>
RVRadio Vatikan
foto testata  

Kategorien


  Caritas und    Solidarität


  Kirche


  Kultur und    Gesellschaft


  Vatikan


  Synode


  Ökumene


  Familie


  Jugendliche


  Gerechtigkeit und    Friede


  Politik


  Religion und Dialog


  Wissenschaft und    Ethik


  Audienzen und    Angelusgebete


  Apostolische Reisen

Andere Sprachen


  Über uns


  Programmschema


  Unsere Programme


  News auf Latein


  Wollen Sie spenden?


  Freunde von RV


  RV-Freunde:
   Downloads  Links


  Empfang

Vatikanische Website


  Vatikan


  Liturgische Feiern    des Papstes


  Pressesaal des    Heiligen Stuhles


  L'Osservatore
   Romano  Vatikanisches    Fernsehzentrum

 home > Nuntii Latini archivium 2011


NUNTII STATIONIS RADIOPHONICAE VATICANAE PARTITIONIS GERMANICAE
IN LINGUAM LATINAM VERSI
ARCHIVIUM MMXI


HIER das Archiv 2011
HIER das Archiv 2010

HIER das Archiv 2009
HIER das Archiv 2008
HIER das Archiv 2007
HIER das Archiv 2006

Die vicesimo septimo mensis Decembris anni bis millesimi undecimi

E Civitate Vaticana. Ubi et Orbi: "Deus clamorem nostrum audivit"
Omni anno, ut mos est, oculi catholicorum totius orbis denuo in Papam Benedictum XVI de Basilica Vaticana prima die Nativitatis Domini celeberrimam benedictionem, cui nomen est "Urbi et Orbi", impertientem coniecti erant. Praeter benedictionem "Urbi et Orbi" Benedictus XVI in maeniano medio Basilicae Vaticanae nuntium natalicium orbi destinatum habuit. Iesum Christum monstare Deum clamorem hominum audisse Papa dixit.

Benedictus XVI: "Medicamen lassitudini fidei adhibendum"
Hoc anno Papa Benedictus XVI allocutionem Nativitatis Domini coram Curia Romana de discrimine fidei et nova evangelizatione antiquae continentis Europae habuit impulsus suos spirtuales conventu iuvenum totius orbis Matriti celebrato nisus, cui centum fere milia iuvenum mense Augosto convenerant. "Medicamen lassitudini fidei" Papa nuncupavit id, quod expertus est in tali conventu iuvenum totius orbis.

Fraternitas Sancti Pii X quaedam documenta exhibuit
Fraternitas Sancti Pii X Commissioni "Ecclesia Dei" diebus superioribus quaedam documenta exhibuit. Hoc pater Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae locutor, interrogatus diurnariis communicavit. Haec documenta nunc a Commissione examinibus subiciuntur. Quae videbit, quomodo procedendum sit. Praefectus Congregationis pro Doctrina Fidei, Guiglielmus Cardinalis Levada nomine, superiori Fraternitatis Sancti Pii X, Bernhardo Fellay nomine, die decimo quarto mensis Septembris in Civitate Vaticana colloquendi causa recepto quandam praeambulam doctrinalem tradidit approbandam colloquiis inter quosdam et ad Curiam Romanum et ad Fraternitatem pertinentes habitis. In Curia Romana relatum est in textu de quibusdam principiis et regulis ad doctrinam catholicam interpretandam agi, quae ad fidelem observantiam magisterii Ecclesiae tutandam essent necessaria.

Examen linguae Latinae in Museis Vaticanis habitum
Martis die in Civitate Vaticana examini valde particulari linguae Latinae subiecti sunt scholarum alumni lingua theodisca, qui ad liberales artes profitendas adstruuntur. Inter statuas, truncos et res plastice effectas Romanas sessi pueri puellaeque verbis "Puer natus est" ante oculos habentes textus liturgicos sollemnitatis nativitatis Domini verterunt ... . Viginti quinque discipulae discipulique literarii ludi Sancti Cordis Brigantini et literarii ludi Lichtentenensis, cui nomen est "Formatio", difficiles textus Latinos in liguam Theodiscam traduxerunt. Quaestiones quoque de anno liturgico particulares et de Ecclesia generales positae sunt.Elencho quidem vocabulariorum uti eis prohibitum erat, sed instrumentem ad vocem transmittendam vel recipiendam adhibere potuerunt. Quidam in magna dignitate in Curia Romana constituti et alii exteri auxilia praestarunt ...


Die vicesimo mensis Decembris anni bis millesimi undecimi

E Civitate Vaticana: Cardinalis Koch de provocationibus oecumenisimi loquitur
Cardinalis Kurt Koch, qui Pontificio Consilio pro Unitate Christianorum praeest, Iovis die occasione cuiusdam conventus in Urbe editi data acroasim de laboribus Consilii habens dialogum oecumenicum appellavit quoddam iter aeronauticum Spiritu Sancto gubernante, quod cum fieret, sperari aeronavim tuto esse descensuram. Cardinalis ille Curialis natione Helveticus multas mutationes et provocationes quoad oecumenismum annis superioribus effectas esse percepit. In diversis ecclesiis propria natura confessionalis in mente repetitur, quod magnae potest esse utilitati, cum luculenti indole opus sit ad dialogum instituendum. Fieri autem potest, ut quidam ab oecumenismo discedant."

Papa gubernia adhortatus est, ut providerent, ne loca contaminarentur
Summus Pontifex Benedictus XVI bonae sententiae de solida hominum coniunctione favet. Coram undecim legatis diversarum nationum ad Sanctam Sedem missis litteris publicis die Iovis porrectis Papa dixit societates hac aetate alias ab aliis pendere, quod scirent, sed "aspectum hominis in seipsum progredi debere, ne interdepententiam onus haberent, sed commodum". Summus Pontifex guberniis praesertim commodavit, ut intellectu et facultatibus uterentur ad providendum, ne loca contaminarentur. Interesse, ut "vires et copiae, quae praesto essent ad usum, cum diligentia et cura adhiberentur", ut Papa verbatim in quadam parte allocutionis exposuit, quae de summi gradu conventu de caeli natura Durbaniae nuper habito interpretatio esse apparuit.

Benedictus XVI: Precatio non est elenchus eorum, quae quis desiderat
Precatio ad Deum effundenda non est elenchus, quae quis disiderat. Hoc Summus Pontifex explicavit die Mercurii multis alloquendi causa receptis. Catechesim instruens Benedictus XVI momentum precationis recoluit Iesu exemplum in luce ponens. Id interesse, ut voluntati Dei fides poneretur, non autem ut propria optata a Deo velociter obsecundarentur. Deum enim saepe arcane opera sua adiuvare et se non monstrare, nisi res mundi consilio Dei quoad salutem respecto spectarentur, Papa dixit.


Die decimo tertio mensis Decembris anni bis millesimi undecimi

E Civitate Vaticana. Papa: "Oeconomica procuratio et solida hominum coniunctio non separari possunt"
Oeconomica procuratio et pecuniarum commercium a solida hominum coniunctione separari non possunt. Hoc Summus Pontifex die Saturni legatos societatis argentariarum Italicarum alloquens in Civitate Vaticana confirmavit. Quibus Benedictus XVI praecepit: "Argentarii cum sitis, vocati estis culturam vitae et familiae fovere. Utinam semper totum prae oculis habeatis hominem eius veras in necessitudines animos intendentes, sed etiam in facultates, quas unusquisque implere posset." Res oeconomicae et opificum caritate egere et iustitia Papa in memoriam revocavit. Qua de causa omnium interesse inter se et Deum necessitudinem intercedere Benedictus XVI adiunxit.

Papa res sacras in honorem Beatae Viginis Mariae celebravit: "Temporibus discriminis Ecclesia spem affert"
Summus Pontifex occasione data ritus sacri sollemnitate Immacultae Conceptionis Mariae de more caelebrandi in memoriam revocavit Ecclesiam tempore discriminis spem afferre. Iovis die ad columnam Mariae immaculate conceptae dedicatam procul Aerea Hispanica sitam coronam deposuit. Cum "Italia, Europa et diversae partes mundi talibus difficultatibus affligerentur", intercessione Deiparentis opus esse Benedictus XVI dixit brevissimi verbis ad commutationes rerum politicarum in Italia, ad discrimen euroni et ad permagnas difficultates mundo affligentes sese revocans. Maxime autem persecutionem, quam christiani toto orbe terrarum experiuntur, respexit.

E Civitate Vaticana/e Germania: "Ecclesia necessitate laborans" fundatio pontificia facta est
Omnium gentium opus subsidiis procurendis, cui nomen est "Ecclesia necessitate laborans", a Summo Pontifice Benedicto VI ad fundationem iuris pontificii errectum est. Fundationis sedes in Civitate Vaticana est. Actus ille iuridicus documento, chirographum quem vocant, a Summo Pontifice sermone Latino propria manu subscripto factus est. Praeses fundationis Praefectus ille Congregationis pro Clericis, Maurus Cardinalis Piacenza, designatus est. Qui Ioannem Baronem Heeremann von Zuydtwyck negotiarum gerendarum praesidem constituit, quod primo die mensis Decembris effectum iuridicum sortitum est. Sedes internationalis negotiis gerendis huius operis Petrae Regiae, quae in Monte Tauno sita est, manet. Item Pater Martinus Barta spiritualis assistens operis die primo mensis Decembris anno bismillesimo undecimo nominatus est.


Die sexto mensis Decembris anni bis millesimi undecimi

Summus Pontifex: Nulla Ecclesia sine theologia, nulla theologia sine Ecclesia
Sine theologica investigatione Ecclesia fidem non vivit integram et sine fide theologia suae propriae rationalitati non providet. Haec principalia argumenta Papa Benedictus XVI die Veneris exposuit Internationali Commissione Theologica colloquendi causa recepta. Quae convenerat, ut praeter alia agrumenta de condicione doctrinae catholicae socialis in Ecclesia perpenderet. Studium sociale Ecclesiae non dumtaxat in quandam theoriam redigi Papa dixit. Sine "sana et profunda investigatione theologica" Ecclesiam periculum suscipere "convenientiam inter fidem et rationem non plane vivere".

Acta diurna Vaticana: Non infitiandum est quin Concilium obstringat
Fernandus Ocariz, theologus Romanus, explanavit non infitiari quin enuntiationes Concilii Vaticani Secundi obstringerent. Vicarius generalis Praelaturae Personalis Operis Dei in commentatione sua in Actis Diurnis "Osservatore Romano" in lucem edita scripsit in documentis Concilii "multas invenire sententias, quae ad doctrinam pertinerent". Theologus ille, qui ab anno bis millesimo nono nomine Sedis Apostolicae particeps erat colloquiorum cum Fraternitate Sancti PII X moribus translaticiis studente habitorum, dixit, cum ille coetus episcoporum ad res patorales ordinatus esset, haudquaquam id significare illum non ad doctrinam spectare. De momento Concilii Oecumenici Vaticani quidam periti Pontificiae Commissionis "Ecclesia Dei" imprimis collocuti sunt usque ad mensem Maium cum aliquibus ad Fraternitatem Sancti PII X pertinentibus, quae a Roma se seiunxerat.

Summus Pontifex: "Familia praecipuas obtinet partes in nova evangelisazione promovenda"
Familia christiana maximi est momenti, ut nova evangelizatio promoveatur. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI coram quibusdam ministris Pontificiii Consilii pro Familia inculcavit. Hoc Consilium his diebus convenerant, ut de Apostolica Adhortatione "Familiaris Consortio" colloqueretur. Iovis die Papa Benedictus XVI id recepit, ut in rerum agendarum rationibus statutum erat. Papa in memoriam revocavit familiam communitatem insimul et servitium proximi esse; eius esse, ut Ecclesiae, amorem Dei hominibus monstrare. Ad hoc quod attineret, presbyteratum et matrimonium eandem habere radicem adiunxit. Benedictus XVI quoque providit septimum Diem Mundanum Familiae Fovendae, quae a die tricesima mensis Maii usque ad diem tertiam menis Iunii anno bismillesimo duodecimo Medionlani celebrabitur.


Die undetrigesimo mensis Novembris anni bis millesimi undecimi

E Civitate Vaticana. Benedictus XVI: Passio oculis fidei videnda est
Dolore aegritudineque laborantibus servire modus est prorsus particularis missionis Ecclesiae. Hoc recoluit Benedictus XVI, dum allocutus est eos,qui conventui a Pontificio Consilio de Apostolatu pro Valetudinis administris edito die Saturni interfuerunt. Benedictus XVI verba Ioannis Pauli II, praedecessoris sui, afferendo dixit hanc esse occasionem, qua homo quodammodo designaretur, ut se ipsum transcenderet et ad hoc faciendum arcano modo excitaretur. "Mysterium", inquit, "passionis faciem Domini offuscare videtur Eum quodammodo peregrinum reddens quinque etiam Eum hominis passionis causam esse monstrans, sed oculi fidei amplitudinem huius mysterii intueri valent. Deus homo factus nobiscum in rebus etiam adversis perdifficilibus coniunctus passionem haud abstulit, sed cruce et resurrectione (..) demonstravit caritatem suam in infima hominis descendere, ut spes ei daretur."

Summus Pontifex: "Discrimen aversione a Deo exoritur"
Summus Pontifex in luce posuit, quam gravis esset homini huius temporis quaestio de Deo. Huius temporis discriminis causam esse Dei oblivisci, hominem namque oblitum esse Deum ad suam vitam pertinere. Hoc Summus Pontifex explanavit coram Pontificio Consilio pro Laicis. His utens verbis Benedictus dixit: "Indesinenter hanc debemus proponere quaestionem, quaestionem enim novi in Deo initii, ut homini suam monstremus integritatem suamque dignitatem." Probatum esse mentis illum habitum his temporibus ubique diffusum, qui omnia ad res hunc mundum visibilem transcendentes pertinentia negaret, incapacem esse ad hominem intelligendum. Ex quo huius temporis discrimen exortum esse, quod primum discrimen sensus et valorum, denique discrimen oeconomicum et sociale esse.

Triginta abhinc annos: Iosephus Cardinalis Ratzinger in Urbe Praefectus factus est
Ipso Veneris die superiore triginta ante annos Iosephus Ratzinger tunc temporis Cardinalis Monasteriensis Urbem petivit officium Praefecti Pontificiae Congregationis pro Doctrina Fidei aditurus, quo vita sua omnino mutata est. Quinquaginta quattuor annos tum natus Josephus Ratzinger aliquot tantum annos officium archiepisopi exercebat. Novum Summum Pontifecem Ioannem Paulum II in conclavi anni millesimi nongentesimi septuagesimi octavi cognoverat, ut a diurnario Petro Seewald percontatus narravit: "Confestim fiere potuit ut magna mihi erat cum eo necessitudo, sed se in animo habuisse ad hoc officium me promovere in mentem mihi non venit." Eam fortasse ob rem, quia Congregationem de Doctria Fidei per saecula praesertim Italici moderati sunt. Papa Paulus VI denique coepit officia Curiae Romanae exteris conferre. Eis autem, qui e Germania oriundi erant, quasi numquam officium summae potestatis concessum est.


Die vicesimo secundo mensis Novembris anni bis millesimi undecimi

E urbe Cotonou: Directorium de tempore futuro Ecclesiae Africae traditum
Missa, quae iter Apostolicum absolvit, in stadio urbis Cotonou finita Summus Pontifex novum tradidit directorium de tempore futuro Ecclesiae Catholicae in Africa, quo praesides Conferentiarum Episcoporum nationalium et regionalium Africae a Benedicto XVI publice documentum finale Synodis de Africa anno milesimo nono habitae acciperunt. Documentum postsynodale, quod fere centum quinquaginta paginas comprehendit, titulo "Africae munus" inscribitur. Benedictus XVI dixit propositum esse, ut hoc documentum "directorium esset fidei annuntiandae et Ecclesiam confirmaret, ut iustitiae, reconciliationi et pace impenderet“.

E Minisco. Cardinalis Koch: De eis, quod Minisci vidit et audivit
Kurt Cardinalis Koch, qui Consilio ad Unitatem Christianorum Fovendam praeest, a Metropolitano orthodoxo Miniscano, Filaret nomine, invitatus a die duodecimo usque ad decimum sextum in Bielorussia commorabatur. Cardinalis Helveticus conventui oecumenico de valoribus christianis in Europa interfuit, sed quoque scilicet chatholicos huius terrae vidit. Praeter enim Lituaniam Bielorussia ea pristinarum Foederatarum Civitatum Socialisticarum Sovieticarum res publica est, ubi maximus centesimarum partium catholicorum numerus invenitur. Die Solis Cardinalis Koch cum eis Sanctam Missam celebravit. Percontatus a nobis de colloquio quoque suo cum rei publicae praeside, Alexandro Lukaschenko nomine, habito locutus est, postquam ab eo invitatus est. Praesidem Lukaschenko in luce posuisse sua interesse se necessitudini cum Ecclesia bene coniungi. Cardinalis Koch spei plenus de colloquiis, quae fieri poterunt, Papae cum Cyrillo, Patriarcha Moscuensi, locutus est. Praematurum autem esse nunc iam temporis quandam diem constituere.

E Civitate Vaticana: Societas "Benetton" sensus religiosos violavit
Sedes Apostolica reclamavit societatem "Benetton" clamosi praeconii causa quandam imaginem Summi Pontificis luce impressam adhibuisse. "Omnino improbandum" atque "insolens" esse clamoso preconio illam imaginem prave usurpare et "ad instrumentum redigere". Hoc scripsit Pater Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae locutor in quibusdam litteris protestationis a Sede Apostolica tempore vespertino diei Mercurii in lucem editis. Scripsit praeterea imagine Papam Benedictum XVI Ahmed al-Tayyeb, qui Cairi precationibus islamicis praeest, photographicis imaginibus compositis osculantem monstrante fideles dolore affici. ... Ob imaginem photographice aliis imaginibus coniunctam Secretariatum Status proceduram iudicialem non excludere. Sedes Apostolica die Iovis explicavit iuris peritis mandata data esse, ut in Italia et in terris exteris res imaginum photographicarum compositarum in iudicium veniret. Quae dum geruntur, societas illam imaginem amovit explicans se sensus religiosos non violare in animo habuisse.


Die decimo quinto mensis Novembris anni bis millesimi undecimi

E Thailandia/E Civitate Vaticana: De remediis ad abusus puniendos atque evitandos
Iuris peritus Congregationis pro Doctrina Fidei, Carolus Scicluna nomine, putat in Asia quoque opus esse, ut remedia praeparentur ad abusus minorum a sacerdotibus patratos evitandos. Is, qui nomine Consociationis Conferentiarum Episoporum Asiaticorum loquitur, paedophiliam quaestionem appellavit, quae ab Ecclesia continentis gravis censeri deberet. Qua de causa a Consociatione Conferentiarum Episoporum Asiaticorum a die decimo quarto usque ad diem undevicesimum mensis Novembris Bancokii seminarium edetur, cui fere viginti episcopi et quinquaginta institutores intererunt. Propositum est, ut normae ad abusus puniendos et evitandos elaborarentur et intellegeretur eos in Ecclesiis vere increbruisse.

Benedictus XVI: "Dialogus interreligiosus gravior usque fit"
Antistites religionum Terrae Sanctae a Summo Pontifice commoniti sunt, ut ad fiduciam diffundendam et dialogum incipiendum conferent. Summus Pontifex quosdam, qui ad Consilium Religionum Israelis (vulgo: "Israeli Religious Concil") pertinent, Iovis die alloquens dixit antistitibus exemplis fidei in cottidiana vita pacifice agenda esse eisque fideles singularum religionum sollicitandum esse, ut alios comprehenderent. "Temporibus nostris", inquit, "difficilibus dialogus inter diversas religiones graviores usque fit", quo antistites Terrae Sanctae enixe sollicitari dixit.

Summus Pontifex: "Lex Dei non est grave iugum"
Papa die Mercurii hominibus precandi alloquendique gratia in Area Petriana receptis explicavit ad sacerdotes pertinere vitam agere, quae solummodo Deo verboque eius fulcire oporteret. Subiunxit cum Deo uti unico fonte vitae liberam electionem coelibatus propter Regnum Coelorum "quoad pulchritudinem eius et virtutem" reperiri posse. Catechesim instruendo se ad psalmum centesimum undevigesimum revocans docuit: "In hac longa precatione pulchritudo Torae, legis Dei, carminibus celebratur. Revelatio et Verbum Dei ea cum sit, vis salutaris ei est monstranti, quomodo vivas, gaudiumque et vitam largienti. Lex Dei non premit ut onus neque nobis veluti servis imposita est, sed nos liberat facitque nos servos et a nobis suscepta verum evadet gaudium. Quapropter psalmistae verbum audire significat, Ipsumet accipere; in Verbo Ipse est, ut Ipsi occurratur."


Die octo mensis Novembris anni bis millesimi undecimi

Papa die commemorationis omnium fidelium defunctorum dixit: "Tantum de Deo homo intellegitur"
Ecclesia die commemorationis omnium fidelium defunctorum christifideles invitat, ut particulari modo defunctorum recordentur preces pro eis effundentes. Hoc Summus Pontifex Mercuii die fidelibus alloquendi causa ab eo in Aula Pauli VI receptis exposuit. His praesertim diebus catholicis occasionem dari fidem in Christi resurrectionem et vitam aeteram renovandi. "Sepulcra ipsa", inquit, "eorum, qui nobis cordi sunt, adeuntes articulorum fidei de Sanctorum communione recordamur." De Deo tantum hominem intellegi et sensum eius profundissimum invenire", subiunxit Benedictus XVI.

De Ecclesia et re publica laicistica
Litteris demandati muneris testibus traditis Summus Pontifex legato Brasiliopolitani ad Sanctam Sedem misso, nomine Almiro Francisco de Sa Barburda, dixit rei quoque publicae laicisticae ad fidem communitatis respiciendum esse.Praeterea Benedictus XVI memoravit Ecclesiam rem publicam in rebus institutionis et valetudinis tutelae auxilium praestare. "Ecclesia quoque", inquit, "ad valores societatis ad mores pertinentes fovendum curat."Gratias egit legato Brasiliopolitano, quod haec terra americana merdiana parata esset ad Diem Mundanum Iuventutum Flumine Ianuarii celebrandum peragendum.

Pro Africa preces effunduntur
Praecipue pro Africa mense Novembri preces, quae ad missionem spectant, effunduntur. Papa dixit hanc continentem ad spem evocari. Hac mente Benedictus XVI christianis Africanis in memoriam revocavit, ut difficultatibus in rebus politicis et socialibus neglectis eo etiam sperarent tempore, quo spes abimeretur. Benedictus XVI ab undevicesimo die usque ad vicesimum diem Beninum in parte occidentali situm visitabit documentum finale de Synodo de Africa anno bismillesimo nono celebrata hac itineris in Africam faciendi occasione data propositurus. Cum christifidelibus quoque initium missionis catholicae in hac terra Africae occidentis ante centum quinquaginta annos inceptae celebrabit.


Die primo mensis Novembris anni bis millesimi undecimi

E Civitate Vaticana: "Genuina hominis granditas in ministrando sita est"
Benedictus XVI ad preces pro catholicis moderatoribus praeceptoribusque effundendas evocavit, "ut operibus semper veritatem, quam verbis tradunt, testimonio confirmare possint." In Evangelio Diei Dominici scribitur: "Dicunt enim et non faciunt". Sunt haec verba Iesu de Scribis et Pharisaeis. Iesum autem mundo ministrum se exhibuisse Papa dixit, postquam Prex Angelica insueta multitudine fidelium in area Petriana adstante prolata est. "Hodierno", inquit "in Evangelio Dominus genuinam hominis granditatem cum habitudine ministrandi coniungit. Qui ministrat, quomodo Dei caritati respondere possimus, demonstrat. Ministrando cor nostrum Domino aperimus, qui ipse venit, non ut ministraretur, sed ut ministraret. Simul ad homines mittimur, ut eis quoque caritate nostra ministremus. Deus ad hoc nos aptos reddit, ut in omnibus, quae facimus, eius caritas in nobis manifestetur. Rogemus ergo, ut ministri Dei perindeque ministri hominum esse possimus. - Ad hoc in actum ducendum Deus vobis omnibus benedictionem largiatur."

Papa de Asisio anni bismillesimi undecimi dixit: "Tradite spiritum Asisii!"
Veneris die Summus Pontifex Benedictus XVI invitatos suos totius orbis terrarum, qui conventus paci fovendae causa anno bismillesimo undecimo habendi Asisium petiverant, ad conventum concludendum in Civitate Vaticana recepit. Papa invitatis in Civitate Vaticana receptis dixit: "Qui Asisii convenerunt, ibi nomine miliens virorum mulierumque milia erant, qui in iustitia et pace fovendis ope enituntur." Hanc summorum religionum legatorum congressionem fraternitatem demonstravisse et amicitiam, quae laboribus tam multorum, qui dialogum incepissent, exortae essent, Papa Benedictus XVI subiunxit. Se spe affectum esse dixit fore, ut amicitia asseclas religionum mundi inter et "omnes homines bonae voluntati" crescere non cessaret. Exposuit vero Summus Pontifex conventus hoc genus "necessario exceptionem" esse.

Papa: "Nova genera violentiae excitat, qui Deum recusat"
Omne genus violentiae et terroris facinoris nomine religionum excitatum religionis est deformatio. Haec verba Summus Pontifex Benedictus XVI nomine religionum substitorum, qui Asisium petiverant, protulit. Nomine etiam fidei christianae, ut Papa iterum hac occasione professus est, in historia vis adhibita est. Benedictus XVI dixit "religiones sacrum colentes semper semperque purgandas esse". Novibus formis violentiae his temporibus effici, ut Deus ubique omnino recusaretur. Agnosticos quidem huius aetatis, quos Deum quaerere Bendictus XVI dixit, his rebus ponderatis partem agere magni momenti, cum Deum esse fortiter negantes adhortari possent, ut ipsimet quaerentes fierent. Papa postremo expressit Ecclesiam non cessare contra violentiam adversari et in pacem in mundo servandam incumbere. Nos omnes desideramus "veritatis peregrinatores, peregrinatores pacis" esse.


Die vicesimo quinto mensis Octobris anni bis millesimi undecimi

E Civitate Vatican. Papa Benedictus XVI: "Nulla pax abque conciliatione et remissione"
Sola iurisdictio detrimentum belli non sancire potest, nam ad veram pacem faciendam opus est conciliatione et remissione. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI Saturni die eis, qui conventui de spirituali militum cura in Curia Romana edito interfuerunt, explicavit. In conventu tres dies celebrato de quaestione iurium hominum pugna armorum in discrimen positorum atque eorum, quae ad spritualem militum curam spectant, potissimum disputatum est. Nulla pax sine iustitia, nulla iustitia sine remissione. Benedictus XVI haec verba praedecessoris sui recoluit: "Ius tantum non sufficit, ut aequilibritas denuo instauretur. Via potius reconciliationis et remissionis ingredienda est. Hoc Beatus Ioannes Paulus II in nuntio suo scripsit occasione data Diei Mundani Paci fovendae anno bis millesimo secundo habiti atrocibus aggressibus die undecimo mensis Septembris anno bis millesimo primo peractis. "Vera pax ... fructus est iustitiae, virtutis moralis et cautionis iustitia protectae, quae iuribus et obligationibus atque iustae commodorum onerumque partitioni observandis invigilat'."

E Civitate Vaticana/E Nederlandia: Sancta Sedes de rebus oeconomicis et militaribus non iudicat
"Sancta Sedes non est potestas oeconomica aut militaris." Hoc Summus Pontifiex Veneris die novo legato Nederlandico ad Sanctam Sedem misso, quem colloquendi causa receperat, dixit. Subiunxit Papa "vocem" autem "moralem" Sedis Apostolicae grandi gaudere in mundo auctoritate". His utens verbis explicavit: "Cuius quidem rei una ex rationibus est, quod Sancta Sedes non ad utilitates politicas aut oeconomicas rei publicae cuiusdam nationis aut ad electores quadam factione optatos respicere debet." Sanctam Sedem de rebus ad omnes gentes spectantibus "non intuitu confessionis aut pragmatismi" loqui, sed "ratione et natura hominis ut fontibus normarum" suffulcire. "Principia ad omnia applicanda", quae inde exorirentur, tam vera esse quam elementa visibilia homines circumstantia.

E Civitate Vaticana/ex Hispania: Sacra aedes Sanctae Familie a viro, nomine Gaudi, exstructa in Civitate Vaticana spectari potest
Sacra illa aedes a quodam nomine Gaudi exstructa, quae Sanctae Familiae dedicata est, prope aream Petrianam in exhibitione titulo inscripta "Gaudi et aedes sacra Sanctae Familiae - ars, scientia, spiritus" a die vicesimo quarto mensis Novembris usque ad diem decimum quintum mensis Ianuarii in extrema parte sinistra columnarum a Laurentio Bernini exstructarum, ubi imago Karoli Magni enitet et vulgo "Braccio Carlo Magno" appellatur, spectari poterit. Electis operibus illius viri illustris nomine Gaudi hac in exhibitione necessitudo inter artem, architecturam et homines excedentia demonstretur. Exhibitio a Daniele Grialt-Miracle, viro Cataloniensi, qui artis historici munus exercet, edetur.


Die undevicesimo mensis Octobris anni bis millesimi undecimi

Summus Pontifex Benedictus VI "annum fidei" annuntiavit
Ad fidem firmandam in regionibus occidentis Summus Pontifex Solis die "annum fidei" annuntiavit. Benedictus XVI in Basilica Vaticana Sanctam Missam celebravit, cui catholici, qui operam dant fidei novandae, intererant quique ex toto orbe terrarum provenerant, e regionibus enim, in quibus quidem fides christiana tradita, sed extenuata est. ... Post annum Sancto Paulo anno bismilesimo octavo et nono dedicatum et annum sacerdotalem annis bismilesimo nono et decimo habitum Benedictus XVI anno fidei missionem Ecclesiae fovere in animo habet. Missionis enim Ecclesiae esse "praesertim de Deo loqui deque Eius maiestate monere" Papa explicavit.

Summus Pontifex: "Magistratus civibus provident"
Munus rei publicae non nisi civibus communi utilitati est. Hac de re Summus Pontifex Benedictus XVI Veneris die eos, qui muneribus rei publicae in Italia funguntur, monuit praefectis diversarum provinciarum Italicarum in Civitate Vaticana receptis. "Qui potestate qualicumque gradu potitur, ei ante oculos semper habendum est finem sui laboris bonum esse civium. Non licet iudicare magistratum aliquid esse, quod a rebus remotum est, aut, quod administratur, sed potius ad civibus auxilia praestanda spectare" ...

Romanus Pontifex "Vehementer commutus sum nimia vi Cairi acta"
Cairi nimia vi inter Coptos et Muslimos adhibita Benedictus XVI, Summus Pontifex, ad christianos in Aegypto protegendos adhortatus est. Multis coram hominibus in area Petriana die Mercurii receptis Papa se vehementer de rebus Cairi gestis commotum exhibuit. Cum familiis afflictorum totoque populo Aegyptio se coniunctum esse. "Hic", inquit, "populus divisus est conatibus impediendi, quominus singuli una cum aliis in pace viverent. Hanc autem vitam tranquillam fovere magni esset momenti, imprimis hoc tempore transitus." Quapropter Papa rogat christifideles, ut preces pro Aegypto effundant. Hanc regionem "verae pacis iustitia atque observantia libertatis dignitatisque cuiusque civis" indigere.

Pius XII Iudaeos adiuvabat
Pius XII, Romanus Pontifex, quendam amicum religione Hebraicum, quem iam ex tempore pueritiae cognoscebat, in Palaestinam emigare anno millesimo nongentesimo duodequadragesimo adiuvit. Hoc ex quadam epistula in documentis archivii secreti Vaticani reposita, quam acta diurna "L'Osservatore Romano" in lucem ediderunt, patet. Legibus de rebus stirpis in Italia latis quidam Guido Mendes ad Secretarium Status Eugenium Pacelli, illum futurum Summum Pontificem, recurrit, ut relaxationis causa licentiam in Palaestina morandi obtineret. Pluribus conatibus frustra peractis Pacelli ipse cum Legato Apostolico Hierosolymitano de re collocutus est, cui hic providit. Illa acta diurna Vaticana iterum iterumque documenta evulgant laborem Pii XII ad populum Iudaeum adiuvandum demonstrantia.


Die undecimo mensis Octobris anni bis millesimi undecimi

E Civitate Vaticana: Papa de hominibus in Somalia et in parte oriente Aethiopiae fame excruciantibus adiuvandis monuit
Summus Pontifex Benedictus XVI multis christfidelibus die Mercurii in area Petriana congregatis receptis adhortatus est, ut omni vi contenderetur ad eos, qui in Somalia et parte oriente Aethiopiae fame excruciarentur, adiuvandos. Eodem tempore laudavit labores institutorum catholicorum subsidiis procurandis, quae ibi operam tribuunt. Benedictus dixit enixe se homines universos adhortari, ut esurientibus subsidia auxiliaque praestarent. In Civitate Vaticana his diebus conventus institutorum catholicorum subsidiis procurandis de parti orienti Africae suppetias veniendo habetur.

Dominus pastor meus: Papa Benedictus XVI de precatione et fiducia locutus est
Multi locutiones, quibus imagines exprimuntur, nobis hac aetate alienae sunt et ideo explanari debent. Quod quoque pro imagine pastoris eiusque gregis a Papa de psalmo vicesimo tricesimo maxime tractante, quo series de precatione continuatur, in catechesi coram multis hominibus die Mercurii alloquendi causa receptis explanata valet. Papa dixit precari "semper actum esse fiduciae". Imagine pastoris demonstrari, quomodo Deus cum hominibus coniunctus esset. Eius propinquitate res transformari, vallem obscuram pericolosa perdere.

De spe Fraternitatem Sancti PII X adfirmaturam esse
Colloquia cum Fraternitate Sancti PII X moribus translaticiis adhaerente "rem attingunt maximi momenti, quam scilicet non esse definitivam constat". Hoc explicavit Guido Pozzo, Secretarius Pontificiae Commissionis "Ecclesia Dei", quae ad eis, quae ad moris translaticii studiosos pertinent, providendum competens est. Lunae die Pozzo, qui a quodam diurnario privatae stationis interretialis emissoriae, cui nomen est "Gloria TV", percontatus est, dixit nunc satagandum esse, ut difficultates, quae ad doctrinam pertinerent, tollerentur. Sedem Apostolicam sperare fore, ut Fratres Sancti PII X "adfirmaturos essent". Nunc vero non esse tempus quaerendi, quid facturum esset, si coetus moribus translaticiis adhaerens proposita non accepisset, Pozzo subiunxit. Praelatus honorarius Summi Pontificis censet fieri posse, ut tempore futuro liturgia antiqua et illa Romana, quae ab anno millesimo nongentesimo septuagesimo viget, "reconcilientur". Brevi autem tempore ad hunc finem non perveniri.


Die quarto mensis Octobris anni bis millesimi undecimi

Ex Tirana: Nova evangelizatio - Novae rationes
Archiepiscopus Rinus Fisichella, qui Pontificio Consilio de Nova Evangelizatione Promovenda praeest, putat nuntium spei hominibus proclamandum in discrimen adductum societate saecularem formam induta provocationem esse christianorum. Archiepiscopus Veneris die, dum coetui plenario Concilii Conferentiarum Episcoporum Europaeorum Tiranae, capite Albaniensi, celebrato interest, verba Summi Pontificis recoluit, ut novae reperirentur evangelii nuntiandi rationes.

E Civitate Vaticana. Statio Radiophonica Vaticana: Die octogesimi anniversarii officia divina celebrata sunt
Archangelus Gabriel non solum est partonus civicae munditiae, legatorum et distributorum, sed etiam stationis radiophonicae recitatorum. Die Iovis, die festi archangeli, ministri Stationis Radiophonicae Vaticanae, ad eum honore afficiendum et octogesimum anniversarium stationis radiophonicae colendum officiis divinis in hortis Vaticanis a Secretario Status Curiae Romanae, Tracisio Cardinali Bertone celebratis interfuerunt. Qui in homilia recoluit quod pondus ecclesiastica media communicationis ad Ecclesiam haberet.

Cardinalis Koch: "Nimiae exspectationes"
Kurt Cardinalis Koch, cuius est res oecumenicas moderari, visitationem Summi Universae Ecclesiae Pastoris in Germania habitam carpentibus oblocutus est. Diversi diurnarii locuti erant in rebus oecumenicis "spem esse deiectam". "Spes vero deiecta ab exspectationibus pendet", Cardinalis procurationis sede nuntiis divulgandis percontatus explicavit. Dixit Koch praesumptiosum esse hac occasione responsiones propositaque exspectare, quae ad totam toto terrarum orbe spectarent Ecclesiam.

Competentia Rotae Romanae in causis matrimonialibus aucta est
Summus Pontifex XVI competentiam Rotae Romanae aucturus quodam decreto tempore vespertino diei Martis in lucem edito huic alterius gradus iurisdictionis tribunali Ecclesiastico novas commisit competentias ad vinculi coniugalis dissolutionem et ad ordinationis nullitatem spectantes adhuc usque in Congregatione de Cultu Divino et Disciplinia Saramentorum peractas, cuius Summi Pontificis iussu erit impensius liturgiae fovendae operam dare.


Die vicesmimo septimo mensis Septembris anni bis millesimi undecimi

E Friburgo: Summus Pontifex Friburgi adhortatus est, ut Ecclesia "a mundo se abstraheret"
Tempore diei Dominicae vespertino Summus Pontifex catholicos, qui muneribus officiisque funguntur, allocutus est. In oppidi domo concentus musici genere huic tempori proprio exstructi, postquam eis gratias egit de opera, cui se dant, de condicionibus Ecclesiae in Germania liquida haec protulit verba: Deum semper minus coli, multos catholicos Ecclesiam relinguere. "Quaestio", inquit, "oritur: Ecclesiane mutari debet? Nonne officia structurasque huic tempori accomodare debent, ut homines quaerentes et dubitantes huius temporis attingantur?" ... "Causam praecipuam Ecclesiae mutationis" debere esse "missionem apostolicum discipulorum et ipsius Ecclesiae" Benedictus XVI ad litteram explicavit. Huius missionis "semper semperque consciam esse" debere Ecclesiam. "Ad missionem suam in effectum deducendam ea iterum iterumque se ab ambitu diungere, "se a mundo quodammodo abstahere" debet." "Missio Ecclesiae" ex substantia Dei exoritur, ex caritate scilicet se diffundente Trinitatis.

E Erfordia. Papa in divino officio oecumenico: "Ad medias consilia descendere non oportet"
Summus Pontifex Benedictus XVI in monasterio Ordinis Eremitarum Sancti Augustini Erfordiensi praedicans dixit se commoveri ut Episcopum Romae hoc stare loco, ubi olim Lutherus theologiae studiis se dedisset. Papa conquestus est Christianos seiunctos esse, cum Iesus in aula Ultimae Cenae pro unitate obsecravisset. "Haecne Iesu obsecratio non exaudita est? Res gestae christiani nominis universitatis, ut ita dicam, visibilem reddunt hunc gravem casum, quo Christus una cum nobis hominibus laborat et patitur." Papa hortatus est, ut christianis "non solum de seiunctione et schismate conquendum, sed etiam Deo pro omnibus gratias agendum esset, quae, ad unitatem quod attinet, conservavisset et semper denuo donaret". Non se tamquam rei publicae moderatorem visitare, quocum mediis consiliis compositis quaedam conventio absolveretur". (rv 23.09.2011)

E Berlino. Summus Pontifex: Maior hominum pars ius non constituere potest
In sua oratione in Coetu Legislatorum Germanico habita, quae suspensis animis expectabatur, Summus Pontifex Benedictus XVI moliminibus obstitit ius popularis regiminis solis decretis maioris hominum partis constituendi. Socialismi Nationalis potestate in memoriam revocata Summus Pontifex populares legatos legibus ferendis alloquens extulit ius vigens re vera iniuriam esse posse. Ad quaestiones praecipuas, quae ad dignitatem hominis spectarent, solvendas principium maioris honinum partis non sufficere. (rv/kna 22.9.2011)

Summus Pontifex in aeroplano explicavit: Intellego reclamationes
Summus Pontifex iter in Germaniam aeroplano faciens explanavit se reclamationes in partria sua intellegere. "Reclamariones", inquit cum diurnariis, qui eum comitabantur, brevi tempore colloquens, "in quadam natione populari regimine gubernata consuetae sunt." Multos vero "Summum Pontificem summa cum exspectatione et ex animo" excipere. Et in multis rebus populi theodisci desiderium magis increbrescere eius, qui de moribus in societate observandis verba proferret. De abusibus etiam Papa locutus est: "Intellegere possum facinoribus sicut abusibus sexualibus a sacerdotibus minoribus commissis eos, qui afflictis consulunt, dicere: Haec non est mea Ecclesia, Ecclesia humanitatem et mores fovet, et si ii, qui ad eam pertinent, aliter agunt, haec non potest esse mea Ecclesia." Ecclesiae esse discendum haec scandala prohibere et adversus quemlibet abusum fortiter decertare. (rv/kna 22.9.2011)


Die vicesimo mensis Septembris anni bis millesimi undecimi

E Civitate Vaticana: "Summus Pontifex de quaestonibus essentialibus loquetur"
Pater Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae locutor, intuitu iteneris Summi Pontificis hac hebdomada faciendi expectat visitatione eius in Germania fidelibus monstratum iri, quomodo tempus futurum dignitati hominis conveniens componere possint. Exposuit Germaniam ipsam esse terram, ubi Deus iam "prorsus negatus" fuisset. Hoc autem tempore Foederalem Rem Publicam Germanicam a multis "ducem Europae in rebus oecunomicis gerendis" putari. Haec vero quod deesset in Germania virtus, quotiescumque fides vita profitenda esset, dolendum esse Lombardi exponavit.

Sedes Apostolica Fraternitati Sancti Pii X indicem postulationum proposuit
Sedes Apostolica Fraternitati Sancti Pii X moribus translaticiis studenti quandam "Notam doctrinalem" de doctrinis fundamentalibus Ecclesiae Catholicae ad fidem spectantibus subscribendam proposuit. Mercurii die in sede Sedis Apostolicae diurnariis edocendis notum factum est Fraternitati Presyterorum, quae anno millesimo nongentesimo octogesimo octavo se a Roma seiuncta est, nunc examinandum esse, num hunc textum acciperet. Nota illa, postquam Superior generalis, Bernhardus Fellay nomine, cum Praefecto Congregationis pro Doctrina Fidei, illi Wilhelmo Cardinali Levada, collocutus est, divulgata est. Fraternitas Sancti Pii X se deductionem exhibiturum esse annuntiavit.

Papa Anconae familias et sponsos sponsasque allocutus est
Summus Pontifex Benedictus XVI sacerdotibus adhortatus est, ut eis, qui divortio digressi sunt, misericordiam praestarent. Anconae, urbe principali regionis Italicae, quae Piscenum appellatur, dum commoratur, Papa tempore postmeridiano diei Dominicae eos easque, qui matrimonium contracturos promiserunt, convenit, postquam matutino tempore Nationalem Conventum Eucharisticum sollemniter finivit. Matutino vero et vespertino tempore illius Diei Dominicae matrimonium et familiam in lucem proferens in ecclesia cathedrali presbyteros simul et familias allocutus est, quod inconsuetum erat. "Hoc modo perpulchre demonstratur sacramenta ordinis et matrimonii inter se coniuncta esse et quomodo mutuo se compleantur", Archiepiscopus Anconitanus, Menichelli nomine, explanavit ad id, quod vidit, referens. "Ambo sacramenta inter se conectuntur et utroque idem amor exclusivus et fertilis modo utrique proprio exprimitur."


Die decimo tertio mensis Septembris anni MMXI

E Civitate Vaticana: De eis, quae Episcopi discere possunt
Est iam interdum bonus usus: Episcopi totius mundi nuper nominati Romam adveniunt, ut discant, et ea, quae experiuntur, inter se communicent et non ultimo cum confratribus, qui iam dudum idemque officium exercentes peritia praestant, colloquantur. Ad eos, qui ad cursum huius anni invitati sunt, Archiepiscopus Monacensis et Frisigensis, Reinhardus Cardinalis Marx, pertinet. Qui die Iovis de munere regendi Episcopi locutus est, de arte quidem et sententia docens, ut in Statione Radiophonica Vaticana interrogatus respondit. Maximi vero esse momenti ea, quae ad actuosam eorum executionem spectarent. Se exempli gratia casibus abusuum sexualium ultimo anno patefactis monitum esse. Episcopo "utcumque omnino agendum, immo vere et manifeste investigandum" et erga diurnarios, qui quidem attenti, non numquam autem etiam non benevolentes essent, cum sinceritate sese gerendum" esse.

Benedictus XVI: "Scholae catholicae indoli catholica indigent"
In scholis catholicis respectis rerum adiunctis hodernis docenda est concientia valorum, qua discipulis datur, ut "felicem et efficacem vitam" agere possint. Hoc Summus Pontifex die Iovis coetui cuidam Episcoporum partis orientis Indiae dixit. Benedictus XVI Episcopos amplae continentis partis Indiae adhortatus est ad pergendum, ut in scholis ecclesiasticis studiorumque universitatibus catholica indolis et qualitas institutionis in tuto ponerentur. Papa exposuit discipulis alumnisque ius esse totum spirituale et doctrinale partimonium Ecclesiae cognoscendi.

Benedictus XVI: "Precatio continet fidem Dei"
Primum post ferias multi homines in area Petriana in Urbe recepti sunt. Summus Pontifex, dum caelo splendet et cantus Americae Latinae audiuntur, milia fidelium recepit. In catechesi Summus Pontifex Benedictus XVI orationes de precationibus continuavit. Postquam ante aestatem praesertim de figuris Veteris Testamenti docuit, die Mercurii de ipso "libro precationum" Sacrae Scripturae instituit, id est de psalmo tertio, qui simul est precatio ad adiutorium consequendum et fidem exprimit Dei.


Die sexto mensis Septembris anni MMXI

E Germania: Nuntius Apostolicus Périsset de itinere Summi Pontificis in Germania faciendo
Intra quindecim dies tempus erit, quo Summus Pontifex XVI Gemaniam visitabit. Nunc vero res emergunt, quibus particularis praestabitur attentio. De his rebus Nuntius Apostolicus in Germania, Archiepiscopus Ioannes Claudius Périsset nomine a quodam diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae interrogatus mentionem fecit. "Mea", inquit, "imprimis interest indoles oecumenica itineris Summi Pontificis in Germania faciendi, quia Germania terra reformationis est. Lutherus natione theodiscus est. Et Papa ibi ipse erit, ubi Lutherus, cum monachus et presbyter esset, tempore ante Reformationis operatus est."

E Civitate Vaticana: De minatione homicidii patrandi
Cardinali Secretario Status, Tarcisio Bertone nomine, ut in hebdomadali libello Italico, cuius titulus est "Panorama", notum factum est, a quodam ignoto caedes denuntiata esse fertur. In hoc enim libello nuper publicato mentio facta est diebus praeteritis quandam epistulam in Secretarium Statum perlatam esse, in qua primis verbis exsequias peragendas esse annuntiaretur. Perspicuum esse res Curiae Romanae optime notas esse ei, qui epistulam scripsisset.

Ex Arce Gandulfiana: Ars est via ad Deum
De Ecclesia et arte Summus Pontifex die Mercurii multis hominibus alloquendi precandique causa in Arce Gandulfiana reciptis locutus est. ... Extulit Papa hominem Ecclesias, musea, res visendas contemplendo et concentus musicos auscultando non solum augeri, sed ad colloquendi cum Deo adiuvari. ... "Ad vias", inquit, "quae ad Deum ducunt, diversae quoque res pretiosae pertinent. Operibus architecturae, artis figurativae, musicae, literarum fide exortis eamque exprimentibus excitamur, ut cogitationes ad Deum animadvertant, desiderium in nobis incendentibus fontem omnis pulchritudinis quaerendi. Deus vobis omnibus his in feriis illa gratiae momenta donet, quibus pulchritudinem artis percipientes ad Eum Ipsum ducamini. Dei Spiritus vos in omnibus viis vestris comitetur!".


Die XVI mensis Augusti anni MMXI

Feriae aestivae:Nuntiorum Latinorum interpres usque ad initium mensis Septembris ferias aget.

E Civitate Vaticana: "In sanctuariis eis, qui fide remoti sunt, occurrere oportet"
Ecclesia Catholica in sanctuariis hominibus fide remotis veritatemque quaerentibus magis prodesse desiderat. Hoc in quodam documento Pontificii Congregationis pro Clericis die decimo quinto, sollemnitate Sanctae Mariae in caelum Assumptionis, ad episcopos dioecesanos totius mundi, in quorum dioecesibus sanctuaria catholica sita sunt, misso notum factum est. Quo in documento de hominibus bene comprehendis atque de officiis laicis attribuendis sermo est. Ea etiam, quae ad hominum cultum pertineant et quae pio Dei sanctorumque cultui addantur, sanctuaria pluris aestimata reddere posse. ... In prima parte documenti Pontificia Congregatio certas ac definitas normas ad res divinas et sacramentum poenitentiae in sanctuariis celebranda praebet. Cardinalis Piacenza adhortatur, ut maior numerus presbyterorum ad confessionem excipiendam adsit. "Benignum et benevolum" presbyterum se praebere, qui sacramentum poenitentiae conferat. Praeterea eum animos confirmare debere. Certis rationibus prodesse posse institutionis presbyterorum suppletionem, puta ad homines adiuvandos, qui abortum patraverint. In rebus quoque, quae ad familiam et matrimonium pertineant, presbytero confessionem recipienti "evitandum esse doctrinas suas, sententias proprias aut iudicia arbitraria proferre", quae doctrinae catholicae adversentur.

Dies Iuvenum Totius Mundi: "Veni et vide!"
Pauci iam sunt dies, priusquam Dies Iuvenum Totius Mundi Matriti celebrandus incipiet. Ad decies centena milia et quinque centum milia hominum in capite Hispanico exspectabuntur. Papa Benedictus XVI die duodevicesimo mensis Augusti adveniet. "DJTM" mulieribus virisque credulis et quaerentibus institutus est. Hoc dixit ultimis praeparationibus concitantibus Yago de la Cierva, locutor ille Diei Iuvenum Totius Mundi, qui sperat regionem stimulatum iri, praesertim quod attinet ad animarum iuvenum curam.

Ex Arce Gandulfi. Summus Pontifex: "Vivaldi et Bach fide coniuncti sunt"
Occasione data vesperi arti musicae Antonii Vivaldi et Ioannis Sebatiani Bach dedicati Summus Pontifex in Arce Gandulfi delectatus est symphonia, quam Arabella Steinbacher, violinista natione Theodisca, et Albrecht Mayer, altisona tibis Gallica canens canebant, qui, dum symponia in caevedio Domus Apostolicae Gandufinae habitur, cum congregatione "News Seasons" coram cardinalibus, episcopis, presbyteris et minstris Curiae Romanae eos audientibus cecinerunt. Symphonia donum fuit Papae eiusque fratri oblatsexagesimae anniversariae memoriae eius presbyteratus occasione data. Fine symphoniae Summus Pontifex gratias egit artifecibus et vicario foreneo ex archidioecesi Bambergeni oriundo, Kiliano Kammer nomine, qui symphoniae apparandae operam quoque praestituerat.


Die II mensis Augusti anni MMXI

E Civitate Vaticana/ex Italia: Praeclarus Symphoniacorum moderator Riccardus Muti laudatus est
Praeses Pontificii Concilii de Cultura, Ioannes Franciscus Cardinalis Ravasi, moderatorem illum symphoniacorum Italicus natione, Riccardum Muti nomine, diem natalem septuagesimum cum celebraret, laudavit, quem eius "Opere harmoniae musicae" fines pulchritudinis bonique extendisse Ravasi in actis diurnis Vaticanis "L´Osservatore Romano´diei Iovis scripsit subiungens se cum Riccardo Muti per multos iam annos amicitia coniunctum esse. Riccardus die duodetricesimo mensis Iulii anno millesimo nongentesimo quadragesimo primo Napoli natus ab decennio, quod anno millesimo nongentesimo septuagesimo inchoavit, musicos modos in scaenis omnium gentium moderatus est Concentibus Salisburgensibus et Opera Rei Publicae Vindobonensi non exclusis. Ab anno millesimo nongentesimo octogesimo sexto usque ad annum bis millesimum quintum munere rectoris artis musicae in theatro, qui vulgo "Mailänder Scala" nuncupatur, functus est. Ab anno bis millesimo decimo primus est moderator symphoniacorum, qui a populo "Chicago Symphony Orchestra" vocantur.

E Germania/E Civitate Vaticana: Episcopi Summum Pontificem certiorem facere in animo habent
Episcopi Summum Pontificem die decimo tertio mensis Augusti de dialogis ab eis in Germania inceptis certiorem facere volunt. Hoc notum fecit Cardinalis Monacensis nomine Reinhardus Marx percontatus a quodam diurnario Monacensis publicae ephemeridis de rebus ecclesiasticis. Episcopos ad dialogum officio adstrictos hoc munus una cum praeside Conferentiae Episcoporum, illi Archiepiscopo Friburgensi Robertgo Zollitsch nomine, suscepturos esse. Ad hunc coetum praeter Reinhardum Marx episcopum illum Essendiensem, Franciscum Iosephum Overbeck nomine, et episcopum illum Osnabrugensem, Franciscum Iosephum Bode nomine, pertinere.

E Civitate Vaticana: Vigilius Noé extremum vitae spiritum edidit
Summus Pontifex Benedictus XVI Vigilium Cardinalem Noé, qui animam efflaverat, laudans in litteris, in quibus Lunae die dolore se affectum esse expressit, scripsit constare Cardinalem Noé studii sui officii sacerdotalis studiosissime testimonium perhibuisse. Praeterea Papa recoluit Noé longum tempus, pie et diligenter Sanctae Sedi operam praestasse. Magister ille Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, qui per multos annos Summos Pontifices in caelebrationibus adiuvaverat, die Dominica octogesimos annos natus in Urbe e vita egressus est. Angelus Sodano, ille Cardinalis Decanus, defunctum Cardinalem Italicum Virgilium Noé ut "eruditum et prudentiae plenum" praedicavit. Cardinalis Sodano Missam exsequialem, cui quoque undecim Cardinales, undeviginti Episcopi necnon multi ministri Curiae Romanae, legati et propinqui interfuerunt, die Martii in Basilica Vaticana celebrans dixit "in rerum statibus adhuc turbulentis ac seditiosis" mundialis belli alterius eum a Deo vocatum esse. Cardinalis Noé usque ad octogesimum aetatis annum explectum decem per annos Archipresbyter Basilicae Sancti Petri fuit, Fabricae Sancti Petri praefuit et Civitatis Vaticanae Vicarii Generalis munus exercuit.


Die XXVI mensis Iulii anni MMXI

E Norvegia. Nuntius in Norvegia: "Terribile est"
Osloae glandium manuballistae ictibus emissis, diruptione facta fereque nonginta iuvenibus necatis Norvegia turbata est. Notitiis primis divulgatum est auctorem facinoris christianum esse rebus penitus commutandis ipsiusque soli populo studentem. In Civitate Vaticana Saturni die pro certo habitum est Benedictum nuntium telegraphicum, quo dolore se afflictum esse scriberet, missurum esse. Haec archiepiscopus Emilius Paulus Tscherrig, Nuntius Apostolicus in terris septentrionalibus, qui prope Holmiam domicilium habet, respondit. "Terribile est. Omnia, quae acciderunt, hominibus terribilia sunt, quae vix explicari possunt, sive rationes politicae aut privatae adducuntur sive quaelibet ratio exponitur. Est semper aliquid, quod haud credi potest quodque ultimatim semper insanum est." Impetu in capite Norvegensi facto quaedam via in vico sedis rei publicae moderatorum vicina ecclesiae cathedrali catholicae Sancto Olaf dedicatae, cui damnum non illatum esse Ordinarius retulit, vastata est.

Ex Arce Gandulfiana: Summus Pontifex ad iubilaeum Concilii se praeparat
Benedictus XVI, dum ferias aestivas in Arce Gandulfi agit, ad iubilaeum Vaticani Concilii Secundi se praeparat. Hoc in actis diurnis Vaticanis "L´Osservatore Romano" Veneris die editis notum factum est. Hic Papa peritus Iosephi Cardinalis Frings Vaticano Concilio Secundo interfuit. In "L´Osservatore" legitur, cum quinquagesimus dies anniversarius inaugurationis Concilii die undecimo mensis Octobris anni bis milesimi decimi secundi habitae instaret, argumentum maximi momenti, in quo Benedictus XVI his diebus versaretur, "de fide cogitanda" esse. Papam vero, dum in Arce Gandulfiana degat, potissumum ultimum volumen trium librorum de Iesu Nazareno scribere. Provideri quoque praeparationem itinerum Summi Pontificis et Matritum, ut conventum iuvenum totius orbis terrarum mense Augusto participaret, et ad Germaniam mense Septembre faciendorum. Ad quae praeparanda "multa documenta et libros" ex Civitate Vaticana allata esse in actis diurnis Vaticanis referuntur.

E Civitate Vaticana. Summus Pontifex in Germania: Paucae immutationes
Res, quas Summus Pontifex, dum Germaniam visitat, geret, constitutae sunt. Sedes Apostolica Mercurii die res maximi momenti itineris eius mense Septembre faciendi publicavit ea iam nota confirmans, quae a die vigesimo secundo usque ad vicesimum quintum mensis Septembris gerentur: Benedictus XVI habebit orationem coram coetu legislatorum, celebrabit res divinas in Stadio Olympiorum Berolinensi, adibit Erfordiam et Friburgum Brisgavorum. Addentur singularia colloquia de rebus politicis, interreligiosis et ecclesiasticis. Iam ante in luce positum est iter oecumenicum fore. Iam confirmatum erat Papam delegatos et ecclesiasticae communitatis Protestanticae in Germania et Ecclesiae Orientalis conventurum. Benedictus XVI duas res efferet, quae ad dialogum interreligiosum pertinent: In sede coetus legislatorum delegatos Iudaeorum et in sede Nuntii Apostolici, ubi domicilium interim habebit, delegatos Muslimorum in Germania viventium conveniet. Praesertim honorabitur Comitatus Centralis Catholicorum Theodiscorum (ZDK). Friburgi eum quadraginta et quinque minuta sedecim delegatos huius consilii laicorum collocuturum eosque allocuturum providetur. Visitatione in Germania finita Benedictus XVI die Dominica in theatro concentus musici Friburgensi catholicos in Ecclesia et societate operam navantes alloquetur.


Die IXX mensis Iulii anni MMXI

E Civitate Vaticana/e Sinis: Laus repugnandi
Sedes Apostolica agendi rationem de ordinatione episcoporum in Sinis peracta confirmavit. Sedes Apostolica Saturni die publice declaravit ordinationem diei Iovis praeteriti in dioecesi Sciantouvensi in parte meridiana Sinarum sita impertitam sine mandato pontificio peractam esse et proinde illegitimam". Romanum Pontificem de modo dolere, quo Ecclesia in Sinis tractaretur. Nonnullos episcopos Summo Pontifici adhaerentes magistratibus civilibus obstitisse, quominus illegitimae cuidam ordinationi interessent, "et expressisse, quid volerent, multiplici ratione repugnantes", ut ad verbum declaratum est. Sedem Apostolicam de his rebus "diversis fontibus" certiorem factam esse. "Quibus autem neclectis episcopi obligati sunt, ut ordinationem participarent."

E Civitate Vaticana: Cor Unum quadragtina annos exstitit
Pontificium Consilium "Cor Unum" quadragesimum "diem natalem" celebravit. Die decimo quinto anno millesimo nongentesimo septuagesimo primo novum Pontificium Consilium, cuius est pro Sede Apostolica exterris gentibus adiuvandis incumbere, a Summo Pontifice Paulo VI conditum est. Hoc copiose memoravit praeses Consilii, Robertus Cardinalis Sarah nomine, in actis diurnis Vaticanis "L´Osservatore Romano". "Cor unum", inquit, "conditum est tempore, quo non pauci de modo in mundo nuntium christianum proclamandi cogitabant." Cor Unum tempore futuro eis quoque adhaerere, quae fides christiana doceret, in animo habere adiunxit. "Multa sunt incepta humana, sed ad has res quod attinet, instituta catholica hoc emolumento sunt: ad Deum animadvertunt, qui nos veram caritatem docuit, id est traditionem suiipsius." Ab anno millesimo nongentesimo quinto usque ad mensem Octobrem proximi anni Consilio praefecit ille Paulus Iosephus Cardinalis Cordes, doecesi metropolitana Paderbornensi ortus.

Ex Italia: Cassiodorus fortasse beatificabitur
Fieri potest, ut Cassiodorus, ille scriptor Romanus et vir politicus sexti saeculi, ad beatos brevi adnumeretur. Archiepiscopus Catacensis, Vincentius Bertolone nomine, causam beatificationis ei consentaneam instruit. Hoc notum factum est in illa urbe Bruttiana. Senator ille Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus ab anno quadragentesimo octogesimo quinto usque ad quinquagentesimum octogesimum vixit. Rem publicam Gotino Theodorico rege gessit et monasterium Squillacense condidit. Summus Pontifex Benedictus XVI die septimo mensis Octobris urbem Bruttianam visitabit.


Die XII mensis Iulii anni MMXI

Papa ferias agit
Summus Pontifex Benedictus ferias agit, postquam die Iovis vesperi helicoptero in palatio suo aestivo prope lacum Albanum sito pervenit. Viginti quinque cilometra ab Roma usque ad mensem Septembrem animum corpusque reficere in animo habet Die tantum Mundani Iuventutum Matriti mense Augusta celebranda interruptus. Excepta visitatione Matriti ad tempus in publicum non procedet.

In Archivo Secretro copia litterarum exhibebitur
Centum documenta electa Archivi Secreti Vaticani anno sequenti primum exhibuntur. A mense Februario usque ad mensem Septembrem anni bismellisimi duodecimi in Musea Capitolina Urbis documenta processus Galilei Galilei et Litterae Apostolicae sub plumbo datae, quibus imperator Fredericus II anno millesimo quadragesimo quinto ab officio remotus est, monstrabuntur. Epistula quoque Anglicorum ad leges ferendos deputatorum ad Papam Clementem VII scripta, quibus declaratio nullitatis matrimonii Henrici VIII cum Catharina Aragonensi rogata est, exhibebitur. Occasio exhibitionis, qui titulus inscribetur "Lux in arcana. Archivum Secrectrum Vaticanum exhibetur" est quadragentesimum diem anniversarium conditionis iussu Pauli VI Archivi Secreti Pontificii.

Sacramentum paenitentiae necessarium est ad Ecclesiam renovandam
Praefectus Congregationis pro Clericis, Maurus Cardinalis Piacenza, percontatus a quodam diurnario Stationis Radiophonicae explicavit sacramentum paenitentiae adiutoriumque spirituale hoc quoque tempore magnum esse momentum vitae Ecclesiae, praesertim Ecclesiae renovandae. Ambo ad patrocinium commune omnium christianorum pertinere et reficienda esse. Ante quattuor ipsos menses eius dicasterium de hac quaestione scripserat, de qua nunc Cardinalis rationem sibi primum redidit.


Die V mensis Iulii anni MMXI

E Civitate Vaticana: Episopi abusibus afflictos conveniant
Promotor iustitiae Pontificiae Congregationis de Doctrina Fidei, qui in causis ad abusus spectantibus actionem promovet, ille Karolus Scicluna, poposcit, ut Episcopi ipsi abusibus afflictos convenirent. Eum, qui cum afflictis non ipse colloqueretur, gravem casum veritatis attrocis peccati numquam intellegere posse, dixit Scicluna a quodam diurnario paginae interretialis "Vatican Insider" percontatus. Mense Februario anni proximi in Urbe conventus de hac quaestione instituendus erit. ...

Papa annorum post suam ordinationem presbyteralem recordatus est
Summus Pontifex Benedictus XVI stationes prominentes officii sui sacerdotalis in memoriam revocavit. Veneris die post convivium propter anniversarium ordinationis sacerdotalis suae habitum Papa grati animi orationem habens coram collegio Cardinalium dixit Ecclesiam et mundum hoc spatio temporis multis mutationibus obnoxios esse. Anno millesimo nongentesimo quinquagesimo uno, anno ordinationis eius sacerdotalis, urbes in Germania deletas, res oeconomicas exitiosas hominesque miseriis et corporis et animi oppressos esse explicavit. Eodem tempore homines civitatem firmis viribus voluntatis restituerunt et communitate Europeae adiutos fideque suffultos renovisse. "Illo temporis momento magno cum studio magnoque cum gaudeo cepimus", Papa confirmavit.

"L´Osservatore Romano" diem natalem celebravit: Centum quiquaginta annos Papae servivit
Centum quinquaginta anni actis diurnis sunt spatium temporis notatu dignum, gaudii, difficultatum, munerum et gratiae plenum. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI in quadam epistula moderatori actorum diurnorum Vaticanorum "L´Osservatore Romano", Ioanni Mariae Vian scripsit. Haec acta diurna Vaticana die Veneris centum quinquaginta annos nata sunt. Die primi mensis Iulii anno millesimo octogintesimo sexagesimo acta diurna primum edidita erat, tum temporis tantummodo Italico sermone. Ex quo tempore aliae linguae secutae sunt. Astrid Haas de actis diurnis "L´Osservatore Romano" sermone theodisco omni hebdomada edendis providet.


Die XXVIII mensis Iunii anni MMXI

Summus Pontifex in Sollemnitate SS.MI Corporis et Sanguinis Christi: Eucharistia nos obligat
Summus Pontifex Sanctae Missae Sollemnitatis Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi ritus celebrans in memoriam revocavit Sanctissimam Eucharistiam proximo caritate afficiendo nos obligare. Eodem tempore Romanus Pontifex concionans sententias reiecit celebrationem eucharisticam quandam esse magiam, quandam etiam magicam actionem. Transsubstantiationem vini et panis in corpus et sanguinem Christi potius caritate Christi effici, qua mors deleretur. Sancta Missa in Sollemnitate Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi celebrata more tradito processio ad Basilicam Patriachalem Santae Mariae Maiorem peracta est pluribus milibus sacerdotum et religiosorum, administris Curiae Romanae et sodalibus fraternitatum Sanctae Eucharistiae eam participantibus.

Summus Pontifex declaravit se esse profugis animo coniunctum
Benedictus XVI profugis Africae septentrionalis et Medii Orientis mente cordeque fore se coniunctum pollicitus est. Asseclis ROACO, associationis institutorum ad Ecclesiis Orientalibus subsidia procuranda, Benedictus XVI Veneris die iis admissis gratias egit, cum de Africa septentrionali et Medio Oriente commutandis disseruissent. Necessitate instante consilia suscipienda esse dicens Papa addidit, "imprimis precationes ad caelum effundam, ut quaelibet, quae fieri potest, actio examinetur, quo violatio desinat et concordia socialis atque pacata conversatio denuo fieri possint iuribus perinde singulorum ac communitatum respectis".

Summus Pontifex Benedictus XVI de psalmis: "Propriis verbis Dei colloqui"
Librum precationum Populi Dei simpliciter evolvere. His verbis Summus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii instructionem catecheticam impertiens librum psalmorum vocavit. "Centum quinquaginta psalmorum narrant experientiam hominum multifariam multisque modis cum Deo factam", Papa magis quam decem milia peregrinatorum et eorum, qui eum visum veniendi causa aderant, in area Patriana dixit. Summus Pontifex discere precari psalmis adhibitis comparavit cum discendo, quod homo omnino suscipit.


Die XXI mensis Iunii anni MMXI

E Civitate Vaticana: De abusibus praecavendis disputabitur mense Februario
Studiorum Pontificia Universitas Gregoriana doctorum magna peritia auctoritateque praestantium conventum de abusu, praedophilia et liberis protegendis mense Februario anno bis millesimo duodecimo celebranda instituet. Eruditorum congressio "De sanitate restituenda et de renovatione consequenda" Episcopos totius orbis terrarum omnesque, quibus de institutis religiosis et communitatibus ecclesiasticis cura est, appellabit. Congressionis erit fovere, ut normae de abusibus praecavendis conferentiis episcoporum ferantur et observentur. Is, qui conventum instituet, est ille Ioannes Zollner, instituti psychologiae in Studiorum Pontificia Universitate Gregoriana constituti moderator. Qui nobis, dum coetus diunariis docendis Saturni die habitur, explicavit: "Nos ut Pontificia Universitas adiutricem operam navare desideramus, ut Ecclesia munera oneraque propria suscipiat." Propositum est fore, ut variae scientiae disciplinae quaestionem de abusu et liberis iuvenibusque protegendis in hoc symposio complectentur quaestionibus exempli gratia iuridicis praeter eas, quae ad res psychologicas et curam pastoralem pertinent, non exclusis.

Novae rationes artis medicae ethica neglecta non fieri possunt
Praesertim de investigatione cellularum geneticarum, de eis, quibus arti medicae proderit, deque eis, quae effectura est, occasione conventus proxima mense Novembre in Civitate Vaticana celebrandi colloquium instituetur. Mentionem autem facere oportet non de quaestione controversa de investigatione cellularum geneticarum embryonum, sed de investigatione cellularum geneticarum, quas dicunt, adultarum actum iri. Hic trium dierum conventus ab die nono usque ad diem undecimum mensis Novembris sectione "scientia et fides" Pontificii Consilii pro Cultura instruetur, cuius est commercium inter diversas disciplinas fovere et hanc quaestionem cum quaestionibus ethicis coniungere. Ita Ioannes Franciscus Cardinalis Ravasi, qui Concilio Pontificio pro Cultura praeest, in quodam coetu diurnariis de conventu docendis die Iovis explicavit.

Conventus omnium gentium de discrimine rerum oeconomicarum
Tarcisius Cardinalis Bertone bonum rerum statum operis conductoris coram peritis rerum oeconomicarum duos dies ad colloquendum in Civitate Vaticana congregatis extulit. Aptum operis conditorem progessum suscitare, "rationem lucri faciendi excedere", quin lucrum neglegeret, bonoque communi utilem esse Bertone adidit. Inter eos, qui conventui interfuerunt, praeter rerum oeconicarum, socialium et theologiae peritos ii fuerunt, qui ad celebra argentaria velut EZB, HSBC et Goldman Sachs pertinent. Praebuerunt hanc "Summarum auctoritatum congressionem de quaestionibus ethicis exsequendis ad negotiandum lucrandumque spectantibus" („Executive Summit on Ethics for the Business World“) inter alia quoque et "Fidele Institutum cunctis gentibus commune" („Fidelis International Institute“) Militum Christi et Pontificia Academia Scientiarum.


Die XIV mensis Iunii anni MMXI

E Civitate Vaticana. Consecratio episcopalis: Unitatis necessitas
Quid faciendum, si aliquo loco urbis terrarum, verbi gratia in Sinis, episcopi catholici Summo Pontifice non approbante aut adversa eius voluntate consecrentur? Haec quaestio a Pontificio Concilio pro Legum Textibus adamussim investigata est. Quod confirmavit consecratione sine pontificio mandato patrata Ecclesiae unitatem gravissime violari. Quapropter poenam gravissimam excommunicationis incurrit non solum consecratus, sed etiam, qui eum consecravit. Est excommunicatio latae sententiae a Sede Apostolica non declaranda. Attamen consecrationes sine pontificio mandato frequenter quodam regimine politico cogente patratae sunt, puta in Sinis elapsis temporibus episcopi Sedi Apostolicae fideles ad talem consecrationem, quae sine pontificio mandato patrata est, participandam crebrius coacti sunt. Constat ergo circumstantias temperantes esse, ut in nota Sedis Apostolicae agnoscitur, circumstantias adamussim pro casuum diversitate examini subiciendas.

Benedictus XVI scholae diplomaticae alumnos monuit: "Operam adiuctricem praestatis pacatae hominum necessitudinis
Fidelitas, stabilitas, profunda benignitas: has trias virtutes ea esse, quae ab legatis apostolicis expectarentur. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI Veneris die alumnis academiae diplomaticae, cuius sedes in Urbe sita est, eorumque magistris alloquendi causa admissis. Quos alloquens Papa quoque memoravit legationum obeundarum artem non solum esse divitem consuetudinibus a maioribus traditis necnon solum munus peragendum, sed relationem fundamentalem inter civitates demonstrare. "Legatum accipere ut quendam, quocum confertur sermo, fundamentum est pacatae hominum necessitudinis", Papa dixit. Futuros legatos apostolicos Benedictus XVI docet conscios se esse debere, cuius vicem gererent. Perinde legatos apostolicos imprimis episcopos esse et presbyteros.

E Civitate Vaticana: De energiis periculo vacuis et efficaciter utendis
Benedictus XVI "investigationi usuique illarum virium naturae favet, quae creationem conservant hominibusque vacuae sunt periculo". Hoc dixit Iovis die legatis admissis. "De numerosis calamitatibus", quae hoc anno in ambitu naturae, artis technicae et gentium afflixissent, "nobis recogitandum esse". Ad verbum dixit Benedictus: "Primum homo. Hoc est, cuius recordandum nobis est!" "Ars technica homini praevalere non oportet nec homo ei subicere". Papa adhortatus est, ut "de habitudine nostra ad naturam penitus ponderaremus". Quam "non solum esse aliquid, quod quaestui esset", sed "locum natalem hominis, quodammodo domum eius". Die undecimo mensis Martii ergastulum atomicum Fukushimanense terrae marisque motu graviter damno affectum erat. In pluribus reactoriis liquefactio nuclearis ex parte effecta esse videtur.


Die septimo mensis Iunii anni MMXI

E Croatia: Post adventum Summus Pontifex dixit: "Venio pelegrinans in Nomine Iesu Christi"
Benedictus XVI undevicesimum iter apostolicum faciens die Saturni in Coratia pervenutus est. In statione aeronautica Zargrabiensi praeses Ivo Josipovic et episcopi regionis salutem ei dixerunt. Praeses Papae ostendit Croatiam esse "rem publicam nostrae aetati accommodatam et memoravit mentem christianam, qua unitas Europae nititur. "Cultum humanitatemque huius aetatis" Croatiam quoque non paulum provcare Papa dixit: "Discrimina in rebus socialibus, infirma stabilitas et invidualismus, qui favet, ut vita sine ullis oneribus adimplendis esse conspiciatur et semper res privatae quaerantur." Talibus rerum conditionibus respectis et "testimonium quod convincit" "et impetum studiorum coeptorumque ad valores fundamentales quoad morum disciplinam fovendos, quibus vita socialis et propria indoles Europae fulciuntur", requiri.

"Iusta et firma solutio in Terra Sancta"
Summus Pontifex Benedictus XVI Veneris die paesidem officii autonomiae in Palestina tuendae, Mahmud Abbas nomine, colloquendi causa admisit. Post colloquium ambo confirmaverunt, ut notum fecit Sancta Sedes, "iustam firmamque solutionem" conflictationis inter homines Israelis et Palestinae. In hac declaratione Apostolicae Sedis de "legitimis moliminibus populi Palestinensis ad rem publicam sui iuris extruendam" sermo fit. Item Summus Pontifex et dux Palestinensium consenserunt et Israelem et Palestinam "mox sicuros" vivere debere "in pace vicinorum eorum" et intra fines ab omnibus gentibus agnitos.

E Civitate Vaticana. Zollitsch: Nova evangelizatio inceptum Papae maximi momenti
Die Mercurii- prius quam praestituta - sessio plenaria Pontificii Concilii Novae Evangelizationi Fovendae absoluta est. Erant dies enixe consulendi et commutandi cogitationes de quaestione, quomodo fides christiana in mundo in saecularem statum redacto nuntiari possit. Christopherus Cardinalis Schönborn Austriae, Archiepiscopus Roberto Zollitsch Germaniae gessit personam. Cuius conclusio evidens est: Maxime etiam fides et pertinentia ad Ecclesiam in regionibus orbis christianismo pervasis remittunt, mundus magis in saecularem statum redagitur. Hoc addidit provocare ad Evangelium nuntiandum, quod totius esset Ecclesiae. Quapropter omnes in tota Ecclesia de hac re cogitarent oportere.


Die XXXI mensis Maii anni MMXI

Ex Helvetia: Novus Nuntius Apostolicus nominatus
Helvetia et Lichtenstenum novum habent Nuntium Apostolicum. Summus Pontifex Benedictus XVI die Saturni Archiepiscopo natione Italico, Diego Causero nomine, hoc officium commisit. Hic clericus septuaginta unum annos natus prius Nuntius Apostolicus Republicae Tschecholovaciensis fuit. Munus Apostolicum legati Clausero anno millesimo nongentesimo septuagesimo tertio obiit. Operam praestavit inter alia apud Nationes Unitas Genavae, in Albania, ubi anno millesimo nongentesimo uno sedem Nuntii Apostolici exstruxit, et in diversis civitatibus Africanis. Oriundus est Archiepiscopus Causero dioecesi Utinensi et inter alias linguam theodiscam loquitur. In sede Nuntii Apostolici in Helvetia sita succedit Archiepiscopo Franceso Canali, qui nuper septuagesimum quintum aetatis annum explevit.

Ex Urbe: Statua aenea improbata est
Postquam de statua aenea Ioannis Pauli II ante viae ferratae stationem prope Thermas Diocletianas sitam, vulgo „Termini“ appellatam, exstructa censura facta est, coetus quidam peritorum iudicet oportet, utrum stare maneat an amoveatur. Ut in actis diurnis "Corriere della Sera" notum factum est, magister civium Gianni Almeno coetum quattuor peritorum, qui ab Umberto Broccoli moderatore patrimoniarum Urbis regitur, nominavit. Monumentum illud beati Ioannis Pauli II plus quam quinque metra altum, dum die decimo octavo mensis Maii dedicatur, turbationem excitavit atque improbationem. Pontificium Concilium de Cultura vituperavit figuram revelatam cum designatione, quae tempore rationis eius designandae proposita est, non congruere.

E Civitate Vaticana: "Novae normae" in Syndromate Contracti Defectus Immunitatis (AIDS) tractandis postulatae
Multae ecclesiae particulares regionum tertii ordinis, quae in fronte aciei contra Syndrome Contracti Defectus Immunitatis (AIDS) pugnant, "novas normas curae pastoralis in hominibus tractandis applicandas, qui morbo AIDS laborant aut contagionem timent, desiderant. Quod dixit Praeses Pontficii Consilii de Apostolatu pro Valetudinis Administris initio magni coetus de Syndromate Contracti Defectus Immunitatis a Sede Apostolica editi, qui Veneris Saturnique die eos, qui ad Sanctam Sedem et instituta internationalia pertinent, in Urbe coadunavit. "Ecclesiae particulares adiutorium desiderant ad incepta ad curam pastoralem et medicinalem spectantia perficenda", dixit Archiepiscopus Zygmunt Zimowski, Praeses Pontificii Consilii de Apostolatu pro Valetudinis Administris in nuntio prius ope taeniae visificae inciso. In memoriam revocavit Ecclesiam Catholicam in toto orbe terrarum circiter milia centum decem et septem valetudinaria gerit, qui Syndromate Contracti Deectus Immunitatis et corruptos et laborantes curant aut eo praecavendo operam impendunt.


Die XXIV mensis Maii anni MMXI

E Civitate Vaticana: Erwin Gatz sepultus est
Historicus ille Ecclesiae rectorque, qui multos annos collegium linguae theodiscae Romae situm moderartus est, Erwin Gatz nomine, Veneris die in coemitorio Campi Sancti Teutonici sepultus est. Missam exequialem Zenon Cardinalis Grocholewski, Praefectus Pontificiae Congregationis pro Seminariis atque Studiorum Institutis, cui subest Collegium, celebravit. Romanae Ecclesiae Episcopus Benedictus XVI in nuntio a secretario suo, Georgio Gänswein nomine, pronuntiato, merita defuncti ut pastoris animarum et scientiae periti laudavit. Gatz, "vir cum esset rei gestae", prospere festinanterque res gestandas gessisse et societatem sacerdotum archifraternitatemque, quae eam sustineret, affecisse. Sanctae Missae praeterea Cardinales Curiales Valtherus Kasper et Valtherus Brandmüller necnon triginta clerici in Urbe operam impendentes interfuerunt. Gatz, postquam ante quinque menses ad beneficia tributa fruenda missus est, die nono mensis Maii septuaginta octo annos natus animum exspiraverat defectione cardiaca, dum ambulat, affectus.

Germania: Ubi Merkel Papam conveniet?
Cancellaria Foederalis, Angela Merkel nomine, Pontificem Maximum Benedictum XVI in Academia Catholica Berolinensi convenerit. Hoc ab Procuratione Catholica Nuntiis Publicandis (KNA) notum factum est eis innitente, quae ab quibusdam ad moderatores rei publicae pertinentibus in capite communicata, ab Conferentia autem Episcoporum Theodiscorum non confirmata sunt. De loco conventus occasione visitationis Summi Pontificis mense Septembri habendae data longum per tempus disputatum est. Sedes Apostolica cum malat fore, ut in sede Nuntii Apostolici colloquendi causa conveniant, moderatores rei publicae conventum in sede Cancellariae Foederalis habere cupit. Berolini communicatum est, ad Academiam Catholicam quod attineret, "locum non ab aliis dipendentem" proinde inventum esse videri.

E Civitate Vaticana: Normae ad celebrationem Sanctae Missa antiquae applicandam publici iuris factae
Sancta Sedes normas instructionesque ad Missam secundum usum antiquum Ritus Romani celebrandam explicavit. Anno bismillesimo septimo Pontifex Maximus Benedictus XVI in Litteris Apostolicis "Summorum Pontificum" motu proprio datis normas constituerat, quibus forma antiqua Ritus Romani universim concederetur. In quadam Instructione a Sede Apostolica nunc publici iuris facta Commissio Pontificia "Ecclesia Dei" applicationem normarum ad Sanctam Missam antiquam celebrandam explicavit clariore in luce quasdam quaestiones relinquas factas ponens. Hoc documentum Sedis Apostolicae cum Instructio sit, ad normam Codicis Iuris Canonici (CIC, can. 34) non statuit novum ius, sed hoc declarat et rationes ad normas exsequendas determinat.


Die X mensis Maii anni MMXI

Interpretator noster, cum in Urbe commoretur, hebdomada vicesima huius anni nuntios in linguam Latinam non confaciet.

Summus Pontifex Venetiis dixit: Urbs Pontificum, pons humanitatis cultus
In area a multis pietatis causa peregrinatorum frequentata Summo Pontifici ab urbis magistro Venetiarum, nomine Georgio Orsoni, salus publice dicta est. Venetias, antiquam urbem commercii, ut centrum et, quod ad quemlibet originem et humanitatis cultum, et, quod ad quaslibet linguas et religiones attineret, nexuum diversarum communitatum nostris quoque temporibus pontes extruere debere Papa protulit alloquens christifideles in area coadunatos a quodam rubro tribunali directe adversus Basilicam Sancti Marci palatiumque Patriarchae, id est palatium Ducis, extructo. "Nostra quoque", inquit "aetate novis prospectibus atque multiplicibus provocationibus imbuta ad hoc locum pertinet gravia officia recipere, ut cultura hospicium faciendi et dona communicandi foveatur et pontes dialogi inter populos et nationes extruendi, quo fit, ut cultura unitatis et amoris florescat, cuius firmum fundamentum sit Evangelium." Christianitatem ad glorisosam historiam humanitatis cultus huius urbis contulisse et testibus non tantum bonis civilibus et culturalibus Venetiarum una cum earum "probis", "ubanis" et "sapientibus" civitatibus, sed etiam monumentis christianis sicut Basilica Sancti Marci et Basilica Sanctae Mariae Salutis partem inhaerentem compaginis communium necessitudinum factam esse Papa subiunxit.

Summus Pontifex Benedicus XVI de liturgia: Viva traditio et progressus
Liturgia non tam obiectum quam subiectum est instaurationis, quod vita christiana renovare potest. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI Veneris die eis, qui cuidam conventui de liturgia interfuerunt, dixit. Hodie etiam traditionem et progressum saepe inepte inter se opponi. Re autem vera traditionem et progressum notiones esse mutuo se complentes, ut Concilium Vaticanum II in luce posuisse. "Traditio est viva res et comprehendit principium progressus. Dici potest flumen traditionis fontem suum secum portare et ad aliquod ostium fluere.

Inspiratio et veritas fundamenta sunt artis exegeticae
Summus Pontifex monuit ne in Sacris Scripturis explicandis singulae sententiae aut expressiones a contextu seiungerentur. "Non fieri potest, ut in bona disciplina hermeneutica norma inspirationis vel illius veritatis absolutae via mechanica adhibeatur", scripsit in quodam nuntio Pontificio Commissioni Sacrarum Scripturarum die Iovis communicato. Inspirationem et veritatem ambas esse fundamenta, quibus ut in Sacris Scripturis explicandis niterentur, explicatores obligatione teneri.

Unio Catholicorum Diurnariorum Totius Mundi non iam catholica est
Sedes Apostolica Unioni Catholicorum Diurnariorum Totius Mundi approbatione associationis catholicae ad normas canonicas privavit. Huic Unioni confestim ex eius nomine adiectivum "catholica" extinguendum esse, ut in quodam decreto Pontificii Concilii pro Laicis ad praesidem huius instituti misso nuncque noto facto legitur. Confirmavit hoc Bernhardus Sassmann, olim praeses, coram "Kathpress". In decreto Pontificii Concilii pro Laicis pronuntiari statuta associationis a Curia Romana approbata per spatium longius non observata esse. Hoc ne quidem post colloquia cum curia Unionis Catholicorum Diurnariorum Totius Mundi in Urbe mutatum esse in decreto legitur.


Die III mensis Maii anni MMXI

E Civitate Vaticana: "Habemus Beatum"
Plus quam decies centena milia hominum Die Dominica (seu Solis) beatificationi Ioannis Pauli II in area Petriana interfuerunt. Multitudo hominum ab area Petriana usque ad Arcem Sancti Angeli (seu Mausuleum Hadriani) confertim stabat. Summus Pontifex Benedictus XVI, Sanctam Missam dum celebrat, casula Summi Pontificis sex ante annis defuncti vestitus erat. Capsa, in qua Papae mortui corpus collocatur, Libro Evangelii Lauricensi octavo saeculo confecto, opere praestantissimo picturae librorum aetatis Karolingorum, ornata horis matutinis ex conditoriis ad altare maius Basilicae Petrianae translata erat. Fere sedecim civitatis moderatores celebrationem beatificationis participaverunt ... Item principes domuum regiarum Europearum velut ille successor in throno Hispanico, Philippus nomine, et filia regia Laetitia Sanctae Missae interfuerunt. Christifideles quoque rebus divinis celebratis capsaque praedecessoris eius, quae ratione huius diei in Basilica Vaticana collocata erat, a Benedicto XVI honore affecta occasione gavisi sunt illum colendi.

Ioannes Paulus II mox etiam canonizabitur?
Ioanne Paulo II beatificato causa eius canonizationis, quae fieri potest, agetur. Ad hanc vero instituendam post beatificationem quoddam aliud miraculum faciendum est cum cura ac deligentia investigandum. Quam diu hoc protraheretur, is, cuius est causas beatificationis canonizationisque instituere, non dicere potuit. Angelus Cardinalis Amato in Statione Radiophonica Vaticana interrogatus explicavit se "quandam necessitatem" omnium, quorum interesset, percipere. Spatium usque ad canonizationem, quae fieri posset, sive menses sive annos protraheretur, ad "figuram Beati melius cognoscendam" conducere, ut ex eo exemplum maiore cum fide sumeretur, Cardinalis subiunxit. Sanctum quidem "non tantum aliquem esse, qui celebraretur, sed imprimis aliquem, qui auctor haberetur".

Papa: "Aspiciamus ad celsitudinem Dei"
Tantum si intelligamus ad Deum advertere ad Eumque preces effundere, sensum profundum nostrae vitae invenire possumus viaque nostra cotidiana luce a mortuis resuscitati illuminatur. Haec verba Papa Benedictus XVI protulit "Regiam Caeli" proferens, orationem, quae ab Ecclesia tempore paschali de more hora meridiana dicitur. Summus Pontifex per aliquot dies in Arce Gandulfiana animum corpusque refecit. Qui pietatis causa peregrinatores omnesque, qui eum visendi causa ad domum, ubi praesertim aetate habere solet, advenerant, hortatus est, ut mentem et cor ad celsitudinem Dei dirigerent, ubi Christus resurrectus esset. Italice Papa quibusdam, qui ad institutum, quod res publicas non gerit, "Meter" nomine, quod abusibus puerorum quaestum dolose percipiendi causa patratis cuique ille presbyter Italicus Fortunatus di Nito praeest, opponit, salutem dixit. Hanc associationem Papa adhortatus est, ut in concientiam efformandam, imprimis in rebus, quae ad paroecias, oratoria aliaque instituta ecclesiastica, quae iuvenibus instituendis laudabiliter laborant, pertinent, incumberet.


Die XXVI mensis Aprilis anni MMXI

E Civitate Vatiana: De celebratione Vigiliae Paschalis Summi Pontificis Benedicti XVI
Benedictus XVI in Vigilia Paschali sex personas baptismum impertivit, inter quos iuvenis Helveticus. Baptismo collato baptizati confirmationem necnon Santam Primam Communionem receperunt a Papa. Cuius in homilia praesertim de nova in Christo creatione sermo erat. Prima nitens lectione, id est Genesi, Benedictus vinculum recoluit, qua Deus et creatio coniunguntur: "Non verum est, quod fortuitu in universo extenso in fine in quodam parvo angulo universi quoddam genus animantis ortum est. ... Homo si tantum effectus esset fortuitu naturae cursu in universi margine ortus, vita sua sensu destituta aut naturae perturbatio esset. ... Foedus, id est Dei et hominis coniunctio, in creatione radicaliter fundatum est. Deus mundum creavit, ut locus esset, ubi amorem suum praebere posset et exinde responsum amoris ad Eum reverteret.

Papa Ultimam Cenam Domini celebravit: Ad unitatem christianorum adhoratio
Summus Pontifex Benedictus XI tempore vespertino feriae quintae hebdomadae sanctae in ecclesia cathedrali Basilicae Lateranensis in Urbe sitae Cenam Domini recoluit duodecim presbyteris dioecesis pedes lavans instar Iesu, qui ipse suis discipulis hoc fecerat. In homilia christianos ad unitatem adhoratus est. Non tantum multi cardinales et episcopis ad Missam a Papa Benedicto XVI celebratam participandam advenerant, sed etiam legati ad Sanctam Sedem missi. Semel tantum in anno, id est feria quintae hebdomae sanctae, Episcopus Romanus Missam celebrare solet in ecclesia ipsa chathedrali, quae inscriptionibus aedificationi adfixis cum decore testantibus "Mater Caput Ecclesiae est". Papa deciserat, ut pecunia hac feria quintae hebdomadae sanctae afflictis terrae marisque motus in Iaponia viventibus colligeretur.

Summus Pontifex Missam Chismatis celebravit: "Multos homines hoc tempore fidei satietas tenet"
Benedictus XVI multos christianos hoc tempore sufficentia afflictos vidit, id est opinionem sine Deo vitam degere. "Nonne nos, populus Dei, continenter facti sumus populus infidelitatis et a Deo longi?" Hoc in homilia Missam Chrismatis in Basilica Vaticana celebrans quaesivit. Compluribus milibus sacertotum praesentibus Papa questus est satietatem fidei Occidentem, capita christanorum, tenere". Nihilominus specima fidei hoc etiam tempore esse fulgentia, velut Ioannem Paulum II, qui ex hoc post decem dies ad beatos numerabitur.


Die XIX mensis Aprilis anni MMXI

E Civitate Vaticana: Omnia Tibi fausta, Benedicte XVI!
Benedictus XVI, Summus Pontifex feliciter regnans, Saturni die praeterito diem natalem octogesimum quartum recoluit, renuntiavit vero hoc anno habita hebdomadis maioris initii ratione peculiaribus celebrationibus. Quo autem neglecto inde iam ab temporibus antelucanis auspicales salutationes in Civitate Vaticana pervenerunt, quibus ei quoque homines magna auctoritate tum Ecclesiae deservientes cum in re politica versantes necnon christifideles totius mundi gratulati sunt. Locutor quoque Sedis Apostolicae moderatorque Stationis cum Radiophonicae tum Televisificae, Pater Federicus Lombardi nomine, non sivit, ne impediretur, quominus Summo Pontifici gratularetur.

Catechismus Iuvenum (vulgo: YouCat) est "ratio ordoque operantem, qui fidem colit, complectentes"
"Debetis scire quid credatis. Fidem vestram tam adamussim cognoscere debetis quam peritus datorum notitiarumque rationem ordinemque computatri. Haec quamvis non sit instructio res technicas tractandi, tamen consilium a Papa Benedicto XVI auctore datum in praefatione novis Catechismi Iuvenum, vulgo YouCat appellati, die Mercurii in Civitate Vaticana mundo propositi invenitur. Archiespicopus Rinus Fisichella, Praeses Pontificii Consilii Reevangelizationi Fovendae nuper constituti, diurnariis eius audiendi causa conventum celebrantibus confirmavit Catechismum Iuvenum "simplice, ampla comprehensibilique lingua confectum", aptum esse instrumentum reevangelizationis. Hoc libri propositum nunc temporis in toto orbe terrarum diffusum ad anni usque finem in viginti quinque linguas vertendum plus est quam de fide catholica instructio. Cogitatio nempe libera, operam adiutricem praestans et cum diligentia culta, id est "institutio de rebus ad fidem spectantibus" foveatur oportet, ut Sedes Apostolica palam fecit.

Summus Pontifex Benedictus XVI: "Sacrae indolis est Christum vivere"
Quid sanctitas significat? Haec quaestio die Mercurii finem imposuit cyclo institutionis catecheticae de personis sacra indoli in historia Ecclesia praecellentibus, qui ultimis duobus annis volventibus argumentum erat in allocutionibus Papae coram multis peregrinatoribus habitis, qui pietatis causa eum audiverunt. De personis sanctitate praestantibus necnon doctoribus Ecclesiae sicut Roberto Bellarmino et "Virgine Aurelianensi", id est Ioanna d´Arc, quae ad mythum promota est, sermo erat, sed quoque de personis minus notis sicut Iuliana Norvicensi aut Mechthilda von Hackeborn. Ad doctrinam, quae ad vivendum in Christo pertinet, a Sancto Paulo edoctam revocans Summus Pontifex hunc cyclum finem dedit.


Die XII mensis Aprilis anni MMXI

E Civitate Vaticana: Translatio corporis mortalis Summi Pontificis
Corpus mortale Summi Pontificis Innocentii XI die Veneris praeterito tempore vespertino in Basilica Principis Apostolorum translatum est. Cantus liturgici dum canuntur, corpus beati Papae e sacello Sancti Sebastiani ad novum sepulcrum in navi laterali sinistra sub altari Transfigurationis situm tranlatum est. Res sacras Angelus Cardinalis Comastri quibusdam Episcopis et administris Fabricae Sancti Petri adstantibus celebravit. Rebus sacris persolutis translatio subsignatione notario documento publicam fidem faciente confirmata est. Innocentius quodammodo cessit alii beato Papae: Propositum est fore, ut beatificatione die primo mensis Maii peracta corpus mortale Ioannis Pauli II in sacello Sancti Sebastiani sepeliatur. Operae reficiendi in sacello, quod ad ingressum Basilicae Vaticanae in navi laterali sinistra situm est, hebdomada praeterita finitae sunt.

E Berolino: De quibusdam itineri Papae adversantibus
Quidam itineri Summi Pontificis Benedicti XVI die vicesimo secundo mensis Septembris instituendo adversantur. Papae obstantes se illo die publice reclamaturos esse iam annunitaverunt, ut quidam, qui ad associationem homosexualium tam virorum tam mulierum Berolinensem-Brandenburgensem pertinent, notum fecerunt. Cogitant quinque milia participantium interfutura. Attamen reclamatio ambutatoria nondum a magistratibus concessa est, ut notum factum est, postquam adversantes Berolinenses itineri Papae, qui consociatam adiutricem operam inter se praestant, congregati sunt. Huic conventui fere iterum quinqaginta membrorum interfuerunt, inter alios asseclae factionis vitae condicioni protegendae, instituti a verbis "Pro Familia" incipientis necnon Fundationis Ecclesiae adversantis, cui nomen est "Giordano Bruno". Disputatione facta quaedam sententia relata est, qua Benedicto XVI obicitur doctrina, quae illis omnibus, quae ad sexum hominis pertinent, adversatur.

E Civitate Vaticana: Benedictus XVI: Theresia Lexoviensis Sancta „rerum parvarum“
Theresia a Iesu Infante Mercurii die Romae magno affecta est honore, cum Summus Pontifex Benedictus XVI instructionem catecheticam in area Petriana pluribus milibus peregrinatorum audientibus impertiens imprimis de ea locutus sit. Theresiam a Iesu Infante brevem et occultam vitam traduxisse, tamen anno milesimo octogesimo nonagesimo septimo defunctam continuo valde cultam esse Papa dixit. Postea mox inter Sanctos relata patronaque missionum evecta anno demum milesimo nongentesimo nonagesimo septimo doctor ecclesiae declarata est. Exemplo Sanctae Theresiae demonstrari „totam ipsius vitam hominis, quam degeret, sola Dei caritate penitus imbutam esse.


Die V mensis Aprilis anni MMXI

E Civitate Vaticana: "Peregrinator pacis"
Dies conventus pacis Assisiensis Papae Benedicti XVI constitutus est: erit die vicesimo septimo mensis Octobris. Viginti quinque ipsi anni post successorem suum Ioannem Paulum II Papa in civitate Francisci Assisiensis iter faciet signum pacis una cum auctoritatibus aliarum religionum sacrorum institutorum daturus. Fallax interpretatio ut eviteretur, precem religionum Asisii tacito modo effusum iri Episcopus Assisiensis, Dominicus Sorrentino nomine, agenda publicans explicavit. "Inter multas difficultates, quae conventu ante viginti quinque annos habito respecto excitantur, difficultates, quae interdum inducebantur et non semper rationibus suffulciebantur, haec etiam: primus conventus quemdam relativismum falso excitare videri potuit, coniunctio quaedem variarum religionum diversis principiis suffultarum, quae paene cogitare faciunt id non fieri posse, ut veritas, religiosa etiam veritas, cognoscatur."

Contra pecuniae male partae collocationem et pecuniae suppeditationem terroris facinorum
Die Veneris praeterito novae leges rei nummariae obligare coeperunt, quas Summus Pontifex Benedictus XVI anno superiore exunte tulit, ut pecuniae male partae collocatio et pecuniae suppeditatio terroris facinorum institutis Pontificiis praecaverentur. Rerum politicarum rerumque oeconomicarum peritus, ille Ralph Rotte, qui Aquisgrani docet, novas leges ducit aptas, cum primum personae obligarentur. Dixit novas normas rei nummariae Vaticanas cum normis omnium gentium congruere exempli gratia providentes, ut alius negotium tractans prius sinceritate sua examinaretur. Poenae peculiariter graves eis, qui mercatum rei nummarie prave usurpaverint,infligentur.

E Magna Britannia: "Usus armorum iure quidem iustificatus est, sed limitibus continetur"
Sedis Apostolicae vicem in Magna Britannia gerens interventum militare omnium gentium inter se colligatarum in Lybia inceptum defendit. Archiepiscopus Antonnius Mennini a diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae percontatus explicavit limites tamen esse. Qui legatis quadraginta civitatum et institutorum omnium gentium Londini de Libya perpendentibus, intra quos illa Liga Arabica, colloquendi causa ad mensam residet. Omnes illas gentes inter se colligatas ad iura civium et integritatem populi Liybiae defendenda et protegenda ibi agere. Simul ac haec condicio adimpleta vel suppressa esset, interventum quoque militare "crastino iam die finem habiturum esse Nuntius Londini exposuit.


Die XXIX mensis Martii anni MMXI

E Civitate Vaticana. Benedictus XVI: "Confessare sacerdotem quoque humilem reddit."
Confessio sacramentalis hodiernis temporum adiunctis "una ex paucarum, nisi forte unica occasio, qua aliquis in intimis suis audiatur". Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI Veneris die eos, qui cursui Poenitentiariae Apostolicae, id est pontificii tribunalis, quod gratias concedit, de sacramento paenitentiae docet. Benedictus XVI adhortatus est, ne sacerdotes tempus confessiones accipiendi neglegerent. Reconciliatio sacramentalis libertatem personalem hominis et sui ipsius cognitionem particulariter luculenter monstrat. Quam insuper ad humanitatem educare, ac quidem non tantum poenitentem, sed etiam sacerdotem Papa explicavit.

Cardinalis Koch: Sunt quaestiones theologicae, quae adhuc respondendae sunt
Catholici et Orthodoxi coniuncti sunt, non competunt. Hoc Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum Fovendam, Kurt Koch nomine, itinere nuper Moscuam facto absoluto dixit. Hebdomada superiore ille Cardinalis Curae Romanae Helveticus natione Patriacham Moscuensem, Cyrillum I nomine, in Russia convenerat, ut cogitationes de statu oecumenismi permutarent. "Convenimus magna affecti benevolentia. Cyrillum primum Patriarcham conveni. Ne multa: Prima erat mea visitatio munere mihi collato. Volueram enim mox, postquam mense Novembre Constantinopoli Partriarcham Oecumenicum conveneram, Patriarcham quoque Russiam-Orthodoxam colloquendi causa visere. Magna cum sinceritate sermocinati sumus. De mea opinione ad statum de oecumenisi quod attinet se certiorem facere volebat.

Qui contra coelibatum est, Secundum Vaticanum Concilium falso interpretatur
Hoc Cardinalis Curialis Maurus Piacenza in actis diurnis "L´Osservatore Romano´ Mercurii die scripsit. Et Concilium et Summos Pontifices subsequentes statum vitae caelebem sacerdotum confirmasse ille Praefectus Pontificiae Congregationis pro Clericis explicavit. Eum tantum, qui documenta Concilii falso interpretaretur, aliquem exitum a Concilio diversum consequi posse. Cardinalis Piacenza opinioni coelibatus "in aliquibus regionibus valde diffusae" coelibatum "in casu latam esse legem ecclesiasticam" condicionibus historicis obnoxiam refregatus est. Matrimonii renuntiationem potius congruere ei, quod sacerdotio proprium esset. Ecclesiam ab eis, qui vituperarent, non perterreri debere. Ad fidem in mundo saecularem formam induto annuntiandam coelibatum quoque "nimis efficacem" esse. Coelibatum obsoletum esse sententiam ratione et historica et theologica errorem Cardinalis putat. Quam sententiam curae pastorali, missioni et vocationi novorum presbyterorum detrimentum esse Piacenza, cuius est duocenti quinquaginta milia clericorum toto orbe terrarum invigilare, scripsit.


Die XXII mensis Martii anni MMXI

E Civitate Vaticana: Potestne fieri bellum iustum?
"De belli incepto in Lybia": Hoc spatio ephemeridis eminentissimo in actis diurnis Vaticanis vulgo "L`Osservatore Romano" appellatis die Saturni publicato ea, quae nuper in discrimine Lybiano evenerant, diffusa sunt. Lutetiae Parisiorum moderatoribus civitatum rerumque publicarum regionum et Occidentis et Orientis modum agendi perpendibus Sedes Apostolica de proelio circa Berenicem commisso et de subsidio Occidentis ad seditionem in Lybia conflantes pertinente adhuc usque non iudicavit. In illis actis diurnis Vaticanis de quibus supra diffusum est praesertim Galliam, Magnam Britanniam et Civitates Unitas Americae Septentrionalis "interventum militarem contra regimen istius Gaddai auctoritate" fovere. "L`Osservatore Romano" sicut omnino Sedis Apostolicae vicem gerentes magnae auctoritatis a directe censendo abstinent. Catechismus autem Ecclesiae Catholicae cura quoque Summi Pontificis Benedicti XVI nunc feliciter regnantis confectus condiciones luculentas de "belli", quod dicunt, "iusti" praestat. Populo permissam esse "legitimam defensionis vi militari", si minus damnum nationi vel nationum communitati inflictum diuturnum, grave et certum" esset.

Primi praelati honorii Summi Pontificis apud Anglicanos nominati sunt
Summus Pontifex Benedictus XVI tres superioris temporis episcopos Anglicanos, qui nuper in Ecclesiam Catholicam assumpti erant, praelatos honorios Summi Pontificis nominavit. Keith Newton et Ioannes Broadhurst in gradu Protonotarii Apostolici collocati supremo decorati sunt titulo honorario, quo aliquis, qui non episcopus est, honoratur. Andreae Brunham licitum est, ut praelatus honorarius appellaretur. Hoc palam fecerunt acta diurna "Catholic Herald“ vulgo appellata Iovis die in interrete. Hi tres primi sunt ecclesiastici Ordinaritus Personalis, qui vulgo "Our Lady of Walsingham" nominatur. Quem Benedictus constituerat institutum ecclesiasticum illis Anglicanis, qui firmis eorum traditionibus Romano Pontifici subici intenderent.

E Russia/e Civitate Vaticana: Conventus cum Patriarcha Russico-Orthodoxo non habebitur
Non propositum est, ut Summus Pontifex Patriarcham Russicum-Orthodoxum conventurus sit. Hoc Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum Fovendam, Kurt Koch nomine, Russicae procurationi nuntiis communicandis "Interfax" die Iovis dixit. Ille Patriarcha Russicus-Orthodoxus, Cyrillus I nomine, primum cum novo Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum Fovendam collocutus est. Cyrillus I, ut Ecclesia Russica-Orthodoxa tarde vesperi Mercurii die communicavit, se Summum Pontificem Benedictum XVI aestimare manifestavit, cum hic traditiones ecclesiasticas defenderet. Koch ipse se contentum esse dixit ambos antistetes Ecclesiasticos in rebus moralibus concordare. Maxime de consociata inter Ecclesiam Russicam-Orthodoxam et Catholicam opera collocutum est, inter alia in illa Commissione Omnium Gentium ad Dialogum inter Catholicos et Orthodoxos Fovendum anno millesimo nogentesimo septuagesima nona condita. Praeterea de quaestione ad "hororem Christanorum" spectante disputatum est. Koch die Iovis commorationem suam in Russia, ubi loquendi visendique causa venerat, absolvit. Conventus Papae cum antistite Ecclesiae Russicae-Orthodoxae admodum primus esset.


Die XV Martii anni MMXI

Nuntius Apostolicus de territorio terrae motu adflicto retulit
In Iaponia Saturni die gravis diruptio in electroatomica primaria sede Fucusimae sita facta est. Post exitiosos terrae motum illumque maris, qui illum secutus est, praeterito die Veneris Iaponiae vastantes nunc etiam calamitas atomica instat. Summus Pontifex Benedictus XVI telegrammate afflictis se coniunctum esse scripsit. Nuntius Apostolicus, Archiepiscopus Albertus Bottari de Castello nomine, Tokii dixit se arbitrari hanc esse pessimam, quae animo cogitari posset, calamitatem.

Summus Pontifex afflictis precationem promisit
Summus Pontifex Benedictus XVI se omnibus terrae motu, qui Iaponiam quassaverat, afflictis mente esse coniunctum pro eisque ad Deum preces effusurum promisit. Hoc Secretarius Status, Tarcisius Cardinalis Bertone, iussu Papae Praesidi Conferentiae Episcoporum Iaponensi, Archiepiscopo Leoni Jun Ikenaga nomine, scripsit. Summum Pontificem terrae marisque motibus valde maestatum seque pro defunctis luctuque et maerore affectis preces ad Deum effusurum esse. Papam exprimere se maximi eis omnibus coniunctum esse, qui hoc tempore difficili calamitate afflictis subvenirent.

Benedictus XVI Romanis presbyteris dixit: "Vigiles estote et stabiles!"
Presbyter esse sibi vult vigilis esse et instante sollicitudine extrinsecus adducta non numquam stabilis. Sibi quoque vult esse sese aliis Ecclesiaeque serviendis totum dedicare. Hoc Iovis die Benedictus XVI conventu presbyterorum Romanorum quotannis initio Temporis Quadragesimae locum habente in memoriam reduxit Epistulam Sancti Pauli ad Ephesios recolendo de "virtutibus" sacerdotii docens humilitatem et servitium, concientiam missionis et conversionem: quas virtutes imprimis Tempore Quadragesimae intimis sensibus recipiendas esse. "Haec", inquit, "vera est conversio, si ratio mea universarum rerum mutata est et cogitationes commutatae sunt. Hoc totam meam vitam imbuere debet. Unica quaestio est, quid Deus dicat, non, quam capiam aliqua ex re utilitatem."

Liber Papae: Nostra historia Iesu Nazareni
Iovis ab die alterum volumen libri Papae, cui titulus "Iesus Nazarenus" est, publice ad vendendum suppeditur, quod sub tempus mederianum Frankoforti ab Archiepiscopo Roberto Zollitsch, tempore autem postmeridiano in Urbe a Cardinali Marco Quellet publice propositum est. De quo in eo agitur? Hoc libro primus continuatur. Hoc evidens esse videtur, sed non omnino est. Qui novas expectat cogitationes, ei spes adimatur. Benedictus XVI historiam huius Iesu narrat et, cum in primo volumine de doctrina Eius sermo sit, in altero vero de quaestione, quomodo ipse vitam tradendo pro illa spoponderit, conscriptum est: passione, morte et resurrectione.


Die VIII mensis Martii anni MMXI

E Civitate Vaticana: Sedes Apostolica lineamenta Synodi proximae publicavit
"...Proinde Nos decidimus fore, ut proxima Synodus Ordinaria Generalis anno bismillesimo decimo secundo celebranda de hoc disceptaret: de nova evangelizatione ad christianam fidem tradendam." Quibus verbis Summus Pontifex Benedictus XVI in homilia occasione data ultimi coetus particularis Synodi Episcoporum mense Octobri anni bismillesimi decimi celebrati proximam Synodum Generalem Episcoporum annuntiavit. Ad eam praeparandam Curia Romana Veneris die lineamenta quam dicunt poposuit, quibus participantes et conventus praeparentur. Nova evangelizatio expressio est tempori congruens et necessaria fidei. Haec ratio per tota haec lineamenta moderatricis instar manat. Summus iam Pontifex Paulus VI in luce posuerat traditionem ad fidem pertinere, Apostoli Pauli verba afferens illam, quae si neglecta esset, "fidem erubescere" significare. Horum verborum ratione habita in lineamentis expostulatur, ut "quaeratur, qualis nostra sit fides".

E Civitate Vaticana/Magna Britannia: "Anglicani et Catholici coniuncti sunt"
Novus in Magna Britannia Nuntius Apostolicus, Antonius Mennini nomine, a regina Elisabeth receptus necessitudinem inter Ecclesiam Anglicanam et Catholicam confirmavit. Colloquio litteras publicas porrigendi causa locum habente maxime de necessitudine, quae iam est, ambarum Ecclesiarum corroboranda sermo erat. Regina quoque declaravit sebonam coniunctionem omnium in mundo christifidelium fovere. Ad hanc rem quod attinet, ultimam visitationem Summi Pontificis in regione recoluit, quae "veram ad dialogum inter Ecclesias instituendum viam" significaret.

Pontificium Consilium de Communicationibus Socialibus: "Fides melius nuntianda est"
Facebook, Twitter et Youtube non sunt non tantum diaboli, Ecclesia quoque haec media communicationis socialis et alia media aliquantulo fortius atque timore liberatius adhibeat oportet. Hoc ii Sedis Apostolicae, ad quos media communicationis socialis spectant annis praeteritis cognoverunt, cum multae novae rationes in interreti nacerentur. Benedictus XVI ipse interrete non adhibet, tamen Papa ex Germania in pontificatu suo mox sexinnii iterum iterumque monuit, ut Ecclesiae Catholicae id non praetereundum esset. Ita quoque monuit praeterito die Lunae. ...


Die I mensis Martii anni MMXI

Pontificia Academia pro vita: Papa nonnullos recepit
"Abortus non tollit ullam difficultatem, sed necat infantem, destruit matrem, gravat concientiam patris, perimit saepe vitam familiae." Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI die Saturni (seu Sabbato) exposuit, postquam in Civitate Vaticana "Pontificiam Academiam pro Vita", quae ultimis diebus inter alia de quaestione animi vulneris abortu orti tractavit, recepit. Papa monuit, qui conscientiae non obsequeretur, eum sibi ipsi detrimentum inferre. "Attamen", inquit, "etsi homo veritatem bonumque, quod Creator ei praebet, reicit, Deus eum non relinquit. Etenim eum concientiae voce quaerere pergit eumque alloquitur, ut homo errorem intelligat et Dei misericordiae, quae quodlibet vulnus sanare potest, patescat." Rogavit Papa, ut tota societas se in ius vitae incumberet, quo "verae saluti feminae" inserviret. Nam feminam "numquam abortum patrando quasi se ipsam perficere" posse.

Documenta praeporatoria mittenda sunt
Veneris die sequente (seu feria sexta sequente) Sedes Apostolica decimae tertiae Synodi Ordinariae documenta praeparatoria percontationum indice munita ad omnes Conferentias Episcoporum et catholica instituta mittenda, in quibus primae iam quaestiones, de quibus tractandum est, proponuntur, palam faciet. Haec Synodus de quaestione de "Reevangelizatione ad fidem christianam tradendam" pertractura a die septimo usque ad diem duodetrecesimum mensis Octobris anni bismillesimi duodecimi celebrabitur. Responsuum ratione habita Secretaria Synodis Archepiscopo Croatico Nikolao Eterovic moderatore Instrumentum laboris conficiet, quod fundamentum est quaestionum tractandarum de more aliquot mensibus, antequam Synodus inchoabit, publicandum. Ultima Synodus Ordinaria Episcoporum tempore autumni anni bismillesimi octavi de significatione rationeque Sacrarum Scripturarum in vita Ecclesiae tractavit.

Benedictus XVI: Robertus Bellarminus theologus erat reformationis catholicae
Diplomaticum, formatum, sanctitati studentem Summus Pontifex XVI multis die Mercurii (seu feria quarta) alloquendi causa receptis sanctum doctorem Ecclesiae, theologum et Cardinalem Robertum Bellarminum descripsit. Ille sodalis Societatis Iesu Reformatione peracta more definito contulit, ut ea, quae Ecclesiae propria sunt, denuo definirentur. Celeberrimae tunc temporis erant et magnis effectibus pollentes collectae eius praelaectiones, quibus tituli erant "Iurgia". Haec recolens Papa dixit: "Bellarminus rationis argumentis utendo, ad traditionem Ecclesiae remittendo, qualescumque contra sententias Reformationis contentiones evitando doctrinam Ecclesiae explicavit. In "Iurgiis" ratione errorum tunc temporis divulgatorum habita species Ecclesiae describitur, aspectus nempe eius vivibilis in institutis necnon ea, quae non videntur quaeque Robertus Bellarminus relationi animae ad corpus comparatur: Ea, quibus Ecclesia interius abundatur, eis, quae exterius videntur, percipiuntur. ... Dixit explicite: 'Omnis reformatio Ecclesiae emendatione meiipsius inchoat.' Non ad veram renovationem Ecclesiae conferam, nisi ego ipse renovatus fuerim.


Die XXII mensis Februarii anni MMXI

Summus Pontifex: "Sola Theologia non sufficit."
Presbyterorum institutio ad studia tantum theologiae non coartatur. Hoc Summus Pontifex membra Collegii Presbyterorum Philipensis in Urbe siti quinquagesimum Collegii anniversarium celebrantia die Saturni (seu Sabbato) alloquens confirmavit. Magni Papa exposuit partem momenti institutionis presbyterorum esse "crescere in fide" et "maturari in ea, quae ad theologiam et vitam spiritualem spectarent", quo stabile poni fundamentum ad provocationes futuras superandas adungens. Dixit Papa presbyterandis Philippensibus seminarium in Urbe offerre facultatem in terris externis res magni experiendi momenti et se eis optare, ut in Urbe Aeterna multa essent experti bona, quae ad navandum in Philippinis magni forent momenti. Attamen in Urbe eis non obliviscendam esse actionem pastoralem. Ibi nempe milia Philippinorum vivere postremo in memoriam revocavit Summus Pontifex.

Secundus liber de Iesu mense Martii in lucem edendus est
Novus Papae liber, qui de Iesu agitur, die decimo mense Martii in lucem editum iri dicitur, die ergo Cineris, id est Tempore Quadragesimali ineunte. Haec secunda pars libri de "Iesu Nazareno", cuius tres partes in lucem edendae sunt, simul in tribus sermonibus edenda est. Titulus libro adiunctus hic est: "Ex ingressu in Ierusalem usque ad resurrectionem". Priusquam publice in Civitate Vaticana inter alios a novo Praefecto Congregationis pro Episcopis, Marco Cardinale Quellet nomine, praesentabitur, liber nullatenus praesto fuerit ad legendum. At quidam diurnaii Italici die iam Veneris (seu feria sexta) ex praefatione eius haec verba attulerunt: "Spero fore, ut mihi contingat introspicere in Dominum nostrum, quo omnes lectores adiuventur Iesu occurrere in Eumque credere", scripsit proinde Joseph Ratzinger, olim professor theologiae.

Sedes Apostolica Unionem Europeam vituperavit
Pontificium Consilium de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura Unionem Europeam praeparationem deficientem insimulavit. Ratione multitudinis profugorum ex Tunesia in Italiam habita civitates Unionis Europeae rerum condiciones, quae nullatenus provideri nequevissent, evidenter non expectavisse. Hoc Subsecretarius huius dicasterii, Gabriel Ferdinandus Bentoglio nomine, die Mercurii (seu feria quarta) dixit. Postquam hebdomada praeterita quinque fere milia profugorum navibus ex Tunesia in insulam Lampdusae, quae in Mare Medio in parte meridiana sita est, applicaverunt, moderatores civitatis in Urbe hebdomada exeunte "humanam calamitatem" annuntiaverunt. Nunc fere mille octoginti profugorum in Lampedusa sunt, ceteri in custodias profugis recipiendis in Siciliam et continentem terram Italiae sitas adlati sunt. Caritas Italica die Mercurii (seu feria quarta), dum sessio consilii nationalis habitur, de quaestione profugorum disputavit.


Die XV mensis Februarii anni MMXI

Papa: "Nemo sacerdos aliquid sibi ipsi procurat"
Saturni Die (seu sabbato) Summus Pontifex XVI, dum eos, qui ad Fraternitatem Sacerdotalem Evangelii Praeconum Sancti Caroli Borromaei pertinent, alloquitur, in Urbe illis diebus congregatione generali huius Fraternitatis locum habente dixit sacerdotum penuriam nunc maximam esse Ecclesiae provocationem. De momento presbyteri Benedictus XVI hoc in luce posuit: "Vocationibus ad persbyteratum vitalitas communitatis christianae monstratur. Presbyteratus sicut tota Ecclesia exemplo Iesu semper semperque considerato semper reformandus est." Aliquot "elementa minime praetermittenda" in variis, quae effici possent, ad reformandum viis non neglegenda esse, quas praesertim vitam communem esse Papa explicavit. "Est haec non agendi via ad huius temporis provocationibus Ecclesiae respondendum estque multo plus quam aliquod adiutorium solitudine infirmitateque hominis perspectis. Vita communi in communione Apostolorum fundata Ecclesia imprimis donum Dei percipitur. Nemo sacerdos sibi ipsi procurat, potius una cum fratribus suis doni sacramentalis, quod directe ab Iesu donatur, partem habet."

Benedictus XVI.: Vocationes aliis vocibus suffocandae esse videntur
Benedictus XVI Ecclesiam quasdamque ecclesias locales, ut in vocationes presbyterorum et religiosorum magis impenderent, adhortatus est. Videtur vox Dei in societate „aliis vocibus suoffocanda esse“, Papa in nuntio suo Quadragesimae octavae Diei Mundanae Vocationum Spiritualium a Sede Apostolica die Iovis (seu feria quinta) publicato scripsit. Explicavit Papa vocationes in ecclesiis localibus fovere significare „animum praestare, ut attenta aptaque cura pastorali vocationum ad viam asperam imitationis Christi adverteretur, quae sensum offerret et facultatem praetaret rationis totius vitae habendae“.

Nova competentia Congregationis pro Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Sedes Apostolica competentiam Congregationis pro Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum mutatura est. Hoc illius locutor Federicus Lombardi nomine in quadam nota die Mercurii (seu feria quarta) confirmavit. Quaedam munera, quae ad causas matrimoniales pertinerent et adhuc usque in hoc dicasterio peracta essent, tribunali Rotae Romanae attributum iri. Ad hoc in effectum deducendum Summum Pontificem Benedictum XVI brevi quasdam Litteras motu propio datas publi iuris facturum esse. Adiunxit Lombardi iam dudum Sedem Apostolicam translationem quorundorum munerum ad ius canonicum spectantium ab Congregatione pro Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad Rotam Romanam examinavisse. Congregationis pro Cultu Divino et Disciplina Saramentorum, cui Antontius Canizares Llovera praeest, est impensius ea omnia peragere, quae ad liturgiam pertinent. … Nunc ad hanc Congregationem quoque investigatio „matrimoniorum, quae rata, sed non consummata sunt“, spectat. Omni anno circa quingenti petitiones Sedi Apostolicae proponuntur, praesertim ex Asia, ubi matrimonia minorum contrahantur.


Die VIII mensis Februarii anni MMXI

E Civitate Vaticana. Papa: "Diligentes estote in nullitate matrimonii declaranda"
Causa ad matrimonii nullitatem declaranda rite diligenterque peragenda est. Hoc Benedictus XVI Veneris die (seu feria sexta) in memoriam revocavit iudicibus unius ex tribus magnis tribunalibus pontificiis in Civitate Vaticana receptis, illius nempe quod "Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal" nuncupatur. Quod tribunal a Raymundo Leone Burke, Cardinale illo Americano-Septentrionali, praeficitur. Papa, dum eos convenit, aliquot sententias recoluit, quas aliquibus annis ante in quodam decreto expresserat: "Cum legitima dubia circa validitatem matrimonii, quod ratum est, initi oriuntur, omnia, quae necessaria sunt, facienda sunt, ut investigetur, num rationibus innixa sint. Praeterea ad normas Iuris Canonici providendum est, ut ubique tribunalia ecclesiastica constituta sint, ut eis indoles pastoralis sit et labores diligenter sineque mora exerceantur. In omni dioecesi sufficientes debent esse personae, quae consulere possint, ut tribunal ecclesiasticum rite iudicet. Admoneo officium grave esse, ut operositas Ecclesiae ut instituti in tribunalibus christifidelibus magis magisque notior fiat."

Benedictus XVI religiosos cohortatus est: "Estote vivens exegesis verbi Dei"
"Vos estis Dei in terra vivens verbum." Haec verba adhibens Summus Pontifex Benedictus XVI tempore vespertino diei Mercurii (seu feriae quartae), vesperas in Basilica Vaticana dum celebrat, religiosos laudavit. Die decimo quinto Diei Vitae Consecratae, qui inde ab Summo Pontifice Ioanne Paulo II quotannis die Praesentationis Domini habitur, Papa significantem vim vitae castae, pauperis, oboedientis cum Deo unitae praedicavit. ... "Vita consecrata in mundo atque Ecclesia signum est faciem Domini quaerendi et, quae ad Eum ducunt, viarum. Fratres soresque carissimi, estote auditores verbi, quia omnis scientia a verbo Domini incipit! Vita assectationis casti, pauperis oboedientisque Christi 'vivens exegesis' verbi Dei est."

E Civitate Vaticana: Unio Europea non esse iam credenda videtur
Sancta Sedes die Mercurii (seu feria quarta) de credibilitate minuenda institutorum Unionis Europeae monuit, cum exteris negotiis deputata, Catherina Ashton nomine, pluresque exteris negotiis ministri, dum die Lunae (seu feria secunda) exteris neotiis ministri ad consultandum Bruxellis conveniunt, quendam ab Italia et Francogallia de libertate religiosa textum, in quo de christianis in aliquibus terris discriminandis mentio expresse facta est, propositum approbarent. Praeses Pontificii Conscilii Reevangelizationi fovendae, Archiepiscopo Rino Fisichella nomine, die Mercurii (seu feria quarta) dixit manum solum movendo non fieri posse, ut affectus removerentur. Explicavit ille Episcopus Curialis: "Intolerandum est inspicium linguae et non possum illum textum aestimare, in quo fidem christianam agnoscere recusatur."


Die II mensis Februarii anni MMXI

E Civitate Vaticana. Benedictus XVI: "De calumniis christianorum sollicitus sum"
Summus Pontifex Benedictus XVI denuo de discriminibus christianorum in Medio Oriente monuit, postquam Veneris die (seu feria sexta) Commissionem Dialogo cum Ecclesiis Orientalibus fovendo, quae ab anno bismillesimo tertio existit, recepit. Ad quas "Ecclesias Orientales-Orthodoxas", qui post Concilium Chalzedonense anni quadrigentesimi quinquagesimi primi ab Ecclesia Catholica seiunctae sunt, inter alios Christiani Copti Aegypti pertinent. Dixit Papa:
"Multi ex vobis e regionibus veniunt, ubi christiani singuli aut in communitate discriminibus et difficultatibus afflictantur. Haec nobis omnibus causa est magnae sollicitudinis. Omnes christiani mutua benevolentia et fiducia operam adiutricem praestare debent, ut, quae pacis et iustitiae sunt, eis inserviunt! Intercessiones et exempla martyrum atque sanctorum, qui in omnibus nostris Ecclesiis Christum firmo animo testificantur, vos et vestras communitates christianas corroborent!"

Benedictus XVI: "Finis non esse potest nisi plena unitas"
Regula ad unitatem Christianorum consequendam arduua est: non minus quam plena unitas est finis, non tantum quidem quaedam vita Ecclesiarum in pace. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI tempore vespertino Veneris Die (seu feria Sexta) confirmavit. In illam Basilicam Romanam Santi Pauli extra Muros sita Papa vesperas ad hebdomadam precum pro unitate Christianorum absolvendum celebravit. Viam oecumenicam dixit Papa, dum res divinas persolvit, "cum affectu" pergendam esse. Quibus absolutis Papa cuidam "arbori Lutheri" in area Baslicae Sancti Pauli inceptu Consociationis Ecclesiarum Evangelicarum Lutheranarum Germaniae plantatae benedixit.

E Civitate Vaticana/e Germania: Praefectus coelibatum defendit
Novus Praefectus Pontificiae Congregationis pro Cleris, Maurus Cardinalis Piacenza nomine, coelibatum sacerdotale defendit. In quadam acroasi Cardinalis Piacenza die Iovis (seu quinta) in actis diurnis "L´Osservatore Romano' publicata legi potest, ad coeibatum quod attineret, agi de "libera receptione charismatis supernaturalis". Quod charisma a nullo imponi, quod immo omnino non fieri posset, extulit is, cuius nomine Papae est presbyteris totius mundi consiliare et providere. Vitam caelebem Iesu exemplum esse coelibati. Norbertus Lammert, Praeses coetus legibus ferendis, concessit "nimis graves esse rationes coelibatus observandi", puta "libertatem in ministerio sacerdotali officiis mariti vel patris seclusis toto animo sese dedendi". Insimul penuriam sacerdotum in Germania vir ille politicus ad Factionem Democatricam Christianam pertinens in memoriam revocaverat.


Die XXV mensis Ianuarii anni MMXI

Romanus Pontifex: Una sola forma matrimonii: ea nempe, quae contracta est virum inter et mulierem
Tribunalis ecclesiastici Sacrae Rotae Romanae, ad quam maxime pertinent causae matrimoniales, auditores et administros in allocutione adhortans Benedictus XVI annum iudiciale anni bismillesimi undecimi inaugurans monuit, ut nullitas matrimonii diligentius perageretur praepareturque mariore cum cura matrimonii sacramentum. Cuius praeparationem - ut dixit Papa - non eo spectare, ut partibus quaedam opiniones extrinsice imponerentur et foedus matrimoniale quoddam cuiusdam temporis cultusque impositum specimen esset. "Sponsi", inquit, "sciant matrimonium ad veritatem cognoscendam existere. Haec veritas ad naturam perducit, matrimonium enim res naturae est. Insuper, cum matrimonium initum est, duo homines officia assumere volunt, quae ad necessitudinem virum inter et mulierem pertinent. Una sola forma matrimonii existit, ea nempe virum inter et mulierem, quae normis canonicis statuta et essentia matrimonii est."

Summus Pontifex: "Proh dolor communio eucharistica valde procul adhuc abest"
Summus Pontifex Benedictus XVI die Mercurii (seu quarta) peregrinatoribus alloquindi causa receptis dixit Ecclesias christianas communitatesque ecclesisticas a communione eucharistica valde procul adhuc abesse. "Speciali modo vita Ecclesia fractione panis, celebratione nempe Sanctissimae Eucharistiae, in quo Christus corpore sanguineque repraesentatur, exprimitur. Eucharistia signum est plenae cum Christo et fidelibus inter se communionis. Pro dolor hac ab unitate, pro qua Christus precatus est, valde procus adhuc sumus." Hac in rec Summo Pontifici momentum esse videtur, quo communio inter Ecclesias christianas communitatesque ecclesiasticas minime effecta est.

Summus Pontifex: "Sodales Viae Novae oboedientes esse debent."
Sodales motus catholici "Novae Viae", quam vocant, episcopis eorum loci oboedientiam exhibere debent. Hoc in memoriam revocavit die Lunae (seu feria secunda) Summus Pontifex Benedictus XVI quibusdam repraesentantibus huius motus spritutalis in aula Pauli VI receptis. Insuper Papa dixit eos vitae paroeciali inseri debent. "Vos", inquit, "moneo, ut actissimam cum pastoribus et omnibus institutis ecclesiarum localium et diversorum Ecclesiae adiunctorum, in quibus opera praestatis, communitatem quaeratis. Fraterna inter Iesu asseclas communitas primum fuit et maximum fidei testimonium."


Die XVIII mensis Ianuarii anni MMXI

Ex Anglia: Primus Ordinariatus Personalis conditus
Sedes Apostolica promissionem implevit se eis, qui prius ad Anglicanorum religionem pertinuissent, propriam structuram in Ecclesia Catholica conditurum esse. Die Saturini (seu Sabbato) Congregatio pro Doctrina Fedei in territorio Conferentiae Episcoporum Angliae et Valliae quemdam quem dicunt "ordinariatum personalem" constituit, quo Anglicani Ecclesiae Catholicae nomen daturi adiuvarentur, ut traditiones, quibus adhaerent, communitatis eorum ecclesiasticae conservarentur. Id ad rem deducendi facultatem anno iam dudum praeterito Benedictus XVI in quadam "Constitutione Apostolica", quam dicunt, concesserat. Ordinariatus Personalis "Dominae Nostrae Gratae Valisgamensis" (ab sancturario translaticio in meridiana Angliae parte sito denominati) primus Ordinarius personalis est ille Keith Newton, unus e tribus episcopis Anglicani, qui primo die mensis Ianuarii in Ecclesiam Catholicam accepti die Saturni seu Sabbato Londinii ordinationem sacerdotalem catholicam reciperunt. Celebrationi in Cathedrali Vestmonasteriensi habitae Archiepiscopus Vincentius Nichols, praeses quoque Conferentiae Episcoporum Angliae et Valliae, praefuit. Omnes illi tres Episcopi Anglicani matrimonio liberis aucto coniuncti sunt.

Novus beatus Ecclesiae
Summus Pontifex Ioannes Paulus II (natus anno millesimo nogentesimo vicesimo, defunctus anno bismillesimo quinto) die prima mensis Maii in Urbe beatificabitur. Hoc notum fecit Curia Romana die Veneris (seu feria sexta). Causa ideo beatificationis Papae Polaci anno millesimo quinto officio post viginti quinque exercito defuncti celeriter peracta est. Benedictus XVI Ioannis Pauli II primus successor brevi post suam electionem terminos ad causam instruendam de iure quinque annos decurrentes ad tres tantum menses reduxit. Die Veneris (seu feria sexta) hebdomadae proximae Papa miraculum intercessioni Ioannis Pauli II attributum approbavit.

Cardinalis Koch constat "Christianismum distorqueri"
Curt Cardinalis Koch, Praeses Pontificii Consilii pro Unitate Christanorum, vituperans dicit in terris linguae theodiscae Christianismum distorqueri, cum Islamismus atque Iudaismus ab hac tractatione protegerentur. Hoc non "ad tutelam christianorum abscondite conferre", qui in mundo persecutionibus afflictarentur, adiungit Cardinalis Curialis natione Helveticus a quodam diurnario Stationis Radiophonicae Ecclesiae Cathedralis Coloniensis interrogatus. Praeses cum sit Pontificii Consilii pro Unitate Christianorum, condiciones creare in animo habet, quibus fieri potest, ut Dei Spiritus in oecumenismo agere possit. Veram nempe unitatem solam ipso Deo auctore obtineri Cardinalis Koch radiophonice dixit. Hoc in connexu necessitudinem inter Ecclesiam Catholicam et communitates ecclesiasticas evangelicas et protestantium Reformationis in memoriam revocavit, quibus respectis diversus intellectus de eo, quod Ecclesia est, ponderandus est, alioqui non de argumentis ipsis disputatur. Dialogum quoque cum Ecclesia Anglicana Britanniae eo spectare debere, ut ea, quae eis propria essent, efferrentur, cum oecumenismus tantum fieri posset "persuasis colloquentibus", dixit Cardinalis Koch.

Summus Pontifex Benedictus XVI: "Purgatorium flamma nos transformans"
Benedictus XVI dixit purgatorium non esse locum, sed internum habitum. Internam esse flammam hominem transformantem Papa die Mercurii seu die quarta coram multis eum audientibus explicavit. Benedictus XVI christianos adhortatus est, ut pro defunctis precarentur, ut Deum videre possent, efferens precationes et proximi dilectionem artissime coniunctas esse.


Die XI mensis Ianuarii anni MMXI

E Civitate Vaticana. Copti: "Nuntius noster nuntius est pacis"
Consolatio benignitate Dei donata. Hoc est quod Summus Pontifex Benedictus XVI Ecclesiis Orientalibus festum nativitatis Domini die Veneris (seu Feria sexta) celebrantibus exoptat. Prece Angelica absoluta Papa dixit Ecclesias Medii Orientis graviter in praesentia afflictas esse. Dei vero gratiam, quae in Iesu Christo apparuisset, eos consolari posse. Aliter ac quidam timuerant, festum Nativitatis Domini a Coptis in Aegyptia et Europa celebratum adhuc sine casibus infestis actum est. Postquam insidiae Aegyptae factae sunt, christiani copti valde perturbati sunt. Episcopus coptus-orthodoxus, El Soryany nomine, a quodam diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae interrogatus verbi gratia dixit festum Nativitatis Domini in communitate copto-orthodoxa Urbis in statu suspensi animi celebratum esse.

Summus Pontifex: "Universum chirographum Dei est"
"Universum non casu factum est, sicut quidam nos credere volunt". Quo die Iovis (seu Feria quinta) ellato Benedictus XVI Sanctam Missam in sollemnitate Epiphaniae celebrans adhortatus est, ut "chirographum Dei" in universo perciperetur. "Post pulchritudinem mundi, eius in mysterio, magnitudine et rationalitate ratio sempiterna percipitur." Ille astrophysicus, Stephanus Hawking nomine, natione Britanicus, proxima aestate perturbationem excitavit dicens mundum sine Deo definiri posse. Papa dixit de cetero solis observationibus naturae magos ex Oriente venientes Regem modo editum, quem quaererent, numquam invenisse: "Lingua creationis nobis non dat lucem perfectam." Magos potius Sacras Scripturas consulere debuisse: "Verbum", inquit, "Domini vera est stella nobis incertis humano modo loquendi lucem divinae veritatis offerens".

Papa Benedictus VI: "Ecclesia Iesum notum facere debet"
Ecclesiae est Iesum notum facere Evangeliumque Eius ubique annuntiare. Hoc recoluit Papa Benedictus XVI rebus divinis occasione Epiphaniae Domini data celebratis Precem Angelicam in Area Petriana efferens. Hac ellata quemdam gregem puerorum allocutus est gratias eis agens, cum annixi fuissent, ut aequales afflicti in allis partibus mundi viventes adiuvarentur. Haec erat confirmatio eorum puerorum Italicorum, qui pueris magorum vestibus indutis pecuniae colligendae causa cantantibus comparantur. Praeterea Papa christifidelibus Ecclesiarum Orientalium die sequenti Natalem Domini celebraturis faustum optavit festum.


Die IV mensis Ianuarii anni MMXI

E Civitate Vaticana: Benedictus XVI ad libertatem religiosam observandam adhortatus est
Occasione data novi anni Benedictus XVI verbis utens gravibus ad libertatem religisosam observandam adhoratus est. Ex urbe illorum recordatus est christianorum in multis partibus mundi viventium, qui fidei causa male tractantur, immo etiam necantur. Paucis tantum horis ante Sanctam Missam a Papa Benedicto XVI occasione novi anni celebratam quidam ignoti auctores facinoris Alexandriae, in illa urbe Aegyptia, christianos copticos obtruncaverunt, quo septem decem christifideles, ut publice notum factum est, vita privarentur, et quadraginta violatos esse diurnarii divulgaverunt. Testes de visu retulerunt centurias christifidelium in viis urbis reclamasse quibusdam lapides mittentibus.

Iuventus cantat
Summus Pontifex Bendictus XVI die Iovis (seu Feria Quinta) in Aula Pauli VI coram plus quam quattuor miliibus "Pueris cantoribus", pueris nempe atque iuvenibus in choro canentibus, dixit pulchram musicam nonnihil mysterii caritatis Dei erga homines exprimere posse. Iuvenes cantatrices cantoresque cantantes gaudium manifestaverunt. E longinquo advenerant conventum omnium gentium Puerorum Cantorum in Urbe participatum. Illis diebus sacciperia dorsualia ferentes celso animo in Urbe perambulaverunt, quidam quoque vestibus unius modi tecti vestibus puerorum sacris ministrantium similes. Primo die anni in Sancta Missa a Papa Benedicto XVI celebrato cecinerunt. Qui prius iuvenibus cantatricibus cantatoribusque praecipuum eorum in memoriam revocaverat munus: "Semper considerate cantica vestra ministerium esse, primum quidem Dei, modum nempe Eum laude caelebrandi Ei tribuenda. Ministerium quoque est omnium res sacras participantium, quoniam eos iuvat ad corda eorum atque mentes ad Deum dirigendum. Ministerium demum totius est Ecclesiae gustum iam liturgiae caelestis donans, quae finis est omnis adorationis."

Novae normae de rebus nummariis Sedis Apostolicae
Summus Pontifex Benedictus XVI documento motu proprio die Iovis (seu Feria quinta) dato quattuor leges ferens, quae non solum pro Civitate Vaticana, sed pro omnibus institutis Sanctae Sedis, quantum res nummarias atque oecunomicas praevideant, valent, normas ad omnes gentes pertinentes statuit, ut res nummerariae Sedis Apostolicae magis perspicerentur. Legibus servandis quoddam novum officium Sedis Apostolicae inservit, cui nomen est "Auctoritas notiis de rebus nummariis communicandis", quae ut constitueretur, eodem tempore statuit Benedictus XVI.

Traduxit: Gero Pius Caputsapiens (Gero P. Weishaupt)
Litterae electronicae ad translatorem

Programm hren


Live


on demand


Professional audio for rebroadcasting


Die Stimme des Papstes


Das Angelusgebet

Die Audienzeren


kontakt  kontakt
top
top
All the contents on this site are copyrighted . Webmaster / Credits
top
top

Valid HTML 4.01! Valid CSS!