>
RVRadio Vatikan
foto testata  

Kategorien


  Caritas und    Solidarität


  Kirche


  Kultur und    Gesellschaft


  Vatikan


  Synode


  Ökumene


  Familie


  Jugendliche


  Gerechtigkeit und    Friede


  Politik


  Religion und Dialog


  Wissenschaft und    Ethik


  Audienzen und    Angelusgebete


  Apostolische Reisen

Andere Sprachen


  Über uns


  Programmschema


  Unsere Programme


  News auf Latein


  Wollen Sie spenden?


  Freunde von RV


  RV-Freunde:
   Downloads  Links


  Empfang

Vatikanische Website


  Vatikan


  Liturgische Feiern    des Papstes


  Pressesaal des    Heiligen Stuhles


  L'Osservatore
   Romano  Vatikanisches    Fernsehzentrum

 home > Nuntii Latini archivium 2012


NUNTII STATIONIS RADIOPHONICAE VATICANAE PARTITIONIS GERMANICAE
IN LINGUAM LATINAM VERSI
ARCHIVIUM MMXII


HIER das Archiv 2011
HIER das Archiv 2010

HIER das Archiv 2009
HIER das Archiv 2008
HIER das Archiv 2007
HIER das Archiv 2006

Die vicesimo quinto mensis Septembris anni bismillesimi duodecimi

Ex Austria. Cardinalis Kasper: Concilium irritum fieri non potest
Ea, quae a Concilio Vaticano Secundo de liturgia, oecumenismo, cooperatione laicorum et iuribus hominum statuta sunt, irrita non fieri possunt. Hanc sententiam Valtherius Cardinalis Kasper ut principuus orator, qui "Hebdomadibus Paroeciarum Stirensium" loco Austriaco, qui vulgo Seggauberg vocatur, habitis interfuit, protulit. Cardinalis Kasper, qui multos annos Praeses Pontificii Concilii ad Christianorum Unitatem Fovendam fuit, explicavit, etsi tempore post Concilium "praeter lucem etiam umbrae" exortae essent, eo intimum vigorem diffusum esse, qui non iam cohiberi posset quemque cohibere non liceret. Dixit quoque Cardinalis Concilium non fabulam habendum esse, quae semel accidisset. Spiritum enim Sanctum receptionem eius moderari.

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex Benedictus XVI episcopis Gallicis favit
Controversia inter Ecclesia Catholica in Gallia et moderatores socialistici rei publicae de matrimonio et familia emersit Papa episcopis favente. Die Veneris Summus Pontifex episcopis, qui visitationis ad limina apostolorum causa Romae degebant, explanavit: "Hanc provocationem accipere debemus. Ii, qui una cum Francisco Hollande summam imperii tenent, matrimonium validum inter duas personas eiusdem sexus introducere in animo habent." Cardinalis Lugdunensis, Philippus ille Barbarin, hebdomade exeunte monuit polygamiam et incestum iure comprobata prosecuta iri. Ex quo fieret, ut grativer disceptum esset etiamnuncque disceptaretur.

Benedictus XVI: Vaticanum Secundum nova Pentecoste fuit
Benedictus XVI Papa bonos fructus, quos Concilium Vaticanum Secundum Ecclesiae universae attulerat, laudibus extulit. In Arce Gandulfiana coetui cuidam episcoporum dixit certum esse novam Pentecosten "vitam Ecclesiae in omnibus rerum adiunctis" attigisse. Effectus Concilii inter alia ex "participatione christifidelium laicorum in Ecclesia usque ad chrismata et sanctitatem in ea florentia" patere. Episcopis enixe in memoriam reduxit non fieri posse, ut quis homini serviret, quin prius Deo servisset".


Die duodevicesimo mensis Septembris anni bismillesimi duodecimi

E Libano. Vivere nos oportet fraterno affectu imbutos: "Pax non est nisi omnes in quadam societate inter se coniuncti sunt"
Summus Pontifex XVI viros mulieresque Libani adhortatus est, ut et verbis et operibus pacem viverent. In allocutione copiosa, postquam Libanum exemplum pacis totius Medii Orientis appellavit, "novum genus affectus fraterni" praebuit, qua ultra religiones magnitudo singulorum hominum observatur. De viis quoque, quae e vi ducunt, de educatione minime praetermittenda, qua pax fovetur, deque maximo momento libertatis religiosae locutus est. Primis iam verbis prolatis Papa iterum in memoriam revocaverat iter suum ad omnes medias Orientis partes pertinere, ad "omnes homines huius mundi regionis, quae doloribus partus, qui numquam finem habiturus creditur, laborare videtur". Deum hanc regionem elegisse, "ut mundo testimonium perhiberet de eis, quae homo posset, ut desiderium pacis reconciliationisque in certis definitisque rerum condicionibus viveret". Papa praeterea dixit pacem non esse, nisi omnes, licet unitas non rerum aequabilitatem significaret, in quadam societate inter se coniunctos essent.

Documentum Summi Pontificis de Medio Oriente: "Pax primum est internus habitus"
"Ecclesia in mediis Orientis partibus, quae inde a primordiis fidei christianae his in regionibus a Deo benedictis peregrinatur, his quoque temporibus firma testimonium perhibere pergit, quod fructus vitae cum Deo et proximo communionis est." His verbis novum documentum Papae de Medio Oriente incipit, id est Exhortatio quam vocant Apostolica Postsynodalis, quae titulo "Ecclesia in Medio Oriente" inscribitur et centum circiter paginas comprehendit. Benedictus XVI in ea de viis pacis atque de muneribus Episcoporum catholicorum mentionem facit et ea, quae a presbyteris - sive coelibatum servantibus sive matrimonio coniunctis - facta sunt, laudat necnon aequalitatem mulierum sive quoad legem sive quoad societatem poscit.

E Civitate Vaticana. Papa: Ecclesia in Columbia ad pacem fovendam conferre debet
"Episcopi Columbiae muneribus suis persecutionbus mundi et consolationibus Dei inter se discrepantibus funguntur." His verbis Benedictus XVI Papa ordinarios e regionibus americanis meridianis oriundos, qui his diebus Romae ad limina Apostolorum visitanda commorantur, allocutus est. Episcopis Lunae die colloquendi causa admissis Summus Pontifex de vi quoque, quae persistit, mentionem fecit, postquam pridie de rixa cum concitatoribus, qui vulgo FARC vocantur quique multos raptus homicidiaque patraverant, precatione Angelica peracta locutus est. Episcopi in pacem fovendam omni virium contentione ut incumberent, necessarium esse commonefecit.


Die duodetricesimo mensis Augusti anni bismillesimi duodecimi

Interpres noster Nuntiorum Latinorum, Gero Pius Caputsapiens nomine, ferias agit. Qua de causa Nuntii Latini tertia hebdomada mensis Septembris pergentur.

E Civitate Vaticana: "Ioannes Paulus I. schisma praepedire in animo habuit"
"Joannes Paulus I Papa", ut Diego Lorenz, olim Secretarius particularis Papae triginta tres dierum, a quadam statione televisifica Italica percontatus explicavit, "Fraternitatem Sancti Pii X cum Ecclesia Catholica Romana reconciliare voluit". "Difficultate", inquit, "quoad assectatores Archiepiscopi Marcelli Lefebvre, quae etiam nostris diebus maximi est momenti, Ioannes Paulus I peroccupatus erat." "Unitas Ecclesiae Papae magis cordi erat quam omnia, quae diurnarii publicaverunt." Ioannes Paulus I, cuius centesimus dies natalis mense Octobri celebrabitur, anno millesimo nongentesimo septuagesimo octavo triginta tres dies munere Romani Pontificis functus est. Eius tempore Arciepiscopus Lefebvre sine mandato Pontificio episcopos nondum ordinavit. Actio ipsa schismatica anno demum millesimo nongentesimo ocotogesimo octavo patrata est.

"Ver Libanense" speratur
Ecclesia Catholica sperat fore, ut Summo Pontifice Libanon petente "ver Libanese" esse coepturum. "Speramus precesque ad caelum fundimus fore, ut hac visitatione "verum ver" incipiat, quo et Libanon et haec regio, sive Christiani sive Muslimi fruuntur". Hoc moderatorem concilii, ad quod praeparatio pertinet, Episcopus Camillus Zaidan nomine, dixisse a procuratione nuntiis divulgandis rei publicae Libanensis ("NNA") die Mercurii diurnariis loco vulgo "Jounieh" appellato congregatis notum factum est. Zaidan sententiam reiecit iter Romani Pontificis ratione condicionis securitatis differi posse. Dixit autem episcopus ratione habita labefactionis Benedictum IIeo constantius in itinere faciendo perseverare.

Papa ad Beatam Virginem Mariam cum pietate colendam cohortatus est
Memoriae Beatae Mariae Viginis Reginae occasione data Benedictus XVI Mercurii die ad Beatam Virginem Mariam magis cum pietate colendam cohortatus est. Papa in Arce Gandulfiana, ubi tempore aestivo degere solet, dixit regnum Mariae ut illud filii Iesu cum potestate omnino non coniunctum esse, sed humilitate, minsterio et amore praestare. Diem memoriae Beatae Mariae Viginis Reginae octo diebus post sollemnitatem Assumptionis Beatae Virignis in Caelum celebratum cum hac sollemnitate catholica enixe coniunctum esse monstraretur


Die vicesimo primo mensis Augusti anni bismillesimi duodecimi

Romanus Pontifex dolorem suum declaravit
Benedictus XVI Papa Ecclesiae Aethiopicae Orthodoxae Tewahedo dolorem de morte Patriarchae Albune Pauli declaravit, qui Iovis die septuaginta sex annos natus defunctus est. Scripsit Summus Pontifex se imprimis interventuum Pauli in Synodo Episcoporum de Africa factorum recordari. In litteris consolatoriis Benedictus XVI recoluit Paulum accessum Ecclesiae suae ad Ecclesiam Romanam Catholicam semper desiderasse. ... Nomen "Tewahedo" ad fidem pertinet unius naturae Christi, quae doctrinae duarum naturarum Ecclesiae Orientalis et Ecclesiae Catholicae opponitur.

Vatileaks: Excerpta ex interrogatoriis publicata sunt
Sancta Sedis hebdomada ineunte amba acta iudicialia magnae gravitatis publicavit, id est relationem interrogationis et libellum contra aulicum ostiarium, Paulum Gabriele nomine, et quendam peritum disciplinae informaticae, Claudium Sciarpelleti nomine. Uterque tempore autumnali in iudicium Pontificium vocari debet, alter furti gravis, alter adiutorii in re poenali praestati ratione. Peculiare vero est, quod Summus Pontifex Benedictus XVI constituerat, ut amba acta iudicialia integra, non solum excerpta publicatum iri. His textibus siccitate quidem scriptis, multis vero fontibus instructis interrogatoriis et declarationibus testium fultis internae res Sedis Apostolicae attentiones summopere omnium erigentes tantis difficultatibus obiectis, quas omnes "Vatileaks" vocari cognoscunt, perspiciuntur.

Deus locum habet hominibus
Plura milia hominum die Mercurii aderant, cum Benedictus XVI Papa in quadam ecclesia paroechiali Gandulfiana Sanctam Missam celebravit, quippe cum cives periegetesque una cum Papa eiusque Cardinali Secretario Tarcisio Bertone sollemnitatem Assumptionis Beatae Mariae Virignis celebrarent. In homilia Summus Pontifex, qui in palatio iuxta ferias aestivas agit, cogitavit, quid hic festus nobis hodie significaret. "Primus" inquit, "responsus est: Assumptione Beatae Mariae Virginis docemur in Deo esse hominibus locum".


Die decimo quarto mensis Augusti anni bismillesimi duodecimi

Summus Pontifex Benedictus XVI: Virium animorumque cum calamitate afflictis coniunctio
Precatione Angelica prolata Summus Pontifex Benedictus XVI expressit se cum eis, qui Philippinis et in Re Publica Sinensi gravium inundationum causa calamitate afflicti sunt, animo coniunctum esse. Hac occasione data omnium quoque eorum, qui in parte Iraniae inter septentriones et occasum solis spectante die Saturni praeterito gravi terrae motu afflicti erant, recordatus est christifedeles insimul adhortans, ut regiones perculsas adiuvarent.

E Civitate Vaticana/ex Ucraina: Tomko legatus particularis nominatus
Sedes Apostolica die Saturni notum fecit Cardinalem Slovachum, illum Iosephum Tomko nomine, vicem gessurum esse Summi Pontificis Benedicti XVI, cum in arcidioecesi vulgo Lemberg appellata et in parte occidentali Ucrainae sita sescentesima anniversaria memoria celebraretur. Celebritates die octavo mensis Septembris habebuntur. Arcidioecesi "Lemberg"

Arciepiscopus Mieczyslaw Mokrzycki, olim secreatarius particularis Summi Pontificis, praeest. Ad eius dioecesim circa centum quinquaginta milia catholicorum pertinent, quae res divinas in Ritu Romano celebrant. Cardinalis Tomko octoginta octo annos natus est et ab anno bismillesimo primo emeritus est. Ad extremum praefectus erat Pontificiae Congregationis pro Gentium Evangelizatione, quae magna pollet auctoritate.

Summus Pontifex: "Corpus quoque precari debet"
Summus Pontifex Benedictus XVI dixit christianos fidem eorum in omnibus vitae adiunctis testari oportere. Die Mercurii Papa in Arce Gandulfina, ubi aestate degit, monuit eos ad hoc in rem efficiendum virtutem obtinere, cum preces praesertim tempore feriarum effunderent. Cum quis precatur, habitus corporis magni momenti est. Benedictus XVI Sanctum Dominicum recoluit, cuius festus Ecclesia Mercurii die celebravit. Dixit fundatorem Ordinis Praedicatorum docere habitum, quem adhiberemus precantes, "non minoris" esse "momenti", sed adiuvare, ut necessitudo cum Deo necteretur.


Die septimo mensis Augusti anni bismillesimi duodecimi

Administri Praefecturae Pontificalis Domus mutati sunt
Sedes Apostolica Saturni die notum fecit Patrem Congregationis Rogationis a Corde Iesu, Leonardum Sapienza nomine, parte meridiana Italiae ortum, novum Praefecturae Pontificalis Domus factum esse Regentem. Qui Episcopo Paulo de Nicolo, qui aetatis expletae causa hoc officium resignaverat, successit. Regens in admissionibus, quas Summus Pontifex concedit, disponendis adiuvat. Sapienza ad cooperatores immediatos et Episcopi De Nicolo et Praefecti ipsius, Arciepiscopi Iacobi Michaelis Harvey nomine, qui munere legati pontificii Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis functus est, usque adhuc pertinuit. Sapienza, munere regentis etsi fungitur, non ad dignitatem episcopalem elevabitur. De Nicolo etiam, qui hoc officium ab anno millesimo nongentesimo quarto exercuerat, quattuor modo annis ante episcopus nominatus erat.

Summus Pontifex Benedictus XVI novas litteras encyclicas scribere in animo habere dicitur
Tarcisius Cardinalis Bertone, Secretarius Status loco vulgo "Introd" vocato, ubi ferias agit, in Valle Augustana sito dixit Summum Pontificem, postquam partem tertiam libri de Iesu confecerit, litteras encyzclicas fortasse exaraturum esse, quartas eius pontificatus". ...Mercurii die Bertone res divinas loco "Introd", ubi quoque tempore praeterito Benedictus XVI ferias suas aestivas egerat, celebravit. Tertium librum, qui ultimus est trium de Iesu librorum a Benedicto XVI scriptorum, tempore autumni editum iri Bertone annunitavit.

Summus Pontifex: "Iterum libenter precari oportet"
Summus Pontifex Benedictus XVI fideles ad cottidie precandum exhortatus est. Multis in Arce Gandulfiana, ubi animum corpusque relaxandi causa degit, admissis Sancti Alfonsi de Liguori recordatus est, Congregationis a Sanctissimo Redemptore fundatoris atque confessariorum patroni, qui cohortatus esset, "ut viva cum Deo necessitudo efficeretur". Ad quam efficiendam precatio cottidiana necessaria est. Benedictus XVI quoddam verbum Sancti Alfonsi attulit: "Qui precatus erit, sine ulla dubitatione salvabitur, qui non precatus erit, sine ulla dubitatione perdetur." Papa precatus est, "ut ipso feriarum tempore libenter precationes effunderemus ad Deum".


Die tricesimo uno mensis Iunii anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex commissionem instructorum, qui "Vatileaks" investigaverant, recepit
Die Iovis Summus Pontifex Benedictus XVI commissionem Cardinalium recepit, qui causam vulgo "Vatileaks" vocatam, id est de documentis secretis Sedis Apostolicae, quae publice patefacta sunt, investigaverant. Ad illam Iulianus Cardinalis Herranz, Iosephus Cardinalis Tomko et Salvator Cardinalis De Giorgi pertinent. Aderant quoque pater ille Ordinis Fratrum Minorum Capucinorum, Ludovicus Martignani nomine, qui munere secretarii commissionis instructorum functus erat, necnon instructores Petrus Antonius Bonnet et Nicolaus Picardi. In aula Sedis Apostolicae diurnariis edocendis die Veneris palam factum est Summum Pontificem de conclusionibus commissionis Cardinalium certiorem factum, postquam de earum communicatione gratias egerit, iudices rogasse, ut investigationes continuarentur.

De novi officii apud Rotam Romanam instituti praeside
Die Iovis in aula diurnariis edocendis notum factum est iuris canonici peritum, Paulum Pallath nomine, proprio officio apud tribunal prontificium Rotae Romanae ad ordinem nullum declarandum et aliqua matrimonia dissolvenda instituto praefuturum esse. Qui in India natus ab anno bismillesimo tertio munere professoris in Pontificio Instituto Orientali in Urbe functus mense iam Octobris anni bismillesimi undecimi competentiis Congregationi pro Culto Divino et Disciplina Sacramentorum propriis a Benedicto VI mense Septembris anno bismillesimo undecimo Romanae Rotae, tribunali primo gradu superiori in Ecclesia Catholica, ad quod praecipue declarationes nullitatis matrimoniorum spectat, commissis aliud munus in tribunali Rotae Romanae exercet. Pallath de "matrimoniis ratis sed non consummatis" peculiariter videbit. Officii quoque est declarare, equa ordinatio sacerdotalis recepta defectus formae ratione nulla sit.

Müller: Theologia liberationis generaliter damnetur non oportet
Novus Praefectus pro Doctrina Fidei, Archepiscopus Gerardus Ludovico Müller nomine, in animo habet, ut fides "iterum potestas utilis cognoscatur et perspiciatur". Interrogatus a diurnario actorum diurnorum Sedis Apostlicae, quae vulgo "L´Osservatore Romano´vocantur, protector defensorque fidei late fuseque dixit Congegationem pro Doctrina Fidei munus praesertim positivum exercere. ... In illa percontatione Müller inter alia monuit, "ut inter theologiam liberationis falsam et rectam distinguendum esset". Licet confusio inter doctrinam marxistam de seipso redimendo et de salute a Deo largita fundamentali ratione repellenda esset, tamen quoque "sincere quaerendum" esse, "quomodo de amore et misericordia Dei loqui possemus doloris multorum hominum, qui cibo potuque et cautis ad valetudinem adiumentis egerent, ratione habita".


Die vicesimo quarto mensis Iunii anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Is, qui olim aulicus ostiarius fuit, solus egisse dicitur
Tempore vespertino diei Saturni Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae locutor, diurnariis communicavit Paulum Gabriele ad tempus ex publicae custodiae loco dimissum esse. Qui olim munus aulici ostiarii exercens paene duo menses in custodia tentus est, quia fieri potest, ut secreta documenta, quae in mensa scriptoria Summi Pontificis erant, furatus esset tradidissetque. Ad tempus Gabriele e custodia emissus est, ut Lombardi in conventu diurnariis edocendis explicavit.

E Civitate Vaticana/Peruvia: Universitatis titulus privatus est
Ex quadam declaratione regiminis universitatis Peruviani patet Sedem Apostolicam catholicam studiorum universitatem Peruvianam iure "pontificium" et "catholicum" institutum sese nominandi privasse. Sedes Apostolica die Saturni rationes privationis clare explicans notum fecit hanc superiorum studiorum sedem anno millesimo nongentisimo decimo septimo conditam et anno millesimo nongentesimo quadragentesimo secundo decreto Sedis Apostolicae pontificiam studiorum universtitatem constitutam semel interumve approbatione non concessa et gravi incommodo eis in Ecclesia, quorum interesset, allato statuta tamen mutasse. Mandato Sedis Apostolicae, ut statuta studiorum universitatis Apostolicae Constitutioni a verbis "Ex Corde Ecclesiae“ incipienti dieque quinto mensis Augusti anno millesimo nongentesimo nonagesimo puplici iuris factae accommodarentur, studiorum universitatem non satis fecisse.

Papa Benedictus XVI de discrimine popularis civitatis regiminis cogitat
Nuntius, quem Summus Pontifex proximo Die Internationali de Pace proclamabit, inter alia, quae tractabuntur, discrimen rerum politicarum, "quod in multis casibus discrimen popularis civitatis regiminis est sollicitudinem ingerens", in memoriam revocabit. Hoc Sedes Apostolica Lunae die superioris hebedomadae palam fecit argumentum, de quo proximo Die Internationali de Pace agetur, id est de verbis "Beati pacifici", notum faciens. Dies Internationalis de Pace die quoque primo mensis Ianuarii habebitur. Notum quoque fecit Sedes Apostolica nuntium Papae de Pace singulos christianos exhortari intendit, ut curam in pacem constituendam impenderent. Propter quod varios aspectus conceptus pacis ab interna ac externa pace condicionis humanae usque ad naturam et vim nihilisimi necnon ad iura hominum, praesertim libertatis conscientiae, opinionis et religionis in nuntio explicatum iri.


Die decimo septimo mensis Iunii anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana. Cardinalis Koch: "Novae evangelizationi opus est "indice fidiculae oecomenico"
Kurt Cardinalis Koch, praeses Pontificii Concilii ad Unitatem Christianorum Fovendam, dieIovis acroasim in pago Austriaco habens, qui vulgo „Kärnten“ appellatur, confirmavit novam evangelizationem Europae "indice fidiculae oecomenico" solummodo processuram esse. Subiunxit "numquam" christianos licere separatione christianorum "quiescere". Nullam esse optionem intuitu ocumenisimi, quem etiam esse "mandatum Domini, cui omnes christianos obsequi oporteret". Unitatem scilicet Ecclesiae unitatem fore diversitatis. Dolet autem Cardinalis quaestionem de fini oecumenismi magis offuscatam esse. Ecclesiis separatis disputantibus tempore nuper peracto novas exortas esse controversias, praesertim de quaestionibus ad mores spectantibus. Koch illas quaestiones bioethicas de initio et fine vitae, quae fundamentales praecipuaeque essent christiana anthropologia respecta, ut exempla attulit. His rebus respectis Cardinalis oecumenismum christiana antropologia communiter acceptata "maxime provocari" putat.

Tertius liber praeparatur
Benedictus XVI tertium suum librum de Iesu scribit. Hoc locutor Sedis Apostolicae Federicus Lombardi confirmavit die Iovis a diunariis interrogatus. Papam censere librum tempore aestivo confectum iri. Tertium volumen seriei aetati puerili Iesu dedicatum est. Papa quoque, laborem tempore aestivo dum intermittit, Adhortationem Apostolicam Postsynodalem de Mediae Orientis partibus conficit et orationes, quas iter in Libanon feciens ibi habebit, praeparat, ut locutor Sedis Apostolicae adiunxit. Praeterea Benedictum XVI textus de "Anno fidei" exaraturum esse.

Papa discipulos suos conveniet
Procuratio diurnis edocendis vulgo "apic" nuncpata die Iovis palam fecit Papam Benedictum XVI initio mensis Septembris in Arca Gandulfiana aliquos, qui ad coetum discipulorum Iosephi Ratzinger pertinerent, recepturum esse. In huius anni Papae cum eis, qui olim eius erant discipuli, conventu diebus primo et secundo mensis Septembris habendo de quaestionibus, quae ad oecumenismum pertinent, tractabitur, quae etiam disputationes, quas his temporibus Ecclesia Catholica cum Anglicanis et Lutheranis habet, complectentur. Conventus, qui inde ab anno millesimo nongentesimo septuagesimo de more habuntur, ab illo tempore repetit, quo Summus Pontifex nunc feliciter regnans adhuc professor theologiae in studiorum Universitate Ratisbonensi fuit. Triginta membrorum coetus discipulorum maiore ex parte ex regionibus linguae Theodiscae proveniunt.


Die decimo mensis Iunii anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Doctrina Ecclesiae confirmata est
Novus Praefectus Pontificiae Congregationis de Doctrina Fidei, Archiepiscopus Gerardus Ludovicus Müller nomine, doctrinam Ecclesiae Catholicae de eorum, qui novum inierunt matrimonium, confirmavit. Extulit Archiepiscopus a diurnariis amborum actorum diurnorum percontatus, quibus alteri "Passauer Neue Presse", alteri "Mittelayerische Zeitung" titulus est, matrimonium inter christianos indissolubile esse et "promissionem fidei, quae totam complecteretur vitam", comprehendere. Ecclesiam autem videre "condicionem difficilem coniugum multa culpa affectorum, quae non semper aeque dispertita esset. Tamen eos, qui hac vitae condicione afflicti essent, "ad solam receptionem communionis animos attendere non oportere" Müller commendavit. Esse eos, qui falso putarent se, nisi communionem recipere possent, nequiquam in ecclesia esse Praefectus Congregationis de Doctrina Fidei recoluit. "Sed haec non est tota fides catholica." Müller de sorte quoque puerorum divortio afflictorum mentionem fecit. "Multos" esse "funestos casus", cum pueri perciperent "ex amore odium oriri". Qua de re Ecclesiam "mentem habitus reprehendere, qua putaretur promissionem familiae condendae laxari".

Cardinalis Secretatrius Status defensus est
Summus Pontifex Benedictus XVI, antequam ad palatium aestivum Gandulfianum profectus est,breviter iterum Cardinalem Secretarium Statum aperte defenderat. Papa in quadam epistula Cardinali Bertone de eius "auxilio prudenti" et "claro consilio" gratias egit, quibus ultimis praesertim mensibus maxime adiuvaretur. Papa mentionem etiam faciens de "iniustis vituperationibus", quas Secretarius ultimis mensibus passus esset, Cardinali Bertone denuo plenam suam affirmavit fiduciam, quam ab ultima sua epistula die decimo quinto mensis Ianuarii anno bis millesimo decimo ex occasione septuagesimi quinti diei Cardinalis natalis scripta non commutata esset.

Archiepiscopus Müller: "Munus nostrum est benevolentiam Dei annuntiare"
Hebdomada priore ineunte Archiepiscopus Gerardus Ludovicus Müller novum suum officium Praefecti Pontificiae Congregationis de Doctrina Fidei inivit. Cum Mario Galgano de agendis et de eis, quae illis coniuncta provocabunt, colloquens dixit: "Congregatio nostra et Curia Romana constitutae sunt, ut Summo Pontifici munus eius docendi et regendi explenti adiutricem operam praestaremus. In Ecclesia maximi momenti est fides, quae nobis revelatione Dei in Iesu Christo donata est ad hominum salutem. Proinde nostrum est Dei erga homines benevolentiam et benignitatem nobis credentibus largitas annunitare. Ideo necessarium est, ut illi, qui intemeratis obtrectationibus et stereotypis afficiuntur, ea Curiam Romanam prae oculis habentes superent."


Die tertio mensis Iulii anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Novus Praefectus Congregationis de Doctrina Fidei designatus est
Lunae die Summus Pontifex Benedictus XVI Gerardus Ludovico Müller, Episcopus Ratisbonensis, novum nominavit Praefectum Congregationis de Doctrina Fidei. Insimul Müller ad dignitatem archiepiscopi elevatus est. Succedit Guilelmo Cardinali Lavada, natione Americano Septentrionali, qui aetatis expleti causa ab officio renuntiaverat. Futuro tempore Archiepiscopus Müller Pontificiae quoque Commissioni "Ecclesiae Dei" praeerit, ad quam dialogum cum Fraternitate Sancti Pii X spectat. Praeterea novus Praefectus Congregationis de Doctrina Fidei Pontificiam Commissionem Biblicam et Commissionem Theologicam Internationalem praesidebit.

De nominationibus eorum, qui Synodo praesides intererunt
Summus Pontifex eos, qui proximae Synodi Episcoporum praeessent, nominavit. Hoc sedes Summi Pontificis diurnariis edocendis Saturni die notum fecit. Nominatus quisque est Asianus, Americanus et Africanus. Quo fit, ut episcopus ille Siamkiamenis, Ioannes Cardinalis Tong Hong, archepiscopus Gradalaiarensis-Mexicanus, Franciscus Robertus Cardinalis Ortega, necnon archepiscopus Kinsasanus, Laurentius Monsengwo Cardinalis Pasinya, Synodo praesint, in qua de "nova evangelizatione ad fidem christianam diffundendam" tractabitur. Praeterea Romanus Pontifex die Saturni Patrem Michaelem Angelum Ayuso Guixot novum Secretarium Pontificiii Consilii pro Dialogo inter Religiones designavit, qui praeses Pontificii Instituti Studiorum de rebus islamicis et arabicis (PISAI) est et archiepiscopo Petro Ludovico Celata succedet.

Summus Pontifex: "Virtus Dei amor"
Munus Petrinum ex virtute Dei ortum est, sed eodem tempore saeculorum decursu humana defectio manifestata est. Hoc Summus Pontifex Veneris die, dum res divinas occasione data sollemnitatis Apostolorum Petri et Pauli in Basilica Vaticana celebrat, explicavit. Hac in liturgia quadraginta tres archiepiscopi, qui anno superiore ad munera sua obeunda vocati erant, a Summo Pontifice pallium acceperunt, alii tres in sede sua Metropolitana a vicem Summi Pontificis gerente id accipient. Pallium est signum dignitatis eorum metropolitanae, cum moderatores sint provinciae ecclesiasticae. Archiepiscipus quoque theodiscus inter eos, qui pallium acceperunt, erat, Rainer nempe Maria Cardinalis Wölki, qui mense Iunio anno bismellesimo undecimo a Summo Pontifice Benedicto XVI archiepiscopus Berolinensis nominatus erat. In homilia Summus Pontifex metroplitanos alloquens monuit eos munere accepto in communione Ecclesiae ad eamque fovendam defendamque constitutos esse, ut hoc facientes "cooperatores veritatis" sese haberent.

Cardinalis Tauran: "Mendaciis legati finem raro contingunt"
"Legatus, qui mentitur, finem raro contingit." Hoc praeses Pontificii Consilii pro Dialogo inter Religiones, Ioannes Ludovicus Cardinalis Tauran, tempore postmeridiano diei Martis, dum cuidam conventui de legationum obeundarum disciplina et veritate Romae celebrato aderat, dixit. Legationum autem opeundarum disciplinam, quae ad dialogum et fiduciam spectaret, veritati deservire debere Tauran inculcavit. Tunc ea pacem concordiamque in socieate foveri et vim exoriri, qua duae cogitandi rationes, quae absonae esse viderentur, componerentur et usque ad causas horum processuum perveniretur, pupuratus adiunxit, qui ipse experientia multorum annorum in munere legati explendo gaudet.


Die vicesimo sexto mensis Iunii anni bismillesimi duodecimi

Summus Pontifex: "Profundae causae discriminis nummarii et oeconomici extinquendae sunt"
Summus Pontifex Bnedictus XVI ad profundas discriminis, quod ad res nummarias et oeconomicas spectat, causas oppugnandas adhortatus est. Veneris die eis receptis, qui ad Associationem Rerum Agricultarum Italicam pertinent, confirmavit discrimen nummarium et oeconomicum in discrimine, quod ad mores pertinerent, radicari. Qua de causa auctoritates morales aliis, quae necessaria essent, antepondendas esse. "Radix", inquit, "discriminis sananda est fovendo, ut valores spirituales reperiantur, ex quibus impulsus, incepta et opera gignantur." Porro Papa monuit viros politicos et omnes ad societatem pertinentes excitari, ne futuri praesertim temporis iuvenum obliviscerentur utque ii adiuvarentur.

Annus fidei formam induit
Imminens Annus fidei formam induit, postquam die Iovis Sedes Apostolica praecipua media, occursus et celebrationes huius incepti publice nota fecit. Incepta prospecta sunt canonizationes ..., quaedam alumorum religiosorumque pietatis causa Romam peregrinatio, magnus conventus magistrorum religionis et adoratio eucharistica, quae toto orbe terrarum simul habebitur. Archiepiscopus Rinus Fisichella, qui Pontificio Consilio Novae Evangelizandae Fovendae praeest, a diurnariis in Curia Romana interrogatus numerosos laicos necessario conferre ad fidem vita profitendam extulit. Annum fidei censeri esse viam, quam communitas christiana omnibus eis aperire vellet, qui "Deum desiderarent et se Eum iterum inventuros esse vellent.

E Civitate Vaticana. Testimonium melius faciendum est: Instrumentum laboris Synodis Episcoporum anni bismillesimi duodecimi publice evulgatum est
Sancta Sedes die Martis instrumentum, quod dicunt, laboris, illud nempe documentum, in quo de argumentis agitur, de quibus in Synodo Episcoporum de nova Evangelizatione disputabitur, publice evulgavit. Synodus die septimo mensis Octobris exordietur, paucis diebus ante "Annum fidei" a Summo Pontifice Benedicto XVI proclamatum, et die duodevigesimo mensis Octobris finietur. Mense Martio anno bismillesimo undecimo ad Synodum praeparandam primum documentum praeparatorium, quod "lineamenta" nuncupatur, propositum erat. Quod novo illo documento continuatur, postquam sententiae et responsiones quaestionibus, quae in lineamentis ponuntur, intextae sunt, quibus hoc documentum Synodis proximae confectum sit.


Die undevicesimo mensis Iunii anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Colloquia cum Fraternitate Sancti Pii X non iam perfecta sunt
Postquam ii partium, qui onus colloquendi gerunt, in Curia Romana convenerunt, ut de condicionibus colloquerentur, quibus Fraternitas plena pars Ecclesiae denique fieri posset, colloquia inter Sanctam Sedem et Fraternitatem Sancti Pii X novum gradum attigerunt. ... Praelatura personalis a Sede Apostolica colloquiis initis Fraternitati Pii X proposita est. ... Sedes Apostolica ad hanc proponendam quandam adumbrationem proposuit. ... Usque adhuc in Ecclesia unica tantum consociatio hac gaudet forma iuridica, quae est Opus Dei. Die Iovis in Curia Romana confirmatum est praelaturam personalem aptam esse formam, ut Fraternitas canonice agonsceretur. In iure canonico providetur, ut Sancta Sedes illam constituat. Presbyteri et diaconi cleri saecularis ei adscribi possunt (can. 294). Non ergo de novo ordine religioso aut congregatione agitur. Propria statuta rationes inter praelaturam personalem et episcopos definiant (can. 297).

Reverendus Georgius Gänswein: "Papa non est vir politicus"
Georgius Gänswein, Summi Pontificis secretarius particularis, dixit Summum Pontificem Benedictum XVI ad id, quod essentiale est officii eius, animum attendit. Benedictum XVI non esse virum in re politica versatum et proinde post electionem eius rerum agendarum rationes annuntiare omisisse Gänswein in quadam compositione scripserat, quae in actis diurnis Ialicis, cui titulus est "Avvenire", in lucem edita est. Id, quod ei essentiale esset, renovationem fidei, donum Eucharistiae et unitatem Ecclesiae" esse Gänswein exposuit. Hoc modo ei feliciter evenisse, ut in temporibus difficilibus "Ecclesia denuo vitalis redderetur", quod fieri posse pauci tantum credidissent.

Summus Pontifex: Ecclesia bonum omnium fovet
Summus Pontifex episcopis Novoguineanis insulaequae Salomonis, qui visitationis ad limina apostolorum causa in Civitate Vaticana degebant, receptis in memoriam revocavit in omni re publica Ecclesiae Catholicae esse bonum commune fovere.In allocutione sua Benedictus XVI publicam partem Ecclesiae recoluit: "Ecclesia", inquit, "cum facit, ut publice sua audiatur vox, legitmis hoc facit adducta rationibus et cum conferre desideret, ut bonum commune foveatur". Ecclesiam numquam remedia politica, quae ad rerum adiuncta spectarent, offerre. Benedictus XVI adiunxit: "Ope rationis principia ad mores pertinentia defendenda sunt". Nam Ecclesiam rem publicam ad bonum civium fovendum adiuvare intendere et illam, ut id in rem deduceret, oportere.


Die duodecimo mensis Iunii anni bismillesimi duodecimi

Cardinalis Koch: "Intercommunio finis, non initium oecumenismi est".
"Iudicium christianorum orthodoxorum et protestantium de Ecclesia, quae rebus divinis suffulcitur, fundamentali ratione doctrinae Ecclesiae non adversatur."Hoc Curt Cardinalis Koch, natione Helveticus, Veneris die confirmavit. ... Koch, qui Pontificiae Consiliae ad Unitatem Christianorum Fovendam praeest, re vera ecclesiologiam orthodoxorum et potestantium doctrinae catholicae latius intellectae coniungi posse. Consensum inter protestantes et catholicos ad doctrinam de Ecclesia quod attineret, iudicium esse "Ecclesiam in synaxi eucharistica totam adesse". Cardinalis tamen adiunxit synaxim eucharisticam "Ecclesiam non esse totam". Doctrinam catholicam docere communitates fidelium, qui Eucharistiam celebrarent, inter se, cum Episcopo et Summo Pontifice coniunctas esse debere. "Qua communione Ecclesiam constitui"... . Ut in Ecclesia primordiali veram communionem eucharisticam sine communione ecclesiastica, veram vero communionem ecclesiasticam sine communione eucharistica non esse." Monuit Cardinalis intercommunionem finem, non initium oecumenismi esse.

Eucharistia: "Cum modestia et silentio manet nobiscum"
Veneratio eucharistica et sacralitas eius: hi erant ambo aspectus, quos Papa Benedictus XVI in homilia Iovis die, Sollemnitate Sanctissimorum Corporis et Sanguinis Christi, extulit. Summus Pontifex explicavit post Concilium Vaticanum Secundum hos ex parte uno tantum latere et integritate praetermissa expositos esse. Cultum Iesu eucharistici solum ad celebrationem Sanctae Missae cum coarctaretur, periculum subesse, ne ex eis, quae reliqua essent temporis et ad vitam pertinerent, eximeretur. Ad litteram Summus Pontifex dixit sacramentum amoris Christi "totam nostram vitam perfundere debere".

Cardinalis Sodano: "Ratio iudicandi vitio affecta est"
Decanus Collegii Cardinalium, Angelus Cardinalis Sodano, nuntios de controversia, in quam summa Ecclesiae auctoritas adduxisse dicitur, repulsit. ... Sodano explicavit "rebus improbandis respectis" "rationem iudicandi" de Sede Apostolica "vitio affici". Se eis, quae ipse percepisset, tantum confirmare posse "omnes vere contendere ad laborandum, ut Summo Pontifici servitium praeberent". In Curia Romana duo milia octingenti quadraginta tres administorum et duo milia unus administratorum in civitate gerenda inter se fiducia coniuncti operam praestant. Esse quidem semper, "qui in muneribus implendis deficerent". Cardinalis his verbis utens dixit: "Angeli tantum et sancti paradisi perfecti sunt!"


Die quinto mensis Iunii anni bismillesimi duodecimi

Allocutio Papae, in qua de fundamentis familiarum sermo erat
Rerum politicarum periti viri bono communi fulti operari debent, imprimis familias eis cordi esse oportet. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI Saturni die in praetorio Archiepiscopi coram viris politicis recoluit. Papa munus praecipuum rei publicae libertatis tuendae in memoriam revocavit, ut omnes sententiam de vita communi semper vero alios verentes proferre possent. Summus Pontifex orationem in legum latorum curia Theodisca habitam recolens monuit rem publicam in iure naturali necessario fundatam esse, quod esset fundamentum ordinis cum dignitate hominis congruentis“ quodque quandam rationem mere positivisticam et mores neglegentem superaret.

Cardinalis Turkson de bello, quod in Syria inchoari potest, monuit
Moderatorum civitatis, moderatorum quoque Syriae, maxime est proprium populum protegere. Hoc Petrus Cardinalis Kdwo Appih Turkson, Cardinalis Curiae Romanae, Iovis die procuratoris sedi nuntiis divulgandis, "Sir" titulo, dixit. Se spe affectum esse fore, ut moderatores Syriae Kofi Annan, qui a Foedereratarum Nationum Consilio mandatum accepit quique inceptum iterum ipse inchoavit paci restituendae, ut Praeses Pontificii Consilii „Iustitia et Pax“ notum fecit. Cuius monitus fine cuiusdam conventus eius Consilii de anniversaria memoria Litterarum Encyclicarum Summi Pontificis Ioannis XXIII, quae a verbis "Pacem in Terris" incipiunt, prolatus est. In Statione Radiophonica Vaticana percontatus partem in memoriam revocavit, quae Ecclesiae in pace conferenda agit: Ecclesiam ipsam suapte natura pacem fovere, Conditorem eius enim pacem constituisse".

Vatileaks: Cardinales se fidem Papae praestare confirmaverunt
Cum causa de documentis secretis, quae personae Sedis Apostolicae in lucem ediderunt ("Vatileaks"), semper semperque diffunderetur, multi Cardinales natione Italici coram diurnariis fidem erga Summum Pontificem confirmaverunt. "Ne Papam molesti simus, non a munere decedet, cur hoc faciat?", Ersilius Cardinalis Tonini a quodam diurnario actorum diurnorum interrogatus explicavit. "Non intellego, qua de causa nunc quidam homo callidus sordida spargat", Cardinalis his verbis utens dixit. Attamen in hac re "se nihil cognosere posse, quod triste esset, omnino nihil, quod singulariter grave".


Die undetricesimo mensis Maii anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vatican: Anniversaria memoria renovationis charismaticae
Die ante Pentecosten Romanus Pontifex Benedictus XVI christifideles cohortatus est, ut ad Deum perseveranter se vergerent. Papa eis, qui ad renovationem charismaticam, quae in Italia a quadraginta iam annis agit et Saturni die recipiendi causa in area Petriana coadunata est, pertinent, dixit: "Vos cohortor, ut amorem Dei accipiatis, quam nobiscum donum Spiritus Sancti, principium uniens Ecclesiae, communicavit. Deus Spiritu adiuvante invitavit, ut "in fide et sui ipsius donatione cresceremus vocationi nostrae adhaerentes et, ut, ad fidem quod attineret, aetaem adultam attingeremus, impendentes". Hac aetate adulta non gaudere illam personam, quae sui iuris esset, nemini subesset nulloque indigeret. Papa explicavit, adultum, id est maturum et officii conscientia affectum, solum illum esse posse, qui submissum se et humilem faceret, illum ergo, qui minister Dei fieret.

Qui argentariae Vaticanae (IOR) praesunt, in discrimine versantur
Consilium argentariae Vaticanae (IOR) vigilandae praesidi instituti, Hectori Gotti Tedeschi nomine, se diffidere communicavit. Argentarium illum, qui ab anno bismillesimo nono argentariae Vaticanae praefuit, "identidem quamvis monitum quaedam munera eximii momenti non explevisse". Haec verba in quadam declaratione legi possunt, quae in aula Sedis Apostolicae diurnariis edocendis Mercurii die palam facta est. Causa ipsa diffidentiae non nota facta est. "Administri consilii licet dolore de eis, quae evenerunt quaeque causa sunt voti diffidentiam profitendi, affecti gravia esse putant haec remedia, ut institutum capax sit operandi", ut in voto exprimitur. Concilium in animo nunc habere, ut "provideretur", et spe affectum esse fore, ut "novum peraptum praesidem esset, qui institutum adiuvaret ad necessitudines inter institutum et alios instituta percuniarum commercii restituendas solitis normis argentariis, quae in diversis civitatibus adhibiti sunt, mutuo modo observatis. Tempore iam verspertino Gotti Tedesci notum fecit se ab officio praesidis argentariae Vaticanae renuntiaturum esse alias vero explicationes non exhibens.

Sedes Apostolica: De primo suspecto in causa, quae "Vatileaks" appellatur, reperto
Pater Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae locutor, a diurnariis interrogatus confirmavit primum suspectum in causa, quae vulgo "Vatileaks" (id est personae documenta secreta Curiae Romanae in lucem edentes) appellaretur, repertum esse. Investigationibus in Sede Apostolica peractis quandam personam cognitam esse eundem, qui documenta secreta Sedis Apostolicae haberet, quae habere ei non liceret. Nomen personae a Lombardi non notum factum est. Administrum, de quo ageretur, impensis investigationibus praesto esse debere. Quae investigationes a cohorte a publica tutela, qui a quadam commissione Cardinalium ad hunc finem constituta mandatus est, promotore iustitiae generali Sedis Apostolicae, Nicolao Picardi nomine, invigilante peraguntur.


Die vicesimo secundo mensis Maii anni bismillesimi duodecimi

Summus Pontifex: "Sola iustitia non sufficit"
Papa Benedictus XVI christifideles laicos catholicos monuit eos studere, ut fides ab omnibus perciperetur. Saturni die Papa in Civitate Vaticana ministros consociationum catholicarum operis in Italia praestandis, voluntarie capessandis et civili cultu excolendo eos caritate praesertim proximorum commoveri debere recolens. Familiam "primum esse locum, ubi amorem sine proposita condicione donatum perciperetur", quo deficiente "familiam sensum amitti et in discrimen adduci". Specimen familiae recte intellectum, quae communionem excoleret, ubique lateque pollere.

Papa catholicis theodiscis scripsit: "Nova egemus profectione"
Nuntio Papae Mercurii die nongentesimus octavus Dies Catholicorum Theodiscorum loco, qui vulgo Mannheim appellatur, apertus est. Benedictus XVI ad fidei Ecclesiaeque fideliter perstandum adhortatus est. Verbis, quibus omnes salutantur quaeque a Nuntio Apostolico, Ioanne Claudio Périsset nomine, lecta sunt, hoc exprimitur: "Nobis non licet Ecclesiam in capite eius ad nostrum commodum variare". Quibus lectis, qui apparaverant et invitaverant, omnes, qui conventum quinque dierum, cui titulus est: "Novam profectionem audemus", interfuerunt, allocuti sunt. Tempestas sole tamen splendente dum frigida est, milia quindecim hominum ad forum loci vulgo Mannheim appellati venisse publice indicatum est. Papa catholicos theodiscos ad novam profectionem inchoandam hortatus est.

Consultationes de Fraternitate Sancti PII X perfectae sunt
Sedes Apostolica colloquia cum Fraternitate Sancti PII X pergere in animo habet. Conventus Cardinalium et Episcoporum Congregationis de Doctrina Fidei Mercurii die de epistula superioris moribus translaticiis adhaerentium, Episcopi Bernardi Felly nomine, disceptavit et quasdam res ulterius disceptandas indicavit. Statuit insimul Congregatio, ut condicio aliorum trium Episcoporum moribus translaticiis studentium, qui anno millesimo nongentesimo octogesimo octavo sine mandato pontificio ordinati sunt, separatim et singulatim tractarentur. Tres illi episcopi, ad quos Richardus Williamson, qui holocastum infitiatus erat, pertinet, Fellay dissentientes unionem cum Roma plene recusaverant. Papae postremo est aut de unione cum Fraternitate Sanctii Pii aut de schismate decidere.


Die decimo quinto mensis Maii anni bismillesimi duodecimi

Summus Pontifex de christianis etiamnunc persecutis dolet
Benedictus XVI monuit multos christianos in multis partibus orbis terrarum persecutione afficiuntur. In Sede Apostolica Veneris die ministros Pontificiorum Operum Missionalibus Activitatibus Fovendis recepit. Difficultatibus autem neglectis Ecclesiae spem non auferri. Ecclesiam scire - ut Papa verbis decessoris sui Ioannis Paulis II usus est - "martyres, id est testes, hodiernis temporibus, ut semper in historia christianismi pateret, numeris multos et in via evangelii nuntiandi necessarios esse.

Hildegardis Bingensis sancta Ecclesiae Universalis declarabitur
Romanus Pontifex Benedictus XVI Hildegardem Bingensem (1089-1179), monialem Ordinis Sancti Benedicti, ad dignitatem sanctae evexit Universae Ecclesiae. Hoc a Pontificia Congregatione de Causis Sanctorum Iovis die notum factum est. Mystica illa, quae multa scripsit, dioecesibus linguae Theodiscae necnon Ordine Sancti Benedicti sancta veneratione colitur. Verumtamen cum in album Sanctorum numquam publice relata esset, approbatio Summi Pontificis requisita erat, ut cultus in Universali Ecclesia haberetur. Praeses Conferentiae Episcoporum Germaniae, Robertus Zollitsch nomine, de actu iuridico Romae lato gavisus est: Dixit Iovis die: "Progressus magni momenti Ecclesiae Universalis est." Se "gratum" esse "cultum Ordinis Sancti Benedicti et Abbatiae Ibingensis necnon dioecesium Moguntinae, Trevirensis et Limburgensis sic divites afferre fructus".

De Ordine Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi formae quam dicunt extraordinariae Ritus Romani in lucem edito
Sedes Apostolica Veneris die Ordinem Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi usus quem dicunt extraordinarii Ritus Romani in lucem edidit. Editio a Pontificia Commissione "Ecclesia Dei" in lucem edita novem constat paginis. Festis ecclesiasticis et festis Sanctorum anni liturgici millesimi undecimi et duodecimi secundum Missale Romanum anno millesimo nongentesimo sexagesimo secundo publicatum haud exceptis indicationibus explicantibus continetur. Ad instar "directoriorum" dioecesanorum usus ordinarii Missalis Romani in hoc Ordine explicationes quoque gradus liturgici singulorum dierum, quorundarum precationum in Sancta Missa proferendarum necnon colorum liturgicorum inveniuntur. Novi tamen Sancti, qui post Concilium canonizati sunt ut Maximilianus Kolbe, Edith Stein, Pater Pius in Ordine Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi non recensentur. Hoc nunc publicato Ordine normae Litterarum Apostolicarum, quae a verbis "Summorum Pontificum" incipiunt, motu proprio a Benedicto XVI mense Iulio anni bis millesimi septimi in lucem editarum applicantur.


Die octavo mensis Maii anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Romanus Pontifex ad fidem erga Ecclesiam adhortatus est
Summus Pontifex Benedictus XVI Episcopos Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis adhortatus, ut fidem studiorum universitatum catholicarum erga Ecclesiam in tuto ponerent, Saturni die in Curia Romana eis dixit in talibus scholis excelsioris ordinis nemini disciplinas sacrae theologiae docere permitti, nisi mandato a competenti Ecclesiae superiore concesso gauderet. Necesse esse magis contendere, ut haec norma iuris canonici applicaretur. Patet, inquit, moderatores intitutorum catholicorum et superiores Ecclesiae dissentire, quo effectum esset, ut christifideles confunderentur et testimonium Ecclesiae extenuaretur. Experimento nos perspicere huiusmodi rebus actis occasionem offeri, ut auctoritas et libertas Ecclesiae imminuerentur.

Omittendum est, ne Concilium uno tantum ex latere spectetur
Maurus Cardinalis Piacenza sacerdotes Ecclesiae Universalis adhortatus est, ut ad Concilium Vaticanum Secundum atque ad Catechismum impense incumberent. Praefectus ille Pontificiae Congregationis pro Clericis occasione data Universalis Diei, quo die decimo tertio mensis Iunii pro sanctitate sacerdotum precationes effundentur, quandam epistulam ad ministros sacros mittendam exaravit monens eis providendum esse, ut in mundo, ubi fides minus minusque coleretur, imprimis in parte occidentali orbis, Evangelium iterum nuntiaretur. Aliter atque tempore Concilii nationes quidem, in quibus Evangelium iam receptum esset, „atheismo generali“ non affici, sed „atheismum specialem“ eas afflicturum esse, qui „conscientiam pulchritudinis salutisque, quae revelationi Trinitatis propriae essent“, amisisset. Patres iam Ecclesiae tunc temporis in animis habuisse Deum esse negantes directe alloqui, ut eis „profundam“ cum Deo vivendi „vocationem“, quam e memoria deposuissent, explicarent.

Papa valetudinarium "Gimelli" visitavit: "Relativismo mores extenuantur"
Benedictus XVI, Summus Pontifex, Iovis die valetudinarium, quod vulgo "Gimelli" nuncupatur, petivit confirmans relativismo cogitationes extenuari et persuasiones de moribus in discrimine poni. In facultate studiorum Universitate Sancti Cordis in Urbe sita Papa monuit "potentibus" scientiarum "evolutionibus respectis" mores non neglegi posse. Summus Pontifex, qui ob anniversariam memoriam quinquagesimam huius facultatis, quae ab medico et sodale Ordinis Fratrum Minorum, Augustino Gemelli nomine, condita est, eam visitavit, revocavit: "Investigatio sine alia exceptione vitae inservire debet. Facultas catholica ad hoc in effectum deducendum maxime obligatione tenetur".


Die uno mensis Maii anni bismillesimi duodecimi

Ex Urbe: "Causae matrimoniales diligentius peragendae sunt"
Processus ecclesiastici ad nullitatem matrimonii declarandam in posterum diligentius peragendi sunt. Hoc Franciscus Cardinalis Coccopalmerio, qui Pontificio Consilio de legum textibus praeest, poposcit.Ecclesiam magis curare debere, ne hae causae abusibus eorum coniugum afficerentur, qui nullitatem matrimonii simularent. Abusum dari, cum aliquis bene sciret se matrimonium valide contraxisse, sed eodem tempore contenderet, ut Ecclesia nullitatem matrimonii declararet.

Cardinalis Koch: Verba Papae reprobrantia necessaria erant
Kurt Cardinalis Koch, praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum Fovendam, censet necessarium fuisse Summum Pontificem incepta quorundorum parochorum Austriacorum (vulgo: "österreichische Pfarrer-Initiative") reprobravisse. In percontatione quadam in Actis diurnis vulgo "Osservatore Romano" appellatis, quae die Veneris edita est, Koch explicavit se quidem primum stupore affectum esse Papam de adhortatione ad inoboedientiam mentionem facere dignatum esse. Altera ex parte se opiniari sententiam Papae de hac re necessariam esse.

Summus Pontifex Episcopis theodiscis scripsit: Verba "pro multis" in verba "für viele" vertenda sunt
Pervenit epistula Roma missa: Summus Pontifex Benedictus XVI die decimo quarto epistulam praesidi Conferentiae Episcoporum Theodiscorum, Archiepiscop Roberto Zollitsch, scripsit eamque praesidi Conferentiae Episcoporum Austriacorum, Christophero Cardinali Schönborn, notam fecit. Hac in epistula Papa versionem consentaneam verborum supra calicem in prece eucharistica in Sancta Missa proferendorum recoluit. Norma praecipua est: Verba latina "pro multis" in verba "für viele" convertenda sunt. Argumentum Papae hoc est: "Fidelis erga verba Iesu observatio, sicut verbis consecrationis proferuntur. Papa ad litteram scripsit sibi esse "conscium translationem magnam esse omnibus provocationem, quibus explicatio verbi Dei in Ecclesia commissa est". Se scire christifidelibus, qui rebus sacris interesse solerent, hoc "ruptura in centro ipso sancti" esse posse videri. Hanc vero rem incertam "instructione catechetica diligenter impertita" solvendam esse Papa explicavit.


Die vicesimo quarto mensis Aprilis anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Cardianalis Woelki ad munera Curiae Romanae explenda vocatus est
Rainer Maria Cardinalis Woelki a Benedicto XVI Summo Pontifice membrum Congregationis de Seminariis atque de Studiorum Institutis et Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum Fovendam nominatus est. Hoc Sedes Apostolica Saturni die notum fecit. Cardinalis Woelki in Congregatione de Seminariis atque de Studiorum Institutis una cum Reinhardo Cardinale Marx adlaborabit. Insuper Sedes pontificia diurnariis edocendis plures nominationes notas fecit: Episcopis in consistorio proximo Cardinalibus creatis quaedam officia in dicasteriis Curiae Romanae exercenda commissa sunt. Archiepiscopi exempli gratia Mediolanensis et Vasintoniensis, Angelus ille Cardinalis Scola et Donaldus Cardinalis Wuerl, a Supremo Ecclesiae Pastore Benedicto XVI membra Pontificae Congregationis de Doctrina Fidei nominati sunt.

Benedictus XVI: "Sacra Scriptura a Deo inspirata est"
Benedictus XVI, Summus Pontifex, maximum momentum inspirationis in Sacra Scriptura legenda in luce posuit. In quodam nuntio coram sessione plenaria Pontificiae Commissionis Biblicae, quae in Civitate Vaticana celebrata est, prolato in memoriam revocavit numquam licere in Sacra Scriptura explananda et explicanda neglegere Sacram Scripturam verbis humanis contineri, sed a Deo inspiratam esse. Illud consilium viginti peritos comprehendens, quod de mandato Congregationis de Doctrina Fidei quasdam quaestiones theologicas disceptat altiusque perquirit, ad argumentum "inspirationis et veritatis Sacrae Scripturae" hoc tempore incubuit.

Locutor Apostolicae Sedis de Fraternitate Pii X dixit: "Progressiones factae sunt"
Die Martis Sedes Apostolica responsum superioris generalis Fraternitatis Sancti Pii X, quae moribus translaticiis adhaeret, Bernhardi Fellay nomine,recepit. Hoc Federicus Lombardi, locutor Sedes Apostolicae, a diurnariis interrogatus confirmavit. In quadam declaratione Pontificiae Commissionis "Ecclesia Dei" die Mercurii notum factum est textum a dicasteriis competentibus Curiae Romanae nunc excuti et deinde Summo Pontifici decernendum propositum iri. De eo autem, de quo in epistula Bernhardi Fellay agitur, nihil publicatum est. Ad hoc quod attinet, Pater Federicus Lombardi diurnariis explicavit: "Dici iam potest Sedem Apostolicam responsum recepisse diversum ab eo, quod non sufficere Sedes Apostolica improbavit. Progessiones ergo factae sunt." Sedes Apostolica Fraternitatem Sancti Pii X adhortatus erat, ut intra unam mensem quamdam "praeambulam doctrinalem" consignaret, quo consignato magisterium ecclesiasticum agnosceretur. Responsum affirmativum esse condicionem, ut superiores Fraternitatis Sancti Pii X ab anno millesimo nongentesimo octogesimo octavo separati reconciliarentur.


Die decimo septimo mensis Aprilis anni bismillesimi duodecimi

„Fortitudine et humilitate“: Sedis Apostolicae locutor, Federicus Lombardi nomine, Benedictum XVI praedicavit
Multi sunt fructus laboris, ad quos Benedictus XVI septem post annos sui pontificatus respicere potest. Pater Federicus Lombardi, ille Sedis Apostolicae locutor, occasione data anniversariarum memoriae huius hebodmadae, id est diei natalis Summi Pontificis die Lunae reculti eiusque pontificatus die Iovis celebrandi,rerum successus et difficultates huius pontificatus septennis et vitae Ioseph Ratzinger in memoriam revocavit. In quodam prooemio Stationis Radiophonicae Vaticanae pater Societatis Iesu Summum Pontificem Benedictum XVI praedicavit explicans Papam omnia sua munera „fortitudine, humilitate et firma voluntate“ omni laude digne adimplevisse. „Cohaerentia“, inquit, „et constantia magisterii eius imprimis didicimus se in Ecclesiam hominesque serviendo in vitam ad Deum dirigendam praesertim impendisse, illum nempe Deum, qui nobis in Iesu Christo se revelavisset.Praeterea nobis docuit fidem et rationem inter se auxilium praestare, ut veritatem perscrutaremur et quaestionibus uniusquisque nostrum humanitatisque universae responderetur.

Ex Austria: Liturgia ad Christum dirigenda est
MiximilianoHeim, illi abbati monasterii Sanctae Crucis et cogitationum Ratzinger perito, persuasum est Benedictum XVI necque theologia sua instaurationes irritas reddere neque a mundo fugere in animo habere. A quibusdam diurnariis ephemeridum nuntiis ecclesiasticis in Austria occidentali editarum percontatus confirmavit Papam impulsiones offerre, quae his temporibus magni sunt momenti. Ad liturgiam quod attinet, Summi Pontificis interesse animos ad continuitatem progressionis in rebus liturgicis etiam post Concilium ad effectum deductae attendere. Non „ruptorem“, ut non paucis locis asseritur, „factum esse“, quo respecto ea, quae antea essent, falsa, ea autem, quae nostrae aetatis propria sint, recta esse dicuntur“. Theologia pontificia nos moneri liturgiam ad Christum totam dirigere, „qui quidem idem est, qui agit“.

E Civitate Vatikana. Benedictus XVI: „Pax est mandatum, non salutatio tantum“
Christus solus lapides monumenti cordibus nostris impositos amoliri et verum gaudium fieri potest. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI occasione christifideles post sollemnitatem Paschatis primum admittendi data dixit, quibus admissis de transfiguratione christifidelium nuntio paschali effecta locutus est. Cum Christus mortem vicerit, timor gaudium, luctus spes fit. Non solum discipulis suis, sed etiam nobis his temporibus Christum dicere: „Non relinquam vos orphanos“, Benedictus coram milibus pietatis causa peregrinatorum et visitatorum in area Petriana coadunatis recoluit. Dixit praeterea Papa nuntium resurrectionis et pacis proclamare christianis fieri „necessitatem, quae numquam coerceri posset“.


Die decimo mensis Aprilis anni bismillesimi duodecimi

Nuntius Paschalis occasione prolatus benedictionis „Urbi et Orbi“: Is, qui resurrexit, spes est persecutorum
Summus Pontifex Benedictus XVI cum decem milibus christifidelium Die Sollemnis Paschatis Resurrectionis in Urbe festum resurrectionis Domini sacris ritibus recoluit. Missa in die Paschae in area Petriana sollemniter celebrata in maeniano benedictionibus impertiendis Basilicae Vaticanae sollemnem benedictionem „Urbi et Orbi“ concessit nuntio paschali coniunctam. „Si Christus resurrexit, tunc omnia, et tunc solum, aliquid veri novi factum est, quod condiciones hominis mundique mutat. Tunc ille, id est Iesus, aliquis est, cui nos toti committere possumus, non solum nuntio eius, sed ei ipsi, quia is, qui resurrexit, non ad tempus praeteritum pertinet, sed hoc tempore praesens est et vivit.“

Summus Pontifex: „Superbia est mendacium primarium“
Missam in Coena Domini celebrans Summus Pontifex Sacrum Triduum aperuit. Quam Papa ex more Romano in Basilica Lateranensi, Ecclesia Cathedrali Summorum Pontificum, celebravit. …In homilia Romanus Pontifex superbiam ut „essentiam ipsam peccati“ exprobravit. Superbiam hominis mendacium esse primarium“, quod vitam depravaret. Ratione falsa libertatis niti, cum Deus libertati humanae obsistere videretur. Explicavit Papa: „Si homo Deo opposuerit, non liber fit, sed abalienatur, quia veritati obsistit. Liberi sumus, quando in veritate sumus, quando Deo coniuncti sumus. Tunc vere „sicut Deus“ fimus, non Deo obsistentes, eum elidentes et negantes.“

Papa: „Ne inoboedientiam et assectationem leves habuerimus!“
Pluribus milibus presbyterorum adstantibus Supremus Ecclesiae Pastor in Sancta Missa Chrismatis die Quinta Hebdomadae Maioris in Basilica Vaticana celebrata inculcavit inoboedientiam non esse viam ad Ecclesiam reformandam reprobans incepta quorundorum parochorum Austriacorum (vulgo „Pfarrer-Initiative“), quibus inter alia admissio et presbyterorum matrimonio coniunctorum ad munera sacerdotalia obeunda et fidelium, qui post divortium novas inierunt nuptias, ad Sanctam Communionem recipiendam exposcitur. …In Missa Chrimatis presbyteri de more semel in anno promissiones sacerdotales renovant, missis aliis illam oboedientiae. Papa dixit necesse esse nosmetipsos transcenderemus, eis, quae tantum nostra essent, renuntiaretur, id est: aliquis se ipsum perficeret. Summus Pontifex semul confirmavit Ecclesiam renuere mulieres ad ordinem sacerdotalem recipiendum admitti posse.


Die tertio mensis Aprilis anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana. Papa Diem Universalem Iuvenum respiciens scripsit: Nolite in rerum consumendarum studium proruere
Benedictus XVI iuvenes mundi de nimio rerum consumendarum studio atque falsis beatitudinis promissionibus monuit. In nuntio Papae de Die Universali Iuvenum anno bismillesimo duodecimo celebrando a Sede Apostolica noto facto scriptum est, ut „verum gaudium“ percipi posset, tentationes, quae ab talibus gaudiis abducerent, cognoscendas esse. … Huius aetatis humanitatis cultum instigare, ut tantummodo ad necessitates statim explendas contenderetur et alicui rationi rebus consumendis studendi oboediretur. Experimenta autem probare sola possessione beatitudinem non tutam reddi Summus Ecclesiae Pastor addidit. Benedictus XVI iuvenes adhortatus est, ut gaudium eorum aliis communicarent. „His temporibus difficilibus“ eorum esse aliis iuvenibus nuntium christianum de gaudio et spe transmittere.

E Cuba/Civitate Vaticana: Feria sexta in Passione et Morte Domini dies festus constituta est
Regimen politicum communistarum feriam sextam in Passione et Morte Domini anni bismillesimo duodecimi petitionem de hac re Summi Pontificis Benedicti XVI expleturum diem declaravit festum. Summus Ecclesiae Pastor dum in Cuba degit proxima hebdomada exeunte praesidem Raoul Castro rogavit, ut feria sexta in Passione et Morte Domini dies festus constitueretur. Captum autem consilium pro feria sexta in Passione et Morte Domini anni bismillesimi duodecimi solum valet, quo intenderetur, ut visitatio Summi Pontificis Benedicti XVI praedicaretur. Aliquot tempore interiecto consilium administrorum de quaestione videbit, utrum declaretur feriam sextam in Passione et Morte Domini stabilem fore diem festum. Hoc notum factum est in ephemeride factionis, cui titulus est „Granma“.

Cuba post visitationem Pontificiam: Quid manet?
Quid manet, postquam Papa Cubam visitavit? Primum responsum Secretarius Sectionis de rationibus cum Civitatibus Secretariae Status dedit: "Sensim in Cuba percipitur apertionem ad omnia, quae libertatem religiosam respiciunt, firmum esse posse fundamentum iurium advenientium aetatum." Hoc Archiepiscopus Dominicus Mamberti nomine, cui in Secretaria Status rationes cum Civitatibus fovendas incumbit, in quodam conventu Romae habito dixit. Summo Antistite in Mexico Cubaque proximis diebus iter faciente genuinam religiositatem hominum se commovisse. Federicus Lombardi, Sedis Apostolicae locutor, in quodam prooemiuo Stationis Radiophonicae Vaticanae expressit: "Erat congressio personalis et directa Summi Pontificis cum populo Cubano et iam antea Mexicano."


Die vicesimo septimo mensis Martii anni bismillesimi duodecimi

Summus Pontifex: "Concilium nostrae aetati signum est Dei"
Benedictus XVI spem in Ecclesia Concilium mente denuo repetendo renovanda collocat. Hoc in nuntio taenia visifica palam facto Ecclesiae in Gallia notum fecit. Concilium Vaticanum Secundum, quod anno millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, quinquaginta ergo abhinc annis, apertum est, "est manetque nostrae aetati signum authenticum Dei", Papa dixit. "Si eius textus vera Traditione ecclesiastica imbuti et Magisterio ducti legerimus complectique simus, vis fortior usque tempori Ecclesiae futuro fiet." Se sperare fore, ut catholici textibus Concilii impensius usque studerent eosque complecterentur ... Benedictus XVI subiunxit: "Utinam hoc tempus gratiae unitatem internam Ecclesiae Catholicae stabiliat et praeterea ad unitatem christianorum reconstituendam conferat, quae ut efficeretur, Concilium intendit."

Benedictus XVI: "Ecclesia auctoritas est quoad mores, non quoad potentiam"
"Venio confirmatum cognitumque." His verbis prolatis Summus Pontifex Benedictus XVI Veneris die in Americam Latinam profectus est. Conventus diurnariis edocendis in aeroplano dum habetur, Benedictus XVI se gaudere expressit se profectum vestigia Ioannis Pauli II. premendo opus Summi Pontificis Polonici in Mexico perrecturum esse. Ratione Cubae habita animadvertit "cogitandi rationes marxisticas olim enuntiatas responsiones quaestioni huius temporis" non reddere. Ioannes Paulus II Mexicum anno millesimo nongentesimo septuagesimo nono primum visitaverat, cum necessitudo Ecclesiam inter et rem publicam legibus incertis et ambiguis premeretur. Anno millesimo nongentesimo octavo Benedicti XVI praecessor primus Summus Pontifex Cubam petiverat.

Episcopus Hiberniae septentrionalis relationem Sedis Apostolicae de abusu confirmavit
Acribissima afflicta paenitentia et bonis propositis conceptis Ecclesia Hiberniae relationi de investigationibus a Sede Apostolica publicatae responsum reddidit, postquam quidam visitatores apostolici mandato a Papa anno millesimo undecimo accepto instituta ecclesiastica nisu contra graviores abusus facto investigaverunt. Sedes Apostolica die Martii summatim relationem conclusivam investigatorum notam fecit partim Ecclesiam in Hibernia obiurgans. Tempore peracto in abusibus tractandis saepe graviter peccavisse, sed decennio inter annum millesimum nogentesimum nonagesimum et annum bismillesimum rerum condiciones in melius correctas esse. Ioannes Mc Areavey est Episcopus dioecesis Dromorensis in Hibernia septentrionali sitae a Statione Radiophonica Vaticana percontatus quasdam quaestiones complexus est.


Die vicesimo mensis Martii anni bismillesimi duodecimi

Summus Pontifex: "Orate pro itinere meo in Americam Latinam faciendo"
Benedictus XVI prece Angelica in area Petriana in Urbe sita die Solis recitata rogavit, ut vota susciperentur pro felice decursu itineris sui in Americam Latinam faciendi. "Appropinquante Veneris die ego ipse peregrinator spei Mexicum et Cubam proficisci potero et rogo vos, ut hoc iter Apostolicum precibus prosequamini." Dixit Papa se christanos utriusque terrae "in eorum fide confirmaturum" in animo habere et se sperare fore, ut "vita christiana et renovatio ecclesiastica copiose fructificarent". Quo se ad effectum deducere, "ut ad progressum horum populorum conferret". His dictis Papa Benedictus XVI auditoribus in area Petriana congregatis confessionem sacramentalem commendavit: Hominem non numquam "magis tenebras quam lucem" amare, sed "solum si luci se patuisset et Deo peccata sua sincere confessus esset, veram inveniret pacem verumque gaudium". Idcirco grave esse, ut aliquis certis temporibus confessionem sacramentalem acciperet, "ut viam conversionis enixe teneamus".

"Vatileaks" investiganda sunt
Summus Pontifex Benedictus XVI cuidam commissioni superiori Sedis Apostolicae commisit, ut de documentis secretis Curiae Romanae diurnariis transmissis investigaret. Hoc in actis diurnis Vaticanis "L´Osservatore Romano" Saturni die editis notum factum est. His in actis Curiae Romanae publicatum est Papam in animo habere res detegere, quae ad "Vatileaks", quae dicunt (latine:  personae documenta secreta Curiae Romanae in lucem edentes), pertinerent. Moderator autem actorum diurnorum, nomine Ioannes Maria Vian, dixit operam Curiae Romanae meliorem esse, quam existimaretur. Mensibus superioribus documenta secreta Curiae Romanae diurnariis transmissa erant, verbi gratia interni nuntii de quadam conspiratione homicidii, quae dicitur, Summi Pontificis palam facti sunt. Sedes Apostolica publicam evulgationem ut "Vatileaks" vituperaverat ad "Wikileaks" suggerens, quibus documenta secreta censa gubernio Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis inhaerentia in interete divulgata erant.

Documenta Congregationis pro Doctrina Fidei in pagina domestica "www.doctrinafidei.va" legi possunt
Documenta maximi ponderis a Pontificia Congregatione pro Doctrina Fidei exarata in pagina domestica addita statim legi possunt. Verbis "doctrinafidei.va" adhibitis index chronologice digestus omnium sententiarum Congregationis pro Doctrina Fidei inde ab Concilio Vaticano Secundo publicatarum invisi potest. Documentorum res  tribus indicibus argumentorum compositae sunt et ad quaestiones doctrinae, disciplinae et sacramentorum pertinent. Summi momenti documenta octo sermonibus publicata sunt, inter quos sermones Theodiscus et Latinus, aliae versiones praeparantur. Notum factum est in huius aetatis mundo requiri, ut sententiae doctrinae Congregationis pro Doctrina Fidei diffunderentur".  Praesertim in documentis post Concilium Vaticanum Secundum in lucem editis quaestiones tractari, qui summi essent ad vitam et missionem Ecclesiae momenti, responsiones certa doctrina imbutas provocationibus huius temporis reddentes". Textus vero in pagina domestica publica Sanctae Apostolicae Sedis "www.vatican.va" continenter publicantur.


Die decimo tertio mensis Martii anni bismillesimi duodecimi

Sedes Apostolica cuilibet formae disciminationis adversatur
Sedes Apostolica more definitio discriminationi personarum homosexualium opponit. Eodem tempore iura particularia quorundam coetuum socialium reprobat. Hoc Silvanus Maria Tornasi, Sedis Apostolicae apud sedem Nationum Unitarum Genavae sitam vicem gerens, coram Consilio Nationum Unitarum iuribus hominum defendendis explicavit. Archiepiscopus a Statione Radiophonica Vaticana percontatus dixit: "Ratio agendi Ecclesiae contra disciminationem eos quoque complectitur, qui propensionis sexualis causa discrimen patiuntur. Attamen conatus recentes praeter cautiones iura particularia iuribus hominum universalibus iam interposita quibusdam numero paucioribus offerendi repelluntur."

Novum documentum Curiae Romanae: "De theologia nostrae aetatis"
"De Theologia nostrae aetatis - eius prospectibus, principiis et rationibus". Hoc titulo novum documentum Commissionis Theologicae Internationalis inscribitur. Textus Iovis die sermone Anglico editus in alias linguas vertetur. Aliquot quaestiones huic aetati propriae in eo investigantur et viae rationesque proponuntur, quae theologiam secus atque alias disciplinas ei similes, ut v. gr. scientiam religionum, determinant. Textus tribus constat ex capitibus: legitur primum theologiam audire Dei Verbum praesupponere, deinde eam in communitate Ecclesiae exerceri, denuo eius finem esse, ut ratio scientifica ad veritatem Dei accedendi ratione habita sapientiae germanae fundamento innitatur. Ultimum Commissio Theologica Internationalis anno bis millesimo nono quoddam documentum verbis uberius, quo rationibus ius naturale innixa est, in lucem ediderat.

De mulieribus migrantibus
Sedes Apostolica plus scire vult de mulieribus migrantibus. Ad Diem Universalem Mulierum, die octavo mensis Martii, Caritas Internationalis novum proposuit documentum, quo monitum est magis animum attendere ad mulieres, magis investigationem fovere magisque scientiam acquirere de mulieribus migrantibus. Occasione data Diei Universalis Mulierum cum Martina Liebsch, quae apud Caritatem Internationalem sectioni de rebus fundamentalibus praeest, collocuti sumus. Quae animadvertit mulieres magis magisque solas terras eorum relinguere, non, ut verbo utamur, tutatas, et saepe in partibus difficilibus operae mercatus reperi". Puta ut eae, quae operam in habitationibus praestant. Quas centiens centena miliahominum esse ubique terrarum. "Quorum pars praevalens mulieres sunt, quae saepe condicionibus quaestum foventibus obnoxiae operam impendunt, cum opera in habitationibus praestata non ut opus ad normam factum agnoscatur, quo fit, ut fundamentum iure innixum eas tuendi non sit."


Die sexto mensis Martii anni bismillesimi duodecimi

De fini sacrarum exercitationum Curiae Romanae
Summus Pontifex XVI Cardinali Monsengwo de meditationibus ex occasione sacrarum exercitationum habitis gratias egit. Archiepiscopus ille Africanus recessui spirituali Summi Pontificis et Curiae Romanae, qui Saturni die finitus est, praefuerat. "Magna cum peritia exegetica et experientia in rebus spiritualibus et animarum cura nos per hunc, quomodo dicam, "magnum hortum" primae epistulae Ioannis duxisti", Papa in allocutione brevi ex memoria dicta in fine sacrarum exercitationum recoluit. In epistula grati animi aSummo Pontifice ad Cardinalem Monsengwo scripta simul legiturpatrimonium spirituale continentis Africanae esse "ubertam magnam populi Dei totiusque mundi, praesertim ratione habita novi evangelizationis".

Benedicuts XVI abhinc plus quam centum annos Summus Pontifex aetate maximus est
Summus Pontifex Benedictus XVI octoginta quattuor annos natus ab Iovis die hebdomadae superiorisRomanus Pontifex maximus aetate est abhinc plus quam centum annos. Celebrabit post quadraginta sex dies, die namque decimo sexto mensis Aprilis, octogesimum quintum diem natalem. Quo anno aetatis expleto maior aetate erit quam Ioannes Paulus II, decessor suus. Summus Pontifex maximus aetate in historia Ecclesiae erat Leo XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci), qui nonoginta tres annos natus vita defunctus est. Saeculo undevicesimo Pius IX (Giovanni Maria Mastai-Ferreti), qui per spatium longissimi temporis Ecclesiam moderatus est, annum octogesimum quintum aetatis et fere novem mensem explevit. Saeculo duodevicesimo Clemens XII (Lorzenzo Corsini) paene duodenonaginta annos explevit.

Archivum secretum apertum est
Multo ante praeparata, tandem aperta est magna expositio de Archivo Secreto Vaticano titulo "Lux in Arcana" inscripta in Museis Montis Capitolini in Urbe edita. Centum documentorum maximi momenti, singulorum, pulcherrimorum atque mirandorum Archivi Secreti Vaticani admirari possunt. Quorum circiter decem ad terras linguae Theodiscae pertinent, quos inter particulariter ad Martinum Lutherum. ... Scissura Ecclesiae reformatione exorta adeo refert, ut aliud documentum de Luthero in expositione aspici potest: Edictum nempe Vormatiense Caroli V contra Martinum Lutherum anni millesimi quingentesimi vicesimi primi latum, quo reformatori illi proscriptio inflicta est.


Die duodetricesimo mensis Februarii anni bismillesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Anglicani catholici facti sunt
Sodales primi Ordinaritatus Anglicanorum ubique terrarum diffusi in Basilica Vaticana receptionem in Ecclesiam Catholicam celebravere praeside Ordinariatus personalis, Keith Newton nomine, res divinas Veneris die celebrante. Id esse "sicut sensum ad patriam revertendi" presbyter catholicus, Len Black nomine, animi commotiones fere nonoginta peregrinatorum, qui pietatis causa aderant, exposuit. Newton dixit oecumenismum non iam significare quempiam se prorsus accommodare, sed ea, quae omnibus communia esset, reperire. Propter quod Ordinariatum eximium exemplum esse, quodmodo oecumenismus perageretur. Pro hac ampliore Papae consideratione ei gratias agere se velle Newton adiunxit. Anno millesimo nono Summus Pontifex Benedictus XVI in Constitutione Apostolica, quae a verbis "Anglicanorum Coetibus" incipit, viam paraverat, qua parochiae coetusque Anglicanici in Ecclesiam Catholicam reciperentur, quin suam liturgiam patrimoniumque Anglicanicum omittere obligatione tenerentur.

Summus Pontifex: "Misericordia prima ratio est fidei subiecta"
Cuiusque christiani est proximo suo adesse. Hoc Summus Pontifex Veneris die eis, qui ad "Coetum Sancti Petri" pertinent", in memoriam revocavit. "Coetus Sancti Petri" Romanum institutum rebus subsidiariis administrandis est, quod ab anno millesimo octogesimo sexagesimo nono egenos adiuvat. "Nostro quoque tempore testimonium misericordiae corda omnium hominum commovet", Papa sodalibus Coetus dixit: "Nova evangelizatio praesertim ad urbem mundanam sicut Romam magnopere refert mentis animique culturae patefactionem exposcens."

Papa: "Feria quarta cinerum ad paenitentiam invitatur"
Benedictus XVI tempus Quadragesimae res sacras in monte Aventino Urbis sito celebrando inchoavit. A monasterio Sancti Benedicti, cui nomen est Sanctus Anselmus, processio quadragesimalis ad Ecclesiam Sanctae Sabinae facta est. ... In homilia Sanctae Missae Papa dixit feriam cinerum esse "invitationem ad paenitentiam agendam, ad humilitatem colendam, ad conscientiam moriendi acuendam, non autem, ut homo ad desperationem ageretur, sed ut mortalitate ipsa affectus benevolentiam, quae mente fingi nullatenus posset, Dei, qui viam ad resurrectionem aperiret, amplecteretur".


Die vicesimo primo mensis Februarii anni bis millesimi duodecimi

Bendictus XVI: "Omni ex parte vivere secundum rationem vivendi Iesu"
Cardinalis creatione efficitur, ut quis sociae operae praebendae inseratur, quae spectat ad Ecclesiam universalem monderandam. His cogitationibus Summus Pontifex die Saturni in consistorio homiliam coepit hanc ncorporationem totam in spiritu Christi, in spiritu deditionis ad effectum deducendam esse adiungens. Novis Cardinalibus "ministerium caritatis" commissum esse: caritatis nempe Dei, caritatis Eius Ecclesiae, caritatis erga fratres et sorores. Quod ut efficeretur, deditionem necessariam esse, quae rubro, colore Cardinalis, imagine monstraretur, deditionem nempe puram et absolutam. Requiritur, "ut caritate et virtute, perspecuitate et sapientia magistrorum, vi et robore pastorum, fide et animo martyrum Ecclesiae inserviant". Hanc esse rationem vivendi Iesu, quae intelligenda esset et sequenda.

Benedictus XVI: "Rebus etiam adversis afflicti ex manibus Dei non cadimus"
Iesu precatio in cruce et passione effusa fiduciam et vitutem donat atque remissionem. De hac re Summus Pontifex Benedictus XVI multis Mercurii die alloquendi precandique causa admissis locutus est. Benedictus XVI Iesum ultimis horis Eius precantem recolens in institutione catechetica ultima tria verba in cruce prolata meditatus est. Primum esse precationem Domini pro grege Eius, ut remissio donaretur, secundum excedere Papa dixit. Promittens ei, qui cum eo crucifixus est, verbis "Hodie mecum eris in paradiso" spem largitur. Ultimo etiam vitae momento nos Dei misericordiam consequi, cum supplicatio pro Eius gratia non incassum proferetur. Tertium denique, illam extremam plenamque donationem signum esse fiduciae Iesu totum esse in manibus Dei. Qua fiducia innitentes provideremus, ut quodammodo in his manibus viveremus, quae nobis certitudinem ingerentes nos in nihil non deici nos sustinerent, Papa dixit.

Benedictus XVI. de potestate abusa instrumentorum communicationis socialis
Christianis non est conformandum. Ne conformantes libidini habendi et placendi studeant. Hoc Papa Benedictus XVI tempore vespertino diei Mercurii presbyteris futuris explicavit. Manu scripto non utendo de Epistula Sancti Pauli ad Romanos scripta multis verbis meditans Summus Pontifex duo attulit exempla "potestatis mali" in mundo huius aetatis: res nummaria et instrumenta communicationis socialis. "Nostro quoque tempore multum de Ecclesia in Urbe, de tantis rebus sermo est", Papa exoriendo dixit, quod initium commentarii esse de numerosis nuntiis instrumentorum communicationis socialis dierum superiorum de conspirationibus Curiae Romanae suspicatis visum est. "Speramus fore, ut de nostra fide sermo est, de fide exemplaria Romanae Ecclesiae", Benedictus alumnis in sacris dixit.


Die decimo quarto mensis Februarii anni bis millesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Abinc viginti annos Dies Universalis Aegrotorum celebratur
Summus Pontifex Ioannes Paulus II abhinc viginti annos Diem Universalem Aegrotorum constituit volens homines conscios esse aegritudine affectorum afflictorumque. His diebus Episcopus ille Curiae Romanae, Zygmunt Zimowski nomine, popularis Polonicus beati Summi Pontificis, hunc Diem Universalem, qui die quoque decimo mensis Februarii habitur, in memoriam redegit. Zimowski Pontificio Consilio de Apostolatu pro Valetudinis Administris praeest. Animos attendit et ad ea, quae Ioannes Paulus II recolenda reliquit, et ad officium quemque hominem infirmum aeque tractandi. Hoc anno Laupurdum centrum Diei Universalis est, anno vero proximo Germania medium tenebit studii locum.

Exercitia spiritualia in Curia Romana habebuntur
"Communio christianorum cum Deo": hoc titulo exercitia spiritualia, quae quotannis in Curia Romana habentur, hoc anno inscribuntur. Cardinalis, cui nomen est Monsengwo Pasinya, exercitia spiritualia Papa ea participante moderabitur. Archiepiscopus ille e Kinsasa in re publica democratica Congica sita oriundus cottidie in sacello Redemptoris Matris de hoc argumento meditationes habebit. Exercitia spiritualia die vicesimo sexto mensis Februrarii incipient et die tertio mensis Martii finientur. Opera cottidiana Curiae Romanae illam per hebdomadam ad minimum restringetur. Admissiones, etiam illa, quae die Mercurii habitur, de more in indice rerum a Papa agendarum non statuuntur.

Cappellanus honorius Summi Pontificis monuit: "Episopis normae observandae sunt"
Is, cui est providere causis abusus in Pontificia Congregatione pro Doctrina Fidei peragendis, Episcopos monuit, ut praecepta normasque de abusu canonice pertractando observarent. "Secundum ius canonicum crimen esse in obligationibus offici exercendis remittere.. Hoc Cappellanus honorius Summi Pontificis Malitensis, ille Carolus Scicluna, in conventu de abusibus in Ecclesia patratibus pertractandis habito dixit. "Non dico quemque Episcopum poenis plectendum esse", Scicluna cuidam diurnario respondit. Et ultra: "Potius dico, si Episcopi normas non observent, hoc non esse probandum."


Die septimo mensis Februarii anni bis millesimi duodecimi

De summorum peritorum, doctorum et auctoritatum ecclesiasticarum congressione de abusu sexuali
Curatio et renovatio: Hi sunt fines cuiusdam conventus de abusu sexuali, qui hac hebodmada in Urbe in Pontificia Studiorum Universitate Gregoriana una cum dicasteriis Curiae Romanae quoad rem competentibus praebitus habetur. Conventus eis, quibus onus et munus in Ecclesiae universali imposita sunt, utilitati est. Primam acroasim a quodam abusu afflicto habitum iri Carolus Scicluna, qui Promotoris Iustitiae munere in Congregatione de Doctrina Fidei fungens ad processus canonicos peragendos competens est, in quadam percontatione Stationis Radiophonicae Vaticanae notum fecit. Propostum esse, ut hic conventus conferret, ut homines toto orbe terrarum conscii fierent causae "abusus sexualis a clericis patrati".

Non oportet temere, ne necessitudo instituatur
Novae communitates ecclesiales et ordines religiosi translaticii ne temeant, ut necessitudinem instituant. Hoc novus Subsecretarius Pontificiae Congregationis pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae, Nicoletta Spezzati nomine, commendat. Si spirituales vivendi formae evangelium fontem suam ducerent, congruentiam iam effectam esse quaedam religiosa dixit a diurnario actorum diurnorum "Osservatore Romano" interrogata. Se difficultates cernere, si quaedam communitas charisma suum absolutum duceret aut contra alias adhiberet. Eam a "communitate, quae Ecclesiae propria esset", se subducere adiunxit. Tamen iam communitates religiosas etnovos motus spirituales in multis dioecesibus mundi mutuam sibi praestare operam.

Praefectus Congregationis pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae: "Magnopere refert vitam religiosam praestare"
Tempore postmeridiano sub vesperum die Iovis Summus Pontifex XVI in Basilica Vaticana sollemnia vesperarum una cum religiosis celebravit occasione data Diei decimi sexti Vitae Religiosae, quem quotannis, die nempe secundo mensis Februarii, die "Praesentationis Domini", quem populus Missam caererorum ad Mariam colendum accensorum celebrandum vocant, celebrandum esse Ioannes Paulus II statuerat. Die vitae religiosae pro hominibus, qui sese totos Deo dediderunt, gratiae agantur eorumque vocationes supplicentur oportet. Praefectus Congregationis pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae, ille archiepiscopus Ioannes Braz de Aviz, dixit numerum religiosorum, qui minueretur, documentum Europae proprium esse.


Die tricesimo uno mensis Ianuarii anni bis millesimi duodecimi

Benedictus XVI Congregationem de Doctrina Fidei admisit
Unitas christianorum praecipuum argumentum erat allocutionis Papae Benedicti XVI coram sessione plenaria Congregationis de Doctrina Fidei habitae, cuius membra Papa die Veneris alloquendi causa admisit. Propter quod renovationem fidei his termporibus praecipuam esse solicitudinem maximamque provocationem Ecclesiae, solicitudinem nempe, quae protissimum anno fidei exprimeretur. Quaestionem unitatis arcte cum eis, quae ad fidem pertinerent, coniunctam esse Papa explicavit. In rebus oecumenicis discrimen esse falsae facilitatis, qua fieri posset, ut fidei detrimentum afferetur.

Benedictus XVI: "Unitas christianorum unitas cum Iesu est"
Unitatis inter omnes christianos doni gratia Ecclesia fit locus, ubi missio Christi continuatur. Hoc Bendictus XVI in memoriam redegit multis alloquendi precandique causa die Mercurii admissis. Ex precatione summi sacerdotis Iesu initium sumens Benedictus XVI extulit studium unitatis fovendae et hoc boni Ecclesiae fovendi necessarium esse: "Hic pro Ecclesia omnium temporum preces effundit imprimis rogans, ut christiani unum sint et hac in unitate missio Christi mundo manifestetur et ita Ecclesia continuare possit, ut crescat. Precatio Iesu non solum est verbum, potius est actio, est factum eius ipsius deditionis." Papa hebdomadam de unitatis christianorum prae oculis habens eos invitavit, ut "donum unitatis visibilis omnium Christum sequentium" supplicarent.

Benedictus XVI: "Impulsus apostolicus foveatur oportet"
Ecclesiae Catholicae in fide annuntianda et tradenda eodem "impulsu apostolico" opus est ac primis communitatibus christianis. Hoc optare Summus Pontifex Benedictus XVI exprimit in nuntio suo de Die Universali Missionali, quae hoc anno die vicesima prima mensis octobris habebitur. Recordationes ipsas Concilii Vaticani Secundi, quae mense octobri agentur, et documenti Concilii, quod a verbis "Ad Gentes" incipit, occasiones esse has rationes comperiendi. Hoc Summus Pontifex Benedictus XVI in quodam documento Mercurii die in Civitate Vaticana publicato scripsit. Idem ad Synodum Episcoporum de nova evangelizazione et de anno fidei pertinere: ubicumque orbis terrarum annuntiationem Evangelii praecipuum debere esse Ecclesiae munus Papa dixit.


Die vicesimo quarto mensis Ianuarii anni bis millesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Summus Pontifex Benedictus XVI de iure canonico et de nimia legum observantia locutus est
Leges normaeque Ecclesiae constitutae sunt, ut fideles adiuventur ad fidem vivendam. Hoc Saturni die SummusPontifex recoluit ministris Rotae Romanae, tribunalis appellationis, alloquendi causa admissis. ... In allocutione, quae huius anni conventus iuris peritorum Rotae Romanae causa habita est, Papa de momento legum canonicarum locutus est. "Tempore", inquit, "recentissimo quaedam mentis inclinatio est, qua quidam monent, ne leges canonicae Ecclesiae nimis observentur. Qui putant hunc esse "legalismum", nimiam ergo legum paragraphorumque observantiam. Quae fons fuit conaminis rerum adiuncta ponderandi interpretatione legis creatrice vi adhibita. Quo autem denuo efficitur, ut ab alio extremo positivistico ad alium adigatur, quo adhibito interpretatio humana praevalet." Aliam vero exstare viam Papa adiunxit recolens contionem coram legibus ferendis deputatis Berolini habitam, quos alloquens dixit ius verum a iustitia non separari posse. Hoc quoque pro legibus ferendis valere.

Summus Pontifex Iter Neocatechumenale approbavit
Novus motus spritualis Itineris Neocatechumenalis a Sede Apostolica definitive approbatus est. Decretum congruenti ratione a Pontificio Concilio pro Laicis confectum Veneris die publici iuris factum est. Hac occasione Summus Pontifex tempore antemeridiano septem milia Itineri Neocatechumenali adhaerentium alloquendi causa admisit familias et presbyteros enixe adhortans, ut communionem cum Ecclesia Catholica respicerent, gratias insimul in nomine Ecclesiae motui spirituali adhaerentibus agens. "Ecclesiae vobis ad reevangelizandum opus est", Benedictus his verbis usus est. Et cum missio a laicis peracta praecipuum sit munus Itineris Neocatechumenalis, Papa allocutione finita plures coetus parvos missionariorum laiccorum deputavit.

Benedictus XVI: "Unitas christianorum donum est"
Mercurii die Hebdomada Precationis pro Unitate Christianorum incepit. Summus Pontifex Benedictus XVI multis alloquendi precandique causa admissis hac ex occasione provocationem oecumenismi memoravit. Ad unitatem christianorum non solum spectare comitatem et humanitatem necnon mutuam operam adiutricem, sed fundamentum potius esse debere fidem profundam Dei communiter professam: "Hebdomada precationis nos monet unitatem, ad quam annitimur, non ab nobismetipsis effeci posse, sed donum esse, quod accepimus quodque semper supplices petere debemus", Papa in memoriam revocavit. Hebdomada Universalis Precationis pro Unitate his verbis suffulcitur: "Nos omnes immutabimur victoria Christi, Domini nostri" (1 Cor 15, 51-58).

Congregatio de Doctrina Fidei responsum Fraternitatis Sancti Pii X recepit
Pater Federicus Lombardi, locutor Sedis Apostolicae a diurnario Stationis Radiophonicae Vaticanae interrogatus confirmavit Pontificiam Commissionem "Ecclesia Dei" responsum Fraternitatis Sancti Pii X de "declaratione doctrinali" Congregationis de Doctrina Fidei recepisse. Documentum perlectum iri Lombardi dixit. Primus responsus iam ante Festum Natalis Domini transmissus erat, quem recepisse Sedes Apostolica tantum tunc confirmaverat. Mense Septembri anni praeteriti Sedes Apostolica Fraternitati Sancti Pii X colloquiis duorum annorum confectis "Praeambulam" quam dicunt "doctrinalem" tamquam fundamentum mutuae consentionis tradiderat. In hoc textu non in lucem edito condiciones theologicae enumerantur, quibus ex parte Ecclesiae separatio superetur.


Die decimo septimo mensis Ianuarii anni bis millesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Adhortationes Papae de migrantibus et oecumenismo
Prece Angelica effusa Benedictus XVI Diem Universalem pro Migrantibus et Exsulibus memoravit, qui Solis die celebratus est. Mense Octobri anni superioris Summus Pontifex nuntium de eo in lucem ediderat. Die Universali hoc anno argumentum migrationis et novae evangelizationis requiritur. Papa in nuntio suo praesertim ecclesias locales adhortatus est, ut migrantibus christianis auxilium praeberent, ut fidei eorum quoque in alienis culturis adhaererent. Hoc imprimis ad homines pertinere, qui in terris religione christiana imbutis crevissent et ad exteras regionesdemigrarent, in quibus christiani numero pauci essent aut fides antiquitus exculta "ad humanum cultum redigeretur". Praeter ea Evangelium quoque eis migrantibus annuntiaretur oportere, qui adhuc usque id non audivissent. Ad hoc efficiendum "novas locutiones novasque vias" inveniendas esse.

Benedictus XVI: Radix discriminis praeter alia individualismus est
Benedictus XVI commendat, ut ex discrimine rerum oeconomicarum et rei nummariae utilitas caperetur ad recogitandum, quales valores tamquam fundamentum societatis nostrae optaremus. Hoc dixit Iovis die eis, qui Romae et in provincia Latii rebus politicis et administratione gerendis provident, alloquendi causa admissis. "Discrimen profundissimam habet, ut iam saepius dixi, radicem in discrimine morali. Discrimen, quod nunc affligit, societati occasio esse potest inquirendi, num valores, quibus vitae communio fulcit, societatem iustiorem, aequiorem et ad auxilium praebendum paratiorem effecerint. An potius necesse est modum cogitandi penitus mutari, ut valores denuo obtineantur, quibus societas reapse renovaretur? Valores scilicet, quibus incremento provideretur non tantum quoad res oeconomicas, sed etiam incremento, quo tota persona humana foveri potest." ... Esse, inquit, quoque, cur Ecclesia in scholas institutionesque formationi inservientes fovendas tam forte incumberet.

Papa legatos allocutus est: De rebus politicis magni momenti, quae ad mundum spectant
Papa in allocutione ex occasione novi anni … coram legatis habita de multis rebus locutus est: de rerum perturbatione in Arabia, de pace in proximis orientis partibus, de Nigeria et Afganistania, de libertate religiosa, de discrimine oeconomico, de familiis et nondum edita vita tuendis necnon de solicitudine oecologica. Ad discrimen rei nummariae et rerum oeconomicarum quod attinet, ad "novas formas operositatis" adhortatus est. Papa monuit fundamentum institutorum et legum in terris Arabicis, quae rerum perturbatione mutantur, esse observantiam et protectionem humanae dignitatis. Praesertim quoad Syriam expoposcit, ut caedis cruenta mox finiretur et dialogus proficuus inter eos politicos, quorum interest, "quibusdam, qui ab aliis non penderent, eum observantibus" instauraretur. De libertate etiam religiosa Summus Pontifex legatos alloquens non tacuit monens eam esse "primum hominum ius", cum "eo exprimerentur ea, quae homini potissimum propria essent".


Die decimo mensis Ianuarii anni bis millesimi duodecimi

E Civitate Vaticana: Congregatio de Doctrina Fidei ad catechismos recognoscendos adhortata est
Congregatio de Doctrina Fidei conferentias episcoporum adhortatus est ad catechismos ab eis editos recognoscendos, ut sententiae a catholica doctrina fidei publica fortasse dissidentes emendarentur. In declaratione Pontificiae Congregationis de Doctrina Fidei Saturni die "Anni Fidei" imminentis intuitu nota facta legitur convenire plenam cum Catechismo Catholicae Ecclesiae congruentiam in tuto collocare. Modus institutionis catecheticae Ecclesiae totus corrigendus est.

De quadam notificatione Congregationis de Doctrina Fidei
Pontificia Congregatio de Doctrina Fidei quandam notificationem quibusdam animadversionibus pastoralibus quoad annum proximum fidei munitam confecit. Hoc documentum de mandato Summi Pontificis exaratum esse Congregatio notum fecit. ... Annus fidei die undecimo mensis Octobris anni bis millesimi duodecimi inchoabit, quinquagesimo nempe anniversario apertionis Concilii Vaticani Secundi. Initio notificationis Congregationis de Doctrina Fidei confirmatur propositum esse, ut "annum fidei ad novam mentis ad Christum conversionem et ad fidem denuo detegendam conferat", ut omnia membra Ecclesiae testes fideles et laeti sint in mundo huius temporis de resurrectione Domini et aptitudinem adipiscantur ad multis quaerentibus portam fidei monstrandam". Documenti ordo propositiones ad quattuor gradus spectantes comprehendit, id est ad Ecclesiam universalem, conferentias episcoporum, dioeceses necnon paroecias, communitates, associationes et motus.

Summus Pontifex novum Paenitentiarium Maiorem vocavit
Romanus Pontifex Benedictus XVI novum Paenitentarium Maiorem Catholicae Ecclesiae nominavit. Archiepiscopus Curialis natione Lusitanus, Emmanuel Monteiro de Castro pontificio tribunali, quod gratias largitur, praeerit. Succedet Fortunato Cardinali Baldelli, qui aetatis causa emeritus est. Adhuc usque Monteiro de Castro Secretarius erat Congregationis pro Episcopis. Paenitentiaria Apostolica unum est trium Tribunalium Apostolicorum, ad quam spectant omnia, quae ad gratias indulgentiasque largiendas pertinent. Praeficitur a quodam Cardinali. Qua de causa expectatur Archiepiscopum Monteiro ad cardinalatum assumptum iri.


Die tertio mensis Ianuarii anni bis millesimi duodecimi

Pater Graulich auditor Rotae Romanae nominatus est
Summus Pontifex Benedictus XVI Marcum Graulich, Societatis S. Francisci Salesii patrem, auditorem nominavit Rotae Romanae Tribunalis. Hic religiosus et iuris canonici peritus usque adhuc munere promotoris iustitiae apud Supremum Apostolicae Signaturae Tribunal, supremam tribunalium ecclesiasticorum instantiam, functus est. Rotae Romanae Tribunal imprimis tribunal appellationis est, quod exempli gratia de causis de nullitate matrimonii iudicat. Tribunal numero stabili iudicum, latine auditorum, qui sacerdotes esse debent, constat. Nunc sunt fere viginti.

Cura pastoralis coniugum pars est cura familiarum
Non solum praeparatio, verum etiam cura pastoralis, postquam matrimonium contractum est, in paroeciis pars debent esse curae pastoralis familiarum. Hoc Ennius Cardinalis Antonelli, Pontificii Consilii pro Familia praeses, in quadam percontatione actorum diurnorum Vaticanorum "L'Osservatore Romano' dixit. Debere praeterea Ecclesiam familias afflictas adiuvare et conari catholicos Ecclesia remotos et eos, qui non credunt, apto modo participes reddere. Multis in paroeciis interdum coniuges christianos ipsos curae animarum providere. Necessarium esse, ut tales coniuges sub moderamine presbyteri "operam praeberent et activam partem haberent".

Lombardi: "Iter in Germaniam erat monitio"
Ultimi dies anni sunt punctum temporis rationem sibi reddendi. Rector aulae pontificiae diurnariis edocendis, ille pater Societatis Iesu, Federicus Lombardi nomine, interrogatus dixit Papam anno bis millesimo "multa suscepisse" praesertim iter Summi Pontificis fine mensis Septembris in Germaniam factum recolens. Lombardi in memoriam revocavit fore, ut oratio Benedicti XVI in Conventu Legislatorum Foederali Germaniae habita "ad magnas allocutiones huius pontificatus" pertineret. Papam magni habuisse iter ad Conventum Iuvenum Totius Orbis Matriti celebratum, cui centum milia iuvenum, qui Matriti, capite Hispanico, congregati erant, adfuerunt.

"Familia schola est precandi"
Summus Pontifex XVI Sanctam Familiam exemplum omnis familiae christianae appellavit. Familiam primam esse "scholam precandi", quod locum praecipuum in vita obtinere deberet, dixit Mercurii die coram christifidelibus, quos ultimum et quadragesimum quintum hoc anno alloquendi precandique causa admiserat. Coram pluribus milibus christifidelium in auditorio Vaticano receptis Papa explicavit hoc modo "necessitudinem cum Deo disci" posse, "qui nobis necessitudinem inter nos largiretur".

Traduxit: Gero Pius Caputsapiens (Gero P. Weishaupt)
Litterae electronicae ad translatorem

Programm hren


Live


on demand


Professional audio for rebroadcasting


Die Stimme des Papstes


Das Angelusgebet

Die Audienzeren


kontakt  kontakt
top
top
All the contents on this site are copyrighted . Webmaster / Credits
top
top

Valid HTML 4.01! Valid CSS!