicae locutoris, Federici Lombardi nomine, Veneris die coram diurnariis in Civitate Vaticana prolata Benedictus XVI illam aedem sacram Barcionensem a architecto Catalogiensi Antonio Gaudi (nato anno millesimo quinquagesimo secundo, defuncto anno millesimo nongentesimo vicesimo sexto) ecclesia consecrata ad dignitatem basilicae elevabit. Lombardi simul confirmavit Benedictum XVI suffragiorum certatione, quae nunc in Catalonia perageretur, respecta ea, quae locuturus esset, diligenter ponderantem iter ad res politcas spectans non facturum esse. Lombardi dixit consilium captum esse, ut Iosephum Ludovicum Zapatero, administrorum collegii Praesidem, brevi iam tempore, antequam ab aeroportu Barcinonensi Romam profecturus esset, conveniret. Papam quoque Compostellae principibus Hispanicis Philippo et Laetitiae salutem dicturum esse. Constitutum demum est, ut ante iam Missam Barcini celebrandam regem Ioannem Carlum et reginam Sophiam, conveniret.


Die XXVI mensis Octobris anni MMX

De peracta Synodo nuntius
Saturni die Sedes Apostolica de Synodo speciali in Civitate Vaticana habita peracta nuntium publicavit documento Veneris die a patribus Synodi approbato, quo ratio de disceptationibus argumentisque hebdomada superiore in hoc conventu Episcoporum pertractatis redditur et omnes christifideles in nationibus mediae Orientis partis viventes appellantur. Gratia Summo Pontifici Benedicto XVI pro huius primae de media Orientis parte Synodi Episcoporum convocatione acta Patres Synodi curam pastoralem Synodi in luce ponere incipiunt. Praeterea animi ad Orientem orbem ut cunas primae christianorum communitatis attenduntur. Demum de "provocationibus expectationibusque" sermo est, quattuor nempe numero, nationes mediae Orientis partis spectantibus.

De Consistorio die vicesimo mensis Novembris celebrando
"Gaudens annuntio die vicesimo mensis Novembris Consistorium celebratum iri, quod dum celebratur, nova membra in Collegium Cardinalium assumentur." His verbis Romanus Pontifex Benedictus XVI multis pietatis causa peregrinatoribus eum audientibus Consistorium iam diu expectatum convocavit. Hoc Consistorium dum habitur, Summus Pontifex viginti quattuor praesulibus biretum rubrum concedens cardinalatum tradet. Novi cardinales iam nominati sunt. Multi, qui in Curia Romana muneribus funguntur, inopinati erant. Sunt enim exempli gratia Praefectus ille Congregationis de Causis Sanctorum, Angelus Amato nomine, Praeses Pontificii Consilii "Cor Unum", quod solicitudinem erga egentes ostendit, Robertus Sarah nomine, et ille Maurus Piacenza, qui Congregationi pro Clericis praeest. Nec mirum est, ut archepiscopus ille Helveticus, Kurt Koch nomine, Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum Fovendam nuper nominatus ad cardinalatum assumatur. Inter episcopos dioecesanos ad cardinalatum assumendos ille Archiepisopus Reinhardus Marx est. Benedictus XVI Valtherio Brandmüller, qui Pontificio Comitatui de Scientia Rerum Gestarum olim praefuit, tertio praesuli linguae Theodiscae biretum rubrum tradet. Consistorio mense Novembri celebrando numerus purpuratorum simul sumptus viginti quattuor membris augetur. Collegium vero cardinalium, quibus ius est proximi Romani Pontificis elegendi, minus est, cum illi tantum ad conclave admittantur, qui annum aetatis octogesimum nondum expleverint. Coetum cardinalium iure Romani Pontificis eligendi gaudentium nuper nominatis adiunctis centum viginti unus purpurati efformant.

Archiepiscopus Marchetto: Migrantes bene tractandi sunt
Archiepiscopus Augustinus Marchetto, olim Secretarius Pontificii Consilii de Spiritali Migrantium atque Itinerantium Cura, denuo modum, quo in Francogallia migrantes tractantur, vituperavit. In quodam conventu Vicetiae habito archiepiscopus Marchetto die Mercurii poposcit, ut "dignitas cuiusque hominis obervaretur, etsi ex gente vulgo 'Roma' nuncupata originem duceret". Se adhaerere omnibus, "praesertim eis, quae prius, ad Francogalliam quod attineret, explicavisset". Archiepiscopus, qui magistratibus Francogallicis migrantes male tractantibus paucis iam diebus ante graviter accusatis die primo mensis Septembris salutis causa muneri suo in Curia Vaticana exercitato renuntiaverat, non oportere, ut communitas, sed singuli relegarentur, exposuit. Summus quoque Pontifex Benedictus XVI mense Augusto Francogallia respecta monuerat, ut migrantes modo homine digno tractarentur.


Die XIX mensis Octobris anni MMX

Summus Pontifex: "Sic vivimus, tamquam si Deus non daretur"
Summus Pontifex Benedictus XVI obstitit, ne Deus in societate hominum oblivioni daretur. Periculum imminere, ne quis viveret, tamquam si Deus non daretur, Mercurii die in area Petriana multis peregrinis congregatis dixit. Deo autem multis esse modis in animis hominum percipi. Benedictus XVI christifideles cohortatus est, ne signa Dei in mundo praesentiae neglegerent et ut ea sequerentur.

Litterae motu proprio datae ad dicasterium de nova evangelizatione constituendum in lucem editae sunt
Constitutio Concilii Pontificii de Nova Evangelizatione efficitur, postquam Summus Pontifex sollemnitate Sancti Petri et Pauli eam constitutum iri primo preside huius novi dicasterii, archiepiscopo Rino Fisichella nomine, nominato annuntiavit. Mercurii die superioris hebdomadae Sancta Sedes Litteras Apostolicas motu proprio datas Summi Pontificis publicas iuris fecit, illud nempe documentum, quo hoc Concilium canonice constituitur quodque verbis "Ubicumque et semper" incipit. Potissimum eius munus primis iam ex verbis patet: "Ubicumque et semper Iesu Christi Evangelii nuntiandi munus tuetur Ecclesia."

Papa, cum Synodus inchoavisset, dixit: "Doctrinae hodiernae pericolosae sunt"
Fortiter plenam terroris dominationem repudiens Summus Pontifex lunae die superioris hebdomadae consultationes Synodi specialis Medii Orientis inauguravit. Plus quam centum octoginta episcopis Medii Orientis praesentibus, inter quos novem sunt patriarchae et fere viginti cardinales, Summus Pontifex enixe monuit doctrinas hodiernas "Deum potentia privari". Quo etiam id fieri, ut asseclae terroris plenae dominationis ad Deum sese referrent. Primi Synodis, quae duos hebdomadas habetur, locutores de condicionibus potius miseris christianorum in Israeli, Palestina et civitatibus arabicis viventium retulerunt. Disceptationum moderator est et ille Patriarcha Ecclesiae Copticae-Catholicae, Antonius Naguib natione Aegyptus, et ille Cardinalis Curiae Romanae, Leonardus Sandri natione Argentinus, qui Congregationi pro Ecclesiis Orientalibus praeest.


Die V mensis Octobris anni MMX

Nuntii Latini proxima septimana non publicabuntur, cum noster interpres peritorum iuris canonici conventus causa in Urbe commoraturus sit.

E Civitate Vaticana: Lingua Latina et silentium in Sancta Missa conservanda sunt
Ponticiarium Celebrationum Liturgicarum Magister, nomine Guido Marini, poposcit, ut in liturgia lingua Latina et momenta temporis ad silentium observandum conservarentur. Marini in quadam commentatione actorum diurnorum, quae vulgo L´Osservatore nuncupantur, in lucem edita scripsit lingua Latina ut sermone liturgiae universalitatem et catholicitatem Ecclesiae exprimi adiungens liturgiam cum cura et diligentia celebratam eo signatam esse, ut silentium et verbum vicibus commutarentur. Esse silentium liturgicum "sanctum" et minime signum desidiae vel defectus participationis. Ex quo tempore Guido Marini Magister est Pontificiarium Celebrationum Litugicarum, in Missis publicis a Summo Pontifice Benedicto XVIcaelebratis post homiliam meditationis causa silentium duorum usque ad tria minuta temporis observatur.

Summus Pontifex Benedictus XVI ad Sacras Scripturas cotidie legendas cohortatus est
Qui Sacras Scripturas ignorat, Iesum ignorat. Horum Sancti Hiersonymi verborum Summus Pontifex Benedictus XVI ministris suis Mercurii die in Arce Gandolfiana, ubi tempore aetate degere solet, breviter receptis recordatus est christifideles hac occasione ad Sacras Scripturas frequenter legendas cohortans. "Omnes christiani ad id faciendum vocantur, ut quoque die verbum veritatis laeti amplectantur, quod Dominus nobis didit. Maximi est momenti, ut quique christianus verbo Dei adhaerens ipseque cum eo colloquens vivit. Sacrae enim Scripturae non legendae sunt tamquam verbum temporis praeteriti, sed tamquam verbum vivens, quod ad nos pertinet nosque alloquitur."

Summus Pontifex: "Dirigamini ab angelis!"
Benedictus XVI die Mercurii christifideles cohortatus est: "Qui amicus Domini esse vult, cotidie precetur et rebus divinis intersit." Illo die Mercurii Ecclesia Catholica archangelorum Michaelis, Gabrielis et Raffaelis recordata est. Iuvenibus Paps dixit "oportere ut ab his caelestibus dirigerentur". Aegrotos quoque ab angelis, qui eos adiuverent, spe corroborari Papa subiunxit. Triginta fere milibus peregrinatorum ac visitatorum in area Petriana congregatis praesentibus Papa instructionem cathecheticam de mulieribus magna auctoritate gaudentibus perrexit de mystica theodisca Mechthilda von Hackeborn, anno millesimo quadragesimo primo nata, anno millesimo nongentesimo nono defuncta, loquens.


Die XXVIII mensis Septembris anni MMX

Ex Arce Gandolfiana. Benedictus XVI: "Vale, Arx Gandolfiana"
Die Dominica Summus Pontifex civibus Arcis Gandolfianae in montibus Albanis sitae valedixit et gratias egit, die nempe Veneris Papa in Civitate Vaticana expectabitur. In allocutione precis Angelicae die Dominica habitae Summus Pontifex dixit: "Fors fortuna est, quod Ecclesia Lunae die huius hebdomadae Sancti Vicentii a Paulo recordabitur, patroni caritatis sodalitiorum. Hic sanctus in Gallia saeculi decimi septimi vixit, ubi gravem oppositionem inter vitam divitum et pauperum expertus est. Caritate Christi commotus de egentibus sollicitus erat." ... "Cari amici, sola vera caritas veram donat fortunam! Haec solido exemplo huius temporis monstratur a puella, quae die Saturni in Urbe in numerum beatorum relata est. Recolo illam Chiaram Badono, puellam natione Italicam, quae anno millesimo nongentesimo septuagesimo primo nata est et undecim annos nata defuncta est. Quae puella multis lux fuit, ut cognomen eius Italicum revelat: Chiara Luce. ... Gratiamus agamus Deo pro tali exemplo profundae caritatis, quae fortior est morte. Iuvenibus huius temporis illa est verum exemplum."

Benedictus XVI: "De ratione muneris Summi Pontificis nobis cogitandum est"
Omnes christiani diligenter ad plenam inter Ecclesias communionem restituendam annitantur. Quod ut facerent, Summus Pontifex Benedictus XVI multis peregrinatoribus Mercurii die receptis adhortatus est.Pacem enim et concordiam inter baptizatos conditionem esse, ut coram hominibus firmum testimonium de nuntio christiano perhibere possent, Papa in area Petriana explicavit occasione data conventus plenarii Vindobonae celebrati Commissionis Omnium Gentium Dialogo inter Catholicos et Orthodoxos fovendo.

E Civitate Vaticana/e Nationibus Unitis: "Normae morales ad fines mille annorum spatii assequendos observandae sunt"
Ut paupertas toto orbe diffusa debelletur, rei publicae moderatores et cives necessarii sunt, qui iisdem valoribus moralibus imbuantur. Hoc Petrus Cardinalis Turkson, Pontifcii Concilii pro Iustitia et Pace praeses, Lunae die Novi Eboraci coram Conventu Universali Nationum Unitarum exposuit. Quos valores morales esse et observantiam singulorum et subsidium in condicionibus miseriae. Die fere ipso, quo ante decem annos declaratio Nationum Unitarum quoad mille annorum spatium prolata est, Novi Eboraci conventus ad has res investigandas coepit Cardinali Turkson vicem Santae Sedis gerente.


Die XXI mensis Septembris anni MMX

Ex Urbe Birminghamensi: Papa Cardinalem Newman beatificavit
In Sancta Missa Brimingamiae celebrata Summus Pontifex Benedictus XVI Cardinalem illum Britannicum, Ioannem Hendricum Newman nomine, natum anno millesimo octogesimo primo, defunctum anno millesimo octogesimo nongentesimo, in beatorum numerum retulit. Newman theologus anglicanus fuit, qui anno millesimo octogesimo quadragesimo quinto Ecclesiae Catholicae nomen dedit. Benedictus XVI in rebus sacris novum Beatum ut peritum magna scientia excellentem et animorum pastorem magna auctoritate gaudentem laude extulit, qui "virtutibus suis heroicis viro Anglico propriis" sanctos doctosque valentes historiae huius gentis sequeretur.

Benedictus XVI cum abusu sexuali afflictis collocutus est
Summus Pontifex Bendedictus XVI quinque afflictos a presbyteris sexuali delicto violatos Saturni die Londinii convenit. Postquam iam Aeroplano ad Magnam Britanniam profectus Papa Benedictus XVI in luce posuit, quanto stupore abusuum sexualium causa afflictus esset, in homilia quoque Missae Saturni die in Eccelesia Cathedrali Vestomonasteriensi celebratae sine ambiguitate verbisque ab ipso prolatis id iterum expressit. Colloquium cum afflictis exspectatum erat, dies autem de more antea non notus factus est. ... Sedis Apostolicae Locutor, Lombardi nomine, colloquio finito notum fecit Summum Pontificem expressum esse magno se dolore laborare de eo, quod ipsi perpessi essent. Professus quoque est Ecclesiam remedia adhibituram esse, quae iuvenes tutarentur, vero etiam adiutricem operam commodaturam esse magistratibus civilibus, ut auctores horum graviorum delictorum punirentur.

Papa Santam Missam Glasguae celebravit. Ad "cultum humanitatemque evangelizanda" adhortatio
Glasguae, in principe urbe Scotiae ad res oeconimcas quod attinet, Papa Benedictus XVI primo die itineris sui in Magna Britania Missam solemnem celebravit. Cui tempore postmeridiano diei Iovis septuagesima milia hominum in hortis amplis urbis interfuerunt. In homilia Benedictus XVI ad "cultum humanitatemque evangelizanda" adhortatus est et conatus fidem pietatemque ex publicis disputationibus excludendi, eas intra vitam privatam coercendi, quin etiam eas minationem aequalitatis et libertatis exponendi reiecit. Re vera autem religionem "quandam cautionem esse verae libertatis et observantiae" Papa dixit.

Imago bona Papae et Ecclesiae Catholicae restituenda est
Dum Papa iter in Magna Britania facit, opus forsitan maximum peragendum est, ut bona et Romani Pontificis et Ecclesae Catholicae imago redatur. Hoc Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Chrisitianorum fovendam, Kurt Koch nomine, cuidam diurnario actorum diurnorum Romanorum, cui nomen vulgo est "Il Messagero", die Iovis in lucem editorum dixit. Diurnarios Anglicos annis superioribus saepe de Ecclesia Catholica falsa nuntiavisse. Koch subunxit hac visitatione Angliae et Scotiae Papae facultatem praeberi toti mundo Anglico-Saxonico magnam eius auctoritatem ut virum dialogi inter fidem et rationem demonstrandi. Bonam esse archiepisopus iudicavit, quae Ecclesiae Catholicae cum Anglicanis intercederet, rationem.


Die VII mensis Septembris anni MMX

Stationis Radiophonicae Vaticanae nuntiorum latinorum interpres, Gero Pius Caputsapiens nomine, ferias agit. Qua de causa nuntii secunda hebdomada mensis Septembris in linguam Latinam non vertentur.

Summus Pontifex: "Adulescentia sine Deo infernus est"
Mundus a Deo separatus infernus est, quod quoque quidem ad iuventutem spectat. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI in nuntio suo occasione data diei mundialis Iuventutis Matriti celebrando publicato scripsit. Eventus hic magnus in capite Hispanico celebrandus mense Augusto anno bis millesimo undecimo habebitur. Die Veneris Sedes Apostolica nuntium Papae palam fecit. Qui verba dignitatis hominum, animorum coniunctionis, laboris et familiae, quae in elencho vocabulariorum inveni possunt, memorans confirmavit societatem valoribus Evangelii niti. Recordatus quoque est Papa suae propriae post alterum bellum omnium gentium transactae iuventutis. "Magnum", inquit, "et novum consequi volebamus vitam divitiis pulchritudineque eius reperturi."

Iusiurandum contra modernismum centum annos ante publici iuris factum est
Summus Pontifex Pius X centum iam annos ante, die nempe primo mensis Septembris anni millesimi nongentesimi decimi, iusiurandum contra modernismum quod aiunt publicavit. Omnes, qui munus sacedotale susciperunt, ante ordinationem actu sollemni doctrinam Ecclesiae vigentem affirmare et doctrinas theologiae illius temporis renuere debuerunt. Rerum gestarum peritus theodiscus studiorum Universitatis Sanctae Crucis, Ioannes Grohe nomine, explicavit, quid "modernismus" significet: "Spectat", inquit, "multum ad methodum historico-criticam in Sacrarum Scripturarum scientia adhibendam. Quam postquam protestantismus liberalis praeparavit, Ecclesia Catholica eam recepit. Revelatio veritati historicae opposita est, quo etiam Ecclesia ad fidem tantum, non autem ad communitatem ab Christo vere conditatam pertinere putetur. Summatim spectat ad hanc quaestionem: 'Quo fides nostra fulcitur?'"

Benedictus XVI: "Hildigardis nos docet signa temporum interpretari"
Hildegardem Bingensem recolens Summus Pontifex Benedictus XVI coram multis die Mercurii eum audientibus partem mulieris in Ecclesiain memoriam revocavit Litteris Apostolicis Ioannis Pauli II a verbis "Mulieris dignitatem" anno millesimo nongentesimo octogesimo octavo publicatis nitendo. "Ecclesia", inquit, "gratias agit pro omnibus, quae ingenio mulieribus proprio decursu temporum in gentibus nationibusque orta sunt; gratias quoque agit pro donis gratiae, quae Spiritus Sanctus mulieribus in rebus gestis Populi Dei impertivit."


Die XXXI mensis Augusti anni MMX

E Civitate Vaticana. Summus Benedictus XVI: "Annua memoria annus est animi grati"
Verbis ab ipso prolatis Summus Pontifex annuae memoriae Matri Teresae dedicatae causa missionariis proximi caritatis scripsit. Epistula ad religiosam superiorem, nomine Mariam Prema, missam Papa iam mense Maio scripserat: "Persuasum mihi est hunc annum Ecclesiae mundoque annum animi erga Deum grati fore pro donum non solvendum, quae Mater Teresa, dum vivit, erat et laboris indefessi gratia filiarum suarum eam mente sequentium esse non desinit." Matrem Teresam caritatem proximi repraesentantem fuisse. Illa in epistula Papa sodales ordinis religiosarum ab Maria Teresa conditi adhortatus est, ut ad specimen earum conditricis pauperibus, aegrotis solisque se donarent. His verbis prolatis Benedictus XVI. affirmavit se solemnibus anniversariae memoriae interfuturum esse mente et corde.

Diurnarii Papam impetunt
Summus Pontifex modo et ratione a diurnariis omnium gentium impetitur. Explicaverunt hoc ambo diurnarii in rebus Vaticanis periti, nominibus Andreas Tornielli et Paulus Rodari. In quodam libro Mercurii die in lucem edito, cui titulus "Attacco a Ratzinger" est, ostendunt eum omnium eorum causa, quae facit et dicit, male praeiudicari. Ambo rerum Vaticanrum periti indigarunt ea, quae diceret, eaque, quae inciperet, neglegi. Conspirationem quidem aut vires unitas non perspici dicunt scriptores, tamen quosdam coetus aut propensiones una studere, ut Papa detrectaretur. Id, quod in libro agitur, est inter alia oratio Ratisbonensis, concessio formae extraordinariae Santae Missae ritus, episopus ille moribus translaticiis adhaerens, cui nomen est Richardus Williamson, et absusuum sexualium scandala.

Summus Pontifex Benedictus XVI: "Falsis vanisque homines quietem non inveniunt"
Cuique homini vita eius aliis hominibus, qui ei adsunt, velut amicis aut familiaribus opus est. Cuique autem eius vita eis opus est, qui eum in via eius fidei comitantur. Hoc Summus Pontifex XVI confirmavit multis eum in Arce Gandulfiana audientibus. Hos comites exempli gratia comites spirituales esse, confessores prudentia praestantes aut sanctos. Benedictus XVI hortatus est, ut omnes catholici viros mulieresque fide excellentes sequerentur, quos maxime aestimarent. Experientiam Augustini cum hominis tum christiani his temporibus adhuc valere, aetate nempe, qua relativismus veritas factus esse videretur. Augustinum numquam falsis doctrinis contentum fuisse. Inquiete ipse quaerebat in vita sua caeteris eum quietem non dantibus. Papa Benedictus XVI explicavit: "Pro certo habeamus nos talibus sancis adhaerentes homines et christianos crescere."


Die XXIII mensis Augusti anni MMX

E Civitate Vaticana: Papa Summm Pontificem Pium X recoluit
Mercurii die multis audiendi, salutandi, precandi causa congregatis quidam "instaurator priscis moribus favens" inter praecessores in sede Apostolica in luce postus est: S. Pius X. Pontificatum primi in saeculo vicesmo electi Papae Ecclesiam valde affecisse Benedictus XVI dixit. Pium X inflammatatum esse, ut instaurationibus operam daret. Cuius sententiola erat "Instaurare omnia in Christo". "Maxime incubuit in liturgiam instaurandam, qua fieri posset, ut veraciter precationes effunderentur, fidem coleretur et sacramenta altius participarentur. In primis suis Litteris Apostolicis motu proprio datis ut Summus Pontifex anno milesimo nongentesimo tertio confirmavit verum spiritum christianum primum et maxime non praetermittendum fontem in participatione actuosa sanctorum sacramentorum et precum publicorum in liturgia Ecclesiae celebratorum et effusorum invenire.

Summus Pontifex ad Pakistaniam adiuvandam adhortatus est
Papa Benedictus XVI, ut ii, qui vehementissima aqua in Pakastistania aspersa afflicti sunt, largius adiuverentur, adhortatus est. Subsidia adiumentaque ad rerum adiunctis accommodata communitatis omnium gentium afflictis non desse licere Papa Benedictus XVI dixit milibus christifidelium et salutantium Mercurii die eum audientibus. "Nunc de gente Pakistaniana cogito. Vehementissima aquae aspersione multi afflicti sunt multaeque familiae sine tectis sunt. Omnes, qui infelicibus adiunctis afflicti sunt, misericordi et benigno Deo commendo. Profiteor me omnibus familiis omnibusque hominbus hac calamitate laborantibus mente cordeque adesse. Spero quoque fratres nostros sororesque tam vehementer afflictos subsidia et adiumenta communitatis omnium gentium his adiunctis difficilibus accommodata non molestia desideraturos esse.

Novus rector in antiquo instituto
Campus Sanctus Teutonicus unus est antiquorum institutorum in Urbe sitorum, a Karolo Magno conditus et saeculo decimo quinto a quadam Fraternitate, quae iam hoc tempore est, susceptus. Hic locus intra muros Civitatis Vaticanae situs est iuxta aulam, ubi peregrinatores Papam audiendi causa congregant. Ibi praeter caemitorium Theodiscorum et Frisiorum, ut publice dicitur, quaedam ecclesia et collegium sacerdotibus destinatum est. Rector collegii annis triginta quinque expletis successori cedet, cui nomen est Nicolaus Petrus Fischer, qui mense Decembri officium suscipiet.


Die XVII mensis Augusti anni MMX

Cardinalis Cañizares Llovera prima communio in prioribus puerorum aetatulisrecipiatur oportere putat
Praefectus Congregationis pro Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Antonius Cardinalis Cañizares Llovera nomine, poposcit, ut liberis, qui aetatis annum iam sextum expleverunt, primam sacram communionem recipere concederetur. "Sunt liberi hodiernis in temporum adiunctis citius maturi quam tempore praeterito et praeterea tam multis variis rebus externis expositi, ut tempus fortasse nunc sit eis ante iam aetatis annum septimum expletum primam sacram communionem concedendi." Hoc Cardinalis Cañizares in actis diurnis vulgo "L'Osservatore Romano" appellatis scripsit. Libero primam sacram communionem esse "initium viae eius cum Iesu, eius communione cum Eo, initium amicitiae id, ut permaneat, spectantis Cardinalis Hispanus explicavit. Hodiernis in temporum adiunctis cum liberi in condicionibus difficilibus viverent, quibus non moverentur, ut consilia Dei susciperent",Cardinalis Cañizares consentaneum esse putat, ut Ecclesia ad eos gradum faciat. Ei, quod scripsit, titulus est: "Liberi nonne dono Dei privantur?"

Summus Pontifex duos Episcops Hibernios officium eorum exercere pergere iussit
Quamquam duo episcopi auxiliares Dublini, capitis Hibernii, Eamonn Walsh et Raimundus Field nomine, cum in flagitio abusuum sexualium dissimulando interfuissent, Summo Pontifici renuntiationem officii communicaverant, Summum Pontificem statuisse patet, ne renutiationes acceptarentur, quo fit, ut illi duo episcopi auxiliares officiis suis fungi pergant. Fuit Archiepisopus Dulinensis, Diarmuid Martin nomine, qui id, quod Romae statutum erat, quibusdam litteris clericis suis notum fecit.

Munus totius est Ecclesiae
Totius est Ecclesiae, non tantum quorundam coetuum "formam extraordinariam Ritus Romani" celebrare. Hoc Praefectus Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, Archiepiscopus Raimundus Leo Burke nomine, in praefatione cuiusdam commentationis, quae nunc nota facta est, scripsit. Episcopus Curiae Romanae ex America septentrionali oriundus confirmavit dispostionem, qua Summus Pontifex ante aliquot annos formam veteriorem Santae Missae Catholicae compluribus coetibus celebrare concesisset, actum esse universalis legilationis et perinde "totam toto orbe terrarum cogere Ecclesiam". Ex quo consequi, ut non esset "quorundam personarum aut coetuum favor", sed ad vitam totius Corporis Mystici et supremae eiusdem vitae formae, quae esset sacra Liturgia, conservandam et fovendam legislatio". Totam igitur Ecclesiae communitatem "obligatione teneri traditionis eius liturgicae conservandae atque colendae". "Celebratione quidem utriusque formae Ritus Romani ad normas liturgicas" demonstrari vitam liturgicam summopere divitem reddi. Archiepiscopus Burke affirmavit "Missale Romanum anni millesimi nongentesimi sexagesimi secundi numquam esse abrogatum".


Die X mensis Augusti anni MMX

E Civitate Vatiana: Brevi iam tempore iter in Magnam Britanniam instituetur
Summi Pontificis in Magnam Britanniam instat iter. Uno iam fere mense post Benedictus XVI invitationi reginae Elisabeth II ad Regnum Unitum petendum obsecundatum proficiscetur. Primum die decimo sexto Scotiam visitabit. Edimburgi Papa a Regina ut hospes rei publicae salutabitur. In Scotia enim maior pars catholicorum Insularum Brittanicarum vivunt. Quapropter non fortuito fiet, ut Summus Pontifex Benedictus XVI primam Sanctam Missam in spatiosissima urbe Scotiae, Glasguae quidem, sub divo celebrabit. ... Conficietur visitatio Sancta Missa a Papa celebrata et in ecclesia cathedrali Vestmonsteriensi Londini sita et Birmingamiae occasione data beatificationis Ioannis Henrici Cardinalis Newsman, quibus multa milia interfutura esse exspectatur.

Summus Pontifex locum nativitatis Leonis XIII petet
Die quinto mensis Septembris Summus Pontifex Benedictus locum originis decessoris sui Leonis XIII, cui nomen est vulgo "Carpineto Romano", petet. Ibi horas fere duas et dimidiam dum moratur, Missam sub divo imprimis celebrabit, ut ex quodam indice rerum agendarum a Sede Apostolica die Iovis publicato patet. Benedictus XVI illum vicum, qui Urbe spectat inter partes austri et orientis, ex Arce Ganulfiana, ubi aetatis tempore morari solet, petet. Locum adibit, ut diei duocentesimi nativitatis Leonis XIII, anno millesimo octogesimo septuagesimo octavo nati, anno millesimo nongentesimo tertio defuncti, recordetur. Hic moderator Ecclesiae, quem doctrina sociali Summorum Pontificum Litteris Encyclicis a verbis "Rerum Novarum" incipientibus constituta operarios adiuvisse notum est, die secundo mensis Martii anno millesimo octogesimo decimo in vico "Carpineto Romano" natus est, cui nomen "Vincenzo Gioacchio Pecci" impositum est. ...

Summus Pontifex missae inservientes salutavit
Horis matutinis diei Mercurii Summus Pontifex ex Arce Gandulfiana helicoptero multum milia missae inservientium salutatum profectus est. Ex vultu iuvenum, quamvis magnis caloribus laborarent, colligi potuit eos iam ante adventum Papae gavisse et peregrinatone delectatos esse. ... Papa ipse coram missae inservientibus dixit: "Mundo exemplum afferatis Iesu, qui in Eucharistia praesens est, ministrantes! Hoc est munus grave, quo fieri potest, ut Iesu peculiariter intime utamini et vera atque profunda cum Eo amicitia crescatis. Quam amicitiam ad exemplum Sancti Tracisii in corde studio flagrantes servate, et estote parati, ut pro hac re spondeatis, laboretis et Iesum omnibus hominibus annuntietis."


Die III mensis Augusti anni MMX

Ex Arce Gandulfiana: Papa consentionem de pyrobolis, qui disperguntur, laudavit
Benedictus XVI Nationum Unitatum consentionem et de pyrobolis, qui disperguntur, et de eis, qui fragmenta efficiunt, vetandis, quae die Dominica vim exseruerunt, laudavit. Precationem Angelicam in Arce Gandulfiana postquam precatus est, omnes res publicas adhortatus est, ut consentionem consignarent. His armis, ut Benedictus XVI dixit, damna inferri, quae numquam tolerare possent. "Cum", inquit, "nova conventio vim exseruit, communitatem rerum publicarum omnium gentium sapientiam et prudentiam demonstravit ostendens se esse capacem particularem progressum in eis, quae ad arma imminuenda et iura hominum omnium gentium excolenda pertinent, consequendi. Spero et animos confirmo, ut in futuro hac via firmo modo progredi continuetur, dignitas vitae hominis protegatur, integer progressus hominis foveatur, ordo omnium gentium ad pacem stabiliendam constituatur et bonum commune omnium hominis populorumque ad effectum adducatur.

E Civitate Vaticana: Quoddam documentum de consectariis psychologicis abortus praeparatur
Sedes Apostolica quoddam documentum de consectariis psychologicis abortus elaborat. Praeses Pontificiae Academiae pro Vita, Ignatius Carrasco nomine, Veneris die a quodam diurnario actorum diurnorum vulgo "L´Osservatore" appellatorum interrogatus explicavit non solum de animi vulneribus velut animi fractu aut angustiae statu, sed etiam de "abortus assuetudine" sermonem fore. Quod documentum autumno anni bis millesimi undecimi in lucem editum iri provideri. Ille bioethicus mentionem fecit ex quadam investigatione in Romana Studiorum Universitate Sanctae Crucis peracta constare abortu frequenter a mulieribus peracto efficisse, ut sensus quoad morum normas de his rebus prorsus auferretur. Timendum esse, ne id atocio vulgo "RU 486" appellato efficeretur, quo quin abortus res parva censeretur et graviditas inoptata "pituita incommoda" quodam pastillo auferenda haberetur, non dubium esse.

Ex Arce Gandulfiana: Summus Pontifex pellicuam cinematographicam de pontificatu suo spectavit
Summus Pontifex Benedictus XVI moderatoribus pelliculae cinematographicae rerum veritatem de pontificatu hactenus exercito exhibentis gratias retulit. Papa Iovis die pellicula in Arce Gandulfiana, ubi tempore aestatis morari solet, sibi tantum et domesticis exhibita dixit se "de hoc itinere particulariter spirituali" gratias agere. Illa pellicula cinematographica, cui titulus est "De quinque annis Summi Pontificis Benedicti XVI", fieri id potuisse, ut ea omnia, quae tempore muneris Petri adimplendi et vitae Ecclesiae magni fuissent momenti, in memoriam revocarentur. Valde se ipsum commotum esse quaedam, quae evenisset, denuo spectare. Benedictus XVI laude extulit in pellicula quoque nonam symphoniam illius Ludovici Beethoven audiri. Quam esse "pulchram cogitationem". Illud carmen gaudii in pellicula exprimere nos iam redemptos esse. Hoc opus cinematographicum Stationis Televisivicae Bavariae praevidetur festo nativitatis Domini spectatum iri.


Die XXVII mensis Iulii anni MMX

Ex Arce Gandulfiana. Summus Pontifex: "Pro afflictis Dusburgensibus preces Deo admoveo"
Benedictus XVI, dum die Dominica preces meridianas in Arce Ganulfiana effundit, de afflictis calamitatis Dusburgensis cogitans familiaribus defunctorum vulneratorumque decursionis, quae vulgo "Loveparade" appellatur, promisit intimam intentamque affectionem. "Patri nostro misericordiae pleno hodie imprimis iuvenes commendo, qui heri Dusburgi funeste de vita defuncti sunt. Familiaribus eorum dolore valde afflictis amicisque necnon multis vulneratis consolationem supplico et Spiritus Sancti assistentiam. Deus vos benedicat."

E Civitate Vaticana: "Legionarios Christi" diligens manet exercitio renovationis
Communitas vitae consecratae "Legionariorum Christi", postquam conditor eius flagitia fecit, diligenti renovationis exercitioni subici debet. Sedes Apostolica die Saturni notum fecit in decreto nominationis die nono mensis Iulii confecto legi posse Legato particulari a Summo Pontifice delegato, Episcopo illo Velasio de Paolis, tantum tempus esse, quantum ei opus esset. Hanc renovationis exercitionem capitulo generali extraordinario concludendam esse. Episcopus De Paolis, bonorum Civitatis Vaticanae administrationis praeses, visitatione plurium mensium in seminariis aliisque institutis "Legionariorum" peracta legatus particularibus facultatibus munitus nominatus erat.

Ex Arce Gandulfiana: Tertius liber de Iesu praeparatur
Summus Pontifex Benedictus XVI feriarum tempus habens tertium librum de Iesu inchoavit. Hoc patet ex commentario transactis octonis diebus die Veneris a locutor Sedis Aposlicicae Ferderico Lombardi nomine publicato. In hac tertia ultimaque parte "historiam pueritiae" respici. In Arca Gandulfiana, ubi aestate morari solet, adventum Papam continuo in libros legendos et in studium incubuisse. Nunc eum elaborare in libro de Iesu persolvendo. Secundum librum, qui de passione resurrectioneque ageretur, hoc momento temporis verti eiusque editionem tempore verno anni proximi provisam praeparari. Porro Lombardi dixit Papam, ut fideles ipsi, dum precationem Angelicam proferat, percipere possent, corpore relaxatum et bono animo esse. Studium quidem intendens esse, sed non eum fatigare.

E Germania: Kasper progressus in oecumenismo laudavit
Valtherus Cardinalis Kasper progressus in oecumenismo laudavit. Non esse "hiemem oecumenicam" prior Praefectus Congregationis ad Unitatem Christianorum Fovendam die Merucii Stuttgardiae dixit sessionem plenariam Foederis Mundialis Lutherani salutans. Dialogum inter Lutheranos et Catholicos anno millesimo nongentesimo sexagesimo septimo inceptum maxime laudavit. "Declarationem communem doctrinae de iustificatione" anno millesimo nongentesimo nonagesimo nono subscriptam "gradum esse oecumenicum magni momenti", qui "bonos fructus" protulit. Ecclesiam Catholicam statuisse, ut dialogus continuaretur augereturque et quaestiones non solutae responderentur. Kasper salutationes Summi Pontificis Benedicti XVI tradidit.


Die XX mensis Iulii anni MMX

E Civitate Vaticana: Novae normae, via longa
Die Saturni locutor Sedis Apostolicae, nomine Federicus Lombardi, in prima diarii commentatione Stationis Radiophonicae Vaticanae scripsit Ecclesiam Catholicam novis normis Sedis Apostolicae publici iuris factis aliquid significantius ad abusus impugnandos effecisse. Leges praeceptaque graves sunt magnae communitatis, ut scilicet Eccelisa Cathlicae est, normae directoriae. Ecclesiae proinde opus esse propriis legibus. Nihilo setius Ecclesiam Catholicam leges singularum nationum, in quibus est, observare, quod quoque respectis abusuum sexualium delictis valeret. Attamen solis legibus difficultates non solvi posse. "Voluntate" inquit, "quoque opus est, ut clerici aliique ministri Ecclesiae educentur, necnon provisionibus atque tractatione afflictorum arte praebita. ..."

Ordinatio milierum grave manet delictum
Attentata ordinatio milierum a Sede Apostolica grave contra ius canonicum delictum censa est. Quae in quodam die Iovis publicato documento "delictum gravius" appellatur. Attentata milieris ordinatione excommunicationem latae sententiae incurrunt eam et conferens et recipiens. Quas iam normas Congregatio pro Doctrina Fidei mense Decembre anni bis millesimi septimi in quadam lege statuerat. Singulos loci Episcopos primam instantiam esse pergere Sedes Apstolica explicavit. Si vero ordinationem partecipantes appellaverint, Congregatio pro Doctrina Fidei de appellatione decidet. Mense Iunii anni bis millesimi sexti in quadam nave lacus Brigantini ordinatio trium mulierum attentata est. Mense Octobre eiusdem anni in urbe Pittsburgensis in America Septentrionali sita similia facta sunt.

Sedes Apostolica normas de abusibus graviores reddidit
Die Iovis Sedes Apostolica novas publicavit de abusibus in Ecclesia patratis normas procedurales. In documento publicato normae iam vigentes accommodantur, quos tractare Congregationis de Doctrina Fidei est. Normis accommodatis processus expeditiores providentur, quibus abusus a presbyteris aliisque ministris patratis efficacius puniantur. Delicta quoque contra fidem et sacramenta Eucharistiae, Paenitentiae et Ordinis recensentur.


Die XIII mensis Iulii anni MMX

E Civitate Vaticana: Legatus ad Legionarios Christi missus est
Summus Pontifex Benedictus XVI Veneris die Episcopum Velasum De Paolis legatum communitatis vitae conscecratae Legionariorum Christi nominavit, salvo munere eius Civitatis Vaticanae administratoris. Officium legati visitatione apostolica finita annuntiatum est. Conditore Patre Marcial Marciel accusato pessimique exempli obiurgato Sedes Apostolica investigationem instituit, cuius conclusiones mense Maio ineunte notae factae sunt cuiusque consectaria dura erant. Legonariis Christi opus esse, ut charisma eorum iterum describeretur, ut Sedes Apostolica notum fecit, praeterea structuram Congregationis Legionariorum Christi denuo considerandam esse. Romanus Pontifex simul promisit se eos "in via purificationis ambulentes" adiuvaturum esse.

Novae normae poenales de abusu sexuali praeparantur
Novae normae canonicae de abusu sexuali a Sede Apostolica ferendae expectantur. Die Mercurii a Sede Apostolica palam factum est id propositum esse, ut processus accelerarentur et de quibusdam elementis aggraverentur. Quoddam documentum proximis diebus pubicatum iri expectatur. Num normae Congregationis de Doctrina Fidei an Litterae Apstolicae motu propro datae futurae sint, incertum est. Novis legibus maiorem numerum denuntiationum considerandum esse ex parte Sedis Apostolicae explicatum est. Officium delicta abusus sexualis denuntiandi provideri videtur. Praeterea in actionibus criminalibus canonicis praescriptionis termini, qui nunc emancipatione eius, qui abusu affectus esset, consecuta post decem annum exactum extingueretur, prorogentur. Sed ad instantiam nunc iam fieri potest, ut extinctio abrogetur. Alia instrumenta communicationis socialis notum fecerunt possessionem iam turpium imaginum pellicularumque ad liberos spectantium in Iure Canonico delictum fore.

"Pius XII angelus erat custodis"
Summus Pontifex Pius XII ipse non solum de Iudaeis servandis sollicitus, sed etiam de bonis cultus conservandis meritus erat. Hoc rerum gestarum scriptor, Michael Hesemann nomine, quadam epistula ab Eugenio Cardinali Pacelli luculenter exarrata in Archivo Secreto Vaticana inventa affirmavit. Haec epistula die tricesimo mensis Novembris anni millesimo nongentesimo tricesimo octavo, hoc est tribus hebdomadis post internecionem Hebraeorum nocturno tempore in imperio peractam, exarata est: "Epistula", inquit, "documentum est a Cardinali Secretario Status Eugenio Parcelli nomine ad sexaginta quattuor Archiepiscopos totius mundi scriptum, in qua eos novis legibus antisemiticis in Germania latis, hoc est legibus propriam stirpem extollentibus Norimbergensibus, necnon internecione Hebraeorum nocturo tempore die nono mensis Novembris peracta rogavit, ut de his adiunctis praeparentur et solliciti essent, ut documenta licentiae migrandi minimum duo milibus Germania profugis concedendae appararentur. Agitur de hominibus in Germania stirpis causa persecutis."


Die V mensis Iulii anni MMX

E Civitate Vaticana: Locotor Sedis Apostolicae Lombardi nomine: Animis uniti fortes sumus
Locutor Sedis Apostolicae Federicus Lombardi nomine verbis edotoriis Stationis Radiophonicae Vaticanae hebdomadam superiorem recoluit, qua decisiones magni momenti atque conventus habiti sunt, inter quos annuntiationes novi Concilii Reevangelisationi Fovendae et colloqium inter Summum Pontificem Benedictum XVI et Episcopum emeritum Valtherum Mixa eminent. "Identidem Summus Pontifex dixit gravissima pericula tentationesque ex Ecclesia ipsa provenire. Temporibus difficilibus, quibus vivimus, contentiones ab extra Ecclesiae allatae facile quoque ad contentiones internas et perturbationes et instabiliatem conferunt. Admissionibus superiore hebdomada concessis, die nempe Luni Cardinali Schönborn et Cardinali Sodano, die vero Iovis Episcopo Augustano Vindelicorum, demonstratum est Papam ipsum maximo cum studio operam dare, ut contentiones et errata iudicia solvantur, quibus communio christifidelium tempore praeterito commota est.

E Civitate Vaticana/ex Hilvetia: Episopus Koch Praeses Pontificii Consillii ad Unitatem Christianorum Fovendam nominatus est
Episcops Basileensis, Kurt Koch nomine, a Summo Pontifice Benedicto XVI Praeses nominatus est Pontificii Consillii ad Unitatem Christianorum Fovendam. Hoc notum fecit Episcopus ipse litteris ab eo ipso die undevicesimo mensis Iunii scriptis ministris curae animarum dioecesis suae. Communicavit Summum Pontificem eum iam mense Februarii quaesivisse, num huic muneri suscipiendo paratus esset. Episcopus Basileenss munus suum novum die Iovis, die primo mensis Iulii inivit. ... Summum Pontificem extulisse magni sua interesse, ut hoc munus a quodam exerceretur, qui communitates ecclesiales ex Reformatione exortas non tantum ex libris, sed "ex ipsis quoque rerum eventibus" cognosceret. Quod faciendo Summum Pontificem denuo demonstravisse ei non solum oecumenismum cum Christianis Orthodoxis, verum etiam cum Protestantibus cordi esse Koch scripsit. Se gaudere oecumenismo, qui ex Vaticano Concilio Secundo magni esset momenti, peculiariter inservire posse.

E Civitate Vaticana: Processus Institutionis Pontificii Consilii Reevangelisationi Fovendae constituendae concitatur
Sollemnitate Sancti Petri et Pauli Summus Pontifex Benedictus XVI annuntiavit se Consilium Reevangelisationi Fovendae instituturum esse Curia Romana primum Praesidem huius dicasterii notum faciente. Hic est archiepiscopus Rino Fisichella, adhuc usque Praeses Academiae pro Vita. Quod munus is, qui adhuc usque Cancelarius huius Academinae fuit, Ignatius Carrasco de Paulo nomine, suscipiet. Archiepiscopus Fisichella Rector quoque fuit Pontificiae Universitatis Lateranensis, cui Professor Literarum Christianorum grece exaratarum, Pater Societatis Sancti Francisci Salesii Hendricus dal Covolo nomine, in hoc munere succedet.(rv 30.06.2010)

Benedictus XVI renuntiationem Cardinalis Re accepit
Summus Pontifex Benedictus XVI renuntationem Ioannis Baptistae Cardinalis Re aetatis provectionis causa oblatam officio Praefecti Congregationis pro Episcopis accepit. Hoc palam fecit die Mercudii Sedes Apostolica. Praeterea Re officio Prasidis Pontificii Commissionis Americae Latinae renuntiavit. Quibus renuntiatis unus ex ultimis Cardinalibus aevi Ioannis Pauli II discessit. Succesorem huius officii Summus Pontifex Archiepiscopum Quebecensem, Marcum Cardinalem Quellet nomine, nominavit. Congregationis pro Episcopis est ea omina, quae ad constitutionem Ecclesiarum Particularium provisionesque atque exercitium officii Episcoporum spectant. Ad hoc constitutio et divisio dioecesium pertinet, praesertim Episcoporum nominatio. Ille recenter ad officium praefecti Congregationis pro Episcopis desingatus sex loquitur linguas, fuit, antequem Episcopus dioecesanus nominatus est, in Urbe quodam munere in Pontificio Consilio ad Unitatem Christianorum Fovendam et in Pontificia Universitate Lateranensi fungens et Curiam Romanam variis aliis muneribus cognoscens.(rv 30.06.2010)


Die XXIX mensis Iunii anni MMX

E Civitate Vaticana. Summus Pontifex: "Deus primum obtinet locum"
Precatione meridiana facta Summus Pontifex evangelium Diei Dominicae explicavit dicens praecepta in eo esse praecipua, quae totum hominem revocantia ad Iesum sequendum attinerent. Quae ante occulos habens eis, qui visendi et precandi causa ex regionibus linguae theodiscae venerant, dixit: "Hac Die Dominica in evangelio audimus, quomodo Iesus quosdam suorum discipulorum adhortetur, ut quibusvis terrenis renuntiarent, immo propriam familiam relinquerent sequelae suae causa. Nam sicut Iesus ipse non solum verbis, sed tota sua vita de regno Dei testmonium reddant. Oremus pro omnibus, quos Christus ad se singulariter sequendum vocat, simul ipsi quaerentes Deusne in vita quoque nostra primum obtineat locum. Deus vos benedicat vostrasque familias."

E Civitate Vaticana/e Belgio: Retentio raptim facta damanta est
Secretarius Status Sedis Apostolicae modum documenta episcoporum Bruxellis congregatorum in sequestro ponendi damnavit, quo fiduciam violatam esse Secretarius Status die Veneris in quibusdam litteris protestationis scripsit. Ecclesiam Catholicam de unoquoque abusu acerrimum iudicium ferre et adlaborationem una cum magistratu confirmare. Praeterea notum factum est se tamen de quibusdam rationibus necnon violatione sepulcrorum Iosephi Ernest van Roey et Leonis Iosephi Suenens, quondam Cardinalium Bruxsellensium, summopere mirari. Se etiam cum legato Belgico ipso ad Sanctam Sedem misso, Carolo Gislain nomine, penitam admiratione communicavisse. Haec dum gerantur, inter alia documenta secreta in sequestro posita esse, quae ipsa examinanda essent, ut et abusibus afflicti adiuverentur.

E Civitate Vaticana. Benedictus XVI: "Fides rationabilis est, ratio fide indiget"
In suis intructionibus catecheticis de theologis in historia praecellentibus, quae haud firmo ordine traduntur, Summus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii multis hominibus alloquendi causa receptis ad quoddam culmen christianae theologiae pervenit, id est ad Summam Theologiam Thomae Aquinatis, in qua hic Sanctus compendium integrae sacrae theologiae disciplinae praebere voluit. "Quae in ratione condita est quaestionis, id est quaestionis, obiectionis, responsionis, difficultatum solutionis. Verae sunt quaestiones, quae proponuntur, quae investigantur. Christianae revelationis usu rationis penetratio, rationem inter et fidem coniunctionis perceptio, finiti christifidelium actus non separari possunt. Non agitur de quadam opinione de Deo homineque, sed de homine ex Deo cognoscendo simulque de rerum veritate invenienda. Agitur de quaestione, quid credamus, quid oremus, quomodo vivamus ut christiani. ..."


Die XXII mensis Iunii anni MMX

E Civitate Vaticana. Summus Pontifex: Non oportet presbyteros studio cupiditateque honorum moveri
Summus Pontifex Benedictus XVI presbyteros adhortatus est, ne in ministerio fungendo propriam gloriam et socialem cautionem, sed id, quod Deus vellet, faciendum peterent. Dixit Papa die Dominica, dum celebratio ordinationis sacerdotalis in Basilica Vaticana habitur, eum, qui presbyter praesertim suum studium honoris ad effectum deducere vellet, "servum suiipsius et publicae hominum opinionis esse, cum significationem ministerii, quod exerceret, "omnino falsam intellexisset". Presbyterum non oportere ea, quibus multi assentirent, normam facere verborum eius et "cras damnare, quod hodie laudaret". Animosam potius ei esse voluntatem veritatem Dei firmiter sequendi. ... In homilia Benedictus XVI exposuit conversionem ad voluntatem Dei minime esse renuntiationis indoli, quae cuidam propria esset, sed potius incrementi eius ipsius, cum minster sacer magis magisque altius "veritatem nostrae vitae nostrique ministerii" ingrediretur. Summus Pontifex praeterea novos presbyteros cohortatus est, ut ministerium in "adiunctis difficilibus" indefesse explere peregerent, maximum Eucharistiae momentum ad ministerium sacerdotale exercendum simul extollens.

Summus Pontifex Benedictus: Eucharistia communionem constituit
De momento Eucharistiae et misericordiae Summus Pontifex Bendictus XVI praecipue locutus est quibusdam, qui ad Conventum Dioecesis Romanae die Martii conveniret, receptis. In Basilica Lateranensi coadunati de cura animarum in Urbe Aeterna exercenda collocuti sunt. Postquam Augustinus Cardinalis Vallini, Cardinalis Vicarius, conventum aperuit, Papa Benedictus XVI legatos Dioecesis Romae allocutus confirmavit Eucharistiam communionem constituere posse: "Eucharistia", inquit, "communitatem simplicem in communionem ecclesiasticam commutat, Eucharistia enim Ecclesiam constituit. Ideo grave est, ut celebratio Sanctae Missae culmen et fundamentum sit, quo vita fidei cuiusque dioecesis fulcitur."

Benedictus XVI. de relativismo quoad morum disciplinam monuit
Die Mercurii Summus Pontifex Benedictus XVI. de relativismo quoad morum normas et effrenato abolutoque imperio rei publicae monuit. In area Petriana, dum multi eius audiendi causa congrediuntur, Supremus Ecclesiae Pastor quaestionem, de qua libentissime loquitur, id est de fidei et rationis concordia, memoravit. Doctrina Sancti Thomae Aquinatis de morum normis nitens Papa recoluit haec ambo genera, quibus quis ad veritatem Dei accederet, aliud aliud locupletare. "Consonantia eorum", inquit, "fructuosa potest, si ratio non solum eis, quae viderentur, continetur, sed etiam ea, quae ad veritatem obiectivam sententiarum fidei spectant, agnoscuntur." In doctrina Sancti Thomae de morum normis "gratiam Spiritus Sancti ..., ex qua divinae et morales virtutes nascerentur", centrum fuisse. Perinde ad eos eum pertinuisse, "qui primum de iuribus hominum cogitarent".


Die XV mensis Iunii anni MMX

Summus Pontifex annum sacerdotalem ad finem adduxit
"Annus Sacerdotalis" Sancta Missa, cui multi interfuerunt, in area Petriana celebrata decem quinque milibus presbyterorum ex toto orbe terrarum cum Benedicto XVI concelebrantibus ad exitum adductus est. Summus Pontifex animos eorum confirmavit, ut tempore etiam haud facili vocationi eorum adhaererent, rogans Deum et homines, ut scandala abusuum in Ecclesia patratorum ingnoscerent. Dixit Papa presbyterum non simpliciter esse aliquem, qui quodam munere fungeretur: "Facit potius aliquid, quod nemo homo ex se ipso facere potest. Loquitur enim in nomine Christi verbum remissionis peccatorum statum nostrae vitae hoc modo mutans. Profert verba eucharistica supra dona panis et vini, quae consecrationis sunt verba elementa mundi mutantia, mundum enim ad Deum dirigentia et cum Eo coniungentia. Sacerdotium non enim est simpliciter quoddam "officium", sed sacramentum. Nam Deus homine misero utitur, per quem hominibus adsit eorumque saluti agat. Haec Dei audacia, qui hominibus committit, hominibus permittit, ut pro eo agat et adsit, licet defectiones nostras cognoscat, vera est magnitudo, quae verbo sacerdotii inest."

Cardinalis Hummes: Presbyteris onera magni ponderis imposita sunt
Sedes Apostolica notum fecit novem milia sescenti octoginta presbyterorum in Urbe degisse, ut celebrationibus, quibus annus sacerdotalis finiretur, interessent. Inter quas eminuerunt Sancta Missa sollemnitatis Sanctissimi Cordis Iesu a Summo Pontifice celebrata et conventus sacerdotum cum Benedicto XVI in Area Petriana die Iovis habitus. Multis celebrationibus Claudius Cardinalis Hummes, Praefectus Congregationis pro Cleris, praefuit. Conventu ineunte res divinas celebravit missionem presbyterorum in memoriam revocans: "Est vocatio atque missio maximi momenti onerisque magni ponderis. Quapropter nobis semper ante Dominum magna humilitate inclinandum est. Nam indigni solique incapaces sumus viri, sed Eo freti de Eiusque potestate certi esse possumus, quae nos Eius instrumenta reddidit Eiusque vices."

Sanctus parochus pagi Ars non "Patronus Presbyterorum" proclamatus est
Parochus pagi Ars, Ioannes Maria Vianney, a Summo Pontifice Benedicto XVI "Patronum Presbyterorum" non proclamatus est. Haec Sedes Apostolica die Iovis palam fecerat. Explicavit locutor Sedis Apostolicae, Federicus Lombardi nomine, Papam Benedictum XVI id potius habuisse, ut Ioanni Mariae Vianney titulus Patroni Parochorum conservaretur, quippe cum officium eius principuum fuisset. Esse quidem alios presbyteros, qui impellerent specimenque esse possent variarum formarum huius vocationis. Summum nempe Pontificem Benedictum XVI decursu anni alios presbyteros albo sanctorum adscripsit, puta cum Augustam Taurinorum petivisset.


Die VIII mensis Iunii MMX

"Unitas ab omnibus supplicetur ": Caelebratio oecumenca vestigiis Apostoli Pauli ante oculos habitis
Itinere ad Cyprum facto Summus Pontifex primum ad ecclesiam, cui titulus est "Hagia Kiriaki Chrysopolitissa", aede illa sacra Ecclesiae Orthodoxae sita prope effusiones cuisdam basilicae primaevorum christianorum saeculo quarto extructa, quam quoque intrare possunt Catholici et Anglicani, pervenit. Hic, ubi Sanctus Paulus primum iter evangelio nuntiando fecit, Benedictus XVI celebrationem oecumenicam una cum archiepiscpo Chrysostomo II nomine peregit. In homilia Summus Pontifex explicavit: "Unitas discipulorum Christi donum est, quod Deus nobis precandus est sperantibus fore, ut eo testimonium evangelii in mundo huius temporis confirmetur. Ipse Dominus sanctitatem et unitatem suorum discipulorum precatus est, ut "mundus crederet". Ante ipsos centum annos in quodam conventu Edimburgi habito motus oecumenicus ortus est. Hodie Deo gratias reddere possumus eo quod - praesertim annis superioribus- eo auctore illam uberem haereditatem denuo comperimus, quae orbi Orienti et Occidenti propria est."

Summus Pontifex die festo Sanctissimi Corporis Domini: "Sacerdotium cum Eucharistia coniunctum est"
Occasione data diei festi Sanctissimi Corporis Christi Romanus Pontifex Benedicts XVI maximum celebrationis Sacrae Eucharistiae momentum extulit. Tempore vespertino diei Iovis Sanctam Missam in Basilica Lateranensi in Urbe dum celebrat, explicavit Iesum Pascha ultimum cum discipulis manducantem sacrificium suum crucis anticipasse, quod non sacrificium esset ad ritus sacros spectans, sed suiipsius. Sacramentum Sacrae Communionis sacrificium redemptionis repraesentare. Res sacrae festi Sanctissimi Corporis Christi a Summo Pontifice celebratae hoc anno, cum tempestas spurca esset, non habitae sunt in loco propatulo, sed intra Ecclesiam cathedralem Romani Pontificis. Processio Missa celebrata ad Basilicam Liberianam, quae unum chilometrum abest, habenda caeli status causa non facta est. Eius loco adoratio eucharistica in Basilica peracta est. Anno sacerdotali internationali respecto, quod hac septimana finietur, Benedictus dixit Christum in Eucharistia tamquam sacerdotem se revelare. Passionem "ordinationem" esse "sacerdotalem" Iesu, qua, licet non esset sensu iuris, tamen is passione, morte et resurrectione modo ad ipsas penitius suae vitae res pertinente sacerdos factus esset.

Summus Pontifex: "Boni theologi cor cum cura animarum coniungunt"
Summus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii multos homines in area Petriana alloquens instructionemque catecheticam, quam die Mercurii habere solet, de theologis mediae aetatis maxime excellentibus continuans confirmavit sacrae theologiae peritos divitias esse, si toto corde ac sana cura animarum, quae ad veritatem verteretur, laborarent. Ille die de Sancto Thoma Aquinate, qui ab anno millesimo duocentesimo vicecimo quinto usque ad annum millesimum duocentesimum septuagesimum quartum vixit, eiusque vita locutus est merita Sancti de "magna concordia" fidem inter et rationem praedicans. Benedictus XVI in luce posuit hunc sacrae theologiae peritum ab Ecclesia semper "cogitandi virum peritissimum" atque fidei studendi, quod in artibus versaretur quodque optime faceret, "specimen" habitum est. Seputagesimum primum universe allatum praeter Sanctum Augustinum nullum alium theologum tam crebro in Cathechismo Ecclesiae Catholicae memorari quam Thomam Aquinatem. Cuius opus philosophi Aristotelis, qui ab anno tricesimo octogesimo quarto usque ad annum tricesimum vicesimum secundum vixit, opera ediscendi doctrinam theologicam locupletasse Benedictus XVI exposuit recoluitque opera discipuli Platonis in media aetate latina ignota a quibusdam viris doctis islamicis in Europa nota facta esse.


Die I mensis Iunii MMX

Papa: "Trinitas nostrae fidei est centrum"
Milia hominum die Dominica in area Petriana aderant, cum Summus Pontifex Benedictus XVI precationem Angelicam protulit. Qui ad finestram conclavis scriptorii sui stans preces effudit quoque pro omnibus, qui aquis Viadri et Visdulae inundantibus afficiuntur. ... Papa sensum theologicum Dominicae Sanctissimae Trinitatis recoluit: "Centrum nostrae fidei christianae est mysterium Sanctissimae Trinitatis. Deus se Patrem, Filium Spiritumque Sanctum revelat, qui omnia creavit, redemit, sanctificavit. Baptizati in nomen Dei Trinitarii partem consequimur vitae divinae Trinitatis. Huic cum Deo coniunctioni semper adhereamus et operam praestemus, ut Suum regnum iustititae, caritatis et pacis extruatur."

Dialogus et iura hominum in tuto ponenda sunt
Mundi communitatis futura dialogo innititur et iurium hominum affirmatione. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI Veneris die ex occasione sessionis plenariae Pontificii Consilii de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura in Sede Apostolica institutae inculcavit. Monuit Summus Pontifex unicuique homini iura universalia competere, quae integerrima essent et abalienari nequerent. Haec ut in tuto ponerentur, et rei publicae moderatorum et omnium gentium institutorum est curare. "Nostrae societatis tempus futurum supra colloquio inter gentes fundatur, dialogo inter cultum humanitatemque nititur, quem instituens ea, quae eis propria sunt, et ea, a quibus discrepant, quis servat." Ecclesiam Evangelio fultam singulares migrantes non solum adiuvare, sed etiam curare, ut vere inserirentur, praesertim quoque familiam migrantium eorumque adiuncta respicientem. Benedictus XVI omnibus, qui in curam migrantium incumbunt, gratias egit. Haec cura pastoralis res est magis magisque crescens. Allocutione expleta dixit: "Rogo lucem Spiritus Sancti et protectionem maternam Sanctae Dei Genitricis vobis gratias agens de vestro studio, quod Ecclesiae bono et societati futurum sit."

Papa expoposcit, ut scandala abusuum sexualium rite investigarentur
Summus Pontifex Benedictus XVI episcopos Italiae adhortatus est, ut rite et sincere scandala abusuum sexualium investigarent. Dixit die Iovis Episcoporum Conferentiae Italicae in Civitate Vaticana congregatae: "Voluntas novae aetatis evangelii nuntiandi instituendae vulnera non abscondit, quibus Ecclesia ex suorum membrorum fragilitate peccatisque afflicta est." Hac autem humili et acerba confessione de laboribus multorum christifidelium ac presbyterorum non praetermittendum est. In Italia etiam signa sunt "discriminis quod ad humanitatem cultumque pertinet" velut, ut dixit, de valoribus ad mores spectantibus mentis perturbatio et multorum hominum adultorum officia in prolibus educandis implendi difficultates. Hoc ad humanitatem cultumque discrimen "perinde grave esse ac illud oeconomicum". Pericolo respecto, quo ea omnia, quae ad mores traditos spectarent, inania fieret, Ecclesiae esse magis anniti, ut institutio ac educatio christiana confirmarentur. Hac in re partem familiae magni esse momenti.


Die XXV mensis Maii anni MMX

E Germania: Animorum cum Papa coniunctio legislatorum curiae
Sedecim catholici delegationis factionis democraticorum christianorum, qui in coetu legislatorum iure suffragii gaudent, die festo Pentecostes protulerunt se cum Summo Pontifice animis coniunctos esse. Die Veneris Berolini notum factum est "tempore et bono et malo" eos animis cum eo coniunctos esse."Perseqimur nostram Ecclesiam." Haec declaratio a sodalibus Coetus Cardinalis Höffner, cui catholici delegationis non formaliter nomen dederunt, subsignata est. Viri politici et Unionis Democraticorum Christianorum et Unionis Christianae Socialis monuerunt abusum, occultationem, defectum perspecuitatis singulorum nec probanda nec iteranda esse. " Extulerunt: "Maleficia in Ecclesia graviora sunt quam extra eam." Ecclesiam tamquam communionem christifidelium "viam communem manere salutis".Sine "opera industriaque effectivis"multorum centum miliorum catholicorum pauperem humanitatis et sensus communionis hanc esse societatem. Ad eos, qui subsignaverunt, decem praeses adiuncti delegationis, duo secretarii status curiae legislatorum et eam, cuius est relationes delegationis cum Ecclesia collere, pertinent.

E Civitate Vaticana. Benedictus XVI: Christifideles laici societatem spiritu christiano imbuant
"Opus nobis est rerum politicis viris vere christianis, magis vero christifidelibus laicis, qui de Christo Evangelioque in societate civili et rebus politicis testimonium reddunt." Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI quibusdam ad Pontificium Consilium pro Laicis pertinentibus die Veneris dixit. Potissimum iuvenes christifideles invitari, ut principia christiana in vita sociali ad effectum deducerent. Papa explicavit christianos non anniti, ut in res politicas aut cultum humantatemque dominationem haberent, sed eorum esse contendere, ut in rebus, quae ad regimen populare pertinerent, prinicipia christiana defenderentur. "Christifidelium laicorum est in rebus cotidianis, sive domesticis seu socialibus, sive culturalibus seu politicis demonstrare fide id fieri posse, ut res novo particularique modo cognoscantur et mutentur. Id agitur, ut intelligatur spem christianam angustum rerum conspectum hominis differre et eum in veram magnitudinem eius, quod homo est,aperire, id est in Deum.

Cardinalis Kasper: "Ecclesiae non coniungi possunt"
Ecclesia Orientalis et Ecclesia Occidentalis inter se non coniungi possunt. Hoc Praefectus Pontificiii Consilii ad Unitatem Fovendam, Valterus Cardinalis Kasper nomine, die Mercurii Romae dixit. Una cum eo, cuius est relationes Patriarchatus Moscuensis ad exta excolere, Metropolita Hilario Alfejew nomine, Cardinalis Kasper "Dies civilis cultus humanitatisque Russicorum in Civitate Vaticana celebrandi" inauguravit. Saepe tempus, quo schisma effectum est, annus millesimus quinquagesimus quartus ascribitur, cum Leo IX, Summus Pontifex, illum patriarcham Constantinopolitanum excommunicavit. Quem autem processum esse, qui ab fere saeculo quinto usque ad saeculum decimum quintum protraheretur, Cardinalis Casper in memoriam revocavit: "Coniunctio inter Europam Occidentalem et Orientalem hoc processu superato manifestabitur. Consilium non initur de Ecclesiis coniungendis, sed de locupletatione alterius ab altero assumenda. Haec vero communio non aliquid alienum, sed potius signum est ubertatis cultus humanitatisque Europae eiusque fundamentorum. His autem diebus haec ubertas in Europa infitiatur, immo impugnatur."


Die XVIII mensis Maii anni MMX

E Civitate Vaticana: Contractus inter Sedem Apostolicam et officinam "Vodafone" initus est
Veneris die Sedes Apostolica et officina vulgo "Vodafone Italia" nuncupata, quae diffusiones sine fili ope offert, contractum inierunt. Adscriptione absoluta quidam administri praefecti illius parvae civitatis, postquam constitutum est, ut contractus triennis cum officina "Vodafone" conficeretur, notum fecerunt illos convenisse fore, ut duo milia conexionum adhiberentur. Ad conexiones vero diffusionum fili ope et iuncturas interretiales quod attinet, contractus iam confectus inter Sedem Apostolicam et officinam, quae vulgo "Telecom Italien" appellatur, continuatur. Civitas Vaticana hebdomada ineunte novum contractum trium annorum, quod cum eis, quae supra dicta sunt, congruit, concordaverat.

Summus Pontifex episcopis Lusitanis dixit: "Confortate presbyteros et laicos"
Ecclesiae Supremus Pastor curatores sociales allocutus die Iovis Fatimae episcopos Lusitanos convenit. Lusitaniae Conferentiae Episcoporum praeses, Georgius Ortiga nomine, gratias egit Papae de visitatione dixitque Ecclesiae Supremum Pastorem de auxiliis benevolentiaque communitatis christifidelium Lusitanorum certum esse posse. Papa pro sua parte ordinariis maiorem curam presbyterorum eorum dioecesium commendavit. "In anno sacerdotali, qui ad finem pervenit, dilecti fratres, paternitatem vestram episcopalem praesertim ministris vestris sacris manifestate. Cura auctoritatis tamquam ministerium erga omnes, imprimis erga presbyteros eorumque progressum, minoris esse momenti nimis longe putata est." Tempore, „quo vires Ecclesiam deficiunt“, opus est, ut primum gaudium christianismi reperiatur et christifideles trahantur, ut in societate operam studiumque in varias res conferant.

E Germania: Iuris Canonici periti de defectione ab Ecclesia disputaverunt
Iuris Canonici periti Curiae Romanae necnon nationum linguae Theodiscae Monaci de modo agendi circa defectionem ab Ecclesia disputaverunt. Arciepiscopus ille Romanae Curiae, Franciscus Coccopalmerio nomine, dum conventus, qui die Mercurii ad finem pervenit, de hac quaestione habitur, se difficile censere dixit, si Ecclesia defectionem, quae coram tantum magistratu declarata est, examine intentionis eius declarantis omisso tamen agnoscit. Complures oratores disceptantesques disputationem canonicam de defectione ab Ecclesia pericolosam duxerunt de consectariis effectibusque necessitudinis inter rem publicam et Ecclesiam monentes. Lite a quodam professore Friburgensi Iuris Canonici, Hartmut Zapp nomine, agitata rumor factus erat. Tribunal enim administrativum Badeniano-Vurtembergense recursum reiciens declaraverat partialem ab Ecclesia defectionem ab Ecclesia non admitti posse. Ille Zapp annuntiaverat se iuris sui vindicandi causa rem ad iudices ecclesiasticos esse delaturum. Episcopus Ratisbonensis, Gerhardus Lodovicus Müller nomine, dixit hac de re commercium epistularum inter se et Summum Pontificem XVI iam factum esse. In Pontificia quoque Congregatione de Doctrina Fidei, cuius membrum esset, de hac re disputari.


Die XI mensis Maii anni MMX

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex, "Ecclesia Belgii peccatis exercetur"
Benedictus XVI episcopos Belgicos excitavit, ut invicem sibi adiutorium praestarent. Hoc potissimum ad hoc tempus difficile pertinere Papa dixit ordinarios Belgicos, qui occasione data eorum Visitationis ad limina Apostolorum in Sede Apostolica Supremum Ecclesiae Pastorem tempore postmeridiano diei Saturni adierant, alloquens adiungensque Ecclesiam Catholicam in Belgio peccatis abusuum esse laesam. Proinde Benedictus XVI episcopos Belgicos totamque Ecclesiam huius nationis adhortatus est, ut in his difficilibus rerum adiunctis fortitudine corroborati coniuncti essent. "Ecclesiae vestra", inquit, "peccatis exercetur. Tantum Christus procellis remissis tranquilitatem denuo concedere potest.Tantum ille fortitudinem donare virtutemque potest. Rogo ergo episcopos, ut me presbyterorum religiosorumque, sed etam christifidelium laicorum animos confirmare edocerent.

Tempus nomen dandi excidet
Tempus nomen dandi conventui, quo finis anni sacerdotalis celebrabitur, brevi excidet. Ad diem usque septimum decimum mensis Maii presbyteri nuntium afferre possunt se presbyterorum cum Summo Benedicto XVI conventui, qui locum habebit Romae a die nono usque ad diem undecimum mensis Iunii, interfuturos esse. Hoc Opus Pietatis Causa Peregrinatorum die Veneris communicavit. Usque adhuc fere quinque milia presbyterorum atque diaconorum institutum, ad quod quis nomen dandi causa adire potuit, certiorem fecerunt. Conventus, quo annus sacerdotalis finietur, die nono mensis Iunii in Basilica Pontificia Sancti Pauli extra Muros incipiet acorasi a Ioachim Cardinali Meisner habita rebusque divinis Paefecto Congregationis pro Cleris, Claudio Cardinali Hummes nomine, celebratis.

Papa, si fas est, victimas conveniet
Benedictus XVI, Summus Pontifex, si fas est, victimas patris Marcialis Marciel conveniet. Hoc episcopus natione Mexicanus, Ricardus Watty Urquidi nomine, interrogatus dixit. Marciel, anno bis millesimo octavo defunctus, conditor fuit Militum Legionariorum Christi. Numerosorum accusatur delictorum, abusus etiam sexualis liberorum et alumnorum. Episcopus Ricardus Watty Urquidi unus ex quinque visitatorum est, qui iussu Summi Pontificis criminationem magna cum diligentia investigaverunt. In televisione Mexiana dixt "multa elementa" pervalde malae personalitatis patris Marciel "inter Milites Legionarii Christi diffusa esse". His ab elementis illum ordinem religiosum exonerandum esse.

Summus Pontifex: "Omnia atomica arma delenda sunt"
Summus Pontifex Benedictus XVI sperat "atomica arma in terra remotum iri". Hoc die Mercurii multos homines Romae alloquens dixt. Milibus eorum, qui peregrinationis causa congregati erant, praesentibus Summus Pontifex pro conventu Nationum Unitatum, in quo a die Lunae hebdomadae superioris Novi Eboraci de atomicis armis delendis collocutiones habebant, preces ad Deum effudit. Eos, qui colloquiis Novi Eboraci interessent, "sibi vim facerent" et "perseverantes" in fundamenta pacis et politicas et oecnomicas incumberent oportere." "Quae ad effectum deducentes progressionem, quae omnes res hominis complectitur, et veram populorum voluntatem fovent."


Die IV mensis Maii anni MMX

Augustae Taurinorum. Summus Pontifex: Sepulcri linteamen spem testatur atque redemptionem
Neclecto caelo, in quo nubes supra aream Sancti Caroli Augustae Taurinorum sitam coguntur, homines arte iuncti coadunati erant, ut Papam Benedictum XVI salutarent, qui hoc die Solis advenerat linteamen sepulcri cultum. Sancta Missa in area maxima oppidi dum celebratur, Summus Pontifex "linteamen Sepulci Christi" iam memoravit, ante quod tempore postmeridiano diei Solis meditaturus erat. Linteamen in memoriam redigere Iesum Christum resurrexisse seque nos omnes in amore eius coniungi velle."In eo", inquit, "speculo simili nostros dolores in passione Christi contemplamur. Passio Christi. Passio hominis. Quapropter ipsum est signum spei: Christus crucem suscepit, ut malum abstineretur, ut paesentiremus Pascha praecipi illud temporis momentum, quo omnis lacrima abstergetur, nec mors nec passio erunt nec clamor nec dolor. ... Primum vere novum a Deo factum resurrectio est Iesu, gloria eius caelestis. Initium est, quod novae sequuntur res, quarum nos quoque partes habemus. "Novae res" mundus est plenus gaudii, in quo non est passio nec controversia nec odium, in quo omnis passio superata est, ubi tantum amor est ex Deo ortus et omnia mutans."

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex poposcit, ut totius orbis oeconomia efficacius moderaretur
Respectis et rerum oeconomicarum discrimine et disputatione de bonis distribuendis die primo mensis Maii circiter orta Romanus Pontifex favit, ut totius orbis oeconomia efficacius moderaretur. Loco opinationis, qua oeconomia tamquam bonorum effectionis, rerum consumptionis et necessitatum partus intellegitur augmentatio, perceptio succedat oportet, qua negotia oeconomica tamquam officiorum exercitio intelleguntur "dignitatis hominis fovendae". Benedictus XVI monuit "boni communis quaesitionem, hominis individii integram progessionem, quae res politicas, hominis cultum et ea, quae ad animi cultum et perfectionem attinerent, complecteretur, necnon familiam et hominis communitatem" respiciendas esse. Haec protulit verba in Civitate Vaticana coram membris Pontifciae Academiae Scientiis Socialibus Fovendis, qui Martis die, die nempe quarto mensis Maii, conventum de "Discrimine in oeconomia totius orbis. De itinere denuo incipiendo" celebraverunt.

Cardinalis Levada: "Severa regula nobis adhibenda est"
Praefectus Pontificiae Congregationis de Doctrina Fidei modum Ecclesiae casus abusuum tractandi defendit. Guiglelmus Cardinalis Ioseph Levada a quodam diurnario televisionis Civitatum Unitarum Americae Septentrionalis interrogatus dixit se non mirari, si maior numerus episcoporum ubique terrarum eam ob causam officio renuntiaturus esset. Difficultatibus respectis novam regulam in episcopis eligendis nunc non esse, sed fieri posse fore, ut ea, quae usque adhuc viguisset, severius fortasse quam temporibus elapsis adhiberentur.

De novis textibus liturgicis in linguam Anglicam versis collocutio
Die Mercurii Benedictus XVI, Summus Pontifex, coetum interpretum consultorumque convenit, cui nomen est "Vox Clara" quique textibus liturgicis in linguam Anglicam vertendis providet. Papa, prandium cum comitatu Congregationi de Cultu Divino et Disciplinis Sacramentorum aggegrato dum habitur, non proxime ad novos textus liturgicos, qui in terris linguae Anglicae ex parte graviter improbantur, locutus est. Membra vero comitatus enixe rogata sunt, ut magna sentiendi facultate novis textibus excepiendis providerent. "Multis difficile erit veteribus versionibus per quadraginta fere annos adhibitis assuetu novis textibus", Summus Pontifex in animo defixit. Se valde sperare fore, ut textus non confunderent nec reicerentur.


Die XXIV mensis Aprilis anni MMX

Benedictus XVI: "Interrete perutile est, sed...."
Summus Pontifex Benedictus certus est Ecclesiam mundo digitali magnopere evocari, ut eo utatur. In Civitate Vaticana Saturni die recepit sex milia conventum de "Testibus digitalibus" in Italia instructum participantium. Papa dixit christifideles in interreti quoque Evangelium tradere posse. Attamen computatoriam reticulationem mundanam pericula continere: "Interrete autem in instrumentum res hominesque aequandi abire potest, quo relativismus quoad inellectum et mores fovetur. Tamen non contra artes technologicas sumus. Fortitudo vero nostra est Ecclesiam esse, id est communionem christifidelium. Capaces sumus omnibus hominibus nuntium Resurrecti tradendi. Hoc facimus hominibus, cum quibus vivimus, nosmetipsos totos tradendo."

Prior communitatis sitae in civitate gallica vulgo "Taizé" appellata solus a Summo Pontifice receptus est
Ex quadam consuetudine, quae a Fratre Rogerio, illo Priore Fraternitatis Oecumenicae loci Gallici, qui vulgo "Taizé vocatur, incitata est, semel in anno Prior in Civitatem Vaticanam itinere facto a Summo Pontifice solus recipitur. Die Iovis superiore Frater Aloisius, ille, qui Rogerio successerat, Benedictum XVI convenit. Summum Pontificem animi attentionem praestantem eius verbis de iuvenibus et in loco vulgo "Taizé" appallato coadunatis et extra Burgundiam conventis cognovisse homines iuvenes ibi cum Deo coniunctionem excolentes et Ecclesiam tamquam communitatem sentientes. De his rebus Frater Aloisius, postquam solus receptus est, nos certiores fecit. Ille, qui in Svevia natus est, summopere desiderabat Summo Pontifici explicare illam communitatem oecumenismum precationis impulsuram esse.

Summus Pontifex: "Victimarum abusus dolorem partecipavi"
Die Mercurii triginta fere milia hominum, ad quod mille discipuli pluresque prebyteri diocesis Romae pertinebant, Papam audierunt. Benedictus XVI in Area Petriana recordatus est itineris sui Melitensis fine ultimae hebdomadae facti. ... Eventus quoque gravis primum non propositus erat Benedicti XVI cum abusuum sexualium victimis conventus remotis apparatibus impressioni televisificiae aptis. "Dolorem eorum partecipavi et permotus una cum eis preces effundi pro certo eis pollicens Ecclesiam acturam esse." Hoc Summus Pontifex in parte italica allocutionis suae illo die Mercurii dixit non vero in parte theodisca de conventu mentionem faciens, sed eius loco de Sancto Paulo loquens.

Cardinales Summo Pontifici assistunt
Temporibus quoque difficilibus cardinales Summo Pontifici assistunt. Hoc Decanus Collegii Cardinalium in luce posuit. Convivium occasione data quinquenii eius officii dum celebratur, Cardinalis Angelus Sodano recoluit collegium cardinalium magnam esse familiam, quae semper cum successore Petri coniuncta esset. "Opera Christi" in praesentia "non deminui", sed diffundi Sodano subiunxit.


Die XX mensis Aprilis anni MMX

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex diem natalem celebravit
Veneris die Summus Pontifex rebus agendis deminutis diem natalem suum octingesimum tertium celebravit. Sub tempore meridiano cum quibusdam episcopis Brasiliopolitanis de rerum adiunctis in dioecesibus eorum collocutus est ... auspicalibus salutationibus toto ex orbe missis, praesertim a viris politicis Ialicis scriptis, ad Sedem Apostolicam pervenientibus. Praeter prandiculum una cum eis sumptum, qui ad convictum domesticum Summi Pontificis pertinent, Benedictus XVI diem suum natalem consumpsit animum corpusque relaxaturus et res ultimas, quae ad iter Melitense fine hebdomadae faciendum spectabant, praeparaturus. Occasione quinqenni electionis Joseph Cardinalis Ratzinger ad cathedram Petri Lunae die celebrati data Angelus Sodano, Cardinalis Decanus, una cum Collegio Cardinalium honoris Summi Pontificis causa convivium apparaverat. Unicus eventus publicus ex occasione horum duorum dierum erat symphonia in aula hospitibus aliisque pietatis causa peregrinatoribus recipiendis habita, quae Summo Pontifici a Praeside Rei Publicae Italicae offerta erat.

Summus Pontifex: "Presbyteri ministerium exercent veritatis"
Rebus de casibus abusuum sexualium agitantibus annus sacerdotalis a Summo Pontifice inceptus aliquot hebdomadis ad finem adducetur. Benedictus XVI instructiones catecheticas in allocutionibus coram pietatis causa peregrinatoribus habendis impertiendas de presbyteratu impensius locuturus est. Die Mercurii in area Petriana initium fecit in memoriam revocans Christum resurrectum "apostolis potestatem dedisse baptizandi, docendi (cfr. Mt 28, 19s) peccataque remittendi (cfr. Jo 20, 23)." "Hodie", inquit, "primum ministerium docendi consideremus, presbyterum nempe ut magistrum. Hoc non significat eum seipsum ut primum ponere aut quasdam disciplinas exercere, quas tradit, sed ministerium suscipere Iesu Christi, qui Verbum ipsum est veritatis. ... Quam presbyter annuntians ministerium exercet veritatis, non suas proprias opiniones rationesque profert, sed minister humilis eorum est, quae omnibus nobis communia sunt et omnibus nobis viam parant."

Extinctio praescriptionis actionis criminalis in iure canonico abroganda est
Sedes Apostolica abrogationem extinctionis actionis criminalis praescriptionis decem annorum ob delicta abusus sexualis abrogare examinat. Carolus J. Scicluna, Promotor Iustitiae Congregationis de Doctrina Fidei in causis gravium delictorum contra ius canonicum, explicavit applicationem praescriptionis actionis criminalis "decem annorum huic generi casuum" non esse consentaneam patere. Interrogatus a diurnario actorum diurnorum vulgo "Avvenire" hebdomada exeunte in lucem editorum dixit: "Optandum esset, ut ad pristinam normarum rationem rediretur, quam de delectis gravioribus praescriptio non providit." Anno bis millesimo primo Summus Pontifex in Litteris Apostolicis Motu Proprio Datis "De delictis gravioribus" statuit praescriptionem canonicam actionis criminalis offensionis in norma castitatis a clericis observanda decem annis exactis extinguere, quae in casibus abusuum minorum decem septem aetatum annis expletis decurrere incipit. Ille canonista in memoriam revocavit Summum Pontificem Ioannem Paulum II iam anno bis millesimo secundo facultatem tribuisse, ut in casibus particularibus rationibus suffultis a praescriptionis norma dispensaretur. Dixit Scicluna hanc dispensationem de more quoque concedi. Ad "delicta graviora", ut in iure canonico statuitur, inter alia quoque delicta contra saramentale sigillum et eucharistiam pertinent.


Die XIII mensis Aprilis anni MMX

Ex Arce Gandulfiana. Summus Pontifex: "Pius XII misericors erat"
Pius XII erat Papa misericors. Hoc Benedictus XVI. dixit de eo Veneris die spectata in Arce Gandulfiana pellicula cinematographica de Pio XII, anno millesimo nongentesimo undequadragesimo nato, anno millesimo nongentesimo quinquagesimo octavo defuncto. Summus Pontifex Benedictus XVI ea laudavit, quae Pius XII fecit, praesertim tempore alterius belli omnium gentium. Hoc tempore difficili Papam Pacelli "omnium patrem" fuisse. Papae magni interesse Romam eosque, qui annis millesimo nongentesimo quadragesimo tertio atque millesimo nongentesimo quadragesimo quarto persecutionibus laborarent, servare. Haec pellicula cinematographica, ut ministerium nuntiis divulgandis Sedis Apostolicae notum fecit, res fuit de illa pellicula cinomatographica, quae a diversis gentibus effecta erat et ante exhibita est, cui titulus est "Sub caelo Romae". In pellicula cinematographica caput Italicum eo tempore exhibitur, cum theodiscis tempore alterius belli omnium gentium id obsidentibus Summus Pontifex Pius XII inter alia Iudaeis operam adiutricem praestabat.

E Civitate Vaticana: Ius abortum euthanasiamque negandi
Praeses Pontificii Consilii pro Familia ius abortum euthanasiamque ob concientiae motiva negandi expostulavit. In actis diurnis, quae vulgo "Avvenire" vocantur, notum factum est Cardinalem Ennium Antonelli dixisse hoc ius nomine libertatis et pluralismi ad humanum cultum pertinentis omnes personas institutionesque spectare debere, quae in institutis valetudinis operam impenderent. Simul "delicta abortus euthanasiaeque" ad crimina contra iura hominis fundamentalia pertinenda esse. Antonelli hoc protulit respecta de pilula, qua abortus efficitur quaeque vulgo "RU 486" appellatur, disputatione ubique habita.

Ex Chilia. Cardinalis Bertone: Iter Chieliense notatum est animorum coniunctione
"Vivat Chilia!". His verbis Secretarius Status in Chilia advenit victimis terrae motus recentissimi annuntiatum Summum Pontificem cum eis coniunctum esse. Ibi manebit usque ad hunc Mercurii diem. Primus conventus constitutus Cardinalis Mercurii die in palatio praesidis rei publicae locum habuit.

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex etiam, cum vitam tuitus sit, diurnariorum devocat mentes
Iulianus Cardinalis Herranz, olim Praeses Pontificii Consilii de Legum Textibus, cognovit Summum Pontificem Benedictum XVI redargui, cum in vitam protegendam se incumbueret. Cardinalis natione Hispanicus a quodam actorum diurnorum italicorum vulgo "La Repubblica" appellatorum percontatus dixit diurnarios omnium gentium non solum ob presbyteros paedophilos animos ad Supremum Ecclesiae Pastorem convertisse, sed etiam "cum abortum primum perdamnatus valores ethicos defenderet". Casibus clericorum, qui vota sacerdotalia prodidissent, Benedictum XVI graviter, amare peniteque affectum esse."


Die VI mensis Aprilis anni MMX

E Civitate Vaticana, Urbi et orbi: "Homines 'Exodum' suscipiant"
Mundo opus est spe paschali. Populus christianus in mundum missus est, ut de salute resurrectionis testimonium reddat. His principiis prolatis Summus Pontifex Benedictus XVI salutem suam paschalem huius anni in area Petriana innumerabilibus, quamquam pluebat, frequentata pietati causa peregrinatoribus christianis toto orbe terrarum viventibus misit. Benedictus XVI e maeniano medio frontis Bascilicae Vaticanae extulit hoc non tantum ad mundo ministerium praestandum spectare, sed Ecclesiam quoque illa virtute renovanti egere, de qua in mysterio paschali testimonium perhiberet. "Nostris quoque diebus hominibus "Exodo" opus est non emendationibus levibus, sed animorum morumque transfiguratione. Eis opus est salute Evangelii, ut e dicrimine evadat, quod summum est et qua tale summe transfigurandum est conscientia hominum primum respecta."

Ex Urbe: Inscriptio de Iesu germana
Vero proximum est inscriptionem quae dicitur crucis in Basilica Sanctae Crucis Hierosolymitanae germanam esse. Hoc scientiae perita, Maria Luisa Rigato nomine, a quodam actorum diurnariorum vulgo "Avenire" appellatorum interrogata asseruit. "Titulus crucis", ut aiunt, inscriptione latina "INRI" munitus, a praefecto ipso Pontio Pilato creatus esse fertur. Rigato explicavit non certissime scilicet probari posse tabulam duorum miliorum annorum esse, sed ex multis indiciis consectaria deducuntur. Addidit, si id non verum esset, eam optimum esse exemplar primi exempli.

E Civitate Vatiana, Romanus Pontifex in Missa in Cena Domini:"Amici Iesu evadamus, tum probe agimus"
Ultimam Cenan Iesu Benedictus XVI, Romanus Pontifex, recolens tempore vespertino feriae quintae Hebdomadae Sanctae Triduum paschale Romae aperuit. In Missa in Basilica Lateranensi celebrata Supremus Ecclesiae Pastor milibus christifidelium praesentibus institutionem memorialis Paschatis a Iesu factam memoravit. Celebrationem dum persolvit, Benedictus pedibus duodecim presbyterorum dioecesis Romae aquam fundivit abstersitque. Verbis Evangelistae Ioannis "panis pro mundo vitae" allatis Summus Pontifex in homilia necessitudinem inter veritatem et vitam explicavit. Bendictus XVI dixit cognitionem Dei "veram vitam" largiri. Ministerium alii praestatum a Iesu pedes lavante expressum partem Dei donare.

Missa Chrismatis: "Certamen christianorum est bonum et iustum facere"
Oleum est signum misericordiae Dei. Hoc nuntio Summus Pontifex die Iovis in Basilica Vaticana celebrationem dies paschales coepit. In Missa Chrismatis ex more ab episcopo cum omnibus presbyteris dioecesis celebrata olea benedicuntur decursu anni ad baptizandum, confirmandum et ordinandum adhibenda. Presbyteri quoque congregati hac in missa promissiones sacerdotales renovant. Benedictus XVI. in homilia praesertim de sacramentis locutus est, quae firma in nostro mundo fixa esse dixit: "Deus", inquit, "nos tangit rebus materialibus, rebus ipsis creatis, quas adhibet, ut congressio sua nobiscum efficiatur. Sunt quattuor elementa creationis, quibus mundus sacramentorum constructus est."


Die XXX mensis Martii anni MMXX

E Civitate Vaticana. Locutor Sedis Apostolicae: "Parata est via ad purificationem mentis consequendam“
In Sede Apostolica animadvertitur in singulis terris et Conferentiis Episcoporum progessus in casibus abusuum ordinandis et investigandis ad effectum deduci. In commentario quodam Stationis Radiophonicae Vaticanae ex occasione initii Sanctae Hebdomadae publicato Pater Fredericus Lombardi, Sanctae Sedis locutor, dixit se sperare remedia "sanationis et renovationis" a Summo Pontifice in eius epistula ad catholicos Hibernios missa statuta fructus paritura esse. Adiunxit Lombardi non mirum esse, ut hebdomadis mensibusque superioribus abusus instrumentis comminicationis socialis summo opere admodumque respecta essent, confirmans Ecclesiae esse paenitentiam agere et afflictos petere, ut sibi ignoscerentur. Quo tantum modo veram oriri iustitiam et purificationem ad verum perduci posse pernecessariam.

"Summus Pontifex omnem casum abusus persecutus est"
Quidam cooperator, qui Summo Pontifici feliciter regnanti olim operam praestabat, exprobationem contra Ioseph Cardinalem Ratzinger de abusibus sexualibus dissimulandis, cum Congregationi de Doctrina Fidei praeesset, reiecit. Episcopus Ioannes Franciscus Girotti, Paenitentiae Apostolicae Regens, explicavit hoc esse praeposterum: Ratzinger omnem delictum pertinaciter persecutum esse. A quodam diurnario actorum diurnorum Mediolanensium, quae vulgo "Corriere della Sera" vocantur, interrogatus Girotti modum procedendi in caua illius presbyteri Americani septentrionalis, Laurentii Murphy nomine, qui usque ad annum millesimum nongentesimum septuagesimum quartum centum fere liberis abusus esse dicitur, defendit. Episcopus Curiae Romanae subiunxit Murphy mortem iam oppetisse, cum Congregatio de Doctrina Fidei anno millesimo nongentesimo nonagesimo sexto de abusibus edoceretur.

Sedes Apostolica quaedam documenta magni momenti in interrete offert
Textus magni momenti, qui usque adhuc in bibliothecis Sedis Apostolicae chartacei editi legi poterant, nunc in interrete offeruntur. Ad paginam www.vatican.va navigans quis verbis italicis "testi fondamentali" quaesitis eos legere potest. Offeruntur omnes collectiones Actorum Sanctae Sedis (ASS) necnon Actorum Sedis Apostolicae (AAS), id est collectiones ab annis millesimo octogesimo sexagesimo quinto usque ad annum bis millesimum septimum in ea forma, quae vulgo "PDF" vocatur, confectae. ... Praeterea duodecim volumina "Actorum et Documentorum Sanctae Sedis tempore alterius omnium gentium belli“, vulgo "Actes et Documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale" appellata,in interrete eduntur. Haec ultima ad quandam collectionem documentorum de Summo Pontifice Pio XII a quattuor sodalibus Societatis Iesu Paulo VI Summo Pontifice anno millesimo nongentesmo quinto compositam pertinent.

Summus Pontifex: "Natura tamquam liber a Deo scriptus"
Romanus Pontifex Bendictus XVI convenientiam fidei cum scientia confirmavit. Qui multis in area Petriana audientibus dixit amicitiam inter eas esse, non oppositionen, etsi saeculis anteactis ratio inter ambas ad tempus non intellegeretur.

Albertus Magnus

Hic omnia scivisse dicitur, quae media aetate scienda erant: Sanctus Albertus, titulo "magnus" honoratus, doctor universalis. Quem pacis amore affectum atque eximia virtute in vita excellentem Summus Pontifex Benedictus XVI, postquam die Mercurii multos recepit, interiora et summa scivisse testatus est. Magister erat Thomae Aquinatis, sed propria quoque sua theologia normas praestitit iudicandi, cogitandi, agendi.


Die XXIII mensis Martii anni MMXX

E Civitate Vaticana: Litterae pastorales ad Ecclesiam in Hibernia missae: Remedia contra abusus
Litterae pastorales contra scandalum abusuum in Ecclesia Catholica commissorum suspense expectatae et praesertim ad Ecclesiam in Hibernia milies ibi abusibus commissis pertinentes a Benedicto XVI, Summo Pontifice, subsignatae die Saturni palam factae et in Civitate Vaticana explicatae sunt.
Quattuor agrumenta et precatio
Constant litterae quattuor argumentis pro Ecclesiaque in Hibernia precibus. Hoc documentum copiose exarratum, quod Hiberniae inscriptum esse constat, Summus Pontifex toti Ecclesiae insulae Hibernicae scripsit singulisque coetibus: victimis, delinquentibus, episcopis. Est hic textus spiritualis, non animi eorum, quae facienda sunt, declaratio necque mutationis ad structuras similiave spectantis instructio. Summus Pontifex die Marcurii rogaverat, ut Litterae integrae legerentur, scribens neminem expectare has difficultates doloribus refertas cito solvi posse. Censet Benedictus XVI causam abusuum esse falsam Concilii Vaticani Secundi saepe pervulgatam interpretationem, cum multi sacerdotes religiosique spatio plurium decem annorum praeterito nimis huic saeculo se conformarent Evanglii ratione non satis habita. Ad victimos abusuum eorumque familias verba vertens Benedictus XVI in litteris pastoralibus Ecclesiam flagitium sentire eiusque paenitere confirmavit.

E Civitate Vaticana/Magna Britannia: Visitatio Papae formam induere coepit
Regina Elisabeth II Summum Pontificem Benedictum XVI die sexto decimo mensis Septembris huius anni in palatio regio Edimburgensi receptura est, quo rei publbicae visitatio, quam Papa hac aestate affecta in Anglia et Scotia peracturus est, incipiet. Prima est visitatio rei publicae, quae quidam Summus Pontifex in Magna Britania instituit. Papa scilicet Ioannes Paulus II iter in hanc terram anno millesimo nogentesimo octogesimo secundo fecit, sed erat visitatio pastoralis, qua celebraretur, quod rationes diplomaticae inter Sedem Apostolicam et Magnam Britaniam constitutae erant. Benedictus XVI iter instituit, postquam rerum publicarum moderatores Britannici Ecclesiam Catholicam invitavit.

Congregatio de Doctrina fidei veritatem causae „Medjugorje“ investigat
Camilo Cardinali Ruini praeside in Congregatione de Doctrina Fidei commissio internationalis veritati causae „Medjugorje“ investigandae constituta est. Hoc die Mercurii in aula Sedis Apostolicae diurnariis edocendis notum factum est. Haec commissio prudenter cauteque investigabit et facta probataque investigationis Congregationi afferet. De tempore fineque in aula diurnariis edocendis nihil palam factum est. Illo loco Maria a die vicesimo quarto anni millesimi octogentesimi primi apparuisse dicitur. Ea, quae iam adulta Mariam vidisse asserit, explicavit apparitiones saepissime pergere.


Die XVIII mensis Martii anni MMXX

E Civitate Vaticana. Summus Pontifex: Coelibatus gravis est, ut quis sacerdotio fungens beatum se sentiat
Summs Pontifex die Veneris occasione data conventus theologorum omnium gentium in Urbe locum habentis confirmavit coelibatum, ut sacerdos se beatum sentiret, necessarium esse. Participantes conventus, qui diebus Veneris et Saturni in Pontificia Universitate Lateranensi celebratus est, de "Christi fide, fide presbyteri" collocuti sunt. ... "Adhaesio", inquit, "Deo ontologice ad effectum adducta fundamentum est, quo nostris etiam diebus bonum, qui coelibatus est, intellegatur et denuo confirmatur. In Romana Ecclesia donum est necessarium sacri ordinis in Ecclesiis quoque Orientalibus maximi aestimatum. Vocatio ad sacerdotium eis mysterium manet, qui id consecuti sunt. Imperfecta nostra et fracta eo spectant, ut hoc donum piissime vivamus et defendamus.

De effectibus adversis in abusibus sexualibus investigandis
Praefectus Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, Archepiscopus Raimundus Leo Burke nomine, vituperavit quod attentio publica investigationem abusuum sexualium male afficit. Canonista ille Americanus Septentrionalis natione Romae diurnariis die Iovis explicavit in causis in Civitatibus Unitis Americae Septentrionalis prius pertractatis diurnarios advocatosque, qui in investigationes sumopere quoque incumbuerunt, scandalum in deterius mutasse, quo sententia obiectiva de ipsis condicionibus atque singulae causae deficiliores redderentur. Abusibus sexualibus a clericis commissis Ecclesiam in parvissimis infirmissimisque eius membris graviter vulneratam esse Burke dixit. Praefectus Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis subiunxit, ut abusus magna cum diligentia investigarentur, poenas quoque canonicas adhibendas esse.

Summus Pontifex: "Presbyteri limites suos cognoscant"
Summus Pontifex Benedictus XVI presbyteris consilium dedit, ut sacramentum poenitentiae denuo adhiberent. Die Iovis in Civitate Vaticana eos, qui cursum formationi prosequendae de "Sacramento reconciliationis" participaverant, allocutus est monens de anno sacerdotali, qui nunc celebratur, cuius exemplum parochus illius pagi est, quem "Ars" vocant", qui eximius erat confessarius.

Summus Pontifex: "Affectus omnia iura officiaque recusandi repulsus est"
Post Concilium Vaticanum Secundum in Ecclesia discrimen fuit "commenticiorum et omnium iurium officiorumque recusationis affectus". Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii occasione data audientiae generalis in Civitate Vaticana habitae dixit. Gratia autem regiminis prudentis id prohiberi potuisse, quo factum esset, ut unicitas Ecclesiae novitasque Concilii defendi posset, Benedictus XVI italice subiunxit.


Die IX mensis Martii anni MMX

E Civitate Vaticana: Quodnam miraculum?
Postulator causae beatificationis Ioannis Pauli II ea, quae de difficultatibus causae dicta sunt, reiecit. Ex officii sede illius Slawomir Oder declaratum est non notum esse, num illa religiosa Marie-Simon-Pierre Parkinsoniano morbo iterum laboraret. In quibusdam actis diurnis Polonicis palam factum est illam religiosam intercessione Papae defuncti sanam factam Parkinsoniano morbo denuo laborare. Quidam in Curia Romana confirmaverunt consilium medicorum Congregationis de Causis Sanctorum de hac re omnino non consuluisse nec causam beatificationis morari, cum quaedam dies, qua beatificatio haberi posset, non omnino constituta esset. Ad normas causae beatificationis primum de novo miraculo in dioecesi, ubi factum est, investigandum est, deinde causa peritis examinanda tradere potest, quod in actis diurnis vulgo "La Repubblica" appellatis palam factum est usque ad aestatem novam perfectum iri.

Ars genetica neque confirmatur neque reicitur
Sedes Apostolica artem geneticam in universum neque confirmat neque reicit. Haec verba in actis diurnis vulgo "L´Osservatore Romano" appellatis publicata sunt. ... Respectis Litteriis Encyclicis Benedicti XVI de rebus socialibus, quae a verbis "Caritas in veritate" incipiunt, in his actis diurnis legi potest Ecclesiam catholicam solutiones de rebus technicis non offerre posse, sed eius munus esse societatem hominibus dignam fovere. Ad hoc munus pertinere "scandalum famis in mundo" reprobare, quae minus penuria opum rerum corporearum quam defectu inter homines adiutorii et solutionibus institutis oblatis exoriretur. Commissio Europea die Martis concesserat, ut quadam nota tuberis solani, cui nomen "Amflora" est, arte genetica excoleretur. Haec planta societate chemica, quae vulgo "BASF" appellatur, procreata est.

Summus Pontifex Fredericum Chopin laude affecit et de tempore peracto, quo sacrae theologiae studuit eamque docuit, cogitans desiderio tentus est
Octo fere milia hominum die Mercurii audientiam generalem a Benedicto XVI concessam participaverunt. Qui inter alios Fredericum Chopin laudavit occasione data eius duocentesimi diei natalis. Hunc musicae compositorem natione polonicum arte eius musica magna ad cultum humanitatemque fovenda effecisse et homines adiuvare posse, ut Deo obvenirent. Eis, qui ex nationibus linguae theodiscae profecti erant, Benedictus aliquot verba de suo Sancto saeculi tresesimi protulit: "Cum cathechizans de Sancto Bonaventura loquor, hoc non facio nisi quadam temporis peracti cupiditate. Hic enim Sanctus et in studiis me dedendis et in sacris disciplinis docendis incipiendis exemplum magni aestimatum et comes, cui accepta refero scientificae meae formationis vera et propria, factus est."


Die XXIII mensis februarii anni MMX

Benedictus XVI: "Ite in mundum!"
Quadragesima ineunte Summus Pontifex XVI presbyteros ad Deo oboedientiam exhibendum adhortatus est. Audientia quotannis presbyteris dioecesis Romae concessa locum habente Supremus Ecclesiae Catholicae Pastor tempore antemeridiano diei Iovis discriptionis presbyteri in epistula ad Hebraeos exhibitae recordatus Christum hominem factum esse, ut, verus sacerdos cum exstaret, Deum inter et homines mediatorem esset, in lectione divina exposuit. Presbyteros vestigia Christi prementes vocari, ut mediatores essent Patrem Deum inter et homines. His rebus respectis hoc considerandum esse: "Presbytero opus est facultate a Deo concessa. Sacramentum eius ordinis munus est manibus Dei ei largitum. Non potest pons inter Deum et homines esse, nisi uterque ambitus, divinus nempe et humanus, in eo unitus est. Hoc est verum presbyteri mandatum: eius est ambo ambitus inter se coniungere. Hoc modo presbyter homines ad Deum absconditum eiusque redemptionem ducit, in veram quidem lucem divinam veramque vitam."

Benedictus XVI: "Resurrectionem expectamus"
Verba Sancti Pauli afferens Summus Pontifex Benedictus XVI, postquam die Mercurii homines eum audiendi causa convenerunt, de quadragesimali tempore cogitare cepit: "Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis". Impositione cineris Iesuque ad conversionem fidemque in Evangelium adhortatione viam ad festum paschalem inchoari: "Conversio et fides in Evangelium non sunt duae res separatae. Conversio christiana non simpliciter ad regulam morum pertinet, sed est conversio ad ea, quae Dominus nobis dicit, est fides in Evangelium, est introitum in nuntium Evangelii, est commutatio, quam in nobis efficit Evangelium. Quapropter autem conversio nec est actus semel factus, quo facto omnia bene decurrunt, sed quidam processus totam vitam emitiens..."

Benedictus XVI: "Vitae testimonio vocationes foventur"
Summus Pontifex Benedictus XVI in litteris suis ex occasione diei mundani vocationibus ministrorum sacrorum fovendis, qui die vicesimo quinto mensis Aprilis erit, exaratis memorat presbyteris non maerore afflictis et ab aliis segregatis munera exercenda esse, sed vita eorum verba Evangelii proferenda. Hae litterae, quibus titulus "Vitae testimonio vocationes foventur" est, die Martii publicatae sunt.

E Civitate Vaticana/e Hibernia: Summus Pontifex et episcopi confirmaverunt res ordinandas esse
Benedictus XVI die Martii congressione summorum praesulum in Civitate Vaticana habita episcopos Hibernios, ut prompte fortiterque discrimini abusuum occurendo impenderent, adhortatus abusum sexualem liberorum adulescentiumque "non solum crimen nefarium, sed etiam peccatum esse grave Deo offendens atque hominis dignitatem violans" monuit simul exprimens se spe affectum esse ordinarios Hiberniae inter se coniunctos in discrimine tollendo laboraturos. In quodam brevi nuntio post congressione die Martii in Civitate Vaticana publicato notum factum est flagitium abusuum Ecclesiae nationis grave discrimen intulisse fiduciamque fidei clericorum graviter affecisse. Benedictus XVI palam fecit se tempore quadragesimali quandam epistulam pastoralem ad catholicos Hiberniae missurum esse.


Die XVI mensis februarii anni MMX

E Civitate Vaticana:"Dignitas humana nulla posita condicione protegenda est"
Summus Pontifex Benedictus XVI die Saturni sodales Pontificiae Academiae alloquens, qui in Civitate Vaticana a die Iovis in sessione plenaria coadunati res ad bioethicam et naturale ius pertinentes pertractabant, denuo adhortatus est, ut dignitas humana in scientia nulla condicione posita protegenda esset. Benedictus XVI Litteras Encyclicas a verbis "Caritas in veritate" incipientes revocando confirmavit naturale ius fundamentum debere esse bioethicae. Huius iuris, quod remitti nequeret, ratione habita quaestiones res ethicas spectantes responderi decisionesque ferri debere. In allocutione quoque Summus Pontifex maxime monuit de quodam intellectu, quo scientia atque vita humana quasi instrumenta adhiberentur.

Benedictus XVI: "In Christum aspicere est dignitatem hominis vivere"
Die Mercurii Benedictus XVI Summus Pontifex conventis, ut eum audirent, receptis monuit dignitatem hominis precando cognosci. In aula, ut a multis audiatur, destinata Summus Pontifex de figuris in historia Ecclesiae autoritate praestantibus contiones peregit, praesertim hac vice Sanctum Antonium Patavinum in luce ponendo. Antonius in Lausitania natus, postquam sodalis fuit Ordinis Canonicorum Regularium Sancti Augustini, communitati Fratrum Minorum nomen dedit. Anno millesimo duocentesimo vigesimo primo ipse Sancto Franscisco Assisiensi obvenit. Concionatoris theologique munere fungens auctoritate et expemplo ad vitam spiritualem menti Sancti Franscisci propriam confirmandam contulit. Praesertim autem Antonio precatio cordi fuit. Dilectione Dei in ea cognita fieri posse, ut melius quis cognosceret proximumque diligeret.

Cardinalis Kasper "rationem dialogo propriam" exoptat
Valtherus Cardinalis Kasper, qui Pontificio Concilio ad Unitatem Christianorum fovendam praeest, non valde contentus est modo, quo documentum a verbis "Dominus Iesus" incipiens anno bis millesimo publici iuris factum, quod a Congregatione pro Dotrina Fidei, cui tunc Ioseph Cardinalis Ratzinger praefuit, confectum de essentia Ecclesiae instituit, intellectum est. "Errorem nostrum fuisse" notionem catholicam Ecclesiae, ut in documento explicaretur, ab eis, qui de eo, postquam publicatum sit, disceptarent, tamquam separationem ab aliis "et non pro hoc tamquam apertionem" intellectam esse. Haec verba Cardinalis Casper die Lunae in quodam conventu oecumenico Romae habito dixit. A quodam diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae percontatus explicavit: "Procul dubio est hoc doctrina non esse errorem, quia hoc documentum doctrinam catholicam docet. Verumtamen rationem dialogo magis propriam optavissem, quae a catholicis et acatholicis facilius maioreque cum benevolentia recepta esset.Documentum paulo nimius multum ad ea animas advertit, quae alii non habent. Ego potius verbis extollerem ea, quae habemus, quae dare possumus, et his dictis nos sperare nos ab aliis quoque ea, quae eis sunt, recepturos esse. Opus ergo esse illo documento ratione dialogo propria, quod quidem desiderandum est, quod quoque difficilem reddidit eius acceptationem.


Die IX mensis februarii anni MMX

Papa de tempore quadragesimali scripsit
"Perinde ac homines maiore copia panis egent, eis quoque Deo opus est." Haec verba Summus Pontificex scripsit ratione temporis quadragesimalis habita. Papa in textu argumentum iustitiae pertractat monens iniustitiam non solum extrinsice, sed in cordibus hominis gigni.Benedictus XVI ad "Exodum" hortatur, id est "ad solidam liberationem cordis". Monuit "fraude sufficientiae desistendum esse" et sperandum esse Deum obventurum. "Firme radictus in hac spe Christianus movetur, ut iusta societas aedificetur, in qua omnes, quod eis necessarium est, obtinent, ut hominis digni vivere possint".

Papa invitavit religiosos ad Deo sese didicandum
Summus Pontifex Benedictus XVI magnum Ecclesiae Catholicae momentum vitae consecratae extulit. Die Martii Vesperas pluribus milibus sodalibus vitae consecratae in Basilica Vaticana praesentibus celebrans mundum sine hominibus Deo consecratis pauperem esse, eos "donum esse Ecclesiae mundique praestans" inculcavit. Papa dixit nulla quaestionis de efficacitate leviter positae omnino habita ratione vitam consecratam signum esse gratuitatis christianae caritatis, quod ipsum esse significans mundo in pericolo versante nimia vitae levitate deque rationibus utilitatis cogitatione pereundi. In Ecclesia die secundo mensis Februarii, festo Praesentationis Domini, plus quam decem annos dies vitae consecratae celebratur.

Summus Pontifex: Fides non est ad commotionem proclivis
Milia hominum die Veneris Benedictus XVI alloquendi casa recepit. In sua instructione cathechetica Papa hac vice de Sancto Dominico collocutus est.

A verbis orationis recedens argumentum quoque, quod maximi delectatur, instituit, id est necessitudinem inter fidem et rationem: "Fides non ad commotionem proclivis est, sed hominis integri est." Hoc hic omnibus eminens vir religiosus Hispanicus saeculi tredicesimi docet. "Ut scriptor ille eius vitae, Iordanus Saxonicus nomine, tradidit, ille Sanctus eo praestitit, quod semper cum Deo aut de Deo locutus est. Amor suus et pietas ad Christum pertinebant hicque amor cor eius aperuit hominibus, quibuscum vixit, rebusque omnibus, quibus indiguerunt, maxime vero animarum saluti."


Die II mensis februarii anni MMX

E Civitate Vaticana: Romanus Pontifex: Rota Romana munera exercet ad curam animarum pertinentia
Causae matrimoniales non tantum actus administrativi sunt, sed ad munera quoque curam animarum pertinent. De hoc Summus Pontifex Benedictus XVI. Veneris die monuit contionem habens ex occasione annum Sacrae Romanae Rotae tribunalis aperiendi. Iustitiam atque proximi caritatem his in rebus coniungendas ambasque veritati esse obstrictas. Coram iudicibus et administris tribunalis monuit munera eorum, quae munus Christi boni pastoris participarent, imprimis curae animarum coniugum afflictorum inservire debere. ... Simul administris Rotae Romanae institutum matrimonii christani protegendum et confirmandum esse. Matrimonium quidem ecclesiasticum legitime constitutum sigillum administrativum esse, sed ad hominem integrum spectare et, si dubium oriretur, diligenter investigandum esse.

Cardinalis Bertone usum instrumentorum communicationis socialis a Sede Apostolica adhibitum laudavit
Usus instrumentorum communicationis socialis, quo Sedes Apostolica nuntios evulgat, non tantum gravis, sed etiam bonus est. Hoc Cardinalis Secretarius Status, Tarcisius Bertone nomine, confirmavit die Iovis homiliam habens. Cardinalis Bertone die Mercurii Sanctam Missam ad utilitatem ministrorum et officinae typographicae Vaticanae et actorum diurnorum vulgo "L´Osservatore Romano" appellatorum celebravit. Munera horum institutorum Sedis Apostolicae ministerium esse Ecclesiae ponderosum.

Papa: "Cultura permutanda, non vulgaris reddenda est"
Vitam saepius vulgarem esse Summus Pontifex Benedicts XVI die Iovis coram trecentum quinquaginta eum audientibus, qui ad septem Pontificias Academias theologiae culturaeque fovendis pertinent, explicavit. Homines nimius ambiguis sententiis relativismi et subjectivismi adhaerere neclegentes inter eos sedulo cogitare et colloqui, quo efficeretur, ut res incertae ednodarentur. Hominem nimius raro perspici secundum indolem implicatam, quae ei esset.

Benedictus XVI: "Multi Franciso capti sunt"
Summus Pontifex Benedictus XVI, receptis sicut omni hebdomada multis alloquendi causa, die Mercurii illum Sanctum recoluit, quem quidem notum facere non necessarium est: Franciscum Assisiensem. "Multi homines - ultra etiam limites Ecclesiae - eo capti sunt modo, quo optima perfectaque paupertatis, prompti animi adiuvandi, laetitiae fraternitatisque et amoris rerum creatarum coluit." At plus esse quam tantum animi incensionem, ut nos Sanctum cernentes doceremur, Papa dixit. Id nobis esse cernendum, ex quo omnia, quibus capti essemus, oriretur. "Voluit Franciscus sicut Christus esse, Iesum in Evangelio meditari, Eum toto corde diligere eiusque virtutes imitari. Sancti, qui amici Iesu sunt, Sacras Scripturas optime cognoscunt explicantque, quod quoque Franciscum fecisse vidimus. Conspicuum, praesens quasique vivens in vita sua reddunt Verbum exemplo vitae nos invitantes, ut veram cum Christo uniusque cuiusvis propriam quaeramus coniunctionem."


Die XXVI mensis Ianuarii anni MMX

E Civitate Vaticana: Papa, "Nova aetas fidei nuntiandae"
Summus Pontifex Benedictus XVI clericis catholicis hortatus est, ut presbyteri quoque instrumentis digitalibus vitam Ecclesiae notam facerent. Instrumentis hodiernis communicationis socialis "nova aetas fidei nuntiandae" incipitur. Hoc Papa in nuntiis suis de dominica instrumentorum communicationis socialis explicavit. Textus de quadragesimo quarto Die Mundano Instrumentorum Communicationis Socialis, ut hic dies Solis vocatur, in Civitate Vaticana publicatus est. Scripsit Papa nova instrumenta communicationis socialis "curae animarum possibilitates infinitas" offerre. Ecclesiam propagatione ac "vi magna" eorum obligatione teneri, ut his instrumentis enixius uteretur. Quapropter presbyteris omni studio esse impendendum novis paroeciis mundi digitalis adhibendis. Evocantur, ut diaria et pellicula brevia interretialia ad evanglizandum et cathechesizandum adhibeantur. In nuntio legitur scientiam peritiamque in instrumentis comminicationis socialis adhibendis coniungendas esse cum accurata praeparatione in sacris disciplinis et vita spirituali.

Cardinalis Secretarius Status, nomine Tarcisus Bertone, officio fungi pergit
Ianuarii iam die quindecimo Summus Pontifex XVI officium eius, qui multos annos ei operam praestat, confirmaverat. In quibusdam litteris die Veneris publicatis affirmavit se fiduciam hoc Secretario Status Curiae Romanae ponere. Bertone aetate seputagesima quinta impleta mensis iam Decembris die secundo Summo Pontifici ad normas canonicas communicavit se officio renuntiaturum esse. Papa Benedictus XVI Cardinali Bertone de laboribus optime exercitis gratias egit viam recolens longam, qua communes ierunt. Bertone Secretarius erat Congregationis de Doctrina Fidei, quo officio fungens Summo Pontifici tempore, quo Ioseph Cardinalis Ratzinger huic dicasterio praeerat, operam praestavit.

Administri Curiae Romanae convenerunt
Benedictus XVI Veneris die moderatores quorundorum dicasteriorum Curiae Romanae colloquendi causa recepit. Quaestionum colloquii, quod hoc modo raro habitur, notum adhuc factum est nihil. Sunt autem in Curia Romana, qui dixerint inter alia dialogum theologum Sedis Apostolicae cum Fraternitate Sancti PII X moritranslaticio studentis partem ordinis agendorum in sessione pertractandorum esse potuisse. De rationibus quoque peculii Sedi Apostolicae reponendi eos collocutos esse non excludi posse. Consilium quoque Cardinalium diebus prioribus in Civitate Vaticana habitum de rebus nummariis et oeconomicis Sanctae Sedis et Civitatis Vaticanae decrevit. Postquam Cardinales collocuti sunt, notum factum est se providere publici aerarii statum Sedis Apostolicae, licet condiciones difficiles essent, paulo amplificatum esse. Ad expensas quod attinet, praesertim eae et officialium et rerum de nuntiis Sedis Apostolicae evulgandis ad nomen Sedis Apostolicae relatae sunt.


Die XIX mensis Ianuarii anni MMX

Papa ante visitationem Synagogae: "Reverentia et dialogus"
"Reverentia et dialogus" - haec sunt duo argumenta, quibus Summus Pontifex Benedictus XVI notam apponere voluit visitationi Synagogae Romanae tempore postmeridiano diei Solis. "Viginti fere quattuor annis post visitationem historicam Ioannis Pauli II magnam Synogagam Romae petam communitatem Iudaicam Urbis conventum progressumque in via inter Catholicos et Iudaeos concordiae et amicitiae." Haec verba Benedictus XVI protulit precatione Angelica tempore meridiano facta. Quaestionibus difficultatibusque omnibus non obstantibus utriusque religionis christifideles se valde revereri et inter se colloqui sentitur. Quo demonstratur, qualem maturitatem necessitudines nostrae iam assecutae sint quantopereque nos omnes testimonium perhibeamus de eis, quibus unus sumus, fide nempe unius Dei, vero etiam tutela familarum studioque iustitae socialis et pacis!"

Summus Pontifex: "Spe me tenet Fraternitatem Sancti PII X plenam recuperaturum communionem"
Papa die Veneris in Civitate Vaticana membris Congregationis de Doctrina Fidei, in qua his diebus sessio plenaria habitur, receptis dialogoque cum Fraternitate Sancti Pii, qui unum abhinc annum institutus est et aliquot ex mensibus in Congregatione de Doctrina Fidei habitur, memorato dixit se sperare colloquia de rebus theologicis cum eis, qui mori translaticio student, incepta esse progressura. Haec protulit Summus Pontifex Benedictus XVI verba: "Consequi, ut omnes christiani commune testimonium fidei perhibeant, hoc res praecipua est in Ecclesia omni tempore, ut omnes homines ad Deum ducantur. Hac ductus mente fiduciam habeo praesertim studii vestri dicasterii difficultatibus, quae ad doctrinam pertinent et adhuc sunt, superandis, ut plena efficiatur cum Fraternitate Sancti PII X communio." Benedictus XVI dixt comparabile se Anglicanos, qui communionem cum Ecclesia Catholica quaerunt quibusque propria instituta autumno praeterito constituta sunt, respicientem exoptare studium.

Papa rogavit ut insula Haitana adiuvaretur
Gravi de terrae motu, quo Haitia concussa est, commotus dolore Benedictus XVI multis hominibus alloquendi causa die Mercurii receptis, ut continuo auxilia praestarentur et stipes populo civitatis Caribicae conferrentur, adhortatus est. Terra noctu diem Mercurii (ad mediam Europeam pertinente) praecedente mota, quo in mensura Richteriana numerus septimus indicatus erat, aedes numerosaePortu Principis, urbe principe, sitae corruerunt. Ii, qui ad instituta rebus subsidiaris dispensandis pertinent, sescentos defunctos esse censent.E ruinis corpus exanimatum Archiepiscopi urbis principis, Sergii Miot nomine, extractum est. Multa milia hominum tecto carent, desunt remedia, quibus medica curatio providetur. Summus Pontifex Benedictus XVI omnibus afflictis promisit se precationibus eis adesse eosque subsidiis institutis rebus subsidiaris dispensandis ecclesiasticis conferendis operam praestaturum esse.


Die XII mensis Ianuarii anni MMX

Summus Pontifex Cardinalem Etchegaray in valetudinario visitavit
Saturni die octavo mensis Ianuarii sole iam occidente Romanus Pontifex Bendictus XVI Cardinalem Curialem Roger Etschegaray, qui in Missa in Nocte Sollemnitatis Domini Papa petito vulneratus erat, in valetudinario visitavit. Sumpremus Ecclesiae Pastor, ut Sedes Apostolica notum fecit, illo Gallico, qui octoginta annos agit, in valetudinario, qui vulgo "Gemelli" vocatur, communicavit se precibus cum eo coniunctum et intimo intentoque sensu esse affectum. Die quoque Saturni in quibusdam actis diurnis Italicis nuniatum est Susannam Maiolo, qui viginti quinque annos agit et die vicesimo quarto mensis Decembris in Sancta Messa in Basilica Vaticana celebranda saepto transilito Papam petivit, e psychiatria Sublacensi dimissa est. Etchegaray tumultu exorto, postquam hoc incidit, cecidit, quo fracturam femoris nactus sit. Quae cum accidisset, Cardinalis in valetudinario "Gemelli" secatus est. Praevidetur fore, ut hunc sub medio hebdomadae relinquere possit.

Ex Italia: Sunt, qui de creatione Cardinalium opinentur
Fieri potest, ut Summus Pontifex Benedictus XVI, die vicesimo octavo novos creaturus sit Cardinales. Hoc in photoephemeride Italica vulgo "Panorama" appellata nuper in publicum edita legitur. In qua animadvertitur in praesenti centum duodecim Cardinalium iure gaudere Summi Pontificis eligendi. Hic numerus octo personis sub numero maximo est. Diurnarius photoephemeridis opinatur fore, ut Benedictum XVI saltem quindecim novos purpuratos patres creare possit, inter quos aliquot Italici. Non tamen excludi posse et Archiepiscopum Ioannem Franciscum Raviasi Pontificii Consilii de Cultura ad et Archiepiscopum Angelum Amato, Praefectum Congregationis pro Causis Sanctorum, cardinalatum assumptum iri.

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex: "Sola caritas mundum meliorem facit"
Summus Pontifex Bendictus XVI missam sollemnem in Basilica Vaticana celebrans die Mercurii sollemnitatem Ephiphaniae Domini egit, quam omnes Diem Trium Regum cognoscunt. In homilia Papa dixit hoc die festo Ecclesiam memorare non eos, qui cum summo imperio et potestate versarentur, mundum meliorem facere, sed solam viam caritatis. Quam viam Magis ex Oriente in puero Iesu in praesepio pauperculo iacente manifestatam esse. Subiunxit Benedictus XVI per "Sanctos Tres Reges" lucem ex antro Bethleemitico fulgentem omnes homines illuminare.

Episcopi Belgici Sacra Limina Beatorum Apostolorum Petri et Pauli visitabunt
A die decimo octavo usque ad diem vicesimo tertium mensis Ianuarii episcopi Belgici Sacra Liminia Beatorum Apostolorum Petri et Pauli visitaturi a Summo Pontifice Benedicto XVI recipientur. Ultima visitatio Liminum Apostolorum episcoporum Belgicorum mense Novembri anno bis millesimo secundo habita est. Tunc temporis Summus Pontifex Ioannes Paulus II eos recepit praesertim sollicitus catholicos Belgicos religiones deposuisse. Praeterea Ecclesiam in Belgio de institutionem presbyterorum eorumque coelibatus obligationem adimplendam invigilando monuit.


Die V mensis Ianuarii anni MMX

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex gravibus afflictus est doloribus
Summus Pontifex se de morte Cardinalis Hibernii, Cahal Daly nomine, graviter dolere dixit. In quibusdam litteris consolatoriis die Saturni publicatis Summus Pontifex pristinum Archiepiscopum Armacharnum, qui nonaginta duo annos agens defunctus est, laudavit, cum iustitiae et paci in Hibernia septentrionali operam dedisset. Daly, qui ut ordinarius Armacharnus titolo honoris Primatis Hiberniae ornatus erat, vesperi diei ultimi anni praeteriti in quodam valetudinario in urbe, quae vulgo "Belfast" vocatur, e vita defunctus erat. Tempore sui episcopatus controversiae in Hibernia septentrionali exortae componendae enixe impendit.

Prex Angelica: Summus Pontifex bella recusavit, approbavit locorum naturae custodiam
Ecclesia die primo mensis Ianuarii praeter diem primum novi anni duo quoque festa celebrat, Diem nempe Mundanum Pacis fovendae et Sollemnitatem Mariae Deiparentis. Precem Angelicam primum anno bismillesimo decimo effundens Summus Pontifex Romae omnia fausta et prospera orbi exoptavit. ... Dixit Papa unam condicionem pacis servandae pernecessariam responsabilem esse circa creationem industriam, quae est quaestio praecipua Diei Mundani anni bismillesimi decimi. Summo gradu conventui de caeli statu colloquendo mense Decembri celebrato "denuo manifestatum esse, quam pacta communia totum orbem terrarum spectantia necessaria essent". Contra ea, quae caeli status mutatione efficerentur, "veram mutationem mentis habitus" singularium, "ex qua novi modi vivendi gignerentur", efficacem esse. "Curae nobis sunt custoda cultusque rerum creatarum! Hoc in ambitu educatio maximi est momenti. Verecundia naturae discenda est. Et si creatio nobis cura est, quanto magis observantia nobis esse debet erga personas, erga vitam humanam!" Se enixe commonefacere omnium conscientiae hominum, quae ad coetum qualemcumque armis sibi indutum pertinerent.

Summus Pontifex: "Doctrina fidei integra perspiciatur"
Milibus pietatis, videndi atque audiendi causa peregrinatorum in Aula Pauli Sexti in Civitate Vaticana sita die Mercurii postremum anno superiore receptis Summus Pontifex Benedictus XVI theologos monuit, ut "veritatis comminuendae minusque aestimandae" periculum praecauturi doctrinam fidei semper integram perspiciant. Ecclesiae opus esse fide catholica "organice praebita", quo singularis quaeque pars veritatem a Deo revelatam magnitudinemque consilii eius salutis demonstrat. Benedictus XVI quadam de theologo illo saeculi duodecimi, Petro nomine Lombardo, cathesesi nitens christifideles commendavit, ut Cathechismum Catholicae Ecclesiae eiusque Compendium frequenter legerent.

Non prospicitur, ut Summo Pontifici summa protectio praebeatur
Eo, quod in Missa in Nocte Sollemnitatis Nativitatis Domini accidit, contempto Sedes Apostolica, ut Summo Pontifici Benedicto XVI summa praebeatur protectio, non prospicit. Apostolicae Sedis locutor Pater Federicus Lombardus, licet cum nobis loquens de securitate Summi Pontficis, si necessarium est, providenda nihil dixerit, tamen explicavit muneris quidem pastoris Summi Pontificis est homines coram convenire. ... Constare scilicet, cum Summus Pontifex publice in conspectum veniret, prudentiam atque diligentiam adhibendas esse.

Traduxit: Gero Pius Caputsapiens (Gero P. Weishaupt)
Litterae electronicae ad translatorem

Programm hren


Live


on demand


Professional audio for rebroadcasting


Die Stimme des Papstes


Das Angelusgebet

Die Audienzeren


kontakt  kontakt
top
top
All the contents on this site are copyrighted . Webmaster / Credits
top
top

Valid HTML 4.01! Valid CSS!